Page 1

AN DROICHEAD — SCEIDEAL IMEACHTAÍ SCHEDULE OF EVENTS — AIB / MEITH APR / JUN

RANGANNA AN DROICHEAD 2014 GAEILGE Athchlárú do leibhéal 1,2,3 & Ard: Luan 14/04/14 ar 7.00i.n. Re-registration for level 1,2,3 & advanced: Monday 14/04/14, 7.00pm. Bunrang / Beginners Class Dé Luain / Monday 7.00 - 9.00 £45 (12 seachtain / weeks) Leibhéal 2 / Irish Level 2 Dé Luain / Monday 7.00 - 9.00 £45 (12 seachtain / weeks) Ardrang / Advanced Dé Luain / Monday 7.00 - 9.00 £45 (12 seachtain / weeks) Tuilleadh eolais ar na ranganna agus costais ó Jim ar (028) 9028 8818 For more info about the classes and prices contact: Jim on 02890 288818 Belfast Met ag leanúint ó Mean Fómhair ‘13 Belfast Met College Courses continue as normal throughout the year. EBM classes in Skainos  Lower Newtownards Road. Continuing as of January 2014. Please contact Linda Ervine for full information on: 07824 348 988 Maidin Caife Déardaoin / Thursday 10.00 - 12.00 Ionad / Venue: An Droichead Calling all learners from beginners to Ardrang and beyond: buail isteach, call in and bíodh cupán agat linn, join us for a cup of The Graduate’s finest in their cosy surroundings. Beidh giota beag cainte agus craice ann – you can practice your Irish and enjoy the craic with us for a while. Rang tuismitheoirí / Parents Irish Class Máirt / Tuesday 10:00 - 12:00 Bunrang íochtarach / Complete Beginners Céadaoin / Wednesday 10:00 - 12:00 Bunrang uachtarach / Beginners Higher level

CEOL & DAMHSA Ceardlanna Damhsa Seit / Set Dancing Workshops le Stevie Cash agus Brendy McGhee Domhnach / Sunday 6.30 - 8.00 Ag leanúint ó Éanair 2014. £1 ar an doras. Bun leibhéal - Meán leibhéal Deis do chách atá ann roinnt céimeanna damhsa seit a fhoghlaim le Stevie agus Brendy gach seachtain. Beidh fáilte mhór roimh chách.

Tuilleadh Eolais / for more info T : 028 90 288818 W : www.androichead.com E : eolas@androichead.com

Bígí linn ar / Join us on Twitter & Facebook Or sign up to our mailing list and we'll keep you updated

Design: Stated

Seoladh / Address 20 Cooke Street Ormeau Road Belfast, BT7 2EP

A chance for all to learn a set or two with Belfast Set dancers Stevie and Brendy. Age or ability no barrier to a cracking few hours each week. All welcome. Ranganna Ceoil Traidisiúnta / Irish Traditional music classes In partnership with the Ander-

sonstown Traditional & Contemporary Music School. Bain triall as uirlis úr - why not try to pick up a new instrument ? Classes are open to both adults and children however children under 7 must be accompanied by an adult. Feadóg Stáin / Tin Whistle Bodhrán / Bodhrán Giotar / Guitar Fidil / Fiddle Bosca Ceoil / Accordian Registration Saturday 12/04/14, 11.00am Satharn / Saturday  11.30 - 1.00 £40 (10 seachtain / weeks) Cumann Píobairí Bhéal Feirste ag An Droichead / Belfast pipers club at   An Droichead Déardaoin / Thursday  7.30 - 8.30 Ag toiseacht / Term begins 27 Márta / March £30 (5 seachtain / weeks) Múinteoirí / Teachers John Mc Sherry & Darragh Murphy

EALAÍN Péinteáil tírdhreacha agus portráide d’fhoglaimeoirí. Landscape and portrait Painting for beginners with  Tony Bell Céadaoin / Wednesday 7.00 - 9.00 Ag toiseacht / Term begins 30 Aibreán / April £35 (10 seachtain / weeks)

Aoine - Domhnach / Friday - Sunday 4 - 6 Aibreán / April £70 (nó £80 leis an bhus / with bus) Dhá oíche leaba & bricfeasta le béile tráthnóna amháin. Aistriú bus ó Bhéal Feirste go dtí Tír Chonaill agus ar ais, lóistín agus ranganna Dé Sathairn Cuir d’áit féin in áirithe go luath! Two nights B & B with one evening meal. Includes bus transfers, Belfast to Donegal return, accommodation and classes on the Saturday. Early booking advisable. Cumann Siúlóide / Hill Walking Spreagaimid iadsan atá ag foghlaim Gaeilge le teacht agus an c h u i d G a e i l g e a t á a c u a  chleachtadh. Gach seachtain tagann an Cumann Siúlóide le chéile i gcomhair cnocadóireachta - cad chuige nach mbeifeá linn Dé Domhnaigh le do chuid Gaeilge a chleachtadh go slán folláin? Beidh gach siúlóid faoi stiúir. Uimhir guthán phoca de dhíth ar mhaithe le teagmháil. T h e Wa l k i n g G r o u p at A n -  Droichead meet to hill-walk every week, so why not come along some Sunday morning and practise your Irish the healthy way. All walks will be guided. We encourage those who are learning Irish to come along to practise and improve the bit of Irish they have. Mobile number required for contact purposes.

Ranganna Giúis Phortaigh / Bog Oak Carving with  Eamon Maguire £55 (10 seachtain / weeks)

AN DROICHEAD @THE DIRTY ONION

EILE

Ciorcal Comhrá Luan / Monday 08:00 - 10:00

Dianchúrsa Gaeilge Sathairn & Domhnaigh / Saturday & Sunday 8/9-Márta / March 10.00 - 4.30 £25 (£15 members /teenager & f r e e fo r s c o i l a n d r o i c h i d parents) Lón san áireamh / lunch included • Bunrang / Beginners • Meánrang Íochtarach / Lower intermediate • Meánrang Uachtarach / Higher intermediate • Ardrang / Advanced Tá na cúrsaí deireadh seachtaine seo dírithe ar gach leibhéal, ón tosaitheoir glan go dtí an cainteoir líofa. Bíonn 4 leibhéal ranga ann, dóibh siúd atá ar bheagán Gaeilge go dtí ard leibhéal. Cuirtear seirbhís naíolainne saor in aisce ann do gach dianchúrsa ach an ráchairt a bheith ann dó, Mar sin caithfidh tú áit a chur in áirithe roimh ré. These weekend courses are designed for everyone whether they are beginners or fluent speakers. There are 4 levels of class ranging from those with no Irish at all through to very advanced levels. Free crèche service depending on the demand, so it’s essential to book early. Turas Gaeltachta / Gaeltacht Trip Ostán Teach Jack / Teach Jack Hotel

Rang Bodhrán / Bodhrán  lessons Mairt / Tuesday 08:00 - 10:00 Club na gClaireach / Harp Club Céadaoin / Wednesday 08:00 - 10:00 Seisiúin Ceoil Traditional sessions throughout the weekend, participants welcome for all sessions. Aoine / Friday 08:00 - 12:00 Satharn / Saturday 02:00 - 04:00* / 08:00 - 11:00 Domhnach / Sunday 02:00 - 05:00 / 07:00 - 10:00 *Family Friendly Session

AN DROICHEAD @WHITES TAVERN An Droichead are also proud to be supporting Beannchor in their newly re-opened Whites Tavern with an innovative offering of Breton music & Dancing upstairs every Thursday, and Gormacha’s Blues fused with Celtic music downstairs on Sundays at Whites, Winecellar Entry.

Broadsheet page 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you