Page 16

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:18

Pagina 16

GO! 16

eco-trends

Harmonieus schakelen Fallbrook Technologies heeft de continu variabele transmissie (CVT) voor fietsen, gebaseerd op de bekroonde NUVinci versnellingsnaaf, verder verfijnd. Het nieuwe systeem heet NuVinci Harmony. Bij deze intelligente aandrijving, die op FietsVAK 2012 is bekroond met een Fiets Innovatie Award, kan de berijder zelf kiezen tussen automatisch of handmatig schakelen. In de automatische stand zal de aandrijving automatisch en continu de overbrengingsverhouding aanpassen

De NuVinci Harmony is bekroond met de Fiets Innovatie Award 2012.

om ervoor te zorgen dat de fietser soepel, comfortabel en zonder onderbreking de eind-

geschikt voor zowel de begin-

Fallbrook Technologies ziet

kunnen instellen op vooral

bestemming bereikt. De auto-

nende als ervaren fietsers. En wie

vooral goede toepassingsmoge-

geprogrammeerde stappen of op

matische modus is volgens de

zin heeft om zelf te schakelen,

lijkheden voor E-bikes. De

traploos schakelen. Voortaan

fabrikant het absolute summum

kiest eenvoudig de handmatige

NuVinci Harmony is namelijk

gaat schakelen dus net zo een-

op het gebied van schakelsyste-

stand en bepaalt zelf de gewenste

programmeerbaar door E-bike

voudig als het veranderen van

men voor fietsers en perfect

overbrengingsverhoudingen.

fabrikanten die het systeem

het volume van de radio.

Brandstofbesparend stuursysteem in crisistijd In tijden dat het economisch allemaal wat

VSE besloot ruim tien jaar geleden tot het

vraagt om wendbare voertuigen en het inzet-

minder gaat zoekt de truck- en trailerbranche

ontwikkelen van dit systeem, omdat de infra-

ten van grote aantallen kleinere distributie-

naarstig naar mogelijkheden om kosten te be-

structuur in steden in toenemende mate

voertuigen uit milieuoogpunt niet altijd

sparen. Een interessante

wenselijk is. De praktijk heeft aangetoond dat

oplossing die op de wat

elektronisch gestuurde assen veiliger zijn en

langere termijn geld kan

belangrijke kostenbesparingen opleveren.

opleveren is het elektro-

Naast een betere wendbaarheid zorgt ETS

nisch stuursysteem ETS

onder andere voor een lager gewicht en

van VSE Vehicle Systems

minder brandstofverbruik, een verbeterde

engineering. ETS, dat

voertuigstabiliteit en minder bandenslijtage.

staat voor Electronic

Bovendien is het systeem vanwege een mini-

Truck Steering, is de

mum aan componenten eenvoudig in te

verzamelnaam voor een

bouwen en is er nauwelijks onderhoud nodig.

elektro-hydraulisch

Inmiddels ondersteunen de meeste voor-

stuursysteem voor zowel

aanstaande fabrikanten van truck- en opleg-

vrachtwagens als trailers.

ETS gooit het stuur om bij truck- en trailers.

gerassen de opbouw van ETS op hun assen.

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012