Page 9

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:13

Pagina 9

9

De Veilig op Weg truck toert door Nederland.

Afrekenen met de dode hoek Meer verkeerseducatie en voorlichting aan fietsers en vrachtwagenchauffeurs hebben de afgelopen jaren geleid tot een drastische afname van het aantal dodehoekongevallen. Dit was vooral te danken aan het project ‘Veilig op Weg’, van VVN en TLN, waarvan RAI Vereniging één van de ambassadeurs is. De positieve ervaringen met dit project hebben ertoe geleid dat de aandacht voor gevaren van de dodehoek zich heeft uitgebreid naar toekomstige bestuurders van personenauto’s en motorrijders.

VVN zich bij het project aangesloten en sindsdien krijgen we ondersteuning van tal van andere partijen, zoals RAI Vereniging, Mercedes-Benz, TVM Verzekeringen, BP Nederland en Van Vliet Trucks Holland.”

Twee vuistregels Veilig op Weg richt zich met name op jonge kinderen, de meest kwetsbare groep. Voor hen is een speciaal lespakket ontwikkeld, dat onder andere een dvd omvat, waarop presentator Bart Meijer (bekend van Klokhuis) de twee vuistregels voor op de fiets uitlegt, namelijk: – Blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtauto;

In 2010 waren er nog slechts vier slachtoffers te betreuren als gevolg van

– Houd altijd minimaal 3 meter afstand tot de vrachtauto.

een dodelijk ongeval waarbij een vrachtwagenchauffeur een fietser over

Van Son: ”Per jaar worden in het kader van Veilig op Weg circa 1.000

het hoofd zag. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van het jaar

scholen bezocht. De les bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte,

ervoor en het laagste cijfer sinds 2000. Een resultaat dat in een dichtbe-

die tezamen een dagdeel in beslag nemen. Tijdens het praktische

volkt land met veel transportbewegingen en zo’n 14 miljoen potentiële

gedeelte leren ze veilig naar school te fietsen en hoe ze zo goed mogelijk

fietsers volgens Debby van Son, marketingmanager van TLN, tot de

moeten omgaan met andere

verbeelding spreekt. Tegelijkertijd erkent zij dat Veilig op Weg, zelfs als

verkeersdeelnemers. Zeker als

er geen enkel dodehoekslachtoffer meer valt, nooit zal zijn afgerond. “Veilig op Weg houdt namelijk een permanente educatie, voorlichting en het kweken van bewustwording van fietsers, chauffeurs en alle andere weggebruikers in.” Zij legt uit dat dit voor TLN 15 jaar geleden de belangrijkste aanleiding vormde om met deze campagne te starten. “We vonden dat we als brancheorganisatie een bredere verantwoordelijkheid hadden dan uitsluitend vrachtauto’s met spiegels en camera’s uitrusten, uitgaande van het motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Vijf jaar geleden heeft

‘Veilig op Weg zal zelfs bij nul dodehoekslachtoffers nooit zijn afgerond’

het gaat om vrachtauto’s en andere grote voertuigen kan dat best lastig zijn. Want hoe maak je iemand van zes of zeven jaar duidelijk wat een abstract begrip als een dodehoek inhoudt en hoe ze daar vandaan moeten blijven? Dat is precies wat hen wordt geleerd.”

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012