Page 1

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

FIETSVAK.NL

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI DE START VAN HET NIEUWE FIETSSEIZOEN


FIETSVAK 2014 DE START VAN HET FIETSSEIZOEN De fietsbranche presenteert zich groots van zaterdag 1 tot en met dinsdag 4 maart 2014 in Amsterdam RAI. De laatste (elektrische) fietsmodellen en de nieuwste ontwikkelingen in onderdelen & accessoires, kleding, lifestyle en winkel- en werkplaatsbenodigdheden worden getoond aan een breed publiek. Hier mag u natuurlijk niet ontbreken. FietsVAK b rengt u in contact met nieuwe en bestaande klanten, relaties en leveranciers - precies de mensen die u zoekt!

WAT KUNT U VERWACHTEN? F ietsVAK is van zaterdag 1 t/m dinsdag 4 maart 2014 en gaat dit jaar van drie naar vier dagen F ietsVAK vindt (deels) gelijktijdig plaats met de Fiets en Wandelbeurs F ietsVAK is op zaterdag 1 en zondag 2 maart alleen toegankelijk voor consumenten en maakt op deze dagen onderdeel uit van de Fiets en Wandelbeurs F ietsVAK is op maandag 3 en dinsdag 4 maart specifiek voor de vakhandel F ietsVAK is dagelijks open van 10.00 - 17.00 uur F ietsVAK heeft een compleet nieuwe indeling met kostenefficiÍnte standbouwmodules F ietsVAK lanceert een groot evenementenplein centraal op de beursvloer En‌.Het grootste indoor Fietsparcours van Europa!

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

FIETSVAK.NL


S AM elb eu rs

elbeurs Fiets en Wand

d de r el en-

on

W an d en Fie ts

d Awar

Inno vati eA wa rd

atie Innov Fiets

Fie ts

AR D F IE T S AWin evenementenplein evIeNN ne O IE t e n p l e m en V ATnemen te

R A A

J

he

l e ct r i s c h e l e c t r

isch

elec

tris

r rd

che

l e ct r

Fiets

l e ct r i len - - s c h e -

e rd

ische

Inno vat ie

Aw ard

atie Innov

d Awar

c

ET JAAR FIETS N He n n i s ove rd ra c h t ke n n i s oveVAN rd VAacht k ra

FietsVAK gaat samenwerken met d e Fiets en Wandelbeurs. Beide beurzen vinden gelijktijdig plaats in het weekend van 1 en 2 maart 2014 in het Holland Complex (Fiets en Wandelbeurs) en hal 8 (F ietsVAK) van Amsterdam RAI. Op beide beurzen staat de fiets in al haar facetten centraal waardoor deze twee evenementen elkaar perfect aanvullen. FietsVAK gaat haar beursvloer vooral inrichten met de nieuwste (elektrische) fietsen, fietsonderdelen en toebehoren. Op de Fiets en Wandelbeurs draait het om fiets- en wandelvakanties, (fiets)toerisme en outdoor-activiteiten. De beurzen worden met elkaar verbonden door het grootste indoor Fietsparcours van Euro pa. U fietst letterlijk van de ene, naar de andere beurs!

Uw rendement op FietsVAK is voor ons van groot belang. Om u hierbij maximaal te ondersteunen, hebben we een aantal vernieuwingen doorgevoerd om uw ROI

Solutions, zoals in- en outdoor advertising, online middelen, databasemarketing en narrowcasting. Onze afdeling Partnerships en Media Solutions denkt graag met u mee.

(Return On Investment) te optimaliseren. M eer bezoekers: door de samenwerking met de Fie ts en Wandelbeurs kunt u rekenen op meer (publieks)bezoekers (zie Feiten & Cijfers). K osteneffi ciĂŤnte standbouwmodules :

UNIEKE KENMERKEN VAN FIETSVAK B eurs is zowel toegankelijk voor consumenten als vakhandel op

meer keuze uit uniforme standbouw.

gescheiden dagen

Hierdoor kunt u zich beter onderscheiden.

V eel extra consumenten tijdens

E xhibitor Management Portal, met onder

weekendopenstelling

andere de volgende mogelijkheden: 1. M y Pages: uw eigen corporate bedrijfs presentatie op fietsvak.nl. 2. D igitale uitnodigingsmodule: nodig al uw vakrelaties digitaal uit. 3. A fsprakenmodule: (potentiĂŤle) klanten kunnen zelf een afspraak met u inplannen.

G rootste indoor Fietsparcours van Europa (alleen in het weekend) U itgebreid randprogramma op Evenementenplein in de hal (alle dagen) S peciaal programma voor de vakhandel op maandag en dinsdag

M edia Solutions: behaal uw beursdoelstellingen door het inzetten van Media

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

ts

en

W an

de lbe

ur s

AR D F IE T S AWentenplein evenementeInNN ple O IEevenem in V ev AnTplein e

sc

d d e r el en-

elbeurs Fiets en Wand

T

--

E

len -

ts

Fie

SAMENWERKING MET DE FIETS EN WANDELBEURS

DE FIETSVAK-VOORDELEN OP EEN RIJ

Fie

elbeurs Fiets en Wand

H

e rd

F

ur s

on

e

d Awar

FIETS V AARrd ra c h t ke n n i s oAveNrd HE ra T Jn i sove ch T t J HhEt ken k

- ond

N

-

VA

elb eu rs

E

elbeurs Fiets en Wand

e

n-

IK

W an d

-B

onderd

en

i

atie Innov Fiets

E

--

le

t

Fie ts

N

s c h e l e ct r

e

Inno vati eA wa rd

Aw ard

lec

ri

- ond

Inno vat ie

I RA

-

Fie ts

ts

AR D F I E T AWn evenementenpleinSevIe NN ne IE t e n p l e i m OV en AnTemen te

so

S IE T AN HET JAA VA S V ke n n i s ove rd ra c h t kRe FIE O IErTdrac h t nn T is F ve ov S e

n-

Fie

AM

N

le

OND ERD ELE

U

S

N

O

C

ard ie Aw e l e c t r i s c h eInn l eov c tat r i s c h e l e ct r i s c h e l e ct r i onderd sche e -Fiets

N AR D F I E T S E AWentenplein evenementeInNN ple O IE eve n e m in V ev AnTplein e

T

N

E

M

de lbe

IN

e

W an

nt

E VAKB

en

me

S VAN H T FIEhTt ke n n i s ove rdE ra c JA ht Rverd ra c A ke R nn AnAniso i

RS

E ZOEK

de

sport en lifestyle

RD TE

n re

L EV I N G

iet s

BE

FIETSVAK.NL


DEELNAME: INFORMATIE EN TARIEVEN U schrijft zich in voor FietsVAK wanneer: U zich richt op consumenten en vakhandel U zich richt op alleen de vakhandel (zie hiervoor de voorwaarden op het inschrijfformulier) I nschrijven kan op www.fietsvak.nl U schrijft zich in voor Fiets en Wandelbeurs wanneer: U zich alleen richt op consumenten I nschrijven kan op www.fietsenwandelbeurs.nl U kunt zich natuurlijk ook voor beide beurzen apart inschrijven. Onderstaande tarieven gelden voor 4 beursdagen. Het is mogelijk om alleen op de vakdagen (maandag en dinsdag) aan FietsVAK deel te nemen. Zie hiervoor de voorwaarden op het inschrijfformulier. Standhuur FietsVAK

Leden van RAI Vereniging

Niet-leden

Vroegboektarief (t/m 30 september 20 13)

€ 103,50

€ 123,50

Standaardtarief (vanaf 1 oktober 2013)

€ 108,50

€ 128,50

Exposantenpakket (verplicht)

€ 495,00

€ 495,00

NB: bedragen zijn p e r m² , e x c lu s ie f BT W. I e d e r e e xp o sa n t o n t va n g t b i j i n sc h r i j vi n g é é n e xp o sa n t e n ­ pakket. Dit pakk e t b e s t a a t u it : 1 0 0 u it n o d ig in g ska a r t e n ( vo o r d e va kd a g e n ) , d i g i t a l e u i t n o d i g i n g sse r vi c e , registratie in b e u r s c a t a lo g u s e n o p b e u r s p o r t a l , st a n d h o u d e r sb a d g e s.

WAAROM DEELNEMEN? FietsVAK is dé jaarlijkse start van het nieuwe fietsseizoen. De beurs richt zich op zowel de actieve fietsconsument als de vakhandel. Het biedt een compleet overzicht van al het nieuws in de fietsbranche en zet hiermee de Nederlandse fietssector extra in de spotlights.

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

FIETSVAK.NL


STANDBOUW Uw standbouw kunt u helemaal aan ons overlaten. Profiteer van het gemak en de voordelige tarieven van onze complete standbouwmodules, speciaal ontworpen voor FietsVAK 2014.

C o m p l e t e standbouw A - U nifor m

( a f n a m e va n a f 12 m 2 )

De Uniforme sta n d b o u w b e s t a a t u i t : W anden van 2 5 0 c m h o o g t e ( k le u r : wit o f z wa r t ( st a n d a a r d i n w i t )); Tapijttegels (k le u r a n t r a c ie t ) ; F rieslijst 30 c m me t v e r me ld in g v a n f ir ma n a a m e n st a n d n u m m e r ; E én tafel met v ie r s t o e le n ( s t a n d s < 2 0 m 2 wo r d e n g e l e ve r d m e t d r i e stoelen); A fsluitbare be r g in g v a n 1 0 0 x 1 0 0 c m in h o e k va n st a n d ; E én wandcon t a c t d o o s ( 2 2 0 - v o lt ) in c lu s ie f s t r o o m t o e vo e r ( d a g st r o o m ) en -verbruik ( 2 KW ) ; E én spot per 4 m 2 . De kosten van c o mp le t e s t a n d a a r d s t a n d b o u w A - U n i f o r m b e d r a g e n € 79,00 per m 2 e x c l. BT W e n e x c l. s t a n d h u u r.

C o m p l e t e standbouw B – B asisPlus

( a f n a m e va n a f 24 m 2 )

De BasisP lus st a n d b o u w b e s t a a t u i t : M et flanel afg e s p a n n e n wa n d e n v a n 2 5 0 h o o g t e ( kl e u r n a a r ke u ze ) ; Tapijttegels (k le u r n a a r k e u z e ) ; U w full colou r v is u a l v a n 2 5 0 x 3 0 0 c m o p d e a c h t e r w a n d ; B alie van 100 x 5 0 c m ( k le u r : wit ) me t f u ll c o lo u r l o g o ; E én statafel me t t we e k r u k k e n ; E én tafel met v ie r s t o e le n ; P endelspots ( é é n p e r d r ie me t e r s t r e k k e n d e m e t e r w a n d ) ; E én wandcon t a c t d o o s ( 2 2 0 - v o lt ) in c lu s ie f s t r o o m t o e vo e r ( d a g st r o o m ) en -verbruik ( 2 KW ) . De kosten van de standbouw B - BasisPlus bedragen € 99,00 per m 2 excl. BTW en excl. standhuur. De uiterste besteldatum is 1 februari 2014.

C o m p l e t e standbouw C – B lock s Concept

( a f n a m e va n a f 50 m 2 )

De Blocks C onc e p t s t a n d b o u w b e s t a a t u i t : E én keer stan d o n t we r p ‘Blo c k s Co n c e p t ’, wa a r b i j o n d e r st a a n d e elementen na a r we n s v a n d e d e e ln e me r wo r de n g e ï n t e g r e e r d i n het ontwerp; L as Vegas vlo e r b e d e k k in g ( k le u r n a a r k e u z e ) ; U w full colou r v is u a l a ls a c h t e r wa n d , o v e r d e vo l l e d i g e b r e e d t e va n de stand; A fsluitbare be r g in g v a n 2 0 0 x 2 0 0 c m wa a r v a n é é n zi j d e m e t f u l l colour visual e n o v e r ig e d r ie z ijd e n v a n f la n e l ( kl e u r n a a r ke u ze ) ; B alie van 200 x 6 0 c m me t f u ll c o lo u r lo g o ; P odium van 2 0 0 x 1 0 0 x 4 0 c m; Twee statafel s e n z e s k r u k k e n ; B asistruss in c lu s ie f v e r lic h t in g e n s t r o o m;. P endelspot op b e r g in g ; E én wandcon t a c t d o o s ( 2 2 0 - v o lt ) in c lu s ie f s t r o o m t o e vo e r ( d a g st r o o m ) en -verbruik ( 2 KW ) . NB: De Blocks Co n c e p t s t a n d b o u w is a lle e n mog e l i j k vo o r ko p - e n / o f eilandstands. De kosten van standbouw C - Blocks Concept bedragen € 149,00 per m 2 excl. BTW en excl. standhuur. De uiterste besteldatum is 1 februari 2014.

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

FIETSVAK.NL


PROGRAMMA Zes categorieën

Het Evenementenplein

De beurs is opgebouwd uit 6 categorieën,

De vele activiteiten en de brede informatie-

die op de beursvloer door elkaar heen wor-

voorziening zijn belangrijke redenen voor

den gepresenteerd. De categorieën zijn:

de bezoeker om de beurs te bezoeken. Het voormalig FietsVAK Theater wordt

Stadsfietsen Hybride fietsen Vouwfietsen Kinderfietsen ATB’s MTB’s Racefietsen Cruisers Ligfietsen Bakfietsen

omgevormd naar een evenementenplein midden op de beursvloer. Het evenementenplein is ingedeeld in 3 segmenten: informatie, sport&lifestyle en techniek. Hier worden verschillende lezingen, inspiratiesessies en optredens verzorgd, die aansluiten bij de belevings- en interessegebieden van de verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan (mode)shows, demonstraties, stunts, award-uitreikingen en praktische

Bromfietsen Scooters Snorfietsen

workshops voor enerzijds de consument en anderzijds de vakbezoeker. Het Fietsparcours verbindt Fietsen testen is nog nooit zo leuk geweest.

Onderdelen Accessoires Kleding

Bezoekers kunnen voor het eerst in het weekend van de Fiets en Wandelbeurs naar FietsVAK fietsen en vice versa op een Fietsparcours van maar liefst een halve kilometer lang! Wilt u de bezoeker uw fietsen

Winkelinrichting Winkelondersteuning Verzekeringen Automatisering

Gereedschappen Werkplaatsuitrusting

laten testen? Zorg dan dat u deelneemt aan het Fietsparcours. Waar het Fietsparcours zich precies bevindt, kunt u zien op de plattegrond in deze brochure. Deelnametarieven Fietsparcours (alleen voorbehouden aan deelnemers FietsVAK). Fietsparcours FietsVAK

Tarief

Uitgiftepunt 3x3M incl. plaatsing E-Bikes E-Scooters

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

max. 4 fietsen (excl. tent*)

€ 1.750,00

Plaatsen enkele (electrische)fiets

€ 100,00 per fiets

P r i j ze n zi j n e xc l . B T W. i n c l . ve r m e l d i n g a l s d e e l n e mer va n f i e t sp a r c o u r s i n d e e l n e m e r sl i j st e n . *H e t i s t o e g e st a a n o m b i j d e u i t g i f t e p u n t e n u w e i g e n ( p a r t y) t e n t m e e t e b r e n g e n , m i t s d e ze n i e t g r o t e r i s d a n 3x3M .

FIETSVAK.NL


Fiets Innovatie Award en de Fiets en E-bike van het Jaar verkiezing FietsVAK en RAI Vereniging zetten graag de schijnwerpers op grote en kleine innovaties in de fietsbranche. Daarom reikt de organisatie in 2014 voor de negende keer met veel plezier de F iets Innovatie Award uit. Daarnaast worden ook de Fiets van het Jaar en E-bike van het Jaar verkiezing gehouden. Meedingen naar deze prestigieuze prijzen is voor zowel exposanten als niet-exposanten mogelijk en levert bij nominatie extra positieve publiciteit op. Hierover ontvangt u binnenkort van RAI Vereniging meer informatie.

Bezoekerscampagne Om te zorgen dat een groot aantal (vak)bezoekers FietsVAK weet te vinden, voert de organisatie een integraal mediaoffensief met onder meer: I ntensieve samenwerking met de Fiets en Wandelbeurs (joint promotion); I ntensieve media- en advertentiecampagne in vakpers en via erkende (media)partners (zie overzicht achterin deze brochure); G erichte mailings en e-newsletters naar een database van 100.000 consumenten en 10.000 fietsprofessionals; V erspreidi ng van uitnodigingskaarten via (vak)bladen, kranten, brancheorganisaties en exposante n; Persberichten naar relevante vakmedia; Social Media-campagne op o.a. Facebook en Twitter; 24/7 nieuws op de website www.fietsvak.nl.

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

FIETSVAK.NL


FEITEN & CIJFERS FIETSVAK 2013

5.456

Aantal bezoekers (vakbezoekers)

1,5

3.637

Aantal bezoekende bedrijven

BESLISSINGSBEVOEGDHEID

Aantal bezoekers per bedrijf

23%

Eindbeslisser Medebeslisser

11%

Adviseur Geen beslissingsbevoegdheid

DOELSTELLING VAN BEZOEK

24%

48%

74% 68% 68%

39%

23%

Contacten leggen met nieuwe relaties

Aankopen of bestellingen doen

9% Aanvragen van offertes

Oriëntatie op nieuwe producten, diensten en/of technologieën

Contacten onderhouden met bestaande relaties

Verkrijgen van een algemeen markt­ overzicht en marktontwikkelingen

8%

Bezoek aan een inspiratiesessie

INTERESSE BEZOEKERS Elektrische fietsen

69%

Fietskleding

2 0%

Accessoires en toebehoren

56%

Moederfietsen

1 8%

Onderdelen

46%

(Elektrische) Bakfietsen

1 5%

Stads- / transportfietsen

43%

ICT / Automatisering

1 5%

Werkplaatsinrichting / gereedschappen

41%

Vouwfietsen

1 2%

Toerfietsen

26%

Scooters / elektrische scooters

1 1%

Hybride fietsen

25%

Cruisers

7%

Winkelinrichting

25%

Crossfietsen

7%

ATB’s en MTB’s

21%

Snor- / bromfietsen

6%

Kinderfietsen

21%

Financiële producten

5%

Sportfietsen

20%

Arbeidsmarktoriëntatie

5%

Racefietsen

20%

Ligfietsen

4%

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

FIETSVAK.NL


FEITEN & CIJFERS FIETS EN WANDELBEURS 2013

7,7

20.600

Aantal bezoekers (consumenten)

Waardering bezoekers

REDEN VAN BEZOEK Op zoek naar informatie 87% Plannen / boeken van een reis 21% Aanschaf van fiets- en buitensportmateriaal 14%

INTERESSE BEZOEKERS Fietsen 35%

14% 21%

87%

35%

41%

24%

Wandelen 24% Combinatie van fietsen en wandelen 41%

PLATTEGROND FietsVAK Evenementenplein

Fietsparcours

Fiets en Wandelbeurs

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

1 T/M 4 MAART AMSTERDAM RAI

FIETSVAK.NL

FIETSVAK.NL


FACTSHEET INFORMATIE

ADRES

Locatie:

Hal 8 Amsterdam RAI

Amsterdam RAI

Datum:

1 t/m 4 maart 2014

Europaplein

Organisatie: Amsterdam RAI onder

1078 GZ Amsterdam

auspiciën van RAI Vereniging

Postbus 77777

i.s.m. Fiets en Wandelbeurs

1070 MS Amsterdam

Openingstijden: zaterdag t/m dinsdag van 10.00 - 17.00 uur

T. 020 549 1212 E. fietsvak@rai.nl

NIEUWE OPENINGSDATA EN -TIJDEN

BELANGRIJKE DATA

Vanaf 2014 heeft FietsVAK 4 beursdagen in

Start inschrijving – 1 augustus 2013

plaats van 3 en de beurs start op zaterdag in

Deadline vroegboektarief – 30 september 2013

plaats van zondag. Zaterdag en zondag zijn

Start toewijzing – 1 oktober 2013

de dagen voor consumenten en maandag en

Sluiting inschrijving – 31 januari 2014

dinsdag zijn de vakdagen.

Deadline insturen standontwerp – 3 februari 2014 Opbouw – 26, 27 en 28 februari 2014

PROJECTTEAM FIETSVAK 2014

Uitreiking Fiets- en E-bike van het Jaar en

Stefan Vernooij, Beurs Manager

Fiets Innovatie Award – 1 maart 2014

Maaike Bijsterveld, Operations Coördinator

Demontage – 5 maart

Inés Verhallen, Communicatie & PR Manager

TOT SLOT Bent u voldoende overtuigd? Wat uw doel­ stelling ook is - netwerken, leadgeneration, verkoop en/of het verhogen van uw imago met FietsVAK bereikt u uw doelen sneller en beter. Uw primeurs en noviteiten krijgen meer aandacht van media en bezoekers. Prospects

Stefan Vernooij

ORGANISATIE

Maaike Bijsterveld

Inés Verhallen

CO-ORGANISATOR

worden op uw stand pas echt hot!


Fietsvak  

brochure nl 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you