Page 2

GO! INhoud 2

RAI SOCIETY

------------------THEMA N VROUWE E IN D ITSB MO ILITE E BRANCH ------------------

Zo’n zestig equipes namen op zaterdag 25 mei deel aan de traditionele RAI Klassieker Rit.

PAGINA 19

ECO-TRENDS ’s Werelds grootste trekker, de Tractomas, zal worden geschoeid met enorme Goodyear GP-2B banden in maat 385/95R25.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Marinka Nooteboom, directeur van Koninklijke Nooteboom

8

INTERVIEW MINISTER SCHULTZ In een themanummer waarin ‘Vrouwen in de mobiliteitsbranche’ centraal staan, kan de minister van I&M, Melanie Schultz van Haegen, uiteraard

Groep, geeft haar mobiliteitsvisie.

niet ontbreken. De bewindsvrouw wil met de huidige beperkte beschik-

PAGINA 23

bare middelen het maximale bereiken en zo meer vaart brengen in het

MARKTANALYSE

verkeer op de weg. In een interview met GO!Mobility vertelt zij hoe zij dit

Mannen bezitten op papier vaker

denkt te bereiken. “We zetten vooral in op investeringen waar Nederland

een auto dan vrouwen. Ongeveer

economisch duurzaam sterker mee wordt.”

tweederde van van de autobezitters is man.

12

PAGINA 25

VROUWEN SUCCESFACTOR ONDERNEMING

GO!FACTOR

Een groter aantal werkzame vrouwen in de mobiliteitsbranche leidt tot

Deze MAN truck was de grote

een andere dynamiek op de werkvloer, meer creativiteit en sfeer en

steun van Nicole van der Heiden

daardoor beter functionerende teams, zo blijkt uit onderzoek. OOMT,

van Hofland Automaterialen

het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en de

tijdens de Africa Eco Rally.

tweewielerbranche, vindt het van belang dat deze branche zowel aan mannen als vrouwen werkgelegenheid biedt.

PAGINA 27

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Uitgever Amsterdam RAI

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Martijn van Eikenhorst, Ilse Bartels, Mark van Dansik

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Postbus 77777 1070 MS Amsterdam Bezoekadres: Europaplein 1078 GZ Amsterdam Tel. 020-549 12 12 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2013 Amsterdam RAI – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden, Viola Robbemondt Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, ANP Foto Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182

Profile for RAI Amsterdam

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.