Page 8

GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:07

Pagina 8

GO! 8 komstvisie, is het mogelijk om een coherent geheel te ontwerpen en wordt je gedwongen ook na te denken over het bestaansrecht van vervoersstromen en modaliteiten. Willen en kunnen we in de toekomst nog wel overal en altijd alle producten overal vandaan halen? Kijk naar de opkomst van ‘local economies’. Bovendien is het zaak om niet alleen naar de weg te kijken, maar ook naar water en spoor. En nog belangrijker: er moet samenhang zijn tussen modaliteiten. Er is in de overslag misschien wel meer winst te behalen dan in het vervoer. Als je als vrachtwagenfabrikant alleen inzet op minder CO2 mis je de boot! …of de trein.’

Strategische voorsprong Van Grondelle verwacht dus dat een efficiëntere overslag van goederen tussen voertuigen en de vervoersmodaliteiten onderling in de toekomst belangrijker wordt. Dit kan transporteurs grote voordelen bieden bij overslaan, laden en lossen. Het gaat daarbij om snelheid en het juiste

Segway distributievoertuig voor bijvoorbeeld vers voedsel of pakketten.

moment van laden en lossen in de logistieke keten. In de maakindustrie heet dat ‘lean and mean’.

beheerders buiten hun denkkaders te brengen en hen met deze voorbeelden te prikkelen en nieuwe ideeën aan te reiken.” Een goed voorbeeld van ‘out of the box’ denken noemt hij het Segway distributievoertuig. Het achterste compartiment, dat ruimte biedt voor lading (koffers, pakketjes etc.), is eenvoudig los te koppelen waarna bijvoorbeeld een koelunit aangekoppeld kan worden. “Een prima manier om horecagelegenheden of restaurants in stadscentra te beleveren. Of wat te denken van de hiernaast afgebeelde vrachtwagen waarmee het mogelijk is om in een handomdraai scooters te laden en te lossen. Handig voor steden die een scooter deelprogramma willen starten.”

Innovatieve denkrichtingen Een volgende stap is volgens Van Grondelle de toekomstvisies te waarderen op hun onderlinge samenhang en bestaansrecht. ‘Te vaak worden nieuw ideeën ontworpen om te functioneren in een bestaand systeem. En dat kan niet, want als je iets verandert in een systeem verandert het

Truck voor het supersnel laden en lossen van scooters.

systeem zelf ook. Alleen door uit te gaan van een samenhangende toe‘Voor de vrachtwagenfabrikant ontstaat zo een heel nieuw veld van productontwikkeling en er opent zich een geheel nieuwe markt. Dat begint bij integraal ontwerpen, en dus integrale productontwikkeling. De wonderlijke scheiding tussen wie de vrachtwagen bouwt, en wie er iets op schroeft, is iets om over na te denken. Nieuwe samenwerkingsvormen worden cruciaal. In ieder geval gaan wij de verschillende innovatieve denkrichtingen tijdens het Branchecongres BedrijfsautoRAI 2012 op 19 april presenteren. Als TU Delft willen wij vooral inzetten op die samenhang, het ontwikkelen van een visie, missie en productconcepten

Rollercoaster City voor

die industriële partners in een nieuwe samenstelling, een strategische

transport tussen steden.

voorspong geven in plaats van een tijdelijke en meestal kortdurende voorsprong in de CO2-wedloop.’

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012