__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 58

PROLEĆE JE VREME ALERGIJA

U ovom broju odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa alergijskim rinitisom daje nam doc. dr Ivan Baljošević, jedan od najboljih ORL hirurga Srbije, specijalista otorinolaringologije u Opštoj bolnici „Aurora”

Šta je alergijski rinitis?

Alergijski rinitis predstavlja preosetljivost na supstance koje se prirodno nalaze u našoj okolini i bezopasne su za osobe koje nisu alergične. Tu najčešće spadaju prašina, grinje ili poleni trave, drveća i korova. Alergijski rinitis je danas veoma često oboljenje, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije od 10% do 25% stanovništva u svetu boluje od nekog oblika alergijskog rinitisa. Smatra se da će, usled velike zagađenosti vazduha i pojačanog otopljavanja, za 50 godina taj procenat biti oko 40% populacije.

Kako nastaje?

Naš imuni sistem je zadužen da se bori protiv svih štetnih agenasa (bakterija, virusa). U toku procesa koji se zove senzibilizacija, naš imuni sistem pogrešno identifikuje bezopasne supstance u vazduhu kao nešto štetno. Tada počinje proizvodnju antitela na ove bezopasne supstance. Svaki sledeći kontakt sa ovom supstancom predstavlja signal za oslobađanje hemikalije, koja se zove histamin, u krvotok. Na taj način se razvija alergijski odgovor, koji može da se manifestuje različitim simptomima. S AM S

58 /

RE

VIJA

Doc. dr Ivan Baljošević

Koji su uzroci?

Postoje mnogi rizični faktori koji utiču na razvoj alergijskog rinitisa. Pre svega, smatra se da je to porodična sklonost ka atopiji, tj. ako neki član porodice ili bliski srodnik već ima alergijske sklonosti, rizik za pojavu alergija kod dece iznosi između 50% i 70%. Smatra se da je to najčešće bolest viših socio-ekonomskih staleža, porodica u kojima su majke pušači i koje nisu dojile svoju decu. Takođe, prisustvo kućnih ljubimaca (pas, mačka) unutar stana može biti jedan od rizičnih faktora. Krzno kućnih ljubimaca predstavlja pogodan prostor za nakupljanje prašine i grinja, a i sama životinjska dlaka može predstavljati bitan alergen. Međutim, danas se ne savetuje uklanjanje kućnih ljubimaca iz takvih porodica, jer to samo po sebi može predstavljati još veći stres za decu.

Koji sve oblici postoje?

Postoji klasična podela na sezonski alergijski rinitis, u kom simptomi traju do tri meseca, i drugi oblik, kao stalni ili perzistentni, gde su simptomi prisutni više od devet meseci u toku godine. Novija podela podrazumeva da je sezonski rinitis onaj koji traje četiri dana u nedelji i ukupno manje od četiri nedelje, a da je

Profile for amss-revija

Auto Moto revija 006  

Dobro došli! Ovo je zvanično glasilo Auto-Moto Saveza Srbije, mesečno izdanje posvećeno našim članovima i svim ostalim vozačima. www.amss....

Auto Moto revija 006  

Dobro došli! Ovo je zvanično glasilo Auto-Moto Saveza Srbije, mesečno izdanje posvećeno našim članovima i svim ostalim vozačima. www.amss....

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded