Page 1

HISTORISCHE MUZIEK IN EEN HISTORISCH KADER

JAARGANG 1 | 2017 | VZW AMUZ [FESTIVAL VAN VLAANDEREN-ANTWERPEN], KAMMENSTRAAT 81, 2000 ANTWERPEN | INFO & TICKETS: +32 (0)3 292 36 80 | WWW.AMUZ.BE

©robstevens

EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA @ AMUZ Tien partnerorganisaties van over heel Europa met het gemeenschappelijke doel jonge musici te helpen om hun talent en artistieke maturiteit te ontwikkelen: de EUBO Mobile Baroque Academy is een verrijkend project voor de klassiekemuziekscene vandaag. De combinatie van educatie, training, repetities, tournees, concertuitvoeringen en cd-opnames, verspreid over het hele Europese continent, is een prachtig voorbeeld van wat we willen bereiken met het ‘Creative Europe Programme’. Het biedt eveneens een zinvolle bijdrage aan de discussie over de relevantie van klassieke muziek vandaag en de betekenis ervan voor jonge mensen. Ik wens hen heel veel succes met al hun inspanningen. Tibor Navracsics, Europees commissaris voor educatie, cultuur, jeugd en sport

Als voormalig artistiek directeur van EUBO blijf ik verheugd deze jonge muzikanten te horen spelen, briljant zoals steeds. Hun spelvreugde en toewijding, ontsproten uit de rijkdom aan ervaringen die EUBO biedt, is echt adembenemend. Het is een bewezen recept, dat de muzikale geestdrift van letterlijk duizenden muzikanten die deelnamen aan de audities heeft aangescherpt. EUBO heeft van in het begin een belangrijk gat in de Europese muziekstudies opgevuld, en biedt zowel een intensieve opleiding als inspirerende uitvoeringen op het allerhoogste niveau. Roy Goodman, voormalig directeur EUBO

“Het past bij het beleid van AMUZ dat we inzetten op de jonge talentvolle generatie van internationale musici die zich specialiseren in de historische uitvoeringspraktijk. Met dit partnership treden we toe tot een breed gedragen Europees project waarin we de komende jaren, met als ankerplek Antwerpen, een cruciale rol willen spelen als het aankomt op de valorisatie en de uitvoering van ons Europese barokke muzikale erfgoed.” Bart Demuyt, algemeen & artistiek directeur AMUZ

Met de jonge getalenteerde musici van European Union Baroque Orchestra (EUBO) haalt AMUZ een Europees project binnen. Niet zomaar een project, maar niet minder dan het EUBO dat de voorbije dertig jaar reeds werd geleid door alle grote coryfeeën uit de oudemuziekbeweging. De komende jaren zal het orkest in AMUZ resideren voor audities, repetities en concerten. AMUZ sprak met directeur Paul James over de oprichting en de eerste jaren, de unieke werking van EUBO en de veelbelovende toekomstplannen. 1985 - DE OORSPRONG Het European Union Baroque Orchestra vond zijn oorsprong in 1985, toen de Raad van Europa het jaar uitriep tot Europees muziekjaar in het kader van de 300ste verjaardag van J.S. Bach, G.F. Händel en D. Scarlatti. Overal in Europa vonden muzikale activiteiten plaats die lang niet altijd met barokmuziek te maken hadden, maar het was het geknipte moment voor EUBOoprichter en directeur Paul James om een Europees barokorkest samen te stellen met de beste jonge musici. Voor dit verfrissende idee kreeg Paul James subsidies toegewezen voor een werking van negen maanden. Hiermee moest het orkest eerst zes maanden repeteren en vervolgens drie maanden onafgebroken uitvoeringen geven in heel Europa. Dit staat eerder haaks op de gebruikelijke manier van werken waarbij men enkele weken voor een concertprogramma repeteert, er dan enige tijd mee op tournee gaat,

opnieuw aan een repetitieperiode begint om dan weer te concerteren enz. De Raad van Europa wilde echter van geen wijken weten, waardoor het allereerste project van EUBO erg ongewoon was. Het orkest, dat in Oxford resideerde, repeteerde elke week van maandag tot vrijdag of zaterdag met een andere dirigent of aanvoerder. Dat waren niet de minste uit de toenmalige Europese barokscene: Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, Gustav Leonhardt, Trevor Pinnock, Joshua Rifkin, Christopher Hogwood, Ton Koopman, Andrew Parrott. Al vonden velen van hen het behoorlijk vreemd om een hele week met het orkest voor een bepaald concertprogramma te repeteren maar het niet aansluitend uit te voeren. Maar het waren zes fantastische, leerrijke en inspirerende maanden voor iedereen, waarbij de jonge musici in contact kwamen met een veelheid aan muziekstijlen en -genres, artistieke visies en diri-

1

geerstijlen. Na een half jaar repeteren, startte de tournee: van juli tot eind september 1985 gaf het orkest bijna dagelijks een concert. Drie weken met Ton Koopman, een week met Andrew Parrott en drie weken o.l.v. Jaap ter Linden, waarbij er drie verschillende concertprogramma’s door Europa toerden en op alle belangrijke oudemuziekfestivals te horen waren. 1987 - De start In 1986 en begin 1987 werd er bij de Europese Commissie en in het Europese Parlement gelobbyd om naast een Europees jeugdorkest, dat al bestond, ook een Europees barokorkest op te richten. De structurele financiële steun kwam er en European Union Baroque Orchestra met Ton Koopman als eerste artistiek leider was een feit. Het was Koopmans idee om de jaarlijks wisselende orkestleden te selecteren

>> VERVOLG P. 2

Als violiste en een van de artistieke leiders van EUBO kan ik zeggen dat, in de dertig jaar dat het orkest bestaat, EUBO een van de allerbeste leerscholen en voedingsbodems is voor jonge, professionele musici in Europa. De uitvoering is de kern van alles: bekend repertoire wordt heruitgevonden, opnieuw geïnterpreteerd door deze zeer creatieve jonge mensen, maar even goed worden minder bekende, maar zeker geen minderwaardige (integendeel) composities ontdekt. De selectieprocedure bij EUBO is echt uniek! Ik ken geen enkele organisatie die zoveel tijd neemt om alle individuele kandidaten uitvoerig te leren kennen als solist, als lid van een kamermuziekensemble, als orkestmuzikant en als mens in de groep, alvorens de perfecte combinatie van muzikanten en persoonlijkheden te selecteren voor het orkest, jaar na jaar. Margaret Faultless, ‘director of studies’ EUBO


©MarcWallican

2017

Ik heb een lange geschiedenis met EUBO en was bij de gelukkige muzikanten die deel uitmaakten van de allereerste editie van het orkest in 1985. Het was een nieuw, verfrissend idee om een barokjeugdorkest op te richten met de steun van Europa. Europa was toen nog heel anders dan vandaag: je had een paspoort nodig om van het ene land naar het andere te kunnen reizen. Het doet me veel plezier dat Paul James, de initiatiefnemer van EUBO, nog steeds aan boord is. De orkestleden van EUBO komen van over heel Europa, met een eigen nationaliteit en achtergrond, maar ook een eigen manier van spelen, zoals ze dat leerden aan hun conservatorium. Eerst en vooral wordt er gewerkt aan eenzelfde technische speelwijze. Voor strijkinstrumenten is er een verschillend booggebruik en een manier van strijken mogelijk en om een orkestklank te krijgen (en dus meer dan de optelsom van individuele solisten), moet je daar afspraken over maken. Gelukkig neemt EUBO genoeg tijd voor het instuderen van een nieuw concertprogramma. Daarna kan de dirigent samen met de orkestleden de interpretatie van de muziek vormgeven. Ik vind het allerbelangrijkst dat de muzikanten begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, en niet alleen iets op een bepaalde wijze uitvoeren enkel omdat de dirigent het hun zo heeft opgedragen. De jonge musici van EUBO (tussen 20 en 30 jaar) zijn flexibel en staan open voor nieuwe ideeën, waardoor deze manier van werken erg goed functioneert. Alfredo Bernardini, gastdirigent EUBO

>> VERVOLG P. 1 EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA @ AMUZ op basis van een vijf- of zesdaagse auditie waarbij er in kleine en grote ensembles werd gewerkt om de kandidaten te beoordelen op hun algemene muzikaliteit, openheid van geest, flexibiliteit, leergierigheid ... Daarvoor werd de hulp ingeschakeld van instrumentale coaches als Ku Ebbinge voor hobo, Jos van Immerseel voor klavecimbel en violisten Jaap Schröder en Roy Goodman. Tegelijk gaf deze meerdaagse auditie- en werksessie de deelnemers een correct beeld van wat van hen werd verwacht als ze zich engageerden voor EUBO. Aan het eind van de auditie werd zo’n 20 tot 25 procent van de deelnemers geselecteerd om deel uit te maken van het orkest. 2016 - Vandaag Muzikanten worden in het late voorjaar geselecteerd en moeten vervolgens zowat een jaar lang beschikbaar zijn. Het orkest komt een eerste keer samen in juli voor een

ELKE AVOND VAN EEN TOURNEE OP TOPNIVEAU reeks repetitieweken met huidig artistiek directeur Lars Ulrik Mortensen. In de maanden erna heeft het orkest zo’n vijf orkestprojecten, telkens met een andere dirigent of aanvoerder en een ander repertoire (Frans, Italiaans, Engels, Duits). Zo’n orkestproject bestaat uit vijf repetitiedagen met aansluitend een tournee door Europa van acht tot tien dagen. Mortensen neemt doorgaans ook het laatste orkestproject in het voorjaar voor zijn rekening. Daarna wordt het orkest ontbonden, zijn er nieuwe auditieweken en start het nieuwe concertseizoen met een volledig vernieuwd orkest. De deelnemers zijn gemiddeld 25 jaar en zitten in het laatste jaar van

hun masterstudies aan het conservatorium. Als ze voor EUBO worden geselecteerd, ervaren ze een prachtig overgangsjaar tussen hun studie en het professionele leven. Het is de perfecte leerschool, want elke avond van een tournee moet er op topniveau worden gepresteerd, ook al zaten de muzikanten die dag acht uur in de bus of moesten ze ‘s morgens om vier uur opstaan om een vlucht te halen. Een jaar bij EUBO smeedt banden voor het leven, zowel muzikaal als persoonlijk. Zo zijn er heel wat jonge barokensembles gekiemd in de schoot van EUBO, zoals Harmony of Nations, New Century Baroque en Holland Baroque. Het unieke van EUBO Sinds het einde van de jaren tachtig is er veel veranderd in het oudemuzieklandschap. EUBO ontstond vlak na de explosie van barokensembles in Europa. Barokmuziek boomde en er was veel werk voor goede barokmusici. ‘Historically informed performance’ zorgde voor een revolutie in de muziekbeleving en er was bij (jonge) musici veel zin om het

“Ah, music,” he said, wiping his eyes. “A magic beyond all we do here!” Het is een quote van Harry Potter, en wie beter dan een leerling-tovenaar kan ons vertellen over de magie van muziek? Muziek bouwt bruggen tussen mensen, en wat is mooier wanneer die brug dankzij AMUZ in Antwerpen landt? De culturele waarde voor Antwerpen van een Europees project als European Union Baroque Orchestra (EUBO) kan niet genoeg worden onderstreept. Het feit dat het orkest de volgende jaren in AMUZ zal resideren voor audities, repetities en concerten, is een mooie troef voor onze stad, en een bewijs te meer van de unieke plek die AMUZ in onze stad is. Caroline Bastiaens, schepen van Cultuur

barokrepertoire te herontdekken op historische instrumenten, op zoek te gaan naar de juiste speelstijlen, het bestuderen van de originele partituren en traktaten. Vandaag is er natuurlijk al heel veel research gebeurd en bestaan er tientallen steengoede opnamen van heel divers barokrepertoire. Er wordt minder teruggegrepen naar de originele bronnen om zich een beeld te vormen van hoe een stuk moet worden uitgevoerd. Anderzijds is het niveau van studenten vandaag gemiddeld hoger dan dertig jaar geleden en is ook de bouw van historische instrumenten enorm verfijnd. Wat EUBO vandaag nog steeds uniek maakt, is enerzijds de intensiteit van werken: een jaar lang in een leerrijk muzikaal bad worden ondergedompeld en worden aangestuurd door de beste professionele musici. Anderzijds is er de grote diversiteit: meer dan in de conservatoria bestaat het orkest uit musici van over heel Europa, elk met hun eigen nationaliteit en gewoonten. Het uitwisselen van gedachten en visies, al dan niet muzikaal, is erg verrijkend.

EUBO Mobile Baroque Academy (EMBA) Enkele jaren geleden zag EUBO de mogelijkheid om, in het kader van ‘Creative Europe’ zijn werking nog meer te verankeren in Europa en samenwerkingen uit te bouwen met zielsverwanten over het hele continent. Negen partners schreven zich voor het verhaal in. Zo bijvoorbeeld een Ests platenlabel, Estonian Record Productions (ERP) en ook de Association Européenne des Conservatoires (AEC). AEC is een logische partner omdat er indirect uit de Europese conservatoria orkestleden worden gerekruteerd, maar er is evengoed overleg over de curricula in de oudemuziekafdelingen van de conservatoria. Villa Musica-Rheinland Pfalz is een instituut in Duitsland dat bijzondere educatie rond kamermuziek voorziet voor getalenteerde

Vanuit het provinciebestuur van Antwerpen hecht ik bijzonder veel belang aan het voortbestaan van de bruisende Antwerpse klassiekemuziekscene. AMUZ is door de jaren heen uitgegroeid tot een internationale referentie op muzikaal en op historisch-wetenschappelijk vlak. Als gedeputeerde voor Cultuur en liefhebber van AMUZ ben ik trots te kunnen bijdragen aan het nieuwste project. Dankzij de verhuis van het European Union Baroque Orchestra staat Antwerpen meer dan ooit op de wereldkaart van de barok. Een prachtige troef in aanloop naar het barokjaar van 2018.” Luk Lemmens, eerste gedeputeerde provincie Antwerpen, bevoegd voor Cultuur

2


European Union Baroque Orchestra @

LARS ULRIK MORTENSEN OVER HET EUBO-CONCERTSEIZOEN 2016-2017

I

k ben sinds 2004 betrokken bij EUBO als muziekdirecteur, en het is elk jaar een plezier om de jonge musici te leiden in hun eerste orkestproject. Het concertseizoen 16-17 biedt de orkestleden de kans prachtig barokrepertoire te spelen, zowel instrumentale muziek als werken met zangers, van grootmeesters als Bach, Corelli en Händel maar even goed van andere Europese componisten die het muziekleven in de 18de eeuw kleurden. We zijn blij dat ook Alfredo Bernardini, Alexis Kossenko en Enrico Onofri in 2017 als gastdirigenten aantreden. Tijdens het jaar zullen de concerten van EUBO worden opgenomen voor de radio en voor cd-release, andere activiteiten worden digitaal geregistreerd om de werking, expertise en muzikale resultaten met een zo breed mogelijk publiek en grensoverschrijdend te kunnen delen. EUBO kijkt ook erg uit naar de nieuwe mogelijkheden die de EUBO Mobile Baroque Academy biedt, waarbij o.a. ook professionele barokensembles worden betrokken in het educatieve project van EUBO. Het is niet alleen het barokrepertoire dat musici en publiek aanspreekt in de werking en concerten van EUBO. De EUBO-orkestleden spelen op historische instrumenten, maar hun doel gaat veel verder dan muziek uit het verleden te reproduceren. Het is onze taak om telkens weer op zoek te gaan naar nieuwe manieren om deze muziek met open geest en ruimte voor frisse, vernieuwende ideeën aantrekkelijk te maken. Daarbij gaat het niet enkel over het bereiken van een hoog niveau van uitvoering, maar ook over het vinden van de juiste balans tussen instrumenten, over klankkleuren, stijl, de manier van muziek te benaderen en vorm te geven. Andere orkesten kunnen op lange termijn, verspreid over meerdere jaren, werken met hun vaste groep musici en zich samen ontwikkelen. EUBO vernieuwt zich elk jaar opnieuw helemaal, maar het is een plezier om deze jonge, getalenteerde musici uit te dagen en aan te spreken op hun geestdrift, vitaliteit en leergierigheid. Lars Ulrik Mortensen, artistiek leider van EUBO en Concerto Copenhagen

VERSCHILLENDE BRUGGEN BOUWEN jonge musici en dat in de vorm van Barock Vocal Mainz – een eenjarige specialisatiecursus – een equivalent is voor jonge zangers. Hiermee wisselt EUBO expertise uit en kan het concrete samenwerkingsprojecten opzetten. Het Bachcantatenconcert van EUBO en Barock Vokal Mainz in januari in AMUZ is hier een concrete invulling van. Het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Universitatea Nationala De Muzica Din Bucuresti (het conservatorium van Boekarest) stapten eveneens in de boot. Den Haag heeft immers de grootste oudemuziekafdeling van heel Europa, wellicht zelfs ter wereld. Het conservatorium biedt logistieke ondersteuning op tournee in de vorm van instrumenten en faciliteert samenwerkingen met hun dansafdeling (en dat hoeft niet enkel historische dans te zijn). In Roemenië is er een grote honger naar historische uit-

voeringspraktijk. EUBO biedt hun de expertise om de inhaalbeweging te maken. Barokorkest Concerto Copenhagen – ook onder leiding van Lars Ulrik Mortensen – verbindt zich ertoe om EUBO-musici na hun EUBO-jaar professioneel te engageren voor projecten. Andere partners in het EMBA-project kunnen het orkest en zijn leden een podium bieden, zoals St John’s Smith Square in Londen en Arts Council Malta/Valletta International Baroque Festival, waar EUBO in 2018 een operaproductie zal kunnen spelen. En tot slot is er AMUZ, die EUBO de komende jaren onderdak en een podium zal bieden voor audities, repetities en concerten. Met het EMBA-project willen EUBO en zijn partners verschillende bruggen bouwen: tussen uitvoerders en publiek, tussen Europese landen onderling en tussen de musici. Er wordt met de nieuwste technologie gewerkt aan een digitale verbinding – LOLA genaamd – waardoor er zonder tijdverlies live geluids- en videostreaming mogelijk is in twee richtingen om bijvoorbeeld op afstand individueel muziekles te geven.

Ik heb in twee verschillende producties van EUBO meegezongen. De eerste keer brachten we Italiaans repertoire onder leiding van Christina Pluhar, de andere keer dirigeerde Paul Agnew Purcell en Rameau. De twee projecten waren erg verschillend, maar ik vond het allebei fantastische ervaringen. Ik vind initiatieven als EUBO uiterst belangrijk in de Europese culturele context. Ze vormen een zeer belangrijke verbinding tussen opleiding en het professionele leven en stimuleren de Europese connectie tussen jonge mensen. Ik denk dat dit soort ‘Europese’ ontmoetingen heel belangrijk zijn voor de toekomst van Europa. Reinoud Van Mechelen, jonge Belgische tenor

3

Deel uitmaken van EUBO is een vitale stap in de educatie en ontwikkeling van studenten die net hun opleiding hebben afgerond of van jonge professionele musici. EUBO biedt de deelnemers de mogelijkheid om muziek te maken op het hoogste niveau met gerenommeerde dirigenten, klavierspelers en instrumentalisten gespecialiseerd in oude muziek. Ik prijs mezelf nog steeds gelukkig dat ik deel kon uitmaken van EUBO in de vroege jaren negentig waar ik zoveel leerde van Roy Goodman, John Toll, Lucy van Dael en Jaap ter Linden. Het opende muzikaal mijn geest en oren, en ik pluk er nog steeds de vruchten van. Het plezier, enthousiasme en de vitaliteit van zo’n groep jonge musici zijn aanstekelijk en ontzettend stimulerend, en hebben de kracht om dingen ten goede te veranderen. Rachel Podger, Britse barokvioliste en artistiek leider van Brecon Baroque


2017

EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA @ AMUZ European Union Baroque Orchestra & Barock Vokal Mainz BACHCANTATEN UIT LEIPZIG Toen ons de kans werd geboden om mee te stappen in een ijzersterk Europees verhaal en daarbij zelfs een stukje Londen naar Antwerpen te kunnen halen, zijn we daar met AMUZ voor de volle honderd procent voor gegaan. Als voorzitter van AMUZ ben ik bijzonder verheugd dat de historische banden met EUBO kunnen worden versterkt en dat onze intensieve samenwerking kan worden verlengd voor vele jaren. We verwelkomen EUBO van harte in een voor hen nieuwe permanente locatie, de prachtig gerenoveerde barokke Sint-Augustinuskerk, nu AMUZ.

De jonge getalenteerde musici van European Union Baroque Orchestra & Barock Vokal Mainz brengen onder leiding van dirigent en barokhoboïst Alfredo Bernardini drie cantaten van de grootmeester J.S. Bach, waarvan er twee voor de periode na kerst werden geschreven. Liebster Immanuel, Herzog der Frommen was het slot van een reeks kerstcantaten voor het feest van Driekoningen. Süßer Trost, mein Jesus kömmt was bedoeld voor de derde kerstdag. Uitvoerders: Alfredo Bernardini, artistieke leiding Programma: J.S. Bach: Liebster Immanuel, Herzog der Frommen, BWV 123 | Süßer Trost, mein Jesus kömmt, BWV 151 | Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, BWV 117 ZATERDAG 28.01.17 - 21.00 AMUZ 20.15 Inleiding door Koen Uvin Prijs: Cat. 1: € 28 / € 24 Cat. 2: € 24 / € 20

European Union Baroque Orchestra VERRAAD & VERLOVING J.S. Bach en G.F. Händel – de twee bekendste componisten van de late barok: over hen weten we toch alles al, niet? En toch! In 2015 werd nog een interessante ontdekking gedaan ten huize van Ton Koopman. In zijn privébibliotheek in Amsterdam ontdekte de Amerikaanse musicoloog en Händelspecialist John Roberts tussen alle manuscripten en historische drukken een onbekende cantate van zijn favoriete componist. Algauw werd duidelijk dat Roberts een eerste versie in handen had van de cantate Tu fedel? Tu costante? HWV 171, waarbij drie aria’s volledig verschillen van de latere versie. Sopraan Maria Keohane zal deze cantate over ontrouw en verraad aan ons voorstellen. Zoals te verwachten, gaat het er bij Bach veel zediger aan toe. In zijn huwelijkscantate Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202, ook voor sopraan, bezingt hij de kuise liefde en het prille huwelijksgeluk. De jonge muzikanten van EUBO kunnen op hun beurt schitteren in de instrumentale werken van Händel en Bach. En zo zijn alle partners tevreden.

Uitvoerders: Lars Ulrik Mortensen, artistieke leiding Programma: G.F. Händel: Concerto Grosso opus 6 nr. 10 in d, HWV 328 | Cantate Tu fedel? Tu costante? HWV 171a | J.S. Bach: Klavecimbelconcerto nr. 4 in A, BWV 1055 | Cantate Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202 WOENSDAG 22.03.17 - 21.00 AMUZ 20.15 Inleiding Prijs: Cat. 1: € 24 / € 20 Cat. 2: € 20 / € 16

European Union Baroque Orchestra & Figurentheater Favoletta BOEL IN HET BOS Boel in het bos is een pastorale, allegorische vertelling over conflict en oplossing. Muziek uit Vivaldi’s Vier seizoenen, gespeeld door het European Union Baroque Orchestra, wordt afgewisseld met verhalende scènes door het poppentheater. Poppen van bomen, dieren, een herderin en een jager en een ongelooflijk lieve hond passeren de revue. Het is lente. De bomen en dieren in het woud ontwaken uit hun winterslaap. Bovendien is het vandaag een erg bijzondere dag: de eik viert zijn 1000ste verjaardag en alle bomen komen samen om te feesten. Maar hun opschepperij – “Ik ben mooier dan jij!”, “Ik ben sterker dan jij!” – ontaardt helaas in ruzie. De eiken, berken, beuken … allemaal trekken ze zich met hun eigen soortgenoten

terug in het bos en weigeren ze nog met elkaar te praten. Wat een slecht idee! Een lentestorm steekt op: wind, hagel en bliksem belagen de kleine bosjes die zonder elkaars steun en bescherming niet tegen de vreselijke storm op kunnen. De jaren gaan voorbij en een nieuw bos schiet op uit de grond: een eik groeit naast een berk, daarnaast een spar enzovoort. Geleidelijk aan herstelt de orde zich en krokussen, bijen en vlinders vinden er opnieuw hun thuis. En opnieuw weerklinkt Vivaldi’s Lente uit de Vier seizoenen. Uitvoerders: Bojan Cicic, artistieke leiding | Figurentheater Favoletta ZONDAG 14.05.17 - 14.30 & 16.30 AMUZ 8+ Prijs: € 10 / € 5 (-19 j.)

European Union Baroque Orchestra CONSTELLATIO FELIX: DE ZON, STERREN & PLANETEN In augustus 1719 organiseerde keurvorst August de Sterke een van de meest decadente feestjes die ze in Dresden ooit hadden gezien. Naar aanleiding van het huwelijk van zijn zoon Frederik August II met aartshertogin Maria Josepha van Habsburg trakteerde de ‘zonnekoning van Saksen’ zijn invitees een maand lang op banketten, vuurwerk en muziek. Het thema van dat alles: Constellatio felix of de gelukkige sterrenconstellaties. Hoogtepunten

Uitvoerders: Lars Ulrik Mortensen, artistieke leiding Programma: J.B. Lully: Suite uit Phaëton | G.F. Handel: Concerto Grosso in A opus. 6 nr. 4 | J.D. Zelenka: Allegro uit Simphonie à 8 concertanti in a, ZWV 189 | G. Muffat: Concerto Grosso XII in G, ‘Propitia Sydera’ | J.G. Pisendel: Imitation des Caractères de la Danse | G.F. Telemann: Vioolconcerto in Bes, TWV 51:B1 ‘Concerto grosso per il Sig.r Pisendel’  | J.-Ph. Rameau: Entrée de Jupiter uit Hippolyte et Aricie | Entrée de Vénus uit Les surprises de l’Amour | Entrée de Mercure uit Platée  ZATERDAG 22.07.17 - 21.00 AMUZ 20.15 Inleiding Prijs: Cat. 1: € 24 / € 20 Cat. 2: € 20 / € 16

Philip Heylen, voorzitter AMUZ

Met de oprichting van EUBO in 1985 creëerden we voor het eerst de mogelijkheid voor studenten om zich door de beste barokspecialisten te laten opleiden tot orkestmuzikanten. Vele conservatoria leiden musici in de eerste plaats op als solisten, maar in een orkest spelen vraagt werkelijk andere kwaliteiten. De beste musici die in EUBO speelden, zijn nu actief in barokorkesten in heel Europa. De nood aan een intensieve opleidingsperiode blijft en nieuwe, jonge barokmuzikanten worden door EUBO opgeleid tot professionele, volwaardige orkestmuzikanten. En de kwaliteit van het orkest blijft stijgen. Het was een fantastische ervaring het orkest te leiden: de jonge, getalenteerde musici, vol enthousiasme en verwachtingen, speelden briljant, ze presteerden op hun best. En al is er veel veranderd sinds de oprichting van EUBO in 1985, dit waardevolle initiatief blijft fantastisch en noodzakelijk. Ton Koopman, artistiek leider Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

INFO & TICKETS: +32 (0)3 292 36 80 WWW.AMUZ.BE • TICKETS@AMUZ.BE VRAAG NAAR ONZE GRATIS SEIZOENSBROCHURE SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP DE WEBSITE

HOE BESTELLEN?

• Aan de balie van AMUZ: op weekdagen van 12.00 tot 17.00 uur en een uur voor aanvang van het betreffende concert. Aan de balie van AMUZ kan u contant, met Bancontact of met creditcard (VISA of Master Card) betalen. • Telefonisch: +32 (0)3 292 36 80 op weekdagen van 12.00 tot 17.00 uur. • Schriftelijk: via tickets@amuz.be of per post naar het adres Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen. Enkel met de bestelformulieren die u vindt op de website of achteraan in de seizoensbrochure. • Online: via www.amuz.be. Online kan u met creditcard (VISA of MasterCard), Bancontact of overschrijving betalen.

waren onder andere het vuurwerk ter ere van Apollo, een paardentoernooi voor oorlogsgod Mars, de carrousel der vier elementen voor Jupiter, Mercurius’ maskerade der naties en het damesfeest voor liefdesgodin Venus. Er werd uiteraard duchtig gemusiceerd en de belangrijkste componisten – Händel, Telemann, Heinichen, Zelenka – waren van de partij. Speciaal voor het huwelijksfeest bracht Telemann zijn Vioolconcerto in Bes naar Dresden en droeg het op aan zijn bevriende componist Pisendel. EUBO en artistiek leider Lars Ulrik Mortensen prijzen het heelal in AMUZ met werk van onder andere Lully (de zon), Muffat (de gelukkige sterren) en Rameau (de planeten).

Colofon Redactie: Frederic Delmotte, Bart Demuyt, Robin Steins, Greet Coenegrachts, Veerle Braem, Paul James, Noora Heiskanen n Eindredactie: Tine Clevers n Coördinatie & samenstelling: Greet Coenegrachts n Vormgeving: Yellow Submarine n Druk: Paesen n V.U.: Bart Demuyt, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen

4

AMUZ Extra katern Voorjaarskrant 2017: European Union Baroque Orchestra @AMUZ  
AMUZ Extra katern Voorjaarskrant 2017: European Union Baroque Orchestra @AMUZ  
Advertisement