Page 5

Burgerschap Het gemeenschappelijk ondernemen vormde ook de basis voor het kenmerkende Amsterdamse burgerschap: zodra men in goeden doen was geraakt, zorgde men voor degenen die waren ‘achtergebleven’: een soort stelsel van sociale zekerheid avant la lettre. De succesvolle burger was immers oorspronkelijk van dezelfde bescheiden afkomst. En bovendien: sociale onrust binnen de stedelijke gemeenschap is slecht voor de handel! Een mooi voorbeeld van rijke burgers die voor de zwakkeren zorgden is het voormalig Burgerweeshuis, dat sinds 1975 het Amsterdam Museum huisvest. Creativiteit De creativiteit van de stad is in de tentoonstelling Amsterdam dna niet alleen zichtbaar in het werk van kunstenaars als Rembrandt en Marlene Dumas, maar ligt ook letterlijk aan de basis van de stad. Wie op drassige grond wil bouwen moet palen in de grond slaan. Een kleine natie met weinig land en grondstoffen moet inventief zijn om te kunnen concurreren met de omliggende en wereldwijde grootmachten. Door voortdurend op zoek te zijn naar innovaties wist Amsterdam deze nadelen te compenseren. Dat startte al in de late Middeleeuwen met het ontwikkelen van snellere vrachtschepen en mondde recentelijk uit in het feit dat Amsterdam beschikt over de grootste ‘worldwide internet hub’. Vrijdenken Om te komen tot innovaties moet men buiten de traditionele methoden en technieken kunnen denken. Maar er is nog een andere reden voor de vrijdenkerij waarom Amsterdam internationaal geroemd (en verguisd!)

inleiding

5

Profile for Amsterdam Museum

Amsterdam DNA, Hoe Amsterdam Amsterdam werd  

Wat bepaalt het karakter van een stad? Of wie? Wil je Amsterdam echt leren kennen, ga dan terug in de tijd. Amsterdam dna vertelt het verhaa...

Amsterdam DNA, Hoe Amsterdam Amsterdam werd  

Wat bepaalt het karakter van een stad? Of wie? Wil je Amsterdam echt leren kennen, ga dan terug in de tijd. Amsterdam dna vertelt het verhaa...