Page 1

najaar 2012

Tineke Cleiren Ton Hol

Strafrecht

Het Afrikaanse avontuur van Alexine Tinne (1835-1869)

Robert Joost Willink

Met een inleiding van Wijnand Mijnhardt

Amsterdam University Press

Reis naar het noodlot

David Nieborg A M S T E R DA M U N IV E R S IT Y P R E S S

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

en verzoening

A M S T E R DA M U N I V E R S IT Y P R E S S

VO O RBI J DE VERWO NDERI NG

VOORTSCHRIJDEND

INZICHT

GAME S

Tussen wraak

leo samama Jaarboek Integratie en Beleid afschaffing van specifiek minderhedenbeleid: motieven en gevolgen onder redactie van laura coello, jaco dagevos, chris huinder, joanne van der leun en arend odĂŠ amsterdam a university press p s

ALPHONS DIEPENBROCK Componist van het vocale

~

amsterdam university press

AUP prospectus najaar 2012_OMSLAG_v4.indd 1

03-08-12 13:02


In deze catalogus presenteert Amsterdam University Press de najaarsaanbieding 2012. Mocht u naar aanleiding van deze informatie meer willen weten, raadpleeg dan onze website www.aup.nl. Distributie: Amsterdam University Press distribueert in Nederland de boeken van de National Portrait Gallery, Groot-Brittannië. Amsterdam University Press is lid van de American Association of University Presses (AAUP) en de Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP).

Titels van Amsterdam University Press verschijnen onder de volgende imprints:

a m s t e r da m u n i v e r s i t y p r e s s

pa l l a s p u b l i c at i o n s

vo s s i u s p e r s U vA

In het fonds van Amsterdam University Press (AUP), de grootste universiteitsuitgeverij in Nederland, verschijnen peer reviewed wetenschappelijke boeken van hoge kwaliteit. AUP publiceert uitgaven over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale en culturele wetenschappen, in het Nederlands en in het Engels.

Amsterdam University Press biedt onder de naam Pallas Publications auteurs en instellingen de mogelijkheid om academische publicaties te laten produceren, distribueren en promoten.

Bij de Vossiuspers UvA verschijnen boeken van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam die de profilering van de universiteit ten doel hebben. Bovendien worden alle oraties van nieuwe hoogleraren van de UvA in deze imprint opgenomen. au p p o p u l a r s c i e n c e

In deze imprint verschijnt wetenschappelijk verantwoorde non-fictie voor een breed publiek. au p t e x t b o o k s

Onder deze noemer verschijnen de studieboeken van AUP, veelal voor het hoger onderwijs.

AUP prospectus najaar 2012_OMSLAG_v4.indd 2

02-08-12 16:58


kunst

2 Voortschrijdend inzicht 4 Alphons Diepenbrock 5 Reis naar het noodlot

23 An Introduction to International Migration Studies: European Perspectives 24 Post-Colonial Immigrants and Identity Formations

6 Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen

in the Netherlands

7 Strafrecht

European Immigrants 25 The European Second Generation Compared

geesteswetenschappen

Immigration and Social Systems

9 Games 26 o r at i e s

David Gorlaeus (1591-1612) 11 Syntax of Dutch The Making of the Humanities Vol. 2 12 Atheïstische religiositeit

tijdschriften 27 De Academische Boekengids Journal of Dutch Literature

Over God

Internationale Neerlandistiek

De dichter en het Boek

Mens & Maatschappij

13 Mercator Sapiens Schakels in de keten van het boek

Material Fantasies 15 The Socialist People’s Car

Tijdschrift voor Muziektheorie 28 Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis Journal of Archaeology in the Low Countries Tijdschrift voor Genderstudies Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

Divided Dreamworlds?

b e s t e l i n f o r m at i e

geschiedenis

14 Europe / On Air

ta a l

10 (Un)Becoming Sculpture

sociale wetenschappen 18 Jaarboek integratie en beleid De Staat van Nederland Innovatieland 2012 19 Een tweede paspoort 20 Lebanese Salafis between the Gulf and Europe

Islam in Indonesia 21 Northeast Migrants in Delhi The University Socialist Club and the Contest for Malaya Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia 22 De stagnerende verzorgingsstaat The Electoral Consequences of Third Way Welfare State

geestes wetenschappen

Islam on the Move

Reforms

sociale wetenschappen

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 1

03-08-12 15:10


2

Lustrumuitgave Amsterdam University Press

Voortschrijdend inzicht

Met een inleiding van Wijnand Mijnhardt

VOORTSCHRIJDEND

INZICHT AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

In 2012 bestaat Amsterdam University Press 20 jaar. Een lustrum dus, waar we graag bij stilstaan. En hoewel 20 jaar voor een uitgeverij geen schokkende leeftijd is, heeft in de wetenschap de tijd natuurlijk niet stilgestaan. Er is in de afgelopen 20 jaar enorm veel veranderd, in de uitgeefwereld maar ook in de academische wereld. Inherent aan wetenschap zijn nieuwe vondsten en theorieën, samen te vatten onder de noemer ‘voortschrijdend inzicht’. Zonder dat fenomeen zou wetenschap statisch zijn, en daarmee oninteressant.

Omdat wetenschap niet stilstaat

Met een inleiding van Wijnand Mijnhardt

Om ons lustrum te markeren, hebben wij een selectie gemaakt van (voornamelijk) AUP-publicaties waarvan wij denken dat de wetenschappelijke bevindingen die daarin beschreven worden in de afgelopen jaren bij uitstek onderhevig waren aan veranderingen door voortschrijdende inzichten. En wij hebben wetenschappers die daar bij uitstek verstand van hadden gevraagd op die boeken te reflecteren. Voortschrijdend inzicht - Omdat wetenschap niet stilstaat is geschreven door overwegend auteurs van Amsterdam University Press met als uitgangspunt het fonds van Amsterdam University Press in haar eerste 20 jaar. Het resultaat is een boek met een buitengewone vormgeving, dat een prachtige dwarsdoorsnede geeft van de ontwikkelingen die de wetenschap in de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt.

aup popular science • w-titel • ca.128 pagina’s • 20 x 25 cm • paperback • september 2012 • nur 600 isbn 978 90 8964 465 7 • e-isbn 978 90 8964 764 0 • €20,-

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 2

06-08-12 16:46


3

Met bijdragen van onder anderen:

hans bennis over Erfgoed. De geschiedenis van een begrip maurits berger over Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten jan willem duyvendak over Mensch en menigte in Amerika ewald engelen over ‘A Dutch Miracle’. Job Growth, Welfare Reform and Corporatism in the Netherlands ger groot over Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen sijbolt noorda over Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis

En ook met bijdragen van sander bais, jos bazelmans, machiel van crevel, thomas elsaesser, margriet van eikema hommes, leo jansen, arjo klamer, vincent kuitenbrouwer, pieter de meijer, ieme van der poel, nicoline van der sijs, renĂŠ van stipriaan, barbara vis, frank van vree, willem witteveen en herman van der wusten.

Amsterdam University Press is een van de meest innovatieve universitaire persen in Europa met een sterke focus op de mogelijkheden die Open Access nu en in de toekomst biedt. Amsterdam University Press stelt zich ten doel de wetenschap door middel van academische uitgaven te ondersteunen en stimuleren. De inhoudelijke kwaliteit van de uitgaven is daarbij het uitgangspunt. Dat was onze missie in 1992. En dat blijft het voor de toekomst.

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 3

06-08-12 15:47


4

Leo Samama

Alphons Diepenbrock

leo samama

Componist van het vocale

“Leo Samama brengt de persoon en het werk van Alphons Diepenbrock zo dichtbij dat je de biografi e tot het einde blijft lezen. Een knappe prestatie “ paul witteman

“Leo Samama componeerde een fraai biografi sch essay over Alphons Diepenbrock, die van componerende classicus een componist werd met klassieke eruditie, en situeerde hem in de ‘tweede gouden eeuw’ van Amsterdam, de jaren rond 1900.” jan bank

ALPHONS DIEPENBROCK Componist van het vocale

~

amsterdam university press

Alphons Diepenbrock werd 150 jaar geleden, op 2 september 1862, in Amsterdam geboren. Tussen 1900 en 1920 was hij zonder enige twijfel de bekendste en meest gevierde componist van Nederland. Gedurende die jaren was hij nauw verbonden aan het nog jonge Concertgebouworkest en chef-dirigent Willem Mengelberg. Hij onderhield daarnaast sinds zijn studentenjaren nauwe banden met de Tachtigers, en tal van intellectuelen en kunstenaars, onder wie Gustav Mahler. Diepenbrock was opgeleid tot classicus, maar zijn hart lag van jongs af aan bij de muziek. Als componist heeft hij zich vrijwel uitsluitend met vocale muziek beziggehouden;

hij schreef vele liederen, met piano en met orkest. Met zijn orkestliederen ontwikkelde hij een genre dat in die tijd vrijwel onbekend was. De religieuze en liturgische werken die hij componeerde getuigen van het nieuwe elan binnen de rooms-katholieke kerk in de laatste decennia van de negentiende eeuw, al had de kerk lange tijd grote moeite met zijn geavanceerde muzikale taal. leo samama is componist en musicoloog. Hij was docent aan het Utrechts Conservatorium en de Universiteit van Utrecht, programmeur van het Residentie Orkest en directeur van het Nederlands Kamerkoor.

aup popular science • a-titel • ca. 344 pagina’s • 17 x24 cm • gebonden • augustus 2012 nur 661 • isbn 978 90 8964 428 2 • e-isbn 978 90 4851 645 2 • €29,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 4

03-08-12 15:10


5

Robert Joost Willink Het Afrikaanse avontuur van Alexine Tinne (1835-1869)

Reis naar het noodlot

Reis naar het noodlot

Het Afrikaanse avontuur van Alexine Tinne (1835-1869)

A M S T E R DA M U N I V E R S IT Y P R E S S

Over The Fateful Journey: “In het midden van de 19de eeuw trokken Henriëtte en Alexine Tinne, behorend tot de Haagse haute bourgeoisie, door duister Afrika, op zoek naar het ultieme avontuur. Ze vonden het.” nrc handelsblad

“...een meeslepende reconstructie van een onfortuinlijke reis... van de eerste vrouw ter wereld die op ontdekkingstocht ging in Centraal-Afrika.” noordhollands dagblad

Robert Joost Willink

Reis naar het noodlot biedt een nieuwe blik op de Nederlandse ontdekkingsreizigster Alexine Tinne die als Haagse freule met haar moeder Henriëtte Tinne-Van Capellen door Egypte en Soedan reisde. Op hun tocht naar de Gazellerivier (1862-1864) kregen ze gezelschap van de Duitse zoöloog Theodor von Heuglin die hen bijstond met zijn expertise. Tinnes rijkdom, wilskracht en doorzettingsvermogen zogen haar mee in een Afrikaans avontuur dat uiteindelijk haar dood zou betekenen. Tinne stierf in de Libische woestijn. Na een vierjarig onderzoek van alle Tinne-documenten, waaronder nog onbekende brieven, foto’s en ander archief-

materiaal, is er nu een volledig verslag van deze expeditie naar Soedan geschreven, én een nieuwe biografie, geïllustreerd met 107 grotendeels onbekende foto’s – waarvan ruim de helft door haarzelf is gemaakt. Reis naar het noodlot is een publiekseditie van het in 2011 verschenen The Fateful Journey. The Expedition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-’64). robert joost Willink is werkzaam als onafhankelijk historicus en schreef over het verblijf van Europeanen in Centraal- Afrika in de negentiende eeuw. In 2007 verscheen Stages in Civilisation. Dutch museums in quest of West Central African collections (1856-1889).

aup popular science • a-titel • ca. 264 pagina’s • 19 x 25 cm • 107 fc illustraties • paperback • oktober 2012 • nur 686 • isbn 978 90 8964 458 9 • e-isbn 978 90 4851 371 0 • €29,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 5

03-08-12 15:10


6

geesteswetenschappen

Michiel Leezenberg, Gerard de Vries

Herziene editie

Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen

michiel leezenberg gerard de vries

“Goed van opzet, helder geschreven en met bruikbare samenvattingen per hoofdstuk. Wetenschapsfi losofie voor geesteswetenschappen is een boek dat structuur en zin geeft aan een rijk en vitaal wetenschapsgebied. Een baken voor ons denken en doen.” frits van oostrom, universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht, en voormalig president van de KNAW

herziene editie

Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen

“Zijn geesteswetenschappen wel echte wetenschappen? In heldere en begrijpelijke taal laat dit boek zien hoe diep er sinds eeuwen over die vraag is nagedacht en welke uiteenlopende antwoorden er – van Aristoteles tot Derrida – op gegeven zijn. Het is informatief en scherpzinnig geschreven en hoort thuis in de boekenkast van iedere onderzoeker, niet alleen de alfa’s.” ger groot, hoogleraar filosofi e en literatuur, Universiteit van Nijmegen

Amsterdam University Press

Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, fi losofie: ze behoren alle tot de geesteswetenschappen. Hebben deze vakgebieden in al hun verscheidenheid iets gemeen wat ze onderscheidt van bijvoorbeeld natuurkunde of economie? De indeling van de wetenschappen in natuur-, geestes- en maatschappijwetenschappen lijkt vanzelfsprekend, maar is van recente datum en allerminst onomstreden. Dit boek beschrijft de invloedrijkste visies op wetenschappelijke kennis vanaf Aristoteles en Galilei tot aan Karl Popper en Thomas Kuhn, en de kennisidealen en stijlen van argumenteren die ze verwoorden. Vervolgens spitst het zich toe op de hedendaagse fi losofische en methodologische visies op aard en culturele taak van de geesteswetenschappen, zoals logisch empirisme, hermeneutiek, kritische theorie, (post-) structuralisme en postkolonialisme.

Voor deze nieuwe editie is het boek grondig herzien en uitgebreid met gedeelten over onder meer Renaissance, humanisme, psychoanalyse en geschiedschrijving. Ook komen recente ontwikkelingen zoals postkolonialisme, cognitieve benaderingen en global history aan bod. Studenten in de geestes-, maatschappij- en natuurwetenschappen krijgen inzicht in de achtergronden van hun eigen vak. Daarnaast krijgt de belangstellende lezer ook een samenhangende visie op de geschiedenis en filosofie van de verschillende wetenschappen. michiel leezenberg en gerard de vries zijn respectievelijk universitair hoofddocent en hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

aup textbooks • w-titel • 368 pagina’s • 17,5 x 24,5 cm • paperback • reeds verschenen nur 730 • isbn 978 90 8964 442 8 • e-isbn 978 90 4851 690 2 • €29,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 6

03-08-12 15:10


7

Strafrecht

Tussen wraak en verzoening

g e e s tg e sew s cehtieendsecnhi sa p p e n

Tineke Cleiren, Ton Hol

Tineke Cleiren Ton Hol

Strafrecht Tussen wraak en verzoening Amsterdam University Press

In dit boek wordt de lezer vertrouwd gemaakt met de grote dilemma’s van het strafrecht. Moet het kwaad worden gewroken of moet er juist naar verzoening worden gestreefd? Zou de nadruk moeten liggen op bescherming van de verdachte of dient alle aandacht juist uit te gaan naar het slachtoffer? Moet worden beantwoord aan het doorleefde rechtsgevoel van de burger of is het abstracte rechtssysteem het uitgangspunt? Kan men alleen maar recht doen in zorgvuldig uitgewerkte strafprocessen, of zijn in bepaalde omstandigheden, zoals in het geval van massamoord, heel andere praktijken noodzakelijk?

Aan de hand van een bespreking van deze vragen en van dit soort dilemma’s laten de auteurs zien hoe in het strafrecht steeds wordt gezocht naar een menselijke balans tussen de gruwel van botte wraak en het wellicht overspannen ideaal van verzoening. tineke cleiren is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. ton hol is hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht.

aup popular science • a-titel • 96 pagina’s • 17 x 19 cm • geïllustreerd • hardback met stofomslag december 2012 • nur 820 • isbn 978 90 8964 415 2 • e-isbn 978 90 4851 600 1 • €14,95

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 7

03-08-12 15:10


Geesteswetenschappen

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 8

03-08-12 15:10


9

Games

Voorbij de verwondering

GAMES

geesteswetenschappen

David Nieborg

VOORB I J DE V ERWON DERI N G

David Nieborg A MS TERDA M U NI V ERS I TY P RES S

Er is wereldwijd veel aandacht voor de explosief groeiende markt van computerspellen, ook in de wetenschap. Game Studies is een relatief nieuw wetenschapsgebied dat ingaat op vragen als: Worden kinderen gewelddadig van computerspellen? Hoe verhoudt de gamer zich tot de virtuele wereld en de echte wereld? Hoe werken virtuele economieen en wat is een MMORPG? Games. Voorbij de verwondering is zeer geschikt als inleiding op Game Studies, omdat het een valorisatie omvat van de wetenschappelijke kennis die hierin is opgedaan in de afgelopen vijftien jaar. David Nieborg maakt onderzoek naar

games voor een breed publiek toegankelijk, aan de hand van voorbeelden uit kassuccesen als Grand Theft Auto 4, World of Warcraft en America’s Army. david nieborg is mediawetenschapper, ondernemer, adviseur en game-journalist. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam op Triple A: The Political Economy of the Blockbuster Game waarin hij de effecten van de toenemende schaalvergroting binnen de gamesindustrie onderzocht. Hij schrijft wekelijks columns over games en digitale cultuur voor NRC Next and www.bashers.nl.

aup popular science • w-titel • 160 pagina’s • 19 x 17 cm (oblong) • 75 f/c illustraties • paperback december 2012 • nur 811 • isbn 978 90 8964 464 0 • e-isbn 978 90 4851 762 6 • €19,95

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 9

03-08-12 15:10


10

geesteswetenschappen

Nancy Troy

(Un)Becoming Sculpture Nancy Troy traceert in de tweede Hofstede de Groot-lezing de geschiedenis van het meubilair dat na het overlijden van Piet Mondriaan (1872-1944) achterbleef in zijn atelier te New York. De werktafel, het krukje en het keukentrapje zijn vanaf de jaren vijftig regelmatig geëxposeerd, waarbij ze vanaf de jaren zeventig als sculptuur werden gepresenteerd. Waren deze meubelstukken voor Mondriaan echter wel onderdeel van zijn oeuvre?

Mondrian’s New York Furniture

Of zijn er andere omstandigheden die ervoor zorgen dat deze stukken nu als sculptuur worden gezien? Nancy Troy schetst in haar lezing de geschiedenis van de opwaardering van deze functionele meubels tot kostbare kunstvoorwerpen. nancy troy is verbonden aan Stanford University en specialist op het gebied van Mondriaan en De Stijl.

pallas publications aup • w-titel • 32 pagina’s • 17 x 24 cm • paperback oktober 2012 • nur 655 • isbn 978 90 8555 070 9 • e-isbn 978 90 4851 784 8 • €10,-

Christoph Lüthy

David Gorlaeus (1591-1612) CHRISTOPH LÜTHY

David Gorlæus (1591-1612) An Enigmatic Figure in the History of Philosophy and Science

Toen Gorlaeus overleed, liet hij twee baanbrekende manuscripten na. Doordat zijn identiteit onbekend was, ontstonden al snel uiteenlopende interpretaties van de publicaties: lezers uit de zeventiende eeuw dachten met een anti-aristotelische denker en een voorloper van Descartes van doen te hebben. Twintigste-eeuwse historici schilderden hem af als een atomist, natuurwetenschapper en zelfs als chemicus.

An Enigmatic Figure in the History of Philosophy and Science

Lüthy laat zien dat Gorlaeus ‘slechts’ een beginnend theologiestudent was waarvan het werk zich bevindt op het kruispunt van filosofie, de ontluikende natuurwetenschappen en theologie. christoph lüthy is hoogleraar Geschiedenis van de filosofie en de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Amsterdam University Press

history of science and scholarship in the netherlands (hssn) aup w-titel • engelstalig • 226 pagina’s • 17 x 24,5 cm • hardback • reeds verschenen nur 680|685 • isbn 978 90 8964 438 1 • e-isbn 978 90 4851 680 3 • €34,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 10

03-08-12 15:10


11

g e e s tg e sew s cehtieendsecnhi sa p p e n

Hans Broekhuis, Evelien Keizer (red.)

Syntax of Dutch Comprehensive Grammar Resources Henk van Riemsdijk & István Kenesei, series editors

Syntax of

Dutch Nouns and Noun Phrases (Volume 1) Hans Broekhuis Evelien Keizer

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Nouns and Noun Phrases - Volume 1 & 2

De afgelopen vijftig jaar zijn er talloze wetenschappelijke en vaak specialistische werken over grammatica verschenen. In diezelfde periode is echter niet alleen de discussie over grammatica veranderd, maar ook de presentatie van formele structuren en de interpretatie van informatie. Gedegen antwoorden over de structuur van een bepaalde taal zijn daarom niet eenvoudig te vinden. Syntax of Dutch slaagt hier echter uitstekend in. Het werk richt zich op één enkel kernaspect van de Nederlandse grammatica: de zinsbouw of de syntaxis. Ondanks het specialis-

tische onderwerp bestaat het uit maar liefst acht delen, waaraan in totaal meer dan tien jaar is gewerkt. Het resultaat is een uniek naslagwerk voor taalkundigen én geïnteresseerde leken die meer willen weten over de syntactische eigenschappen van de Nederlandse taal. hans broekhuis is als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut. evelien keizer is hoogleraar Engelse taalkunde aan de University of Vienna, Oostenrijk.

comprehensive grammar resources aup • w-titel • engelstalig • ca. 562 pagina’s 16 x 24 cm • hardback • september 2012 • nur 616|624 • isbn 978 90 8964 460 2 / isbn 978 90 8964 463 3 e-isbn 978 90 4851 755 8 / 978 90 4851 760 2 • €85,- / €85,-

Rens Bod, Jaap Maat , Thijs Weststeijn (red.)

The Making of the Humanities

RENS BOD, JAAP MAAT & THIJS WESTSTEIJN (eds.)

The MAKING of the HUMANITIES volume 11

From Early Modern to Modern Disciplines

amsterdam university press

D boek onderzoekt de ontwikkelingen in Dit d de geesteswetenschappen vóór en na 1800. E Er wordt vaak gesteld dat rond 1800 de aalfawetenschappen een ‘humanisering’ van h hun onderwerpen en methodes onderginggen. The Making of the Humanities Vol. 2 toont eechter aan dat het strikte onderscheid tussen m mens- en natuurwetenschappen de uitkomst w was van een proces dat al in de zeventiende eeeuw begon. Als er al sprake was van een rrevolutie, dan vond deze eerder op een instittutioneel dan op een conceptueel niveau p plaats.

Volume 2 - From Early Modern to Modern Disciplines

Dit is het tweede deel van de serie gewijd aan de geschiedenis van de geesteswetenschappen. rens bod is hoogleraar in Computationele en Digitale Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. jaap maat is docent wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. thijs weststeijn is onderzoeker aan het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlijn.

amsterdam university press • w-titel • engelstalig • ca. 420 pagina’s • 16 x 24 cm 21 zw illustraties • paperback met flappen • oktober 2012 • nur 685 • isbn 978 90 8964 455 8 e-isbn 978 90 4851 733 6 • €55,00

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 11

03-08-12 15:10


12

geesteswetenschappen

Wim van Moer

Atheïstische religiositeit ATHEÏSTISCHE RELIGIOSITEIT

s

Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel

~

Wim van Moer a m s t e r da m u n i v e r s i t y p r e s s

Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met een geloof in een bovennatuurlijke entiteit of realiteit. Geïnspireerd door Leo Apostel en in de voetsporen van William James en Erich Fromm, betoogt de auteur dat deze tegenstrijdigheid, zelfs binnen een radicaal atheïstisch

Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel vertoog, niet automatisch geldig is. Van Moer staaft deze stelling met een meeslepende fenomenologische analyse van de religieuze ervaring, die uitmondt in een theoretisch model waarmee hij religieuze ervaringen binnen een atheïstische context kan onderzoeken. wim van moer is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, aan de Vrije Universiteit Brussel.

amsterdam university press • w-titel • 256 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback december 2012 • nur 730 • isbn 978 90 8964 462 6 • e-isbn 978 90 4851 758 9 • €35,-

Kester Freriks, A.F.Th. van der Heijden, Oek de Jong et al.

Over God Kester Freriks, A.F.Th. van der Heijden Oek de Jong, Joyce & Co Frans Kellendonk, Nicolaas Matsier Doeschka Meijsing

Over God

Athenaeum Boekhandel Canon

De bijdragen in deze bundel tonen aan hoezeer het godsbegrip een projectie is van de menselijke geest. Het geloof wordt door elk van deze schrijvers anders ervaren; de rituelen uit hun jeugd zijn voor de ene auteur een fascinerend mysterie en voor de andere ronduit een gruwel. In Over God gaan de auteurs in op de twijfel aan het bestaan van het Opperwezen. De fascinatie of afkeer wordt in hun volwassen leven langzaamaan vervangen door een authentieke toewijding

aan de kunst. Hierdoor wordt de auteur zelf schepper, een god in het diepst van zijn gedachten. Dit deel in de reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.

athenaeum boekhandel canon aup • w-titel • 108 pagina’s • 14,8 x 21 cm • paperback • oktober 2012 • nur 323 • isbn 978 90 8964 209 7 • e-isbn 978 90 4851 206 5 • €25,-

Gerlof Verwey, Johan W. van Hulst

C Gerlof Verwey en Johan W. van Hulst

De dichter en het Boek De dichter en het Boek Albert Verwey (1865-1937) en het religieuze nonconformisme

Amsterdam University Press

In 2008 verscheen van Gerlof Verwey het artikel Albert Verwey als erfgenaam van het nonconformisme. Onafhankelijk daarvan werkte Johan W. van Hulst aan de publicatie ‘Albert Verwey, de bijbel en de Joden’. Beide studies bleken elkaar prachtig aan te vullen en te ondersteunen. Waar het eerste stuk de religieus-historische context van Albert Verweys levensbeschouwing in kaart brengt, laat Van Hulst zien dat het biblicisme van zijn

Albert Verwey (1865-1937) en het religieuze non-conformisme jeugd na zijn kennismaking met Spinoza niet verdween, maar tot zijn dood een spilfunctie behield in zijn werk en leven. gerlof verwey is classicus, filosoof en wetenschapshistoricus. johan w. van hulst is neerlandicus en was hoogleraar Opvoedingswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam).

bibliotheca dissidentium neerlandicorum aup • w-titel • 100 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • geïllustreerd • paperback • reeds verschenen • nur 688 • isbn 978 90 8964 414 5 e-isbn 978 90 4851 598 1 • €25,-

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 12

03-08-12 15:10


13

Mercator Sapiens Het Athenaeum illustre, de Doorluchtige schole van Amsterdam, opende zijn poorten op 8 januari 1632 met een inaugurele rede van Gerard Vossius, De historiae utilitate. Toch heeft de intree-rede die Caspar Barlaeus de volgende dag hield, getiteld Mercator sapiens, sive oratio de conjungendis mercaturae et philosophiae studiis, de meeste indruk achtergelaten. Barlaeus was de orator die zijn gedachten aantrekkelijk wist te formuleren, en die bovendien in zijn oratie een onderwerp aansneed dat tot de verbeelding sprak. Ook presenteerde hij een aantal principes die ook in latere jaren

Oratie gehouden by de inwijding van de Illustere School te Amsterdam op 9 januari 1632

telkens in de belangstelling hebben gestaan. Deze publicatie verschijnt in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Zie voor meer informatie over de reeks www.aup.nl/aaa-serie, www.athenaeum.nl en www.dbnl.org.

geesteswetenschappen

Caspar Barlaeus Met een inleiding van Sape van der Woude

casparus barlaeus (1584-1648) was een Zuid-Nederlands predikant, schrijver en dichter.

amsterdam academic archive aup • w-titel • 70 pagina’s • 13,5 x 21 cm • paperback • reeds verschenen • nur 688 • isbn 978 90 8964 430 5 • e-isbn 978 90 4851 657 5 • €17,95

Arianne Baggerman, Paul Hoftijzer et al.

Schakels in de keten van het boek

arianne baggerman paul hoftijzer gerard unger adriaan van der weel

Schakels in de keten van het boek

dr. p.a. tiele-stichting amsterdam university press

In Schakels in de keten van het boek nemen de vier Tiele-hoogleraren u mee op een tijdreis van de achttiende eeuw tot het heden. Hoftijzer laat zien dat ook bestudering van kleine ondernemers bijdraagt aan onze boekhistorische kennis; Baggerman beschrijft het publiceren van egodocumenten in de negentiende eeuw en Unger belicht het digitale tijdperk. Tot slot introduceert Van der Weel een nieuw model voor het bestuderen van de moderne uitgeverij.

Boeketje boekwetenschap II

arianne baggerman is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam. paul hoftijzer is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden.

tiele-lezing amsterdam university press • w-titel • 36 pagina’s • 14,8 x 21 cm • paperback reeds verschenen • nur 615 • isbn 978 90 8964 440 4 • e-isbn 978 90 4851 630 8 • €14,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 13

03-08-12 15:10


14

geesteswetenschappen

Suzanne Lommers

Europe - On Air Europe – On Air Interwar Projects for Radio Broadcasting Suzanne Lommers

Radio mag tegenwoordig dan wel een ouderwets medium lijken, het was bij uitstek de social media van vroeger. Radio-uitzendingen legden een basis voor Europese eenwording en zorgden voor een wereldwijde verspreiding van informatie en muziek. Europe - On Air bestudeert de begindagen van de radio. Zelden onderzochte bronnen laten een verscheidenheid aan nieuwe actoren, activiteiten en debatten zien, die het medium radio vorm gaven. In dit boek wordt, onder andere, aandacht besteed aan de institutionalisering van radio, de vorming van een uitzendnetwerk en de manier waarop de radiosystemen van elkaar

Interwar Projects for Radio Broadcasting

verschilden. Ook wordt gekeken hoe radio bijdroeg aan het behoud van de Europese beschaving in en na de oorlogsjaren en de opkomst van de allereerste internationale programma’s. Deze studie verscheen in de serie Technology and European History, zie: www.tensionsofeurope.eu. suzanne lommers is communicatiemanager en webredacteur bij de virtuele tentoonstelling Inventing Europe en onderzoeker bij het Making Europe Book Project.

technology and european history series aup • w-titel • engelstalig • 326 pagina’s 17 x 24 cm • geïllustreerd • paperback • reeds verschenen • nur 686 • isbn 978 90 8964 435 0 e-isbn 978 90 4851 665 0 • €32,50

Milena Veenis

Material Fantasies Material Fantasies Expectations of the Western Consumer World among East Germans Milena Veenis

Welvaart en materialisme behoorden na de val van de Berlijnse Muur ook voor OostDuitsers tot de mogelijkheden. Maar wat verwachtten zij precies te vinden aan de andere kant van de Muur? Waarom waren er tranen van vreugde toen ze voor het eerst in hun leven een West-Duitse winkel binnen konden stappen? En waarom waren zij bereid om meer dan tien procent van hun maandloon te besteden aan een ananas? Deze studie naar Oost-Duitse fantasieën over de materiële overvloed in WestDuitsland, laat zien dat fantasie en ideologie sterk met elkaar verbonden zijn.

Expectations of the Western Consumer World among the East Germans

Deze studie verscheen in de serie Technology and European History, zie: www.tensionsofeurope.eu milena veenis is docent Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam.

technology and european history series aup • w-titel • engelstalig • 284 pagina’s 17 x 24 cm • geïllustreerd • paperback • reeds verschenen • nur 697|947 isbn 978 90 8964 400 8 • e-isbn 978 90 4851 565 3 • €30,-

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 14

03-08-12 15:10


15

The Socialist People’s Car The Socialist People’s Car Automobiles, Shortages and Consent in the Czechoslovak Road to Mass Production Valentina Fava

Dit boek behandelt de manier waarop de Amerikaanse massaproductie van auto’s overwaaide naar Centraal-Europa. Model hiervoor staat de Škoda Auto uit TsjechoSlowakije, een land dat onder grote invloed stond van de Sovjet-Unie. Wat betekende deze buitenlandse kennis voor de Tsjechoslowaakse productie? In hoeverre sloot dit aan bij de ideologie van de Communistische Partij? Het boek beschrijft zowel de bedrijfsvoering bij Škoda als de controversiële rol van de overheid.

Automobiles, Shortages and Consent in the Czechoslovak Road to Mass Production

Deze studie verscheen in de serie Technology and European History, zie: www.tensionsofeurope.eu

geesteswetenschappen

Valentina Fava

valentina fava is onderzoeker bij het College voor Advanced Studies in Helsinki.

technology and european history series aup • w-titel • engelstalig • ca. 180 pagina’s 17 x 24 cm • geïllustreerd • paperback • reeds verschenen • nur 697|947 isbn 978 90 8964 399 5 • e-isbn 978 90 4851 563 9 • €30,-

Peter Romijn, Giles Scott-Smith, Joes Segal (red.)

Divided Dreamworlds? STUDIES OF THE NETHERLANDS INSTITUTE FOR WAR DOCUMENTATION

DIVIDED DREAMWORLDS? THE CULTURAL COLD WAR IN EAST AND WEST

Edited by Peter Romijn Giles Scott-Smith Joes Segal

Hoe heeft cultuur bijgedragen aan het wegvallen van ideologische grenzen tussen Oost en West? De auteurs analyseren onder meer het interieurontwerp in Oost- en West-Duitsland, de Russische visie op genetica, de Amerikaanse culturele diplomatie tijdens en na de Koude Oorlog en de rol van popmuziek. Deze vernieuwende studie legt enkele opvallende paradoxen bloot met betrekking tot de productie en de beleving van cultuur in Oost en West en biedt fascinerende inkijkjes in de spanningen, rivaliteit en schaarse momenten van sa-

The Cultural Cold War in East and West

menwerking tussen de twee machtsblokken. peter romijn is directeur Onderzoek van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. giles scott-smith is hoogleraar Diplomatieke Geschiedenis van de Atlantische Samenwerking aan de Universiteit Leiden. joes segal is assistent hoogleraar Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

niod aup • w-titel • engelstalig • 248 pagina’s • 17 x 24 cm • geïllustreerd • paperback reeds verschenen • nur 689 • isbn 978 90 8964 436 7 • e-isbn 978 90 4851 670 4 • €39,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 15

03-08-12 15:10


Sociale wetenschappen AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 16

03-08-12 15:10


M.P.C.M. van Schendelen

The Art of Lobbying the EU

More Machiavelli in Brussels – Herziene editie

17

sociale wetenschappen

More Machiavelli in Brussels is een uniek boek over belangengroepen en de invloed die zij uitoefenen op de overheid, met name de Europese Unie (EU). Door bevindingen samen te voegen van zowel academici als EU-medewerkers heeft Rinus van Schendelen een praktische handleiding samengesteld, van onschatbare waarde voor een succesvollere lobby binnen de EU. Van Schendelen verbindt in zijn boek twee thema’s. Het eerste is Public Affairs Management (PA): de expertise die nodig is om autoriteiten en belanghebbenden effectief en efficiënt te beïnvloeden. Lobbyen speelt hierbij slechts een kleine rol. Traditionele beïnvloedingsmanieren zijn steeds meer achterhaald en worden vervangen door PA. Het tweede thema is de Europese Unie als politiek systeem. Dit

systeem is zeer belangrijk door haar wetten en besluiten en door de geldstromen van en naar de EU. Dit trekt ontelbaar veel belangengroepen die opereren voor overheden en maatschappelijke organisaties. Hoe wordt invloed binnen de EU gewonnen of in ieder geval niet verloren? Aan de hand van Machiavelli’s uitspraken benadrukt Van Schendelen zijn drie steekwoorden tot succes: ambitie, studie en voorzichtigheid. In deze vierde herziene editie presenteert de auteur nieuwe feiten en voorbeelden uit de praktijk, beperkingen en problemen van PA binnen de EU en de belangrijkste wijzigingen van PA binnen de EU. rinus van schendelen is hoogleraar Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

amsterdam university press • w-titel • Engelstalig • ca. 390 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback voorjaar 2013 • nur 654 • isbn 978 90 8964 468 8 • e-isbn 978 90 4851 770 1 • €44,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 17

03-08-12 15:10


Jaco Dagevos et al. (red.)

Jaarboek Integratie en Beleid

Jaarboek Integratie en Beleid afschaffing van specifiek minderhedenbeleid: motieven en gevolgen onder redactie van laura coello, jaco dagevos, chris huinder, joanne van der leun en arend odé amsterdam a university press p s

18

SO C I A L E W E T E N SC H A P P E N

In het Jaarboek Integratie en Beleid stellen de auteurs de vraag of specifiek minderhedenbeleid noodzakelijk is. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit specifieke beleid ten opzichte van generiek beleid, en wat zijn de consequenties van afschaffing of van een andere invulling? Dit jaarboek is de opvolger van het Jaarboek Minderheden en geeft informatie over recente beleidsontwikkelingen op het terrein van minderheden, migratie en diversiteit. Het bestaat uit twee gedeelten. In het eerste theoretische deel wordt de ‘zin en onzin’ van specifiek minderhedenbeleid benaderd vanuit verschillende disciplines en

Afschaffing van specifiek minderhedenbeleid: motieven en gevolgen

in vergelijkend perspectief gezet. Deel twee laat zien hoe het minderhedenbeleid in de praktijk wordt gebracht. Aan de hand van de beleidsvelden arbeid, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en lokaal overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe generiek beleid - of de overgang naar generiek beleid - wordt vormgeven en hoe dit op lokaal niveau uitpakt. jaco dagevos is hoofd van de onderzoeksgroep Educatie & Minderheden van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

amsterdam university press • w-titel • ca. 200 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback januari 2013 • nur 747 • isbn 978 90 8964 449 7 • e-isbn 978 90 4851 719 0 • €21,95

Den Haag Centrum voor Strategische Studies & TNO

De Staat van Nederland Innovatieland 2012 Den Haag Centrum voor Strategische Studies · TNO

De Staat van Nederland Innovatieland 2012

Nederland behoort tot de rijkste en welvarendste landen van de wereld. Toch is deze positie niet vanzelfsprekend, want de wereld om ons heen wordt slimmer, sneller en concurrerender. Innovatie wordt in brede kring gezien als een van de belangrijkste sleutels tot de oplossing van deze vraagstukken. Maar wat weten we eigenlijk van onze innovatieprestaties? Welke nieuwe groeiers kent Nederland en hoe doen buitenlandse ondernemingen het in ons land? Stroken onze ambities met de aanwezige kennis en kunde, of is er meer nodig? Deze eerste editie van De Staat van Nederland Innovatieland 2012 voorziet in de behoefte om hierin een samenhangend en gedetailleerd inzicht te krijgen. Op basis hiervan worden con-

crete aanbevelingen gedaan voor de nieuwe impulsen die Nederland als innovatieland nu nodig heeft. Het initiatief tot deze nieuwe innovatiemonitor is genomen door het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en TNO. frans van der zee, walter manshanden, frank bekkers, tom van der horst (projectleider). Met bijdragen van: marcel de heide, erik frinking, sophie roborgh, thijmen van bree, jinxue hu, evgueni poliakov en elmer rietveld.

hcss-tno aup • w-titel • 246 pagina’s • 17 x 24 cm • paperback • reeds verschenen • nur 740|780 isbn 978 90 8964 448 0 • e-isbn 978 90 4851 717 6 • €21,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 18

03-08-12 15:10


Betty de Hart

Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland

Een tweede paspoort

Betty de Hart

Een tweede paspoort

19

SO C I A L E W E T E N SC H A P P E N

Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland Amsterdam University Press

Dubbele nationaliteit is in Nederland de laatste jaren onderwerp van hevig debat. De Hart laat in deze historische en internationaal vergelijkende studie zien dat dergelijke debatten niet uniek zijn voor deze tijd, noch voor Nederland. Een analyse van politieke debatten in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland sinds 1945 leert dat dubbele nationaliteit soms wel en soms niet als probleem wordt gezien, afhankelijk van de context en de groep waarover gesproken wordt. De analyse wordt afgewisseld met interviews met immigranten, emigranten en leden van gemengde gezinnen over de soms zeer persoonlijke betekenis van dubbele nationali-

teit. Aan bod komen onder meer discussies over dubbele nationaliteit van Japans-Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog, van Nederlandse emigranten in Zuid-Afrika in de jaren tachtig, en van moslims in de war on terror na 11 september 2001. betty de hart is juriste en rechtssociologe en als universitair hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Migratierecht en Instituut voor Rechtssociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

amsterdam university press • w-titel • 344 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback • reeds verschenen nur 747 • isbn 978 90 8964 444 2 • e-isbn 978 90 4851 694 0 • €39,95

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 19

03-08-12 15:11


Development, Fractionalization and Transnational Networks of Salafism in Lebanon

Zoltan Pall

Lebanese Salafis between the Gulf and Europe Lebanese Salafis between the Gulf and Europe Development, Fractionalization and Transnational Networks of Salafism in Lebanon

Zoltan Pall

Het is onmogelijk om de hedendaagse islam te begrijpen zonder rekening te houden met het salafisme, een van de meest dynamische en snelst groeiende bewegingen binnen de islam. Serieuze wetenschappelijke publicaties over dit fenomeen, en met name over Libanese salafisten, bestaan nauwelijks. Onderzoek van de Libanese tak biedt een uitgelezen kans om wereldwijd een beter inzicht in de dynamiek van de salafistische beweging te krijgen. Pall heeft etnografische

veldwerkonderzoek gedaan in zowel Beirut als het noorden van Libanon. Hij brengt transnationale netwerken in beeld en laat zien hoe informanten nauwe banden onderhouden met o.a. Kuwait en Qatar, de thuisbases van grote salafistische goededoelenorganisaties. zoltan pall is als onderzoeker verbonden aan het department Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht.

forum publication series aup • w-titel • engelstalig • ca. 120 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • oktober 2012 • nur 717|906 • isbn 978 90 8964 451 0 • e-isbn 978 90 4851 723 7 • €19,95

20

SO C I A L E W E T E N SC H A P P E N

Farish A. Noor

Islam on the Move

Islam on the Move The Tablighi Jama’at in Southeast Asia Farish A. Noor amsterdam university press

Dit uitgebreide onderzoek naar de opkomst van de Tablighi Jama’at plaatst deze massale islamitische missiebeweging in het grotere perspectief van de wereldwijde ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap. Noor vergelijkt het spirituele kader van de beweging met de opvattingen van de politieke en religieuze autoriteiten in de landen van herkomst van de aanhangers, en met de westerse ‘securocratische’ benadering.

The Tablighi Jama’at in Southeast Asia farish a. noor is hoofdonderzoeker van de S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) aan de Nanyang Technological University in Singapore en lid van de Alliance of Civilizations Panel of Global Experts on Religion and Politics van de Verenigde Naties.

amsterdam university press • w-titel • engelstalig • 255 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • reeds verschenen • nur 717 • isbn 978 90 8964 439 8 • e-isbn 978 90 4851 682 7 • €39,95

Jajat Burhanudin, Kees van Dijk

Islam in Indonesia Islam in Indonesia Islam in Indonesia Contrasting Images and Interpretations Jajat Burhanudin and Kees van Dijk

De islam in Indonesië wordt vaak afgeschilderd als gematigd en tolerant en ten voorbeeld gesteld aan andere islamitische landen. Maar is dit beeld juist? Ook in Indonesië doen fundamentalistische groepen van zich spreken. Islam in Indonesia gaat in op de specifieke manifestaties van de islam in Indonesië en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de politiek. Aan de orde komen onder andere salafistische organisaties,

Contrasting Images and Interpretations de voortrekkersrol van islamitische feministen en de discussies over erfrecht en echtscheiding. jajat burhanudin is directeur van het Center for Islamic and Social Studies van de Syarif Hidayatullah Islamitische Staatsuniversiteit in Jakarta. kees van dijk is emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van de Moderne Islam in Indonesië aan de Universiteit Leiden.

icas publications series aup • w-titel • engelstalig • ca. 350 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • december 2012 • nur 717 • isbn 978 90 8964 423 7 • e-isbn 978 90 4851 625 4 • €49,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 20

03-08-12 15:11


Duncan McDuie-Ra

Northeast Migrants in Delhi Northeast Migrants in Delhi Race, Refuge and Retail Dunca n McDuie-R a

amsterdam university press

Dit baanbrekende boek is een etnografische studie naar de migranten die in steeds grotere getale van het noordoosten van India naar de hoofdstad Delhi trekken. De sociale, politieke en economische activiteiten van deze etnische minderheden bieden een heel andere kijk op het hedendaagse India. Door de opkomst van het neoliberale globalisme in India vinden deze migranten in Delhi volop werk in restaurants en

Race, Refuge and Retail supermarkten, maar worden zij daar ook geconfronteerd met racisme en geweld. Tegelijkertijd zoeken ze in hun nieuwe omgeving naar een eigen identiteit. duncan mcduie-ra is hoofddocent Ontwikkelingsstudies aan de School of Social Sciences van de University of New South Wales in Sydney.

iias publications series aup • w-titel • engelstalig • 208 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback reeds verschenen • nur 741|763 • isbn 978 90 8964 422 0 • e-isbn 978 90 4851 623 0 • €37,95

21

The University Socialist Club and the Contest for Malaya The University Socialist Club and the Contest for Malaya Tangled Strands of Modernity K a h Seng Loh, E dg a r L i a o, Ch eng T j u L i m a n d Guo - Qua n Seng

amsterdam university press

Door de ogen van activisten kijken we naar de vorming van de natiestaten in Singapore en Maleisië na WO II. Aanvankelijk was de stemming optimistisch, omdat het volk na de dekolonisatie nieuwe verantwoordelijkheden en rechten zou krijgen. Er wordt een uniek beeld geschetst van de manier waarop de diverse partijen het postkoloniale Maleisië wilden vormgeven.

kah seng loh is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Kyoto. edgar liao is docent Geschiedenis aan de Nationale Universiteit van Singapore. cheng tju lim is docent in Singapore en publiceert over geschiedenis, populaire cultuur en kunst. guo-quan seng is promovendus Geschiedenis aan de Universiteit van Chicago.

SO C I A L E W E T E N SC H A P P E N

Tangled Strands of Modernity

Kah Seng Loh, Edgar Liao, Cheng Tju Lim, Guo-Quan Seng

iias publications series aup • w-titel • engelstalig • 350 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • reeds verschenen • nur 754 • isbn 978 90 8964 409 1 • e-isbn 978 90 4851 589 9 • €45,95

Eka Srimulyani

Negotiating Public Spaces

Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia Negotiating Public Spaces Ek a Srimulya ni

amsterdam university press

Dit boek belicht de nog nauwelijks onderzochte positie van vrouwen op de Indonesische pesantren (de traditionele islamitische onderwijsinstituten). Het is bovendien een van de weinige Engelstalige publicaties over moslimvrouwen buiten het middenoostelijk deel van het Indiaas subcontinent. Het leven op de pesantren wordt van verschillende kanten belicht en daarmee draagt het

boek in belangrijke mate bij aan de studie naar de islam en de rol van moslimvrouwen in Indonesië. eka srimulyani is docent Sociologie aan het Rijksinstituut voor Islamitische Studies in Banda Aceh, Indonesië.

iias publications series aup • w-titel • engelstalig • 188 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • reeds verschenen • nur 717|761 • isbn 978 90 8964 421 3 • e-isbn 978 90 4851 621 6 €32,95

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 21

03-08-12 15:11


J.A.A. van Doorn, C.J.M. Schuyt

De stagnerende verzorgingsstaat Is de verzorgingsstaat, paradepaard van onze na-oorlogse politiek, inderdaad een succes gebleken? Is er geen afstand gegroeid tussen gewekte verwachtingen en feitelijke realisering? Sluit de bureaucratische stijl van veel voorzieningen wel aan bij de persoonlijke aard van de behoeften? Kan het stelsel, dat in tijden van welvaart en groei floreerde, ook onder stagnerende omstandigheden doeltreffend werken? Ten slotte: zijn democratie en verzorgingsstaat blijvend te combineren? Aan het eind van de jaren zeventig stelden J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt deze vragen. In dit boek worden ze besproken vanuit een historisch, sociologisch,

J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt

De stagnerende verzorgingsstaat

22 Amsterdam Academic Archive

juridisch, economisch en politiek perspectief. Het zijn vragen van toen, die nu in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat opnieuw worden gesteld. Deze studie heeft aan actualiteit absoluut niet ingeboet. Deze publicatie verschijnt in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

SO C I A L E W E T E N SC H A P P E N

Zie voor meer informatie over de reeks www.aup.nl/aaa-serie, www.athenaeum.nl en www.dbnl.org.

amsterdam academic archive aup • w-titel • 194 pagina’s • 13,5 x 21 cm • paperback reeds verschenen • nur 754 • isbn 978 90 8964 431 2 • e-isbn 978 90 4851 659 9 • €27,50

Christoph Arndt

The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms changing welfare states

Christoph Arndt

The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms Social Democracy’s Transformation and Its Political Costs

A m s t e r d a m

U n i v e r s i t y

Dit boek analyseert de electorale gevolgen van de hervormingen in de welvaartsstaat in vier liberaalsociaaldemocratische landen in Europa. Deze zogenaamde ‘Derde Weg-sociaaldemocraten’ hervormden de welvaartsstaat zodanig dat een deel van het sociaaldemocratische electoraat zich definitief van hen afkeerde. Dit is de belangrijkste conclusie van dit boek, waarvoor vergelijkend onderzoek werd verricht in Zweden, Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië.

Social Democracy’s Transformation and its Political Costs

christoph arndt is wetenschappelijk assistent aan de afdeling Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Aarhus in Denemarken.

P r e s s

changing welfare states aup • w-titel • engelstalig • ca. 256 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • november 2012 • nur 754 • isbn 978 90 8964 450 3 e-isbn 978 90 4851 721 3 • €42,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 22

03-08-12 15:11


Marco Martiniello, Jan Rath (red.)

An Introduction to International Migration Studies

European Perspectives

IMISCOE TEXTBOOKS

An Introduction to International Migration Studies European Perspectives

23

marco martiniello & jan rath (eds.)

SO C I A L E W E T E N SC H A P P E N

Amsterdam University Press

Internationaal migratieonderzoek is sterk gefragmenteerd. Bovendien ligt de focus op de Verenigde Staten en andere landen die zich nadrukkelijk geprofileerd hebben als immigratielanden. Toch krijgt het onderzoeksveld van migratieen etnische studies steeds meer aandacht in Europa, en het aantal publicaties over dit onderwerp neemt snel toe. Het eerste deel van de IMISCOE Textbook Series voorzag de dringende behoefte aan een Europees perspectief op migratie. Bestaand uit een vijftiental hoofdstukken belicht dit tweede deel internationaal migratieonderzoek vanuit historische, empirische en theoretische perspectieven met een sterke focus op Europese inzichten.

Gerespecteerde wetenschappers in het veld werpen een blik op onder andere migratietheorie, verschillende vormen van migratie en regelgeving. An Introduction to International Migration Studies presenteert een breed scala aan centrale thema’s in een toegankelijk geschreven studieboek. marco martiniello is onderzoeksdirecteur van de National Fund for Scientific Research (FRS-FNRS) en Directeur van Center for Ethnic and Migration Studies (CEDEM) aan de Universiteit van Luik, België. jan rath is hoogleraar Sociologie en directeur van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de universiteit van Amsterdam.

imiscoe textbooks aup • w-titel • engelstalig • ca. 392 pagina’s • 17 x 23,4 cm paperback • november 2012 • nur 741|763 • isbn 978 90 8964 456 5 • e-isbn 978 90 4851 735 0 • €42,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 23

03-08-12 15:11


Ulbe Bosma (red.)

Post-Colonial Immigrants and Identity Formations in the Netherlands Dit boek schetst een uniek beeld van de immigranten die tussen 1945 en 1980 vanuit de voormalige koloniën naar Nederland kwamen. De migranten hadden vóór hun komst allemaal een bijzondere relatie met het land van bestemming. Meer dan negentig procent van de migranten was Nederlands staatsburger voordat ze naar Nederland kwamen. Daarnaast plaatst de auteur zijn onderzoek in de context van een bredere Europese discussie. Hoe vormden de immigranten hun identiteit? Wat was hun relatie met de autochtone

24

bevolking? Hoe reageerden de tweede en derde generaties? ulbe bosma is hoofdonderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Hij verzorgde talloze publicaties over de koloniale geschiedenis en vooral over de hiermee samenhangende migratie.

SO C I A L E W E T E N SC H A P P E N

imiscoe research aup • w-titel • engelstalig • ca. 264 • 15,6 x 23,4 cm • paperback oktober 2012 • nur 763|741 • isbn 978 90 8964 454 1 • e-isbn 978 90 4851 731 2 • €39,50

Marek Okólski (red.)

European Immigrations IMISCOE RESEARCH

European Immigrations Trends, Structures and Policy Implications Marek Okólski (ed.)

Dit boek analyseert de instroom en integratie van immigranten in Europa, waarbij alle aspecten van de immigratie gedurende uiteenlopende perioden en in veranderende sociaaleconomische omstandigheden aan bod komen. Daarbij wordt Europa beschouwd als één economische en culturele entiteit, met een grote mate van onderlinge sociale en politieke samenhang. De auteur heeft echter ook oog voor de regionale verschillen die bepalend zijn voor de onderliggende factoren en trends.

Trends, Structures and Policy Implications

marek okólski is professor aan de faculteit Economische Wetenschappen van de Universiteit van Warschau en aan het Sociologisch Instituut van de School voor Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen in Warschau.

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

imiscoe research aup • w-titel • engelstalig • ca. 320 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm paperback • reeds verschenen • nur 763|741 • isbn 978 90 8964 457 2 • e-isbn 978 90 4851 727 5 • €39,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 24

03-08-12 15:11


Maurice Crul, Jens Schneider, Frans Lelie (red.)

The European Second Generation Compared IMISCOE RESEARCH

The European Second Generation Compared Does the Integration Context Matter? Maurice Crul, Jens Schneider & Frans Lelie (eds.)

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

De kinderen van nieuwkomers in Europa vormen een snel groeiende en vaak opvallende groep jongeren, maar toch is er nauwelijks vergelijkend onderzoek naar gedaan. Voor dit boek werd op grote schaal informatie verzameld op het gebied van onderwijs, werk, sociale relaties, religie en identiteitsvorming. Daardoor ontstaat een helder beeld van de positie van de kinderen van immigranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavië in 15 Europese steden. Een vergelijking tussen deze steden biedt daarbij inzicht in de sterke en zwakke

Does the Integration Context Matter?

punten van sociaal en integratiebeleid. maurice crul is medeoprichter en coördinator van het The Integration of the European Second Generation (TIES)-project. jens schneider is internationaal coördinator van het TIES-project. frans lelie is projectmanager van TIES-projecten en coördinerend redacteur van aanverwante publicaties.

25

www.tiesproject.eu

15,6 x 23,4 cm • paperback • augustus 2012 • nur 741|763 • isbn 978 90 8964 443 5 e-isbn 978 90 4851 692 6 • €49,50

sociale wetenschappen

imiscoe research aup • w-titel • engelstalig • ca. 416 pagina’s

Christina Boswell, Gianni D’Amato (red.)

Immigration and Social Systems IMISCOE RESEARCH

Immigration and Social Systems Collected Essays of Michael Bommes Christina Boswell & Gianni D’Amato (eds.)

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Michael Bommes (hoogleraar Sociologie en Migratieonderzoek) was een van de meest briljante en originele geleerden in zijn vakgebioed. Deze postume bundel bevat een selectie van zijn belangrijkste werk over immigratie en de verzorgingsstaat, de integratie van immigranten, discriminatie, illegale migratie, migrantennetwerken en migratiebeleidsonderzoek. Deze bundel laat zien hoe Bommes’ inzichten en deskundigheid een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan immigratiestudies. Zijn essays bieden scherpe, essenti-

Collected Essays of Michael Bommes

ele waarnemingen van de sociale en politieke reacties op immigratie. Een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in deze zaken. christina boswell is hoogleraar Politicologie aan de School of Social and Political Science aan de universiteit van Edinburgh. gianni d’amato is hoogleraar Migratieen Burgerschap aan de universiteit van Neuchâtel en directeur van het Swiss Forum of Migration and Population Studies (SFM).

imiscoe research aup • w-titel • engelstalig • ca. 236 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • paperback augustus 2012 • nur 741|763 • isbn 978 90 8964 453 4 • e-isbn 978 90 4851 729 9 • €34,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 25

03-08-12 15:11


Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

HvA Lectorale Redes

Peter Kerkhof Customer media in een sociaal medialandschap

Willem Verbaan Het fenomeen stad

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Peter Kerkhof Customer media in een sociaal medialandschap

vossiuspers uva • w-titel

HET FENOMEEN STAD Drs. Willem Verbaan

30 pagina’s • 14,85 x 21 cm • reeds verschenen • 2012 • nur 811 isbn 9789056296995 e-isbn 9789048516179 • €8,50

vossiuspers uva • w-titel • 44 pagina’s 14,85 x 21 cm • reeds verschenen nur 820 • isbn 9789056297060 e-isbn 9789048517008 • €8,50

CREATING TOMORROW

Hilde Geurts Autisme verandert? Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Hilde M. Geurts Autisme verandert?

vossiuspers uva • w-titel • 24 pagina’s 14,85 x 21 cm • reeds verschenen nur 600 • isbn 9789056297077 e-isbn 9789048517138 • €8,50

Rob van Otterlo HBO-Rechten, het onderzoek(en) waard! HBO-RECHTEN, HET ONDERZOEK(EN) WAARD! Prof. dr. R.C.H. van Otterlo

vossiuspers uva • w-titel • 24 pagina’s 14,85 x 21 cm • reeds verschenen nur 820 • isbn 9789056297107 e-isbn 9789048517435 • €8,50

CREATING TOMORROW

Faculteit der Geneeskunde (AMC) Henk van Weert De wetenschap van de huisarts Faculteit der Geneeskunde

Henk van Weert De wetenschap van de huisarts

vossiuspers uva • w-titel • 24 pagina’s 14,85 x 21 cm • reeds verschenen nur 870 • isbn 9789056297046 e-isbn 9789048516674 • €8,50

Jan de Lange MKA-chirurgie in Amsterdam Faculteit der Geneeskunde

26 Jan de Lange MKA-chirurgie in Amsterdam

vossiuspers uva • w-titel • 24 pagina’s 14,85 x 21 cm • reeds verschenen nur 870 • isbn 9789056297053 e-isbn 9789048516889 • €8,50

Peter Weijs Happy feet, food & fat vossiuspers uva • w-titel • 68 pagina’s 14,85 x 21 cm • reeds verschenen nur 860 • isbn 9789056297022 e-isbn 9789048516513 • €8,50

R.J. de Boer Zakelijkheid en zorgvuldigheid in balans

o r at i e s

vossiuspers uva • w-titel 28 pagina’s • 14,85 x 21 cm • reeds verschenen • nur 465 isbn 9789056297084 e-isbn 9789048517152 • €8,50

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Jeroen de Mast Industriële statistiek als technologie voor het oplossen van problemen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Jeroen de Mast Industriële statistiek als technologie voor het oplossen van problemen

vossiuspers uva • w-titel • 23 pagina’s 14,85 x 21 cm • reeds verschenen nur 160 • isbn 9789056297015 e-isbn 9789048516421 • €8,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 26

03-08-12 15:34


De Academische Boekengids ABG93 juli 2012

#

DE ACADEMISCHE BOEKENGIDS

Vooraanstaande wetenschappers bespreken nieuwe boeken

Het eurocentrisme voorbij met Floris Cohen 3 ABG VN Essay Prijs 2013 mens en dier,

4

Definities van

volgens Raymond Corbey 6

Peter van Lochem legt de overheidsjurist onder de loep 9 De bijdrage van hippies aan quantummechanica,

door Frans van Lunteren 13

Gedicht van Frans Budé 15 Richard Loendersloot en Pieter de Jong over het effect van trillingsenergie 17 Bart Gremmen

bekijkt de

voor- en nadelen van biotechnologie 18 Jaap Goudsmit

beziet de toekomst met

optimisme 19 Pedagoog Langeveld volgens M.H. van IJzendoorn 21 I SSN 1567- 7842

Universiteit Leiden • Universiteit Utrecht • Rijksuniversiteit Groningen • Erasmus Universiteit Rotterdam • Universiteit Maastricht • Universiteit van Amsterdam • Universiteit van Tilburg • Technische Universiteit Delft • Technische Universiteit Eindhoven • Universiteit Twente • Wageningen UR • Open Universiteit • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

9 771567 784009

93

¤ 4,50

De Academische Boekengids (ABG) beoogt een breed geïnteresseerd publiek te informeren over recente ontwikkelingen binnen de wetenschap. De ABG legt zich toe op boekbesprekingen die tevens een overzicht geven van ontwikkelingen in een vakgebied. De ABG wordt verspreid onder het wetenschappelijk personeel van vrijwel alle Nederlandse universiteiten, de

2012-nr. 93 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en onder de abonnees van Vrij Nederland.

www.abg-app.eu www.academischeboekengids.nl

aup • w-titel • 24 pagina’s • 27,3 x 39,2 cm • reeds verschenen • nur 600 • issn 1567-7842 • €4,50

Journal of Dutch Literature

JD L

Journal of Dutch Literature Volu m e 3

N u m be r s 1-2

2012

Journal of Dutch Literature is het eerste Engelstalige Open Accesstijdschrift voor onderzoek naar Nederlandstalige literatuur. Het bevat artikelen van vooraanstaande literatuurwetenschappers

2012-1&2 over de Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen tot nu.

www.journalofdutchliterature.org

aup • w-titel • ca. 250 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • najaar 2012 • nur 621 • issn 2211-0879 e-issn 2211-0887 • €29,95 per jaarboek (2 nummers)

Internationale Neerlandistiek internationale neerlandistiek

IVN

jaargang 50 nummer 3 oktober 2012

Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek dat tot en met 2007 (jaargang 45) de naam Neerlandica extra muros droeg. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek.

2012-3 Naast taalkunde, letterkunde en didactiek is er aandacht voor onder andere communicatiewetenschap, nieuwe technologie in de vakbeoefening, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen in brede zin.

www.ivnnl.com

ivn aup • w-titel • 94 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • reeds verschenen • nur 620 • issn 0047-9276 • €25,-

Mens & Maatschappij

2012-3

27

87e jaargang nr 2

Juni 2012

M&M ook online www.mensenmaatschappij.nl

Mens & Maatschappij is een driemaandelijks sociaal-wetenschappelijk tijdschrift dat in 1925 werd opgericht voor ‘die takken van wetenschap, welke den mensch en de maatschappij tot studie-

object hebben’. Sinds 2002 – ruim 75 jaar later – verschijnt Mens & Maatschappij ook online op www.mensenmaatschappij.nl

aup • w-titel • ca. 120 pagina’s • 15,6 x 23,4 cm • najaar 2012 • nur 741 • issn 0025-9454 • €9,-

Tijdschrift voor Muziektheorie Het Tijdschrift voor Muziektheorie is een vakblad voor en over muziektheorie. Het blad presenteert de stand van zaken in de muziektheorie, volgt de actuele ontwikkelingen op dit terrein en

tijdschriften

Mens & maatschappij

2012-3 ontsluit het (inter)nationale discours voor de abonnees. Het tijdschrift is drietalig (Nederlands, Duits en Engels) en verschijnt driemaal per jaar, in februari, mei en november.

aup • w-titel • 80 pagina’s • 17,2 x 25,2 cm • december 2012 • nur 663 • issn 1385-3066 • €20,50

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 27

03-08-12 15:11


Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis Tijdschrift voor jaargang 9

Sociale en Economische 2012

Geschiedenis nummer 2

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede

zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen. TSEG is een peer review tijdschrift.

In dit nummer: tSchulden als leerschool [Fritschy] tLuxury product consumption in the Cape Colony [Fourie & Uys] t Debat over de terugkeer van het patriarchaat [De Moor & Van Zanden vs Van der Heijden, Van Nederveen Meerkerk & Schmidt] tDistributie en exploitatie van film in Gent [Van de Vijver] tInternationale tijdschriften [Gelderblom & Van der Heijden]

The Low Countries Journal of Social and Economic History

aup • w-titel • ca. 160 pagina’s • 16 x 24 cm • oktober 2012 • nur 696 • issn 1572-1701 • €49,95

Journal of Archaeology in the Low Countries JOU R NAL

OF

ARCHAEOLOGY 70-6 .&tNUMBER 1 tNOVEMBER 2 012

Journal of Archaeology in the Low Countries ( JALC) is een Open Access e-journal over archeologie in Nederland en België. Het bevat artikelen over alle mogelijke onderwerpen in de periode vanaf het vroegste paleolithicum tot de vroegmoderne

2012-1

tijd. JALC verschijnt twee keer per jaar en is behalve als gratis e-journal ook verkrijgbaar in print. www.jalc.nl

I N TH E

LOW COU NTR I ES A MS TER DA M U NIV ER SIT Y PR ESS

jalc aup • engelstalig • w-titel • 96 pagina’s • 21 x 29,7 cm • najaar 2012 • nur 682 isbn 978 90 8964 473 2 • e-isbn 978 90 4851 790 9 • issn 1877-7015 • e-issn 1877-7023 • €50,-

Tijdschrift voor Genderstudies Tijdschrift voor

Genderstudies Oral history

Wie is de onderzoeker? pagina 5

De wording van een feminist pagina 19

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot etniciteit, seksualiteit, klasse, leeftijd, etc. Het ontleent haar engagement aan

2012-2 feminisme en verzet tegen uitsluiting. Het tijdschrift wil een wetenschappelijke bijdrage leveren aan, en gepaste interventies plegen in debatten over gender in diversiteit in Nederland en Vlaanderen.

Buitengewoon grensoverschrijdend pagina 45

28

aup • w-titel • 64/96 pagina’s • 17 x 24 cm • reeds verschenen • nur 680 • issn 1388-3186 • €19,-

tijdschriften

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis Tijdschrift voor Zeegeschiedenis Jaargang 31 | 2012 | 1

Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschijnt twee maal per jaar en wordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.

Jaargang 31, 2012-2

De wetenschappelijke redactie van het blad is echter onafhankelijk. Een lid van de redactie participeert gewoontegetrouw in het bestuur van de vereniging.

aup • w-titel • ca. 160 pagina’s • 17 x 23 cm • oktober 2012 • nur 680 • issn 0167-9988 • €15,-

AUP prospectus najaar 2012 NL_v7.indd 28

03-08-12 16:16


uitgever Amsterdam University Press Herengracht 221 1016 bg Amsterdam Tel: +31 (0)20 420 00 50 Fax: +31 (0)20 420 32 14 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl

publiciteit en promotie Ebisse Rouw Tel : +31 (0)20 420 00 50 E-mail: e.rouw@aup.nl

verkoop, marketing en publiciteit Jelle Bloem Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: j.bloem@aup.nl

vertegenwoordiging nederland Aquarius Boekverkoop Eveline Hansen Meenkselaan 12 3972 JR Driebergen-Rijsenburg Tel: +31 (6) 16 42 4873 E-mail: ehansen@aquariusboekverkoop.nl

vertegenwoordiging belgië Davidsfonds Blijde-Inkomststraat 79-81 B-3000 Leuven Tel. +32 (0)16 310 600 Fax +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be

distributie in groot-brittannië, europa en azië nbn International 10 Thornbury Road pl 6 7 pp Plymouth Groot-Brittannië Tel: +44 (0)1752 202 300 Fax: +44 (0)1752 202 330 E-mail: orders@nbninternational.com

vertegenwoordiging in groot-brittannië en ierland Manchester University Press Oxford Road Manchester M13 9NR United Kingdom Tel: +44 (0)161 275 2310 Fax: +44 (0)117 274 3346 E-mail: mup@manchester.ac.uk

vertegenwoordiging europa (uitgezonderd nederland, belgië, ierland en groot-brittannië) Durnell Marketing Ltd. 2 Linden Close Tunbridge Wells tn4 8hh Kent United Kingdom Tel: +44 (0)1892 544 272 Fax: +44 (0)1892 511 152 E-mail: mail@durnell.co.uk

vertegenwoordiging australië en nieuw-zeeland Footprint Books Pty Ltd 1/6 A Prosperity Parade Warriewood NSW 2102 Australia Tel.: +02 9997 3973 Fax: +02 9997 3185 E-mail: info@footprint.com.au

distributie nederland Centraal Boekhuis Postbus 125 4100 ac Culemborg Tel: +31 (0)345 475 800 Fax: +31 (0)345 475 884

vertegenwoordiging in saoedi-arabië, koeweit, vae, bahrein, oman, katar, egypte, libanon, syrië, irak, libië en iran Avicenna Partnership Ltd. Bill Kennedy Tel: +44 (0)7802 244 457 Fax: +44 (0)1387 247 375 E-mail: bill.kennedy@btinternet.com

vertegenwoordiging en distributie in verenigde staten en canada The University of Chicago Press 1427 East 60th Street Illinois 60637, Chicago usa Tel: +1 (0)7737027733 Fax: +1 (0)7737029756 www.press.uchicago.edu

Levering geschiedt onder toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boekenprijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.

vertegenwoordiging china Inspirees International A. van Scheltemaplein 86 2624 PJ Delft Tel: +31 (0)15 879 55 01 E-mail: info@inspirees.com

ontwerp: suzan beijer, weesp opmaak en lithografie: straight premedia b.v amsterdam

AUP prospectus najaar 2012_OMSLAG_v4.indd 3

03-08-12 15:14


Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk

Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk

Vrouwen

die lezen zijn nog steeds

gevaarlijk Stefan Bollmann

amsterdam university press

&

isbn 978 978-90-5356-915-3 90 5356 915 3 | genaaid gebonden met stofomslag | 152 p | 21,5 x 28 cm | rijk geïllustreerd | € 19,95

-33%

isbn 978 978-90-8964-375-9 90 8964 375 9 | genaaid gebonden met stofomslag | 144 p | 21,5 x 28 cm | rijk geïllustreerd | € 24,95

Nu samen voor

€ 29.95

ISBN 978 90 8964 475 6

VERKRIJGBAAR VIA WWW.AUP.NL OF IN DE BOEKHANDEL

AUP prospectus najaar 2012_OMSLAG_v4.indd 4

02-08-12 16:58

AUP Najaarsaanbieding 2012  

De aanbiedingsbrochure van Amsterdam University Press, najaar van 2012. De (populair-) wetenschappelijke uitgaven van AUP verschijnen in het...

AUP Najaarsaanbieding 2012  

De aanbiedingsbrochure van Amsterdam University Press, najaar van 2012. De (populair-) wetenschappelijke uitgaven van AUP verschijnen in het...

Advertisement