Page 24

GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:14

Pagina 24

GO! 24

Grootste ergernissen in verkeer

MARKTANALYsE

Bumperkleven grootste verkeersirritatie

Bumperklevers

48,9%

Agressief rijden

46,0%

Rijden onder invloed

40,8%

Geen richting aangeven

21,5%

Onnodig links rijden

20,0%

Te hard rijden binnen bebouwde kom

16,3%

Nederlandse automobilisten ergeren

Op het laatste moment ritsen

15,2%

zich het meest aan bumperklevers,

Rechts inhalen

11,6%

zo blijkt uit het jaarlijkse Nationale

Zondagsrijders

11,1%

Automobilisten Onderzoek van het

Verkeersdrempels

mobiliteitsplatform Eileen. Bijna de

9,3%

Bron: Het Nationale Automobilisten Onderzoek 2012

helft (48,9%) van de automobilisten ergert zich hier mateloos aan. Agressief rijgedrag, vorig jaar nog goed voor een nummer een positie, zakte met 46,0 procent naar een tweede plaats, gevolgd door rijden onder invloed van alcohol of drugs. Het zijn met name vrouwen die zich hier aan ergeren. Opmerkelijk is dat de files voor het eerst uit de ranglijst zijn verdwenen. Nieuw in de top tien zijn de verkeersdrempels, waar bijna een op de tien automobilisten zich aan zegt te storen.

Automatische transmissie schakelt op Ruim eenderde van alle in Europa geproduceerde per-

was. In dat jaar werd de opgaande trend verstoord

sonenauto’s is inmiddels voorzien van een automatische

door stimuleringsregelingen en slooppremies waarmee

versnellingsbak.Vergeleken met ongeveer tien jaar

veel EU-landen de stagnerende vraag naar nieuwe auto’s

geleden is dat een verdubbeling. In 2009 leek het er op

weer op peil wilden brengen. Met als gevolg dat er toen

dat de belangstelling voor het ‘pientere pookje’ tanende

meer goedkope en compacte auto’s werden verkocht en minder (duurdere) voertuigen met een automatische transmissie.

Europees productieaandeel automatische transmissies

Deze ontwikkeling betekent echter niet dat Europese consumenten, anders dan Amerikanen en Japanners,

2010

31,2%

massaal warmlopen voor schakelarm rijden. Meer dan

2009

26,0%

8 op de 10 autokopers in de EU (17,2%) kiest namelijk

2008

28,0%

nog steeds voor een handgeschakelde auto. Het verschil

2007

25,0%

tussen het relatief grote productieaandeel van auto-

2006

23,0%

matische versnellingsbakken in Europa en de vraag naar

2005

22,0%

deze systemen is te verklaren uit de export, met name

2000

16,0%

naar China. Zo exporteerde Duitsland, waar de helft

1997

13,0%

van het productievolume is voorzien van een automaat,

Bron: Automotive Industry Data (A.I.D.)

in 2010 530.000 auto’s naar de V.S. en 470.000 naar China.

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012