Page 1

voorjaar 2012 “Het is zonder meer een van de allerleukste boeken die ik het afgelopen jaar heb gelezen”

Islamo fobie en discri minatie

Wim Brands in het radioprogramma Brands met Boeken

Ineke van der Valk

“Hij laat de feiten voor zich spreken, de mooiste vorm van retoriek”

PALL A S P U B LI C ATI O N S

SNIJBURCHT

NRC Handelsblad SH HSHARIN HA A RING SHARING RIN G SHARIN SHARING HARING ARIN ARING RING RIN ING NG G HARING HARIN NG GNG G SH HARING HARIN ARIN G RIN NG ARI A AR R RI RIN N NG GG ARING ARIN NG SHAR SH SHA AR ING IN NSHARI G ARING SHA HA ARI NG HARI HAR RING ING SHAR SHARI AR ING IN SHAR ARING AR RING RI R NG HA NSH NG RING RIN IN ING NG G SH HARIN RING NG GARI ARING G ARIN NG GH ARIN ARING RING RIN SH S HA A AR RI R RING RIN ING IN I NG G RING NG G SHARIN S S HAR HA A AR R RING RIN I IN N NG G HAR H HA A AR R I IN N SHA S HARIN HA ARI RI N SH S H HAR HA AR A RI R I NG N G RINHA G A SH SH SHA SHA S HA AR RIIN NHA NG GA HARIN H HARI HAR HA ARI AR RIN RI R ING NG G SNG HGA AR ARI NSH IN NG N ING IN NG GRI ISHA ING NHA N SS HAR H HA AR A RIN R RING IN IING N NG G RING RIN G R ING NG N SH S HAR HARI HA H ARI AR ARIN A RING RI RIN IN NG NG HA H SHARI SHAR SH HA HAR H RIN RING NG N G G SH HAR H AR ARI ING IN N G A AR R IN I N NG G N G S HARI HA HAR RI R I IN ING NG G SHAR SHA AR R ING I IN NG N G SHA HAR A SH S H A ARIN N SH SHA AR A RIN ISNSH GHA R SHA S HARING HA H HAR ARING ARING AR RI RIN RING ING IN N G SS HSH HAR A RIN RI R RING IN IING N NG G G SSH R IN S HARING H HARIN N G HAR ARIN RI RIN R N NG G S HARING H ARING ARIN N G SH HR N G SHAR S SH SHA HAR ARIN A RIN R RI IIN ING NG N G SHA ARI NG SHAR S IN N SHAR SHA S ARING A HARING HARIN HA ARIN RIN RING NG RING SHARING SHARING HARING NG GNG

LODEWIJK BOLK EN DE BLOEI VAN DE NEDERLANDSE

SHARING

ANATOMIE

Culture and the Economy in the Internet Age — Philippe Aigrain with the contribution of Suzanne Aigrain

LAURENS DE ROOY

amsterdam university press

amsterdam university press

Over de Holocaust en andere genociden Een handboek voor docenten Onder redactie van M. van Haperen; W. Ten Have; J. Houwink ten Cate; B. Boender

amsterdam studies in the dutch golden age

BENJAMIN ROBERTS

WETENSCHAPPELIJK SUCCES KENNIS, TOEVAL OF NOESTE ARBEID? € 32,50

Sex and Drugs before the Rock ’n Roll Youth Culture and Masculinity during Holland’s Golden Age

Amsterdam University Press

Amsterdam University Press

ISBN 9789089643056

VERKRIJGBAAR VIA WWW.AUP.NL OF IN DE BOEKHANDEL

AUP prospectus voorjaar 2012_OMSLAG_incopy v5.indd 4-1

16-12-11 13:04


In deze catalogus presenteert Amsterdam University Press de voorjaarsaanbieding 2012. Mocht u naar aanleiding van deze informatie meer willen weten over onze titels, raadpleeg dan onze website www.aup.nl. Distributie: Amsterdam University Press distribueert in Nederland de boeken van de National Portrait Gallery, Groot-Brittannië en United Nations University Press, Japan. Amsterdam University Press is lid van de American Association of University Presses (AAUP) en de Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP).

Titels van Amsterdam University Press verschijnen onder de volgende imprints:

a m s t e r da m u n i v e r s i t y p r e s s

pa l l a s p u b l i c at i o n s

vo s s i u s p e r s U vA

In het fonds van Amsterdam University Press (AUP), de grootste universiteitsuitgeverij in Nederland, verschijnen peer reviewed wetenschappelijke boeken van hoge kwaliteit. AUP publiceert uitgaven over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale en culturele wetenschappen, in het Nederlands en in het Engels.

Amsterdam University Press biedt onder de naam Pallas Publications auteurs en instellingen de mogelijkheid om academische publicaties te laten produceren, distribueren en promoten.

Bij de Vossiuspers UvA verschijnen boeken van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam die de profilering van de universiteit ten doel hebben. Bovendien worden alle oraties van nieuwe hoogleraren van de UvA in deze imprint opgenomen. au p p o p u l a r s c i e n c e

In deze imprint verschijnt wetenschappelijk verantwoorde non-fictie voor een breed publiek. au p t e x t b o o k s

Onder deze noemer verschijnen de studieboeken van AUP, veelal voor het hoger onderwijs.

uitgever Amsterdam University Press Herengracht 221 1016 bg Amsterdam Tel: +31 (0)20 420 00 50 Fax: +31 (0)20 420 32 14 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl

publiciteit en promotie Ebisse Rouw Tel : +31 (0)20 420 00 50 E-mail: e.rouw@aup.nl Anneke Nollen Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: a.nollen@aup.nl

distributie nederland Centraal Boekhuis Postbus 125 4100 ac Culemborg Tel: +31 (0)345 475 800 Fax: +31 (0)345 475 884

verkoop, marketing en publiciteit Jelle Bloem Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: j.bloem@aup.nl

vertegenwoordiging nederland Aquarius Boekverkoop Eveline Hansen Meenkselaan 12 3972 jr Driebergen-Rijsenburg Tel: +31 (0)6 16 42 48 73 E-mail: ehansen@aquariusboekverkoop.nl

vertegenwoordiging belgië Davidsfonds Blijde-Inkomststraat 79-81 B-3000 Leuven Tel. +32 (0)16 310 600 Fax +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be

distributie in groot-brittannië, europa en azië nbn International 10 Thornbury Road pl 6 7 pp Plymouth Groot-Brittannië Tel: +44 (0)1752 202 300 Fax: +44 (0)1752 202 330 E-mail: orders@nbninternational.com

vertegenwoordiging in saoedi-arabië, koeweit, vae, bahrein, oman, katar, egypte, libanon, syrië, irak, libië en iran Avicenna Partnership Ltd. Bill Kennedy Tel: +44 (0)7802 244 457 Fax: +44 (0)1387 247 375 E-mail: bill.kennedy@btinternet.com

vertegenwoordiging in groot-brittannië en ierland Manchester University Press Oxford Road Manchester M13 9NR United Kingdom Tel: +44 (0)161 275 2310 Fax: +44 (0)117 274 3346 E-mail: mup@manchester.ac.uk

vertegenwoordiging europa (uitgezonderd nederland, belgië, ierland en groot-brittannië) Durnell Marketing Ltd. 2 Linden Close Tunbridge Wells tn4 8hh Kent United Kingdom Tel: +44 (0)1892 544 272 Fax: +44 (0)1892 511 152 E-mail: mail@durnell.co.uk

vertegenwoordiging en distributie in verenigde staten en canada The University of Chicago Press 1427 East 60th Street Illinois 60637, Chicago usa Tel: +1 (0)7737027733 Fax: +1 (0)7737029756 www.press.uchicago.edu

vertegenwoordiging australië en nieuw-zeeland Footprint Books Pty Ltd 1/6 A Prosperity Parade Warriewood NSW 2102 Australia Tel.: +02 9997 3973 Fax: +02 9997 3185 E-mail: info@footprint.com.au

vertegenwoordiging china Inspirees International A. van Scheltemaplein 86 2624 PJ Delft Tel: +31 (0)15 879 55 01 E-mail: info@inspirees.com

Levering geschiedt onder toepassing van

Libridis Postbus 101 6130 ac Sittard Tel: +31 (0)46 459 48 48 Fax: +31 (0)46 452 48 75

de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boekenprijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.

ontwerp- en zetwerk: suzan beijer, weesp opmaak en lithografie: straight premedia b.v amsterdam

AUP prospectus voorjaar 2012_OMSLAG_incopy v6.indd 2-3

20-12-11 14:47


kunst

2 Vijf over twaalf

27 The Transformation of Solidarity

3 Het boek van het gedrukte boek

27 Social Concertation in Times of Austerity

4 Lucian Freud: Portraits

28 Kennisklimaat

5 Lucian Freud: Painting People

28 From Civilians to Soldiers and from Soldiers to Civilians

6 Goede bedoelingen in het onderwijs

28 Immigrant Performance in the Labour Market

7 Snijburcht

29 The Thought Remolding Campaign of the Chinese Commu-

8-9 Lustrum: 20 jaar AUP

nist Party-state 29 Aspects of Urbanization in China 29 Transnational Flows and Permissive Polities

11 Eigen en vreemd 12 Het Thälmanncomplex

p ro e f s c h r i f t e n 31 Associative Corporate Governance

13 Over de Holocaust en andere genociden

31 Tussen liberalisme en conservatisme

13 On the Holocaust and Other Genocides

32 European Security Culture

14 Bastard or Playmate?

32 Wikken en wegen

14 Outsider Art Realms

32 In somno securitas? / Droomvak anesthesie?

15 Strijd voor de kunst / Fight for the Arts

32 Van wie zijn zij? De ambtenaren

15 Mobile Screens

32 Omstreden wetenschap

16 Sharing

32 De prijs van vrijwilligerswerk

16 Imagining Global Amsterdam

32 ‘A Life Changing Experience!’

17 Sempre appassionato

tijdschriften 33 De Academische Boekengids

19 Fabels van liefde

33 Journal of Dutch Literature

19 Geestelijke opklimmingen

33 Internationale Neerlandistiek

20 Gedeeld Koninkrijk

34 Mens & Maatschappij

20 War of Words

34 Tijdschrift voor Muziektheorie

20 Wie onder palmen leeft

34 Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

21 Kennerschap en de ideale schoonheid

35 Journal of Archaeology in the Low Countries

21 Sex and Drugs before the Rock ’n’ Roll

35 Tijdschrift voor Genderstudies

21 Habsburg Communication in the Dutch Revolt

35 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

sociale wetenschappen

eerder verschenen titels

23 Islamofobie en discriminatie

36 Art and Allegiance in the Dutch Golden Age

24 Vertrouwen in de burger

36 The Eye of the Connoisseur

24 iGovernment

36 The Signature Style of Frans Hals

25 Nieuw in Nederland

36 Soldiers at Leisure

26 Participatie en vertegenwoordiging 26 De slimme gemeente nader beschouwd 27 Care at a Distance

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 1

b e s t e l i n f o r m at i e

sociale wetenschappen

25 Dynamics of Power in Dutch Integration Politics

geestes wetenschappen

18 From Physical Geography to Historical Geography

geschiedenis

12 Nazi Soundscapes

18 Het morele domein

ta a l

geesteswetenschappen

20-12-11 14:20


2

Rob de Wijk

5 over 12

5 over 12

Hoe Nederland sterker uit de crisis kan komen

Dit boek zal ook als living book op www.vijfovertwaalf.nl worden uitgegeven. De auteur zal daarin steeds een update geven van de laatste stand van zaken. Andere deskundigen worden uitgenodigd om mee te discussiëren en het boek van updates te voorzien.

Hoe Nederland sterker uit de crisis kan komen rob de wijk

a ms t er da m uni v er si t y pr ess

Ontkennen helpt niet meer. Politici moeten een antwoord vinden op de grote uitdagingen van deze tijd om onze welvaart en veiligheid voor ons en onze kinderen te waarborgen. Dit lijkt een onmogelijke opgave want onze democratie staat onder druk. Toch eisen de opkomst van nieuwe grootmachten als China, grondstoffenschaarste, klimaatverandering, de financiële crisis en stagnerende economische groei een krachtig antwoord. Komt dat antwoord er niet, dan gaat de financiële crisis naadloos over in verval en als het echt tegenzit, in economische, maatschappelijke en politieke chaos. Antwoorden en oplossingen zijn mogelijk. Maar dat vereist politici die het volk leiden en niet politici die het volk naar de mond praten. Politici zouden het vertrouwen van de burger moeten herwinnen met een nieuw, op feiten gebaseerd, richtinggevend verhaal over waar het met Nederland naartoe moet. Dat geldt juist voor een land als Nederland,

dat voor haar bestaan zozeer van interactie met de rest van de wereld afhankelijk is. Rob de Wijk geeft aan hoe de westerse wereld in de huidige situatie verzeild is geraakt, wat de toekomstige uitdagingen zijn en hoe daarop kan worden ingespeeld, te beginnen in Nederland. Hij concludeert dat ons land sterker uit de crisis kan komen mits politici een nieuwe, positieve maatschappelijke dynamiek weten te creëren. Voor het daarvoor benodigde richtinggevende verhaal geeft hij een forse aanzet. rob de wijk is hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Van hem verschenen in Nederland: Pyrrus in Kosovo (2001), Supermacht Europa (2005), Doelwit Europa (2008) en Toestanden in de wereld (2008).

aup popular science • a-titel • ca. 200 pagina’s • 16 x 24 cm • paperback • april 2012 nur 697 • isbn 978 90 8964 427 5 • e-isbn 978 90 4851 635 3 • €19,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 2

16-12-11 13:01


3

Mathieu Lommen

Het boek van het gedrukte boek

2

In dit rijk geïllustreerde boek zijn werken bijeengebracht die de canon van meer dan vijfhonderd jaar westerse boekvormgeving illustreren. Het gedrukte boek in al zijn gedaanten: als naslagwerk en kunstwerk, als ‘machine à lire’ en beeldboek, en als prestigeboek en wegwerppocket. Er is werk opgenomen van beroemde drukkers uit de handpersperiode – Nicolas Jenson, Aldus Manutius, Christoffel Plantijn, de Elzeviers, John Baskerville en Giambattista Bodoni – en van toonaangevende moderne boekontwerpers zoals William Morris, El Lissitzky, Jan Tschichold, Paul Rand, Robert Massin en Irma Boom. Extra aandacht geeft de auteur aan drukkershandboeken, die inzicht geven in het

Een visuele geschiedenis

10

drukproces, en aan kalligrafieboeken en letterproeven, die de letter in een breder kader plaatsen. Ook is er bijzonder geïllustreerd werk van architecten en kunstenaars als Giovanni Battista Piranesi en Maria Sibylla Merian opgenomen. mathieu lommen is designhistoricus en conservator grafische vormgeving aan de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties).

aup • a-titel • 480 pagina’s • 32 x 23 cm • 250 fc illustraties • hardback • februari 2012 nur 610 • isbn 978 90 8964 279 0 • e-isbn 978 90 4851 348 2 • €49,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 3

16-12-11 13:01


4

Sarah Howgate

Lucian Freud: Portraits

Essays en interviews met Lucian Freud door Michael Auping

Met een bijdrage van John Richardson

Lucian Freud was een van de grootste realistische schilders ter wereld. Dit nieuwe, gezaghebbende overzicht van Freuds portretten en modelschilderijen verkent zijn werk gedurende zeven decennia, van de vroege jaren 1940 tot zijn dood in 2011. De mooiste portretten uit openbare en particuliere collecties van over de hele wereld komen samen in dit boek. Lucian Freud: Portraits verkent de stilistische ontwikkeling en de technische virtuositeit van Freud. Een reeks van niet eerder gepubliceerde interviews uitgevoerd door Michael Auping tussen mei 2009 en januari 2011 onthullen de gedachten van de kunstenaar over de complexe relatie tussen kunstenaar en model, de bijzondere uitdagingen van

het schilderen van naaktmodellen, zelfportretten, en zijn opvattingen over andere schilders die hij bewonderde. Het boek bevat meer dan 130 schilderijen, tekeningen en etsen geselecteerd in nauwe samenwerking met de kunstenaar. sarah howgate is conservator van Hedendaagse Portraits in de National Portrait Gallery, Londen. michael auping is Chief conservator van het Museum voor Moderne Kunst in Fort Worth. john richardson, een vriend van Lucian Freud en auteur van een A Life of Picasso.

national portrait gallery • engelstalig • a-titel • 256 pagina’s • 29,5 x 22,7 cm 200 fc illustraties • hardcover • februari 2012 • nur 640 • isbn 978 1 85514 441 5 • €39,95

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 4

20-12-11 14:22


5

Inleiding door Martin Gayford

Lucian Freud: Painting People Met een voorwoord van David Hockney

Lucian Freud schilderde vanaf de vroege jaren veertig tot aan zijn dood in 2011. Lucian Freud: Painting People brengt uit deze jaren de beste portretten en modelschilderijen van hem samen. De schilderijen zijn aangevuld met een chronologisch beeldverslag van persoonlijke foto’s van de kunstenaar, waarvan een aantal niet eerder gepubliceerd. David Hockney, medekunstenaar en vriend , doet verslag van zijn ervaringen als model van Lucian Freud. Daarnaast gaat kunstcriticus Martin Gayford in zijn inleidende essay in op de vraag welke plaats Freud inneemt in de kunstgeschiedenis. Hij biedt de lezer een inkijkje in het persoonlijk leven

van de kunstenaar. Wat was Freuds eigen kijk op de kunst van het portretschilderen? martin gayford is kunstcriticus en schrijver. Hij was co-curator van de Constable Portraits-tentoonstelling in de National Portrait Gallery in 2009. david hockney is schilder, graficus en fotograaf. Hij was een vriend van Lucian Freud, voor wie hij in 2002 model zat.

national portrait gallery • engelstalig • a-titel • 96 pagina’s • 21 x 16,8 cm • 85 fc illustraties • paperback met flappen • februari 2012 • nur 640 • isbn 978 1 85514 454 5 • €15, -

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 5

16-12-11 13:01


6

Jaap Dronkers (red.) Kansen en missers

Jaap Dronkers (red.)

Goede bedoelingen in het onderwijs

Goede bedoelingen in het onderwijs Kansen en missers

Onderwijsvernieuwingen zijn vaak minder effectief dan verwacht, of hebben geheel onverwachte neveneffecten. Instituten als het gezin hebben een veel grotere invloed op onderwijsuitkomsten dan het onderwijs zelf. Ook ontwikkelingen in de samenleving worden in het onderwijs gevoeld en ondergaan. Gevolgen van migratie en het streven naar individuele ontplooiing vinden hun uitdrukking in meer interetnische (on)verdraagzaamheid binnen scholen en in slechtere onderwijsprestaties op scholen met hogere percentages eenoudergezinnen. Dit betekent niet dat het onderwijs een machteloos instituut is: het kan ook bijdra-

gen aan de inrichting van de samenleving. Zo kan de etnische diversiteit van scholen onder bepaalde omstandigheden de verdraagzaamheid in een samenleving verhogen en de betrouwbaarheid van onderwijsdiploma’s het functioneren van de arbeidsmarkt verbeteren. jaap dronkers is hoogleraar International Comparative Research on Educational Performance and Social Inequality aan de Universiteit Maastricht.

jaarboek mens & maatschappij aup • w-titel • 210 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback • reeds verschenen nur 740 • isbn 978 90 8964 390 2 • e-isbn 978 90 4851 296 6 • €34,95

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 6

16-12-11 13:01


7

Laurens de Rooy Lodewijk Bolk en de bloei van de Nederlandse anatomie

Snijburcht

SNIJBURCHT LODEWIJK BOLK EN DE BLOEI VAN DE NEDERLANDSE ANATOMIE

LAURENS DE ROOY

amsterdam university press

Snyburg was de bijnaam van het Amsterdamse Theatrum Anatomicum (tegenwoordig De Waag) op de Nieuwmarkt. Deze universitaire werkplaats was volledig gebouwd naar de inzichten van de man voor wie het een tweede woonhuis zou worden: de kleurrijke anatoom Lodewijk Bolk. Snijburcht belicht de opbloei van de ontleedkunde rond 1900 en Bolks respectabele aandeel daarin. Achter de gesloten deuren van zijn eigen ‘snijburcht’ bracht Bolk met scalpel, pincet, microscoop en zijn creatieve geest de Nederlandse anatomie op wetenschappelijk gebied tot

bloei. De welhaast tirannieke directeur bracht op zijn geheel eigen wijze niet alleen generaties studenten de anatomische basiskennis bij, maar hij stoomde ook tal van leerling-anatomen klaar om de leiding te nemen over vrijwel elk ontleedkundig instituut in Nederland en de overzeese gebieden. laurens de rooy is medisch historicus en conservator van Museum Vrolik, het anatomisch museum van het AMC, Amsterdam.

aup • w-titel • 360 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • 60 z/w afbeeldingen • paperback reeds verschenen • nur 686 • isbn 978 90 8964 387 2 • e-isbn 978 90 4851 547 9 • €29,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 7

16-12-11 13:01


Amsterdam University Press

Twintig jaar meebewegen op de golven van de tweede informatierevolutie Amsterdam University Press bestaat 20 jaar. Een lustrum dus, waar we graag bij stilstaan. Maar waarom? Want twintig jaar is voor een uitgeverij geen heel bijzondere leeftijd. En zeker niet in de academische wereld. Kijk maar naar uitgevers als Harvard University Press (‘a home to printing since 1643’), Oxford University Press (‘has its origins in the information technology revolution of the late fifteenth century’) of Princeton University Press (‘issuing its first book — The Beginnings of Gospel Story, by Benjamin W. Bacon — in 1909’). Toch staan wij stil bij twintig jaar AUP omdat de uitgeefwereld in de afgelopen twee decennia sneller is veranderd dan in de twee eeuwen daarvoor. Amsterdam University Press werd in 1992 door de Universiteit van Amsterdam opgericht. De toenmalige voorzitter van het College van Bestuur, Jan Karel Gevers, vond dat een echte universiteit een tijdschrift moest hebben en een uitgeverij. Het tijdschrift was er al, Folia, de uitgeverij echter nog niet. Daarom is Amsterdam University Press (AUP) opgezet, naar Angelsaksisch model als not-for-profit uitgeverij. Het bedrijf werd los van de universiteit ondergebracht binnen de UvA Holding. Dit vooral om de inhoudelijke onafhankelijkheid te waarborgen. Vanaf de oprichting werkt AUP met redactieraden bestaande uit prominente wetenschappers die de manuscripten aan een degelijk peerreview onderwerpen. In de beginjaren werd het peerreview in driemaandelijkse vergaderingen door de

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v9.indd 8

leden van de redactieraden Sociale- en Geesteswetenschappen zelf gedaan. Inmiddels bepalen deze leden aan welke internationale externe peerreviewers de manuscripten en voorstellen moeten worden voorgelegd en krijgen ze daarna de schriftelijke beoordelingen ter besluitvorming voorgelegd. De kwaliteit van de uitgaven stond dus voor AUP altijd al voorop, en dat is nog steeds zo. Wat dat betreft is er in de afgelopen twintig jaar niets veranderd. Toch lijkt het wel twee eeuwen geleden sinds we onze eerste publicaties uitbrachten. Voor Oxford University Press was de revolutie tijdens haar ontstaan de ontdekking van de boekdrukkunst. Daardoor was het plotseling mogelijk om veel grotere oplages van boeken te maken. En kennis en nieuwe inzichten geweldig te versnellen. Amsterdam University Press is opgericht en ‘volwassen’ geworden tijdens een volgende revolutie in de informatietechnologie. De betekenis en het eindpunt van de revolutie die zich voltrokken heeft – en nog steeds volstrekt – sinds de oprichting van Amsterdam University Press is nog lang niet duidelijk. Maar zeker is wel dat zij moeilijk te overschatten is. Verschenen onze eerste publicaties in 1992 nog allemaal alleen in papieren versies, inmiddels wordt het merendeel van alle tweehonderd boeken en negen tijdschriften die jaarlijks bij AUP verschijnen meteen als digitale versie (e-boek) uitgebracht, vaak ook in Open Access.

21-12-11 12:48


Net als ten tijde van de uitvinding en toepassing van de boekdrukkunst, krijgt ook nu de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten dankzij de nieuwe informatietechnologieën een ongelofelijke versnelling. Wat maar goed is ook, want het voortbestaan van met name het boek als drager van academische informatie staat sinds geruime tijd onder druk. Universiteitsbibliotheken zijn vanaf de tweede helft van de vorige eeuw hun budgets meer en meer gaan aanwenden voor de aanschaf van academische tijdschriften, vooral in de bètawetenschappen. En aangezien de bibliotheekbudgets sindsdien nauwelijks zijn gestegen, is dit ernstig ten koste gegaan van de aanschaf van boeken. De oplages die een uitgever van haar wetenschappelijke boeken kan verkopen zijn daardoor gekelderd. Was het enkele decennia terug nog gebruikelijk om wereldwijd 1500 exemplaren van een goede wetenschappelijke monografie te verkopen, inmiddels mag je als uitgever – en auteur! – blij zijn als er 300 over de toonbank gaan. Maar gelukkig bieden nieuwe technologieën, zoals onder andere het internet, soelaas. Alle informatie die digitaal op de juiste wijze beschikbaar wordt gemaakt, kan met één druk op de computer gevonden worden. Altijd en overal. Wat een luxe! En zou het ook niet eigenlijk volstrekt vanzelfsprekend moeten zijn dat de resultaten van onderzoek, dat toch grotendeels wordt gefinancierd met publieke middelen, vrij toegankelijk in Open Access voor iedereen beschikbaar komt? Vrije circulatie van onderzoeksresultaten inclusief de achterliggende data is natuurlijk van enorm belang, ook juist voor de wetenschap(pers) zelf. Is er dan nog wel toekomst voor het traditionele boek? Zeker wel. Ondanks het feit dat meer en meer mensen over een e-reader beschikken, zien wij geen terugloop in het aantal exemplaren dat wij van een papieren

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v9.indd 9

boek verkopen wanneer we dezelfde tekst ook als e-boek of in Open Access beschikbaar stellen. Kennelijk kiezen veel lezers op dit moment nog steeds voor het boek in papier als drager van informatie op het moment dat ze de inhoud echt tot zich willen nemen. Hoe zal de uitgeefwereld er over 20 jaar uitzien? Wij brengen nu boeken uit waarbij de lezer in de digitale versie kan doorklikken naar achterliggende databestanden in beeld en vaak ook geluid. Zodat de gegevens waarop een onderzoeker zijn of haar betoog heeft gebouwd, kunnen worden gecontroleerd en natuurlijk hergebruikt. En het kan nog veel interactiever. Achter de artikelen in het Journal of Archeology in the Low Countries vind je bijvoorbeeld behalve afbeeldingen van opgravingen, ook grafieken en tabellen die zelf aan te vullen zijn. En volgend jaar zal onze Academische Boekengids een applicatie lanceren waardoor ook artikelen van de Belgische en Engelse zustertijdschriften Karakter en The London Revue of Books te raadplegen zijn, inclusief verwijzingen naar vergelijkbare informatie. En dat is nog maar het begin. Niemand kan voorspellen wat er nog meer mogelijk zal worden in de komende jaren. Maar net als wij in de afgelopen twintig jaar hebben gedaan, zal Amsterdam University Press ook in de komende jaren er alles aan blijven doen om te zorgen dat de resultaten van wetenschap zo goed, snel, doeltreffend en gebruiksvriendelijk als mogelijk is, beschikbaar komen. In de statuten van AUP staat: ‘Amsterdam University Press stelt zich ten doel de wetenschap door middel van academische uitgaven te ondersteunen en stimuleren. De inhoudelijke kwaliteit van de uitgaven is daarbij het uitgangspunt.’ Dat was onze missie in 1992. En dat blijft het voor de toekomst. saskia c.j. de vries en martin voigt

21-12-11 12:48


Geesteswetenschappen

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 10

16-12-11 13:02


11

Eigen en vreemd

Meertaligheid in Nederland

EIGEN EN VREEMD

meertaligheid in Nederland

g e e s tg e sew s cehtieendsecnhi sa p p e n

Leonie Cornips

Leonie Cornips

Amsterdam University Press

Het verschijnsel meertaligheid roept bij veel Nederlanders allerlei opvattingen, oordelen en standpunten op. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken? En is dat altijd zo geweest? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Aan de hand van een aantal populaire opvattingen zoals: ‘Wie “straattaal” spreekt, spreekt (geen) Nederlands’ en ‘Wie meertalig is, is (g)een goede burger van Nederland’ en ‘Vroeger was Nederland (g)een eentalig land’

laat de auteur zien hoe het met meertaligheid in Nederland gesteld is. Cornips illustreert, nuanceert of verwerpt deze opvattingen in een toegankelijk en prikkelend betoog. leonie cornips is onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) en sinds september 2011 bijzonder hoogleraar Taalcultuur aan de Universiteit Maastricht.

meertens nieuwjaarsuitgaven aup • w-titel • ca. 96 pagina’s • 17 x 20 cm • paperback • januari 2012 nur 616 • isbn 978 90 8964 344 5 • e-isbn 978 90 4851 475 5 • €17,50

eerder verschenen in de reeks gelukkig nieuwjaar • evelien doelman • a-titel • 64 pagina’s • isbn 978 90 8964 254 7 • € 14,95 een echte amelander spreekt dialect • mathilde jansen • a-titel • 64 pagina’s • isbn 978 90 8964 203 5 • € 14,95

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v10.indd 11

23-12-11 10:12


12

geesteswetenschappen

Dick de Mildt

Het Thälmanncomplex

Het Thälmanncomplex geschiedenis van een politieke str afza ak

dick de mildt

a msterda m universit y press

Het Thälmanncomplex vertelt het verhaal van een bijzondere Duitse strafzaak. In augustus 1944 vermoordden de nazi’s, na langdurige gevangenschap, de Duitse communistenleider Ernst Thälmann. Hoewel de moordenaars bekend waren en justitie in 1945 van de meesten van hen de verblijfplaats kende, duurde het veertig jaar voordat de enige nog levende verdachte van betrokkenheid bij de moord voor de rechter werd gebracht. Het boek laat zien waarom dit proces zo lang op zich liet wachten. Tegelijk schildert het de politieke dimensie van de zaak-Thälmann tegen de achtergrond van de Duits-Duitse

Geschiedenis van een politieke strafzaak

verhoudingen gedurende de Koude Oorlog. Ten slotte toont het boek de complexe waarheidsvinding in dit bijzondere Duitse strafproces en laat het zien hoezeer de uitkomst van het proces werd bepaald door politieke overwegingen. dick de mildt is historicus, zelfstandig onderzoeker en als redacteur van de historisch-juridische bronnenserie Justiz und NS-Verbrechen verbonden aan de afdeling Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam.

aup popular science • a-titel • 160 pagina’s • 14,8 x 21,0 cm • paperback • reeds verschenen nur 828 • isbn 978 90 8964 389 6 • e-isbn 978 90 4851 546 2 • €19,90

Carolyn Birdsall

Nazi Soundscapes

Nazi Soundscapes

Sound Technology and Urban Space in Germany, 1933-1945 Carolyn Birdsall

A M S T E R DA M U N I V E R S I T Y P R E S S

Na de formatie van de NSDAP in de jaren ’20 werden verschillende vormen van geluid (stem, ruis, stilte, populaire muziek) en mediatechnologieën (radio en luidsprekersystemen) ingezet voor hun politieke programma. Vanuit de historisch invalshoek van het stedelijke ‘soundscape’ van Düsseldorf, onderzoekt de auteur de productie en receptie van deze geluiden en technologieën. Nazi Soundscapes brengt in kaart hoe het politieke bestel de stedelijke ruimte en identiteitsformatie van burgers door middel van geluid beïnvloedt. Het geeft een kritisch perspectief op zowel visuele als auditieve manieren van controle

Sound, Technology and Urban Space During Nazi Germany

en discipline, in het bijzonder bij uitsluiting en geweld tijdens het nationaalsocialisme (1933-1945). Nazi Soundscapes geeft een fascinerende kijk op de culturele betekenis van geluid tussen de jaren ’20 en ’40 van de vorige eeuw. Een essentieel boek voor lezers met een interesse in de Duitse politieke cultuur, moderne media en stedelijke geschiedenis. carolyn birdsall is assistent-hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam.

aup • engelstalig • w-titel • 256 pagina’s • paperback • 15,6 x 23,4 cm mei 2012 • nur 962 • isbn 978 90 8964 426 8 • e-isbn 978 90 4851 632 2 • €39,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 12

16-12-11 13:02


13

Over de Holocaust en andere genociden

Een handboek voor docenten

Over de Holocaust en andere genociden Een handboek voor docenten

geesteswetenschappen

Maria Van Haperen, Wichert Ten Have, Johannes Houwink ten Cate, Barbara Boender (red.)

Onder redactie van M. van Haperen; W. Ten Have; J. Houwink ten Cate; B. Boender

Amsterdam University Press

Naar aanleiding van de Holocaust beschreef Raphael Lemkin het verschijnsel genocide. De Verenigde Naties tekenden in 1948 een verdrag ter voorkoming van genocide in de toekomst. Sindsdien vond er volkerenmoord en grootschalige massamoord plaats in Cambodja, Rwanda en vele andere landen. Genocide is een complex verschijnsel, met grote maatschappelijke gevolgen. Daders van genocide en massamoord worden in toenemende mate vervolgd door internationale tribunalen en gerechtshoven. Ook verdachten van misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog worden nog altijd ter verantwoording geroepen voor hun daden. Om de Holocaust en andere genociden in het voortgezet onderwijs te

kunnen behandelen is een behoorlijke dosis feitenkennis nodig. Deze bundel beschrijft kort en overzichtelijk vijf gevallen van genocide uit de twintigste eeuw, en de rechtsgang die daarop volgde. Door illustraties, verwijzingen en het gebruik van puntsgewijze overzichten, en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur, wordt inzicht gegeven in processen van genocide. Onder redactie van: maria van haperen, wichert ten have, johannes houwink ten cate, barbara boender, ben kiernan, martin mennecke, ugur üngör en ton zwaan.

aup popular science • s-titel • 160 pagina’s • 17 x 24 cm • paperback • maart 2012 nur 689 • isbn 978 90 8964 380 3 • e-isbn 978 90 4851 527 1 • €14,50

the holocaust and other genocides • engelstalig • isbn 978 90 8964 381 0 e-isbn 978 90 4851 528 8 • €14,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v9.indd 13

20-12-11 17:02


14

geesteswetenschappen

Robrecht Vanderbeeken, Christel Stalpaert, David Depestel, Boris Debackere (red.)

Bastard or Playmate?

Bastard or Playmate? Adapting Theatre, Mutating Media and Contemporary Performing Arts

T H E AT E R T O P I C S

Edited by Robrecht Vanderbeeken, Christel Stalpaert, David Depestel and Boris Debackere AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Deze aflevering van Theater Topics thematiseert het muteren van nieuwe en oude media in relatie tot de podiumkunsten. Hoe zijn verschillende aspecten van theater geëvolueerd in het digitale tijdperk? Hoe pasten historische tradities zich aan aan nieuwe culturele contexten? Richt mutatie het theater ten gronde, of is het misschien net datgene wat hedendaags theater karakteriseert? Met bijdragen van een keur aan internationale wetenschappers en artiesten biedt deze publicatie een reflectie op verschillende vormen van mutatie die terug te vinden zijn in het hedendaags theater.

Adapting Theatre, Mutating Media and Contemporary Performing Arts

robrecht vanderbeeken is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de School of Arts in Gent (KASK). christel stalpaert is professor Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent en co-directeur van het onderzoekscentrum S:PAM. david depestel is verbonden aan het vakgebied Podium- en Mediale Kunsten van de Universiteit Gent. boris bebackere is multi-mediakunstenaar, onderzoeker aan Transmedia, SintLukas Gent en lab manager van V2.

theater topics aup • engelstalig • w-titel • ca. 240 pagina’s • 16x24 cm • geïllustreerd paperback • april 2012 • nur 670 • isbn 978 90 8964 258 5 • e-isbn 978 90 4851 317 8 • €27,50

Daniel Wojcik

Outsider Art Realms MEERTENS ETHNOLOGY CAHIER 5

Outsider Art Realms Visionary Worlds, Trauma, and Transformation DA N I E L WO J C I K

Amsterdam University Press

Outsiders-kunst valt volkomen buiten de heersende artistieke stromingen. Het zou een authentieke, rauwe vorm van kunst zijn, bevrijd van culturele invloeden, waardoor het een unieke visie uitdraagt, geïnspireerd op bijvoorbeeld dromen en mentale stoornissen. Het wordt niet gemaakt binnen een kunstwereld, maar door buitenstaanders: visionairs, autodidacten, psychiatrische patiënten, spirituele mediums en buitengesloten genieën. Toch staat deze kunst niet op zichzelf en wordt het

Visionary Worlds, Trauma, and Transformation

wel degelijk gevormd door invloeden van buitenaf. Deze interdisciplinaire studie verschaft nieuwe inzichten in de manieren waarop inheemse cultuur, religieuze wereldbeschouwingen, sociale interacties, familie- en volkstradities en populaire cultuur het werk van verschillende bekende outsider-kunstenaars hebben beïnvloed. daniel wojcik is universitair hoofddocent Folklore studies en Engels aan de Universiteit van Oregon.

meertens ethnology cahier aup • engelstalig • w-titel • ca. 144 pagina’s • 16 x 24 cm geïllustreerd • paperback • mei 2012 • nur 640 • isbn 978 90 8964 363 6 • e-isbn 978 90 4851 506 6 • €24,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 14

16-12-11 13:02


15

geesteswetenschappen

Lucia van Heteren, Pascal Gielen, Quirijn van den Hoogen (red.)

Strijd voor de kunst / Fight for the Arts Strijd voor de kunst is een liber amicorum voor Hans van Maanen, hoogleraar Kunst en maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afgelopen decennia heeft Van Maanen zich beziggehouden met het functioneren van theater in de samenleving en de wijzen waarop dit systematisch onderzocht kan worden. De houding ten opzichte van kunst in de samenleving is niet statisch. De overheid trekt zich deels terug en beschouwt kunst als iets voor de markt. Theatermakers moeten steeds meer rekening houden met de gevolgen van een veranderende situatie en wetenschappers doen pogingen de relatie tussen publiek en

FIGHT FOR THE ARTS / STRIJD OM DE KUNST onder redactie van / edited by

Lucia van Heteren, Pascal Gielen & Quirijn van den Hoogenmakers te onderzoeken. De bijdragen in dit boek worden geleverd door theaterwetenschappers, sociologen en beleidsonderzoekers vanuit verschillende perspectieven. lucia van heteren is wetenschappelijk medewerker Theaterwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. pascal gielen is directeur van het expertisecentrum Arts in Society, en hoofddocent in de Kunstsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. quirijn van den hoogen is wetenschappelijk medewerker Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

pallas publications aup • tweetalige editie • w-titel • 156 pagina’s • 16 x 24 cm • paperback reeds verschenen • nur 670 • isbn 978 90 8555 063 1 • e-isbn 978 90 4851 554 7 • €29,50

Nanna Verhoeff

Mobile Screens media matters

Mobile Screens The Visual Regime of Navigation

amsterdam university press

nanna verhoeff

Deze studie geeft een terugblik op vormen van schermmedia; van het negentiendeeeuwse panorama en het begin van de film, via snelwegpanorama’s, schermen op straat, naar touchscreen- kunstinstallaties, draagbare spelcomputers en smartphones van vandaag de dag. Hoe kunnen we deze nieuwe technologieën bestuderen, in het licht van de voorgangers die ze hebben? Mobile Screens biedt een methodologisch voorstel van aanpak. Met een historischvergelijkend, theoretisch perspectief worden de intersecties tussen mobiliteit en

The Visual Regime of Navigation

visualiteit uitgewerkt aan de hand van een reeks case studies. Het boek vertelt ons hoe we omgaan met schermen en hoe deze als interfaces ruimtelijke, temporele en haptische ervaringen mogelijk maken: principes van navigatie vormen een visueel ‘format’ dat ons denken stuurt. Hoe sturen principes van navigatie onze ervaringen met hedendaagse schermmedia? nanna verhoeff is universitair hoofddocent Media & cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

mediamatters aup • engelstalig • w-titel • ca.180 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • z/w afbeeldingen paperback • maart 2012 • nur 670 • isbn 978 90 8964 379 7 • e-isbn 978 90 4851 526 4 • €32,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v9.indd 15

20-12-11 17:16


16

geesteswetenschappen

Philippe Aigrain Culture and the Economy in the Internet Age

Sharing ARI A AR ING NGAR NG AR RIN RI IN NG N GRING ARING RIARING NRIN NG GING ARIN SHARI SHA S SH HSHARIN HA A RIING RING NG NG N G SRIN HARING ARIN RING NG N G HARING HARIN NG GNG G SH HARING HARIN ARIN G RIN NG HARI ARI A AR R RI N NG G ARING ARIN NG SHAR SH SHA ARIN ING NSG ARING G SHA HA ARI NG HARI HAR RING ING G SHAR SHARI AR ARI ING IN SHAR ARING AR RING RI R NG HA NSH NG RING RIN ING NG G SH HARING RING NG G ARING G ARIN NG G ARING ARIN RING RIN SHA SH S HA H AR A RI R RING RIN IN I N NG G RING NG G SHARIN S SHA HAR ARI AR RIN RING RIN ING IN NGHA HAR H HA ASHA AR R IN SHA S HARIN HA ARI RIN SH S HHA HAR AR A NG RI N GIN SH A HA SHA S SH HR AR A RG IIN NGA NG HARIN H HAR HA AR RIN R ING NG G HGA AR ARI N IN NG N NG NG RI ISHA ING NHA NG N SS SH HAR H HA AR A R RIN RING IN ING I N NG G RING RIN G R ING NG N SH S HAR HARI HA H AR ARI ARIN A R RI RIN IN ING N NG G HA H S SHAR SH HA HAR H RIN RING NG N G G SH HSHA HARI AR ARI R ING IN G AR AR IIN N NG GHAR N G S HARI HA RI R I IN ING NG G SHAR AR RIN IING NG N G SHA HAR A SH S HA H ARIN N SH SHA AR A RIN IS NSH GHA R SHA S HARING HA H HAR ARING ARING AR RIN RI RING ING N G SA HSH HAR A RIIING RIN R RING IN N NG G S G SSH R IN S HARING H HARIN N G HAR ARIN RI RIN R NG G S HARING H ARING ARIN N G SH HR N G SHAR S SH SHA H ARIN A AR RIN R RI I ING IN NG N G SHA ARI NG SHAR S IN N SHAR SHA S ARING A HARING HARIN HA ARIN RIN RING NG RING SHARING SHARING HARING NG GNG

SHARING Culture and the Economy in the Internet Age — Philippe Aigrain with contribution of Suzanne Aigrain

amsterdam university press

Voor sommigen staat delen gelijk aan piraterij: iets wat moet worden bestreden. Anderen zien het als deel van het moderne leven en proberen de schadelijke effecten zoveel mogelijk te compenseren. Ondertussen wordt er weinig vooruitgang geboekt in het aanpakken van de echte problemen waarmee de cultuur te maken krijgt wanneer steeds meer mensen kunnen bijdragen aan het produceren van cultureel waardevolle werken. Sharing stelt dat het niet-commercieel delen van digitale werken zowel legitiem als nuttig is, omdat het leidt tot meer

diversiteit in de digitale culturele wereld. Sharing bespreekt nieuwe financieringsregelingen die geschikt zijn voor een digitale culturele sfeer waar werken vrijelijk gedeeld kunnen worden door individuen. philippe aigrain is de bestuursvoorzitter van Sopinspace, Society for Public Information Spaces en een van de oprichters van La Quadrature du Net.

aup • engelstalig • w-titel • 244 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback • reeds verschenen • nur 983 • isbn 978 90 8964 385 8 • e-isbn 978 90 4851 534 9 • €29,-

Marco de Waard (red.)

Imagining Global Amsterdam imagining global amsterdam edited by marco de waard

History, Culture, and Geography in a World City

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Imagining Global Amsterdam gaat over het imago van Amsterdam verwoord in fi lm, literatuur, kunst en stedelijk discours, in het bijzonder in de context van globalisering. De essays gaan onder andere dieper in op Amsterdam als een lieu de memoire van de vroeg-moderne handel en het expansionistische kapitalisme, en de manieren waarop dit geheugen resoneert in de huidige wereldorde. Ook het (inter)nationale imago van Amsterdam als een multicultureel en zeer tolerant global village komt aan bod. Wat is de rol van literatuur en visuele

History, Culture, and Geography in a World City

cultuur in het tot stand komen en becommentariëren van dit beeld van Amsterdam? Dit boek vormt een ongekend onderzoek naar de relatie tussen Amsterdam, globalisering en de stedelijke beeldvorming. marco de waard is als docent literatuurwetenschap verbonden aan het Amsterdam University College (AUC).

cities and cultures aup • engelstalig • w-titel • 320 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback • juni 2012 • nur 694 • isbn 978 90 8964 367 4 • e-isbn 978 90 4851 513 4 • €39,-

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 16

16-12-11 13:02


17

Sempre appassionato

Muziek is overal en van iedereen. In Nederland beoefent de Universiteit van Amsterdam de muziekwetenschap in haar volle breedte. Vanaf de benoeming van Karel Ph. Bernet Kempers tot lector in 1937 tot het emeritaat van Rokus de Groot in 2012, hebben wetenschappers en studenten de muziek als een universeel menselijke expressie bestudeerd, gekoesterd en uitgedragen. Dit boek beschrijft de eerste 75 jaar op basis van archiefonderzoek en een groot aantal interviews met directe betrokkenen. De Tweede Wereldoorlog, de democratisering van de Universiteit en de doorbraak van de nieuwe media vormen de achtergrond van een ver-

75 jaar muziekwetenschap in Amsterdam

geesteswetenschappen

Helen Metzelaar en Barend Linders (red.)

haal over idealen, ambitie en succes, over conflicten en oplossingen; een geschiedenis die eindigt met het begin van een nieuwe uitdaging – de muziekwetenschap in de 21ste eeuw. helen metzelaar werkt als gastonderzoeker muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. barend linders is freelance musicoloog.

vossiuspers uva aup • w-titel • 256 pagina’s • paperback • 15,6 x 23,4 cm • mei 2012 • nur 664 isbn 978 90 5629 697 1 • e-isbn 978 90 4851 574 5 • €24,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 17

20-12-11 14:33


18

geesteswetenschappen

J.J.A. Mooij

Het morele domein Het morele domein Over meervoudigheid in de moraal j.j.a. mooij

Amsterdam University Press

In de eerste hoofdstukken van dit boek betoogt J.J.A. Mooij dat morele waarden de fundamentele waarden zijn. Wel ontkent hij dat er een absoluut geldige moraal bestaat; er is ruimte voor uiteenlopende en veranderlijke moralen, die inhoudelijk en structureel van elkaar verschillen. Hij verdedigt een vorm van relativisme, die ruimte laat voor onderlinge beoordeling en voor een persoonlijke morele keuze. In de laatste hoofdstukken komen specifieke gebieden of verschijnselen met betrekking tot de moraal aan bod: de herinnering, de verbeelding, de literatuur en de cultuur. Tot slot gaat Mooij in op de vraag of, en hoe, het begrip ‘bescha-

Over meervoudigheid in de moraal

ving’ kan dienen om culturen en culturele ontwikkelingen te beoordelen. j.j.a. mooij is emeritus hoogleraar Analytische filosofie en Algemene literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder publiceerde hij onder meer De wereld der waarden. Essays over cultuur en samenleving (1987), Tijd en geest. Een geschiedenis (2001; eng. vert. Time and Mind. The History of a Philosphical Problem, 2005) en Het Europa van de Filosofen (2006).

aup • w-titel • 208 pagina’s • 14,8 x 21,0 cm • paperback • reeds verschenen nur 737 • isbn 978 90 8964 388 9 • e-isbn 978 90 4851 541 7 • €21,50

Sjoerd Kluiving en Erika Guttmann-Bond (red.)

From Physical Geography to Historical Geography Deze bundeling van artikelen is gebaseerd op de eerste landschapsarcheologie-conferentie (LAC2010). LAC2010 heeft een diepgravende inventarisatie gemaakt van de internationale landschapsarcheologie in de eenentwintigste eeuw. Op welke schaal vindt interdisciplinair landschapsonderzoek plaats en waar bestaan nog lacunes in onderzoeksrichtingen? Het huidige onderzoek binnen de landschapsarcheologie is te onderscheiden in processueel onderzoek en postprocessueel onderzoek, wat voortkomt uit een verschillende definitie van het

woord ‘landschap’: de ‘gebieds’-definitie en de ‘perceptuele’ definitie . Hoe zal de landschapsarcheologie zich in de toekomst ontwikkelen? sjoerd kluiving is universitair docent Fysische geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en is initiator en organisator van LAC2010. erika guttmann-bond is als onderzoeker verbonden aan de Higher Education Academy en Society of Antiquaries of Scotland.

landscape & heritage proceedings aup • engelstalig • w-titel • 450 pagina’s • z/w afbeeldingen 19 x 25 cm • paperback • februari 2012 • nur 684 • isbn 978 90 8964 418 3 • e-isbn 978 90 4851 607 0 • €55,-

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 18

20-12-11 14:35


19

Fabels van liefde

Anke van Herk

Fabels van liefde Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621)

ABHI:G96BUC>K:GH>INPG:HH

Klassieke mythologie was een geliefd onderwerp bij de rederijkers van de zestiende eeuw. Deze ‘fabulen’ werden bewerkt tot spelen van zinne waarin herkenbare liefdeskwesties aan de orde kwamen. Er zijn negen van deze zogeheten mythologisch-amoureuze spelen overgeleverd, geschreven en opgevoerd vanaf het einde van de vijftiende eeuw. De teksten maken duidelijk hoe de omgang met klassieke mythologie veranderde in de periode die de overgang vormt van middeleeuwen naar moderne tijd. Deze studie gaat in op de verhouding tot de oorspronkelijke teksten, op de dramaturgie en opvoering van de spelen en op de overlevering in handschrift en druk. De mythologie, heidens en fictioneel van aard, bood ruimte om te experi-

Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621)

menteren met de uitbeelding van erotiek en emoties, terwijl de dramaturgie een didactisch kader vormde dat tegemoet kwam aan de sociale en ethische behoeften van die tijd. De mythologisch-amoureuze spelen droegen daarmee bij aan de introductie, verspreiding en acceptatie van antieke mythologie in de volkstalige cultuur en aan de ontwikkeling van een effectieve liefdesdidactiek.

geesteswetenschappen

Anke van Herk

anke van herk promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de mythologisch-amoureuze spelen van de rederijkers. Momenteel werkt zij als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.

rederijkersserie aup • w-titel • ca. 384 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback • mei 2012 nur 676 • isbn 978 90 8964 339 1 • e-isbn 978 90 4851 466 3 • €39,50

Gerard Zerbolt van Zutphen

Geestelijke opklimmingen GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN

Geestelijke opklimmingen Een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne Devotie VERTAALD, INGELEID EN TOEGELICHT DOOR R. TH. M. VA N D I J K O. CARM.

coornhert stichting

bibliotheca dissidentium neerlandicorum

Amsterdam University Press

Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398) behoort tot de vroege ‘Moderne Devotie’. Zo noemde zich de beweging van ‘vernieuwde innigheid’ die rond 1375 in Deventer onder inspiratie van Geert Grote en Florens Radewijns ontstond. Zij ontwikkelden een hervormingsprogramma, waarin de geestelijke omvorming van de mens centraal stond. Als broeder van het gemene leven speelde Gerard Zerbolt hierin een prominente rol. Hij gaf leiding aan een intensieve boekproductie, ijverde voor kerkelijke erkenning van de broederschap en maakte zich haar charisma eigen. Ook schreef hij twee toonaangevende handboeken voor de geestelijke weg.

Vertaald, ingeleid en toegelicht door Rudolf van Dijk

De Middelnederlandse vertaling van de spiritualibus ascensionibus droeg de titel ‘Geestelijke opklimmingen’. Dit in het modern Nederlands hertaalde boek beschrijft de weg van de mens, die uit de ongelijkenis met zijn Schepper wil terugkeren tot de oorspronkelijke gelijkenis. Zijn geschrift bevat alle elementen om ook ons als mensen van deze tijd te helpen tot een nieuw mensbeeld en een nieuwe visie op de samenleving te komen. rudolf van dijk is senior-onderzoeker Moderne Devotie van het Titus Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

bibliotheca dissentium neerlandicorum aup • w-titel • 344 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • reeds verschenen • nur 600 • isbn 978 90 8964 403 9 • e-isbn 978 90 4851 573 8 • €34,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 19

16-12-11 13:02


20

geesteswetenschappen

Gert Oostindie en Inge Klinkers

Gedeeld Koninkrijk Gert Oostindie & Inge KlinkerS

Gedeeld Koninkrijk De ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de vernieuwing van de trans-Atlantische relaties

Amsterdam University Press

Op de magische datum 10/10/10 werd het land de Nederlandse Antillen opgeheven. Hoewel Den Haag er lang naar had gestreefd de zes eilanden gezamenlijk naar de onafhankelijkheid te leiden, lieten ze elkaar los en hielden ze Nederland juist vast. Gedeeld Koninkrijk analyseert de achtergronden van het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen. Op basis van archief- en personderzoek en tientallen interviews met betrokkenen aan beide zijden van de oceaan stellen de auteurs niet

De ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de vernieuwing van de trans-Atlantische relaties alleen de vraag waarom net deze oplossing werd gekozen, maar ook hoe het trans-Atlantische Koninkrijk zich nu verder zal ontwikkelen. gert oostindie is directeur van het KITLV en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. inge klinkers was als onderzoeker verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

aup popular science • w-titel • 352 pagina’s • paperback • reeds verschenen • nur 697 isbn 978 90 8964 391 9 • e-isbn 978 90 4851 548 6 • €29,90

Vincent Kuitenbrouwer

War of Words

VINCENT KUITENBROUWER

WAR of WORDS Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War (1899-1902) AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Tussen 1899 en 1902 woedde in Zuid-Afrika een oorlog tussen de Boerenrepublieken en het Britse Rijk. Veel Nederlanders steunden in die tijd de Boeren. Dit uitte zich in een vloedgolf aan propagandamateriaal om een tegenwicht te bieden aan de Britse berichtgeving over de oorlog. Dit boek bevat een grondige analyse van de Nederlandse pro-Boeren-beweging vanaf haar begin in de jaren 1880. Kuitenbrouwer gaat in op de organisaties die de banden tussen Nederland

Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War (1899-1902) en Zuid-Afrika trachtten aan te halen en zo belangrijke knooppunten werden in een internationaal netwerk. Aan de hand van bronnenmateriaal toont de auteur aan dat de propagandacampagne voor de Boeren nog lang nagalmde in de twintigste eeuw. vincent kuitenbrouwer is docent bij de capaciteitsgroep Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

aup • engelstalig • w-titel • ca. 392 pagina’s • 17 x 24 cm • paperback • april 2012 • nur 697 isbn 978 90 8964 412 1 • e-isbn 978 90 4851 595 0 • €39,50

Paul van der Velde

Wie onder palmen leeft Wie de sublieme wereld van jacob haafner (1754-1809)

onder Paul van der Velde

palmen PALLAS PUBLICATIONS

leeft

Jacob Haafner (1754-1809) leefde een kleine twintig jaar in Zuid-Afrika, India en Sri Lanka. Over zijn verblijf in die landen schreef hij vijf reisverhalen. Zijn directe, aanstekelijke manier van schrijven en zijn avontuurlijke leven maakten hem tot een van de populairste schrijvers van het begin van de negentiende eeuw. Haafners boeken zijn ook voor de hedendaagse lezer aantrekkelijk. De levendige beschrijvingen van het alledaagse leven in de tropen getuigen van een

De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809) scherp observatievermogen en een innige verbondenheid met de Indiase cultuur. Hij bestudeerde de talen en culturen van het subcontinent en hij genoot ervan als hij voor Indiër werd aangezien. paul van der velde is senior consultant van het International Institute for Asian Studies en is bestuursvoorzitter van de International Convention of Asia Scholars in Leiden.

pallas publications aup • w-titel • 224 pagina’s • 12,5 x 20 cm • paperback reeds verschenen • nur 321 • isbn 978 90 8555 056 3 • e-isbn 978 90 4851 535 6 • €22,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 20

16-12-11 13:02


21

Kennerschap en de ideale schoonheid

KENNERSCHAP & DE IDEALE SCHOONHEID fiLambert ten Kate over de tekeningen in zijn verzameling

Hessel Miedema Amsterdam University Press

De nalatenschap van de liefhebber-verzamelaar Lambert ten Kate Hermansz. (1674-1731) werd op 16 juni 1732 te Amsterdam geveild. De verzameling bevatte ongeveer 550 tekeningen en de catalogus gaf van ieder afzonderlijk een door de verzamelaar zelf gemaakte beschrijving. De verkoopcatalogus is daarmee de vroegst bekende van dien aard. In Miedema’s boek worden de catalogusteksten van Ten Kates tekeningen uitgegeven, gecombineerd met zijn persoonlijke

notities; bovendien zijn van ieder van de tekeningen de koper en de prijs vermeld. Een uitvoerige analyse van de gebruikte kunsttermen levert een grondige bijdrage tot de bestudering van het kunstvocabulaire.

geesteswetenschappen

Hessel Miedema

Lambert ten Kate over de tekeningen in zijn verzameling

hessel miedema is gepensioneerd hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

aup • w-titel • ca. 296 pagina’s • 19 x 25 cm • paperback • rijk geïllustreerd • maart 2012 nur 642 • isbn 978 90 8964 411 4 • e-isbn 978 90 4851 593 6 • €37,50

Benjamin B. Roberts

Youth Culture and Masculinity during Holland’s Golden Age

Sex and Drugs before the Rock ‘n’ Roll

amsterdam studies in the dutch golden age

BENJAMIN ROBERTS

Sex and Drugs before the Rock ’n Roll Youth Culture and Masculinity during Holland’s Golden Age

Amsterdam University Press

Dit boek richt zich op één generatie van jonge mannen die werd geboren rond 1600 en volwassen werd tijdens het hoogtepunt van de Gouden Eeuw. Van bekende generatiegenoten, zoals Rembrandt van Rijn, wordt onderzocht hoe ze uiting gaven aan hun jongerencultuur en mannelijkheid. Roberts onderzoekt de mannelijkheid van deze jonge mannen op het gebied van uiterlijk, drinken, drugs, het gebruik van geweld,

hun seksualiteit en hun manier van vrijetijdsinvulling. Hij laat zien hoe zij zich afzetten tegen de vorige generatie onder andere door hun lange haren, kleurrijke kleding, promiscuiteit en overmatig drankgebruik. benjamin b. roberts is een onafhankelijke Amerikaanse historicus en journalist gevestigd in Amsterdam.

amsterdam studies in de dutch golden age aup • engelstalig • w-titel • ca. 328 pagina’s 19 x 25 cm • paperback • 10 z/w, 20 fc illustraties • april 2012 • nur 694 • isbn 978 90 8964 402 2 e-isbn 978 90 4851 570 7 • €37,50

Monica Stensland

Habsburg Communication in the Dutch Revolt

amsterdam studies in the dutch golden age

MONICA STENSLAND

Habsburg Communication in the Dutch Revolt Amsterdam University Press

De politieke denkbeelden van de rebellen in de Opstand (voorheen de Tachtigjarige Oorlog) zijn al langer onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dit boek richt zich echter op het grotendeels onbesproken verhaal van het Habsburgse regime en zijn lokale aanhangers. Hoe dachten zij over het conflict en hoe reageerden zij op de beschuldigingen van de opstandelingen? De auteur heeft een verscheidenheid aan

mondelinge, schriftelijke en theatrale media onderzocht om te ontdekken hoe het regime gebruikmaakte van de verschillende communicatiekanalen. Daarnaast is de reactie van gewone mensen op het conflict en op de tegenstrijdige berichtgeving in de publieke sfeer onderzocht. monica stensland is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.

amsterdam studies in the dutch golden age aup • engelstalig • w-titel ca. 260 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback • april 2012 • nur 685 • isbn 978 90 8964 413 8 e-isbn 978 90 4851 377 2 • €34,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 21

20-12-11 14:36


Sociale wetenschappen AUP prospectus voorjaar 2012 NL v10.indd 22

23-12-11 10:22


Ineke van der Valk

Islamofobie en discriminatie

Islamo fobie en discri minatie

23

sociale wetenschappen

Ineke van der Valk

PALL A S P U B LI C ATI O N S

Sinds 11 september staan moslims in het centrum van de publieke belangstelling. De beeldvorming is vaak negatief. Van der Valk onderzoekt het verschijnsel islamofobie op basis van literatuurstudie, documentenanalyse en gegevens over uitingen van islamofobie. Islamofobie wordt geanalyseerd als een ideologisch mechanisme van uitsluiting. Uitingen worden aangetroffen op internetfora, in uitspraken van de PVV en in geweldacties tegen moskeeën. Hoe worden negatieve betekenissen over moslims geconstrueerd? Waar vinden geweldacties plaats? Het boek bespreekt de invloed van islamofobie. Het Nederlandse antidiscriminatiebeleid staat onder druk nu islamofobie als ideologie is doorgedrongen tot in het centrum van de poli-

tieke macht. De auteur stelt dat de verschuivingen in het politieke klimaat pas volledig kunnen worden begrepen als racisme, ideologie en taal in de analyse betrokken worden. ineke van der valk is onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en tekstwetenschap. Zij werkte onder meer bij de Anne Frank Stichting en de Universiteit van Amsterdam.

pallas publications aup • w-titel • ca. 160 pagina’s • 15,6 x 23, 4 cm • paperback • januari 2012 • nur 747 isbn 978 90 8555 058 7 • e-isbn 978 90 4851 304 8 • €19,95

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 23

16-12-11 13:02


WRR Rapporten

Vertrouwen in de burger Vertrouwen in de burger gaat over de mogelijkheden om de betrokkenheid van burgers bij de overheid te vergroten, en ten volle te benutten voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Dit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) leidt tot suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers.

24

Rapport nr. 88

De WRR onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het overheidshandelen.

sociale wetenschappen

wrr rapporten nr. 88 aup • w-titel • ca. 250 pagina’s • 15,6 x 23, 4 cm • paperback • maart 2012 • nur 740 isbn 978 90 8964 404 6 • e-isbn 978 90 4851 577 6 • €39,95

WRR Rapporten Engelse vertaling van Rapport nr. 86

iGovernment

iGovernment Corien Prins, Dennis Broeders, Henk Griffioen, Anne-Greet Keizer & Esther Keymolen

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Het biometrisch paspoort, het Elektronisch Patiëntendossier, nationale en internationale gegevensuitwisseling tussen organisaties of het gebruik van digitale profielen van burgers: deze en vele andere toepassingen staan beleidsmakers en uitvoerders ter beschikking. Maar wat betekent dit in beleid en uitvoering voor de relatie tussen overheid en burgers? Hoe wordt in het proces van digitalisering een afweging gemaakt tussen veiligheid, privacy, efficientie en transparantie? In dit rapport concludeert de Wetenschappelijke Raad voor

het Regeringsbeleid dat in de dagelijkse digitale praktijk een iOverheid is ontstaan die volop ‘draait’ op nieuwe informatiestromen. Die nieuwe iOverheid loopt echter flink uit de pas met de bestaande structuur en de verantwoordelijkheden van de overheid. De WRR doet in dit rapport aanbevelingen om de verandering van eOverheid naar iOverheid in goede banen te leiden.

wrr rapporten nr. 86 aup • engelstalig • w-titel • 264 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback reeds verschenen • nur 754 • isbn 978 90 8964 394 0 • e-isbn 978 90 4851 298 0 • €39,95

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 24

16-12-11 13:02


Irene Stengs (red.)

Nieuw in Nederland Dit boek levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. De auteurs weerleggen de gangbare opvatting dat er in Nederland sprake is van migrantenculturen met eigen, door tradities bepaalde feesten en rituelen. De onderliggende aanname – migranten vormen vastomlijnde gemeenschappen die leven volgens hun eigen cultuur – wordt aan de hand van etnografisch onderzoek ter discussie gesteld. Het Nederlandse weer, nationale vrije dagen, de ruimtelijke

Onder redactie van Irene Stengs

Nieuw in Nederland

0 Feesten en rituelen in verandering

ABHI:G96BUC>K:GH>INPG:HH

Feesten en rituelen in verandering

ordening, verzuiling, opbouw- en welzijnswerk zijn even bepalend als meegebrachte tradities. Onder de noemer ‘nieuwe Nederlandsheid’ schetst dit boek niet zozeer een portret van immigrantenculturen, maar van cultuur in Nederland. irene stengs is senior onderzoeker aan het Meertens Instituut en geeft onderwijs bij de opleiding Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam.

From Accommodation to Confrontation

Justus Uitermark

sociale wetenschappen

aup • w-titel • ca. 264 pagina’s • 15,6x 23,4 cm • paperback • februari 2012 • nur 740 isbn 978 90 8964 405 3 • e-isbn 978 90 4851 582 0 • €37,50

25

Dynamics of Power in Dutch Integration Politics Dynamics of Power in Dutch Integration Politics From Accomodation to Confrontation

ABHI:G96BUC>K:GH>INPG:HH

Solidarity and Identity

Justus Uitermark

Het Nederlandse integratiedebat en -beleid zijn radicaal veranderd tussen 1990 en 2005. De auteur heeft een theoretische aanpak ontwikkeld waarmee snelle politieke omwentelingen kunnen worden ontleed en verklaard. Een analyse van opinieartikelen laat zien dat culturalisten (die stellen dat onze verlichte, liberale, Nederlandse cultuur moet worden beschermd tegen etnische en islamitische minderheidsculturen) meer achter hun leiders staan dan hun talrijke, maar gefragmenteerde tegenstanders. De veranderende

machtsverhoudingen in het debat blijken echter niet één op één door te werken in het lokale beleid in Amsterdam en Rotterdam. Dynamics of Power in Dutch Integration Politics is gebaseerd op een proefschrift dat cum laude werd beoordeeld en is beloond met de Jaarprijs Politicologie 2011 en de internationale Maria Ioannis Baganha Dissertation Award 2011. justus uitermark is verbonden aan de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

solidarity and identity aup • engelstalig • w-titel • ca. 344 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback januari 2012 • nur 754 • isbn 978 90 8964 406 0 • e-isbn 978 90 4851 583 7 • €47,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 25

20-12-11 14:37


Bas van Stokkom, Marcel Bakker, Teun Eikenaar

Burgers als trustees

Participatie en vertegenwoordiging Bas van Stokkom, Marcel Becker en Teun Eikenaar

participatie en vertegenwoordiging burgers als trustees

26

sociale wetenschappen

Sommige burgers nemen zelf de verantwoordelijkheid om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Zij nemen ongevraagd initiatief en bepleiten oplossingsrichtingen. In deze studie wordt nagegaan of actieve burgers als ‘trustees’ kunnen worden gezien: informele vertegenwoordigers waarin medebewoners vertrouwen stellen. Het onderzoek toont aan dat deze activisten als vast aanspreekpunt voor medebewoners fungeren, maar vaak ‘tegen wil en dank’. Zij bekommeren zich weinig om democratische procedures, maar willen samen met professionals problemen aanpakken. De auteurs beklemtonen dat informele representatie de kern van burgerschap vormt en relativeert democratische principes als ‘iedereen moet meedoen’ en ‘iedereen moet een gelijke stem

hebben’. Het volstaat wanneer een relatief kleine groep van bewoners samen met professionals de problemen benoemt en aan de slag gaat. bas van stokkom is socioloog en medewerker aan de afdeling Bestuurskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan het Criminologisch Instituut van de Radboud Universiteit te Nijmegen. marcel becker is werkzaam aan de Faculteit der Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in toegepaste ethiek. teun eikenaar is afgestudeerd als politiek filosoof en is onderzoeker aan de vakgroep Health, Ethics and Society van de Universiteit Maastricht.

pallas publications aup • w-titel • 134 pagina’s • 15,6 x 23, 4 cm • paperback reeds verschenen • nur 754|759 • isbn 978 90 8555 057 0 • e-isbn 978 90 4851 302 4 • €24,95

Hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen

Erik Gerritsen

De slimme gemeente nader beschouwd

Erik Gerritsen

De slimme gemeente nader beschouwd Hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen

In het boek wordt ingegaan op de vraag op welke wijze de lokale overheid een bijdrage kan leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Gerritsen heeft vanuit zijn ervaring als gemeentesecretaris van Amsterdam een praktijktheorie van de ‘slimme gemeente’ ontwikkeld. Hij bespreekt zowel het bestuurskundige en veranderkundige ideaal als de daadwerkelijke realisatie van een goed presterende lokale overheid. Een viertal casusonderzoeken (crisisopvang, voortijdig schoolverlaten, overlastgevende multiprobleemgezinnen en inburgering) vormt de basis. Het

boek nodigt de lezer uit om het handelingsperspectief vooral zelf in praktijk te brengen en zo eigen ervaringskennis op te doen. Vanwege de intensieve persoonlijke betrokkenheid van de auteur bij de beschreven casussen is sprake van een uniek inkijkje in de wijze waarop besluitvormingsprocessen binnen de gemeente Amsterdam verlopen. erik gerritsen is bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

nicis aup • w-titel • 560 pagina’s • 15,6 x 23, 4 cm • paperback • reeds verschenen nur 754 • isbn 978 90 8964 393 3 • e-isbn 978 90 4851 297 3 • €69,95

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 26

16-12-11 13:02


Jeannette Pols

Care at a Distance Jeannette Pols

Care at a Distance On the Closeness of Technology

ABHI:G96BUC>K:GH>INPG:HH

Politici promoten ‘telezorg’ als de meest efficiënte oplossing voor de vergrijzing en ontgroening. Zorgverleners maken gebruik van webcams, e-mail en websites om met patiënten te communiceren en instructies over te brengen. Met behulp van telezorg, zo beweren ze, gaan chronisch zieke ouderen ‘zichzelf managen’ en zullen er minder professionals nodig zijn. Maar de technologie-pessimisten stellen dat er een verschraling en verkilling in de zorg zal

On the Closeness of Technology optreden als professionals telezorg grootschalig gaan invoeren. Het boek stelt prikkelende vragen over de toekomst van telezorg en de manier waarop we innovaties in de zorg zouden kunnen baseren op feiten in plaats van op dromen, hypes of nachtmerries. jeannette pols is universitair docent en is werkzaam op het Academisch Medisch Centrum / Universiteit van Amsterdam.

care & welfare aup • engelstalig • w-titel • ca. 160 pagina’s • 15,6 x 23, 4 cm • paperback februari 2012 • nur 882 • isbn 978 90 8964 397 1 • e-isbn 978 90 4851 301 7 • €34,50

The Transformation of Solidarity changing welfare states

Romke van der Veen | Mara Yerkes | Peter Achterberg (eds.)

The Transformation of Solidarity Changing Risks and the Future of the Welfare State

A m s t e r d a m

U n i v e r s i t y

P r e s s

De literatuur over welvaartsstaten richt zich vaak op beleidsveranderingsprocessen en de mechanismen die deze veranderingen veroorzaken of tegenwerken. De werkelijke verandering wordt vaak geïnterpreteerd als gevolg van externe crises of als gevolg van de meer geleidelijke beleidsveranderingsprocessen. Dit boek heeft een ander uitgangspunt: de auteurs onderzoeken de bewering dat de sociale en economische veranderingen als gevolg van de overgang naar

Changing Risks and the Future of the Welfare State

een postindustriële samenleving de sociale fundamenten van de verzorgingsstaat hebben verzwakt. romke van der veen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. mara yerkes is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. peter achterberg is universitair hoofddocent Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

sociale wetenschappen

Romke van der Veen, Mara Yerkes, Peter Achterberg (red.)

27

changing welfare states aup • engelstalig • w-titel • ca. 224 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • reeds verschenen • nur 740 • isbn 978 90 8964 384 1 • e-isbn 978 90 4851 531 8 • €39,95

Alexandre Afonso

The Politics of Unemployment and Labour Mobility in Austria and Switzerland

Social Concertation in Times of Austerity changing welfare states

Afonso

Social Concertation in Times of Austerity

A m s t e r d a m

U n i v e r s i t y

P r e s s

Waarom moeten overheden nog steeds onderhandelen met vakbonden en werkgevers, terwijl het ledenaantal van vakbonden bijna overal in Europa daalt? De auteur onderzoekt de politieke fundamenten van het sociaal overleg in deze nieuwe context. De focus ligt op de regulering van arbeidsmobiliteit en werkloosheidsuitkeringen in Oostenrijk en Zwitserland. Dit boek laat zien dat overheden belangenorganisaties strate-

gisch betrekken in de beleidsvorming, bijvoorbeeld wanneer een overheid geconfronteerd wordt met partijpolitieke verdeeldheid, of wanneer impopulaire hervormingen negatieve electorale gevolgen kunnen hebben. alexandre afonso is als onderzoeker verbonden aan het Max Planck Instuut voor de Studie van Samenlevingen in Keulen, Duitsland.

changing welfare states aup • engelstalig • w-titel • ca. 312 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • mei 2012 • nur 759 • isbn 978 90 8964 395 7 • e-isbn 978 90 4851 299 7 • €37,95

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 27

16-12-11 13:02


Marcus Popkema e.a. (red.)

Kennisklimaat

Jaarboek KennisSamenleving 7

K E N N I S K L I M A AT (On)macht van van de de wetenschap wetenschap in in het het klimaatdebat klimaatdebat (On)macht JAARBOEK

KennisSamenleving

Het klimaatdebat houdt de gemoederen onverminderd bezig. Voor- en tegenstanders bestrijden elkaar op nietsontziende wijze. Wetenschappers mengen zich in het debat met een beroep op hun expertise. In plaats van het debat verder te helpen lijkt daardoor de controverse enkel verder op te laaien. Wat is er aan de hand? Verandert de positie van de wetenschap? Het ruwe tumult rond modellen van klimaatverandering, ‘clima-

(On)macht van de wetenschap in het kennisklimaat tegate’ en fouten in rapportages van het internationale klimaatforum tonen de beperkingen van de wetenschap. Aan de hand van de klimaatcasus verkennen diverse vooraanstaande auteurs de mogelijkheden om de band tussen wetenschap en samenleving te versterken. marcus popkema is docent Verkeerskunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

jaarboek kennissamenleving aup • w-titel • 240 pagina’s • 16 x 24 cm • paperback reeds verschenen • nur 740 • isbn 978 90 8964 401 5 • e-isbn 978 90 4851 567 7 • €32,50

28

sociale wetenschappen

Saskia Baas

Mobilization and Demobilization in Sudan

From Civilians to Soldiers and from Soldiers to Civilians From Civilians to Soldiers and from Soldiers to Civilians Mobilization and Demobilization in Sudan

Saskia Baas amster dam universit y pr ess

Dit boek behandelt de vraag hoe burgers worden gerekruteerd door gewapende oppositiegroepen tijdens een burgeroorlog. Baas onderzoekt processen van mobilisatie en demobilisatie in rebellenbewegingen in Soedan. Waarom besluiten burgers tijdens een burgeroorlog deel te nemen aan de gewapende strijd? Welke gevolgen heeft de affiliatie met de rebellen voor hun persoonlijke leven? En hoe kunnen rebellen weer terug-

keren naar een burgerbestaan? Om deze vragen te beantwoorden deed de auteur langdurig onderzoek in Soedan, waar zij 76 rebellen interviewde die zich hadden aangesloten bij Soedanese gewapende bewegingen. saskia baas is als docent werkzaam aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

aup • engelstalig • w-titel • ca. 244 pagina’s • paperback • januari 2012 • nur 741 isbn 978 90 8964 396 4 • e-isbn 978 90 4851 300 0 • € 45,-

Bram Lancee

Bonding and Bridging Social Capital

Immigrant Performance in the Labour Market IMISCOE RESEARCH

Immigrant Performance in the Labour Market Bonding and Bridging Social Capital bram lancee

Amsterdam University Press

Bram Lancee analyseert in dit boek de invloed van sociaal kapitaal op de arbeidsmarktintegratie van immigranten in Duitsland en Nederland. Centraal staat de vraag: hoe kunnen migranten profiteren van sociale relaties met de autochtone bevolking en van contacten binnen de eigen etnische groep? Het boek levert een cruciale bijdrage aan migratiestudies door het conceptualiseren van ‘bonding’ en ‘bridging’ als elemen-

ten van sociaal kapitaal. Bovendien biedt het boek een vergelijking tussen Duitsland en Nederland, waardoor de bevindingen in een context kunnen worden geplaatst. bram lancee is Humboldt Research Fellow aan het Social Science Research Center Berlin en als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

imiscoe research aup • engelstalig • w-titel • ca. 208 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback februari 2012 • nur 763 • isbn 978 90 8964 357 5 • e-isbn 978 90 4851 495 3 • € 34,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 28

20-12-11 14:39


Vertaald door Philip Williams en Yenna Wu

Hu Ping

The Thought Remolding Campaign of the Chinese Communist Party-state The Thought Remolding Campaign The Thought of the Chinese Communist Remolding Party-state Hu Ping

Deze studie gaat in op de theorie, uitvoering en nalatenschap van de propagandacampagne van de Chinese Comministische Partij. Deze decennialange campagne bestond onder andere uit het ondervragen van miljoenen burgers die verdacht werden van andersdenkendheid of ongehoorzaamheid. Deze zorgvuldig gestructureerde verhandeling overstijgt de klassieke studie Thought Reform and the Psychology of Totalism

(1969) van Robert Jay Lifton. In tegenstelling tot het werk van Lifton, hanteert Hu Pings studie een eigentijds postcommunistisch perspectief en is het verrijkt met ervaringen van Chinezen die direct gevolgen hebben ondervonden van de maoïstische propagandacampagne. hu ping is hoofdredacteur Beijing Spring en is verbonden aan de NGO Human Rights in China.

icas publications series aup • engelstalig • w-titel • ca. 400 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • maart 2012 • nur 741 • isbn 978 90 8964 410 7 • e-isbn 978 90 4851 592 9 • € 59,-

Shanghai, Hong Kong, Guangzhou

Aspects of Urbanization in China Aspects of Urbanization in China Shanghai, Hong Kong, Guangzhou Edited by Gregory Br acken

amsterdam university press

China’s opkomst als wereldmacht is een van de ingrijpendste gebeurtenissen van deze tijd. Honderden miljoenen mensen zijn de armoede ontvlucht dankzij de snelle industrialisatie van het land. De wonderbaarlijke economische groei van China heeft zijn nadelen, iets wat vaak het meest pijnlijk duidelijk wordt in de steden. Deze studie is geschreven door wetenschappers uit verschillende disciplines, waaronder architec-

tuur, stedenbouw, sociale wetenschappen, aardrijkskunde en antropologie. Een deel van de auteurs behandelt de mondiale ambities van de steden, terwijl andere hun culturele en architecturale uitingen onderzoeken.

sociale wetenschappen

Gregory Bracken (red.)

29

gregory bracken is postdoctoraal onderzoeker aan het International Institute for Asian Studies, Universiteit Leiden.

iias publications series aup • engelstalig • w-titel • ca. 220 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • maart 2012 • nur 758 • isbn 978 90 8964 398 8 • e-isbn 978 90 4851 306 2 • € 45,-

Barak Kalir en Malini Sur (red.)

Ethnographies of Human Mobilities in Asia

Transnational Flows and Permissive Polities Transnational Flows and Permissive Polities Ethnographies of Human Mobilities in Asia Edited by Ba r a k K a lir a nd M a lini Sur

amsterdam university press

Dit boek is een verzameling van etnografieën over transnationale migratie en grensovergangen in Azië. Vraagstukken die betrekking hebben op mobiliteit en diaspora worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. Uniek aan deze studie is de nadruk op onderzoek naar globalisering van onderop waarbij de verhalen en opvattingen van de ‘mensen in beweging’ en de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken.

Ethnographies of Human Mobility and Permissive Polities is een must voor zowel academici, studenten, ontwikkelingswerkers en NGO’s. barak kalir is assistent-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. malini sur is als onderzoeker verbonden aan de Amsterdam Institute of Social Science Research van de Universiteit van Amsterdam

iias publications series aup • engelstalig • w-titel • ca. 248 pagina’s • 15,6 x 23, 4 cm paperback • maart 2012 • nur 900|761 • isbn 978 90 8964 408 4 • e-isbn 978 90 4851 587 5 • € 47,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 29

16-12-11 14:04


Proefschriften Oraties Tijdschriften

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v10.indd 30

23-12-11 10:46


Piet Joustra

Associative Corporate Governance In dit proefschrift pleit Joustra voor een radicale verandering in de aanpak waarop multinationale ondernemingen hun beslissingen voorbereiden, zowel op strategisch niveau en op een operationeel niveau. De auteur pleit voor een nieuwe vorm van ‘corporate governance’, gebaseerd op de principes van de associatieve democratie met als doel een werkelijk duurzaam bedrijfsbeleid te creëren. Als voormalig directeur van een van een onderdeel van de Hoogovens/

Associative Corporate Governance The Steel Industry Case p.k. joustra

The Steel Industry Case

Corus groep, heeft hij 36 jaar ervaring in de staalindustrie. De combinatie van zijn technische achtergrond (MSc van de Technische Universiteit Delft) en zijn filosofiestudie (MA graad in filosofie aan de Universiteit van Amsterdam) resulteert in een ‘ingenieur-filosofische’-benadering.

uva proefschriften vossiuspers • engelstalig • w-titel • 328 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback reeds verschenen • nur 827 • isbn 978 90 5629 696 4 • e-isbn 978 90 4851 556 1 • €39,50

De verkiezingscampagnes van Jimmy Carter (1962-1980)

Frans van Nijnatten

Tussen liberalisme en conservatisme De verkiezingscampagnes van Jimmy Carter (1962-1980) Frans van Nijnatten

UNIVERSITEIT

VAN

AMSTERDAM

De overwinning Jimmy Carter bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1976 geldt voornamelijk als een gevolg van de Vietnamoorlog en het Watergateschandaal. Jimmy Carters campagnearchieven vanaf 1962 leggen echter nog andere oorzaken van zijn overwinning bloot, waaronder zijn ervaring met candidate-centered-campagnes. Als centrumpoliticus bewoog Carter zich steeds tussen liberalisme en

conservatisme en noemde hij zichzelf een populist. De campagnearchieven laten zien dat hij vanaf 1962 volop deelnam aan het politieke spel. Dat Jimmy Carter een nonpoliticus was, een idealist die boven de politiek stond en daar niets mee te maken wilde hebben, blijkt slechts een mythe te zijn.

g e e s t e s w e t e n spcro h aepf ps c en hriften

Tussen liberalisme en conservatisme

31

uva proefschriften vossiuspers • w-titel • 428 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback • januari 2012 • nur 780 isbn 978 90 5629 698 8 • e-isbn 978 90 4851 613 1 • €49,50

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 31

16-12-11 13:03


Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Marieke de Goede European Security Culture

Afscheidsredes Jit Peters Van wie zijn zij? De ambtenaren vossiuspers uva • w-titel

Faculty of Social and Behavioural Sciences

Marieke de Goede European Security Culture Preemption and Precaution in European Security

vossiuspers uva • w-titel

¶ Prof. mr. Jit Peters Van wie zijn zij? De ambtenaren

34 pagina’s • 14,85 x 21 cm

28 pagina’s • 14,85 x 21 cm

paperback • reeds verschenen

paperback • reeds verschenen

nur 823 • isbn 978 90 5629 690 2

nur 740 • isbn 978 90 5629 695 7

e-isbn 978 90 4851 511 0 • €8,50

e-isbn 978 90 4851 555 4 • €8,50

Nico Wilterdink Omstreden wetenschap

Faculteit der Geneeskunde (AMC) en Rechtsgeleerdheid

¶ Nico Wilterdink Omstreden wetenschap Goede en slechte sociologie

vossiuspers uva • w-titel 28 pagina’s • 14,85 x 21 cm paperback • reeds verschenen

Johan Legemaate Wikken en wegen Gezondheidsrecht in beweging

nur 756 • isbn 978 90 5629 692 6 e-isbn 978 90 4851 533 2 • €8,50

vossiuspers uva • w-titel 26 pagina’s • 14,85 x 21 cm paperback • reeds verschenen nur 820 • isbn 978 90 5629 694 0

HvA Openbare Lessen

e-isbn 978 90 4851 553 0 • €8,50

Jan Janssens De prijs van vrijwilligerswerk Professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport hva openbare lessen • w-titel

Faculteit der Geneeskunde (AMC) 32

44 pagina’s • 14,85 x 21 cm paperback • reeds verschenen

Wolfgang S. Schlack, Markus W. Hollmann In somno securitas? / Droomvak anesthesie?

nur 843 • isbn 978 90 5629 691 9 dr. j.w. janssens

e-isbn 978 90 4851 529 5 • €8,50

De prijs van vrijwilligerswerk

o r at i e s

Wolfgang W lf Schlack S hl k en Markus Hollmann

vossiuspers uva • w-titel

Professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport

34 pagina’s • 14,85 x 21 cm paperback • reeds verschenen nur 870 • isbn 978 90 5629 685 8 e-isbn 978 90 4851 465 6 • €8,50

Cees Vervoorn ‘A Life Changing Experience!’ Durven wij nog te dromen?

In somno securitas? Droomvak anesthesie?

hva openbare lessen • w-titel

Een dubbele oratie Faculteit der Geneeskunde

20 pagina’s • 14,85 x 21 cm paperback • reeds verschenen nur 843 • isbn 978 90 5629 693 3 e-isbn 978 90 4851 551 6 • €8,50 dr. cees vervoorn

‘A Life Changing Experience!’ Durven wij nog te dromen?

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v7.indd 32

16-12-11 13:03


De Academische Boekengids

ABG90 januari 2012

#

DE ACADEMISCHE BOEKENGIDS

Vooraanstaande wetenschappers bespreken nieuwe boeken

Aafke Komter onderzoekt een mysterieuze ziekte in Nieuw-Guinea 3 Shortlist ABG VN Essay Prijs

5

Boek van Victor Lamme van

diverse kanten belicht 6 Kent de gentechnologie grenzen?

vraagt Gijsbert Werner 10

Het gedachtegoed van Ayn Rand en haar betekenis voor de Tea Party,

door Floor

Rusman 13 Gedicht van Willem Witteveen 15 Onderzoek naar denkfouten in de statistiek door Sander Nieuwenhuis 17 Leo Kouwenhoven op zoek naar

De Academische Boekengids (ABG) beoogt een breed geïnteresseerd publiek te informeren over recente ontwikkelingen binnen de wetenschap. De ABG legt zich toe op boekbesprekingen die tevens een overzicht geven van ontwikkelingen in een vakgebied.

natuurkundige Ettore

Majorana 19 Klaas de Geus

over de

speurtocht naar onszelf 20 Universiteit Leiden • Universiteit Utrecht • Rijksuniversiteit Groningen • Erasmus Universiteit Rotterdam • Universiteit Maastricht • Universiteit van Amsterdam • Universiteit van Tilburg • Technische Universiteit Delft • Technische Universiteit Eindhoven • Universiteit Twente • Wageningen UR • Open Universiteit • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

¤ 4,50

De ABG wordt verspreid onder het wetenschappelijk personeel van vrijwel alle Nederlandse universiteiten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en wordt verspreid onder de abonnees van Vrij Nederland.

2012-nr. 91 Onder redactie van: sijbolt noorda, trudy dehue, robbert dijkgraaf, carel stolker, gerard nienhuis, herman philipse, ieme van der poel, theo mulder, albert heck, tomas vanheste, willem otterspeer, marjolijn drenth, willem witteveen, peter-paul verbeek, esther-mirjam sent, rutger van santen, jaap hoogenboezem, inez de beaufort, paul struik, liesbeth kester, marjolein van asselt, maria grever en inez de beaufort.

www.academischeboekengids.nl aup • w-titel • 24 pagina’s • 27,3 x 39,2 cm • maart 2012 • nur 600 • issn 1567-7842 • €4,50

Journal of Dutch Literature

JD L

Journal of Dutch Literature Volu m e 2

N u m be r s 1-2

2011

Journal of Dutch Literature (JDL) is het eerste Engelstalige Open Access-tijdschrift voor onderzoek naar Nederlandstalige literatuur. Het bevat artikelen van vooraanstaande literatuurwetenschappers over de Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen tot heden. Uniek is de internationale invalshoek waarbij Nederlandstalige literatuur in een buitenlandse context wordt geplaatst. Journal of Dutch Literature verschijnt tweemaal per jaar als digitaal tijdschrift, die

2012-1 samen als Jaarboek verkrijgbaar zijn in Printing on Demand. www.journalofdutchliterature.org Onder redactie van: geert buelens, veerle fraeters, jan konst, frans willem korsten, henriëtte louwerse, maaike meijer, johan oosterman, erik spinoy, rita schlusseman en thomas vaessens.

aup • w-titel • ca. 256 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • april 2012 • nur 621 • issn 2211-0879 e-issn 2211-0887 • €29,95 per jaarboek (2 nummers)

internationale neerlandistiek

IVN

jaargang 50 nummer 1 februari 2012

Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek dat tot en met 2007 (jaargang 45) de naam Neerlandica extra muros droeg. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Naast taalkunde, letterkunde en didactiek is er aandacht voor interculturele aspecten van deze

Februari 2012 subdisciplines, communicatiewetenschap, nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen in brede zin. Internationale Neerlandistiek is een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Het verschijnt drie keer per jaar en is ook verkrijgbaar in print. www.ivnnl.com

tijdschriften

Internationale Neerlandistiek

33

ivn aup • w-titel • ca. 92 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • februari 2012 • nur 620 • issn 0047-9276 €25,-

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 33

20-12-11 14:41


Mens & Maatschappij 87e jaargang nr 1

September 2012

Mens & maatschappij M&M ook online www.mensenmaatschappij.nl

2012-1

Mens & Maatschappij is een driemaandelijks sociaal-wetenschappelijk tijdschrift dat in 1925 werd opgericht voor ‘die takken van wetenschap, welke den mensch en de maatschappij tot studieobject hebben’. Sinds 2002 – ruim 75 jaar later – verschijnt Mens & Maatschappij ook online op www.mensenmaatschappij.nl.

wetenschappen, met name de sociologie. Naast vier reguliere nummers – met verslagen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en besprekingen van recente publicaties – bevat elke jaargang een boekaflevering, waarin door de redactie uitgenodigde specialisten uitgebreid ingaan op een actueel thema.

Wetenschappelijke kwaliteit en belang voor de samenleving zijn de enige criteria voor opname van artikelen. Daardoor biedt Mens & Maatschappij de lezer het beste en breedste inzicht in recente ontwikkelingen in de maatschappij-

Onder redactie van: tamar fischer, pearl dijkstra, ineke maas, clara mulder en hubert schijf.

aup • w-titel • 120 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • maart 2012 • nur 741 • issn 0025-9454 • €9,-

Tijdschrift voor Muziektheorie Het Tijdschrift voor Muziektheorie is een vakblad voor en over muziektheorie. Het blad presenteert de stand van zaken in de muziektheorie, volgt de actuele ontwikkelingen op dit terrein en ontsluit het (inter)nationale discours voor de abonnees. Het tijdschrift is drietalig (Nederlands, Duits en Engels) en verschijnt driemaal per jaar: in februari, mei en november. De kern van het blad bestaat uit artikelen, verslagen, discussies en besprekingen die de muziektheorie in engere zin betreffen: werk- en stijlanalyses, de relatie tussen analyse en uitvoe-

2012-1 ringspraktijk, het muziektheorieonderwijs. Tegelijkertijd wordt muziektheorie geïnterpreteerd: als betrekking hebbend op muziekgeschiedenis, cultuuranalyse, muziekfilosofie en esthetica. Onder redactie van: michiel schuijer, jacques boogaart, arthur van der drift, karst de jong, clemens kemme, suzanne konings, hans-ulrich kretschmer, harm langenkamp, steven vande moortele, rudolf rasch, barbara titus,

aup • w-titel • 80 pagina’s • 17,2 x 25,2 cm • mei 2012 • nur 663 • issn 1385-3066 • €21,-

34

tijdschriften

2012-1

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) is een peer reviewed NederlandsVlaams vaktijdschrift. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen. Sleutelbegrippen hierbij zijn onder meer: onder-

nemerschap, arbeid, sociale bewegingen, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, identiteit, gender, etniciteit, economie, bedrijf en techniek. Onder redactie van: ilja van damme, jeroen deploige, ewout frankema, jacques van gerwen, tine de moor, patrick pasture, frank schipper, ariadne schmidt, astrid verburg en anne winter.

aup • w-titel • ca. 160 pagina’s • 16 x 24 cm • maart 2012 • nur 696 • issn 1572-1701 • €48,-

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 34

20-12-11 14:44


Journal of Archaeology in the Low Countries JOU R NAL

OF

ARCHAEOLOGY 70-6 . &    t   N U M BER 1 t   NOVEMBER 2 012

I N TH E

LOW COU NTR I ES A MS TER DA M U N IV ER SIT Y PR ESS

Journal of Archaeology in the Low Countries is een Open Access e-journal over archeologie in Nederland en België. Het bevat artikelen over alle mogelijke onderwerpen in de periode vanaf het vroegste paleolithicum tot de vroegmoderne tijd. JALC verschijnt twee keer per jaar en is behalve als gratis e-journal ook verkrijgbaar in print. www.jalc.nl

2012-1

Onder redactie van: yvonne lammerskeijsers, leendert louwe kooijmans, stijn arnoldussen, marc de bie, jean bourgeois, anton ervynck, diederick habermehl, eva kars, laura kooistra en herbert sarfatij.

jalc aup • engelstalig • w-titel • 96 pagina’s • 21 x 29,7 cm • oktober 2012 • nur 682 • isbn 978 90 8964 338 4 • e-isbn 978 90 4851 464 9 • issn 1877-7015 • e-issn 1877-7023 • €50,-

Tijdschrift voor Genderstudies Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot etniciteit, seksualiteit, klasse, leeftijd, etc. Het ontleent haar engagement aan feminisme en verzet tegen uitsluiting. Het tijdschrift levert een wetenschappelijke bijdrage aan, en pleegt gepaste interventies in debatten in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift beoogt een interdisciplinair medium te zijn en te opereren op het kruispunt van de maatschappij-, de cultuur-, de

2012-1 geestes-, de gezondheids- en de natuurwetenschappen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen. Onder redactie van: iris bogaers, mariëlle cloïn, louis van den hengel, fleur van leeuwen, janneke van mens-verhulst, jantine oldersma, carin hereijgers, elke valgaeren, jeannette van der sanden, joz motmans.

aup • w-titel • 64/96 pagina’s • 17 x 23 cm • maart 2012 • nur 680 • issn 1388-3186 • €19,-

35

Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschijnt tweemaal per jaar en wordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. De wetenschappelijke redactie van het blad is echter onafhankelijk. Een lid van de redactie participeert gewoontegetrouw in het bestuur van de vereniging. In het tijdschrift staan artikelen over alle moge-

Jaargang 31, 2012-1

lijke maritiem-historische onderwerpen. Daarnaast bevat het blad boekbesprekingen (recensies) en een uitvoerig overzicht van nieuwe boektitels en artikelen op maritiem gebied.

tijdschriften

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

onder redactie van: g.m.w. acda, c.a.p. antunes, r.j.w.m. brand, j.e.korteweg, r. paesie, c.p.p. van romburgh, a.j. van der peet en j.m. de wit.

aup • w-titel • ca. 160 pagina’s • 17 x 23 cm • oktober 2011 • nur 680 • issn 0167-9988 • €27,-

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 35

20-12-11 14:44


Eerder verschenen titels Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age Margriet van Eikema Hommes

MARGRIET VAN EIKEMA HOMMES

ART AND ALLEGIANCE IN THE DUTCH GOLDEN AGE THE AMBITIONS OF A WEALTHY WIDOW IN A PAINTED CHAMBER BY FERDINAND BOL

The Ambitions of a Wealthy Widow in a Painted Chamber by Ferdinand Bol

Art and Allegiance in the Dutch Golden Age gouden eeuw reeks aup • engelstalig • w-titel • 324 pagina’s • 26 x 26 cm

A M S T E R DA M U N I V E R S I T Y P R E S S

paperback • rijk geïllustreerd • januari 2012 • nur 642 • isbn 978 90 8964 326 1 e-isbn 978 90 4851 444 1 • €45,-

Anna Tum mers

The Eye of the Connoisseur

Anna Tummers

Authenticating Paintings by Rembrandt and His Contemporaries

The Eye of the Connoisseur

Authenticating Paintings

gouden eeuw reeks aup • engelstalig • w-titel • 352 pagina’s • 19 x 25 cm

by Rembrandt and His Contemporaries

hardback • 165 fc illustraties • reeds verschenen • nur 642|654

a m s t e r d a m u n i v e rs i t y p r e s s

isbn 978 90 8964 321 6 • e-isbn 978 90 4851 425 0 • €45,-

Christopher D.M. Atkins

Painting, Subjectivity, and the Market in Early Modernity

The Signature Style of Frans Hals The Signature Style of Frans Hals

gouden eeuw reeks aup • engelstalig • w-titel • 324 pagina’s • 19 x 25 cm

Painting, Subjectivity, and the Market in Early Modernity

paperback • rijk geïllustreerd • december 2011 • nur 642 • isbn 978 90 8964 335 3

ch r istoph er d.m. atki ns

36

Amsterdam University Press

e-isbn 978 90 4851 459 5 • €45,-

gouden eeuw reeks

The Guardroom Scene in Dutch Genre Painting of the Golden Age

Jochai Rosen

Soldiers at Leisure gouden eeuw reeks aup • engelstalig • w-titel • 220 pagina’s • 19 x 25 cm hardback • rijk geïllustreerd • reeds verschenen • nur 654 • isbn 978 90 8964 204 2 isbn 978 90 4851 201 0 • €45,-

AUP prospectus voorjaar 2012 NL v8.indd 36

20-12-11 14:46


In deze catalogus presenteert Amsterdam University Press de voorjaarsaanbieding 2012. Mocht u naar aanleiding van deze informatie meer willen weten over onze titels, raadpleeg dan onze website www.aup.nl. Distributie: Amsterdam University Press distribueert in Nederland de boeken van de National Portrait Gallery, Groot-Brittannië en United Nations University Press, Japan. Amsterdam University Press is lid van de American Association of University Presses (AAUP) en de Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP).

Titels van Amsterdam University Press verschijnen onder de volgende imprints:

a m s t e r da m u n i v e r s i t y p r e s s

pa l l a s p u b l i c at i o n s

vo s s i u s p e r s U vA

In het fonds van Amsterdam University Press (AUP), de grootste universiteitsuitgeverij in Nederland, verschijnen peer reviewed wetenschappelijke boeken van hoge kwaliteit. AUP publiceert uitgaven over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale en culturele wetenschappen, in het Nederlands en in het Engels.

Amsterdam University Press biedt onder de naam Pallas Publications auteurs en instellingen de mogelijkheid om academische publicaties te laten produceren, distribueren en promoten.

Bij de Vossiuspers UvA verschijnen boeken van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam die de profilering van de universiteit ten doel hebben. Bovendien worden alle oraties van nieuwe hoogleraren van de UvA in deze imprint opgenomen. au p p o p u l a r s c i e n c e

In deze imprint verschijnt wetenschappelijk verantwoorde non-fictie voor een breed publiek. au p t e x t b o o k s

Onder deze noemer verschijnen de studieboeken van AUP, veelal voor het hoger onderwijs.

uitgever Amsterdam University Press Herengracht 221 1016 bg Amsterdam Tel: +31 (0)20 420 00 50 Fax: +31 (0)20 420 32 14 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl

publiciteit en promotie Ebisse Rouw Tel : +31 (0)20 420 00 50 E-mail: e.rouw@aup.nl Anneke Nollen Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: a.nollen@aup.nl

distributie nederland Centraal Boekhuis Postbus 125 4100 ac Culemborg Tel: +31 (0)345 475 800 Fax: +31 (0)345 475 884

verkoop, marketing en publiciteit Jelle Bloem Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: j.bloem@aup.nl

vertegenwoordiging nederland Aquarius Boekverkoop Eveline Hansen Meenkselaan 12 3972 jr Driebergen-Rijsenburg Tel: +31 (0)6 16 42 48 73 E-mail: ehansen@aquariusboekverkoop.nl

vertegenwoordiging belgië Davidsfonds Blijde-Inkomststraat 79-81 B-3000 Leuven Tel. +32 (0)16 310 600 Fax +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be

distributie in groot-brittannië, europa en azië nbn International 10 Thornbury Road pl 6 7 pp Plymouth Groot-Brittannië Tel: +44 (0)1752 202 300 Fax: +44 (0)1752 202 330 E-mail: orders@nbninternational.com

vertegenwoordiging in saoedi-arabië, koeweit, vae, bahrein, oman, katar, egypte, libanon, syrië, irak, libië en iran Avicenna Partnership Ltd. Bill Kennedy Tel: +44 (0)7802 244 457 Fax: +44 (0)1387 247 375 E-mail: bill.kennedy@btinternet.com

vertegenwoordiging in groot-brittannië en ierland Manchester University Press Oxford Road Manchester M13 9NR United Kingdom Tel: +44 (0)161 275 2310 Fax: +44 (0)117 274 3346 E-mail: mup@manchester.ac.uk

vertegenwoordiging europa (uitgezonderd nederland, belgië, ierland en groot-brittannië) Durnell Marketing Ltd. 2 Linden Close Tunbridge Wells tn4 8hh Kent United Kingdom Tel: +44 (0)1892 544 272 Fax: +44 (0)1892 511 152 E-mail: mail@durnell.co.uk

vertegenwoordiging en distributie in verenigde staten en canada The University of Chicago Press 1427 East 60th Street Illinois 60637, Chicago usa Tel: +1 (0)7737027733 Fax: +1 (0)7737029756 www.press.uchicago.edu

vertegenwoordiging australië en nieuw-zeeland Footprint Books Pty Ltd 1/6 A Prosperity Parade Warriewood NSW 2102 Australia Tel.: +02 9997 3973 Fax: +02 9997 3185 E-mail: info@footprint.com.au

vertegenwoordiging china Inspirees International A. van Scheltemaplein 86 2624 PJ Delft Tel: +31 (0)15 879 55 01 E-mail: info@inspirees.com

Levering geschiedt onder toepassing van

Libridis Postbus 101 6130 ac Sittard Tel: +31 (0)46 459 48 48 Fax: +31 (0)46 452 48 75

de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boekenprijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.

ontwerp- en zetwerk: suzan beijer, weesp opmaak en lithografie: straight premedia b.v amsterdam

AUP prospectus voorjaar 2012_OMSLAG_incopy v6.indd 2-3

20-12-11 14:47


voorjaar 2012 “Het is zonder meer een van de allerleukste boeken die ik het afgelopen jaar heb gelezen”

Islamo fobie en discri minatie

Wim Brands in het radioprogramma Brands met Boeken

Ineke van der Valk

“Hij laat de feiten voor zich spreken, de mooiste vorm van retoriek”

PALL A S P U B LI C ATI O N S

SNIJBURCHT

NRC Handelsblad SH HSHARIN HA A RING SHARING RIN G SHARIN SHARING HARING ARIN ARING RING RIN ING NG G HARING HARIN NG GNG G SH HARING HARIN ARIN G RIN NG ARI A AR R RI RIN N NG GG ARING ARIN NG SHAR SH SHA AR ING IN NSHARI G ARING SHA HA ARI NG HARI HAR RING ING SHAR SHARI AR ING IN SHAR ARING AR RING RI R NG HA NSH NG RING RIN IN ING NG G SH HARIN RING NG GARI ARING G ARIN NG GH ARIN ARING RING RIN SH S HA A AR RI R RING RIN ING IN I NG G RING NG G SHARIN S S HAR HA A AR R RING RIN I IN N NG G HAR H HA A AR R I IN N SHA S HARIN HA ARI RI N SH S H HAR HA AR A RI R I NG N G RINHA G A SH SH SHA SHA S HA AR RIIN NHA NG GA HARIN H HARI HAR HA ARI AR RIN RI R ING NG G SNG HGA AR ARI NSH IN NG N ING IN NG GRI ISHA ING NHA N SS HAR H HA AR A RIN R RING IN IING N NG G RING RIN G R ING NG N SH S HAR HARI HA H ARI AR ARIN A RING RI RIN IN NG NG HA H SHARI SHAR SH HA HAR H RIN RING NG N G G SH HAR H AR ARI ING IN N G A AR R IN I N NG G N G S HARI HA HAR RI R I IN ING NG G SHAR SHA AR R ING I IN NG N G SHA HAR A SH S H A ARIN N SH SHA AR A RIN ISNSH GHA R SHA S HARING HA H HAR ARING ARING AR RI RIN RING ING IN N G SS HSH HAR A RIN RI R RING IN IING N NG G G SSH R IN S HARING H HARIN N G HAR ARIN RI RIN R N NG G S HARING H ARING ARIN N G SH HR N G SHAR S SH SHA HAR ARIN A RIN R RI IIN ING NG N G SHA ARI NG SHAR S IN N SHAR SHA S ARING A HARING HARIN HA ARIN RIN RING NG RING SHARING SHARING HARING NG GNG

LODEWIJK BOLK EN DE BLOEI VAN DE NEDERLANDSE

SHARING

ANATOMIE

Culture and the Economy in the Internet Age — Philippe Aigrain with the contribution of Suzanne Aigrain

LAURENS DE ROOY

amsterdam university press

amsterdam university press

Over de Holocaust en andere genociden Een handboek voor docenten Onder redactie van M. van Haperen; W. Ten Have; J. Houwink ten Cate; B. Boender

amsterdam studies in the dutch golden age

BENJAMIN ROBERTS

WETENSCHAPPELIJK SUCCES KENNIS, TOEVAL OF NOESTE ARBEID? € 32,50

Sex and Drugs before the Rock ’n Roll Youth Culture and Masculinity during Holland’s Golden Age

Amsterdam University Press

Amsterdam University Press

ISBN 9789089643056

VERKRIJGBAAR VIA WWW.AUP.NL OF IN DE BOEKHANDEL

AUP prospectus voorjaar 2012_OMSLAG_incopy v5.indd 4-1

16-12-11 13:04

AUP Voorjaarsaanbieding 2012  

De aanbiedingsbrochure van Amsterdam University Press, voorjaar van 2012. De (populair-) wetenschappelijke uitgaven van AUP verschijnen in h...

AUP Voorjaarsaanbieding 2012  

De aanbiedingsbrochure van Amsterdam University Press, voorjaar van 2012. De (populair-) wetenschappelijke uitgaven van AUP verschijnen in h...

Advertisement