Page 15

15

Gemma Warmerdam (l), Marianne Kremer (midden) en Sacha Boedijn (r). Drie vrouwen met een missie: meer mensen in het zadel krijgen. voor de overheid, want stellen zij:

“Ik denk dat vrouwelijke kopers

“Terwijl de focus van de fabrikan-

nog één andere gezamenlijke

op basis van kosten baten analyses

andere wensen hebben en zich

ten nog sterk ligt op het segment

wens: aandacht van landelijk en

blijkt dat investeren in het promo-

anders oriënteren. Mannen zijn

van supersport en zware machi-

lokale politici en beleidsmakers

ten en faciliteren van tweewielers

meer geïnteresseerd in technische

nes, zien we in Azië al dat motor-

om het fietspad aan te passen aan

veel goedkoper en gezonder is dan

specificaties; pk’s en vermogen.

scooters en lichte modellen het

de groei van het aantal tweewie-

investeren in OV of ander vervoer.

Voor vrouwen is gebruiksgemak

straatbeeld bepalen. Die verande-

lers met nieuwe vormen en snel-

“Waarom stimuleert de overheid wel E-cars en geen E-tweewielers?”, vragen zij zich af.

Meer motorvrouwen Een ontwikkeling die volgens

heden. Zij vinden dat steden een

‘Waarom stimuleert de overheid wel E-cars en geen E-tweewielers?’

Warmerdam binnen de branche

keuze moeten maken voor de tweewieler in de binnenstad en die letterlijk ruim baan geven. De scooter verketteren en de snorfiets op de rijbaan is geen oplossing, maar politieke symptoombestrij-

op dit moment in het oog spring is

en leuke kleding belangrijker en zij

rende vraag zie je in Europa ook.

ding. Er zou geld beschikbaar

dat een groeiend aantal (jonge)

verlangen meer advies over het

De vraag naar de automatische

moeten komen voor kwalitatief

vrouwen tegenwoordig voor de

soort motor dat bij hen past.”

motorscooter groeit. Daar ligt

onderzoek dat inzicht geeft in wat

motor kiest. Vorig jaar nam het

voor de branche nog missiewerk.”

er moet gebeuren om meer men-

aantal vrouwen onder de 24 jaar

Missiewerk

Hoewel de leden en de doel-

sen op de korte afstanden de over-

dat slaagde voor het A-examen

Zij stelt vast dat niet alleen vrou-

groepen van de twee afdelingen

stap van de auto naar tweewielers

zelfs met 50 procent toe. Warmer-

wen andere wensen hebben, maar

verschillen hebben Boedijn en

te laten maken. “Alleen op die

dam geeft wel aan dat de branche

dat de consument in het algemeen

Warmerdam, naast een deels

manier houd je de stad bereik-

hier beter op zou kunnen inspelen.

sneller verandert dan de branche.

parallel lopende mobiliteitsvisie,

baar”, is hun overtuiging.

Profile for RAI Amsterdam

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.