Page 1

AMTU Agrupació de Municipis amb Transport Urbà

Butlletí núm.36 Febrer 2012

www.amtu.cat @amtu_cat

“Amb tu, hi vaig segur!” Nou programa de promoció del transport públic per a la gent gran


BUTLLETÍ DIGITAL DE L’AMTU

Assemblea general de l’AMTU

E

l passat 4 de novembre es va reunir al Parc TecnoCampus Mataró-Maresme l’Assemblea General de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). En primer lloc es van escollir les poblacions que formaran part del Comitè Executiu durant aquests propers 4 anys: Blanes, Cardedeu, El Papiol, Granollers, Igualada, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Sabadell, Sant Sadurní d’Anoia, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú. També es va nomenar el president i el vicepresident. Josep Mayoral, alcalde de Granollers, va ser escollit president, i Joan Mora, alcalde de Mataró, vicepresident, durant els propers 2 anys. Passat aquest temps, l’ordre s’invertirà i Joan Mora serà president de l’entitat i Josep Mayoral, vicepresident. Josep Mayoral va fer referència en la seva salutació als 4 objectius fundacionals de l’AMTU, ben vigents actualment: seguir treballant per millorar el finançament del transport públic local, intervenir activament en la planificació de les infraestructures de mobilitat de la 2a corona metropolitana; influir en la gestió del transport públic i, per últim, recolzar la feina dels ajuntaments en matèria de mobilitat.

El president va destacar que “vivim temps difícils, som ambiciosos però no ingenus. Adequarem les nostres peticions a la situació actual i establirem calendaris. No renunciem a res i aplicarem els principis d’austeritat a les estratègies del transport públic local. L’AMTU és, ha estat i vol seguir sent un espai de concertació i de diàleg entre les administracions i els municipis”. L’Assemblea aprovà també l’informe de gestió, el programa d’estudis i projectes per al 2012 i el pressupost del present exercici. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va ser l’encarregat de cloure l’assemblea. En la seva intervenció va explicar que “no és moment d’anunciar grans projectes, sinó de sanejar comptes i d’executar el que tenim pendent”. També es va referir als ajustaments dels serveis de transport públic interurbà: “no podem passejar ferro buit”. En aquest sentit “estem obligats a repensar els serveis, i la crisi pot ser una bona oportunitat per crear un model de país més cohesionat i competitiu”. Finalment ha felicitat l’AMTU per la feina realitzada i l’ha descrit com un “bon instrument” per treballar la mobilitat en els municipis, confirmant el seu compromís amb l’entitat.

Diversos moment durant la celebració de l’Assemblea, amb el president de l’AMTU i alcalde de Granollers, Josep Mayoral; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i el vicepresident de l’AMTU i alcalde de Mataró, Joan Mora

2

Núm. 36 febrer 2012


8a Jornada AMTU a Martorell

E

l proper 14 de març tindrà lloc a Martorell la 8a jornada AMTU sobre mobilitat, que comptarà un cop més amb experts nacionals i internacionals. Ja es pot fer la preinscripció, que és gratuïta, per mitjà de la web www.amtu.cat.

Dit i Fet Per acabar, i tal com ja es va fer amb molt d’èxit en l’anterior jornada, hi haurà una sessió “Dit i Fet”, amb 10 presentacions de curta durada cadascuna (400 segons): ”Amb tu, hi vaig segur!” Programa de promoció del TP per a la gent gran, a càrrec de Jordi Codina, de Lavola

La benvinguda anirà a càrrec de l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, del president de l’AMTU i alcalde de Granollers, Josep Mayoral; i de Damià Calvet, secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

“Com ens afecta el Corredor Mediterrani?” , a càrrec de Xavier Flores, del Departament de Territori i Mobilitat “L’ambientalització de la flota. L’experiència de TMB”, a càrrec de Josep Maria Armengol, de TMB

Primera sessió Seguidament, la jornada s’estructurarà en tres sessions. La primera estarà moderada per Lluís Sagarra, regidor de Ciutadania, Protecció Civil i Mobilitat de l’Ajuntament de Martorell, i hi haurà tres ponències:

“El codi QR com a element informatiu a les parades del transport públic a l’EMT de Tarragona”, a càrrec d’Anna Giné, d’EMT Tarragona “Targeta sense contacte en un municipi mitjà”, a càrrec de Francesc Anguas, de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

“Pool tecnològic per obtenir una millor eficiència en la prioritat semafòrica”, a càrrec de Gerardo Lertxundi, de DBus San Sebastián

“Targeta sense contacte en una ciutat gran”, a càrrec de Pere Aguilar, de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

“La bicicleta com a mode de transport de la darrera milla, a través de l’operador TPU”, a càrrec de Stéphane Thiery, de Groupe TEC de Bèlgica

“El taxi a demanda. El cas d’Alella”, a càrrec d’Anna Fernàndez, de l’Ajuntament d’Alella

“La mobilitat de les persones amb dificultats a la visió al transport públic”, de Christian Vogalauer, de l’Institut de Transport i Logística de Viena.

“Repartiment comercial amb bicicleta”, a càrrec de Jordi Galí de Vanapedal “Servei de wifi a l’autobús de Vic i de Mollet del Vallès”, a càrrec de Guy Szpiniak, de DelfyNET

Segona sessió La segona sessió la moderarà Antoni Prunés, director general de l’AMTU, i constarà de dues ponències .

“El carril bus-VAO del Maresme i de la C-58”, a càrrec de Josep Gallego, de FECAV

“Màxima eficiència per tirar endavant”, de Josep Maria Martí de MOVENTIA “L’impacte de les xarxes socials al transport públic”, a càrrec de Sanderijn Baanders, d’Amsterdam.

Un cop finalitzin les sessions, aproximadament a les 14.30 h, hi haurà un dinar per als assistents que s’hi hagin inscrit. Imatges de la 7a Jornada AMTU celebrada el 9 de març de 2011 a Sant Cugat del Vallès

3


BUTLLETÍ DIGITAL DE L’AMTU

ACTIVITATS I ESTUDIS AMTU 2012 L’AMTU aprova el programa d’actuacions per al 2012

E

n el marc dels objectius que té assignats l’AMTU, hi trobem el facilitar eines per a la gestió i planificació del transport públic. En aquest sentit, l’AMTU inicia l’any 2012 amb diversos projectes per realitzar, que es sumen a d’altres activitats que ja s’estan duent a terme i que hem explicat en d’altres publicacions: el programa de mobilitat per a la gent gran “Amb tu, hi vaig segur!”, el router de transport i el Viatjo amb tu!.

- A partir d’un qüestionari online, que l’usuari anirà responent i que podrà desar al núvol, es crearà un document que serveixi als municipis com a plec de condicions administratives i tecnicoeconòmiques per a l’adjudicació del servei urbà de transport col·lectiu de superfície, donant l’opció de poder descarregar aquest arxiu en un format editable per a la seva redacció final i/o de descarregar-se una versió completa d’un plec tipus per si l’usuari no vol realitzar el test; - A partir d’un qüestionari online, que l’usuari anirà responent, es crearà un document que serveixi als municipis com a reglament del servei del transport públic, donant l’opció de poder descarregar aquest arxiu en un format editable per a la seva redacció final i/o de descarregar-se una versió completa d’un plec tipus per si l’usuari no vol realitzar el test ; - Altres propostes d’actualització del vademècum que té l’AMTU actualment a la seva Intranet, tant pel que fa als seus continguts, com a elements multimèdia, plànols, vídeos, fotografies o esquemes.

El darrer Comitè Executiu va aprovar la resta d’accions per dur a terme durant el 2012: Plec de condicions i reglament dels Transport Públic Urbà Un dels problemes amb què es troben els ajuntaments és que els tipus de contracte i la gestió del transport públic urbà és diferent en cada un dels municipis, igual com el nombre de persones amb dedicació parcial o completa per planificar i gestionar el servei de mobilitat de cada entitat. Hi ha consistoris que compten amb àrees específiques per aquesta tema, mentre que en d’altres el regidor treballa a temps parcial i la mobilitat és un més dels àmbits que gestiona. Per ajudar a solucionar aquestes qüestions, l’AMTU proposa la creació d’un assistent que faciliti l’elaboració d’un plec de condicions i un reglament del servei del transport públic urbà, a través d’una aplicació informàtica, que permeti a tots els tipus de municipis associats obtenir:

4

Núm. 36 febrer 2012

Revisió del catàleg d’infraestructures D’altra banda, també es vol fer una revisió del Catàleg d’Infraestructures de Transport Públic demanades per l’AMTU, derivades de l’Estudi de Mobilitat i Infraestructures elaborat al 2006 a partir de la proposta que ens feu Barcelona Regional. Es tracta de posar al dia la nostra petició d’infraestructures a la llum dels diversos plans aprovats i amb concordança amb les noves peticions provinents del territori. Càrrega automàtica de dades Ja s’ha adjudicat el concurs per elaborar un programa per a la càrrega i consulta automàtica de dades justificatives. Cada vegada que s’ha de carregar qualsevol dada del Contracte Programa, de la T-12, dels viatgers urbans mensuals i de les activitats del “Viatjo amb tu” o del “Amb tu, hi vaig segur!” s’ha de multiplicar pel nombre de municipis, ja que cal passar la dada enviada pel tècnic del municipi a la intranet per tal de poder consultar-la posteriorment. Amb aquesta aplicació permetríem una càrrega massiva de dades des


ACTIVITATS I ESTUDIS AMTU 2012 i cadascuna de les poblacions de l’àmbit AMTU (o entre les ciutats associades) i els costos que suposen aquests desplaçaments, realitzant propostes per a obtenir una XARXA de transport públic idònia, amb la creació de Park-Rides, intercanviadors,.... L’objectiu és fer explícites les dificultats de fer servir el TP en certs desplaçaments; donant les opcions de millor i pitjor temps en funció de la franja horària del dia o de l’època de l’any o en funció de si és dia feiner o festiu.

d’una base de dades cada cop que es vulgui actualitzar un dels conceptes, facilitant molt la feina tant als tècnics municipals com als de l’ AMTU.

Ús dels títols socials L’AMTU durà a terme un estudi sobre l’ús que es fa dels títols socials als diferents transports públics urbans dins del seu àmbit. En relació als usuaris potencials, quina és la previsió a curt-mitjà termini, econòmica i d’ús, si es continua donant la mateixa bonificació en base a la piràmide d’edat.

Enquesta sobre la retallada de serveis En el context de crisi actual, l’AMTU vol fer una enquesta per veure la importància que atorguen els usuaris als diferents elements que poden ser objecte de modificació en base a una retallada de serveis. Per tal de conèixer quines han de ser les prioritats a l’hora de realitzar un possible estalvi en el servei. Temps de desplaçament Una altra de les accions per al 2012 és elaborar una matriu de temps de desplaçament en transport públic entre totes

Així mateix, i sumat a aquestes accions que acabem d’enumerar, durant l’any 2012 l’AMTU continuarà consolidant la seva tasca, oferint informació i assistència als associats. En aquest sentit es convocaran noves reunions de tècnics per posar en comú aquelles qüestions que es considerin rellevants i es programaran visites tècniques. La gestió del Contracte-Programa; vetllar pel finançament dels municipis associats a l’AMTU que queden fora de la RMB; el seguiment del planejament i dels projectes d’infraestructures al nostre àmbit, com són el Pla de Mobilitat, el Pla Director d’Infraestructures 2010-2019 i el Pla de Rodalies 2009-2014, entre d’altres; i la gestió de la targeta T-12 i la seva ampliació als joves de 13 anys són les altres activitats que es continuaran duent a terme. Enguany també s’editarà la memòria de l’AMTU 2007-2011, que es farà arribar a tots els associats i es podrà consultar a la nostra web www.amtu.cat.

5


BUTLLETÍ DIGITAL DE L’AMTU

Novetats a la targeta T-12

L

’AMTU continuarà aquest any 2012 gestionant la tramitació de la targeta t-12, que presenta diverses novetats.

Amb l’objectiu de potenciar les tarifes socials, s’amplia l’edat d’utilització de la T-12 de forma progressiva fins als 16 anys (inclosos) i aquest any 2012 ja la podran utilitzar els infants de 4 a 13 anys. Així ho va aprovar el passat 19 de desembre el Consell d’Administració de l’ATM.

Fins al 31 de gener de 2012 hi ha un total de 8.774 T-12 actives en l’àmbit AMTU, amb un promig de 35 trucades al dia a les nostres oficines relacionades amb la seva tramitació, renovació, petició de duplicats i incidències.

Nom i cognoms DNI: Zona: Caduca:

A partir d’aquesta data, si el nen/a va fer els 13 anys durant el 2011, l’ampliació fins al dia que faci 14 anys no serà automàtica ja que no se li generà si no ens fan arribar la petició d’ampliació. Per altra banda, si el nen/a compleix el 13 anys durant el 2012, l’ampliació es generà de forma gratuïta i automàtica.

Suggeriment a l’estudi informatiu de l’enllaç del TAV entre Martorell i Castellbisbal

Es tracta d’un tram de connexió de la línia de mercaderies que del port de Tarragona ha d’anar fins a la frontera francesa, en el marc del gran projecte europeu del Corredor Mediterrani per a Mercaderies, al qual aquesta associació ha donat el seu recolzament públic.

- que en el proper estudi informatiu sobre el tram Roda de Barà-Martorell s’hi inclogui la connexió entre la línia d’alta velocitatLa T-12 i lapermet línia convencional de Vilafranca, ja al seu titular fer desplaçaments il·limitatsaen l’alçada tots els modes de transport integrats dins la zona tarifària i fins a la data de caducitat establertes en el títol Cal validar-la cada vegada que s’accedeixi a un mitjà de transport que ambdues transcorren en paral·lel i a molt poca distància És personal i intransferible i ha d’anar acompanyada del DNI. Qualsevol utilització indeguda implica retirada entre sí;la seva amb el suggeriment que en aquesta connexió s’hi La T-12 permite a su titular hacer desplazamientos ilimitados en todos los modos de transporte integrados dentro deestació la zona tarifaria yd’intercanvi hasta la fecha de caducidadmodal establecida en el título construeixi una Alta VelocitatSe ha de validar cada vez que se acceda a un medio de transporte e intransferible y ha de ir acompañada del DNI. Cualquier utilización indebida implica RodaliesEssu personal retirada Inclou AOV. CIF P-5890049-I

E

l 31 d’octubre de 2011 el Ministerio de Fomento va sotmetre a informació pública l’“Estudio Informativo de la conexión ferroviaria para tráfico de mercancías entre el área de Tarragona y la línea Castellbisbal/ Papiol y Mollet/Sant Fost. Tramo Martorell-Nudo de Castellbisbal/El Papiol”, redactat per la consultora IDOM.

- que s’estudiï l’aprofitament d’alguna de les estacions existents al Vallès (Rubí, Sant Cugat o CerdanyolaUniversitat) com a parada de trens d’alta velocitat per a passatgers al Vallès.

- que en aquest estudi informatiu s’incorporin les consideracions d’oportunitat tècnica sobre l’aprofitament d’aquesta infraestructura per al pas de viatgers en ampla internacional;

6

Núm. 36 febrer 2012

Inclou AOV. CIF P-5890049-I

L’AMTU té, entre molts altres peticions d’infraestructures de transport públic per al seu àmbit, el de demanar el pas i una estació de viatgers en Alta Velocitat pel Vallès, petició que ha explicitat en totes les oportunitats de planejament d’infraestructures que s’han aprovat al nostre país. Aprofitant la presentació d’aquest estudi informatiu, el darrer Comitè Executiu de l’AMTU va aprovar presentar al Ministerio de Fomento un informe en el qual es proposen els suggeriments següents:

La T-12 permet al seu titular fer desplaçaments il·limitats en tots els modes de transport integrats dins la zona tarifària i fins a la data de caducitat establertes en el títol Cal validar-la cada vegada que s’accedeixi a un mitjà de transport És personal i intransferible i ha d’anar acompanyada del DNI. Qualsevol utilització indeguda implica la seva retirada La T-12 permite a su titular hacer desplazamientos ilimitados en todos los modos de transporte integrados dentro de la zona tarifaria y hasta la fecha de caducidad establecida en el título Se ha de validar cada vez que se acceda a un medio de transporte Es personal e intransferible y ha de ir acompañada del DNI. Cualquier utilización indebida implica su retirada


Les dades bàsiques de l’Agrupació

68 3

AJUNTAMENTS ADHERITS

Abrera, Alella, Argentona, Barberà del Vallès, Bigues i Riells, Blanes, Cabrera de Mar, Caldes de Montbui, Caldes d’Estrach, Calella, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, El Masnou, El Papiol, Esparreguera, Granollers, Igualada, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Malgrat de Mar, Manresa, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Vicenç de Montalt, Sant Vicenç dels Horts, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Santa Perpètua de la Mogoda, Sitges, Teià, Terrassa, Torrelles de Llobregat, Vacarisses, Valldoreix, Vallirana, Vic, Viladecavalls, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Mar

CONSELLS COMARCALS ADHERITS

L’Alt Penedès, El Garraf i el Vallès Occidental

Població servida pels serveis de transport públic (a 1 de gener de 2011) [milions d’habitants]

1,95

Viatgers urbans transportats durant l’any 2011 [milions de viatgers]

44,9

Cost total dels serveis de transport públic

61,0

(exercici 2010) [milions d’euros]

Dèficit del transport públic urbà (exercici 2010) [milions d’euros] Josep Mayoral i Antigas President - Alcalde de Granollers Joan Mora i Bosch Vicepresident - Alcalde de Mataró Antoni Prunés i Santamaria Director general

34,8 AMTU

Plaça de la Porxada, 30 1r 08401 - Granollers Tl. 93 861 39 76 - Fax 93 861 38 15 amtu@amtu.cat - ww.amtu.cat @amtu_cat Fotografies: Toni Torrillas

Butlletí Digital AMTU - Número 36  

Assemblea General 2011. 8a Jornada AMTU. Activitats i estudis AMTU 2012. Novetats a la targeta T-12. Suggeriment a l'estudi informatiu de l'...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you