Page 1


6 Concept

18 Snedes

4 Analyse Omgeving

Plannen 13




34 Duurzaam Bouwen

28 Beelden

Uitwerking 24




De site is gelegen in het Westen van Brussel en grenst aan het Weststation. Van op de locatie wordt duidelijk dat het om een transitzone gaat. Het Weststation markeert een knooppunt van mobiliteit en circulatie, net als de Ninoofsesteenweg in het zuiden. Wandel je richting het noorden of het oosten dan betreed je de rustigere straten van een sterk verstedelijkt gebied. De buurt wordt gekenmerkt door een combinatie van hoog- en laagbouw. Oorspronkelijk was dit een industriele buurt aan de rand van Brussel. Overblijfselen hiervan vinden we terug in de hoogbouw. Bij het wegtrekken van de industrie kwamen er periodisch beperkte stukken grond vrij die met een kleinere korrel werden bebouwd. Zo ontstond er een textuur met een allegaartje van formaten. Verder is er nog een bruggetje. Dit bruggetje is een verwijzing naar de band tussen de oude gebouwen die ondertussen deels afgebroken zijn.



Zoals typisch voor de randstad komen verschillende uiteenlopende functies samen in een gebied. De primaire werking is wonen. Dit wordt vaak gecombineerd met een commerciele functie. Op het terrein is er voorlopig een speeltuin die een draagwijdte heeft naar de nabije woonblokken. Een tweede cruciaal aspect is de commerciele/industriele zone. Als laatste vervult het openbaar vervoer een belangrijke rol. Er is niet enkel het Weststation, maar er zijn ook verschillende depots die een fors segment van de ruimte bepalen.


Analyse Omgeving

De site wordt omsloten door verschillende types van straten. De Ninoofsesteenweg is een gewestweg voor auto's, openbaar vervoer bestaande uit tram en bus, fietsers en voetgangers, met andere woorden een grote verkeersader van de rand naar centrum Brussel. Rue Nicolas Doyen is van hetzelfde type, maar zonder tramspoor. De andere straten werken op lokaal niveau en worden enkel gebruikt door fietsers, voetgangers en trager gemotoriseerd verkeer. Een laatste belangrijk aspect voor verkeer is het Weststation. Dit is een van de voorname metrostations van Brussel. Het zorgt voor een constante toevoer van voetgangers.




Concept Evolutie

Raster met patio's

Doorbreken Raster

Doorbreken Maat

Bouwblok

Resultaat




Concept Project

Het gegeven van een transitzone is een intrigerend uitgangspunt dat we doortrekken in het ontwerp. De drukke verkeersader verlengen we met een uitgesproken publiek deel. De scheiding met het collectief woongedeelte wordt fysiek ervaren door een passage die overkapt wordt door een brug. Zo blijft de symbolische referentie naar de oude gebouwen van de industrie en haar bruggetje. De publieke zone wordt geintroduceerd door de markt aan de kop van het perceel. Op deze manier maken we een nieuw knooppunt op de site die een evenwaardige functie krijgt als het gemotoriseerde knooppunt. De markt is open en trekt de bezoeker naar binnen. Centraal ligt de patio. Een rustige plek die verbonden is met de markt door transparante wanden. Van de markt kan de bezoeker doorlopen naar de doorsteek. 


Concept Tuin

Doorheen de site slingert een collectieve tuin op verschillende niveaus als rustpunt en ontmoetingsplek voor de bewoners. De brug van de tuin over de doorsteek maakt de publieke en collectieve zones plots zichtbaar. Deze tuin toont zich voor de voorbijgangers bovendien slechts op vier plaatsen: langs de drukke weg op de markt, in de patio, over de doorsteek en aan de inkom voor de bewoners aan het Palais du Vin. Er kan gesteld worden dat er twee circulatietrajecten lopen door de site. De passage die de scheiding tussen markt en collectief wonen zichtbaar maakt en de groene long voor de bewoners. 


Concept Woonvolumes

Net zoals de groene zone doorkruist het woongedeelte het plan. We creeren drie woonvolumes, die aansluiten bij hun omgeving. Op de markt ontstaat een woontoren, een knipoog naar de hogere bebouwing aan de westzijde van de site. In het noorden sluit het woonvolume visueel aan bij de rijwoningen aan de overkant. De Ninoofsesteenweg vraagt opnieuw om een hoger bouwblok aangezien het commerciele functies en wonen huisvest.




Buitenkamer

Combinatie terras en buitenkamer

Concept Buitenruimtes

Terras

Combinatie

Groendak

Voor elk woonvolume heeft de gevel een specifieke uitwerking, maar in eenzelfde vormentaal. In de toren worden de buitenkamers en terrassen onregelmatig verdeeld aan de binnenkant van het woonblok. Appartementen in het noordelijke woonblok hebben een zuidelijk gericht terras, dat maximale lichtinval en natuurlijke verwarming mogelijk maakt. Het volume aan de Ninoofsesteenweg heeft eveneens zuidelijk gerichte buitenkamers, die als bufferzone fungeren voor geluid en mogelijke hinder van de steenweg. De drie woonblokken beschikken dus over typerende terrassen en buitenkamers, die aangevuld worden met groendaken.




Kort samengevat is er een groene, collectieve ruimte voor de bewoners, ingesloten door drie bouwblokken. Deze hebben elk een eigen karakter, antwoord gevend op de specifieke omgeving, maar in dezelfde vormentaal. Op bepaalde plaatsen heeft de tuin contactpunten met de omgeving. Deze relatie wordt het sterkst op de lijn waar de site wordt gescheiden in een publiek en collectief deel.




Referenties

1

Hier zijn enkele projecten die ons geinspireerd hebben:

1. Dit is een masterplan voor South Kilburn, Londen. Het bestaat uit woonblokken van drie a vier bouwlagen. Zij maken ook gebruik van buitenkamers en een interessante ritmering van de ramen. 2. Dit project bestaat uit studios met een 'patio' (buitenkamer). Ook hier is er gespeeld met de plaatsing van de buitenkamers in de gevel. 3. Hoewel dit geen woonproject is, vonden we deze beelden zeer inspirerend voor de markt. Het project bevindt zich onder een metrolijn in New York City. Vooral de vormgeving van de patio's en het plafond zijn intrigerend. 4. In deze woonblokken in Nanterre wordt er op een merkwaardige manier gespeeld met dubbelhoge buitenkamers. Ze zijn duidelijk aanwezig in de gevel en geven een specifiek karakter aan het gebouw. Ook gebruiken zij op een aparte manier de zonnewering: niet alleen functioneel maar ook als gevel bekleding.

2 4

3 Bronnen: 1. http://www.archdaily.com/122628/second-stage-of-south-kilburn-master-plan-lifschutz-davidson-sandilands-and-alison-brooksarchitects/ 2. http://www.archdaily.com/285150/18th-street-studios-fitzsimmons-architects/



to-the-center-of-new-york-can-design-cure-our-cities/

3. http://www.archdaily.com/219084/journey-

4. http://www.archdaily.com/289389/apartment-blocks-in-nanterre-x-tu/


Inplanting




Niveau -3m 1/500 


Niveau 1m60 1/500 


Niveau 7m 1/500 


Niveau 16m 1/500 




Doorsnede AA' 1/500


Doorsnede BB' 1/500 




Doorsnede CC' 1/500


Doorsnede DD' 1/500 




Doorsnede EE' 1/500


Gevels 


Schikking woningen

Woning met Commerciele functie

In de appartementen wordt er telkens optimaal gebruik gemaakt van de zuidgevel door hier de woonruimtes te plaatsen. Extra lichtinval komt binnen via terrassen en buitenkamers. Zo heeft elke wooneenheid zijn eigen buitenruimte. Functies die vooral 's avonds gebruikt worden, bevinden zich aan de noordgevel van de woning. De commercië le functie kan zich aan de straatkant op het gelijkvloers bevinden. Wanneer ze als een duplex ingedeeld zijn, komt de leefruimte op niveau 1, zo is privacy gewaarborgd. De duplexen kunnen een grote vide boven de dagzone hebben, voor een open en licht gevoel.




Uitwerking woonvolumes

Duplex met drie slpaakamers

Appartement met drie slaapkamers

Studio




Oppervlakteberekening

Markt raktaara2tta Ttaa V/T Gddd Aata Park Grttt



1923 17530 1953 2,93053 156,991 109 67 692


Uitwerking Tuin

Indeling collectieve tuin Naargelang de helling en interactie met de omgeving krijgt elk deel van de collectieve binnentuin een ander identiteit. Hierbij is een suggestie van de verdeling gegeven. 1. Binnen komen 2. Ontspanning 3. Recreatie 4. Circulatie 5. Ontspanning

Referenties: 1. Beel Architecten

2. http://www.big.dk/#projects-e2






















Duurzaam Bouwen Acteive-Passieve zone

De actieve zones situeren zich hoofdzakelijk ter hoogte van de onder de helling gelegen verdieping en de markt. In de rest van het woonvolume zijn deze beperkt gebleven door het gebruik van een collectieve binnentuin.




Zonnestudie

Door de uiteenlopende ligging van de woonvolumes krijgt nagenoeg elk appartement direct zuiderlicht. De hoogtes van het woongedeelte aan de Ninoofsesteenweg zijn beperkt gehouden om veel natuurlijk licht te laten doorstromen tot in het hart van de groene long.




Zonnestudie



April Ochtend

April Middag

April Avond

Juni Ochtend

Juni Middag

Juni Avond

November Ochtend

November Middag

November Avond


Circulatie

Gemotoriseerd verkeer bevindt zich vooral ter hoogte van de Ninoofsesteenweg en het bijhorend kruispunt aan het Weststation. De markt en doorsteek fungeren als uitbreiding van dit kruispunt en is bedoeld voor voetgangers. De doorsteek zorgt eveneens voor een connectie tussen de fietsenstalling en de woonfuncties. De collectieve circulatie dwaalt eerder over de centrale binnentuin. Hierbij is het betreden van de verticale circulatiekokers mogelijk via de straat en de collectieve tuin.




Comfort Buitenruimtes

Groendaken Door het gebruik van groendaken is er de mogelijkheid tot prive tuinen voor de bewoners. We kiezen voor een intensief groendak, dat als daktuin met gras uitgevoerd kan worden.

De hinder van het comfort is vooral afkomstig van de zuid- en westzijde. Deze wordt beperkt door de keuze van terrastypen. Aan de straatzijde van de Ninoofsesteenweg wordt er gebruik gemaakt van buitenkamers, terwijl de binnenzijde van het andere woonvolume terrassen die uitsteken vraagt.

Buitenkamers versus terrassen




Publiek - Prive

De grens tussen publiek, collectief en privaat loopt evenwijdig met de beoogde circulatie. Hierbij worden de markt en bijhorende doorsteek als meest publiek ervaren, terwijl de woonvolumes prive gehouden worden met elk een apart bereikbare verticale circulatiekoker. De centrale tuin dient dan weer als verbinding van deze verticale kokers en krijgt hierdoor een collectief statuut.



ONTWERP 3A - Weststation  

Educational design exercise (3 th bachelor) @ KULeuven (authors: Arno Maes, Annelies Maeyens, An-Sofie Michielsen, Simona Nikova)

ONTWERP 3A - Weststation  

Educational design exercise (3 th bachelor) @ KULeuven (authors: Arno Maes, Annelies Maeyens, An-Sofie Michielsen, Simona Nikova)

Advertisement