Page 1

   

   ! "&" AA6 '9%.% 96 2I

  # 9')@ +@ .E @@ E 9 "C9 @( 'B:":: -)@ B:,0:B.% % ( :@9@ @ "

 B +0-3, F ). 9 0 ,( :@9& E)9 B-% :@,@ @

 

  :')'@ . B. +@B ,, : HB9)'(': 9(B:

  @9@ "C9 -3B: B" ',0:: 9%

 

 

 B '), 9 "C9 "'9 9

 

 $

)9@:'"@:"19 9B.% B9' 9C( + .B )- ,:@ 9@,

 

 #

B.:' . B. )'9 9:@ )( % 9B.%; :',C:: B: 9 A#6 )@HB.% : @@9@ : 9 @@ ,B . D0- A#6/6AI2A; ( +..@-'B.% : B,@B9( 9B-: E)+B; @9& .:',B::( D 9- ::B.% 9 A/<; .,( % .9 '@: :' ).)%B.%EEE63,B .6 >-)@@ ),B.%:,@@

      

 $ ! # ! ! !! ,,"9) .%,B ):@ * @H@ '( 9 .C9% 9 9 @@ ,B . 9@ C,, 9 96 9, 9'9 '-)@ B. 9.'9 ):' 9') ,@ . ) @@3,+ @@ 6 '9 . ). 9 :@:)@HB.% : @@9@ : A#6 3@ - 9 ). 9 ,H'B:( , 9) EB9 . ) D) 9 D 9( ) .:@D0,, . ,B . 9 % '9@6 )@ )'9 - D09),,)' . )9+ . : @0.@ 9C9% 9- ):@ 9 ," 909" 9 E'9 . 9 B:( H )'.B.% % .B:0 E) ) B( @09 . ' . ) D) 9 ) 3)@( H .:@@ E : .@,)' D09.% ( 9'@6 ,,"9) .%,B , )@ @ HE ) '9H '.@ ) 0'.B.%:( B% : ,,:'"@ ,B .6 9@ C,( , 9 E)9+@ ,: 09:)@H . 9 : 0%@( ,.):' . 9%+.33 .D 9 ). HB ,B .8 96 9, 9'9 '-)@ ,: 09:)@H . 9 9 606 3,B . : ,,:'"@ B. 9.'9 ):( ' ,: @B9:'B@H B"@9%( @ 9 "C9 : @@% ) @6 'C, 9 : 0%@,.+0.: 9D@09)B-:

7,9 ) +8 % :@,@ @ . ) 9+@)0. . : @@9@ : '@@ . B:"C'9,)' D09% :@ ,,@ EB9 . :@:)@HB.% B.@ 9 . 9 - -)@ ) D) 9 ,B . 9 ) ). 9 , @H@ . D09% :',% . B. )'9 B:( B:)+ D0. G. B. 03,).6 ) B:% : )@@ ),B.%:,@@ : H )'.B.% )- B,) :',0:: .6

      !  !  " 0@0: 9.(+@B ,,

# ! $  ! ! "   # ) E0', B& 9% E1'.,)':@ @@ 39@. 9:'"@ " ) 9@ ( B9@:@% ) D0. 0" B. ,B .6 - /6 +@0 9 2/!< B.@ 9H )'( . @ . ) ) . 0%@,.:@@ ) :0 .' . ).. 9 ,) % . 9 B9' . @' ,9'@ :' ).9 B.C 9E).,)' % (

 "

). 9B.) @ G9 9"0,%9 )' ( :0,D) 9@

@9 ..@ E9 . . 9@. 9( :'"@:D 9@9%6 9 B@ 9 ,B( . 9 )- 9:@ !/ -'@ : .. -1%,)' :: 9 B. ") , B. ) .:' . ) 9 @@ HB ).. 9 ". .6 B. E)9 % ( " ) 9@6      

 

   % ! #

,@ :@ ,, . E 9 . "C9 . B @9& .'. . D09 9 )@ @

#II '9 ,@ B. :0 :'1. E) .) HBD09 : +.. -. * @H@ HB '@ C 9 . B-":: . 9 :( @B9) 9@ . 9B:, )- ,@ . @( 'B: :% .6 )@ - @9@ 9 .) 9B.% EB9 ). . 1 . B. + . 'E-- :)'@9 9 )- 1:' . : @@( 9. : 2#I/ .@:@.6 B9' D 9033 ,@ . :)' ) 0:@ . B" =$I6III B90 ).:',) &,)' @. :-@ B. 9 33 .'B:6 : -B::@ ,.% 9 % B@ E 9 . HB-, 9 0 . D09 - @B9H ).: 3)@H .-B: B- % :)' 9@ E 9 . -B::@ 6 ) :@B9@0( 9 . ,) & . % - ).:- -)@ .+( -,:'C@H 9. B. B, B@ . ) B- .)'@ .B9 :'1. 9 .. * 9:@9', . :0. 9. ) @ . B9' ). ,:3,@@ B' ).,)+ ).

 

 

,B . +1..@ ). . AI 9 '( 9 . :@% 9 ). 9 . :( %9@ .:'B E 9 . 

 B 9 +09 ) 7'E)-- . "C9 -0+9@) B. 0, 9.H8 % :'""@

 

 

 @@B.%:) .:@ 9B'@ , B'@ @ B:.B-- 9.

9(

 ," 909" 9 .. .-)( .):@ 9 9+B: ,)% .9@ 96 ::),0 .+ B. 9')@ +@ ..:( @ 9 B," 4D0. ,).+:5 '( . )- B%B:@ . 9B.:@ ). "C9 : +C."@)% .9@:-@ % , %@6 - ).:- D 9: .+@ . :) D09 - @',:+ , @@ : ,( @ . 9 .'B: : ) :: @@ -)@ )@0+B- .@ . B. +,03"(

@ . .. -)@ :G-0,):' . -- 9:',% . ) @ ).( 3,@@ " :@6 09 2II '9 . E9 : B"'B: ) @H .@:@. . * @H@ E)9 : "C9 ":@ $I ),,)0( . . HB- '19 .H .@9B- B-( % B@6 ,B . :@ B 9@ <A ),( ,)0. . )6 : .9@:-@ E)9 AI2$ .0' - '9 . ). ) @@ 9).% .6

: '):@09):' ,+6 ) 9:( @ . 9 ' . :)' ).HE):' . E) 9 ') 9 % @9B@6

     !  


,         

-3 0(!) ) 

             3D3? >1 +.DG!// ? 3? *D !1D?*,! !1 # ,! !,/1!*0!> !? >*,D!.D!1J!DD+ !J!>? G0 ,! !?D/DG1( !> 1!G!1 D*G?%?? ! ?D!*!1 %!?D9 A& H>3? *DD!1 ?,* !+ J3>!1 EN H>%!1 D!,/1!*0!1 ?,!!1 J>!1 !>!,D? ,0 3>%!/ ,1 ?D,00G1(!1 0,D !> >*,+ D!.D!1.00!> (!?!DMD J3> !19 <,1 J,*D,(!? GI3>*!1 %H> /G!1 ?D!*D 19 3 J,! ,! ?+ ? ! !? D*G?!? 030!1D1 ,?D .11 ?,! 1,*D /!,!19 !> + 1,!>G1(?! >% ,?D G1 0,D !> !G(!?D/DG1( J3//!1 J,> ,! G1.D,31 I30 !G ! I!>!?+ ?!>1= !>/GD!>D! !>H>(!>0!,?+ D!> /% !> 3>%!> !,1(1(?9 D>D !? (>3)!1 >3-!.D? J> 0 &9 1G> ,!?!? *>!? 0,D !,1!> <4%%!1D/,*!1 !,1G1(?,/+ G1(= !>,11!>D! >*,D!.D ,/I,3

GK9 ? H>3 >*,D!.DG>/GK !+ D>!GD !, ,!?!0 >3)I3>*!1 ? !DD!J!>?I!>%*>!19 > *DD! >!, (>G1 ?DM/,*! !1.+ >,*DG1(!1 %H> !,1! !>1 !>G1( !> D*G?%?? ! !>/GD!>D # 0G *G !GG9 !> D D>D !?*/3?? >G%+ *,1 ,1 ?!,1!> ,+,DMG1( ,! G?+ /3G1( !,1!? >*,D!.D!1J!DD!+ J!>? G%(! !> 1DJG>% !,+ 1!? !GG?9 ,! G%%3> !>G1( MG> !J!>G1( %H> !,1! !,/+

1*0! 0 >*,D!.DG>J!DD!+ J!> JG> ! 0 5'9 G1, ,0 + 0D?/DD I!>4%%!1D/,*D9 ,! /+ 1G1(?H>3? .311D!1 ?,* ,? E59

G/, !J!>!19 * !> G?/3+ ?G1( !>*,!/D!1 ,! D!,/1!*0!1+ !1 H>3? ,! G?/3G1(?G1D!>+ /(!1 G1 ,! 1,*D (!M3(!1!1 ,! ?(!19 < !DMD ?,1 !,1 6> 3*!1 !,D %H> ,! 1DJH>%! 11 0H??!1 ,!?! I3>(!?D!//D J!> !19 0 !M!0!> D(D ? >!,?(!>,*D ? ,! 3>?*/(! 11 !> D D I3>?D!//D G1 06+ %!*/G1(!1 (,D9 ,! D D .11 %>!,J,//,( !1D?*!, !1 3 ?,! ,! >(!1,??! I3> !> !?*/G??+ %??G1( !> %%!1D/,*.!,D MG> !11D1,?1*0! I3>?D!//D= !>/G+ D!>D! ,/I,3 GK9 <? J!> !1 J,> G% -! !1 // DG19 ,! !1D?6>!+ *!1 !1 1DJH>%! J!> !1 !1 /G!1!>1 I3>(!?D!//D G1 (!+ 0!,1?0 ,?.GD,!>D= 0*D! !> 3>%!> ./>9 3>G??,*D/,* ,0 1G> !? .300!1 !1 *+ >!? J!> ! 11 ,0 D D>D ,! 1D?*!, G1( H!> !1 ,!(!>+ !1DJG>% G1 ,! J!,D!>! !G%+ D>(G1( (!D>3%%!19 !> !DD!J!> /G%D 1* (!+ 1G!1 (!?!DM/,*!1 3>(!19 !, ,!1?D/!,?DG1(?G%D>(!1 ,! FNN9NNN G>3 !DD3J!>D H!>+ ?*>!,D!1 0G?? ,! !>(! 1*

  

%/)(, & 2/( ((/  *$ ,!( ' /G!1 !>,11!>D 1 ,! %>,! /,+ *! >%D !> !>M!1 # ! !1.+ I!>1?D/DG1( 0 @9 .D3!> FN5F G1 1?*/,!)!1 ! ,/0+ I3>%H*>G1( <G?(!>!*1!D + 11!1= 1(),,/ 0 @9 .D3!> 52"2 %1 ,! !>?D! 0?D(? !031?D>D,31 ?DDD # !,1!1 ( I3> !,1!> *1+ /,*!1 !031?D>D,31 ,1 >!? !1 G1 MJ!, (! I3> !> !>H*0+ D!1 31D(? !031?D>D,31 ,1

!,6M,(9 * 1G10!*> FE *+ >!1 ,?D !? MG> > ,D,31 (!J3> !1 ,0 *0!1 !,1!> ! !1.I!>1+ ?D/DG1( 1 ,! 0/,(!1 >+ !,(1,??! MG !>,11!>19 ,!?!? *> ,?D ,! /G!1!> !I4/.!>G1( %H> 311D( !1 @9 .D3!> FN5F G0 5"9EN *> !,1(!/ !19 >9 1L >,? D!//+ I!>D>!D!1 ! 1 !?!G%D>(D! %H> ,! D?,G1D!>/(!1 !? >!,+ ?DD!? *?!1 J,> 1 !1 GD G1 1 ,! ,I,/3G>(! !> /G!1!> ,0 !>?D 52"2 !>,1+ 1!>19 ,! !>!,D? ,1 !1 *>!1

!> ?3 (!111D!1 !>%3/(!19 !, >% ,! D D !1D?*!, !1 3 ?,! !,1!1 !DD!J!> ,1D!+ (>,!>D 3 !> ?,* < ,! H>3? I3>+ ?D!//!1 /??D= !>/GD!>D! >*,D!.D

GK9 H> ,! >M,!/G1( !? !?D+ 04(/,*!1 >(!1,??!? G1 (>4)D+ 04(/,*!> *1!1(/!,**!,D !1D+ ?*,! !1 ?,* ,! D DI!>D>!D!> %H> !1 (!J*/D!1 !(9 ,! !+ (>!1MG1( G% ,1?(!?0D EN !,/+ 1!*0!> J,! !>G0 0*D ,! 1D+ ?*!, G1( H!>?,*D/,*!> ,! G?/3?G1( ,?D !,1! %,>! 3>(!+ *!1?J!,?!9 <!, >% ,! D D !,1!1 (!J,??!1 >3M!1DD!,/ !> !,/1!*0!> ?*31 ,0 3>%!/ %!?D+ /!(!1 G1 ? J>!1 *,!> ,! ?,!+ !1 (!?!DMD!1 H>3?9 I31 *D //!> ,1(? !,1!? ?!,1! !J!>G1( MG>H.(!M3(!19= ? *,!) F' >+ *,D!.D!1H>3? .311D!1 G?(!+ /3?D J!> !19 ,! !>?D!//D!1 >!,D!1 J!> !1 131L0 !,1(!>!,*D9 31 !1 H>3? ?!/?D J,> !,1! !,(!1? !>+ J*/D! >1M*/ 1(!(!!1 1,*D !> 0! !? !,/1!*0!>?9 ,!?! >1M*/ J,> !, ,1(1( 13* !,10/ 0,D !,1!> !11M*/ H!>+ !.D9 3 ,?D !? 0 1 ! !,1 !G+ D,( !0 ,1>!,*!1 !1 MGMG3> + 1!1 J*>!1 !> G?J*/ !> ?,1 ,! !,D>(! I4//,( 131L09 < * JH1?*! //!1 H>3? ?? ?,! ,*>! G%(! !>1?D 1!*0!19 1 G1? /? /G!1!>1 JH1?*! ,* ?? J,> !,1 D*G? !? F59 *>*G1 !>D? !.300!1= ?*/3?? !> 9 !?!DMD! !,/1!*0!> J>!1 >*,D!.D!1 7>!? !18 ,! G6/1G1( /G!1 3 ! 1,:G! G? >!? !1 >! !/D6/1 G1 !DM!/ >*,D!.DG>H>3 7/G!18 !G011 >*,D!.D!1 G1 ? H>3 3??,( *!1. G1 >D1!>9 31 !1 H>,(!1 F' (!+ /3?D!1 H>3? .300!1 A G? !,6+ M,( & G? >!? !1 E G? DGDD+ (>D -! MJ!, G? !>/,1 G1 H>1+ /G!1 *D ,! D!1?*%D %H> !>( G1 -!J!,/? !,1!? G? H1+ ?D!> >!G !1?D D ( !G>( ? 59 +33D(!?*J !> B F5F !?DMG1( 3/% H!>+ G?,. G1 >!0!19 1300!19 1 ! G(G?D J!,/D! !> 3001 1D 6,D1/!GD11D D!6*1 G?* 0,D 5' J!,D!>!1

,), 0(

.". ),2/ !

. ( ,,#(,(), ! / 0 29 .D3!> 52"@ /?3 >G1 E *>! I3> !> !GD?*!1 ,1+ *!,D JG> ! !> >D1!>?*%D?+ I!>D>( !> D D! 3% G1 /G!1 G1D!>M!,*1!D9 1 !>G1( G1 D3G> MJ,?*!1 !, !1 D + D!1 ?D1 !1 ,1 !1 MG>H./,!(!1+ !1 3*!1 !>!,D? ,0 !,*!1 !? G,/G0? !> >D1!>?*%D9 G1 !>,11!>1 MG0 F&9 *>!?+ D( !, ! D D! ,0 *0!1 !,+ 1!> !,!>?DG1 ! 1 ,! J!?!1D/,+ *!1 !?*!*1,??! I3> G1 1* !>D>(?G1D!>M!,*1G1( G1 J!>+ %!1 !,1!1 (!0!,1?0!1 /,. ,1 ,! G.G1%D9 ,!?! %,1 !D 0 $ ,!( .3". / " ( ,)) ) ,/))

?DDD9 1D!> !0 3DD3 <3% G1 /G!1 # F& *>! (!0!,1?0 ,0 !>M!1 G>36?$= !>J>D!D ,! !+ ?G*!> !,1 .G>MJ!,/,(!> !1 0,D G?,. G1 (GD!0 ??!1 !, !0 G1D!> !> 3 !>D,31 I31 D- /M!>+ *1 759 /G!1!> 6,D+ M!16>,1M!??,18 G1 > *!1. 7 !>%>1.!18 G* !,DM!G+ (!1 MG 3>D .300!1 G1 !, ,! !,1! 3 !> 1 !>! 13* 1,*D !.11D! 1!. 3D! MG0 !?D!1 (!!19 ,! I3> F& *>!1 J,! !>!+ /!D! !M,!*G1( !> D D! ,1 L!>,?*!0 G1 *?,?*!0 3(D/1 ,?D G? *!GD,(!> ,*D ,1 ,*>!> 1D?D!*G1( 1,*D 1G> <G1+ (!J4*1/,*= ?31 !>1 G* <*,?+ D3>,?*= MG 1!11!19

I3> ?3// ,!?! !>1?D/DG1( 0 H 63>D/ !> GD*!>.,>*! ?DDD%,1 !19 0 1?*/G?? J!>+ !1 ?,!!1 !>M!1 !1DMH1 !D ,! %H> -!1! D D! ?D!*!1 ,! /? !>?D!  MG0 ,.DD3>,+ ?*!1 1>!*D??DD !> ?(D!19 !> J,// .11 ,0 !+ !1.!1 1 -!1! !,D G* !,1! !>M! 1MH1 !19 1!(0(/ !(!1 529NN *> J,> ,0 / !? 3(D/1 .31?!>ID3>,G0? </> ,!.= *!D!>6/DM ' !> ,/0 <G?(!>!*1!D 1+ 1!1= # !,1 3.G0!1D>%,/0 I31 3/%(1( DD/,* H!> !1 06% !> 3?D !GD?*!1 0,/,! *HDM! 1* 522N 0,D !> >.DJ,>D?*%D # (!M!,(D9 0 1+ ?*/G?? 1 ,! ,/0I3>%H*>G1( J,> >9 1L >,? !,1 !?6>* 0,D 3/%(1( DD/,* 03 !>,!>!19 ? ,?D !,1! (!0!,1?0! !>1+ ?D/DG1( !? 1 !?!G%D>(+ D!1 %H> ,! D?,G1D!>/(!1 !? >!,?DD!? *?!1 G1 !> D D /G!19

G%(>G1 ,*>!> 1*>?*%D+ /,*!1 (! *D ?,* ,0 I!>!,1D!1 !GD?*/1 ,! !0!,1?*%D MJ,?*!1 !> /!+ G1 !> 6,D+ M!1?D D /1(?D H!> !1 13>0+ /!1 *0!1 !,1!> >D1!>?*%D *,1G? !1DJ,.!/D9 1 D!,/D *1+ /,*! !>G?%3> !>G1(!1 G1 I!>+ !,1D ?!,1! >%D! G% I,!/!>/!, !+ ,!D!19

 1D!>!??!1D!1 ,! 1 !> !?DI!>1?D/DG1( D!,/1!*0!1 04*D!1 J!1 !1 ?,* ,DD! 1 ,! >!??!?D!//! ,0 D*G? !/!%31 NE@'5+F2555"5

!?DMG1(?0,D(/,! !>1 MG0 1+ D>,DD?!?G* ,1 /G!19 1D!> 1+ !>!0 J>!1 ?,! 0,D /% !> 3>%!> G% !0 D*G?DG>0 G1 D>%!1 ?,* 0,D !> >,1!+ .0!> ?*%D9

(,)/ ), !>H>(!>0!,?D!> /% !>+ 3>%!> / D MG> >D?!(!*G1( ,0 !?D!1 !,19 0 5@9 .D3!> ,?D !? ?3J!,D9 !>!,D? ,0 3>%!/ ?,1 ,! 1J3*1!> G%(!%3> !>D ,1+ J!,?! MG (!!1 !/*! D>+ )!1 /DM! GD!1 3 !> 1 !>! /*!1 !%,1 !1 ?,* ,1 !,1!0 .>,D,.JH> ,(!1 G?D1 G1 ?3/+ /!1 !, !> !(!*G1( !>H.+ ?,*D,(D J!> !1; !/*! >3+ /!0! /,!(!1 G)!> !0 ,0 D DD!,/ I3>; ,1J3*1!> .411!1 ,*>! 3>?*/(! %H> !1 +

G1 (1( D!/!%31,?* 3 !> G* 6!>?41/,* !1 ,D>!,D!>1 !? H>(!>H>3? G1D!> NE@'5BF25 FFFF H!>0,DD!/19 ,! >D?!(!*G1( !(,11D 0 "*$ ,!( "3 ( 0 3?+ GK!0G>(+/DM >!%%6G1.D ,?D I3>0 G6D!,1+ (1( I30 4!/*G? ,//!>9 * >G1 MJ!, DG1 !1 ?3// !> G1 (1( !!1 !D ?!,19 0 F@9 3I!0!> J!> !1 ,! >+ (!1,??! ,0 ,1J3*1!>%3>G0 G?(!J!>D!D9
  

        

   

'; >9>+9'8);.8', 82 '*) 8* '%8 +; ,!,# 9 %& 89 ,#;8;, %; '9; ','#9 ', , >98, 8 .*9;8$ '9 0< 199'8;2 >+ A>8, !8'& ;'*A'9 >+& >, ,> ',& #8>+; ', *;8 8>,,, 4,;& );52 4, ','#, '++8, %;; 8';9 ', ,'8>,# #.,,,2 '9 9.** ', , ,%9;, .,& ;, #9%*.99, A8,2 9 .89; '* (.% '9; ' 88& ';>,# ',9 9+;).,D1;9 !?8 9 .#;*,+>9>+ >, @.8 **+ ' ,9%*'$, +9;& D>,#5 9#; ' '8);.8',2 *+,;8 8#, 9', 9 9.** '+ >9>+ #D'#; A8,3 ' 9.** 9'% 9 >9>+ >9& 8'%;, >, 189,;'8,3 D> !.88; ' %'8);.8', '%8 !?,! A'99,9%!;*'%, ';8& ';8 +'; ** '%8, 1D'*),,;& ,'99,2 A>99; 9;D; 9' ' >! 9 8';#!%8; '99, **8 ';8';8 >+ 9. >% ', +/#*'%9; 8';9 >*')>+ 8& 8'%, D> )/,,,2 4', 89;8& ,9A8;9 '* ',9 (, >& 9>+9 '9; 9 =" 8.D,; 8 & @/*)8>,# 8 ;; D> 88'%,5 9. 82 '*) 8*2 ' 9;>'8; .*)9)>,*8', A?,9%; 9'% 99 9 .#;*,& +>9>+ )?,!;'# D> ',+ '*& >,#9.8; A'8 >, ' ' !?,! >*, 8 >9>+98'; & 8?)9'%;'#; A8, 9 +& +*, A%8, >99;**, .8& 9%, >, 8+';;*,2 4'%;'# '9; +'8 ' ..18;'., >, ' >& 9++,8'; +'; + ;;8& %'@ >, 8 .#;*,'*'.;%)25 '9 , );.8 *>!; ' >9& 9;**>,# 4 1.*., *>, >,

              .;. 9 %8 00=52 %., (;D; A'8 ' '9(%8'# '%,%;9>9& 9;**>,# 4' 9 #*';D8; >, !>,& )*;5 @.88';;2 ' '9; '%& ,%;9>+9%+>) >9 8 '8+'8D'; '9 %>; D> 9& %,2     8 >).+1*B 9 .#;& *,+>9>+9 %; >,;89%'*'& % 9%.99%/%, ' >98 9', >8% D%*8'% ,,,;81& 1, +';',,8 @8>,,2 4'9 !?%8; D> 99 18);'9% A8 ' >+ 8 >8>9& 9;**>,# ,.% ' >+ 8 .,& 8>99;**>,#, @., 9>%8, +'; %%',8>,#, 9>%; A8, )/,,,5 A'$ ;*! 8>, @., 8 >& >, ,& *#,@8A*;>,#2 4'8 %,

,%#%; ', 8.();#8>11 ##8?,; >,9 @.8 9 >9 #& 9;**; >, 9', 8 8# ,%#& #,#, 7A,, (+, ', ,& '1 %; A' ).++; 8 %'8 8& 8'8!8' >8%365 8)*8; >& 9>+9'8);.8', 82 '*) 8*2 4 '; + ',> ',9 >!D>#9 '+ ,,,%.! .*9;8$ 00 >, 8 +#9;*;>,# 9 .!9 - !*& *, '9 ',9%8,)>,#, ,& %D> A#2 ,, )/,,, ;A E 8.D,; 8 >99;**>,#98>+ +'; .**9;>%* .8 ,8, '*!9& +';;*, 9*9;9;,'# 9>%; A8& ,5 9. ;*! 8>,2 +'; A8& , ',;8,;'.,* ;,89 >+& #9;D;2 8 >!D># 8%*; @'8 *;& 9;**, 9. 99 (9 9%.99 88'%8 '9;2 .+ ,,,%.! 00 >9 A8, >8%8?% D> ,

,#8,D,, >;'*, 8& 9;**;2 *8', ', , 9%.99& ,, 9%!!, ' 8',>,# DA'9%, , *;9;**, 9 >!D>#9 >, , ',D*,, & >,2 9 %%;#8?9; ', + 9'% 8 %8).8 !',; A'8 ', #8.$, '*, @8#*9;2 8 #9+; ,,,%.! 00 A'8 >9 !>,);'.,**, ,8#;'9%, >, >1%C9')*'9%, 8?,, +'; ',+ *9% @89%,2 ' .!A, A8, 8,& 9%>;D;%,'9% 8;?%;'#; 8,& 9%.;;>,#, >, ,;918& %, >%& >, 8,& 9%>;D;?8, A8, ',#>;2 , , .! - ).++; ,>8 & *# 8 !?8 .**9;?%* >, ,& 8 %%'*!, #'#,; '9;2 >$8+ 9.** ', '8+'8& #8;, ,#*#; A8,2 49 A8& , ,'%; '++8 #8.$ *9>+& +, ,/;'#; +,%+* ),, +, '91'*9A'9 +'; '%; & 9;'++; (); ;.** ', D, 9;& D, >, , >+, ', 9.,& 8 ;+.91%8 @8*'%,5 9#; 82 8*2 >9 '9+ 8>, A'8

8D'; ', 91D'**9 '%;).,D1; 88';;2     4'8 %, ', 8 >8;>,# + 0-2 1;+8 D>9++, +'; 8 >& >, ,*#,@8& A*;>,# 9%*'$, +?99, , 8'% '* >8,9;>, >,

>1!8)?% !?8 ' ,%9;, .& ,; ).+1*;; D> 9%*'$,2 .8; +?99, ' #9+;, >$/, #/!!,; A8, >+ ,%D>9& %, . >, ',A'A'; 8 >9& 9%A++ #A?;; %;5 9#; 82 '*) 8*2 8 9>% 9 >& 9>+9 '9; >,A9,;*'% ',#& 9%8,);2 4' '%,%;99%> ', '9+ %8 '9; @., , $& ,%+, ##, *'8 8?%8; >, ),, %'8 ,'%; #D'#; A8& ,25 ' %*'$>,# 9 ', 9'% #9%*.99,, 8'%9 #'*; @.8& >99'%;*'% '9 8?%(%8 =E0<2 ' #9+; $,%+ ).9;; ""E2EEE >8. ' #'; 9 ', /88>,# >8% , >, >, '+ %+, 9 /8818.#8++9 ;;>*'%8 ,)+*99%>;D2

  

      

 

           

  

    

       

   !    "  "                  """  !  


 

    

       !

  "   

 "1A" ."< G,<! 0,A !"0 "9396/D"1+4<!"<6<",= CJ5B D=+ ("I",*1"A9 ," GD<!" F31 !"< D<H D= 0"*<"<"1 ,1A"<"==1A"1 3<+ =*/("1 D=("G*/A9 D< <4%%+ 1D1( !"< 1"D"1 D==A"//D1( ,1 !"< /"<," GD<!" !,"= ".11A("("+ "19 1! =*31 G"1,(" (" =6+ A"< =A"//A" =,* !," -D1(" E1=A/"+ <,1 ,0 <,*+*="<+D= F3<9 ," I",(A" =,* E"<<=*A D1! *3* "<%<"DA E"< !," *<D1( 6<="1+ A,"<A" D1A"< 1!"<"0 ,*< CJ+=",A,+ ("= ,/!"<D* : =* D1! !"< <; != =," %E< !"1 "AA"G"< ",1<",*A"9 ,1!<D.=F3// *A =," != <D==,=*" 3/.=0<*"1 ,1 !," "("1G<A E"<A<("19 "1A" ."< GD<!" 52>> ,1

"D<1!"1D<( ("3<"1 =*/3== CJ55 1 !"< 3*=*D/" ,=0< ,*< AD!,D0 /= ,6/30+<%,.+ "=,(1"<,1 D1! G"*="/A" =3+ %3<A 1 !," 3*=*D/" %E< <%,. D1! D*.D1=A 1* ",6I,( G3 D* <,* *="< =AD!,"<A" !"=+ ="1 <",A"1 =," "=A"1= ."11A9 CJJ2 GD<!" ,*< !"< ,A"/ : ",=A"<+ =*E/"<,1; F"</,"*"19 ," /"A ,1

",6I,( <",A"A %<","<D%/,* /= //D=A<A3<,1 %E< !," "<",*" D* ",A=*<,%A D1! *"A"<9 D< ="*=.46%,("1 D<H ("*4<A" !," ".11A" //D=A<A3<,1 DA3+ <,1 3A3(<%,1 =3G," <A331,=A,1 F311" D=*"/9 ," =*/D( "+ 1A" ."< F3< : *<" <",A"1 E"<%//"1 !"1 "A<*A"< 3*1"

(<3)" 3<G<1D1(9 = (,A ,/!"< !," =3 F,"/ 311" "1A*/A"1 G," D% ",1"< /!/,*AD1( 1 ",1"0 =300"</,*"1 %<E*"1 *0,AA( 1ID%,1!"1 04(/,* G<"9 1 ."11A != 1 G1!"<A /1(" !D<* =*AA,("= 1A"<*3/I =D*A F,"//",*A 1* ,/I"1 D1! 6/4AI+ /,* 4%%1"A =,* ",1" ,*AD1(9 *0"AA"</,1(" %/AA"<1 /DA/3= D0 F,"//",*A F"<A<DA" /EA"1 ,"1"1 =D00"1 /",=" "1A%"<1A <D%A ",1 D.D. !," 4("/ IG,A=*"<1 ",1 G"1,( /D=A/3= ,1 !"1 E=*"19 1 /"(A =,* ,1 != G",*" *"//+ (<E1" 33= ",1" */%<,(.",A .300A9 1 *A != "%E*/ !"1 D%A F31 <",%"1 /!"<!""<"1 G*<ID1"*0"19;

+ ( + ( (, (+ ) ))+ -)+ ( &% %",!(("()'% 3A3 <1!+.AD"// /D"1 D1! !," "9396/D"1+ "="//=*%A "99 F"</",*"1 ("+ 0",1=0 !," :"9396/D"1 <",=";9 "< "9396/D"1 4<!"<6<",= "+ =A"*A D= ",1"0 "/!6<",= ,1 4*" F31 C9&JJ D<3 ",1"< /",16/=A,. ,1 3<0 ",1"< =A,/,=,"<A"1 =,/"<1"1

",*"1%"!"< D1! ",1"< <.D1!"9 ,A !"< "</",*D1( !"= <",="= ,=A ",1" D==A"//D1( 0,A "<."1 !"= <",=A<("<= F"<D1!"19 1 !<% D% !," D==A"//D1( F31 "1A" ."< ,1 ",1"0 *< ,1 !"< + /"<," "9396/D"1 ("=611A =",19

! ! $     ! ," 1"D" *="<+D==A"//D1( :<,* *="< $ "9396/D"1 752JB+ ''89 "I",*1"A"= ""1 $ ""1+ !,(" ",*1D1(; ,=A "<4%%1"A9 ," I",(A ,1 <"6<="1AA,F"< <",A" ",1" D=G*/ F31 ",*1D1("1 D1! 3+ .D0"1A"1 D= !"0 <",*"1 *+ /== !"= E1=A/"<=9 ,1 *G"<+ 6D1.A /,"(A !", D% !"0 D=+ !<E./,*"1 "."11A1,= !"= E1=A+ /"<= ID< D1=A !"< ",*1D1( /= !"0 D10,AA"/<"1 D1! D1F"<+ =A"//A"1 =*46%"<,=*"1 "!,D09 *="< ="/=A G< 6==,31,"<A"< ",*1"< "< EA" =,* D1/==,( D1! "1AG,."/A" ",1" (<3)" 1!+ <",A" I",*1"<,=*"< "*1,."1 )) + /(+ -( , D1! <A,.D/,"<A" =",1"1 D1F"<+ G"*="/<"1 A,/9 ," D==A"//D1( ( )( ,))+,% "6<3 /"<," F"<",1A ",*1D1("1 D= //"1

*%%"1=6*="1 D1! <"%/".A,"<A ID(/",* !," D* A*"3<"A,=*" D=+ ",11!"<="AID1( *="<= 0,A !"1 4(/,*.",A"1 !"< ",*1D1(9 ," (<3)" 1"<."11D1( !," *="< =*31 ID "I",A"1 "<%D*< G,!"<+ =6,"("/A =,* ,1 !"1 D==A"//D1("1 ,1="=31!"<" 52'C ,1 "</,1 D1! !"1 =," "(/",A"1!"1 "I"1=,31"1 + D* !,"= G,<! ,1 !"< -"AI,("1 D=+ =A"//D1( A*"0A,=,"<A9 "< 1AE<+ /,* ,=A D* :A"< D1! 3*1; ,1 1"D"< D=G*/ ID ="*"1 !ID ",+ 1,(" "=31!"<*",A"1 D= !"0 */""1 !"< "<E*0A"1 ,/!("+ =*,*A"9 ,1 1"D"< .I"1A ,=A ID!"0 ,0 :<",=A<("<.,1"AA; ("="AIA G3<+ !"1 !"< F4//,( 1"D ("=A/A"A" ./",1" D0 I",(A /= ",1" : D1=A.0+

0"<; ,1 !"< D==A"//D1( ",10/,( D==*/,")/,* <",A"1 30, 1+ ("<"<=9 "< "9396/D"1 <",=A<("< F31 CJJ& ,=A 0,A ",1"0 E1=A/"<+ D* F"<A<"A"19 : E1=A/"< 3! D1! 41,(=./36%"1; F"<",1A ",*1D1+ ("1 ,1 !"1"1 !"< E1=A/"< =,* ="/=A D1! =",1 "<*/A1,= ID< "/A A*"0A,=,"<A D1! !D<* 6*3<,=+ 0"1 .300"1A,"<A9 ,1" D=G*/ !"< ",*1D1("1 7 .D/AD</A+ A"< D= !"0 <D.8 D1! != D* ="/=A G"<!"1 6<="1A,"<A D1! =3 ,=A ,1 .31I"1A<,"<A"< ",=" !"< .E1=A/"<,=*" 3=03= !"= ",*+ 1"<= 1("<"< "1A=A1!"19 ,"="< *AA" ",1=A !"1 *GD*=G"AA+ "G"< %E< ",*1D1( ,1= ""1 ("<D%"1 !"< D* !,"=-*<,( 6<+ //"/ =AAA%,1!"A 7/"<," /I*D=

D1! /"<," 3<D0 89 1=3%"<1 G,<! *,"< D* -"1"= 1(("0"1A 1+ ("<"<= ("GE<!,(A9 1! *="<= D%+ %3<!"<D1( =,* !"< ",*1D1( ID+ IDG"1!"1 ="AIA =,* *,"< ,= ,1 D1+ ="<" D10,AA"/<" "("1G<A %3<A9

 D==A"//D1( ,= 5J9JB9CJ5B /"<," "9396/D"1 ,0 <,*+*="<+D= 3"/=A<9 >+5B J#&CB /D"1 "/9 JB>'5 ? C25 CB'' %%1D1(=I",A"1 ,"1=A(+311A( %","<A(= 559JJ $ 5>9JJ *< =3G," 1* F3<*"<,("< "<",1<D1(

 !

#! # # " $ !

+(  +( )( 0 +( ,/ ,"( ( ( ++ ) , +( ( #%.%%$ ( ,)1 , + % %", /,)"()% 3A3 A!AG"<." ," "G,11"< !"= :"9396/D"1 *GD*=6<",= %E< 1!I",*+ 1D1("1; =A"*"1 %"=A9 "<<",*A GD<!" !,"="< ,AA" "6A"0"< ,1 !"< /"<," ,0 /I*D= F31 "<E<("<0",=A"< /% "<+ !3<%"< <9 </ "<*<! *0,!A <=,!"1A !"< "9396/D"1+"="//+

=*%A D1! "A"< 3"< "+ =*%A=%E*<"< !"< A!AG"<." $ A<30 /D"19 ", G<"1 D* "A"< 3*"/ /"<,=A !9 /"+ <," ,0 /I*D= =3G," "A"< *+ ="<9 "< D1=AF"<",1 /D"1+3(A+ /1! *AA" !"1 <",= ,1 D=0+ 0"1<",A 0,A !"< A!A !"<

"9396/D"1+"="//=*%A !"< + /"<," 3<D0 D1! !"1 A!AG"<+ ."1 $ A<30 /D"1 ID0 !<,AA"1 / D=("/3A9 ," <",=A<("< =,1! 59 /AI + ,1!H ",A1"< C9 /AI + *</3AA ",=" B9 /AI + D!G,( D6%"<

D("1!1"<."11D1(=6<",= + "1+ !<,. ",1,."9 ," A!AG"<." $ A<30 /D"1 ="AI"1 !," *D03<F3//"1 ,/!("=*,*A"1 !"= ".11A"1 <,.AD<,=A"1 <,* *="< ,1 !"1 "<",*"1 <."A,1( D1! %+ %"1A/,*.",A=<",A ",19 = /D=+ A,(" D3 <"6<="1A,"<A !"1 =A!+ A,=*"1 1"<(,"F"<=3<("< ", 4%+ %"1A/,*"1 D%A<,AA"1 D1! F"1A=9 := %<"DA D1= !"1 D1=AF"<",1 /D"1+3(A/1! "99 D1! =30,A D* !," .<"A,F"1 /"1A" ", !,"="0 *GD*=+"AA"G"< D1A"<=AEAI"1 ID .411"19 = =3// ",1" /1(%<,=A,(" D=00"1<+ ",A 0,A !"0 D1=AF"<",1 D1! /+ /"1 "A",/,(A"1 1=A,ADA,31"1 ("+ "1; =3 "A"< 3"<9


  

 

               ",1 "=0,16/1 D= =1!C3// 311"=>@"1! 1.A1&@9 =",+ @( =">>"(">6=* A1!(1( !A=*> *>"=+ A> GD", A>>@"/+ /A1(>"=4&&1A1("19 0>@( &3/(+ @"1 !," ,@GA1( !"> 3=>@1!> !"= =,*+*>"= $ "9396/A"1 @,&@A1( "1!> ",1" D",@"=" A>>@"/+ /A1(>"=4&&1A1(9 311@(> (,1( "> *",09 ," "!" ,>@ C31 "@"= 9 *>"= !"0 1."/ =,* *>"=> 7"9396/A"18 !"= "E@= A> "E> .09 *0 ,>@ "> >@"@> 1/,"("1 =>"1G GA G",("1 $ >",@ 5222 "+ >A*@" "= !," 6,@G"1>@!@ ",10/ -*=/,* GA 4*"6A1.@"1 =A1! A0 >",1"1 "=B*0@"1 3=&*=9 ," ,/+ !"=(">*,*@"1 A0 @"= A1! 3*1 >,1! >*/,")/,* ,1 "A@>*+ /1! &>@ -"!"0 *A/.,1! ",1 "+ (=,&&9 ;//"=!,1(> 1,*@ ,1 !"1 < 0A>>@" "= GA(""19 "@"= *>"= A1! =9 /." *A/G" !," 3=>@1! !"= =,*+*>"= $ "9396/A"1 @,&+ @A1( ,>@ A1! !> =,*+*>"=+ A> /",@"@ *"1 !," !"" ",1" *>"=+ A>>@"//A1( 1* "D 3=. GA =,1+ ("1 "=",@> ,1 !"1 ,1@"=.46&"19 ;"= !> =A*@ ",@9 ,1> 1* !"0 1!"="1< >(@" "=9 ",@ ,>@ "/"0"1@= ", "@"= *+ >"=> ">A*"19 1! !3* 1,00@

!> *,">,(" >>"1 1("@1 *1,@G"/9 > >(@ "= (1G .+ G"1@&=", ! *@ "= A1(9 "11 >31>@ ="!"@ "= 0",>@ "1(/,>*9 ", ,*0 GA A>" DA=!" 1,*@ "A@>* (">6=3*"19 "11 0 =,(=! 1* *,(3 GA "+ >A* .0 .311@"1 >,* !," ",+ !"1 >@"@> 1A= 0,@ 1!"1 A1! B)"1 C"=>@1!,("19 "/"=1@ *@ "= "A@>* "=>@ /> =D*>"1"= ", >",1"1 ">A*"1 ,1 "A@>*+ /1!9 1 ,*0 >"/>@ "1@!".@ "= !," @F6,>*" !"A@>*" ,"" GA= B1.@/,*.",@9 1! !> ",*"1+ @/"1@: ,*@ ", >,*9 1! ;", 0",1"1 4*1"1 .11 ,* "> 1A= C"=0A@"19 ," >,1! ",!" >"*= .="@,C< >(@ "= >*0A1G"/1!9 =*0 ,>@ ' D"1 #9 ",!"           3@3 "= >," >,*9 ;1 0A>> D,>>"1 !>> 1(">@"//@" ,1 !"1 D"+ >"1@/,* D"1,("= =/A *"1 /> ,1 "A@>*/1! ,0 A=*>*1,@@ 5' (" ,0 *=9 0>3 "!"A+ @"1!"= ,>@ >",1 300"1< &="A@ >,* =9 *A/G"9 "= 1."/ "9396/A"1> 0( "A@>*/1! A1! !," 6,@G"1+

>@!@ ;/> ,* 5222 !> "=>@" / *,"= D= .311@" ,* !," @!@ ", ",1"0 A1!(1( ."11"1 /"=+ 1"19 > = 0",1"= =3)"/@"=1 ">A*" ,* ", -"!"= "/"("1+ *",@ "> "!"A@"@ 0,= >"*= C,"/9 1! ,* 0( !," "=G/,*.",@ !"= /A"1"= !," "1>*"1 >,1! >3 1"@@%< @B=/,* *@ "> ,*0 A*

4*1" /,""1 !," ,/!"=(">*,*+ @"1 A> C3//"0 "=G"1 A1! "@"= *>"= !"1.@ !>> "= !," &/"(" !"> */>>"> ",1"> ("> >",+ 1"0 /@"="1 B"=/>>"1 .119 ", ",1"0 1*>@"1 ">A* 6/1@ "= !," (1G" 0,/," 0,@GA+ 1"*0"19 "= !> *@ A* 13* ",@9 "@G@ D="1 "=>@ ",10/ =4&&+ 1A1("1 A1! ,@GA1("1 !=1 $ A1! 1* !"= =4&&1A1( !"= 1"A"1 A>>@"//A1( *"1 !," ,@=",+ @"= ("0",1>0 0,@ "@"= *>"= A1! >@"1 ("&","=@9 A0 */+ &"1 .0 "= ,1 !"= *@ A& !"1 311@( .A09 "= !> 0*@ 1,*@> "1 */& !"1 "= *,"= 1,*@ ".0 !"1 *3/@" "= >,* ,0 /A(G"A(9 > ,>@ "= >*/,")/,* ("D3*1@9


-     

#!! !/-# "&$#&*-2 "? ".3N.*" ,2.EE*@@2@E*@2?0E !"@ ,?"@ @E",E J5? !"? I?; 2 1"ENE"3 0E5"?K5,"3"3!" K.?! "@ K."!"? *"2IE1., H' !"2 1E2?0E; 53 "EK 7B .@ GO ,? '10"?3 *"?'"H"? *.E "@ @E"13*"5E" 1!"3 '".3" @@"3@3*"5E" NH2 *"2IE1.,"3 ".@22"3@.EN"3 ".3$ 3! 1@ 6,"8H30E "*.33E 7#;OO ,? ".3 28.53H2NH* !"? ".3" .3!"?@,? I"? ".3" 0H?N" E?"0" 'I,?E; .,E J"?*"@@"3 28.53 2.E?.3*"3& ." "1!0I," J52 @E",E K."!"? "?".E ".3 ?H@@"11 3.22E !." .3!"? *"?3 2.E H' @".3" H3!?".@" H3! I?.@@" @5?*"3 'I? !@ "@53!"?" 1.?;

   

-- $ +&$#+*- -+ 0* #/ *-+!!

3!1.,; , !?"./,?.*"? HN".E KH?!" !." 3"H" =5'"? ?".,".E@,11"> 2.E ".3"2 "@E0E 3!" "8E"2"? '"."?1., .,?"? "@E.22H3* I"?*""3; 74F( K? !." "?@E" "@E,11" ".3*"K".,E K5?!"3; ." 74A) '"?E.**"@E"11E" 5'"? ?".,".E@,11" KH?!" .2 . GOO4 *"@,15@@"3 .3 *?5+"2 2'3* @3."?E H3! H2 ".3"3 ".13"HH "?K".E"?E; H3 @E","3 J."1@".E.*" H3! 25!"?3" H21.,0".E"3 'I? .@ NH B;7OO "?@53"3 .3 !"? !?.EE"3 =5'"? ?".,".E@,11"> NH? "?'I*H3* 95E5 J"3 ?H3"?:; @ ?5*?22 .3 !"3 3,@E"3 5,"3 033 @., @","3 1@@"3; 5 *@E."?E 2 FO; 0E5"? ?@E" 11*"2".3" "?H3@.,"?H3* 2.E .,?"? ="@E 5' ,5K GO7G>;

!   $ %$ " !  3 I11"? 3! 2".3"3 2 7O; 5E5 5J"2"? =@ K? !".3 ."! *"K"@"3>; 53@E3E.3 "0"? 0522E 2 77; 5J"2"? 2.E =HE H3! ?E1.,0".E>; ?K,3"3@K"?E H, =E,1N".E % @ ?5+" 22@E".3 ?.HE" 53N"?E> 0H?N J5? ,?"@1"., 2 * .,?"? 22E?.0H1E.53 @5?*E" !." 5H?.@E- 3'5?2E.53 'I? ".3" "@53!"?" "*?I+H3* !"? 3"H"3 EH!"3E.33"3 H3! EH!"3E"3 !"? EH!."30!"2."; ." E!E'I,?"?.33"3 3."1 H 3"EE "?EK.* H3! 10" IEE3"? 9.2 5E5 1.30@: E?'"3 @., 2.E !"3 ="H81H"3"?3 'I,?E"3 @." !H?, !." 33"3@E!E N".*E"3 ","3@- H3! "@H,"3@K"?E"@; EI?1., "3EK5?E"E"3 @." H, N,1?".," ?*"3 K5 @., !." ?".N".E .3 !"? 8.EN"3@E!E H3! .,?"? 2*"- "3!"; ." =74; 5'"? ?"EEK5,"3> 033 23 .3 !"? 3"H"3 ?".H3* J"??.3*"3 1@@E; ,".E@,11" "?1""3; ." 5'"? M28,53.0"? ,"3 ,."? K."!"? .,? H,H@"; 5? G( ,?"3 1@ !." E!E"8?E3"?@,'E NK.@,"3 1H"3 H3! 5' "*33 0533E"3 1H"3"? 3H? .2 "?3@","3 !@ "@,","3 .3 !"? ?".,".E@,11" "?1""3 ".@8."1@K".@" ="EE"3 !@@$>; "ENE 033 @., /"!"? @".3" "?3@E1-

--0*/# 0* #/ -/#-#

!/# 3/" ( * +#) # **

1H"3 8?@"3E."?E" @., 3'3* "8E"2"? NH2 =* !"? ,@"3> .3 ?"."?* .2 @5*"333E"3 =5?' !"? H@?.,E"?@E!E"> !"3 ?"."?*"?3 H3! .,?"3 @E"3 2.E J."1 3'52E"?.1 .2 "80; ".2 "@EH2NH* 2 533E* K? 8.EN"38?.3N"@@.3 ?. "33"? .2  1!E.2"? J53 5,.2 .22"? ".3 K,?"? H*"3@,2H@; 2 ,"2"3150 G !"? !"3 ","21.*"3 H@?.,E"?@E!E"3 *"K.!2"E K? J"?06?8"?E" @." NK.@,"3 !"3 "?*233"?3 J53 33"?*-H,,51N H3! 1'?"! 5?, H@ K.0H !." $ !$! ! %!"$! $ !$ $  ,63,".E H3! 1"*3N !"? 1H- % $ !&! '!$! $ %  ! " !! "3"? 8.EN"; 5E5 

#*- #/#+3-# * $/*+-#$*"-$# 3 !"? =!H301"3> ,?"@N".E 3!"?3 @., !." ''3H3*@N".E"3 !"? 5H?.@E- 3'5?2E.53 K."!"?; ." *"1E"3 .@ NH2 FO; 8?.1 GO7F; 53E* % ?".E* 7O;OO % 7A;OO ,? 2@E* 7O;OO % 7F;OO ,?

$/*+-#$*"-$# * -- !/# 3E"?"? ?"3 7 "1; O FA )7-G47 7O GA L O FA)7-G47 F 7O G# - .1 E5H?.@E.3'581H"3;!" KKK;81H"3;!"CE5H?.@2H@

+ #+-

--!/#+!-*+#" .' $1"* .4%.

EH3* H@@H,"3 H3! !." 8? .152"E"? ',?"3; "1, ".3 1I0; 3! 35, 2",? 1I0 ,E ".3 "@"? !"@ .EE".1H3*@1EE"@; "33

  

!." E!E 5' @853@"?E NK". .0"E@ 'I? !." = .""@"K".@"> J53 H3! 2.E ?; 0?E J53 .?@,,H@"3 2 B; "N"2"?; NH .@E '51*"3!" ?*" ?.,E.* NH "3EK5?E"3 ." K." J."1E" ?".,".E@,11" 033 /"ENE .3 5' "@H,E K"?!"3< % !." "?@E" % !." !?.EE" % !." ,E"; ,?" 6@H3* @,?"."3 ." .EE" 3 E!E 1H"3 ?"@@"- H3! ''"3E1.,0".E@?".E 3E"?"? ?"3 7 O#(GF 1H"3 5!"? 8"? .1 3 8?"@@"81H"3;!"; .3@"3!"@,1H@@ %' -$* .4%.

.J" !". @".3 ".2 8?0@@"3  522"? ?3! ?.L .3 !"? 5*E13! ?"3 0533E"3 ?.*.EE "1.* H@ ?5+'?."@"3 @5K." .,"1 I,3 H3! 5?3"1. EE,"@ H@ 1H"3; ." ,EE"3 !." ?*" ?.,E.* "3EK5?E"E !@@ !." "1E01@@"-0.@8?.3*"? NH2 A; 1 ".3"3 522"? ?3! ?.L H@*"E?*"3 ,"3 .3 1.3*"3E,1; "!"? *"K33 NK". .0"E@ !." !"? 1.3*"3E,1 "?".E*"@E"11E ,EE";

 

 /! )O;OOO L"281?" */+* E!E 1H"3 "? "?I?*"?2".@E"? -$# ?"@@"@E"11" !"? E!E 1H"3 3E"?"? ?"3 7 E,H@ .22"? 7O# "1; G 47 77 #7 C G 47 77 #F L G 47 77 #) - .1 8?"@@"81H"3;!" .1J. "0 9J"?3EK;: !.3" @E"? "!."3I?5 ?3!-0EH"11 H3E,"? ?3! "1; 9OF A) G7: G ## 7B "!0E.53@@,1H@@ .@E /"K".1@ !"? 7(; !"@ 5?253E"@ +"-*+-!!/# /# */ ,"23.EN"? "?1* H3! ?H0 2 5; ?I0"3@E?+" 7( O4777 ,"23.EN * / "?1* 3N".*"31EE"? 2 ,"23.EN ?I0"3@E?+" 7( O4777 ,"23.EN

 % "@,'E@@E"11" 1H"3 /"0E1".E"?

"3@-"E"? @,, 9J"?3EK; 'I? 3N".*"3: - .1 /"3@-8"E"?;N@,,1.0;!"

5,33.@0.?,81EN G O#(GF 1H"3 "1; 9O FA )7: 7( 44 % G (7 77 L 9OF A7: B( BG A( 7O - .1 81H"31.0;!" -3 "!."3*"@E1EH3* 3!?"@ "K?"3N ,15+@E?; 7) O#(GF 1H"3 "1; 9O FA )7: G#4 744 - .1 2.EE".1H3*@1EEN".EH3*@@EN;"H 3/+#/## @ .EE".1H3*@1EE K.?! 05@E"315@ 3 !." "??".,?"3 H@,1E" !"? E!E 1H"3 J"?E".1E; $##"#- 9.33"?,1 "HE@,13!:  1H"3 !?"@@" @."," /"0E1".EH3*

,?"@533"2"3E I"? 5@EJ"?@3! NH2 ?".@ J53 G( OO H?5


 


 

 

          

      * #:D( : :,(-- *;@ ) : *@; & C@ /C/ #1-&@ : /(;@ (:*@@ C# . -/ : ( .-*& / C;@*IE1--IC&;/) ;@-@ 5 6 C# . (-1;; :& F*: ; *@ *@@ 4@ . : ; -@ *I(C; & :*;; /7 .*@ F*: : & #: * #D: * C)/) @ ::*/&C/& : @@-*( / @C) * /, .* 567 * /-* & : FC: / /#/& C&C;@ 4 : :* # E1. @@; @:* (;*;( ; ..1*-* /) C/ C./& ) . /@ IC / & 4-/@ / C@@*&) , *@ / */#1:.* :@ FC: / C. :) ;@//*; & @ / #D: E /@C - :.) C/ @C */@:(@*) &C/& /7 C/ ; (; 1( / ;1- : :*;; C :/7 . /(;@ /

(: ,// .*@ : /* :C/& ; ( .-*& / .@;& :*(@;& C) ; &1// / F : /7 *//I) .*/*;@ : :1#7 :7 1:& /-/ (@@ ; * */ . E1:):@) :) .*/ *. :I E*;* :@7 /;& ;.@ */E ;@* :@ : : *) ;@@ (; / C# . : - :C/ 3%$ *--*1/ / C:1 -- */ */ * ) ; . (: (@ : :C/ A% *--*1) / / C:1 #D: :C( C/ D,) C */& 4-/@7 8-C / C/ : : *;@@ & ( / * * ; . 1:) ( / / */ /7 *: */E ;) @* : / (* : */ / *-C/&;) C/ / *;; /;(#@;;@/1:@ -C)

     # $ ! # ! "!" " !%! !  "    !  "  1@1 :/),@C -/ C/ 1&@-/7 ; *;@  C) @ / #D: * (2( : *-C/& */ C/) ; : : &*1/ : C;C */ * ) ; : 1:. *;@ :*(@*& C/ F*(@*&9 C/@ :;@: *(@ :D:& :. *;@ : -# :1:# :7 *@ . .IC& : -C / C# / (-1;; :& *;@ */ :) F *@ :C/& : @C* //& 1@ E :C/ /7 C:I *@ ;*/ / : @C* /, .* ,/44 AJJ @C) /@ / *..@:*,C-* :@7 *@ : ) /* :C/& ;(##@ : : *;@@ (; / C/@ : : :1+ ,@- *@C/& ; @@; @:* ; (;*;( ; ..1*-* /) C/ C./& ) . /@ 1:- ;C/&;) C/ .*/:)

:C. #D: IC,D/#@*& %JJ @C* ) : / 7 *@ * ; : :F *@ :C/& ,2// / ;*( / C @ (/*;( @C) * //& 1@ @-* : /7 1) . /@/ #*/ @ ;*( * */ */ : ;@@*;( / * & /;(#@ C# : -/(@(1/;@:' 7 * ( .-*& ) * & /;(#@ C# . (-1;; :&: - #*/ @ ;*( *. *& /@C. ; : *;@@ ; C/ ;@ (@ - :7 * -C / FC: IC. A37 C&C;@ BJJ< & ) ;(-1;; /7 : ,D/#@*& :F *@ :@ C. :# : @C* /, ) .* F*: *. ( .-*& / .@;& ) :*(@;& C C/ */ . :&/) IC/&;/ CC */& :*(@ @7

  

     

    (: / * : *@ / / : *; /(/:D, C; : @:) ' >-- ;@:' */ E1-- . /& ;*/ E1--I* (@ ;*( E1/ : : *) @ / ## /@-*(, *@ ( : C/ ) . :,@ */ F*(@*& : (:*@@ IC. */;@I E1/ * :#-C:;@:' /) (/ / */ -C /7 * & & /) F:@*& */& ; @I@ / (:I C& E1. H4 % F *; / */ ) & /,;@ /: *@ E1/ BBJ @ : C#7 C#(:I C& ;*/ 4:*/I*4*) -- /C: */ : & /,;@ /) : *@ E1/ BAJ @ : . :,@ IC ;(## /7 C( * #D: -C / * 1.:* : ;@ --@ / * :#-C:;@:' /(/ / F : / 3J /@*. @ : : *@ : ; */ -; * & & /F:@*& */& ; @I@ / (:) I C& 7 D: / (:&;@ * @ @ ; / 1:@ *- ;; */ / C) #(:I C& / . (: *@I4-@I IC: :#D&C/& ;@ ( / F : /7 @@@ : * *( / F : / * C#(:) I C& D : E* : *@I: *( / E :#D) & /7 : : *@ : & /,;@ /  C@ @ : C( ;; * (:I C& C. $ /@*. @ : /) ( : / * E1:(/ / / (/) ;@ *& ( :/,1.. /7 IF*)

;( / (/;@ *&,/@ C/ (:) I C& */ 4-@.' */IC(-@ / *;@ .D;; / -- (/;@ *&,/@ / *. @: , // @I : -C / : @:' /(/ . C. $ /@*) . @ : IC:D,& ; @I@ F : /7 ) * &*@ ; -@ ;@ -- / / / / * 1: .*@@ -; */ : @1/;& & ;&@ F : /7 / -@ ;@ -) - / .*@ (/;@ *&4-@@ / F*: I*:, $ /@*. @ : ; #-;@ :; /@# :/@ C/ * -@@ / F : / IC:D,& ; @I@7 (-* '-*( &*@ ; C( -@ ;@ -- / / / / * 1: : (/;@ *&,/@ @* #) C; *@*& / C & ; @I@ F : /7 * C#F /*& / : *@ / ::*/& / : .#*:. / * *;@C/&7 : F *@C; D :F* & / *- : /1@F /*& / .C@ / F*: + ) 1( ,1;@ /&D/;@*& */ *& /- *;) @C/& C:( * *@: *@ : ; - *;C; ; : -*;* :@7 C. & & /F:@*& / *@4C/,@ ;*/ @F * -#@ : -@ ;@ -- / : *@; C.& C@7 ( & & /) F:@*& . :, //@/*;;@/ ;*/ * :;@ / :1 #(:@ / : / C / (/ / #D: / :;@ BJ3A IC :F:@ /7

     

* :C(: *@ / ;*/ ) & ;(-1;; / ,@C -- & (@ ; / / *: ,@ / C #D: / C#IC& " * / :-;/* :C/& : C# -/) *@@ -;(C- *;@ .*@@ / *. B7 C;(/*@@7 . :;@ / ;@/ * / :& @*;( /* ) :C/& : C (D-- .*@ :) / C :C/& : /;@ : C/ : ;; /..C/& / * ; :) #1-&@ : *@; BJJ0>3J7 . + @) I*& / C;(/*@@ ,1..@ : */&/&; :F(/@ C#IC& : /1( E* - . (: 4;;* :@ 1:@ */ * ; . (: 8 4-/@ ;*/ * C: *@ / *; / BJ3B * (D- : ;1-- / // /( / */@ :# :* / BJ3A F* : *(:

(C- */ ;*@I / (. / ,2/) / /7 1:( : ;@ ( / /1( */*) &C/&;- *;@C/& / : */C : C;;@@@C/& C/ ; */:C. / /9 :-C@ :@ G - :, :@ :1) + ,@- *@ : E1/ : C ) C/ /-& /E :F-@C/& 567 1) . /@/ ;*/ * (D- : *. ) C : ( .-*& / - :@) (F *@I :)(CC/@ :& ) :(@7

@I@ /@;@ (@ :;@ */.- */ / C : C4@ */&/& ..C/) & / ;1F* * :/ C :C/& : // /@D: / - ,@:1) /*@:) C/ *IC/&;*/;@--@*1/ #1-& /7 - :: *@ / ;1F* / C 1) / -& C/ * C;;@@@C/&

 : & ;.@ / (C- .*@ */@ :) ,@*E / # -/ & (2: / IC. .) C7 8@D:-*( -;; / F*: * 1*- @@ //-& / :/ C :/ C' : . ,2// / ;*( * (D- : C/ (: : C# */ / C ; ( .* ,*/ @@ C/ */

(:,D( #: C /9 #;;@ G :, :@ IC;.. /7 * :*/& / /1@F /*& ) /* :C/& : (C- */ IF * C) ;(/*@@ / ,1;@ @ :C/ B *-) -*1/ / C:1 E1/ #-* ' / 373!37$!%BJ C:1 / 2: :) .*@@ -/ : C:14*;( / /*1/ C; . 2: :4:1&:.. C/ BB7$===J C:1 ;@.. / E1. : *;@@ (; /7

! !   ! "  !% " " #%" ! 1@1 

   

; 1(/(C; C# . */ /#--& #(: :7 ; :C/;@D, 1 /C;@:' B= :C/;@D, FC: C:( * FC: & :*;; /7 ; :C*/2; @@ & ,C#@ ; C; ;@/ 1(/& C ;@ --@ &- *( :) C# : :C(-*;@ : @@7 .' / */ / (/#- , C/ ( : * -;*( :C/& : (:& C 1 /C) ;@:' B% C/ B! FC: *    C.. : B= & :*;; / // F : / * #: *& - &@ / * )       -F/ 1 /C;@:' B% C/ B! .*@ */ . :. )

  

..E :C/;H;@ . */;@/     & ; @I@7 F*;( / * ; / * /    E :- * / / C / /@) ;@ (@ ; / /@-/& ;     C'F & ; F*: */ C/ C#& ) !   ;@ --@7 ; 1:( / ;1-- E1:) C;;*(@-*( . B7 1E . :   # :@*& ; */ 1;@ / */ 2( E1/    :C/ !$7JJJ C:1 F : / C;     

 . C/) / :4:1&:.. : ;@@ C-*( / :/ C :C/& #*)           //I* :@7
   

    

    

       $$  "      ! 1A1 AA

D/A ; D# / ;(A < - ;D# D' */ * -  / (;AG*/ <4E; / .- */ / D A; , D<4;1* ; / " D4< / ; (/ /<A/& 7 ; F* -. (; ; A; , 7 *< F1; ,D;J . G; /

;A<D/,D/*& */ ; 4*AJ /) <AA #<A D#& <(.*<< / G // <* .*A *(; . */ / ) <A*..A / & F ;#1-& / G1--A /7 < (A */ / 7 0KK G &) G *< ; GD; / / %K! A -- /

D# ;D/ 3>K *-1. A ;/ ) G & / AJ D#& <A --A7 * 1<A / A;& / ;D/ !C7KKK D;1 & ) #2; ;A GD; */ 2( F1/ =$ ;1J /A D;( / ; *<AA7 9 *A *,A1&;.. / */#1;.* ; / G*; E ; <1/ ;( *A /7 D# / (*- ;/ <A ( / */ ; 1 ; / *- * <1& ///A / ;/J* ) - */ ; D/A ; / *- G*) <( /J* - -- .*A /A# ;) /D/&</& : */#1;.* ;A * F ;/AG1;A-*( &&I ;) A( -7 1;. ;2' ; I.) 1- D/ A ;*- G; / & /D F1. ; *<AA F1;& & /7 <1#1;A #*/ / (;;) #; D/ D# GGG74-D /7 D/) A ; AA- /? ;, (; */ / ) & )-/ .*A . <* * 1DA / F ;#1-& / ,2// /7 9;) D# <*/ D( * A/1;A D/) < ; ; / D / (*- ; JD < ( /7 */ )AA4-/ *<A */ ; *A7 ; <1-- *. /(<A / (; -< -A4-/ ;(-A-*( < */: <&A &&I ;) A( -7

  !  

/ < */ ; 4A . ;)*AJD/& (A ; AA;A ; AA -D / D# /A;& ; );,A*1/ ) <(-1<< / << * 1-- ; . -A) .;,A #E; * *A F1. 37 ,A1 ; CK3C *< BK7 4A . ; CK3B G ;,A&< */ ; *A F1/ = *< C3 (; F ;< /,A G ; / <1-- /7 *

;#(;D/& / D< * < ; 9 <AJ *A: <1-- / /( D<& G ;A A D/ *. 4A . ; CK3B *. AA;A /&E-A*& /A<(* / G ; /7 * ;, (;< (2; ; AA G *<A + 1( ;D# (*/ << */ #; * D;(#(;A ;J *A A;1AJ . /*(A .2&-*( *<A . -A.;,A

D/ D# ; ; / / <A;' /1( D; *A / <AAA#*/ /7 * D;(#(;A E ; * ; / <A;' D< *(AD/& A;') ;& ; A;' *<A F1;D<<*(A-*( *AA ,A1 ; G* ; .2&-*(7 * 1-- ; / ; 1(//*<,*;( <*/ /*(A F ;< /,;7

    ;<A ; 4A /<A*( G; & ; #E; * D<AF)1-#)A;' 7 * G*; *< F1;D<<*(A-*( JD. () ; < / &;D/(#A F1/ ; -) <A;' *< JD. D< ;7 3$ ;) / D ;A D( A;' / /AG<< ) ;D/& D/ (G & 7 D;( / *<A * D<G (<-D/& < *<(G<< ;,/-< D/ ; ;*/,) G<< ;- *AD/& / F1;& < ( /7 *

D; *A / ;#1-& / D/A ; 1--) <4 ;;D/&7 ; A;' /D <(-&A .*A ;D/ 3>K7KKK D;1 JD D( * <.A,1<A / -* & / * ;D/ C!K7KKK D;17  ; D) <(/*AA *. /* ;D/&<& * A D;&<A;' -* &A &*A < */ 2;) ;D/& E ; < ;1&;.. 9AA D-*( /* ;D/&<) D/ /AG*,-D/&<.'/(. / 56:7

* 1<A / A *- / <*( */ ;*AA D/ */ ;*AA - / (< / */ ;*AA - *& //A *- -D / JD) JE&-*( ; /*(A #2; ;#(*& / 1<A /7 D ;AD/& / #*/ / *.. ; * /<A&< 3%7KK (; */ ; D) <A -- / */;*(AD/& <AAA7 D * ) < / <*/ -- /-* & ; D/ A;1#) # / & ;/ */& - /7

   "      A;' /F ;, (;<; & -/ ; & -/ / A;' /F ;, (; < <&A ; . 7 D. A;' /F ;, (; & ) (2; / ;#A#(;J D& <A ; 1) A1;;#(; ; D'&/& ; " D/ * - ;7 9D( * ( / <*( / * --& . */ / 1;<(;*#A / JD (-A / D/ < &*A ;E ; (*/D< <4 J* -- & -D/& /7 *<4* -<) G *< .E<< / <* *. * & / *(; 1;( / .*A /J *( / /,E/*& /: ;-DA ;A F -I/ (;.. F1/ ; A;' /F ;) , (;< (2; 7 -- ;, (;<1;/D/&<G*;*&) , *A / * */ #(; ; & (A ,2// / *(/ " <1# ;/ F1;(/ / " / E(; ;<( */ ,1<A /7 /A& ) & / ; (;A;*(AD/& */ * */) (/<A;' ; AA ;/8 <A /*(A7 #*H E ; * ;1A .4 - < ,1..A + , */ ;8 (A /*(A7 9* .E<< / * <(G*/*&, *A & /D G* DA1#(; ; / D' ; / .<A/) / /4<< / E;# / /*(A D/A ; ;1& /) 1 ; -,1(1- */#-D<< #() ; / ;D( / */ ,1;; ,A ) - D(AD/&7: 1/A;1--* ;A G*; */ ; & - D;( * 1-*J *7 / ; // /<AA G* ;D. H*<) A* ;A */ ;1- . << .*AD/A ; #E; 1/#-*,A JG*<( / / / ;A*1) / / <1;&A7 .*A *<A < 9< /: *. F ;, (;< ;D(*&A / ; *( 1 ; < */<D< / D# ; (/(1#<A;' & . */A7 9 * < /*(A ;-DA G // * 1-*J * < .*A,;* &A ,2// / <* * (; ; /) (-A / D/ F ;G;/ /: ;-DA ;A F -I/ (;..7 (G & E;# / F1/ #(; ;/ /*(A /DAJA G ;) / " D' ; <* <*/ .*A */ . D<AJJ *( / 9#(; ; #; *: ) <(*- ;A " 1 ; * #(; ; <*/ */ ; *< JD J (/ (; /7

9 / ; & - .E<< / (;;) #(; ; D# ; A;' #(; /7 */ D# / <4(-A & .-A < *( / (A , */ ; (A-*(  DAD/& <1/ ;/ &*-A /D; -< ;* /A* ) ;D/&<(*-# 7 / G & /DAJ / .E<< / <* /D; // G // */ < ; ; * (*- ; .*A -D . */) A ;&;D/ /& ;(A *<A7 ;D# *<A // /AG ; /D; */ 1 ; D'&/& ; .*A */ . (*/A ; */ . (1;*J1/A- / 1 ; F ;A*,) - / ; //<A;*(7:

   !  #  " #! ! # / < &*A D'& - ; #E; ) #(; ; * ;<A2' / & & / * ) & -D/& /7 D. *<4* - ,1<A A < ;#(; / */ ; ;1A / .4 - F1/ %$ *< 3>K D;1 < ;#(; / */ < & <(-1<< / / (/E ;) &/&< B$K D;17 ; *(/*& #() ; / ,1<A A $ D;1 .*A . /I A - #1/* ; / C$ D;17


      

  !      

+& !  &!&& )& !&!*' !&&) & & * ! '' #,%%$ & *) *))'! )&! -! &') )/ ) )&' - ) +&"&+)% 3A3 <1 +.AD!//

,! 1* D0%1(<!,*!< + 1,!<D1( %!<A,((!=A!//A! <E.! E!< ,! !,)! /=A!< ,1 /D!1+ *<,!=*G,AJ F!<,1 !A ,! D!+ A!* 0 0,A !< (1J!1 !/A7 !11 = 0,AA!/=A1 ,=* (!+ %E*<A! 0,/,!1D1A!<1!*0!1 /,!+ %!<A =!,1! /D%A(!.E*/A!1 <0!+ AD=*!< /1/(!1 D1 ,6+ 6!1<3*<! D% //! 31A,1!1A!7 0 ,! A311!1=*G!<!1 <+ J!D(1,==! JD0 D1 !1 A<1=+ 63<A,!<!1 JD .411!1 GD< ! ,! <E.! !=31 !<= <!,A D1 0,A !,1!< <(%*,(.!,A ,= JD 5CK 311!1 D0(!DA G< */=!,+ A,( =A!A= !%*<<7 E< ,! (DA! D=00!1<!,A ! 1.A! =,* !A<,!=/!,A!< E<+ (!1 3%%011 !,0 !<E<+ (!<0!,=A!< /% !< 3<%!< !< (!0!,1=0 0,A ,<A=*%A=%4<+ !<!< .*< 3<(!< D1 !0 /D!1!< 1A!<1!*0!< !A!<

3</30D= ,! D!A!* !+ =D*A!7 8,* 0,A !1 1A!<+ 1!*0!1 E!< =3/*! .300D+ 1/!1 DF3<*!1 JD=A,0+ 0!1 D1 !<!1 E1=*! !,1+ %/,!)!1 JD /==!1 D* = ,=A ,<A=*%A=%4< !<D1(9 !A31A! /% !< 3<%!<7 !, !,1!0 D1 (1( D<* ,! <3 D.A,31=*//!1 =A!//A! 3<!<A <.!< !=*%A=%E*+ <!< !< !=!//=*%A %E< !/+ A!*1,. 0 (*D=!/ !<!1 5KK6<3J!1A,(! 3*A!< ,! D!+ A!* ,=A ,! G!/AG!,A (!%<(A!1 1/(!1 F3<7 ,*A,( ,=A %E< ,! D.D1%A == =,* = 1A!<+ 1!*0!1 0,A =!,1!1 <0!AD+ =*!<1 JD !,1!0 (!%<(A!1 <A+ 1!< ,0 330!1 !1 < (=0<.A !1AG,.!/A *A7 3 DA !<J!,A !,=6,!/=G!,=! !< /.31J!<1 *!// F3< D=A</,!1 !,1! =*G,00!1 ! < (=<%%,1!<,!

   

   ,1! (!=!A<!DD1( %E< (!,=+ A,( !*,1 !<A! !1=*!1 ,0 /+ A!< .30,1,!<A 0,A !,1!< ,1<,*+ AD1( %E< 0!*<%* !*,1 !<A! !1A=A!*A D% !0 <!/ !< !+ !1=*,/%! ,1 !,),(7 0 D1, CK5C *A ,! (0 F31 !< A A !,1! <D1 C7BKK D <A0!A!< (<3)! /*! 1(!.D%A ,1 !1 1*=+ A!1 !, !1 *<!1 =3// !< !D+ D !1A=A!*!17 ,=*!< =,1 3<A !<!,A= G!,(!,1<,*AD1(!1 !< D6AG!<.=AAA 0 /=A!<D%!< D1+ A!<(!<*A 0,A !0 1.D% G,< = !,),(!< !/1 ! F!<(<4)!<A7 ,! !!1=*,/%! G*=A =A!A,( ,1=(!=0A >' 6<3%!==,31!//! !+ (/!,A!< =,1 1(!=A!//A BB' ,A+ <!,A!< =,1 JD<J!,A ,1 !1 !<.+ =AAA!1 AA,( >5 /!!1 ,0 !+ A<!DA!1 3*1!1 D1 'KK G!< !1 0D/1A ,1 !< D,.+A<)! !+ A<!DA7 !<E<(!<0!,=A!< /% !< 3<%!< <!==,!<A! !, !,1!0 !=D* != 1A!<1!*0!1= 1 !=*%A=%E*<!< <7 ,!A<,* J+ 0,!<J. 8,! /!,=A!1 !,1!1 !<+ *!/,*!1 !,A<( == D1=!<! !=!//=*%A *D01 ,=A7 !1+ =*!1 0,A 1 ,6= G!< !1 *,!< ,1A!(<,!<A G!,/ =,! (!<D*A G!<+ !179 ,! !!1=*,/%! (0 (/,!+ !<A =,* ,1 F,!< !<!,*!7 JD (!*4<A = 1A!(<A,F! ,/ D1(=+ G!<. 0,A !< <G*=!1!1,/+

D1(7 ,!< G!< !1 //A(=%!<A,(+ .!,A!1 !</!<1A7 G!,A!= A1 !,1 ,=A !< 3*1F!<D1 0,A <!, D=!<1 ,1 !0 >5 !1=*!1 G3*1!17 8*=!1G!,A !,10/,( ,=A = 3 !//6<3-!.A ;3*1!1 D% <3!: !, !0 !*,1 !<A! ,A<!,A!< D1=!<!< !<.=AAA!1 ,! 4(/,*.!,A *!1 =,* !<=A+ 0/= D* ,0 =3J,/!1 !%E(! $ 0,A 0A=(1(!1 D1 !0 ,A+ !,11 !< 0,A 1 !<!1 ,!A!<1 $ D=JD6<3,!<!19 !</DA!<A <7 ,!A<,* J0,!<J.7 8<,AA!= A1 !,1 ,=A = <E*%4< !<+ D1 !*1 /D1(=J!1A<D0 ,1 !0 !+ *,1 !<A! D1 F31 !*,1 !<D1( ! <3*A! ,1 !< A*!<6,!<A D1 (!%4< !<A G!< !19 !</DA!<A !<7 8 !<1+ D1 !<J=AE. !A<,!=+ G,<A=*%A/,*!< AD< ,=A D1=!<! !<.=AAA CKKC !<4%%1!A 5"K ,A<!,A!<6/AJ! 31A(! D1 ,(!16<3 D.A,31 0,A !A// 3/J !HA,/ D1 !<6.D1(79 A!%%!1 4/.!< !,A!< != <.!A,1( !<+ (1JA 8,< <!,A!1 %E< 5> D%+ A<((!!< ,1 F!<=*,! !1!1 !+ <!,*!1 =A!//!1 D/,!%!<A!,/! %E< DA3= *!< E<=A!1 ,1=!/#9 !< 3<%!< 8,! D/,AA !< <3+ D.A! D1 !< <!,A 1 =,* $ F31 //!1 $ ,=A (< 1,*A *3* (!+ 1D( JD /3!179 !, !,1!0 !<.=+ <D1 (1( E!<J!D(A! !< =,* + F317

/1(!< /= F,!< D)//%!/ !<7 CK5> =3// ,!=!= (<4)A! *,%% !< !/A C& *<! /1( < (= %4< !<1 D1 D<* .E*/D1( D% 0,1D= 5?5 ,= 0,1D= 5?' < %E< !1 <1=63<A F!<%/E=+ =,(!17 0 D=00!1=6,!/ 0,A !1 !, !1 1 !<!1 A1 3<A!1 !, ADAA(<A D1 ,1 <1.<!,* =!AJA = /D!1!< !<. ,!=! D%A<(! 0,A D07 8,< =,1 A<3AJ !< D<D/!1J!1 D% !1 ,+ 11J0<.A!1 JD%<,! !1 0,A !< 1AG,./D1( D1=!<!< 1A!<1!*+ 0!1=(<D66! CK55 .311A!1 G,< ?K ,= >K ,//,31!1 D<3 !<G,<A+ =*%A!19 !<./<A! 3<!<A <+ .!<7 ,! !/A!*1,. !<G< CKK5 !1 A1 3<A JG,=*!1 !,)!< /=A!< D1 *1/,1,!7 D% !0 !*!0/,(!1 !A<,!=(!/1 ! != !A///!,*AD.30,1A!= G< 1* !< !1 ! *I==!1 E11!!. !,1(!=A,!(!1 *AA! = !<. !< (!=*/3==!17 8 ,A 5K !DA!1 *!1 G,< !+ (311!1 -!AJA =,1 != >K7 ,< ,/+ !1 D* F,!< JD,= D=7 *<,AA %E< *<,AA GD< ! D1 G,< ,1F!=+ A,!<A =A!A= D= !,(!1!< <%A 3*1! D=*E==! 3 !< 4< !<+ (!/ !<9 !A31A !< !=*%A=+ %E*<!< 1,*A 3*1! A3/J7 /% !< 3<%!< J3//A! !1 !,=AD1+ (!1 !< !/!(=*%A (<3)! 1+ !<.!11D1(7 31 !< 1AG,./D1( G< !< !!,1 <D.A *AA! !< 3* *,!< ,1 !1 >K!< *<!1 A*/D=*/3==!< (!/!<1A7 !0!,1=0 0,A E<(!1 3%%+ 011 D1 !,.3 !==!/ !,A!< <3-!.A! D1 !<.D% D%A.E*/!< J!,(A! 3<!<A <.!< G,! ,6+ 6!1<3*<! !1A=A!*!1 !1A,0!A!< ,.! /!*! (!=*1,AA!1 6!< /=0=*G!,)(!<A F!<D1 !1 G!< !17 1 !< !</DA!<A! ,! ,<.G!,=! !,1!= C& 311!1 =*G!<!1 <0!AD=*!<= !, !< < (=%4< !<D1(7 !< G,< 1* 3//1 (!/,!%!<A $ 6!< *G!<A<1=63<A E!< ,! 1!D! & '&'))) &) )&)& &!*) *' /=A!<<E.!7 ) !/ * .)% 3A3 

    !   0 D(D=A *A ,! I <D%/!H = !<. C ,0 !G!<!(!,!A /D!1+!D!1=/J ,1 !A<,! (!+ 1300!17 <=A 0 5"7 <J CKK& *AA! !< !=*%A=%E*<!< != 1A!<1!*0!1= ,1!< !<+ !< !1 1!D!1 ,<0!1=,AJ !< I <D%/!H /D!1 ,0 3<A,(!1 !G!<!(!,!A !,1(!G!,*A7 + 0/= F!</,!) ,! I <D%/!H ,! D0/,*.!,A!1 ,1 !< *!1+ .!1 3<%=A<)! ,! 0,AA/!<G!,/! F,!/ JD !1( (!G3< !1 G<!17 = 1!D! %<!D1 /,*! <3 D.A,31=+ (!D ! =*,!1 0/= D=<!,+ *!1 /AJ JD ,!A!1 *AA! 01 3* F3<D==*D!1 ,! /+

/!1%/*! F!< 366!/A7 D10!*< 1* 1D< =,!!1

*<!1 ,=A !,1 G!,A!<!< 306/!H %!<A,((!=A!//A G3< !1 !< G,!+ !<D0 ,! <3 D.A,31=%/*!1 F!< 366!/A7 ,! 1!D!</,*! 1F!=+ A,A,31 GD< ! 13AG!1 ,( != !< I <D%/!H JD1!*0!1 (!/,1(A ,*<! <3 D.A6/!AA! JD F!<<!,+ A!<1 D1 0,A !,1!0 *!<F3<<+ (!1 !1 !<A<,!=A!0 ,00!< 1!D! D1 !1 JD (!G,11!17 !< *G!<6D1.A != 1A!<1!*0!1= /,!(A !< 1* G,! F3< ,1 !DA=*/1 D1 D<367 8*1!//,(.!,A /!H,,/,AA D1 !,1! =!*< JDF!</==,(! D/,AA

=*AJ!1 D1=!<! D1 !1 1 D1=7 = ,=A 1D< 0,A !,1!< =!*< !1(+ (,!<A!1 D1 %*,(!1 11=*%A 0*<9 %<!DA =,* ,1!< !<+ !< E!< !1 <%3/( =!,1!= 1A!<+ 1!*0!1=7 I <D%/!H */D*+ /!,AD1(!1 G!< !1 1D1 D% 0!*< /= 27KKK D <A0!A!< /*! .31%!.A,31,!<A7 8,1! E!<D= !!,1 <D.!1+ ! !,=AD1( !,1 A3//!< <%3/( F31 !1 !=*%A,(A!1 ,!=!= /D+ !1!< 1A!<1!*0!1= D1 F3< /+ /!0 ,!=!= /D!1!< 1A!<1!*+ 0!<=9 /3A !<E<(!<0!,=A!< /% !< 3<%!< !1 !=*%A=+ %E*<!< ,1!< !<!< D1 ,! !+

/!(=*%A != 1A!<1!*0!1=7 81 ,!=!0 !,=6,!/ =,!*A 01 G= /D!1!< 0,/,!1D1A!<+ 1!*0!1 /!,=A!1 .411!17 = 0*A D1= JDF!<=,*A/,* %E< !1 G!,A!<!1 G,<A=*%A/,*!1 <%3/( !< A A !< G!=!1A/,* D% !0 %0,/,!1(!%E*<A!1 ,AA!/+ =A1 %D)A79 D<* ,! <G!,A!<D1(=,1F!=+ A,A,31 GD< !1 1!D! <!,A=6/AJ! (!=*%%!17 ,! 1F!=A,A,31 GD<+ ! (!%4< !<A D<* !1 <!,=AA *=!1 D1 ,! =3G,! D1+ A!<=AEAJA D<* ,! A A7 8 ,A (E1=A,(!1 <D1 =AE.=6<!,=!1 %4< !<1 G,< =3/*! 1F!=A,A,31!1

,1 D1=!<!1 1 D=A<,!+ D1 !+ G!<!(!,!A!19 D1A!<=A<!,*A !< ,A !0 1!D!1 I <%/!H+ 30+ 6/!H =,1 ,! /!AJA!1 (<4)!<!1 /*!1 ,0 !G!<!(!,!A ,*<!< !=A,00D1( JD(!%E*<A7 0,A =,1 ,! !, !1 =A<*/!1 G!,)!1 //!1 !< I <D%/!H 0 = !<=A! G= 01 1D1 F31 3< 3=+ A!1 .300!1 F31 /D!1 G*<+ 1,00A7 8,1 =*41!= !,*!1 !< G,<A=*%A/,* !<%3/(<!,*!1 !< D* =*G,!<,(!1 0=A<D.AD<,!+ <D1( D1=!<!< 1 D=A<,! ,1 !1 /!AJA!1 CK *<!19 =3 !< !<+ E<(!<0!,=A!<7


     

      &*A&4 -" HQK2)"2 !-" &L@ !-" H!H 0K"2 )"0H"2 A-2! -1 2H"@2"H K2H"@ NNN;70K"2;!"FAHQK2)"2 QK &-2!"2;

34;&"3>*" @,* >*4$* *;(&$ >*4$*%'**;)$>*" ")# 55 +C +. +< +&40)"2! K&)"&L+@H" K2!A+"2 N"0+" -1 K2!L@4 !"@ H!H 0K"2 )")""2 NK@!"2 K2! &L@ !-" A-+ 2+ 0K& M42 A"+A 42H"2 24+ /"-2 @"+H1*-)"@ -)"2HL, 1"@ )"1"0!"H +H )"+"2 -2 "-2" 5&&"2H0-+" "@AH"-)"@K2); 1 -HHN4+ !"2 6(;66;JR6J 6(;RR +@ &-2!"H -1 H, +KA !-" !-"A.+@-)" "@AH"-)"@K2) !"@ K2!A+"2 AHHH; -" L@"2 !"A HAA0"A 5&&2"2 A-+ 2 !-"A"1 ) "@"-HA 6I;IR +@ A4 !AA 00" 2H"@"AA-"@H"2 !-" QK M"@AH"-)"@2!"2 ")"2AH2!" -2 K)"2A+"-2 2"+1"2 /522"2; A K2!L@4 -HH"H !@K1 0"-2)"0! "@"-H QK +0H"2 K1 L"@1*-)" @, H"Q"-H"2 2 !"@ AA" QK M"@1"-!"2; "@ @05A KA !"@ "@, AH"-)"@K2) N-@! N-"!"@ "-2"1 )"1"-22LHQ-)"2 N"/ QK KH" /411"2; A /411"2 &40)"2!" K2!A+"2 QK@ "@AH"-)"@K2) J6 I 66 IE I6 6 6 6 6J J J 6 6 6R

+@@!"@ 47"!A 2!PA @12!K+@"2 +1K/8-2)" "HH"2 "H;9 @&L1 7-"0Q"K) A+"2@"+2"@ A+"2 K/A/" 1-H 2+0H "@/Q"K) -H@@" 0P"@

0"-!K2) F +K+"

>"3>* 3 ,33&;>*" 3 34;&"3>*" (&; 4 >*?3, 3 ;; (>* * &4) " "4$(,44*0 L@)"@1"-AH"@ 

A+2"@ 0K"2 63;R3;JR6J

*;(&$ '**;)$>*" ?3 ""* >*4$* ")"2AH2!" &40)"2!"@ H")4@-"2 NK@!"2 -1 K2!L@4 -1 42H 2K@ JR6J )")""2; "*4;* *B$( "0!5@A"2 ( "/0"-!K2) 47&"!"/K2) 2!A+K+" KAH"OH-0-"2 +K+" "H #3 +@@!"@ 4K2H-2 , -/"A 47"!A ( "+2-/ 8 417KH"@$9 ( KA+0H E "!-Q-2-A+" -0&A1-HH"0 8@-00"2 5@)"@H" "++-0&"2 K; ;9 # 4-0H"0"&42" 6 +-@1" D +0LAA"0 JI +1K/ +@"2 A42AH-)" "@HA+"2 6R 7-"0Q"K) J 74@H, K2! @"-Q"-H@H-/"0 I A+"2 4&&"@ K/A/" "KH"0 LH"2 1-H 2+0H 6R

      

-" -)"2HL1"@ N"@!"2 )"1* BB 3#R 3#6 K&)"&4@!"@H -22"@+0 M42 A"+A 4+"2 2+ !"@ "@5&&"2H0-+K2) !-", A"@ "/22H1+K2) -+@" "+H" -2 !"@ H!HM"@N0HK2) 0K"2 H+KA 0K"2 2H"@"@ @"2 6 L@)"@L@4 "0"&42 J36,JJJJ )"0H"2! QK 1+"2; &&2K2)AQ"-H"2 42H) K2! -HHN4+ -"2AH) 422"@AH) @"-H) 1AH)

# , 6' +@ # , 6# +@ # , 6# +@ # , 6I +@ 3 , 6J +@

0K"2 !"2 6D;R3;JR6J 4&122

 

  >4 * 4$(?44* 3 <!0 &;B>*" 4 ;;3;4 3 ;; (>* ) = 0C+0=C.=

A4N-" 0/422KH"2 0"@H70HQ 6>; 4;&))>*"43"*&4 !. %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"*

&;B>*"4'(*3 =C.< 4$(>44% 30 <!9.=%. "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !"2 -HQK2)A/0"2, !"@ JR6I &L@ !"2 H!H@H K2! A"-2" KAA+LAA"; 4;&))>*"43"*&4 <+ %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"*

4$(>44% 30 <!9.=%.C % 3&'4;3# . "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" "@2+1" !"A /411K20"2 -)"22H"-0"A -2 5+" M42 DR M; ; !K@+ !"2 -, )"2HL1"@ &L@ !-" "QKA+KAAK2) !"@ *2+1" = 2AH2!, A"HQK2) K2! H"-0N"-A" 4!"@2-A-"@K2) M42 +FAA!" K2! +"@@-+H"2 !"@ K*"220)"2 @-/AH@*" 6'>; 4;&))>*"43"*&4 !C %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"*

;((*/(* =C.= 4$(>44% 30 <!9.=%= "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H 2!"@K2)"2 QK1 H"00"2702 JR6J; 4;&))>*"43"*&4 <+ %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"* &$;(&*& B>3 A$3>*" &**B&((3 >A*>*"* ?3 >% ",3* 3 ;; (>* 4$(>44% 30 <!9.=%< "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" 2!"@K2) -1 K2/H I; HQ 6 !"@ =-+H0-2-" QK@ "N+@K2) &-22Q-"00"@ K, N"2!K2)"2 &L@ "K)"4@"2" !"@ H!H 0K"2> -2 !"@ )"2, !"@H"2 AAK2) M41 JR;6J;JR6R N-" &40)H =L@ ."!"A !"1 6;6;JRR# )"4@"2" -2! )"N+@H !-" H!H 0K"2 "-2" )"AH&, &"0H" KN"2!K2) -2 5+" M42 I O 'R RR K@4 N"22 !A -2! A"-2"2 K7HN4+2A-HQ -2 !"@ H!H 0K"2 +H K2! 1-2!", AH"2A "-2 4@)""@"+H-)H"@ !"A -2!"A L@)"@ !"@ H!H 0K"2 -AH;> 4;&))>*"43"*&4 <+ %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"*

$344$(>44 =C.. 3 4$(>44% 30 <!9.=%! "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 AH"00H !"2 +@"AA+KAA JR66 !"A -)"2"H@-""A "K!", K2! 20)"2M"@N0HK2) !"@ H!H 0K"2 &"AH; "@ +@"A&"+0"H@) JR66 -2 5+" M42 J;JJE;E(' R3 K@4 N-@! -2 5+" M42 J;6#';6EE DR K@4 1-H !"@ 00)"1"-2"2 L/0)" M"@@"+2"H; "@ "AH"H@) -; ; M; (6;(D# I3 K@4 N-@! K& 2"K" "+2K2) M4@)"H@)"2; "@ "H@-"A0"-HK2) N-@! 2H0AHK2) "@H"-0H; 4;&))>*"43"*&4 <+ %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"* >#3/(*)#&" 3/(&$;>*"43)$;&">*"* 4$(>44% 30 <!9.=% +@-AH47+, K&"02!,+K0" "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" "@"-HAH"00K2) "-, 2"@ K*"@7021*-)"2 "@7&0-+HK2)A"@1+H-)K2) &L@ !A KA+0HA.+@ JR6I -2 !"@ KA+0HAAH"00" % K1*2+, 1"2 +@-AH47+, K&"02!,+K0" , -2 5+" M42 JR(;RRR K@4; 4;&))>*"43"*&4 <+ %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"* 4$(>44% 30 <!9.=% (4;3>3)>3 "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" "@"-HAH"00K2) "-, 2"@ K*"@7021*-)"2 "@7&0-+HK2)A"@1+H-)K2) -2 5+" M42 6R(;RRR K@4 85@!"@)"-"H 4Q-0" H!H9 &L@ !-" *, 2+1" = 2AH2!A"HQK2) 0AH"@K&"@1K"@ QN-A+"2 +N@Q"1 H") K2! 0AH"@@L/">; 4;&))>*"43"*&4 !C %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"* >#3% >* ?3/(*)#&" >4$(;4)&;;( 4$(>44% 30 <!9.=%8 "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" "@"-HAH"00K2) L"@7021*-)"@ KA+0HA1-HH"0 -2 5+" M42 JJD;JJ( RE K@4 -2 !"@ KA+0HAAH"00" % 2M"AH-H-42A7@4)@11 -H?A K1*2+1"2 &L@ K1*2+1"2 !"@ 40/AA40-!@-HH 0K"2F"0A2-HQ ";; 2 !"@ -2!"@H)"AAHHH" =422"2A+"-2>; 4;&))>*"43"*&4 !C %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"* 4$(>44% 30 <!9.=%7 "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" "@"-HAH"00K2) M42 L"@7021*-)"2 KA)"2 -2 5+" M42 6#R;RRR K@4 -2 !"@ KA+0HAAH"00" % 2AH2!+0HK2) !"@ H@*"2; 4;&))>*"43"*&4 <7 %;&))*6 . &*%;&))6 = ;&))*;$(;>*"* 34;B 4 &"**;&(4 3 ;; (>* 4$(>44% 30 <!9.=%+ % (3;/(;B . "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" "@2+1" !"A /411K20"2 -)"22H"-0"A -2 5+" M42 DR M; ; !K@+ !"2 -, )"2HL1"@ &L@ !-" "QKA+KAAK2) !"@ *2+1" = 2AH2!, A"HQK2) K2! H"-0N"-A" 4!"@2-A-"@K2) M42 + K2! AA!"

4$(>44% 30 <!9.=%.. % &"(4;3# =. "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H !-" "@2+1" !"A /411K20"2 -)"22H"-0"A -2 5+" M42 DR : !K@+ !-" 4+, 2K2)AK)"A"00A+&H 0K"2 1 &L@ !-" "QKA+KAAK2) QK@ *2+1" =-+"@K2)F4!"@2-A-"@K2) K2! 2AH2!A"H, QK2) -""0 -")"0AH@*" J6>; 4;&))>*"43"*&4 !C %;&))*6 '&* &*%;&)% )*6 '&* ;&))*;$(;>*"* ***4;;*;A&'(>*" 4$(>44% 30 <!9.=%. % *;3" 3 %3';&,*   6; "@ 0H1@/H N-@! &L@ !"2 +@Q"K)M"@/"+@ QN-A+"2 @/H, AH@*" K2! "@" 2!" H@*" QN; "@"@ H"-2N") N-", !"@ &@"-)")""2; -" "AH"+"2!"2 A7"@@K2)"2 -2 4@1 M42 400"@2 N"@!"2 "@AHQ04A "A"-H-)H; 4;&))>*"43"*&4 & %;&))* )&; ;&))*)$3% $&; "($*; 4$(>44% 30 <!9.=%.8 J; -" H!HM"@N0HK2) N-@! "K&H@)H )""-)2"H" @-2H"2 !"@ "@/"+@A"@K+-)K2) QK 7@L&"2 K2! !"1 H!H@H *, 2+1"2 M4@QKA+0)"2 N"0+" !-" HH@/H-M-HH !"A @"-2"2 K@+)2)AM"@/"+@A 1 0H1@/H 1-2!"@2; 4;&))>*"43"*&4 )&; =. %;&))* )&; ;&))*% )$3$&; *"*,))* 4$(>44% 30 <!9.=%.7 I; -" H!HM"@N0HK2) N-@! "K&H@)H N"-H"@" 5)0-+/"-H"2 QK@ "@"AA"@K2) !"A "@/"+@A&0KAA"A K2! !"@ "AA"@"2 K@+<K"@K2) !"@ 22"2AH!H QK 7@L&"2 K2! !"1 H!H@H )""-)2"H" *2+1"2 QK K2H"@@"-H"2; 4;&))>*"43"*&4 )&; == %;&))* )&; ;&))*% )$3$&; *"*,))* *;3" 3 %3';&,* "0 30 .+.%.= 4$(>44% 30 <!9.=%=C "@ H!H@H !"@ H!H 0K"2 "A+0-"*H -1 "-H@K1 M41 R6;6R;JR6J -A IR;R3;JR6I N"@/H)A -2 !"@ "-H M42 D;RR +@ -A J6;RR +@ !-" 400"@ K& !"1 0H1@/H QKA"2/"2; + KAN"@HK2) !"@ @&+@K2)"2 &L@ !-"A"2 "-H@K1 A400 -1 "7, H"1"@ JR6I "2!)L0H-) "2HA+-"!"2 N"@!"2; 4;&))>*"43"*&4 )&; =C %;&))* )&; ;&))*% )$3$&; *"*,))* 1/&;B*%(; (>*2 4$(>44% 30 <!9.=%== % *;3" 3 %3';&,*   QK@ "@N0, HK2)AM4@0)" H2!4@H&-2!K2) &L@ !-" =7-HQ"2,"0H 0K"2> -" "@N0HK2) N-@! "K&H@)H "-2" +@/"-HAAHK!-" &L@ !"2 H2!4@H ="-A+A+"A KA> 0A 15)0-+"A ."/H &L@ !A QK "@@-+H"2!" "2H@K1 &L@ 7-HQ"2 K2! H-/"@"- 0A 4@KAA"HQK2) &L@ !-" H2!4@H"2HA+"-!K2) QK "@@"-H"2; 4;&))>*"43"*&4 =+ %;&))*6 ! &*%;&))*6 ! ;&))*;$(;>*"* ) *&$;-*;(&$* &( 3 &;B>*" A>3* '&* 4$(?44 "44;0

'**;)$>*" 4 >(;>33>)4 ,";(*%A&'> K@2KA)"1* N-@! !-" "K"@K&K2) !"A K0HK@"-@H"A !"A

K0HK@@K1"A 4)H02!,N-/K &L@ !"2 "-H@K1 R6;RD;JR6I -A IR;RE;JR6# M4@"@"-H"H; -" -1 K0HK@"-@H M"@H@"H"2"2 "+@"21H0-+ HH-)"2 K0HK@A+M"@AH2!-)"2 K2H"@AHLHQ"2 !"2 K0HK@/42M"2H "- A"-2"2 K&)"2 QK1 @+0H K2! QK@ 5@!"@K2) /K0HK@"00"@ -2@-+HK2)"2 K2! *2+1"2 -2A, "A42!"@" "- !"@ .+@0-+ K&QKAH"00"2!"2 5@!"@0-AH" A4N-" "- !"@ @@"-HK2) !"@ 5@!"@)@K2!0)"2; 1 "-@H A400"2 &40)"2!" K0HK@A7@H"2 M"@H@"H"2 A"-2 @AH"00"2!" K2AH 8+"H"@ K2! 7@4&"AA-42"00" @+"AH"@9C KA-/C -@+"21K, A-/C KA-/A+K0"2C -0-4H+"/"2 K2! -H"@HK@C 4Q-4/K0HK@C -0!"2!" K2AHC KA""2 110K2)"2 K2! KAAH"00K2)"2;

AAA0/(>*094;B>*"*


&8 

 +< KE/ D%84L8DL4D -300!0 <);+$B.+)! 2;<).'! $F; +! !* ;E$E0' !< E.BE;!+;B!< !+/ E.BE;<!-;!B;+B@!'+20.* F;2 2'B.0 !+)!0)!; B;(! C& L"%D> .E!0 G2;* '!.!'B H!; !08 0<5;!)5;B0!;+0 +<B +! E.BE;<!-;!B;+0 ;E 0 .!;8 !; E<<);!+E0'<B!IB <2H+! +! 20B-B B!0 !< E.BE;<!-;!B;+B!< <+0 E0B!; HHH8-E.BE;;E/*G2'B.0 * KH+-E8 ! KE $+0 !08

F; F-$;'!0 <B!)! +) )0!0 E0B!; !; !.!$200E//!; LC>&4 @ %% L ?% L 2 !; !; * +.* ;!<<! +0$2G!;/!<<E0'*;B)8 ! KE; !;* $F'E0'8

;8 8 )!E;!; 2;<+BK!0 !; !< E.BE;-20G!0B!<

!'!0 +! 2$$!0'!.!'B!0 ;'!0+<<! !; ;!0K!<B+//E0' E0 /;-E0' -300!0 +! !B;2$$!0!0 +'!0BF/!; E0 ;* E!;!)B+'B!0 +00!;). !+0!< 20B< 0) !/ +;-* </H!; !0 !; !-00B'! + !;<5;E) !+0.!'!08 !; +* !;<5;E) +<B <);+$B.+) 2 !; KE; +! !;<);+$B !+ /+; 2 !; !/ BB<!B;+! !2<+<+0$2;/B+20 E0 !;/!<<E0' )<!0 .;+)B5.BK C +0 L4L11 ;!< !0 !+0KE.!'!08

82#+3$):33<2*33:+" 2 9,4 >=&3$+ 2:>:+" .3$=&8>2 82# 6 2&3+=" :+ 283&+"+" .3$=&8> +)":+" <-+ 2"+&33+ &+2 2+>38&**:+" :+ *2(:+" '!/8 =4> !; E;)$F);E0'<G!;2; 0E0' KE/ )<+<)!0 !;/!<<E0'<* E0 B<B!;*'!<!BK * )<!;/ B

$83$)3)$2:+"

<2H+! +0 !; !/;-E0' 3<)H+BK 0 !0 .E;<BF-!0 C1@4 &L &%@4 &% ?D@D ?C@4 ?>@4 >L@D >4@4 4%" 4%1@4 4?4@4 4?% 4>& 4>? 4>" 414 41C@4 41%@4 41>@4 41"@4 DL&@D DL?@D DL?@C DD4@4 DD4@D DD& D&"@D D&"@C D%4@C D%4@& D%>@D D%>@C D%1@D D?L@D D?4@D D?D@4 D?C@4 D?&@4 "DL@> "DL@1 "DL@4L "DL@44 "DL@4& .E;<BF-<';!0K!0 E;) !+0! B<B!;G!;/!<<E0' !<B+//B E0 '!/;-B8 ..!0 !B;2$$!0!0 +'!0BF/!;0 E0 ;E* !;!)B+'B!0 H!; !0 +! ;'!0+<<! !; ;!0K!<B+//E0' E0 /;-E0' E;) $$!0.!'E0' !-00B '!/)B8 +! ;* /)B+'E0' KE; !-00B'! G20 !;H.BE0'<-B!0 E$ +!* <!/ !'! !;'+B <+) E< = 4> !; !;2; 0E0' !< )<+* <)!0 BB</+0+<B!;+E/< !< 00!;!0 KE; E;)$F);E0' !< )<+<)!0 !;/!<<E0'<* E0 B<B!;'!<!BK!< 6E;)* $F);E0'<G!;2; 0E0' KE/ )<+<)!0 !;/!<<E0'< # E0 B<B!;'!<!BK # )<!;/ B7 G2/ ?8 E.+ DL448 +! ;'!0+<<! .+!'!0 !/ ?1/?19?/9 &3 >:* ?1//19?/9 &+ *&++ 3$832:*+ -2"+2"382# /, &+ ):+ &+ 2 &8 <-+ 1?? $2 &3 /51?? $2 <-+ -+8" &3 -++238" :+ <-+ 1?? $2 &3 /!1?? $2 * 2&8" KE; +0<+)B0)/! !;!+B8 !/( = 4> BK % )<!;/* B '!.B!0 +! ;'!0+<<! !; ;!0K!<B+//E0' E0 /;-E0' !/ / 1//19?/9 .< !-00B '!'!!08

+! E;) !<!BK !0B<B0 !0! !<);0-B! 5!;<30.+)! +!0<B* ;-!+B 2-E/!0B+!;B 0E; !0 B0 G2/ C8 -B2!; 411L8 ..! 0) !+0'!B;!B!0!0 !;0 !;E0'!0 /F<<!0 E;) !+0!0 K+G+.;!)B.+)!0 !;B;' KH+<)!0 !0 !;<2;'E0'<E0B!;0!)* /!0 E0 !/ ;E0 <BF-<!+'!0BF/!; '!-.;B H!; !08 E;) << +! +!0<B;-!+B E;) !<!BK !;!+B< !0B* <B0 !0 +<B -00 !+0 + !;<5;E) +&$8 /+B !';F0 !B H!;* !0 << -!+0 +0G!;<B0 0+< /+B !; !.<BE0' !< ;E0 * E)!< !;B!+.B H+; 8

!K8 8 ;B) $$!0B.+) !<B!..B!; !;/!<<E0'<+0'!0+!E;

+0 >:)33&"2 &2302:$ -00 0E; ;E$ '!;+)B!B <!+0 << +! G20 !/ 0B;'<B!..!0* !0 0B!;0!)/!0 ;'!<B!..B!

!+BE0'<$F);E0' 0+)B ;+)B+' +<B8 +!< ! !EB!B << !+0 +* !;<5;E) <+) 0E; '!'!0 ;+)B!0 -00 << < ;E0 * <BF- '; 0+)B G20 !+0!; !+BE0' !B;2$$!0 +<B 2 !; +0 0 !* ;!; !+<! .< G20 !/ 0B!;0!)/!0 ;'!<B!..B !B;2$$!0 +<B8

   

+; /3)B!0 +! )!; +BB!0 0E; +0 !';F0 !B!0 ..!0 G20 );!/ + !;<5;E)<;!)B !;E) KE /)!08

.E!0 !0 448L18DL4D

0 !; !/;-E0' );+!<)H+BK HE; !0 0 !0 .E;<BF-!0 4 D@D C@D C@& &@% &@> &@" &@1 %@D %@C %@& ? > 1@4 1@D 4C@> 41@C 41@& 41@% DL@C DL@% DL@? DL@> D4@C %%@& ?D 1?@? 1?@> 1?@4L 1? 4%4 4%D@4 4%D@D 4%> CCL@& CCL@% CCL@? CC4@D CC4@C CCD@D CCD@C CCD@& CC>@4 CC1@4 C&L@4 C&L@C C&L@% C&L@? C&L@> C&L@" C&L@1 C&L@4L C&4@4 C&4@D C?C@4 C?C@& C?& C?% C?? C?" C>D C>C C>&@4 C>&@D C"?@D &?1@C &?1@%

..!; KE'!)3;+'!0 0.'!0 E0 0.'!0 !; <<!;G!;<2;* 'E0' E0 *!0B<2;'E0' !0B<B0 !08

2 +3&2(8&-+ $3+ ;2 &++ +82" : 28&):+" &+2 &8:+"3% :+ +)"+2$833$&+&":+" *2(:+" ):+ -* 51 08*2 9?/9 +! 0 !< +;!-B+20 )<!0 '+B !-00B << !; H!-* G!;0 <<!; E0 H<<!; 2'B.0 //!;<B;(! D" L"%DC .E!0 !+0!0 0B;' E$ ;B!+.E0' !+0!; !+BE0'<* E0 0.'!0;!)B<!<)!+0+'E0' '!/( = 1 <8 & !< ;E0 * E)!;!+0+'E0'<'!<!BK!< 6!;7 G2/ DL8 !K!/!; 411C 6.8 8 D4"D D41D7 < KE.!BKB E;) ;B+-!. &4 !< !* <!BK!< G2/ 4>8 !K!/!; DLL" 6.8 8 D%"? D>L?7 '!0* !;B H2; !0 +<B '!<B!..B )B8 !; 0B;' E/$<<B !<B!)!0 ! H<<!;.!+BE0'!0 !+0<)* .+!(.+) ))B! +/ !;!+) 2!0 '!000B!; !/;-E0' 6K8 CD*CL&C@1@?D78 +! G20 !; 0.'! !B;2$$!0!0 ;E0 <BF-<!+'!0BF/!; !; B B .E!0 6*2(:+" ):+7 -300!0 !0 !+0'!;!+)* B!0 0B;' <2H+! +! !+'!$F'B!0 0B!;.'!0 +0 !; !+B <-* -+8" * ?1 (8-2 9?/9 &3 -+8" * ? 1 -<*2 9?/9 /20B'< +< 200!;<B'< KH+<)!0 L"8CL ); E0 448CL ); <2H+! KH+<)!0 4D8CL ); E0 4%8LL ); $;!+B'< KH+<)!0 L"8CL ); E0 448CL ); +0 !; 0 !< +;!-B+20 )<!0 .B)!/0+BK!; B;8 &4 L14DL )!/0+BK +//!; 4%1 !+0<!* )!08 +! 0 !< +;!-B+20 )<!0 !;B!+.B +! !+BE0'<* E0 0.* '!0;!)B<!<)!+0+'E0' 0) .E$ !; '!<!BK.+) $!<B'!* .!'B!0 ;+<B 6= 1 <8 & !; +88/8 = > <8 & E0 % * )!0;!)B<*E;)$F);E0'<G!;2; 0E0' * )!0*78

!; + !;<5;E) -00 !+ !; 0 !< +;!-B+20 )<!0 E0* B!; !; G2;!K!+)0!B!0 ;!<<! +< KE/ 0 ! !; E<.!* 'E0'<$;+<B !;)2!0 H!; !08 0B<5;!)!0 ! 2;/E.;! .+!'!0 +/ E<.!'E0'<K+//!; 6+//!; 4%17 !;!+B8 )!/0+BK !0 ?8 !5B!/!; DL4D

0 !< +;!-B+20 )<!0 '!K8 0 ;! +55!. !$!;!0B+0 .0$!<B<B!..E0' +0 !;B;!BE0' !< !$!;B<.!+B!;<

+2:+" 2 &$8)&+& >:2 =$2:+" &++>&))2 :=+:+"+ ;2 :"-2+ 2 88 ):+ -* 941?,19?/9 !; B B;B !; B B .E!0 )B +0 <!+0!; +BKE0' / D%8L18DL4D $2.'!0 ! !E$<<E0' G20 E0-B C8 BK 4 !; +)B.+0+! KE; !H);E0' $+00K+!..!; EH!0 E0'!0 $F; !E* '!2;!0! !; B B .E!0 +0 !; !E$<<E0' G2/ DL84D8DL4L 6B B .E!0 +BB!+.E0'<.BB DL44 ;8 4 8 447 !<).2<<!0 9F; ,! !< !/ L48L48DLL" '!2;!0! +0 '!H);B +! B B .E!0 !+0! '!<B$$!.B! EH!0 E0' +0 3)! G20 C I %LLL E;2 H!00 < +0 <!+0!0 E5BH2)0<+BK +0 !; B B .E!0 )B E0 /+0 !<B!0< !+0 2;'!!;!)B+'B!; !< +0* !< F;'!; !; B B .E!0 +<B8: 2;<B!)!0 ! +)B.+0+!00 !;E0' H+; )+!;/+B E<'!$!;B+'B8 .E!0 !0 D>8L18DL4D

+0H!+< KE; +0.!'E0' G20 + !;<5;F)!0 !/( = 1 <8 4 BK 4 !; +<B G20 !<!BK!< H!'!0 !+0! !<);0-B! 5!;<30.+)! +!0<B;-!+B $F; ..! / D8 -* B2!; 411L !<B!)!0 !0 0!;'+!$2;B.!+BE0'!0 !+0<).+!(.+)

.$ !; 2;$!; !;F;'!;/!+<B!;

=& ):+2 $:)+ "=&+++ "3:3%2-'(8 !< ;2,!-B!< !$<<B!0 <+) +! )F.!; !; C8 E0 &8 .<<!0 KE0)<B E/$<<!0 /+B !/

!!0 E0 +;-!0 !< !;F;* '!;/!+<B!;<8 );!0 !+0!; I* -E;<+20 +0< B)E< <B0 !0 !; !<E) !< B)E<BE;/!< E0 !+0! !<+)B+'E0' !; )+<B2;+* <)!0 E;/E); E$ !/ ;2* ';//8 !+B!;)+0 !;)+!.B!0 +! )F.!; +/ B B;)+G +0.+-! +0 +! ;!+B G20 ;)+G;!0 E0 -200B!0 +0B!;!<<0B! !+B 2-E* /!0B! # H+! K8 8 +! );!0F;* '!;E;-E0 ! G20 8 8 E0BK! # !<BE0!08 / 0<).E<< HE; ! '!/!+0</ /+B !;F;'!;/!+<* B!; !; 2;$!; !+0! G!;B;'.+)! !;!+0;E0' KE; ,);.+)!0 $.!'! !< E0BK!'! !0-<B!+0< E0 !< G2; !$+0 .+)!0 .B* K!< '!<).2<<!08 E< !+B 2* -E/!0B!0 # H+! )+<B2;+<)! 2B2*

-25+!0 E0 E-B!0 # HE; !0 G20 !0 )F.!;0 0 K!+BE0* '!0 !;;!+B!B8 !0 <).E<< !; ;2,!-BH2)! +. !B! !+0! B!;0H0 !;E0' KE/ E0BK!* '! !0-<B!+0 / <<+'<B!+' H2 !; ! !0-<B!+0 E/$<<!0 /+B <<!; E0 E;K!.F;<B! '!;!+* 0+'B HE; !8 ..! E/.+!'!0 !0 0-! !;)+!.B!0 !+0!0 0!E!0 0* <B;+)8 / !;<B +<B H!+B!;)+0 +! $.0KE0' !+0!< E0BK!*! !0-* E/!< E$ !/ )E.'!.0 ! '!5.0B8 +! ;'!0+<<! !; )F.!;;!+B!0 <+0 G2;E<* <+)B.+) +/ 2G!/!; +/ B* )E<$2J!; KE <!)!08 +! )F.!; !; ?8 KH8 >8 .<<! !; 20B!<<2;+* +BB!.* <)E.! <!BK!0 <+) +/ )/!0 +);!< ;2,!-B!< 9!<)+)B! !* ';!+$!0 # E !0 +0 .E!0: /+B !; ,F +<)!0 !'+20.'!*

<)+)B! E<!+00 !;8 < ;2* ,!-B !'+00B +/ !;<B /+B !+0!; I-E;<+20 KE/ ,F +<)!0 ;+! * )2$ !+ !; +! )F.!; E;)

+0! F//!;. +! !B;!E!;+0 !< ;+! )2$!< !+0!0 +0.+KE/ E !0BE/ +/ 2'B.0 E0 <5!K+!.. +0 .E!0 !;).B!08 0* )0 !+0!< KH8 KH!+ ,F +<)!; ;/.!; < +! )F.!; 25B+!;!0 <2.. +! ;2.!/* B+- G!;B+!$B H!; !08 / +0B!;* ).,); H!; !0 <+) +! )F.!; !+0'!)!0 /+B !/ E* !0BE/ !$<<!0 E0 G!;<E* )!0 H!+B!;! +0H!+<! E0 2-E/!0B! KE !0 !<BBB!B!0 !; ;<BBB! KE <//!.0 <2* H+! E0B!;<E)!0 H!.)! 5E* ;!0 )!EB! 02) KE $+0 !0 <+0 8 / ;F),); <2.. +! !E!* 5$.0KE0' !< ;!< !;$2.'!0 KH8 !<<!0 H!+B!;! $.!'!

E;) +! )F.!; !'+00!08 E) H!+B!;! )E.!0 <+0 E$* '!;E$!0 <+) 0 !/ ;2';// 9!'<E<*)E.!0 25B+!;!0 !0-/.!: KE !B!+.+'!08 +! !* B;!EE0' !; )E.!0 !;$2.'B E;) +! 0B!;! !0-/.<)EBK!* )3; ! !; B B8 !'<E< +<B !+0 ;2';// !< )<+<)!0 BB</+0+<B!;+E/< $F; E.BE< E0 52;B +0 225!;B+20 /+B !/ 0 !</B $F; !0-/.* 5$.!'!8 !!0 !; $+00K+!..!0 0B!;* <BFBKE0' !;)+!.B!0 +! !H+00!; !+0! ;2,!-B!;BE0' E0 !+0! +0. E0' KE/ +. E0'<B' !; +0 +!<!/ ); 0 ! !5B!/!; +0 ;!< !0 <BBB$0 8 +! ;'!* 0+<<! !; !+0K!.0!0 ;2,!-B! H!;* !0 E(!; !/ E$ !; ..!; KH!+

);! <BBB$+0 !0 !0 !0-/.* /!<<! +0 !+5K+' 5;<!0B+!;B8

      

.E!0 !B!+.+'B! <+) +!<!<

); !;<B/.+' / ;2,!-B 9!* '<E< # )E.!0 25B+!;!0 !0-/.!: E0 -200B! '.!+) KH!+ !; <+!!0 <)<!0H!+B G!;* '!!0!0 ;!+<! +! /+B ,! %LL E;2 !K+$$!;B <+0 !+0)2.!08 +! !+ !0 B!+.0!)/!0 !0 E0 !;* $2.';!+)!0 )E.!0 H;!0 +! ;E0 <)E.! E0BK!)3)! E0 +! 20B!<<2;+* +BB!.<)E.!8 +! <!BK* B!0 <+) /+B +);!; ;2,!-B+ !! '!* '!0 DD 0 !;! !H!;!; E;)8 +! ;E0 <)E.! E0BK!)3)! 25B+!;B! !0 E0BK!*! !0-* <B!+0 / <<+'<B!+' / B BH. E0 G!;0 !+0!0 !+. !; ;* !+B!0 /+B +);!; ;2,!-BH2)! 0* .<<.+) !< DL*,);+'!0 !<B!* )!0< !; )E.!8 !; /!0<* '!!; !; )E.! <-; )!2 2; E0BK! H; !; 48 !;F;'!;* /!+<B!; !; B B8 / )/!0
 

   

     

,&&#/0 &#&-+

' $*$ $  $'(  $ $ ! $$" $''  $ $%' $$ * (% !) % $'%" $' $  '*$# 5G5 

J' .31!J3* !#A #@#.3A 'K@ G!G#'@#J3!A,'G JA 1J#3A @G3#@AG!G G#O@ 3,2#3 ,K1#@.33#3 J3! ,K1#@ !#A .#AG#@M#*-O23A.J2A 3 !#@ .3!#@3.G#O@ G#.1; .# .3!#@J3.L#@A.GG AG3! .3 !.#A#2 ,@ J3G#@ !#2 5GG5 =3!#30@#A !#30#3>; .# .#AG#@M#*.3#@ A,@.##3 A., 2.G .3!#@3 JA G#O@

#.2 L.#@G*.*#3 @5/#0G =5@A,#3 % 13#3 % J#3> #.3; 3 2#,@#@#3 #2A #3GM.0#1G#3 A.# 2.G .1'# L53 !*5*#3 !#@ ,,5,A,J1# G#O@ A,#.3@ J326*1.,# !##3; J2 A,1JAA 8@A#3G.#@G#3 !.# .3!#@ .,@# JA 51P J3! #NG.1 *#'#@G.*G#3 3.0G#; J, #*#*3J3*#3 2.G !#@

@G3#@AG!G * #A; =1A #A53!#@A #.3!@J0AL511 #28'3!#3 11# !.# 3,G1.,# G!G'K,@J3* 2.G ,GM,G#@.3 GG. @J0J#@ !.# J, *@JA#1.*# #*##3,#.G#3 JA G#O@A #A,.,G# PJ #@.,G#3 MJAAG#; II$ GJ'#3 K#@ !#@ G!G L52 J@2 !#@ G!G0.@,# JA M@#3 ,@0G#@.AG.A,# @G# !#A G!G.1!#A M.# !#@ JA22#3'1JAA L53 G#O@ J3! 33A 5!#@ !.# ,@.AG0.3!10.@,# 2.G !#2 #.,3,GA85AG2G PJ A#,#3> #@.,G#G# #,@#@ @05 J@*#@ !#@ !.# ,K1#@ #*1#.G#G#; 3 #.3#2 #3! AG#11G# G#O@A K@*#@2#.AG#@ #@1! 01 !#3 1J#3#@ .3!#@3 A#.3# #.2GAG!G L5@; @ 3JGPG# !.# #1#*#3,#.G ,#@P1.,# @K+# 3, 1J#3 PJ A#3!#3; .3 .0# J3! .,@! ##' #!30G#3 A., #. K@*#@2#.AG#@ 01 'K@ !.# ,#@P1.,# J'3,2# .3 G#O@ 2.G #.3#2 J, J3! #.3#2 3AG#0#@ =@#J3! !#A .#AG#@M#*-O23A.J2A>; .# .3!#@3.G#O@ '3! .3 !.#A#2 ,@ PJ2 3#J3G#3 1 3 !#@ ,,5,A,J1# !#A @G#A AGGG; 3 !#3 7DH #@3AG1GJ3*#3 #G#.1.*G#3 A., 2#,@ 1A 4QQ .3!#@; ,K1#@ JA 1J#3 M@#3 #@#.GA PJ2 A.##3G#3 1 !#.;

/!02// / 3& 3&02/!&&$ HHH #GG#M#@A#.G@*# ID @#.AG@*#@; @@ J!M.* !.# #@K@*#@2#.AG#@.3 L53 ,#23.GP #@6''3#G# .GG# #8G#2#@ !.# JAAG#11J3* J*#3! J3AG@.#331# .2 5O#@ !#@ #J#3 ,A.A,#3 1#@.# .2  .3 ,#23.GP; ID #.13#,2#@ #@,.#1G#3 !#. .,@# JAP#.,3J3*#3; 7$C #@0# L53 7)7 ,MJ,A0K3AG1#@3 .2 1G#@ L53 7) .A I(

,@#3 A.3! .A 3!# 0G5#@ .2  PJ #MJ3!#@3; .# J*#3! J3AG@.#331# .AG #.3 @5/#0G !#A ,A.A,-O#@.A,#3 G!G#3#GP#A; .3# J@O ,GG# JA 11#3 HHH .3@#.,J3*#3 !#A *#A2G#3 G!G#3#GP-&%$3&& / 427& 4/ 0 #'%%& 3$"/ #@P#.G 1J'G 'K@ !.# ,J13'3*#@ !#A ,J1/,@#A IQ7HE7) !.# 32#1!J3*; ,'51*#3! #.3# #@A.,G !#@ 35, 26*1.,#3 32#1!J3*#3 /3&03$ 3&27( #J3!5@'#@ G@; 7() #1#'53 QHC)7E7H7IQD 7; #@2.3 PJ@ 32#1!J3* Q$;7Q;IQ7I QC;HQ ,@ - 7H;QQ ,@ I; #@2.3 Q4;7Q;IQ7I 7(;QQ ,@ % 7$;QQ ,@ /3&03$ , /$ /65@AGAG@; DQ #1#'53 QHC)7EIII4DI Q4;7Q;IQ7I Q$;QQ ,@ - 7$;QQ ,@ 77;7Q;IQ7I Q$;QQ ,@ - 7D;QQ ,@ /3&03$ !22003$ .GG#AAG@; H7 #1#'53 QHC)7EHQQDDQ 7(;7Q;IQ7I QC;QQ ,@ - 7);QQ ,@ 7D;7Q;IQ7I 7H;QQ ,@ - 7C;HQ ,@ /3&03$ 30 2 #.3#@* I$ #1#'53 QHC)7E))HQ)D 7(;7Q;IQ7I 7H;QQ ,@ - 7C;QQ ,@ 7D;7Q;IQ7I 7H;QQ ,@ - 7D;QQ ,@ /3&03$ ,% /2/3G53- @JA-G@; 7) #1#'53 QHC)7E))IQ)Q 77;7Q;IQ7I Q$;QQ ,@ -7D;QQ ,@ 7D;7Q;IQ7I Q$;QQ ,@ -7C;QQ ,@ /3&03$ ,/!/! 4#/2-

K0#@GAG@; HH #1#'53 QHC)7E(IH7Q4 Q$;7Q;IQ7I Q4;QQ ,@ - 7D;QQ ,@ Q4;7Q-IQ7I Q$;QQ ,@ - 7);QQ ,@ /3&03$ //203$ #@@GAG@; I #1#'53 QHC)7EII)4)C Q4;7Q;IQ7I 77;HQ ,@ - 7C;QQ ,@ 77;7Q;IQ7I QC;HQ ,@ - 7H;QQ ,@ /3&03$ 3&'/ ,J1AG@; 7Q #1#'53 QHC)7E7H7)C( 7(;7Q;IQ7I 7Q;QQ ,@ - 7);QQ ,@ 7C;7Q;IQ7I 7);QQ ,@ - 7C;QQ ,@ .3M#.A# .GG# #. 32#1!J3* 2.G !#2 0K3'G.*#3 ,J13'3*#@ #@A,#.3#3; J+#@!#2 .GG# !.# #J@GAJ@0J3!# J3! #.3 AA'5G5 2.G@.3*#3B 32#1!J3* J, 3, G#1#'53.A,#@ A8@,# J+#@ !#@ #.G 26*1.,; 5&$!0 '&200'/! /3&03$ @.#-J@.#-G@; 7I #1#'53 QHC)7E)QH7H( 32#1!J3* 53G* .A @#.G* .3 !#@ #.G L53 C;HQ ,@ .A 7D;QQ ,@ 5!#@ .2 3G#@3#G J3G#@ MMM;253G#AA5@.-81J#3;!# #. !#@ 32#1!J3* .AG !.# #J@GAJ@0J3!# 9PM; AG22J3*AJ@0J3!#: !#A .3!#A 2.GPJ@.3*#3;

!273& 032

!@#,G#A G#.3P#J*E1P@3! #@#.,#A L53 ,#23.GP K#@ #. 7I4Q" =0#-#G> M.0J 1J#3 5' .A O@#JG, .# ,K1#@ !#@ #.2G*#.,@# ,1 *#G@5''#3; 3G#@ !#3 ,.1.88 1G,#@ 9I7: 1J#3 A,.,G# !#A 1J#3#@ .#AG#@M#*J, =.# #@@#3 !.#A#@ #1G> O23A.J2A AJ,#3 #.GP#J*#3 @#.AG@*#@3 A.3! A.##3 1J JA#3 .GG#12#/#@ 9I(: 6+3.GP PJ2 ,#2 =@.33#@J3*#3 3 A5M#3#@ 91J#3: !.*.G1# 5G5*@'.# /#G.A,# 51!G#3 .3 1J#3 .3 !#3 )+ /!0 =,3# 2A,M#.'# % J@3# 74CQ#@%74$Q#@ ,@#3>; @3P @K3#M1! 97C: 1J#3 @,.G#0GJ@> 5G5*@'.# = J3*> #.G !#2 7; J1. 74)( #'3!#3 &/#&&3&0*/!0 A., .3,#.G#3 !#@ 5G#3 @2## .3 J@ #@*,51! 97C: 1J#3 1J#3; 2 ,K1#@8@5/#0G A511 #A .A,G#,3.0 =@J2M#1G> J2 !.# 11G*1.,#3 53G0G# PM. 3 .#1#@ 9I): M63.GP &3&07!2& A,#3 !#3 A5M/#G.A,#3 51!G#3 91J#3: J3GAG.'G =,3GA.#3 53G* 533#@AG* .A J3! !#3 1J#3#@ K@*#@3 .3 !#3 .2 @#2#@ GA0#11#@> 74CQ#@ J3! 74$Q#@ ,@#3 *#,#3; 533G* 77 % 7C ,@ #1.N @A,3#@ 974: 1J#3 .#3AG* 77 % 74 ,@ #A,@30G# A., !#@ 53G0G 3J@ .A,G#,3.0 =J@58 L5@ !#2 #@ .3G@.GG J' !.# 5''.P.#11#3 @#''#3 .2 ,J % J@58 & J@5<> 2#3 !#@ #JGA,-5M/#G.A,#3 PJ@ JAAG#11J3* .AG '@#.; 5#@G .#GP# 97C: 1J#3 *#@#J3!A,'G 5!#@ * #A *@ 8@.LG# @#''#3 J3! *#2#.3A2# #.#@3< J'G#3 !.# 1J#3#@ PJ2 #.A8.#1 .2 A5*#333G#3 =JAA#32*P.3> .3 #J3!5@' #.3 5!#@ ,1'#3 5M/#GA51!G#3 .3 !#3 #G@.#!.# ,#2#3 #@J3* J3! ,J- #!.#3J2*3* 2.G 2#,@ 52- #3 !#@ G!G 2.G JA< #1,# 5@A8.#1 A5M.# ,K1#@P#.GJ3* J3! 8#G#3P JA*#AGGG#G M#@!#3; J@G#.1# * #A .3 !#@ #L610#@J3* 5!AG 3*#5G#3; #!.#3- J@, *#2#.3A2# @5/#0G# 9PJ2 *#*#3K#@ !#3 A5M/#G.A,#3 518@0G.A, *#@#.G#G M.@! #@AG21A #.A8.#1 5!AG .12#.G@*# !G#3< M,@#3! #.3#@ @5/#0GM5,# .G- ,K1#@P#.GJ3* ,#G#@: M.@! L#@G# 0G5#@; 2 .3A*#A2G PM#.- AJ,G #@K,@J3*A3*AG# PJ/,@.*#3 @5/#0G !A L52 @#.- J#3; .# G@0J3* !#@ #!.#3AGG ,A#3 *#'6@!#@G M.@! 0528#G#3P #@'51*G !#. A5M5,1 3#,2#3 #GM IQ #,#,.3!#@G# #. !#@ 0@.G.A,#3 #M#@GJ3* !#@ J3! 7) 1J#3#@ .GG#1A,K1#@ 3,1G# J3! !#@ #!.#3 A#1AG 1A G#.1; .G .2 55G .AG J, !#@ J, .2 *#*#3A#.G.*#3 #@AG3!3.A 'K@ !.# J3G#@A,.#!1.,# JG,#23.GP; 5@21 A#,#3!# J3! ,K1#@ PJ3* !#@ #!.#3 !J@, !.# #.2.G #,#,.3!#@J3* A511#3 .2 !#3 @J88#3;

,' 0. ! 0 $!& 3/ ! !&$&02A L52 #@#.3 .# .3!#@.3A#1 5*G13! #;; .3.G..#@G# @5/#0G =5 A#,? ., !A % 1.3! !J@, !.# #!.#313!A,'G> ,G 3'3* #8G#2#@ #*533#3; ,K1#@ !#@ 1.3!#3- J3! #,#,.3!#@G#3A,J1# ,#23.GP J3! !#@ 53G#AA5@.- .GG#1A,J1# .3 1J#3 G@'#3 A., #@AG21A; J+#@ !#2 #33#31#@3#3 AG3!#3 J, #.3 *#2#.3A2#A @K,AGK0 J3! !.# .3G#.1J3* .3 !.# 2#!.#38!*5*.A,#3 5@0A,58A 3; ##3 #.3#2 5G5- J3! 50J- J@A M#@!#3

!2

K@ #.3# 01#.3# @5A,K@# AJ,#3 !.# ,K1#@ !#@ @#.GA*#2#.3A,'G 3J3 JAA*#0@'G.*# #A,.,G#3 .1!#@ J3! @.33#@J3*AAGK0# J3! A,@.'G1.,# @.33#@J3*A#@.,G# JA !#3#3 JAPK*# .3 !.# *#813G# #@6''#3G1.,J3* K#@3522#3 M#@!#3 0633#3; .# #G#.1.*G A., 2.G !.#A#2 ,#2 2 #A,.,GAM#GG#M#@ !#A J3!#A8@A.!#3G#3 J3G#@ !#2 5GG5 =,@3 .3 !#@ #A,.,G#>;

 .#AG#@M#*-O23A.J2 1J#3 #.2G*#A,.,G# P;!; 33#15@# ,@#O#@ 5!#@ 52 1#.A,,J#@ .#AG#@M#*AG@+# H Q$(IH 1J#3 ,33#15@#;A,@#O#@ !.#AG#@M#*-*O23A.J2;!#


 

  

   

      

     > #%** >*;6A!7 7%* '-*** *7 #%7;,6%7#6 ;6$ "*#** ) .<2 ';,6 @,* . %7 .8 #62 >#>*!* ?6 % ,*6#6; >*;6 ) #)

4%))(!7#%#;*5 %) ;6%$ ;%,*((* 6%A!* >))6 8+ >* %A!* >))6 = ,;#B>! 7%* %) $6@%$ !> )-!(%#2 > %* #6;

 +"(%( ( + ($ :& *"/ @ 3";= @/ :=*;-B # B*": @3=;= =" / FC"* -A;;"/ */ "*/": "*;" $A: *" B":"*/=6 */;= C:"/ *" = =" (*;=0:*;( @:( *" 0/:(*" ": ;@:&": .*="*// ": B":@/ "/ @/ *; ("@=" *;= +" " $A: ;*( "*/ @C"- C"-("; ;*( F@ ";@("/ -0(/=6 3"F*"-- */ ": :0./=*;("/ B"/=;F"*= */ ": *" //"/;= =" ";0/ ":; ;=:(-"/ @/ ;*( *" @;"/ "/ *(=": */ 0- @ @/ 0/@ C* ":;3*"&"-/ *;= &"/@ *" :*(=*&" "*= *";" ":-"/ .*= @/; /F@;(@"/6

       

 $( $ .  %,%( %($  $(

"":";:@;("/ @/ 0//"/;("*/ "B0: *" */=":F"*= "&*//=6 :-""/ *" &0- "/" 3=(":;==&" "* *";": ";0/ ":"/ "*;",0.*/=*0/ FC*;("/ ;-0C"/*;(": "":";,A;=" @/ :/=/": ""/-/ 6 *" 0;"/,A;=" &*-= -; "*/": ": ;(1/;="/ ;(/*==" ": :*=*;("/ A;="6 *" C0(/"/ (*": *. %)=":/" 0="- */ 0:=0:07 .*= *:",=". @&/& F@. "":C;;":) (C*.. 6 . :/=/": ""/-/ ": 0//"/;=@" ;="::"*(; C": "/ *" */ @/;":". =..(@; 80="- "-(":9 . ,": "" B":C1(/=6 ; $.*-*: @/ .*= B*"- *"" &"$A(:=" 0="- C*: B0/ @/;":"/ @/ "/ ;="=; &"-0=6

#%"#

 # (

#%"#

 (#)  (:= *. "*;"@; .*= 0: ;":B*" > D ":/(=@/& *. >)=":/")0="- */ E1: > D :"*((-=*&"; :A(;=A,;A$$"= > D "/ ";;"/ *. 0="- >)/&) "/A % D 1:=-*(" = =$A(:@/& $A: :& *"/ @ 3";= :=*;-B

 (:= *. "*;"@; .*= 0: ;":B*" :"*;" 3-@; "*;""&-"*=@/& "# > D 6 *. %)=":/")0="#%(# % 8*;=:*0/9 */ 0:=0:0F #% > D :"*((-=*&"; :A(;=A,;@$$"= )" (#" 

 > D :"*((-=*&"; "/ @$$"= $:"*": */=:*== */; (C*.. 8 &@/ ":/: */9 /F"/ .*= *B") @;*, *. 0="- */ 0:=0:0F @/ $(:= 0;"/,A;=" .*= 1:=-*(": "*;"-"*=@/& ;=:*"/)@/ $(:= .*= 1:=-*(": "*;"-"*=@/& ? D ":/(=@/& *. 80="- "-(":9 . ,": "" ? D :"*((-=*&"; :A(;=A,;@$$"= 2 D "/ ";;"/ -; %)/&) "/A 2 D ;(-@;;"/ ";;"/ -; @":/@$$"= @;$-@& :/="/ .*= 1:=-*(": "*;"-"*=@/& ;(-@;;"/ .*= *B" /F.@;*,

  80- "/" = =9 :& '  *;":;= = *"/ &  8":-" "; ;="/;9 # @ 3";=  (1/("*= / ": 0/@ # :=*;-B

("

7(6 #6*2 ?6 %* #6$ 7#>(#6; )%; %*6 ;6"*#*  %) ;6'**;B 6 (>$ *6 ;6"*#* 7,(@%6* ,6>77;B>*!* ,((*>*! 7 .2 *7&#67 >* 7%;B %$ *7 !?(;%!* ?#667#%*72 6)%* 7%* %*%@%>(( B> @6$ %*6*2

   

$  $ (% -  + "%(

$ /!#!*# /#!*#

3>6 >6# % /%;B*7;; ,(!; %* ?#6>*! >6#7 ;6%7$ !(* %* 6 %7*7;6" >"6) 6A6;; % %(*#$ )6 %* )%77 >* %* ,),(2 #6;* )%; #%7;,6%7#* #$ ** !%; 7 *%#; *>6 ) .<2 '$ ;,62 6 (>*6 ;6"*$ #*;6% 0 1 %;; 7;*%! % -!(%#'%; %* #%7;,6%7# #* ?6 ;;6>*#6;* B> )%;*2 7,*67 !6* A%6 6 ,* 6%A!* =. !>#;2 * !*B 6%B@,(( %7; *;?6(%# %* >* )%; 6 4%6(';6%7#*52 * ) (%;* ,'( > $ 6* (77* 7%# >*@6!77(%# ;>** @66%*!* A** )* )( > %* !*B >"6!A-#*$ (%# %7 %6* )-#;2

*;(%# >*#6;* )%; 6 4%6(';6%7#*5 A6* ;6%$ ;%,*7!)" A%6 * * $ @*;7A,#*** *!,;*2 * '** ;6"*#* >#

*& 

$ /*#!!# /&#!!#

+$

%;6 *,6);%,** >#>*! >* 6'> %) $6@% ) >**( ?6 (,* C <8 .9 =+ + ,6 >*;6 AAA27;677*$ #*$/(>*2

-%($  $

$(+$ %  ,$$

 :@. *..": */ *" ":/" ;(C"*$"/7 0.."/ *" .*= @/; F@ "*/": *-B";="::"*;" /( (A:*/&"/6 = =$A(:@/&"/ */ ": @=(":;= = *;"/( @/ */ ": @-=@:;= = "*.: ;0C*" "*/" @/ $(:= @:( "/ C*/=":-*("/ (A:*/&": - :@/ "/ *" "*;" 6 */"/ @/B":) &";;-*("/ "/ ":-""/ *" "*. :@;=*,-"/ C*" .A;/="/ 8 @=(":;(.@;9 */ "/ (*;=0:*;("/ @=(":;=@"/6

(% ,( +#%#"" (

*# %" ,(" "# (#! % (  ""   (:= *. "*;"@; .*= 0: ;":B*" ? D ":/(=@/& *. %)=":/")"/=(0="- *;"/( ? D :A(;=A,;@$$"= 2 D :@;=*,-"; "/ ";;"/ */ "/ (*;=0:*;("/ 8 @=(":;=@"/9 2 -;(" */":-C;;": &:=*; @$ ". *..": $:"*" @=F@/& "; (0="-"*&"/"/ @/) @/ *=/";;":"*("; @;$-@& (A:*/&": - .*= 1:=-*(": "*;"-"*=@/& -*F"/F*":=" = =$A(:@/& $A: *;"/( @/ "*.: *-B";=":$"*": *. 0="- */,-6 ) "&:A'@/&; :*/, ) "-"&/=". *-B";=":)@$$"= ) @;*, /F ) 2 -; ",= @. *==":/(= ) *==":/(=;;/, ) "=:/," *; 26GG (: */,-6 4*": @;C"*/ 0$= :*/,; ;;": $$"" ""5

) 

$ )/#!*# /!#/!#

           

("

) 

      

 


    

 

  

9-+9-49+4 9-+9-49+4 9-+9-49+4 9(-+9-49+4

  

  

9(-+9-49+4 +9-+9-49+4 ++-+9-49+4 ++-+9-49+4 +4-+9-49+4 +4-+9-49+4 +3-+9-49+4

.$'5$#.!' *../!5%

6!%2.) !5% '''./2!% #'..2' )7#/! .'$'!5/

.*%28/! %/2. .5'/!5% 5&.$ .5'/!5% *!% ,).2!%% )$2 5.! #/2.7"!5% )7#/! .5'/!5% . .5'/!5% #!'! '5'//222

      

%#''2!%. 2.- +9 /2%)88#/2.- + &&..6$. 2.- +

+99 +99 +39

+(39 +39 +(99

2#2/2.- +9 ./2. +

.'5&.$. 2.- 3 )$2"./2.- 40 & %/!%* !' + !#%%./2.- 4 5,2/2.- + ).!).'. %28 3

+939 +39 +39 +099 +39 +99 +99 939

+39 +39 +99 +(99 +(99 +(99 +(99 +499

    

         ! !  

*  ! - *1#( ' ( -.((  -& *'** "+)3 -'! $& -*( .' " !* % '* * .' *- $!

2 %

-' '2* '* 2 /'. ' '/ 3 , " ",3 ! 000&!( - &

     

 

! -
  

       

 

  

 

*/ H1. CC>C & IG/?(C CF* KF> (>, *C */ > /) ?&>C /?(F 5 6 IF> H >&/& / ? (> */ F#C>& & ) & / F/ + CKC # >C*& & ?C --C7 . CC>C F/ ? */ / F?) ?(G?? / IF> ?* /F/ H1>& ) ?C --C7 / > I *C > / 1-& ?1- ?(-1?? / I > / ?? ?*( * CC I*>C7 ? F#) C>&C -/F/&?G>1 F? *4K*& (C > *C? ? >#1-&> *( ) I >F/&?,1/K 4C #G> *( /) ( >?C --C7 ? *?C F' > . -? * & > ? #> *>F.4-/ >*?( / -*?* >F/&?I CC I >? >

 EL3$ */ -?/*CKA>K& *>& ( >H1>& &/& / F/ ,C*H / > -/F/& KF> .? CKF/& * ? >

 C *-*&C7 :?*? #G> * ) I >F/& -F /? *?C ? CC) ,1/K 4C ELEE */ . # ?C& (-) C / *?C ?? -F / >1'H >/) ?C-CF/& / F>(#G(> / I*--; ?&C >G>& >. *?C > -# >1>) # >7 *?-/& IF> F/ I*> */ */ #1-& / / >C / F>(& #G(>C ELL@ ?(CK &* >F/&? K*>, *4K*& ELL0 *( /( &* >F/&? K*>, ( ./*CK

 EL3E 2F &* >F/&? K*>, > ? / EL3$ -?/*CKA>K& *>& &* >F/&? K*>, ( ./*CK EL3! 9 HC-7 &* >F/&? K*>, *4K*&A > ? / 5I*> >?C H* > (> H1>) ( > ,//C & & /6 * F?I(-,1..*??*1/ (C C F# */ > &*1/- >C *-F/&7 ?) I & / (C -F / -/&#>*?C*& */ I >F/& #G> ELE3AELE% *. -*,7 F( F. * #G> * F?) #G(>F/& /1CI /*& / -( / KF ?*( >/ *?C */ -/& >#>*?C*& -) /F/& (*-#> *(7 . */K -/ / IF> / */ > CF) * > * K />* / - F(C C7 . -/F/&?G>1 IF> ? *C /? > CC4-/F/& */ -( /411KF> /C >?F(F/& H1>& & /7 * */K -/ / K />* / ?*/ */(-C) -*( -? F( H1/ > >F.-*( / F/ ?CC F-*( / >*1>*CC /) ? CKF/& .*C ?C ( / / CC) 4-/F/&?K* - / -FC CC,1/K 4C -F / ELEE A /?(#C?4-/ & ?C*..C7 * / (. / ,CF -?CC F-*( >1- .C*, / F# ?(-& / >F.-*( 1/?C --C*1) / / KF> /CI*,-F/& / F > > *) >F. H1> F/ & / * /> )

&F/& / #G> .2&-*( ( . /& ) * C */ > / ?&>C /?(F7 K />*1 3 /FCKC F/C > . *C :>G/ ? - */ > CC; */ > H1. J>C- *? */ * // /?CC F.#??C >F/ 3%E ,C> F/ >) *C C .*C */ > C *-I *? / ## /) - &F/& > J>7 :? / ?&>) C /?(F) -/ .F?? .*/ ?) C /? 3L ,C> &>1' ? */; >-F) C >C -F /? >G/4-/ >*/ >*C '- >7 F/ 3EE ,C> &>1' I> ? * C */ K />*1 F.. > E :-?C >C >>?? / " CC /? ?? >;7 > . *?C >1&>.. * 41C /C* -- )-( ) &*//C *. 14#.>,C #G(>C /C) -/& > (. A G(-&> / *? KF> -?C >7 FC CF* / >& /*? #G> * // /?CC */ I*>C) ?(#C-*( C1-- 2?F/&7 F( * /* >F/& ? (-1??(/& ? -? >,/G4#F/& KI*?( / -C?CC F/ )C/1>C ,2//C ?C/) C *- ? K />*1? ? */7 : . D7 K />*1 = // /?CC " >G/ -.. >< ,2//C / I*> F# */ 1.*/C*1/ F? / 2&) -*(, *C / 3 F/ E KF>G,&> *# /7 * =>G/ -.. >< * C C * G >K F& / / >&F. /C /

&- *( KI * ?CC F-*( / >1) - .& * C / /KF? CK / F/ F>( (>?(#C?4>,? * CCC *- F. * -C?CC C* #&> *) # / F#KFI >C /7 * ? ? K />*1 IG> */ / ?&>C /?(F H2--*& / F / J4? >#1> >/ 1(/ */ */K*& ? & ?(-1?? / ? -/ ?1/ >/ -? >/?C-) CF/& */ -- / C>' / -CK / F/ > *>F. / */ > // /?CC .*C G >I* & / C .41>> . () >,C >; >,->C >*C '- >7 * (>, *C??CF* ?1-- > CC -F / -? /-F/&?) 1>* /C* >F/& F/ -? ?*? KF> /C) ?( *F/&?#*/F/& * / / F. // .*C & G/ -C > >#C */ I >F/& H1> > *C / KF ,2/) / /7 ( . > CC>C /F/. (> */#1>.* >C *?C I > / I *C > (>*CC /& &/& /7 :/? > * *?C */ 8F-*#*K* >C I >F/& #G> */ ? > > * K />* /7 * H1>& ?C --C / * C & /G& / / /#1> >F/& /7 > ( ) > *( * & /?(#C / I*> // >F/?CG,?)4C*1/?H >C>& H >) (/ -/ /(/ > >& /*?? * ? > >(/-F/& / - & / I*> # ?C #G> I -( ? * C I*> F/?

 

 

  

, ,!%$!% !/&--),# %(/ && !&, /0! &3! -& -- ,$%!- !/&--/,!&!& ,!/- & #0,5, !/ 50 3!--&-/$! %--,& )'-!/!2& ,&,0&& & ,% (,), 1,/* % 2,$--$! --3,/ 1, !&& ',, , ,$! 50 ,$/& 3,& $$ !$&%, %!/ !&% &0,/!& %!5!&!-& &$4-,/ 0 !, -)5!!- (,),50-%%& -/50& /-//* - '$/ && !& 0 - &$4-,&!-/!%%/ 5!$',!&/!,/ !&!2!0$$ ,!&!&- 0& ,&,0&)$&0&* $ ' ! 3!/ 2,$!,& 0-#0$/0, 00&

1#&-3,& $!&,& ', !& &0, , !-/0&-!#!/ ,(& %(/& ! 3,& ',/-,!// %& -!/,* & &5 &&! 2,%!//$& 3!, && &' " & !))0& ,!#- ,0& 0% ! %& !/&-- -0&!/ ,&,0& 0& ,2&/!'&*

 "$ !(!$   $!! $ )( ( $ %$! !  !"$ %$! "$&$)$ $""! $ % " "%$ "$! % %'!  -$!& ,$/& ! 2'& 0&- ,& ),-(&$!& $"" % "% $""" %!/ $$& ,$2&/& /& 0& #/& 51$! ,, #/0$$& (,),50-%%&-/50& -'3! !&, 2,$--$!& 0-- 1, ,& !/&-- 0& -0&!/-50-/&* $$ !&#$0-!2 &/1,$! &/,--!,/+

/C?( * /; -*,C > /( H1>/7 * CF* */(-C C . () > > G > 1/C H >C *-C /C >) ?F(F/& / */ ? DL ,C> &>1' / * C ? */ > CC7 ( > 1>F/C >?F(F/& #1-&C * + CKC & -* # >C (>, *C?) ?CF* * F# 0L *C / C*-) -* >C * K />* / ?.C 1>) F/ (C *- / F#?(-G?? -C7 ? > ) /1..* >C -/F/&?G>1 IF> .*C (C & I(-C7 * F>(#G(>F/& */ > /) ?&>C /?(F ,1?C C ?.C 1>) > *CF/& / . (> > *--*1/ / F>1 * C C -- >*/&? F( * (/ '/(. / F/ -) /F/& / & G/ -C KF > -*?* > / F/ */ / /CI*,-F/&??(F */ > & ?.C / CC F?KF-2? /7 * F>( * /C?C ( / / / F / >G/>F. ,2// / /) &> /K / CCC *- .'& -*( F#I >C / F/ KF */ > C *& >F/& > 1(/) F/ /?8F-*CC *) C>& /7 * CC .F?? CI 3$ >1K /C ? /H ?C*C*1/?H1-F. /? C>& / > > *?CC KF?(F??C ? 1>( /7 :*/ >1'C *- > *& //C *- ,// F>( */C>*CC?) & - > > #*//K* >C I > /; ?1 > 7

  

"

! 


       

)$  +$!$

#%$ %%&( # , +% %( * %.$ ((" 1@1; :/),@C -/&-C-*( 37J=%7AJJ ) @ : -;1 37J=%AJ *-1. @ : ;*/ * -C / : . 3$7 4@ . : & ;(F1.. /7 *(@ */#( ;1 ;1/ :/ *. 8(F*.. / #D: .1,:@* C/ 1- :/I97 8*: (@@ / %BJ *-/ (. : ; F: */ ;C4 : :/;@-@C/& .*@ :*() @*& &C@ : @*..C/& C/ :@ ) ;(-/& / / / , /9 ;&@ 41:@: # : /@*/ *.1/ (C:*&7 -C / F: :;@.-; C;:*(@ : ; @@,.4#;7 /*@** :@ FC: ; : *&/*; E1: : * (: / E1.

: *;@@ (; /7 * C;:*(@ ) ;@@ ; E :&/& / / (: ; F*,C (@@ / @## -;@ / / :D:& :. *;@ : E1/ -C) / D :& /7 8*: ( / *(: 0J% *-1. @ : */ * ; . (: D :1@ /9 #: C@ ;*( * 41:) @: # : /@*/7 @:@ F: */ E :;(* / / :@C/&;,-;; / * * & : :) (* -@ / 1,- 7 D: -- & ; */ *-/ (. :C:,C/ 1/) :4: *; #D: * +D/&;@ / C/ -) @ ;@ / @:@ :7 8/; : -C / :

(F*..E : */ ( / * :) /;@-@C/& & . */;. / */ / C:(& #D(:@7 /;@*@C@*1/ / : */ C/ /@D:-*( D:& :/ F) : / /&&* :@ *7 * 4:) ,;; 1&@-/ F: C/; : C4@;) 41/;1: * @@)- :* (@ * * & :4: *; & ;@*#@ @9 /,@ ;*( * 41:@: # : /@*/7 (;@ ; (: F*: : ;H.1-*;( @#) # -;@ / 2 -/ D :& /7 * : * ;@ / (F*.. :7 " ) '$ @1-I :* - BJBJJ @ : (2/ , * 3!$JJ @ : */*;( C- 3A%JJ @ : " ) '$ + . // 30JJJ @ : 1(:*/& -:*, 3BJJJ @ : @:D : */ 3J$JJ @ : " ) *$  /I1- -*G 3<3JJ @ : (:2@ : -*G 3=BJJ @ :

:D& : C3J3JJ @ : " ) *$ + /, C-*/ 3AAJJ @ : @ */( C-* 33<JJ @ : ;( / ;; 33$$J @ : *%'$ $ (2/ , /*/ 5% (: 6 '%'$ $ C :@H : 5!= (: 6

'!, $ !' ) $' $%' / ; */ : /*(@2## /@-*( / *@) IC/& . 3<7 C-* BJ3B (@ : @@:@ 1//H - : IC. 37 ) I . : BJ3B -; / C / ) ;(#@;#D(: : : : *I *@/-& / -C / . ;@ --@7 : #1-&@ ) .*@ C# :@*/ (:;(.*@ * ; *@ 37 * BJJ< * ;@@*) ;( ; --;(#@ - *@ @ C/ /C/) . (: 37 I . : * : *) ;@ --C/&;4(; : -@ :;@ *-I *@ */ /;4:C( / (. / F*:7 * ;(#@;#D(: :;@ -- FC:) *. * BJ3B C# : /@ :/ @) *@ C/ *. *@@ *-C/&;-@@ : @@ -C / C;& ;(:* /7 :C#(*/ &*/& / 3$ F :C/) & / */7 ( */ : 1:C;F(/(/ : */ : @ -- /C;) ;(: *C/& & #1: :@ / 1:C;) ; @IC/& / FC: / $ F : : IC */ . 1:;@ --C/&;& ;4:( */) & - / .*@ E* : / E1/ FC: / // @@;(-*( 1:;@ --C/&;& ) ;4:( & #D(:@ */ F : : (@@ * F :C/& IC:D,& I1) & /7 1//H - : &*/& C; * ; / 1:;@ --C/&;& ;4:( / -; & )

*&/ @;@ : F : : ( :E1:7 1//H - : *;@ A= (: -@ C/ F1(/@ */ -C /7 : :F: 300$ . *:@;(#@;&H./;*C. 8// :/,9 * ((1(;(C-: *# C/ ;1-E* :@ /;(-* ' / / : :F-@C/&;) C/ *:@) ;(#@;, .* */ D:/ :& */ @C*C. : @:* ;F*:@;(#@7 *@ C-* BJJA *;@ 1//H - : -; *@ : : */@ &:* :@ / *@;@ -#D: @@C/&;* /;@ C/ C :) F (: *. @@C/&;* /;@ 1&@) -/,: *; @@*&7 *@ C-* BJJ< *;@ : / / :C#-*( *@&-*  : ;(#@;#D(:C/& : : *I *@/) -& / -C / .7 81//H ) - : , //@ * : *I *@/-& / -C / . C:( ; */ *;( ) :*& @*&, *@ ; (: &C@7 : *;@ ;1) IC;& / .*@ *(: & F(; /7 ( 4 :;2/-*( C/ : @@:@ ;*/ ;*( ;*( : ;; : * E1/ :C (:;(.*@ &1// / C#) C: *@ */; ;1/ : */ C/; ) : / :/ &C@ #1:@; @I / F*:9 ;1 :D:& :. *;@ : -# :) 1:# :7

) '' $ "..$% 37 1&@-/*;( / C'--) -*( ,@*1/ ;  : 9 -C;7 ( . . 37 ,) 530<0 30!J 30!A 30!!6 (1( @1 : 303B ; 2/*&) / :, //C/&7 - :@) */ : 1# : @:) ! $  -)$* -)

*@ : C@;( / * :E : *) - % ,% !" .% %( %&( & ' # * :-*( :2##/ @ F1: / F: &// ;*( : 1:&) /*&C/& FC: . 07<7300J C:( &(&+%% % %.( *  &" /*;* :@ (F*..;41:@ */ *@&-* : ;(-C;; * & ;.@ -C / IC #1:.* : / C/ 1@1: -C / C#& -2;@ C/ */ : : & -.'*& C/&;) / :/ C :@ / (F*..) : */ @:* 7 . BA7 C/* 303= 81&@-/9 -C / D :#D(:@7 FC: C; : (F*..)

%&%+% , % # ( @ *-C/& : (F*..) :) 3B73J7 3!7JJ 2## /@-7 */ 81&@-/9 -C / 777 $ *% (( !!)" ! -)$  :*/*/& : ;; :--) 3JJ (: *;@ ; @@ */ . 37 4@ . : 30$3 FC: /@*1/-.//;(#@ / * ; . (:7 C( : (F*..) * @:* ;)41:@) . */;(#@ 3A73J7 307JJ (: ;; :--) "  " '' "& E : */ 1&@-/ -C / 77 &:D/) 56 1@1: -C / & &:D/ @7 / :;4* - C@;(-/ " '# $  :/,: *( @ ;*( E1: 3JJ (: /7 * ; 30$A C/ 30$% & F// / * " '#' '' F*: .*@ */ : * :;@C/ *. */ : C/@ : :*/ : -.C@ C.) *, @; C/@ : / : . */ :  " '#' '' ""% '#' '' 

-I(C; */ . (F*..E :) ; *- (@ ) *;@ :@*@ - *. 1C:*;@)/#1:.@*1/  " '#' '' &- *(;,.4# *. @@ ;1F* (F*.. /7 ; #1-&@ / IF * 1-) /@ : : : / 3 " '#' ''  

  */ . ;@-- */ : *-- :(-- . *-- / * ) */ :) C/ C) -7 J A< %3)B03 3J B< " ''' $'' . =7 ,@1 : & # * :@7 . 3A7 & /;4:@,* / 530=3 C/ G J A<%3)B03 A 3J B! ) *- @1C:*;@*/#14-C /7 ,@1 : #1-&@ -; F *@ : : 2( ) 30=$67 . I . : 30=B FC: 4C/,@ */ ;; :--) / :;4* - D/@ : *; IC. ,@*1/;- *@ : FFF74-C /7 >@1C:*;.C; IF*;( / C@;(-/ C/ :/,) & F(-@7 F*;( / 30<! C/ : *( *. @@7 ; :I;@D, 30!0 & F// / ; D : $=J .*@&-* :;@:, / * / /) C/ C) : */; ;*/ * (;4:@ / & /F;; :-- : 41:@;(F*.. / ;; :-- H/) ; (;.- / ) (:1/;(F*.. / ;1F* : *I *@) *;@ :@*@ - C/ :) : *@ /) /*1: /) C/ ;C/) ,.4#@ / ; (;. / )1,-7 ( *@;;41:@ 567 * &C@ : *@ : $*) / :C/;@ */ ; (F*..) 8 1@1:9)(F*..) : */; 81&@-/9 -C / 77 *-) ;41:@- : #/ .*@ @ * *. C&C;@ 303B & &:D/) : E* :.-*& / C;) *( +%*& %%  %&( %

 @ (F*..@ *-C/& ; I *(/C/& 81:*-) &&%%" 1@1; 

 

  

-%)%% *$ % %' '')%'' %' $ " # '!$ (."(


        

 !! !$! $ "! # ! 2 (! &!- 7&.- 7!&6 +-$! *!(-!1.69 ,!&6 $!,&92 (! ?(!$!- A<>(!+ <- #=&+!- 7(& $!7<-&!(9+(& -(&9 ,!&6 ?.&+ (- &6!6 <9 " -- 7.++9!- (! 6(-$!- !9?7 -!6-2 (6 &!- (! /7<-$ #=6 (! (- ,%$!7&-!(!69!7 !7<-&!(9716.' $6,, ,(9 3<+(#(A(!69!- 6(-!6- (! 7(&

! ,, ('%+1'!%"* 4* 1,'9!,1) 94,""# "1 1+ ++1 (- +)* 1+ ++1 74+ 3::$ 1, 8' 3 ,1,1!!1* " # "#1 #"# 94 "5,,# ## + " 4! 3:&& "1 " +## "   * 4+ # ,41# #" 4+, 4# 71+, +## +4 9+1 + ,# 71 6%#  4 -$ * + !41+4 ,1 6%# &-:/$ 4 &2/-3 ,4# # 4# + #9194 + 1 , 6%# - 4 .& ""%!/! +49+1*

    

  % *  % * *  *%&

$$$ - *! & *1%&%.%- /% * <# &6! (-(>(<!++!- !=6#-(77! !(-79!++!-2 7  7969!9 )!9A9 7 (#(,' 6.)!*9 71!A(!++ #=6 (!9(*!6 " <- <& A<6 .6!<$<-$2 4 - *-- ,(9 (!9!7 ?(! !(- $!7<-!6 !-7& +!!-2 (&9($! 6-&6<-$ <- !(- A(!+$!6(&9!9!7 (-(>(<!++ .7(!69!7 <7*!+96(-(-$ 7(- !( $!-< 7 (&9($!5 7. (&!+ 77! 1.69' <- (9-!77*<#,-- &!+.6 (- (9-!77/*.-.' ,(! (22 (, -).@ 2 7  !6?!(9!69 7 .&-!&(- <,#-$6!(&! (9' -!77-$!.9 -<- <- (!9!9 !, :02B02;B00 (! !(+-&,! , (!9(*!6' 71.6916.)!*9 4(#(, " (!9(*!6 #(9 ,&!-5 - 7 71!A(!++ #=6 !96.##!-! !-9?(*!+9 ?<6!2 7 (!+ !7 6.)!*9!7 (79 (!9!7 6*6-*9! A< ,!&6 !?!$<-$ <- A< !(-!6 $!7<-!- 6-&6<-$ A< ,.9(>(!6!- $+!(&' A!(9($ 7.++ !( <& (77!- A<, 6(-(-$ A<6 6-&6<-$ <- A<6 6-*&!(9 - 7(&

>!6,(99!+9 ?!6!-2 !!- !(-!6 <#7&+<77' 6!(&!- -#.6,9(.-7#=++! (!9!9 7 6.)!*9 <& (! /$+(&*!(9 (! 96(-(-$7!A.$!-!,1#!&+<-$!- (6!*9 >.6 69 (,  <-9!6 -+!(9<-$ <7$!(+!9!6 6(-!6 <,A<7!9A!-2 !( !6 !96!<<-$ >.- (!9(*!6- 7(- !(-($! *9.6!- A< !&9!-2 4 (!9(*!6 .#9 !&9<-$76!+!>-9! .+$!!6*6-*<-$!<#?!(7!- ?!6!- 71!A(!++! !#6$<-$!- (-$-$79!797 <- ?(7&!-*.-96.++!- >.6 <- ?&6!- !7 6(-(-$7 <6&$!#=&695 7. &(+(11 /99-(9A ?!(9!62 !6 6(-(-$71+#=6 (!9(*!6 ?!(79 <# !- !679!- +(* *!(-! !*+9-9!- -9!67&(!! A< !=+(&!- 6(-(-$7>.6$!- <# !679 !( $!-<!6!, (-7!&!- ?!6!- (! -9!67&(!' ! !<9+(&2 6(-(-$716.$6,, <- +<# ?!6!- !<9+(& <6& (! !(*,!-9! (! (!9(*!6 -!&,!- ,=77!- 9-$(!692 , -).@ #6!<9 ,- 7(& <# (! -!<! 6!(9 <- (79 >.- !, (#(, 6.)!*9 =!6A!<$92 (&9 A<+!9A9 (- !- >!6$-' $!-!- .-9!- >.6 ++!, 1.69,!(A(-!6 (! 6*!--9-(7 >!66!(9!9!- 77 >.6 ++!, 7 <7*!+96(-(-$ !-.6,! (6*<-$ <# (! !7<-&!(9 &9 <- !(-($! .+*7*6-*&!(9!!(-A<,,!- >!6,$2 !( (79 (! .,(' -9(.- >.- <7<!6' <- 6#996(-(-$ (!+ <, 7 /61!6$!?(&9 <!6&#9 (- !- 6(## A< !*.,,!-2 - !!- (!7!7 !6$!' ?(&9 (79 !(-! !6 <19<67&!- #=6 (!' 9!72

  -#*&*% , $ 2+'+" ((( ///$ !0&0% -$
   

++( (+' .(!. ->D !-"> G+ -2 =)=7+ 6A I"=, 2/"=D: 4=D +"-*D "> ;-" ", G!", MJ: =G2!>DH/>"-, )"2DH1"= +"2 -+=" "G!" G2! =G2!>DH/" 1-D !"2 I42 !"= D!D 0G"2 &">D)">"DMD"2 G1, 1"=2 ">D"+"2! G> =->+"2 -&&"=2 ))&: !G=+ G+>D"2 "=, )2MD G& "-)"2" 4>D"2 !G"=, +&D G2! I42 !"= D=*" G> >-+D, = G2! "-2!"GD-) MG /"22M"-+, 2"2: -" D!D 0G"2 /22 -1 -2M"0&00 24=!2"2 J4 J-" G2!

'/!.+!!  G+ -1 /D4"= /522"2 0G, "2"= =D"2&00" /4>D"204> , )""2: > =H2)GD /22 -> MG "-, 2"= "2)" I42 "-2"1 , 4&, &"==G1 MJ: ,2+2)"= J+="2! !"= &&2G2)>M"-D"2 !"= &00"2D>4=)G2) 0G"2 1 89 -2 !"= 047>D4/>D=*" , )")""2 J"=!"2: -">" 5)0-+, /"-D !"= /4>D"204>"2 )" J-=! G+ !"2 0G"2"= 0"-2)=D"2, I"="-2"2 2)"4D"2: G "M+0"2 >-2! 2G= 20-"&"=G2) G2! +40G2)

'

-2 J"0+"= G>&H+=G2) G>, G2! =G2!>DH/>2G11"=2 2MG=-2, )"2 >-2! >4J"-D !-"> -1 2D"=">>" !"= 5&&"2D0-+"2 -+"=+"-D G2! =!2G2) )"4D"2 ->D:< "- !"= -"&"27=H&G2) !"> "D, DG2)>!-"2>D"> JG=!"2 &"+0"2!" 4!"= G20">"=0-+" G>2G11"=2 &">D)">D"00D !-" "J4+2"= -2&4=, 1-"=D: ;"-DG&J2!-)" G+" 2+ G>2G11"=2 I"=M5)"=D !-" -0&>&=->D G225D-)< 1+2D !"= ", >+&D>&H+="=:

+#' .!!++

!"= 42D-2"=: -22 G2! J"/ !-">"= MG>DM0-, +"2 )"15)0-+/"-D ->D "> "-, 2"2 74>-D-I"2 &&"/D G& !-" "-2, >DG>-DGD-42 -2 "=-2!G2) 1-D !"1 G&D="-2+0D"702 !"= D!D 0G"2 MG "=M-"0"2: G*"=!"1 -", D"D >-+ +-"=1-D "-2" )">-+"=D" "=, J"=DG2) !"> =H2)GD"> 0> 0D"=, 2D-I" MG !"= -2 !"2 42D"2 7=-0 G2! /D4"= -2 G>2+1"&00"2 15)0-+"2 "=="22G2) 7&02M0-, +"= &00": =)"2 "2DJ4=D"D

="0 *0"= I41 +)"-"D 1, J"0D2)"0")"2+"-D"2 "0: NE@(6B F36 6@N# 7"= ,1-0 "="0: +>>0"= 70G"2:!":&&2G2)>M"-D"2 047>D4/>D=*" 4 $ - N@:NN $6A:NN += 4 N@:NN $ 6#:NN += = N@:NN $ 6(:NN += N#:NN $ 6F:NN +=

. 0#! +'!. ! 1' #(+!#( #+ "= "=>D /411D !-" 0DD"= &00"2: H= G J"0+"> !G=+ D=*"2G1" G& 2)="2M"2!"2 =G2!>DH/"2 2&00D >-2! !-" 2, 0-")"= >"0>D I"=2DJ4=D0-+: 0G, "2"= !-" 0GD 20-")"=7&0-+D"2 8D=*"2="-2-)G2)>, G2! "H+, ="2>DMG2)9 MG= "+J")="-2-)G2) I"=7&0-+D"D >-2! /522"2 !> G !"= -1 5&&"2D0-+"2 "=/"+=>=G1 "&-2!0-+"2 >D!D->+"2 D=*"2,

G1" /4>D"204> "2D>4=)"2 0>, 2G2)>)"1*" D=*"2="-2-)G2) 2-+D 1"+= )"J+=0"->D"D ->D MJ: >"2: -" +40G2) 1G>> ="+DM"-D-) ""-2D=+D-)D J-=!: 15)0-+>D 6 -> F )" -1 4=G> 2)"1"0!"D J"=!"2: G= 2)", 2MG1"0!"2 ->D !-" 1"0!"D"> G J-=! )"+40D: -"

)"=G2) !"= MG>11"2)"+=/, +40G2) -1 D!D->+"2 D"2 G+G&"2 4!"= !"= 1-D G G+4& !"= "G!",G2! )"&H00D"2 /" !=& 2-+D G& !"= 20)"2I"=J0DG2) G2D"= !"= D=*" "=&40)"2 >42!"=2 2G= G& "0: NE@(6BF36,FA#A: !"2 "+J")"2 ! >42>D "-2" 4=!,

. (+++.!(!#+ . ">DDDG2) G2D"= G1"2 -1 =, 2"27=/ $ !> ->D "-2 2"G"> 2)", 4D G& !"1 G7D&=-"!+4&: > "2D, >7=-+D !"2 H2>+"2 !"= -2, D"=0-""2"2 ;40+" ="= >-2! 2-+D >4 242L1 J-" "-2 "1"-2, >+&D>)= "!"GD"2 "= G+ 2-+D !"2 &0")"G&J2! "-2"> -2, M"0)=>< "=/0=D D"&&"2 =5->+ -D="-D"= !"> G7D&=-"!+4&>: G+ !-" ">DDDG2)>&4=1"2 >-2! "-2"1 >D"D"2 2!"0 G2D"=J4=&"2: = "> MG= 2D>D"+G2)>M"-D !"> =-"!+4&> 24+ >4 $ !10> 0> 0G"2 !477"0D >4 I-"0" -2J4+2"= +DD" J-" +"GD" $ !>> )"2H)"2! 0DM &H= =))="= I4=+2!"2 J= )-D "> +"GD" G& !"1 7=/+20-+ 2)"0")D"2 ="0 I-"0 ="-=G1: ", 2-)"= "2>+"2 -2>)">1D -2 !"= D!D 1"+= /0"-2" ="= $ -DD" !"> FN: +=+G2!"=D> JG+> !"= ="2! MG =2"2)="=2 4&D10> J, ="2 !-">" !22 242L1: ;"-1 =, 2"27=/ ->D "-2" 1"2>/"22, M"-+2G2) 1-DD"0> "-2"= D"-270DD" 15)0-+:< 1 !-" 6' 0DD"2 0-")"2 /="->&5=1-) G1 "-2"2 G1 4!"= "-2"2 D=G+: ;"= =-"!+4& ->D 0> 0!, G2! =/&=-"!+4& 2)"0")D

! -"D"D >-+ !"= =2"27=/ 2< >)D D"&&"2 =5->+: > )-D ", ="-D> +&=)"2 2&2) G)G>D J, ="2 >+42 =>DDD"2 I"=)""2: 2)"0")D JG=!" !> F:NNN G, !=D1"D"= )=4*" =2"2)=&"0! -1 )"4)=7+->+"2 >D"2 I41 G7D, &=-"!+4& 1-D >DDD0-+"2 G1"2 G2! )=4*"2 0H+"2!"2 D=G+"=2 J0!+20-+ ""2 1-D >+DD-)"2 2/"2 MG1 "=J"-0"2: -"= J"=, !"2 =2"2 J+0J"->" 2 !"2 G=, M"02 G>)"J+>"2"= G1" 4!"= -1 +DD"2 I42 +4!4!"2!=42 "-)">"DMD: 2 !"= "->"DMG2)>, >D"00" /22 47D-420 "-2" 1"2>, 70DD" 2 !"2 "=>D4="2"2 "=-2, 2"=2: "-D"=" =)">D0DG2) 4!"= "7&02MG2) ->D 2-+D I4=)">"+"2: -" "=J0DG2) !"> G7D&=-"!+4&> +D >+42 -2 !"2 I"=)2)"2 +, ="2 !> 2)"4D 2 =I=-2D"2 "=J"-D"=D G2! !"2 /DG"00"2 ", !H=&2->>"2 2)"7>>D: ""2 !"2 /0>>->+"2 -2M"0)="=2 &H= =) 4!"= =2"2">DDDG2)"2 -2 I"=, >+-"!"2"2 =5*"2 >D"+"2 !"=M"-D !="- =-2D"2 I42 =2"2)"1"-2, >+&D>20)"2 MG= G>J+0 -2" ;=H2" -">"< "- !"= !-" ">DD,%'+ ' ++'+('+#!!

       -2 4D&00% "= "DDG2)>J)"2 1G>> !G=+: 1 7=40"104> MG1 G> !"> D-"2D"2 MG /411"2 ->D I4= 00"1 "-2" )GD" ">+-0, !"=G2) 25D-): ;=4DM !"= "=J"2, !G2) I42 I-)D-42>>L>D"1"2 ->D "-2" )GD 0">"=0-+" G2! 15), 0-+>D "0"G+D"D" G>2G11"= G2!-2)=< 1+D "2> "->D, 2"= ">+&D>&H+="= !"> -)"2, "D=-"> "DDG2)>!-"2>D 4)D, 02!/="-> G&1"=/>1: 2 !"= 0G"2"= 40-M"-4=!2G2)

+

.%+'# DG2) -2 >+0-+D"2 >"2&0+"2 "=, &40)D? "-2" 20)" 1-D G1=2!"D"2 =&0+"2 G2! "-2"= 4>"2", 7&02MG2) G2! "-2" =-2D" 1-D , 1"2>2"22G2) G& "-2"1 "1"-2, >+&D>)=10 G2! /0"-2"2 )=D, 2"=->+ )">D0D"D"2 ">DDDG2)>, &0+"2: "-D"=+-2 >D"+D >"-D ", )-22 !"> +="> 1-D !"1 ;&0")", )=< "-2" ->+&4=1 MJ->+"2 -2M"0)= G2! "1"-2>+&D>)= MG= "=&H)G2): > &0")")= ->D "-2 -2!-I-!G"00"> "-+"2)= 0> 4170"DD2)"4D 1-D )=D2"=->+"= ">D0DG2) =10 G2! &0")" &H= !-" )">1D" G+"&=->D: -"= ->D G+ !-" 2+D=)0-+" "->"DMG2) !"=

""2>7=D2"= 15)0-+:

 "-D"=" G>/G2&D G2! "=DG2) )-D "> I42 !"2 -D="-D"=2 !"= =-"!+4&>I"=J0DG2) !"> G7D&=-"!+4&> 0"-2&=-">"2"= D=*" 6( "0: NE@(6B(#(3N , -0 G7D&=-"!+4&0G"2:!"

'+#! 1 D+G> -11"= 6(3 -"2>D) 3,6F += -DDJ4+ 6(,6A += "0: F 36 6N EE K F36 E 6N EE , -0 =/D-42:70G"2:!" ">+&D>>D"00" 4"2G>D=*" ' "0: FF (( FN: '+#! 1 D+G> -11"= 6'F 42D) G2! -"2>D) #,6F += 422"=>D) #,66:EN += "0: F 36 6N E3 K F36 E6NE3 , -0 =/D-42:70G"2:!" ">+&D>>D"00" ="-+"-D>>D=*" 6E "0: 6E 6E 6(: '+#! ! 1 D+G> -11"= 6(# -"2>D) G2! 422"=>D) 6E,6A += "0: F 36 6N E6 K F36 E 6N E6 , -0 =/D-42:-" -2/"70G"2:!": '+#! 1 D+G> -11"= 6'N -"2>D) 3:EN,6F:EN += "0: F 36 6N E@ K F36 E 6NE@ , -0 =/D-42:70G"2:!" ">+&D>>D"00" "G2!4=&"= D=*" F# "0 NE@(6B6E @N (( '+#! /!!( "3) '/!! D+G> -11"= 6'N -"2>D) I42 6N,6F += 422"=>D) I42 6F,6E:EN += G2! J"-D"=" "=1-2" 2+ "="-2=G2) 42D/D , -0 =/D-42G"2!2->3N,-"=G"2"270G"2:!" "0"&42 NE@(6BF366NE': .!%' !+ 1 D+G> -11"= 66' 422"=>D) 6':NN,6@:NN += "0: F 36 6N FF , -0 G"=4!>.G77:!" JJJ:70G"2:!"B=->

!' +2.!(!' 3&$3& D!DG, G2! 1J"0DG>>+G>> $3&$3& "=J0DG2)>G>>+G>> $$&$3& -22MG>>+G>> -,&$3: D!D=D -&$3& G0DG=G>>+G>> -"&$3& -=D>+&D>&5=!"=G2)>G>>+G>> ,3&$3& "=)"G>>+G>> 3$&$$& 4M-0G>>+G>> -" -DMG2)"2 !"= G>>+H>>" ")-22"2 G1 6A:EN += -1 -11"= 6'( !-" !"> D!D=D"> G1 6':NN += -1 =4*"2 D>>0: G>, 2+1"=")"0G2)"2 >-2! !"2 "2D>7="+"2!"2 -20!G2)"2 MG "2D, 2"+1"2: -" )">4=!2G2) !"= 5&&"2D0-+"2 -DMG2)"2 J-=! >7D", >D"2> >"+> )" I4= !"1 -DMG2)>D"=1-2 !G=+ G>+2) -1 4L"= !"> D+G>"> "/22D )")""2: JJJ:70G"2:!"B=->

'1+.! 0#' '+ $&$3& 6A:EN $ 6#:NN += "=04> "=J0DG2)>!-"2>D>D"00" >D>DDD" ;G= ")"0+2< =2!"= ") # JJJ:70G"2:!"BG"=)"=D"0"&42

'('.!( + ( #+!'(( -" 7="+M"-D"2 !"> "=>-, +"=G2)>1D> !"> 4)D02!/="-, >"> -1 2!=D>1D 4)D02!, /="-> -"2>D>D"00" D+G> 2, D"="= ="2 6 -11"=,=: EF( &-2!"2 >DDD 1 42D) I42 3:NN += -> 6F:NN += G2! I42 6E:NN += -> 6':NN += -DDJ4+ 8G*"= F: -DDJ4+ !"> 42D>9 G2! ="-D) I42 3:NN += -> 6F:NN +=: 00)"1"-2" G>/H2&D" J"=!"2

J+="2! !"= 7="+M"-D"2 "=D"-0D: "=>520-+" G>/H2&D" MG "2, D"2 M: : &=H+">D"= "2D"2")-22 1-D 4!"= 4+2" >+0) 42, D"2/0=G2) 4!"= "2D"22D=), >D"00G2) >-2! M"-D-2D"2>-I"= G2! "25D-)"2 !+"= "-2"2 2!"="2 "-D=+1"2: "="-2="2 -" -DD" +-"=MG -11"= "-2"2 "=1-2: "=1-2I"="-2=G2)"2 1-D =G G-DM >-2! G2D"= !"= "0"&42, G11"= 8N E@ (69 E 3F $ 6NE# 15)0-+:

            :LU YHUPLWWHOQ Â&#x2021; NRPSHWHQW Â&#x2021; VFKQHOO Â&#x2021; GLVNUHW Â&#x2021; HUIROJUHLFK


"

   

" $  " #

     !           2D2 =0 *-DG!. 9=>D!> !0 !MI2G> !+0!> .+D!* ==+>)!0 !'!>: )!+(D > =2* ,!-D I20 G=!0D G+..!D /+D !/ != !0 !+ !0>J!' != .!DMD!0 $H0$ )=! +/ !!0 >!+0!> =2(20-!.> 2>!5) 0D!==! !* '.!+D!D8 0D!==! '!=+!D 41&O +0 !GD>)! !$0'!0>)$D =!+* D!D! .> =!/ =!+D!= +/ 0D!=*

D'!G >!+0 + !=>D0 =)D! +)0 0 ! 41&& +0 !+0 =!+D>!=* M+!)G0'>.'!= != !>D52 0) .G!0 >5D!= 00 0) 2= * 3)/!0 J2 != ..!= )=>)!+0* .+)-!+D 0) !=/2= !D JG= !8 / 9!>)+)D! !=>D==!0 MG .>>!0: .+!( != =2(0!$$! G+..!D +00!=* ). >!+0!= !+>! +/ G'G>D 0

)D =D!0 +! /+D !/ )+-* >. I20 2>!5) 0D!==! I!=G0* !0 >+0 ! !0-D$!.0 !==+)D!0 # !+0! I20 0 ! G'G>D +0 .G!08 9+! $!. +>D M!0D=G/>* 0) 0 != /$>>G0'>/G!= !> !)!/.+'!0 !$0'0+>=!.> / ).2>>!=' MG $+0 !08 +! GD)!0D+>)!0 =D! !> )+>D2=+* >)!0 !>)!)!0> # > =!+D>* !=M+!)G0'>.'!= D=$.'!= )* >!0)2$; 2='!0!='>D=(! &E G0 +! +=/ =02. +DD!= * >)+0!0$=+- +00!.!=' 4& J2 0D!==! J0'>=!+D .!+>D!0 /G>>D! # !K+>D+!=!0 0+)D /!)=: !=.GD!=D != G/00 J+>* >!0>)$D.+)!= +D=!+D!= !> 2'D.0 /G>!G/>8 0 !!0 +!* >!= G!= +>D !=!+D> !+0! D!+0* D$!. MG $+0 !0 +! 0 > D='+* >)! )+->. G'!0 .+)!= 0) 41&% !=+00!=D8 G=!0D G+..!D !* '.!+D!D! !+0! !+>!'=G55! I20 -055 %O !=>20!0 # +! /+* .+! I20 2>!5) 0D!==! !* >)+)D>+0D!=!>>+!=D! 9 =+!'>* -+0 !=: +0 != I20 !52=D+!=D!0 G0 +0 != =+!'>'!$0'!0!=8

"" "  # # # G/ E48 !M!/!= +!>!> )* =!> )D != !=/+!D!= > +!D* I!=).D0+> != =!+D>.2>!0+0+D+* D+I! G> !88 6.+7 +/ !G ! G$ != .25>D2->D=(! '!-H0 +'D8 2=D >+0 +! .G!0!= $!. G0 +! .!+ !=-//!= G0D!='!=)D8 2/!0D0 >+0 +! !=!+0>/+D* '.+! != G$ != G)! 0) 0!G!0 G/!08 0D!=>DHDMG0' '+D !> I20 != D D8 !=H='!=/!+>D!= .$ != 2=$!= !/5$+0' '!/!+0>/ /+D H='!=/!+>D!= J! >)0!= G0 =D+0 )=>)/+ D )* !=!+)>.!+D!=+0 $H= G'!0 G0 2* M+.!> .+*!>)$D>$H)=!=+0 20* >D0M! )G/008 != G0D!=* >D=+) >> +! D D '!=0 .> 0* >5=!)5=D0!= MG= !+D! >D!)D G0 +.$! 0+!D!D 9 !00 J+= )D!0

+! .> J!=DI2..!0 !+. !> 2M+.* '!$H'!>8 += )!0 0D!=!>>! >> +! )=! =!+D 0)D.2> $2=D>!DM!0 -300!08: > '+D M).=!+)! =+0D!0 J2 +! $!. >/D .!+ !=-//!= G0

'!==G/!0 MG-H0$D+' G0D!=* -2//!0 -300D! +!>! J!= !0 '!* 5=H$D8 9+= J=!0 >)20 I+!. G0* D!=J!'> G0 J+= $=!G!0 G0> >!)= >> +! !I3.-!=G0' =!'!0 0D!+. 0 G0>!=!0 2='!0 0+//D: >'D! 20>D0M! )G/008 .G!0 !MG>)G>>D ,)=.+) /+D 48%OO G=2 +! .!+ !=-//!= G0 +! $!. F8EOO G=2 '+D !> $H= +! G55!0-H)!8 /+D J!=* !0 )-2>D!0 !M).D8 2/ 2'D* .0 -=!+> J!= !0 /+D =G0 4&8OOO G=2 !+0! ).! D!..! +0 != .!+*

      -'*&**! &/ -! &*-! $&*-& & &! "*!'* . -! '&*! 

   

   

 

  

.& '       000%-""$-!% % 3+(# (,( &*'$*2!1' -*-! &*-'!1' $*2!1' *&"' " !*.& *&-!   '*" !'*- '& &!!! '-! 0&*! 2"&!*&* &*!

!=-//!= >2J+! +! 2=D !0D>D!* )!0 !0 )-2>D!0 !MG>)G>>D8 90>!=! G0 !0 M).!0 5=2 * =!0-2= =!+ G=28 +)D ,! != -00 -2//!0 ! H=$D+'! /H>>!0 +)=!0 0>5=G) 0)J!+>!08 > 5=H$!0 J+= >!)= '!0G: !=.GD!=D! +! .+* !>)$D>$H)=!=+08 =2 2)! J!=* !0 +/ 2'D.0 -=!+> =G0 AOO =!0-3=! +0 !0 M!)0 G>'* !>D!..!0 != .+ I!=D!+.D8

   

#" ## # % " " !+ != !0D='G0' I20 !=* >20.G>J!+>!0 !+>!5>>!0 G0 +0 !==!+>!5>>!0 /G>> +! !G=D>* 2 != !+=D>G=-G0 ! /+D* '!=)D J!= !08 +!>! 2=>)=+$D +>D !/ G>J!+>'!>!DM +0 !=+0* G0' /+D !/ >>'!>!DM # ? % >8 F !>!DM H!= !=>20.G>* J!+>! +8 8 /8 ? & >84 DM F # MG !0D0!)/!08 93D+' +>D +!> J!+. >+) ,H0'>D 2$D M!+'D! >> +! I2=.+!'!0 !0 !=>20. 2-G* /!0D! +! +! 0D='>D!..!= /+D* =+0'!0 0+)D /+D !0 !'+>D!=0 H!=!+0>D+//!0: >'D >2. ! !G'!G!= )'!+!D>.!+D!=+0 +0J2)0!=/!. !/D8 !+ != !0D='G0' != 2* -G/!0D! +/ +0J2)0!=/!. !/D +>D .GD !>!DM G=) +! !)3= ! >+)!=MG>D!..!0 >> +! 5!=>30* .+)!0 D!0 +/ G>MG>D!..!0 !0

2-G/!0D /+D !/ !G=D>=!'+* >D!= H!=!+0>D+//!08 !+D!=)+0 /G>> J+! +>)!= G) !+0 -DG!.* .!> +2/!D=+>)!> +)D+. /+D* '!=)D J!= !08

 +0J2)0!=/!. !/D D)G>>D=(! % F8 D'! 6!)+0 !=D!0* '!=!)D!= G'0'7 !.8 O E@ &4 B F 14 * F" "" K O E@ &4 B F 14 * E F" OE 28 +!8 +8 28 =8 8

O18OO )= * 4E8OO )= 18OO )= * 4"8OO )= '!>).2>>!0 18OO )= * 4@8OO )= 18OO )= * 4F8OO )= 18OO )= * 4F8OO )=

  $ & #  9+!= +0 2G=I !$+0 !0 +! >+) +/ !=M!0 != G=!'+2 '=!0* >+>8 !0G )+!= +/ =!+.0 !=!-300!0 +! ..! '!/!+0>/ !+0! G0!>)J!=D! 2)! I!==+0'!0 G0 +! DG= +=!-D I2= != <G>DH=; '!0+!(!08: +D +!>!0 2=D!0 !'=H(D! != H='!=/!+>* D!= I20 >) .+2= .N!- +! !+.0!)/!= !> +!>,)=+'!0 G* '!0 >2//!=.'!=> != G=!'+2 '=!0>+>8 / G'G>D I!==)D!0 &% G* '!0 .+)! G> L!=0 )>!0B )H=+0'!0 G0 3)/!0 !+0! '!* /!+0>/! 2)! +/ !=+!0/5 +0 2G=I !+ >)8 > G* '!0 >2//!=.'!= $0 +0 +!>!/

)= !=!+D> MG/ F48 . G0 DG=* 0G>'!/( +/ !+!D != 3)/+* >)!0 =!+D>'!/!+0>)$D >DDD8 > J!)>.G0'>=!+)! =2* '=// >) J+! != D'.+)! 5=)0+/D+20!0 I2=8 J!+ 5=)0+/D!G=+00!0 =)D!0 !0 G0'!0 G0 )!0 G$ >5+!.!=+>)! =D G0 !+>! +! 5=)! !> ,!J!+.+'!0 )=* .0 !> 0)!=8 G>$.H'! $H)=D!0 G0D!= 0 !=!/ 0) =+!0 

=0M!0> ).2>> 30+'>J=D G0 ).2>> !2I8 ) !+0!= ..'!/!+0!0 H)=G0' G=) > !0+>>0!*).2>> !>+)D+'* D!0 +! G'!0 .+)!0 !+0! >!)= +0* $2=/D+I! G>>D!..G0' H!= !0 G=G>*)=!+08 +!>!= '+.D +0 != >)!)+>)!0 !5G.+- .> +! G(!=2= !0D* .+)>D! !)!0>JH= +'-!+D != 2. >)/+! !-G0>D8 > +!>* ,)=+'! 2//!=.'!= >D0 G0D!= !/ 2DD2 <. ;8 +! =G55! !* >G)D! > DG=>)GDM'!+!D 22> 6!+0! 22=.0 >)$D !+ )!7 G0 !=-G0 !D! G0D!= $)* -G0 +'!= 0.!+DG0' +! G/.+!'!0* !0 . != 2G=I>8 !+ -.!+* 0!0 5+!.!0 J+! !DJ != /!+* >!0*.L/5+ !8 .!=0D!0 +! !+.* 0!)/!= > -2>L>D!/ . +0 !+0!/ 0!G!0 .+-J+0-!. MG !* D=)D!08

G'!0 .+)! .> G) !D=!G!= '!02>>!0 +! '!/!+0>/! !+D >!)= G0 )DD!0 I+!. 5( MG* >//!08 +0+'! +0 != I!==!* !D!0 >+) >)20 $H=> 0)>D!

)=8 00 $+0 !D > G'!0 * >2//!=.'!= +0 L!=0 >DDD8

 " & "

/ FE8 -D2!= . !0 +! .* D!>!= G/ 418EO )= MG/ )!* /!0!0 !+08 !D.!$ =!>>!. >5=+)D H!= 9D+!0D!0I!=$H'G0' !D=!GG0'>I!=$H'G0' G0 2=* >2='!I2../)D:8 +! !+.0)/!

+>D -2>D!0$=!+ G0 ..! 0D!=!>* >!0D!0 >+0 )!=M.+) !+0'!. !08 )!=! 0$2=/D+20!0 >+0 G0D!= !0 !.!$200G//!=0 OE@&4 4&A"A% O4@4 EOEA&%& 2 != OE@&FE @"4FE MG !=).D!08

## $ 

+0 != =G)!0 !+ +)=!= =G!= !>20 !=! +.$!8 != /G.0D! 2>5+M +!0>D != .D!>!= +0 .G!0 !'+00D +/ !=>D FO4F /+D !+0!= +0 !=D=G!='=G55!8 +!>! =+)D!D >+) 0 +0 != +/ .* D!= I20 A +> 4F )=!0 +! !+0!0 .D!=0D!+. !+0!0 =G != !+0! )J!>D!= 2 != !+0!0 0 !=!0 $H= >+! J+)D+'!0 !0>)!0 I!=.2=!0 )!08 +! =!$$!0 $+0 !0 "*/. +0 !+0!/ 4&*D'.+)!0 )LD)/G> +/*

/!= / =!+D'0)/+DD' >DDD8  " =+ !+0!. 6 22= +0D2=+0 .D!>!= 2>5+M* +!0>D =G!=!'.!+D!=+07 20D-D G0 !=DG0'>>D!..! .D!>!= +.$> +!0>D !8 8 )2/>* 00*D=(! 4F O"%FE .G!0 !.!$20 OE@&4*4&A"A% 2+. O4@4 EOEA&%& * +. )2>5+M/.D!>!=*5.G!08 !
  

+ . 0

3C3 =1 +.CF!//

,! 5@55 F=F%(!%G*=C! '" %+& ,>C ,1>6,=,!=C H30 *,>C3=,>* !L!F(C!1 41,( + !C* != 5M'M ,> 5M&? ,1 *3CC/1 =!(,!=C!9 *C(,!= H!=%G*=C *.!>6!=!> =3C(3+ 1,>C!1 LF0 3= 9 G= ,! //!,1+ *!==>*%C *,1C!=(!*C != >!/>C >!,1! !=G1 !C!1 F1 I,= LF0 !C=,!!1!1 != !,(!1!1 *1+ ,/ != F1 1(>C!9 ! ! *1 +

CC %3= !=C ,! 1*>C! F1 C=!,C !C* ,1 !1 /FC=F>* !> H!=!,1>0C!1 K=11!19 !, I,= ,! H31 ,*0 F>(!/4>C! !+ I/CI!//! ,00!= =!,)!1 != ,> >,! ,*1 >!/>C !=%>>C F1 H!=+ 1,*C!C9 > *F>6,!/ H31 ,/+ /,0 *.!>6!=! ,1 != !(,! H31 1C!1 1C 3/1 K *C 0 )$ +!' # $,3 ' ''9 *F/./>>!1 F1 1 !=!1 =F6+

!

  

      

 )( /( /( 0(+) / )  " +( # + $% ,%  0(+ !,% + ( + ) &  -) )(' + ( .  -)

0(+ ( -+- ( )- - (0 -(+%

+

6!1 ,!C!C > *!C!= F% 1+ %=(! !,1! ,1%G*=F1(>H!=1>C/+ CF1( 19 1C!= !0 H,!/H!=>6=!*!1 !1 3CC3 

 

 / !1 != /F!1!= *!C!=%4= !=H!=!,1 F1 > *!C!= /F!1+I,.F 2. ##$ +' #,$ +!' # $,3 ' ,1> 3(C+ /1 C*!C!= !,19 F !=/!!1 ,>C !,1 !J./F>,H!> /+=3(=00 =+ (!3C!1 H30 *,/*=031,>*!1 =*!>C!= F1 !1 G1>C/!=1 !> F>!>9 !1,!)!1 .11 01 ,!

4>C/,*.!,C!1 !> F%%!C> F1 > 1L!,1 >*I,1(!1 0,C != !1=K+,CC1!=+1 ,> ,1 ,! %=G*!1 3=(!1>CF1 !19 G= 1+ (3%=!F1 ! I,= I,! != ,! =(!1+ C,1,>*! 1 / %=31C! =:F!+ >C ,6, F% != /!,1!1 G*1! F%>6,!/!1$ =>C0/,( I,= !> EE9DM *= ,0 4I!/+3K!= !,1! ,JC,!>+=CK 0,C 61.K F1 C31!/!>> (!!19 % 0 + "( ( !+& ,>C /> >C+ >6,!/ != ,1 !=(=F66! ;//!> *!C!=< !> !FC>*!1 ,1 !=+ >*FCLF1 !> /F!1 F1C!= !,+ CF1( H31 C! !1L!/ LF !=/!!19 '' (+ --$ +!' #$33 ' F% != ./!,1!1 G*1!9

#  

      #   # #          

!  !  !!  !

"  ! # & # $  &" &  & % &" &  $ $!$ $  

 "      "   #   " # 

 # # #     !!!      ! 

  "  ' !$$$' '     ' !$(  !  $ % )&% ' )%" "%

   

     

 "

% /(& . !.+'1+ ' (+ L!,(!19 3F1C=K%=!F1 ! .300!1 LF !,*1*C!1 F% ,*=! 3>C!19 0 5&95E9529DM *= / !1 ,! F+ 6!=>C=> != 3F1C=K0F>,. # ,1 !//!= F1 30 >C3= 73C3 (!1CF=8 # 2.' !.+'1 + ,1 ,! !>C*//! !,19 F ,!+ >!0 !,10/,(!1 31L!=C!=/!1,> 6=>!1C,!=!1 ,! G1>C/!= !,1!1 F!=>*1,CC ,*=!= 0F>,./,>*!1 =%3/(! F1 1CG=/,* ,! >*41+ >C!1 ,1C!=+ F1 !,*1*C>/,!+ !=9 //!CC%=!F1 ! >3//C!1 >,* !+ =!,C> -!CLC !1 59 !L!0!= H3=+ 0!=.!1 0 5"9MM *= (>C,!=C ,1 != !>C*//! > =F>>,>*! CC/,*! 6!=1+ F1 //!CC+ *!C!= >*!/-,1>. 0,C !0 =301C,>*!1 //!CC % / (&9 > F>>,>*! CC/,+ *! 6!=1+ F1 //!CC+*!C!= >*!/-,1>. (!*4=C LF !,1!0 != 1!=.11C!>C!1 F>>/1 > F1 *C ,1C!=1C,31/ !,1!1 F>+

(!L!,*1!C!1 F%9 ;*I1!1+ >!!< (,/C >!,C >!,1!= =F%%G*=F1( 5"?? /> !,1!> != !/,!C!>C!1 F1 !.11C!>C!1 //!CC./>>,+ .!=9 G= !1!=C,31!1 H31 *!+ C!=!>F*!=1 (!*4=C >*,.3I>+ .K> *I1!1>!! LF= I!,*+ 1*C/,*!1 3=%=!F !9 !,C >!,+ 1!0 !>C!*!1 ,>C > !0 !> *!C!=> !=%3/(=!,* !>C=!C >!,1 !,(!1!> 0(! F1 F1H!=+ I!*>!/=! 1 ,H, F/,CC LF

 ,.!C> F9 9 ,1 != !>C*//! ,!1>C(> F1 311!=>C(> H31 5M9MM # 5"9MM *= F1 3F=,>C+ 1%3=0C,31 !/9 MD?'5 A E25 5M E? 3 != 1 //!1 !.11C!1 H!1C,0+ 3=H!=.F%>>C!//!1 !=*/C/,*9 !,C!=! 1%3> F1C!= MD?'5+E25E''' F1 F1C!= III9%!>C*//!+6/F!19 !9

' '(+ .+!' ( !+!+

11!=*/ != !=1>C/CF1(>+ =!,*! ; !,)!= !=>C< I,= !1 >C!1 H3=(!/!>!19 F ,!>!= >*41!1 = ,C,31 *C ,! 3(C+ /1 ,/,3C*!. (!/ !19 != 3=+ H!=.F% %G= ,! FC3=!1/!>F1(!1 %,1 !1 ,1 != 3(C/1 ,/,3C*!.

!F1 3=%!= C=)! " >CCC9 ,CCI3* 5M95M9 529MM *= =1 ,3>! 1C!=*/CF1( 0,C I,C+ L,(!1 /!CC!=>63=C(!>*,*C!1 !C!= =F11!=C /,!>C ;,C //!> F1 >*=%< # 4*!11(>C # > !!1 ,>C .!,1 *1F66!=.F=>

,1C=,CC & F=39 ,CCI3* M?9559 529MM *= =,11!=F1(!1 1 !,1!1 H!=%3/(+ C!1 K=,.!= !> C>,+!(,0!> 3 *!!= /,!>C ;,! 311! *C H,!= .!1< # G1C!= //011 # !,1! ,3(=%,! ,1C=,CC & F=39

  

 

       


&  

     ,, ! 2- +./; 9B: 90H; +??!0HE!G 9+00!  ! C9 .!9 9?); C95! 29; !0 ? !.!0! # ! 39:?!9 !0?! $ ! B!9 9!0!; 2.:?!9 ..G  ! 25$ !.!0!; 02.2) 2)0* 0; C)0 +.)!./  ! !9!9 9+?H; +.5!9? +. !'9 ;

!+:?0!9 !9)9 ; !+0)2. .$9+! !; 2:: B!9? ' ! 2??:). B9?; '!9 00; 355!. !9)9 ; +!)2. * 9+00!; G!9 .$9+! !; 2-!9

.9; !$$ 9/'9 ; !9?!. !9; .+!?H:) B9?; 2.)2E:-+ 9* :B.; !).+0' .:; !?H5$0 ? 90 ( ! 2(/00 !9)9 ; 3$!9 .* $9+! !; .B' 00; C9:)0!9 90; B E+' .$9+! !; B: .:!; //+' .:!; )..!9 +.* !'9 ; )B:?!9 )!2 29; )E! B?); !..!9 !9)9 ; +0 +:) 0'!29'; 2.$ 0'!* B9'; +//!9/00 B.  ! !9'!9 9+00!; 3).!9 +..+; 9+:?!9 9'9!?!; 9:-! 29; !0 !. ' .!0; 2$/00 !9?9B ; .90!9 +:!.2??!; 0390:)+. 0'!29'; 90!9 !9?9B ; 9!?H:)/9 !90!9; C)0!9'!9 !.!0!; 0')2$ D; 29!0H !9?; B E+' !9* ?9B ; 3)0 9+00!; )9* :)/+ ? .?!9; )B$!. 00; )!9!9 .+:!?); )B.H ./;

!+ !. .:!; 3..0!9 9)9 ; 5+.* '!9 9/; ?9-! 292?)!; 0* H!9 !9 ; !90!9 B 2.$ , ! 92/0+?H 9+-; 9C0+0' !9 ; .:)0!9 !+0H; +0 +. !; !B!9!+(!0 .:!; !-!. 9B?!; !G !0 9+00!; -2 00* 9+!; !+.)- .$9+! !; 3.?H:) !.!0!; 00+' 9+-; C..!9 2)00; !(/!9 B?); +-!092?? 9?; E9 .:!  ! 3)/! !.'; !'!0-2. +?); 96 !G0! !90!9; 0+0- 9* '2?; !0 !. .$9+! !; !99/00 C0?!9; +//.!9 9+-; !0- 2* )00; +!0!/00 902; 29'* 0!9 0$9! ; C).$9+! !. )9+* :?; C..!9 9:B.; 99 2* )00; ??2 ?)9+0; 29:? 9!0!; !(.!9 .+:!?); +! +* '!9 )9+:?; H!)?:)!- .:!; )+9/!9 0'!B9'; ).2?? 0$9! ; )/.$B( C0?!9;

)9// +?); )93 !9 !9* )9 ; !+$!9? 0'!B9'; ?!B !. 9+-; ?3)9 9+-; 2+'?/00 )9+:?; !0 .!9 9?+0; +..* 0!9 )9.2??!; B0 !9.+) 2.$; 5$ .:!

) 

, ! 9?)!. !0?!; !-!9 9:B.; !)9!0 ? !+0H; C??0!9 !+0H; !'!0-2. 9/?9B ; !'!0* -2. 2.$'0'; 39:)!. .* $9+! !; 9.!9 B??; 9+! 9+) 00+; .!9 )9+:?; 90 -! 9?+0; '!9 0'!B9'; C??* 0!9 0:; 9+0' :2. !; 290* 39$!9 .B:; +!!. 2.$'0';

+!:)!9 90; 9:)0!9 20,; ??)!: 9+-; C..!9 9* :B.; B0:) 2?)9; !.H +!* ?!9; 2G 0:*+.)!./; 2G 20,; /00 ??2; ).C-!9

2)+/; )B/00 !.'; )E.! )9+:?; 2, +:!.; 5.!?H!9 9/; B0'!9 0'0!. !; +!E!'!9 29:?; .?)!9 !.* /B?; 2.$ 9.

 +& , ! 9. B0 29+: 2.$$ .B: B0 9+- !.:).'!. 9+?H B0 +:!. )09+) 29:? B0 .?9B 90-!. !?!9 B0 9:B. 9+?H:) .B:* C9'!0 B0 00!.29! 9'!9 +.$9+! B0 ?! .!):)/+ ?

2?)9 B0 !.' !+$!9?

 & +& $, !

-2 B0 00 !(

 &.*  * %&*% % &&* & - %% % * - * .% &"% .-%# . * * .%$ ** & .% * * -&&*%  .#  /+'!(,! ,#

!*"&*"&! ! )& ! *! : 9C):?C-:?9!$$!0 $C9 9B!0 '!)? +0 +! 4I6 B0 !6 !+ +!:!/ C!9-20$!::+20!..!0 9!$$!0 :59+)? / A<6 -?2!9 +/ 2?!. .!F0 9 9'+?? 2*

:!0B/6 +! '!.!90?! )0!+* !9+0 +:? $9!+! B?29+0 B0 2B9* 0.+:?+06 )9!+!0 B0 .!:!0 E9!0 :!+? +)9!9 +0 )!+? +)9! .+!:?!0 !:)$?+'B0'!06 20

41<1 +: AII4 9!+?!?! :+! .: !/!+0:)$?::)E!:?!9 +/

0 !:D!90 0 !:-+9).+* )!9 !/!+0:)$?!0 ):!0 :!+? AIIA +:? :+! .: !+:!9!$!* 9!0?+0 $C9 +! 9!+?:'!/!+0* :)$? +.+:)! 9B!09!+? B0?!9E!':6 +! E+.. /+? !+0!/ !$!9? HB/ 7!9.!!0 +0 !9 ! +!0$.B?8 B0?!9).?!0 B0 B$-.9!06

B/ 9!$$!0 '!)39!0 ?9 +* ?+20!.. !+0 .!-!9!: 9C)* :?C-:B$$!? !+0 9$)9B0':* !9+)? B0 0?C9.+) +! 3'* .+)-!+? HB/ -?+D!0 B:?B:) / 9C):?C-:?+:)6 B:+-* !+?9'! 9B0 !0 +! !90:?.* ?B0' 6 +0 !9 -300!0 '!90 /+?-2//!0 :+! E!9 !0 E)* 9!0 !::!0 D20 9H+!)!9+00!0 !?9!B?6

 A<64I6 16II # 446@I )9 2?!. .!F0 9 9C):?C-:?9!$$!0 B//!9 4I 2:?!0 "%I B92 0/!. B0' !+ .+:!?) !:)0!9 I@<&4=AA&*I%%

 

* =*& D=G(- / (G*.. , / " 1&.// . 8 I!33C *-,D)'-D 8 G < <*/& $

D==A --D/& :11-F*--& ; */ *-,D '-D =D( / * D/= < D==A -) -D/& :11-F*--& ; */*-,D ') -D7 * < <- / * :(G*..) ; 4D<7 */ <* =*& D=G(/ (G*.. , / D= -=#) = <,D/=A=A1## 11-E <(D/)

& / ) *( / (G*..) 4= == <AA<,A*1/ / D/ (G*.. , /HD (2< G<) A A D# * 7 / / .1 </ / <) A*&D/&=/-& / G < / <1) D,A F1/ (2(=A . A/<

<H D&A7 * <.* , / =*/ * =A= -- < G *A E < D/= <

/ =&< /H / (*/D=7 1/ D/) = < . /1G)(1G E <H D& / * =*( . =A / F1< <A7 ( =D( = :11-F*--& ; *-,D G*< = (/ / - *(A #-- / =*( #E< = <*(A*& <1D,A HD /A)

=( * /7 < */< / * /1( ( DA */ / =D(=A <.*/ D/) A < 59%06 IB>$ ?I?0%I7 =A * /) #(<A D( /1( =1 G *A */ ) =D( -1(/A =*( D# + / --7 / * = . (< =*/ C / D ) ,D/&=.1 -- -* # <<7 *A D/ 1(/ D#=(* / =*/ =* *

*&(-*&(A= D/= < < 1 --< *( /7 =1/ = ( <F1<HD( / =*/ D/= < 4A /A* <A / <-D#<*/) / / #E< (G*.. , /7 * < <& / =*( F2--*& / D <=( *) /D/&=*- < (< < 11-/-& 7 *< #< D / D/= D# (< / ) =D(7

)! !"& " !! &"  <-D#<*// / , / 1FD. */ 7

!9 !0+29!0!+9? !9 ? ? .B!0 )? +0 :!+0!9 +?HB0' / 416 B.+ !+0!0 0!B!0 29:?0 '!* E).?6 B E+' !9'/00 +:? 29* :+?H!0 !9 +!?!9 )/+ ? ?!..* 11-F*--& *-,D)'-D7 D!9?9!?!9 B0 9+- C0H!. )?H*

/!+:?!9+06 +! :+0 :2$29? +0 +)* 9!9 0!B!0 B0-?+20 !+0'!:!?H?6 0:'!:/? '!)39!0 HB/ !+9? 0!B0 +?'.+! !96 +! :+0 0* :59!)59?0!9 !9?!9 B0 !9* /+??.B0' $C9 +! .B!0!9 !0+2*

9!0 B0 : +0 !'.+! HB9 !0+2* 9!0!B$?9'?!0 !: 2'?.0 * -9!+:!:6 B !99!+)!0 +:? !9 0!B! 29:+?H!0 ! !: !0+29!0!+9?!:

B E+' !9'/00 B0?!9 !.!$20 AAI&%%6
 

 

   

;;;.-&8(.3:/(05&58( (

8005&&8( ( 55/"$: 2& RG7& %&G N%N 6Q&8 ...$' * 5&('808' QHHN&66Q8.# =:6&:8$ 6Q&8 Q8% %H 0G <'<P >!2H P'@<X@? $( / "805$%/$ 7:8N.H !2H H7HN.H$ <X@XX1<J@XX0G$ :G+R0GQ8. Q+ 02HN:G2H"0&8 N2"57H"028&8 ...$( / &/$ .*. -&8( $' /$"# "0/#80 G2"0 0H&G 1 &@:@=6Q&8 ><9XO1--?@ &W&2"08&N&H &!&8 )

&!&8%2.& &2"08Q8. >!2H <X@XO@PX<O? G2"0 0H&G ) &@:@=6Q&8$ 28!62"5& 28 %H &H7NT&G5 ...$' -$5=('808' D :HN!G5&2N&8 QH 6Q&8&G =2NW&E $' *</ 0 5"800 <,@<X@$ G!&2N&8 %&G "0R6&G %&G G610&:%:G1:66&1"0Q6& VGQ >!2H <K@<<@?

/%5

...8 ' &5'/%5 PJ@<X@$ <K@XX ) PX@XX 0G$ 7=2:81 Q8% 2"0N&G+&HN %:88&GHN.H :"0&87G5N 8 ' &*05/'/%5 7:8N.H :"0&87G5N 72NNT:"0H Q&G87G5N

* 5&( "5/

/*!0 80 XJ@<X@$ <'@XX 0G$ 88&5N0G28 RG.&G )

2&!& 2HN %H H"0;8HN& 2+N X9@<X@$ <9@OX 0G$ 2& G.;%2& %&H "!&N0 <O@<X@$ <9@OX 0G$ 2NN&G8"0NHH=2NW&8 ) 0&N&G!66 <9@<X@$ <9@XX 0G$ 2"0G% G2&8H 0& :"5V :GG:G 0:T PX@PX@$ <9@XX 0G$ 2"0G% G2&8H 0& :"5V :GG:G 0:T P<@<X@$ <'@XX 0G$ :77&8 Q8% .&0&8 PJ@<X@$ <9@OX 0G$ V +2G %V P'@<X@$ <-@OX 0G$ ++&8N62"0& 0&N&G+R0GQ8. P'@<X@$ <9@XX 0G$ 88&G Q8% 8%&G& GGNR7&G O<@<X@$ <'@XX 0G$ 66 27 S:V XP@<<@$ <9@OX 0G$ % G:7&HH %&$( 9"( XJ@<X@$ <9@XX 0G$ 88&G Q8% 8%&G& GGNR7&G X'@<X@$ PX@XX 0G$ 8WA <O@<X@$ P<@XX 0G$ 8.:!66 <-@<X@$ <,@XX 0G$ R662 8R662R662 ) G&2 56&28& "0T&28"0&8 PO@<X@$ X9@XX 0G$ 2& 56&28& &U&$ %2& 82"0N !;H& H&28 5:88N& PO@<X@$ X9@XX 0G$ 2& 56&28& &U&$ %2& 82"0N !;H& H&28 5:88N& P'@<X@$ <<@XX 0G$ 28+R0GQ8. 28 :H3 +8 NQNN&

<,@<X@$ PX@XX 0G$ H QH Q+ :GH25 > 28:? <K@<X@$ PX@XX 0G$ H QH Q+ :GH25 > 28:? <J@<X@$ P<@OX 0G$ Q&G &N( 6Q!!28. G&8% PX<P >2H5:? <'@<X@$ PX@XX 0G$ 0G2H G6:T& 0& :G78 &5&G 8% > :8W&GN? <9@<X@$ PX@XX 0G$ Q2H& 28H&0&G ) :N&6 G&20&2N > !G&NN? PX@<X@$ <X@XX 0G$ J'X 0G& "06&2W 27 N0RG28.2H"0&8 :.N68% > Q8HN!&NG"0NQ8.? PX@<X@$ P<@XX 0G$ &NG 6"0&S QGN&NN > :8W&GN? PP@<X@$ PX@XX 0G$ H "0T&28 S:8 W > 28:? PO@<X@$ PX@XX 0G$ H "0T&28 S:8 W > 28:? P-@<X@$ P<@OX 0G$ Q&G &N( 6Q!!28. G&8% PX<P >2H5:? PK@<X@$ P<@XX 0G$ T&88V8 > :8W&GN? PJ@<X@$ P<@XX 0G$ 8% > :8W&GN? P9@<X@$ PX@XX 0G$ &G :G87& > 28:? OX@<X@$ PX@XX 0G$ &G :G87& > 28:? O<@<X@$ P<@OX 0G$ Q&G &N( 6Q!!28. G&8% PX<P >2H5:?*((5 ,>.>> "/ S@1 QN0@ :0882H52G"0&$ S@1 QN0@ 0G2HNQH5=&66&$ S@1

QN0@ 2G"0& ;/82NW$ S@1 &N0@ G6;H&G52G"0&$ S@1G&252G"06@ GR%&G.&7&28%&$ ;7@15N0@ &GW1 &HQ1 2G"0&@ *((5 ,>.> "/ 2G"0& &HQ 0G2HN2 %&G &262.&8 %&G 6&NWN&8 .& *((5 ,1.>> "/

8%&H52G"06@ &7&28H"0+N '05 ).6> "/ 2&!&8N&81.H1%S&8N2HN&8 ,. 8( 6. *(5 $' *(5 ,).>> "/ 6Q&H G&QW 28 &QNH"068% &@@ *((5 ).6> "/$ 66& S2&G :"0&8 <-@OX 0G NN0QH.&7&28%&

80 80 / *8/$05#(*/'5$*( $' 5"80

2& :QG2HN1 8+:G7N2:8 6Q&8 HN&0N 08&8 +RG %2& &G1 72NN6Q8. S:8 !&G8"0NQ8.&8$ QH&Q7H!&HQ"0&8 H:T2& N%N1$ QG7+R0GQ8.&8 Q8% N%NGQ8%+0GN&8 %QG"0 6Q&8 * 5&($&$*5"% H&0G .&G8 WQG &G+R.Q8.@ Q/&G%&7 &G06N&8 2& 28 %&G 8(*// 5/! :QG2HN1 8+:G7N2:8 Q"0 &28 QH.&T06N&H :GN27&8NH 8 <X@<X@$ <9@XX 0G$ &N&G GQ88&GN# D 2N 66&H Q8% H"0G+E@ :QS&82GH Q8% 8%&G5GN&8@

&HQ8.@ 28NG2NN# ,$XX QG:

($--#/$( * 5&( .. &/5-&5= ,> =G&"0W&2N&8# 2& <X1<P 0G 87&6%Q8.&8# &6@ P' <' P9 1 26# 28+: 58&2==S&G&281S:.N68%@%& &!1&2N&# TTT@58&2==S&G&281S:.N68%@%& /(05&58( ( QGH&# :G%2" 6528.$ N01:.$ 2 :8.$ QN:.&8&H G2828.$ BQ12N8&HH$ 6NQ8.HH"0Q6&$$D6!&8N;=+"0&8F

&8(/ ($*/(%*&& ..

<K@L<J@<X@$

U5QGH2:8 72N QH ) 2& S&G!:N&8& N%N R8H%:G+

RG +:6.&8%& S&8NH +Q8.2&GN %2& :QG2HN1 8+:G7N2:8 6H :GS&G5Q+HHN&66&# 05"&& <<@<X@$ PX@XX 0G$ 0& G&.:G28 :2"&H <9$9X QG: P,@<X@$ <9@OX 0G$ 2. 66&NN P'$,X L P9$KX QG: X,@<<@$ PX@XX 0G$ 2S28. &.&8%H :+ G2N2H0 WW ,X$OX L ,'$XX L K,$<, QG: X'@<<@$ <9@OX 0G$ :6%&8&H V87G 9$,X QG: X<@<P@$ <'@XX 0G$ 66&NN "0T8&8H&& P9$KX L O-$XX QG: XP@<P@$ <9@OX 0G$ NG28 &!&G P<$KX L P-$KX QG: <<@<P@$ <9@OX 0G$ 82N 6&U8%G :+788 ) N&G8HNQ8%&8 WQG &208"0NHW&2N O-$XX L OJ$XX L O9$KX QG: <,@<P@$ <9@OX 0G$ :Q8NGV &208"0N PO$XX QG:

*/(%9($ 8( 7>,6 <K@X<@$ <9@OX 0G$ 2& .G:/& 7=+&GH0:T O9$XX L -P$XX QG: <-@XO@$ PX@XX 0G$ G&7H :+ QH2"6 <<@<X@$ P,@<X@$ <X@XX !2H <O@XX Q8% <,@XX !2H <'@XX 0G$ O-$O, L OK$,, QG: P<@X-@$ PX@XX 0G$ 6+ "072NW 277&G K P-$-, L P'$', L OO$P, QG: <<@<X@$ <9@OX 0G$ 2& 72.:H :QG PX<O *5"#/$0 -O$KX L -'$<9 QG: <,@<X@$ <'@<, 0G$ :.N68%!2!62:N0&5$ G@ &:G. V&G6&# G2&%G2"0 2&NWH"0&

&="80

-/"5 9/ "+/&*0 $' 5"80

"/ (/5$*(("80

&/5-&5= ,7 &*( >61,3,1),>   I : ) G 9@XX 1<'@XX 0GI 28%&G!&NG&QQ8. S:8 9 !2H <O 0G Q8% <, !2H <' 0G$ 81 %&G& &2N&8 8"0 &G&28!GQ8.@&6@ X OJ -<LPP XP <P@ (/ -$&0555( $ =G&"0W&2N&8 : ) : <X@XX ) <P@XX 0G$ <P@<X@$ <9@OX 0G$ N@ :0882H52G"0& 6Q&8$ P@ 28+:1 Q/&G%&7 2 <-@XX ) <J@XX 0G Q8% : <-@XX ) <K@XX 82&5:8W&GN ) 68.& <# 7QH2" H"G 0G$ &6&+:8# XOJ-<L<- J9 P<   I :$ 2$ :$ G <X@XX ) <P@XX HH&# X OJ -<LP' <O1-' -JL-' -'$ 0G$ 2 Q/&G%&7 <-@XX ) <J@XX 0G$ 2 <J@XX ) <9@XX &HQ"0&GH&GS2"&# X OJ -<LP' <O1-' OPL-' O-$ 0G$ &6&+:8# XOJ-<L<,O 9O, U# XOJ-<LP' <O1-' O,$ TTT@N0&N&G1=6Q&81WT2"5Q@%&$ 1 26#H&GS2"&1=6Q&8 N0&N&G1=6Q&81WT2"5Q@%&

05"&&

$5

* 5&($0"0 ';&5# 8( 58/0"85==(5/8' ( 85 &8(

<'@<X@$ <-@XX 0G$ QH!26%Q8.H7&HH& ( 8505/! ,2 PX@<X@$ PX@XX 0G$ OX ) 2& GNV +RG 8H Q8..&!62&1 <9@<X@$ <9@XX 0G$ 27 +&G%&HN66$ 6=.:H ) !&8& GQ728H&68 27 W2+25$ P,@<X@$ <9@OX 0G$ 2. 66&NN 85:HN&8!&2NG.# O QG: PX@<X@$ <K@XX 0G$ &G 0N 8.HN S:G7 T26%&8 GQNC 6==&GH"0T77$ 2G5&8=:G628. 

&="80

Q%H:0G$ 28NG2NN# , QG: XK@<X@$ P<@XX 0G$ P<@ :65&G!HN# &68 > :8W&GN? PJ@<X@$ <-@XX ) <J@XX 0G$ GN&8W&2N# Q8% X'@<X@$ PX@XX 0G$ 8% T&88 T2G Q7 %&8 =+&6$ 28NG2NN# , QG: 66& WQH77&8W2&0&8 > 28:? <<@<<@$ <-@XX ) <J@XX 0G$ GQN+&HN$ 28NG2NN# O QG: X9@<X@$ PX@XX 0G$ 8% T&88 T2G 66& WQH77&8W2&0&8 > 28:? <X@<X@$ <'@OX 0G$ R"5H"0Q 28 26% Q8% 267 .&HN6N&N $/"&$" "/$"5( S:8 &G% Q%2. Q8% *550$(05 :6+.8. Q%6:++ > Q8HN!&NG"0NQ8.? *((5 ).6> "/ <X@<X@$ P<@OX 0G$ Q&G &N( S@1 QN0@ QN0&G52G"0&$ S@1 QN0@ G5QH52G"0&$ S@1 QN0@ 6Q!!28. G&8% PX<P >2H5:? <P@<X@$ P<@XX 0G$ P<@ :65&G!HN# :==&6!:"5 > :8W&GN? Q6QH0QH$ S@1 QN0@ &GH;08Q8.H52G"0&$ S@1G&252G"06@ &7&28%& >=N2HN&8?$ &Q=:HN:62H"0& 2G"0&$ 0G2HN621 <O@<X@$ P<@XX 0G$ N4 &G5&G ) "0&H &8NGQ7 6Q&8 >+28.HN6&G?@ 2NN&8 27 NQG7 > :8W&GN?

<,@<<@$ PX@XX 0G$ GH &2"0:T XK@<P@$ PX@XX 0G$ 2& &G5Q6&H5&Q6& XJ@<P@$ PX@XX 0G$ 2& &G5Q6&H5&Q6&

<K$XX QG: <K$XX QG: <K$XX QG:

5. *"(($0%$/" XP@<<@$ <9@OX 0G$ GH066 6&U8%&G

OJ$,X QG:

/%80%$/" <-@<<@PX<P$ PX@XX 0G$ 2:G &2%788 NN02H 2H&8!&G. O-$XX QG: "&*00 8($5= <O@<X@$ <,@XX 0G$ &G!HN5:8W&GN %&G 6Q&8&G QH2W2&G+G&Q8%& <P$XX QG: >&G7/2.N '$XX QG:? <X@<<@$ <,@XX 0G$ Q%:6+ @ :HNH D2& G&2W&8% H28% %2& GQ&8E <P$XX QG: >&G7/2.N '$XX QG:? <,@<P@$ <,@XX 0G$ &208"0NH5:8W&GN '$XX QG: >&G7/2.N -$XX QG:? /(0 /9( <,@<P@$ PX@XX 0G$ :Q8NGV1&208"0N O<@<P@$ PX@XX 0G$ 26S&HN&G

<9$,X QG: O<$,X QG:

66& &G7281 Q8% G&2H8.!&8 %&G &G8HN6NQ8.&8 :08& &T0G* :QG2HN1 8+:G7N2:8 6Q&8 8N&G&G G!&8 <$ X',PO 6Q&8 &2N <@ 5N:!&G .&8%&GN& ++8Q8.HW&2N&8# :8N.1G&2N.# <X@XX 1<J@XX 0G Q8% 7HN.# <X@XX 1 <O@XX 0G &6@ X OJ -<LP9< <X PJ U# X OJ -<LP9< O<XP' 1 26# N:QG2HN28+: =6Q&8@%& 8N&G8&N# TTT@=6Q&8@%&LN:QG2H7QH


20121006_Amtsblatt_Plauen  
20121006_Amtsblatt_Plauen  

http://2011.blick.de/20121006_Amtsblatt_Plauen.pdf

Advertisement