Page 1


AMYWRI GHT


AMYWRI GHT


AMYWRI GHT


AMYWRI GHT


a myWr i g h t

AMY

AMYWRI GHT


J W Ander s onexpl or est hei deaofgenderbl endi ng, des i gni ngs hapest hats ui tbot hmenandwomen, andc r eat i ngac onc eptofas har edc l os et . Thec l ot hesar eaf us i onofs t r eet wi s eandf ut ur i s t i cs ens i bi l i t y . Des pi t eel abor at ear c hi t ec t ur aldes i gnf eat ur es , t heys t i l lhavet her i ghtenough qui r ki nes st omaket hem des i r abl e. Thi sunc ompr omi s i ngappr oac hofavant gar demi ni malandr ogynyandpr ovi desani c hewi t hi nt her eadyt owearmar ket . Â Toexpl or et her el at i ons hi pbet weenmenandwomen-s ugges t i vec oupl i ng. Menwi t hmen, womenwi t hwomen, menandwomen, t hemi xt ur e ofs exands har i nggar ment s .

AMYWRI GHT


AMYWRI GHT

Amy wrightonline  

Online Portfolio pages

Amy wrightonline  

Online Portfolio pages

Advertisement