Page 29

Haagse wandelgangEN 29

“Geen onderwerp in de Tweede Kamer heeft zo het duidelijke stempel van krachtige vrouwen als het onderwerp mobiliteit”, stelt Cees Boutens, manager Public Affairs van RAI Vereniging.

“Wat wel duidelijk is dat ze het goed doen. Wat je er ook van mag denken: Nederland is één van de meest verkeersveilige landen in de wereld, we hebben een uitstekend systeem van openbaar vervoer en ons wegennet wordt in snel tempo klaar gemaakt voor de 21ste eeuw.” Er is wat hem betreft eigenlijk maar één terrein waar het in Nederland

“Voor wie nog twijfelt noem ik: Neelie Kroes, Hanja May-Weggen,

met de mobiliteit minder lekker gaat: de fiscaliteit. “Natuurlijk gaan we

Annemarie Jorritsma, Tineke Netelenbos, Karla Peijs, Melanie Schultz en niet te vergeten Jacqueline Cramer van Milieu en tegenwoordig staatssecretaris Wilma Mansveld. Natuurlijk ook Sharon Dijksma, Attje Kuiken, Ineke van Gent, Liesbeth van Tongeren, Stientje van Veldhoven. En dan doe ik er nog velen onrecht door ze hier niet te

niet zeuren dat het allemaal te

‘Misschien wordt het tijd voor een vrouw bij Financiën’

noemen.”

veel is en dat de auto de melkkoe is. Die tijd hebben we wel gehad. Het gaat er veel meer om dat de invloed van het Ministerie van Financiën op wat er wordt

Boutens zegt zich nog goed de opmerking van Sander de Rouwe van

verkocht in de showrooms wel heel sterk is. Ook de voorspelbaarheid

het CDA tijdens het afgelopen RAI Mobiliteitsdiner te herinneren. Die

van belastingen is voor verbetering vatbaar.”

verzuchtte: “Vrouwen hebben hier het heft in handen. De minister is een vrouw, de gastspreker is een vrouw (Francine Houben, architect) en

Vrouwelijke schatkistbewaarder

de moderator is een vrouw (Anouschka Laheij).” Waarna De Rouwe er

“Wellicht”, vervolgt hij enigszins filosoferend, “wordt het misschien

schouderophalend aan toevoegde: “Waarschijnlijk staat er vanavond

tijd dat vrouwen ook een greep naar de macht doen bij Financiën.

wel een man in de keuken.”

Op het gebied van de wegen en het wegvervoer is Nederland daar tenslotte nooit slechter van geworden. Dus na een schier eindeloze

Dominante rol

stoet van mannen als schatkistbewaarder wordt het nu wel eens tijd

Er is volgens Boutens geen duidelijke verklaring te geven voor de

dat een vrouw de scepter gaat zwaaien aan het Korte Voorhout in

dominante rol van vrouwen in de politiek op het onderwerp mobiliteit.

Den Haag.”

Profile for RAI Amsterdam

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.