Page 25

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:23

Pagina 25

Haagse wandelgangEN

25

Het begrip duurzaam lijkt bij sommige politici een beetje over de houdbaarheidsdatum. Hoe anders ligt dat voor alle onderwerpen die te maken hebben met de verhoging van de verkeersveiligheid om het aantal verkeersdoden en -gewonden te reduceren. De reden daarvoor is volgens Cees Boutens, manager afdeling Public Affairs van RAI Vereniging, misschien wel dat een verkeersslachtoffer ‘tastbaarder’ is dan de schade aan luchtwegen bij langjarige blootstelling aan fijnstof.

derheid voor te vinden, omdat het voorstel werd neergelegd in de ‘groene hoek’ van de Tweede Kamer. Boutens: “Grote kans dat dezelfde maatregel, maar dan onderbouwd met reductie van het aantal verkeersslachtoffers, een betere uitkomst kan hebben.” Een ander bekend voorbeeld is dat rustiger rijden zonder al te veel grote snelheidverschillen zorgt voor een lager brandstofverbruik èn voor veiliger verkeer. Alle argumenten gingen eind vorig jaar

Cees Boutens:

“Het gevolg van ‘duurzaamheidsmoeheid’ is”, zegt Boutens, “dat het tegenwoordig moeilijker is om steun te krijgen voor voorstellen die vooral verduurzamen. Hoe los je dat probleem dan op? Soms word je dan geholpen door het eenvoudige principe dat een

‘Duurzaamheidargumenten liften ontspannen mee op de bagagedrager van veiligheid’

maatregel voor het verbeteren van de verkeersveilig-

over tafel toen de Tweede Kamer sprak over 130 km op de snelwegen. Uiteindelijk gaf de dreiging van het groeiende aantal verkeersslachtoffers die discussie het uiteindelijke zetje. De duurzaamheidargumenten liften ontspannen mee op de bagagedrager van veiligheid in de zekere wetenschap dat ze het in hun eentje niet hadden gered in de Tweede Kamer. Binnenkort wordt tijdens de BedrijfsautoRAI 2012 in

heid ook goed is voor verduurzaming van de mobiliteit. Het omge-

Amsterdam een congres georganiseerd, waarbij voorbeelden worden

keerde komt ook voor. Hierdoor wordt de lobby een stuk makkelijker.”

gepresenteerd van duurzame maatregelen, die ook gunstig uitpakken voor de verkeersveiligheid. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat

Een voorbeeld van zo’n maatregel, waarbij het mes aan twee kanten

beide bewindspersonen van het Ministerie van Infrastructuur &

snijdt, was laatst het voorstel van GroenLinks om vrachtauto’s te voor-

Milieu, minister Schultz en staatssecretaris Atsma, acte de présence

zien van gesloten zijafschermingen. Goed voor de verkeersveiligheid

geven op dit evenement. Want veilig is immers vaak duurzaam én

en het reduceert het brandstofgebruik. Helaas was er geen Kamermeer-

duurzaam vaak veilig.”

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012