__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 56

JEDNOM GODIŠNJE NA GINEKOLOŠKI PREGLED Prevencija je dokazano jedan od načina za sprečavanje nastanka i razvoja opasnih bolesti, a preporuka je da pripadnice lepšeg pola najmanje jednom godišnje posete ginekologa i obave kontrolni pregled. Odgovore na najčešče postavljana pitanja iz ove oblasti daje jedan od najcenjenijih ginekologa u Srbiji i okruženju – dr Luka Anđelić, specijalista ginekologije i akušerstva, zaposlen u Opštoj bolnici Aurora

Kome se savetuju preventivni ginekološki pregledi?

Preventivni ginekološki pregledi se obavljaju kod zdravih žena i žena koje nemaju subjektivnih tegoba, sa ciljem otkrivanja eventualnih oboljenja u ranom stadijumu. Ovakvi pregledi rade se jednom godišnje, a ako postoji potreba i češće.

Kada treba početi sa preventivnim ginekološkim pregledima?

Savetuje se da prvi ginekološki pregled bude obavljen najkasnije godinu dana nakon započinjanja seksualne aktivnosti.

Šta obuhvata ginekološki pregled?

Preventivni ginekološki pregled podrazumeva uzimanje brisa za citološku analizu (PAP test), a ako postoji potreba i drugih briseva (bakterioloških, mikoloških ili briseva na Hlamidiju, Mikoplazmu i Ureaplazmu, na HPV virus), zatim kolposkopski pregled (pregled grlića materice pod mikroskopskim uveličanjem i premazivanje istog određenim rastvorima), palpatorni ginekološki pregled i konačno ultrazvučni pregled male karlice.

Šta se može otkriti PAP testom?

U pitanju je skrining test. PAP bris nije dijagnostički test . Bris se uzima sa dva mesta: sa grlića materice i iz cervikalnog kanala. Razmaže se na predmetno staklo i nakon odgovarajuće pripreme posmatra se pod mikroskopom. Traže se atipične, izmenjene ćelije, u cilju ranog otkrivanja premalignih ili malignih promena na epitelu grlića materice.

Šta znači „loš“ PAP test?

U praksi se najčešće srećemo sa PAP III gr, kao patološkim nalazom. Treća grupa znači sa su viđene ćelije izmenjenog izgleda. Taj nalaz ne mora obavezno biti povezan sa premalignim lezijama. Ugavnom je posledica neke infekcije (bakterijske ili virusne), što se naknadno otkrije odgovarajućim analizama. Ipak, može ukazati i na postojanje CIN promena (cervikalna intraepitelna lezija), S AM S

56 /

RE

VIJA

Dr Anđelić je prvi doktor koji je izveo video - endoskopski operativni zahvat

Profile for amss-revija

Auto Moto revija 004  

Dobro došli! Ovo je zvanično glasilo Auto-Moto Saveza Srbije, mesečno izdanje posvećeno našim članovima i svim ostalim vozačima. www.amss....

Auto Moto revija 004  

Dobro došli! Ovo je zvanično glasilo Auto-Moto Saveza Srbije, mesečno izdanje posvećeno našim članovima i svim ostalim vozačima. www.amss....