Page 1

Revista Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România anul anulIX X • nr. 54 55 nr.nr.6 1••decembrie februarie 2008 2007

Vã urãm o primãvarã plinã de flori... şi un Martie încãrcat de bucurii...!


Editorial

PUNCT … ŞI DE LA CAPĂT Dr. Bogdan Şerbănescu La sfârşit de 2007, în acest moment de bilanţ, nu pot să nu remarc faptul că AMSPPR a încheiat anul care a trecut cu un deficit de imagine. Cu toate acestea, chiar dacă pe perioada exerciţiului funcţiei fostului preşedinte asociaţia a înregistrat grave prejudicii de imagine, jocul democratic al alegerii şi revocării din funcţie demonstrează nivelul de maturitate pe care asociaţia l-a atins prin fiecare dintre membrii săi. Trebuie să subliniem că cele două Adunări Generale Naţionale, din septembrie şi decembrie 2007, au reprezentat o veritabilă lecţie de democraţie. Faptul că am reuşit să învingem cutuma românească a unicului şi luminatului cârmaci, ne plasează, inclusiv din punct de vedere al imaginii asociaţiei, pe o poziţie privilegiată în rândul organizaţiilor de breaslă. Am încheiat un experiment nereuşit. Tot şirul evenimentelor, mai mult sau mai puţin cunoscut de membrii asociaţiei, va deveni istorie! Acum este de datoria noastră, a celor care coordonăm activitatea asociaţiei între Adunările Generale Naţionale, să repornim motoarele, să repunem asociaţia pe calea pe care dintotdeauna a avut-o de urmat, aceea de a apăra interesele breslei într-o societate încă nesedimentată, aflată într-o continuă formare (şi reformare).

Punem acum punct unui an tumultuos, plin de evenimente ( încălcări de statut, încălcări ale principiilor democratice, demisii şi reveniri asupra demisiei, procese, etc. ) şi începem un an nou cu speranţe şi idealuri. În acest moment trebuie să ne mobilizăm şi să demonstrăm că putem lucra ca o echipă, trebuie să fim eficienţi şi pragmatici. Ceea ce îmi doresc pentru anul care a început este ca fiecare membru al AMSPPR să înţeleagă că face parte dintr-o asociaţie puternică, să conştientizeze că este important pentru asociaţie şi că apartenenţa sa la organizaţie nu trebuie reflectată numai prin plata cotizaţiei, ci şi printr-o implicare activă în viaţa asociativă. Spuneţi-vă părerea, susţineţi-vă punctul de vedere cu argumente coerente şi nu lăsaţi pe alţii să hotărască în numele dumneavoastră! Cred că împreună vom putea influenţa în bine viitorul profesiei noastre. Vă doresc pentru anul 2008 multă linişte şi prosperitate, numeroase realizări pe toate planurile.

Dr. Bogdan Şerbănescu Vicepreşedinte AMSPPR Departamentul Imagine

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

1


Cuprins Pagina 1:

anul X • nr. 55, nr. 1 • februarie 2008

2

Sediul central: Tel./Fax 021 327 41 19 e-mail: amsppr@dental.ro Str, Voroneţ nr. 3, bl. D4, se. 1, ap. 1 Bucureşti, sector 3 • cod poştal 031551 COLEGIUL ŞTIINŢIFIC DE REDACŢIE Prof. dr. Alexandru Bucur Prof. dr. Dorin Bratu Prof. dr. Valeriu Cherlea Prof. dr. loan Coca – Germania Dr. Natan Fuhrman – Israel Prof. univ. dr. Mariana Gavrilă – SUA Prof. dr. Ovidiu Grivu Conf. dr. Laszlo Hecser Prof. dr. Emilian Hutu Conf. dr. Viorel Ibric Cioranu Conf. dr. Rodica Jianu Conf. dr. Dan Mariş Prof. dr. Alexander Mersel – Israel Prof. dr. Augustin Mihai Prof. dr. Mihai Nechifor Prof. dr. Ioana Nica Prof. dr. Mihaela Păuna Prof. dr. Ion Pătraşcu Prof. dr. Sever Popa Conf. dr. luliana Săbăduş As. Dr. Dr. loan Ştefan Stratul Prof. dr. Emil Urtilă Dr. dr. Vasile Victor Valea – Germania Conf. dr. Liviu Zetu COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE Biroul Permanent al AMSPPR: dr. Dan Florin Grigorescu - Preşedinte AMSPPR Dr. Carmen Albu Dr. Voicu A. David Dr. Mihai Gornicoiu Dr. Bogdan Şerbănescu Dr. Ştefan Ioan Stratul Dr. Rodica Tudericiu Dr. Horia Mihai Tozlovanu Redactor şef – dr. Voicu A. David Traduceri: Anamaria Alexandra Capotescu

Grafică şi tipar: tel.: 0368 10.10.40 e-mail: office@xtel.ro www.printings.ro Responsabilitatea textelor publicate aparţine autorilor. Reproducerea textelor sau a unor fragmente din textele publicate, fără acordul autorului sau al redacţiei este interzisă. Publicaţie protejată prin marca OSIM. Preluările din „Der Freie Zahnarzt” sunt autorizate în acord cu parteneriatul AMSPPR – FVDZ e.V. Informaţii suplimentare, colaborări, reclame la Sediul central al AMSPPR - Bucureşti - Româna. PUBLICAŢIE CREDITATĂ DE COLEGIUL

MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA ABONAMENTUL ANUAL (6 numere pe an) REPREZINTĂ 3 ORE E.M.C

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Pagina 3-8: Pagina 14-15: Pagina 36: Pagina 11: Pagina 41: Pagina 22: Pagina 23-25: Pagina 31: Pagina 44: Pagina 32: Pagina 33: Pagina 29: Pagina13: Pagina 17: Pagina19-20: Pagina 21: Pagina 26: Pagina 37: Pagina 45: Pagina 50: Pagina 59: Pagina 38: Pagina 46: Pagina 46-49: Pagina 51-58: Pagina 59-60: Pagina 39: Pagina 40 :

EDITORIAL Punct şi de la capăt - dr. Bogdan Şerbănescu ACTUALITĂŢI Adunarea Generală Naţională Extraordinară a AMSPPR Programul AMSPPR 2007-2010 Seara AMSPPR “Ninge cu premii” - dr. Andrea Kovacs AGORA Recurs la metodă - dr. Fronius Câmpeanu Workshop “Modalităţi de tratament în terapia parodontală regenerativă” - Prof. Dr. Anton Sculean Stomatologul privat şi Statul (XXVII) Despre profilaxie cu dragoste - dr. Voicu A. David Contractul Cadru 2008 amânat PAGINI JURIDICE Clarificări juridice despre vânzarea cabinetelor - Av. Luciana Mihai Asigurarea de malpraxis pentru membrii AMSPPR în baza contractului AMSPPR - ALLIANZ - Av. Luciana Mihai Răspunsuri la 2 întrebări deja celebre : Ce este CMDR ? Ce este AMSPPR” - dr. Voicu A. David Salariul minim pe economie 2008 - Av Luciana Mihai ECOURI DE LA ARMEDICA Ce înseamnă AR-MEDICA? - dr. Carmen Dehelean Un adevărat Congres Internaţional - dr. Voicu A. David Impresii ARMEDICA - dr. Nathan Fuhrman TINERET Festivalul Dinţilor - Prin arta fotografică spre arta stomatologică - dr. Mihai Albu MANIFESTĂRI EMC Congresul Internaţional „Zilele Facultăţii de Medicină Dentară” Iaşi - Prof. Dr. Norina Consuela Forna Congresul Internaţional AMSPPR-FDI-SRS de medicină dentară „Tehnici de vârf în medicina dentară” „Stomatologia Mileniului III” la cea de-a X-a ediţie” Curs Nada Apelor Curs de 4 zile de Parodontologie şi Implantologie - dr. Rodica Aldica GÎNDURI ŞI FAPTE TÂRGU - MUREŞENE - Dr. Mirela Gaston MARAMEDICA 2008 Zilele Stomatologiei Orădene 2008 Curs GEPI 2008 EMC Congresul FDI 2008 Bine aţi venit în Mileniul III: Stomatologia cu Laser Chirurgia orală cu ajutorul a 3 lasere cu 3 lungimi de undă - dr. Avi Reyhanian (Israel) Incidente şi accidente în practica stomatologică cu repercursi- uni medico-legale - Dr. Gabriel Mihalache, Dr. Camelia Buhaş Restaurări estetice folosind Compozite Universale - Michael Melerski, Germania FDI Retrospectiva FDI 2007 Alianţa Mondială a Profesiilor din Sănătate UMOR Noi specii de doctori - dr. Voicu A. David

IMPORTANT • Precizare juridică: Articolele juridice publicate se referă la acte legislative în vigoare la data predării revistei şi buletinului în editură.

CE VEŢI CITI ÎN NUMĂRUL URMĂTOR • • • •

„Acordul pacientului” Bradenta 2008 Noutăţi de la CED Revista Revistelor

• Primim de la FDI • Pagini Juridice • Noutăţi din filialele regionale • Tribuna CMDR

AMSPPR nu îşi asumă în nici un fel responsabilitatea pentru validitatea proprietăţilor, aparaturii, materialelor sau serviciilor firmelor care îşi fac publicitate în revista „Viaţa Stomatologică”. Afirmaţiile proprietarilor reclamelor respective sunt subiect al standardelor de piaţă şi ale reglementărilor legislaţiei protecţiei consumatorului.


Actualităţi

ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ A A.M.S.P.P.R. 08 decembrie 2007, Bucureşti

Deschiderea lucrărilor Dr. Dan Grigorescu, preşedintele interimar al AMSPPR a deschis lucrările afirmând că această şedinţă este prima adunare generală extraordinară din istoria asociaţiei. A căutat să îndeplinească cat mai bine mandatul interimar de 2 luni de zile. Această perioadă a fost îngreunată de procesele pe care dr. Gabriela Andruhovici şi dr. Rodica Aldica le-au intentat asociaţiei, fapt care a necesitat mult timp personal, timp utilizat pentru găsirea unor formule avocăţeşti de rezolvare a situaţiei respective, sub coordonarea av. Luciana Mihai. Dr. Dan Grigorescu a informat membrii delegaţi despre prezenta la şedinţa a av. Luciana Mihai cu care AMSPPR a încheiat un contract de colaborare şi a membrilor de onoare ai asociaţiei: dr. Constantin Stefanescu, dr. Ioan Savinescu, dr. Dan Vasile, dr. Liviu Zetu, dr. Delia Barbu. A fost invitată să ia cuvântul av. Luciana Mihai care a afirmat că este onorată să fie prezentă la această şedinţă pentru a consilia cat mai bine delegaţii prezenţi la adunare, drumul spre normalitate depinzând de respectarea normelor legale şi statutare. Stabilirea cvorumului şi a prezidiului In continuare, dr. Dan Grigorescu a făcut prezenţa delegaţilor. Au fost prezenţi 154 de delegaţi din 155 convocaţi (invitaţii nu au dreptul la vot). Cvorumul a fost îndeplinit. Dr. Dan Grigorescu a informat delegaţii despre propunerea Consiliului Director Naţional, şi anume ca prezidiul să fie alcătuit din cei 5 membri de onoare ai asociaţiei. Prezidiul propus: dr. Delia Barbu, dr. Liviu Zetu, dr. Ioan Savinescu, dr. Constantin Ştefănescu, dr. Dan Vasile Dănuţ. Cu 149 de voturi pentru s-a validat Prezidiul. AGN a stabilit că dr. Liviu Zetu să conducă Adunarea Generală Naţională extraordinară. Dr. Liviu Zetu a supus la vot ordinea de zi: Cu 147 de voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi.

Delegaţii AMSPPR

Dr. Vasile Crăciun: a ridicat problema unor vicii de formă – nu există în statut funcţia de preşedinte interimar. Afirmă că dr. Andruhovici nu şi-a depus demisia în mod scris. Avocat Luciana Mihai a răspuns pe loc arătând că Dr. Andruhovici a fost aleasă preşedinte la AGN 2006, iar hotărârea a fost înregistrată în justiţie, pe când la Sinaia în 2007 a fost revocată din funcţie tot de AGN şi s-a ales legal şi statutar un preşedinte interimar cu mandat pana in acest moment. Interimatul e o situaţie excepţională.

Dr. Liviu Zetu

Dr. Florin Lupu

Av. Luciana MIhai

Dr. Radu Tepordei

Raportul Presedintelui interimar al Asociatiei. Dr. Dan Grigorescu a facut o scurta prezentare a Raportului aflat deja la mapa delegaţilor, in cele doua luni scurse de la AGN 2007 Sinaia. Puncte atinse: revista asociaţiei, procesul intentat asociaţiei de către dr. Andruhovici si dr. Aldica, corespondenta, situatie venituri/cheltuieli, asigurari, activitati departamentul tineret, conferinta nationala de stomatologie în cadrul Denta 2007 de toamnă.

Prezidiul AGN I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

3


Actualităţi

Programele electorale (manageriale) ale candidaţilor Dr. Rodica Aldica – Curriculum vitae există la mapă si pe site, a înfiinţat Filiala Regională Ardeal Nord. A avut o activitate preponderentă în menţinerea Filialei în top. Secretar General ORE timp de 3 ani. A pus la punct situaţia financiară a CMDR in 8 luni. Doreşte să nu mai fie interese divergente, să avem şedinţe de nivel european, să se reînfiinţeze Departament de relaţii externe, nu exista preşedinte interimar, contestaţia sa in justiţie, s-a datorat faptului că Asociaţia nu a dat răspuns favorabil solicitărilor sale.

Dr. Horia Mihai Tozlovanu– se simte dator asociaţiei, doreşte să contribuie la bunul mers al AMSPPR, s-ar putea încerca colectarea cotizaţiei integral dar cu o reducere, ar trebui introdusă sancţiunea statutară pentru neplata cotei părţi de către filialele regionale pentru Sediul Central, publicarea periodică pentru membri a informaţiilor referitoare la cheltuieli, achiziţii, proiecte pentru acces la fonduri structurale europene, fondurile excedentare: sprijin financiar pentru achiziţionarea de sedii pentru Filiale, acţiuni sociale, de caritate, pentru imagine şi publicitate, colaborare colegială între membrii CDN.

Dr. Gabriela Andruhovici: Şi-a exprimat protestul că nu a primit nici înştiinţare pentru aceasta şedinţă, Acuzaţiile că nu ar fi respectat Statutul ar fi false. Auditul s-a realizat în mod legal. Pentru delegaţii de la FR Crişana la AGN Sinaia voturile nu puteau fi decât nule. Pentru situaţia FR Dobrogea: a prezentat integral sesizarea scrisă trimisă de dr. Iulian Tudoran.

4

Dr. Dan F. Grigorescu: a făcut o prezentare succintă a materialului din mapă: Creşterea rolului delegaţilor Adunării Generale Naţionale, înfiinţarea unor noi Departamente in Biroul Permanent. colaborarea strânsă a conducerii cu birourile Filialelor Regionale, un program anual de manifestări EMC, propriu asociaţiei, diminuarea costurilor de participare la unele manifestări EMC a membrilor asociaţiei, crearea si dezvoltarea unor programe proprii ale AMSPPR: management, oferte de asigurări complexe pentru membri, parteneriatul cu SRS, parteneriate anuale prin rotaţie cu toate facultăţile de medicină dentară din ţară, crearea unui Cod de Etică şi mediere şi a unei Comisii de etica si mediere, elaborarea 2008 a unui nou Proiect de Statut AMSPPR si a unui Proiect de Regulament, vacanţe pentru membrii AMSPPR, wekeend-uri pentru membrii filialelor, ajutorarea la cerere a membrilor pensionari, stimularea tinerilor medici, campanie electorală pentru alegerile CMDR 2010, cursuri de leadership, optimizarea legilor, legătura permanentă cu Departamentul Asigurări al CMDR, site-ul www.dental. ro dinamic, interactiv, provocator, permanent, atractiv, înţelegere şi armonie între membri, un Consiliu Director Naţional democrat, profesionist, prietenos şi lucrativ, o adevărată echipa de care să fim mândri. (reproducere integrală în paginile 14-15)

Dr. Horia M. Tozlovanu

Dr. Dan F. Grigorescu

Dr. Rodica Aldica

Dr. Gabriela Andruhovici

Dr. Constantin Cazacu

Dr. Nicolae Cazacu

Dr. Delia Barbu Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


JcjaY^cXZ^bV^bVg^ZcYdYdcî^V^ajb^^Xdc[ZgZcî^VoV eZcigjeg^bVYViìˆcGdb}c^V

6GC6A9D86HI:AAJ88>A67J8JG:óI>

6BHEEGˆcXdaVWdgVgZXj6hdX^Vî^VGdb}cìYZ:cYdYdcî^Z6G: dg\Vc^oZVoðh}bWðið''bVgi^Z'%%-ˆcXZe}cYXjdgV.#%%aV8Zcigja YZ8dc[Zg^cîZGDB:MED7jXjgZìi^Xjghja

:C9D9DCñ>6 cdc"X]^gjg\^XVaðì^X]^gjg\^XVað/ CD>HI6C96G9:I:G6E:JI>8:

hjhî^cjiYZEgd[Zhdg9g#6gcVaYd8VhiZaajXX^

¼eg^bjaVcjcî¼

9g#6gcVaYd8VhiZaajXX^ 9g# 6gcVaYd 8VhiZaajXX^ ¼ hdb^iViZ ˆcXð cZZ\V"

bZbWgjVa66:6hdX^Vî^V6bZg^XVcðYZ:cYdYdcî^Z![dhiegd[ZhdgVa

aVið V ZcYdYdcî^Z^ XdciZbedgVcZ! V VWhdak^i

Jc^kZgh^iðî^^Y^cH^ZcV!VXijVabZciZK^h^i^c\Egd[ZhhdgeZcigjZcYdYdcî^Z

bZY^X^cV aV Jc^kZgh^iViZV Y^c ;adgZcîV ˆc &.,(

Va;VXjaiðî^^YZBZY^X^cð9ZciVgðVJc^kZgh^iðî^^Y^c;adgZciV!ZY^idgaV

ì^h"VheZX^Va^oViˆcbZY^X^cVYZciVgðaVVXZZVì^jc^kZgh^iViZˆc&.,,#9^c I]Z>iVa^Vc?djgcVad[:cYdYdci^Xhì^I]Z:cYdYdci^X>c[dgbZg![dcYVidg &.,-ˆc&.-%h"VheZX^Va^oVi^cZcYdYdcî^ZaV7dhidcJc^kZgh^inHX]dda ì^ egZìZY^ciZ Va I]Z LVgb <jiiV EZgX]V HijYn 8ajW ì^ I]Z B^Xgd" d[ <gVYjViZ 9Zci^hign Xj XZaZWgja egd[Zhdg =ZgWZgi HX]^aYZg# 6hiðo^! 9g# :cYdYdci^X IgV^c^c\ 8ZciZg# 8dc[ZgZcî^Vg ^ciZgcVî^dcVa gZejiVi! Vjidg 6gcVaYd8VhiZaajXX^XdcYjXZdXa^c^XðXjegVXi^Xða^b^iViðaVZcYdYdcî^Z V cZcjbðgViZ Vgi^XdaZ ^c gZk^hiZaZ YZ heZX^Va^iViZ YZ ZcYdYdci^Z! 9g# ˆc ;adgZcîV# 9g#8VhiZaajXX^ ZhiZ [dhi egZìZY^ciZ Va HdX^Ziðî^^ >iVa^ZcZ YZ 8VhiZaajXX^ZhiZVjidgjaXZaZWgjaj^¾:cYdYdci^XH¿¼XZabV^XdbeaZih^ :cYdYdcî^Z![dhiegZìZY^ciZVa>;:6;ZYZgVî^V>ciZgcVî^dcVaðV6hdX^Vî^^adg bV^^ajhigVi^kigViViYZZcYdYdci^ZVeðgjie^cV^cegZoZci!Y^cXVgZh"Vj :cYdYdci^XZ! bZbWgj Va :H: HdX^ZiViZV :jgdeZVcð YZ :cYdYdcî^Z! ejWa^XVie}cðVXjbeg^bZaZ'kdajbZ#


:C9D9DCñ>6 cdc"X]^gjg\^XVaðì^X]^gjg\^XVað/ CD>HI6C96G9:I:G6E:JI>8:

&&#(%"&(#%% IZ]c^X^bdYZgcZYZgZigViVbZciVZìZXjg^adg igViVbZciZadgZcYdYdci^XZ>> ™YZeðì^gZVdWhiVXdaZadgaZ\ViZYZ[dgbV cZgZ\jaViVVXVcVaZadgaZY\ZWneVhh ™gZbZY^ZgZVeZg[dgVî^^adgVXX^YZciVaZ ™YZiZXiVgZVXVcVaZadgdb^hZ

%-#(%"%.#%% GZXZeî^VeVgi^X^eVcî^adg

&(#%%"&)#%% EVjoðYZbVhð^cXajhðˆciVmVYZeVgi^X^eVgZ

%.#%%"&&#%% IZ]c^X^bdYZgcZYZgZigViVbZciVZìZXjg^adg igViVbZciZadgZcYdYdci^XZ> ™igVhVgZVXdgZXiðVeaVcjaj^YZigViVbZci ™gZVa^oVgZV¾YZobZbWgðg^^¿XdgdcVgZ ™ˆcYZeðgiVgZVkZX]^adgbViZg^VaZYZdWijgVî^Z ™ˆcYZeðgiVgZV^chigjbZciZadg[gVXijgViZ

&)#%%"&*#(% B^XgdhXdejaYZciVgˆcX]^gjg\^VZcYdYdci^Xð/ jccdjhiVcYVgYiZgVeZji^X

&&#%%"&&#(% EVjoð

&,#(%"&-#%% 9^hXjî^^!Y^Vad\XjegVXi^X^Zc^^

&*#(%"&+#%% EVjoðYZXV[ZV &+#%%"&,#(% Ji^a^oVgZVb^XgdhXdejaj^deZgVidg^cX]^gjg\^V ZcYdYdci^XV/YZaV^cX^o^ZaVˆcYZeðgiVgZVhjijg^adg

BVc^[ZhiVgZVZhiZXgZY^iViìXjdgZ:B8#Db^c^Zmedo^î^ZXjegdÉa YZZcYdYdcî^ZkVˆchdî^XjghjaeZeVgXjghjaˆcigZ\^^o^aZ# 8dhija Xjghjaj^ ¼ )%% GDC ^cXajYZ iVmV YZ eVgi^X^eVgZ! bVeV! eVjoZaZYZXV[ZV!jceg}cod[Zg^iZYZdg\Vc^oVidg^ >BEDGI6CI/9Vidg^iì^ciZgZhjaj^YZdhZW^ihjhX^iViYZbVc^[ZhiVgZ! adXjg^aZhjcia^b^iViZ^VgˆchXg^ZgZVZhiZYZhX]^hìˆcXZe}cYXjYViV YZ &* dXidbWg^Z '%%,# AdXjg^aZ ˆc hVaì kdg É bVgXViZ ò^ kdg É dXjeViZˆcdgY^cZVˆchXg^Zg^adg#

>c[dgbVî^^ò^ˆchXg^Zg^/ iZa#%'&"('(..+.!ZbV^a/Vbheeg5YZciVa#gd!lll#YZciVa#gd BVcYViZaZ edìiVaZ Xj hjbV gZegZoZci}cY iVmV YZ ˆchXg^ZgZ kdg É ZmeZY^ViZ eZ VYgZhV Hig# KdgdcZî cg# (! Wa#9)! hX#&! Ve#&! hZXidg(!XdY%(&**&!7jXjgZòi^!egZX^o}cYcjbZaZ!cjbðgja YZiZaZ[dcbdW^ah^bZcî^jcZV¾Xjgh8VhiZaajXX^¿# 8dcig^Wjî^VYZeVgi^X^eVgZhZVX]^iì/ ™e}cðaVYViVYZ&%bVgi^Z'%%-eg^ck^gVbZciWVcXVg/ WZcZÉX^Vg/6BHEEG/XdYÉhXVa*((%-.& Xdci>76CGD(&GC87%%,)%'.'&*',%%%&78GHZXidg(# ™ˆc YViV YZ '' bVgi^Z '%%- aV HZXgZiVg^Vija 6BHEEG YZ aV GdbZmed#


Actualităţi

ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ A A.M.S.P.P.R. 08 decembrie 2007, Bucureşti

Stabilirea Comisiei de numărare a voturilor AGN a votat propunerea CDN ca această comisie să fie formată din 1 reprezentant desemnat de fiecare FR. Membrii Comisiei sunt Ardeal Nord: Marius Pop Ardeal Sud. Mihai Cotenescu Banat: Diana Pascale Crişana: Gheorghe Ionuţ Dobrogea: Romeo Rezeanu Muntenia 1: Marius Cristea, Muntenia 2 Dragos Stanciu, Moldova Lucian Cazacu, Oltenia: Cătălin Nemtaru. Vor fi 2 comisii, una pentru voturile pentru preşedinte, una pentru voturile pentru trezorier Se vor trage la sorti 6 persoane care numără, 3 pentru fiecare comisiei si 3 sa rămana observatori. Cu majoritate de voturi pentru s-a validat Comisia de numarare a voturilor.Procesul Verbal va fi intocmit de personalul Sediului Central al asociatiei. Validarea candidaturilor S-a trecut la prezentarea validării de către Comisia pentru Statut a candidaturilor depuse pentru funcţia vacantă de preşedinte: dr. Rodica Aldica, dr. Gabriela Andruhovici, dr. Dan F. Grigorescu şi pentru funcţia vacantă de trezorier: dr. Gabriela Andruhovici, dr. Horia M. Tozlovanu Toţi candidaţii au fost validaţi. Prezentarea a fost făcută de dr. Andrea Kovacs.

VOTURI PENTRU PREŞEDINTE: Dr. Rodica Aldica: 42 pentru, Dr. Gabriela Andruhovici: 3 pentru, Dr. Dan Grigorescu: 104 voturi pentru. Dr. Dan. F. Grigorescu a fost ales în funcţia de preşedinte cu 104 voturi pentru. Buletine de vot valabil exprimate pentru trezorier 150 VOTURI PENTRU TREZORIER: Dr. Gabriela Andruhovici 33 voturi pentru, dr. Horia M. Tozlovanu: 117 voturi pentru. Dr. Horia M. Tozlovanu a fost ales în funcţia de trezorier cu 117 voturi pentru Avocat Luciana Mihai a validat buletinele de vot şi rezultatele alegerilor. Dr. Dan F. Grigorescu, preşedinte AMSPPR a anunţat echipa completă a CDN: Vicepreşedinţi: dr. Ştefan I. Stratul, dr. Mihai Gornicioiu, dr. Carmen Albu, dr. Rodica Tudericiu, dr. Bogdan Şerbănescu, dr. Voicu A. David, Trezorier: dr. Horia M. Tozlovanu, Preşedinţii de FR: Dr. Rodica Aldica, dr. Petru Albu, dr. Carmen Dehelean, dr. Marton Panţel, dr. Fronius Câmpeanu (interimar), dr. Simona Popa, dr. Emilia Dobrescu, dr. Radu Ţepordei, dr. Bogdan Popescu. A fost votată în bloc de AGN echipa pentru mandatul 2007-2010.

Desfăşurarea alegerilor

7

S-a trecut la alegerea celor 6 membri din cele 2 Comisii de numărare a voturilor şi a celor 3 observatori. Comisiile de numărare a voturilor au fost formate din: Gheorghe Ionuţ, Romeo Rezeanu, Diana Pascale, Marius Cristea, Marius Pop, Cătălin Nemţaru. Au fost aleşi ca observatori: Lucian Cazacu, Mihai Cotenescu, Dragoş Stanciu. Dr. Dragoş Stanciu a prezentat rezultatul voturilor: Buletine de vot valabil exprimate pentru preşedinte 149

Delegaţii din FR Moldova

Dr. Andrea Kovacs

Dr. Gheorghe Ionuţ

Dr. Bogdan Şerbanescu

Dr. Marton Pantel

Dr. Vlad Deac

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã


Actualităţi Votarea programului AMSPPR Dr. Dan F. Grigorescu, preşedinte AMSPPR a supus la vot programul său managerial. Cu un vot împotrivă, 5 abţineri si 148 voturi pentru, AGN Extraordinară a votat programul managerial al AMSPPR pentru mandatul 2007-2010. Prezentarea Auditului Raportul privind verificarea cheltuielilor realizate de AMSPPR in perioada 2004 – 2007 comparativ cu cele previzionate prin bugetul de venituri si cheltuieli realizat de firma de Audit a existat la mapa de şedinţă şi a fost prezentat de Director Executiv Ing. Narcisa Şorop. Discursul reprezentantului SRS La sfârşitul şedinţei a fost invitat să participe preşedintele SRS, partener tradiţional al AMSPPR. Dr. Liviu Zetu, preşedintele AGN a invitat pe prof. dr. Emilian Hutu să adreseze câteva cuvinte. Bucuros că participă la această şedinţă, prof. dr. Hutu a prezentat colaborarea îndelungată cu AMSPPR, subliniind acest parteneriat de foarte bun augur, Prof. Hutu a făcut o scurtă istorie a stomatologiei, prima asociaţie apărută avându-l ca preşedinte pe prof. Bilaşcu. In stomatologia românească există desigur şi unele neînţelegeri.

Dr. Liana Balaj

Dr. Dragoş Epistatu

Codul de etică şi de mediere Proiectul pentru Codul de etică şi de mediere, existent la mapa de şedinţă s-a propus să se discute în filialele regionale şi în cadrul CDN pentru ca la început de an o variantă finală a proiectului să fie amplasată pe site pentru propuneri şi discuţii.

8

Diverse Dr. Ioan Savinescu, preşedinte AMSPPR 1997-2001 a ridicat problema prezenţei în săli a participanţilor la diferite forme de EMC constatând de ani de zile că se înscriu foarte mulţi medici, iar în sală sunt foarte, foarte puţini participanţi,. Trebuie monitorizate într-un mod oarecare aceste participări, după modelul FDI, ADA, UE. Din 2008 exista un nou regulament EMC al CMDR. Diplomele ar trebui să fie eliberate doar celor care au participat efectiv la lucrări. Acest lucru trebuie reglementat de CMDR pentru toate asociaţiile în mod nediferenţiat. Asociaţia poate cere CMDR grile de evaluare si monitorizare unice pe ţară. S-a supus la vot ca CDN sa se ocupe de această problemă şi să înainteze propunerile respective către CMDR Cu 154 de voturi pentru s-a votat această propunere.

Dr. Mariana Smadu

Prof. Dr. Emilian Hutu

AGN 2008 Cu 154 de voturi pentru s-a votat ca CDN sa stabilească locaţia şi luna de desfăşurare a AGN 2008.

Dr. Ioan Savinescu

Delegaţii din FR Oltenia Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


AGORA Recurs la metodă

Dr. Fronius Gheorghe Câmpeanu Adunarea Generală Naţională din 8 decembrie 2007 a reuşit în mod democratic să impună prin vot „tonul just” şi loialitatea faţă de Statutul AMSPPR. Comunitatea profesională din asociaţia noastră a trecut în 2007 prin momente dificile care au alternat cu perioade mai lungi de activitate eficientă, dar niciodată nu a fost afectată de orgolii pesonale, de dorinţa de dominare a unor lideri dispuşi să ignore statutul şi stabilitatea asociaţiei. Metoda prin care justiţia trebuie să se pronunţe şi eventual să invalideze votul democratic mă obligă să fac recurs la această metodă adoptată de colegele noastre care prin acţiunea declanşată

blochează unele activităţi ale asociaţiei, au generat cheltuieli suplimentare din bugetul asociaţiei, efort personal din partea delegaţilor care au acordat din timpul lor şi nu în ultimul rând au creat o stare de tensiune în asociaţie. Lipsa unei comunicări sincere, colegiale şi statutare, o viziune autarhică asupra felului de a conduce, lipsa de experienţă manegerială în domeniul financiar-economic au dus la trista experienţă de a nu putea continua activitatea la vârful asociaţiei. Menţionez cu tărie că suntem convinşi şi de bune intenţii ale colegelor noastre, dacă numai atât ar fi de ajuns, şi nu ştergem cu buretele părţile meritorii din activitatea lor, ca bază de colaborare sinceră în viitor. Cu speranţa că maturitatea, glasul înţelepciunii pot determina retragerea acţiunilor din justiţie şi pot schimba opinia acelor colegi care cred că drumurile noastre comune şi a celor două colege pot deveni divergente, (subliniez), sper că detensionarea situaţiei depinde de noi toţi pentru a permite asociaţiei să îşi reia plenar activităţile. Dinamica, progresul asociaţiei noastre, supusă la structurări profesionale şi sociale într-o epocă de profundă schimbare, cere în dreptul ideilor fundamentale şi statutare o uniune totală. Mai multe opinii privind modalităţile

de structurare şi progres în conducerea asociaţiei sunt de dorit în măsura în care dezbaterile democratice armonizează o strategie eficientă şi folositoare tuturor membrilor. În această situaţie când „orice rău are şi o latură bună”, ne vedem cu ochii realităţii pe noi înşine şi asociaţia din care facem parte. Dezbaterea unor teme de larg interes privind dificultăţile sau tensiunile ce apar, sau pot să apară atât în filiale, cât şi în Consiliul Director Naţional, sunt mijloace de a afla tonul just, calea cea mai eficientă de mediere, armonizare înainte de a ajunge la Comisia de Etică şi mediere al cărei proiect a fost deja aprobat. Felicit Adunarea Generală Naţională Extraordinară şi mă bucur că a fost condusă deosebit de competent de prezidiul ales. Un fapt a fost dovedit ca şi în trecut că în perioadele grele AMSPPR găseşte întotdeauna resurse pentru găsirea celei mai optime rezolvări printr-un spirit democratic şi colegial. Dr. Fronius Gheorghe Câmpeanu

Sponsor Principal AMSPPR

Workshop Prof. Dr. Anton Sculean “Modalităţi de tratament in terapia parodontala regenerativa”

miercuri 9 aprilie 2008, orele 15.00-19.00, Bucuresti, Hotel Parc, sala Terra Grand Ballroom Nr locuri: 30; Inscrierea se face: tel.021-327.41.19; 021- 323.99.69; amsppr@dental.ro, Contribuţia de participare: 200EUR la cursul BNR din ziua plaţii Contributia se achită dupa confirmarea inscrierii - prin virament bancar: beneficiar: AMSPPR: cod fiscal 5330891; cont IBAN RO 31 RNCB 0074 0292 1527 0001 BCR Sector 3. Obiectivele cursului Cursul practic se adresează medicilor dentişti generalişti şi specialiştilor care intenţionează să dobîndească cunoştinţe despre utilizarea procedurilor estetice şi regenerative în parodontologie. Va fi prezentat un concept bazat pe cercetarea biologică cuprinzătoare a ultimelor două decenii. Prezentările de caz, discuţiile şi exercitiile practice vor contribui la dobîndirea de cunoştinţe aprofundate despre utilizarea factorilor biologic-activi, despre materialele de substituţie osoasă şi despre membranele rezorbabile destinate terapiei parodontale regenerative. Cuprinsul părţii teoretice -clasificarea leziunilor parodontale, diagnosticul, prognosticul şi alegerea procedurii optime de tratament -criterii de evidenţă în evaluarea tratamentelor regenerative -evaluarea histologica a metodelor curente în regenerarea parodontală

-utilizarea materialelor de substituţie osoasă (Bio-Oss şi Bio-Oss COLLAGEN), a membranelor resorbabile (Bio-Gide PERIO) şi a combinatiilor lor în terapia parodontala regenerativa -compararea diverselor tehnici de regenerare parodontala -rezultate clinice pe termen lung -protocoale de îngrijire postoperatorie şi factori de risc Cuprinsul părţii practice -alegerea designului optim al lamboului pentru terapia parodontală regenerativă (tehnică prezervarii papilare, tehnică modificată ă prezervarii papilare) prin utilizarea instrumentarului microchirurgical -utilizarea clinică şi trainingul practic pe modele de ţesuturi moi a materialelor de substituţie osoasă (Bio-Oss şi Bio-Oss COLLAGEN), şi a membranelor resorbabile (Bio-Gide PERIO) pe modele de maxilare porcine -tehnici de sutură I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

11


EMC CONGRESUL INTERNATIONAL ,,ZILELE FACULTATII DE MEDICINA DENTARA - IAŞI,, 13, 14, 15 martie Iaşi

Organizatori: Universitatea ,,Gr. T Popa,, , Facultatea de Medicină Dentară, CMDR Iaşi, Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie, Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din Romania-Filiala Regională Moldova sub patronajul World Dental Federation(FDI), European Association for Dental Education(ADEE) Reunind tradiţia cu avangardă, Congresul Internaţional ,,Zilele Facultăţii de Medicină dentară,, ce va avea loc la Iaşi, în perioada 13, 14, 15 martie încearcă să ofere un regal ştiinţific printr-o colaborare de succes cu organizaţii de marcă ale lumii medicale internaţionale. Accentul practic al manifestarii se va reflecta pe de o parte în temele de impact în cadrul cărora realitatea versus idealul terapeutic va constitui laitmotivul congresului, iar pe de altă parte în demonstraţii practice şi hands-on ce vor acoperi fiecare entitate din teritoriul medicinii dentare. Aspectele educaţionale, inerente competitivitatii vor avea o pondere notabilă, în acest sens prezenţa asociatiilor profesionale va conduce la materializarea trinomului:educatie-cercetare-practica. Expoziţia de aparatură şi materiale stomatologice ,,Iaşidenta 2008,, se va desfăşura pe tot intervalul congresului în Sală Paşilor Pierduţi, din cadrul Universităţii,, A. I. Cuza,, Iaşi, racordînd astfel practicianul la elementele de actualitate ale practicii medicinii dentare. Parfumul unic al culturii moldave sperăm să constituie un reper inconfundabil al evenimentului ştiinţific organizat de noi. INFORMAŢII GENERALE Preşedintele Congresului: Prof. Dr. Norina Consuela Forna Locaţia: Universitatea “Al. I. Cuza” Iași Baza de învățămant medical stomatologic U.M.F. “Gr. T. Popa” Iași Site-ul oficial al congresului: http://www.stomatologie2008.econgres.ro Limba oficiala a congresului: română si engleza În comunicarea cu organizatorul vă rugăm să folosiţi următoarea adresă de e-mail: contact@stomatologie2008.econgres.ro. PROGRAM PRELIMINAR TEMATICĂ ŞTIINŢIFICĂ • Medicina dentară între realitate şi paradigmă Actualităţi în reabilitarea orală Cercetări fundamentale în medicina dentară JOI, 13 MARTIE 2008 09:00 – 18:30

TERMENE LIMITĂ

- SECRETARIAT TEHNIC*:

Primirea participanţilor. Validarea participării. Înscrieri. Înmânarea documentelor congresului. Cazare. *Secretariatul tehnic al Congresului va fi amplasat în Sala “Pașilor Pierduți” – Universitatea “Al. I. Cuza” şi va funcţiona pe toată durata acestuia

09:00 – 10:30

- DESCHIDEREA OFICIALĂ

10:30 – 18:00

1. Cursuri postuniversitare; 2. Lucrări ştiinţifice desfăşurate pe secţiuni; 3. Mese rotunde; 4. Workshop-uri; 5. Hands-on -cu pauze pentru cafea si pranz

20:00

- COCKTAIL DE BUN-VENIT

VINERI, 14 MARTIE 2008

Până la 10.02.2008

După 10.02.2008 şi pe loc*

VALORI TAXE - Medici primari, specialişti – 300 lei - Medici rezidenţi, doctoranzi – 100 lei Însoţitori – 200 lei - Medici primari, specialişti – 400 lei - Medici rezidenţi, doctoranzi – 150 lei Însoţitori – 200 lei *cu menţiunea că nu se vor primi materialele congresului

TAXA DEMONSTRAȚIE HANDS-ON – 350 LEI • Numărul de locuri este limitat (30 locuri)! Ocuparea locurilor se va face strict în funcţie de data la care a fost achitată taxa!

1. Cursuri postuniversitare; 2. Lucrări ştiin- Varianta finală a programului va fi disponibilă pe site-ul oficial ţifice desfăşurate pe secţiuni; 3. Mese ro- al congresului după 20 februarie 2008. 08:00 - 19:00 tunde; 4. Workshop-uri; 5. Hands-on TAXA DE PARTICIPARE -cu pauze pentru cafea si pranz Taxa de participare pentru participanţii la “Zilele Medicinii Dentare Ieșene” se va achita în contul eConSÂMBĂTĂ, 15 MARTIE 2008 gres, nr. cont: RO32 BACX 0000 0045 5294 5001, deschis la 1. Cursuri postuniversitare; 2. Lucrări ştiin- banca Unicredit Tiriac – filiala Iaşi. Cod fiscal: RO 15628667. ţifice desfăşurate pe secţiuni; 3. Mese ro08:00 - 14:00 tunde; 4. Workshop-uri; 5. Hands-on -cu pauze pentru cafea si pranz CREDITE EMC Congresul şi sectiunile de hands-on vor fi creditate separat EMC de către Colegiul Medicilor Dentiști din România, in deplin accord cu legislatia in vigoare. Prof. Dr. Norina Consuela Forna DECAN FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA - IASI

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

13


Actualităţi

PROGRAMUL Propus de Dr. Dan Florin Grigorescu, Preşedinte AMSPPR Aprobat şi votat de AGN Extraordinară 2007 Creşterea rolului delegaţilor Adunării Generale Naţionale privind problemele importante ale vieţii de asociatei si ale profesiei de medic stomatolog, aceasta însemnând o informare şi o consultare periodică în scris.

Dr. Dan Florin Grigorescu

Înfiinţarea departamentul organizatoric şi social: adresare colegilor cu probleme de sănătate, pensionari, etc, care au nevoie de ajutor, optimizarea continuă a programului de evidenţă SEEMA

Colaborarea stransă a membrilor Biroului Permanent cu membrii birourilor Filialelor Regionale, pe departamente, prin înfiintarea de departamente omoloage celor centrale; conducerea asociaţiei să devină astfel o echipa lucrativă la toate nivelele.

14

Înfiinţarea departamentului management cabinet (incluzînd asigurarile), unde se va analiza dotarea, concurenţa, onorariile, colaborarea cu tehnicienii, programe de sănătate buco-dentară posibil de aplicat în cabinetele membrilor asociaţiei, sisteme de asigurări diverse şi complexe pentru membrii AMSPPR Înfiinţarea departamentul financiar - economic, condus de trezorier, care sa monitorizeze fondurile asociaţiei în interesul membrilor, în baza unei strategii aprobate de CDN / AGN

Crearea unui program anual de manifestări EMC, propriu asociaţiei, coordonat de vicepresedintele responsabil de departamentul profesional-ştiinţific, în acord cu Regulamentul EMC al CMDR.

Toate Birourile Permanente se vor ţine în Filialele Regionale, pe baza unui calendar anual, alături de membri şi de conducerile locale ale asociaţiei, pentru a le sprijini şi a afla problemele zonale Stabilirea unei politici de diminuare a costurilor de participare la cu care acestea se confruntă unele manifestări EMC a membrilor asociaţiei ca bonus din cuantumul anual al cotizaţiei, pentru a simţi ajutorul acesteia. Cel mai bun program de management al AMSPPR Crearea şi dezvoltarea unor programe (premiat cu o excursie); proprii ale AMSPPR, în parteneriat cu sponsori şi îndrumaţi de membri specializaţi ai asociaţiei noastre, prin utilizarea unor metode de cointeresare (ex: Cel mai bun program de profilaxie stomatologica, aplicaconcursuri, premii) bil pentru cabinetele membrilor AMSPPR din toate filialele (premiat de sponsori) Finanţări prin proiecte din fondurile structurale nerambursabile ale UE);

Articole deosebite pentru Viaţa Stomatologică, pe teme propuse de Colegiul de redacţie (premiate cu o participare gratuită la o manifestare EMC locala sau nationala);

Atragerea de sponsori noi pentru Asociaţie, Atragerea de oferte de asigurari complexe pentru membri (malpraxis, bunuri cabinet, cladire, auto,etc)

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Atragerea de oferte de publicitate în cadrul revistei /site (auto, birotica, hi-fi, turism, etc);


Actualităţi

AMSPPR 2007-2010 Parteneriat cu SRS, cea mai veche Societate stiintifică de stomatologie din România, membră a AMR, cu care CDN să medieze întărirea colaborării profesional-ştiinţifice.

Parteneriate externe: cu asociaţiile dentare din ţările vecine, precum şi intărirea şi diversificarea alianţelor deja create în UE.

Partneriate interne: parteneriate strategice cu societăţiile ştiintifice existente şi cu colegii practicienii din UNAS.

Dezvoltarea capitolului profesional-ştiinţific din revista Viaţa Stomatologică, cu orientare practică.

Parteneriate anuale prin rotaţie cu toate facultăţiile de medicină dentară din ţară, pentru stimularea concurenţei pieţii de lectori agreaţi şi de programe EMC.

Editarea unui Anuar periodic al membrilor Asociaţiei difuzat acestora şi autorităţilor.

Legătura permanentă cu Comisiile EMC şi Profesională ale CMDR, precum şi cu toate departamentele CMDR.

Elaborarea cât mai urgentă în 2008 a unui nou Proiect de Statut AMSPPR şi a unui Proiect de Regulament, cu norme coerente de aplicare, incluzînd Regulamentul AGN, al CDN, al Comisiiilor de Statut, de Etică şi mediere, etc. adaptate cerintelor actuale ale Asociaţiei.

Vacanţe pentru membrii AMSPPR (ADR), organizate prin firme de turism partenere, în condiţii financiare preferenţiale.

Crearea unui Cod de Etică şi mediere şi unei Comisii de etică şi mediere ale asociaţiei, cu rol multiplu: de arbitru moral în probleme de deontologie între membri, pentru a susţine colegii in raport cu Comisia de disciplină a CMDR sau Comisia de malpraxis a ASP. Amplasarea tuturor Proiectelor pe site pentru dezbateri şi votate de AGN 2008.

Weekenduri în diverse zone pentru membrii filialelor, însoţite de o manifestare EMC.

In relaţiile interumane, o viaţă de asociaţie unită nu numai pe plan profesional.

Folosirea Asociaţiei în scopul stimulării tinerilor medici, membri stabili, la început de carieră printr-o politică de parteneriate cu prefecturi, primării, pe baza unui program regional şi naţional al AMSPPR

Pregătirea din timp a campaniei electorale pentru alegerile CMDR 2010 pe baza unui program şi prin sustinerea unor candidaţi membrii AMSPPR fideli (mai ales tinerii medici) .

Pregătirea prin cursuri de leadership din fondurile asociaţiei a unor echipe de manageri tineri, cu reale calităti, pentru viitoarele consilii regionale ale Asociatiei.

Activitatea asociaţiei orientată spre optimizarea legilor care guvernează cabinetului privat, pentru a ajunge din urmă ţările UE privind bunăstarea medicului stomatolog pe care îl reprezentăm. O nouă politică privind imaginea şi strategia în ansamblu a Asociatiei. Înţelegere şi armonie între membri.

Susţinerea în continuare a achizitionarii de sedii pentru filialele regionale care nu au încă şi formarea în aceste locaţii a unor puncte de studiu si discutii profesionale, facandu-le astfel atractive ptr membri. Ajutorarea la cerere a membrilor pensionari cu probleme de sănătate.

Legătura permanentă cu Departamentul Asigurări al CMDR, pentru a ajuta colegii contractanţi ai ASS. Site-ul www.dental.ro trebuie să fie dinamic, interactiv, provocator, permanent, atractiv, operaţional.

Întărirea relaţiilor profesionale şi economice cu sponsorii consacrati ai Asociatiei.

Un Consiliu Director Naţional democrat, profesionist, prietenos şi lucrative.

O adevarată echipă de care să fim mândri.

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

15


EMC

FEDERAŢIA DENTARĂ INTERNAŢIONALĂ

al XVII -lea Congres

al XXII-lea Congres

CONGRESUL INTERNAŢIONAL DE MEDICINĂ DENTARĂ “TEHNICI DE VÂRF ÎN MEDICINA DENTARĂ”

*parte a programului de EMC al FDI * manifestarea se va credita EMC conform legislaţiei în vigoare 9 - 12 aprilie 2008, BUCUREŞTI - Complexul ROMEXPO - al 2-lea anunţ Programul ştiintific include conferinţe susţinute de lectori de renume din ţară şi străinătate. Şi-au anuntat participarea: Prof. Dr. Giuseppe Cantatore (Italia) - endodonţie; Dr. Monica Chiperi (Germania) - endodonţie; Dr Gabriel Tulus (Germania) - endodonţie; Prof. Dr. Nikos Donos (Anglia) – parodontologie; Prof. Dr Anton Sculean (Olanda) – parodontologie; Prof. Dr. Jean-Louis Giovannolli (Franţa) – parodontologie – ortodonţie; Prof. Dr. Holger Jentsch (Germania) – parodontologie terapie iniţială; Prof. Dr. Murat Akkaya (Turcia) - parodontologie chirurgie muco-gingivală; Prof. Dr. Joerg Meyle (Germania) – parodontologie, concepte terapeutice; Dr. Bernd Sigusch (Germania) – conservativă, parodontologie, terapie fotodinamică; Dr. Rodrigo Escalante (Mexic) – protetică; Dr. Adrian Kasaj (Germania) – conservativă, parodontologie; Dr Vasile Popa (România) - imagistică medicală, tehnica pregătirii prezentărilor.

Contribuţia de participare la Congres:

PLATA ÎN CONT PRIN VIRAMENT SE FACE PÎNĂ ÎN DATA DE 15 MARTIE 2008 !

• pentru membrii AMSPPR, ARP, SRS, SRLS, SIMDR, SRCOMF, UNAS - până la 15 martie 2008 250 lei - direct la Secretariatul Congresului in perioada AMSPPR cod fiscal 5330891 de desfasurare a Congresului - pe baza legitimaţiei cont IBAN – RO31 RNCB 0074 0292 1527 0001 BCR Sector 3. de membru vizată la zi sau a chitanţei de plată Ordinul de plată sau foaia de vărsământ trebuie să conţină nua cotizatiei pe anul 2008 350 lei mele şi prenumele participantului la Congres • pentru nemembri - până la 15 martie 2008 - direct la Secretariatul Congresului in perioada de desfasurare a Congresului - pentru pensionari, pe baza cuponului de pensie

350 lei 450 lei 100 lei

Plata după 15 martie 2008 se va face numai în numerar la Secretariatul Congresului de la Romexpo - nemaifiind permisă plata în contul AMSPPR.

Secretariat Congres: AMSPPR Sediul Central - Str. Voronet, nr. 3, bl D4, sc 1 , ap. 1 Sector 3, 031551 Bucureşti; Tel / fax 021-327 41 19 sau tel 021-323 99 69, e-mail: amsppr@dental.ro; www.dental.ro Sponsori Principali:

Parteneri:

FIRMELE EXPOZANTE LA DENTA

In acelaşi timp cu lucrările Congresului, se va desfăşura EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ DE MEDICINĂ DENTARĂ - DENTA 2008 – EDIŢIA DE PRIMĂVARĂ I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

17


EMC

’’Stomatologia Mileniului III’’ la cea de-a X-a ediţie Stomatologia Mileniului III a ajuns la cea de-a X-a manifestare, cifră rotundă, aniversară, care a culminat cu Balul Stomatologilor organizat de Filiala Ardeal Nord a AMSPPR. Manifestare de succes atât prin prisma interesului manifestat în rândul participanţilor (medici stomatologi cu cabinet privat, angajaţi, studenţi, rezidenti), cât şi prin calitatea şi prestigiul lectorilor invitaţi, Simpozionul s-a desfăşurat pe o perioadă de 4 zile între 24-27 Octombrie, iar gazdă noastră a fost şi în acest an, complexul Expo Transilvania din Cluj-Napoca. Debutul a avut loc Miercuri 24 octombrie, odată cu deschiderea oficială a Târgului Internaţional de Tehnică şi Aparatură Dentară (cu peste 100 de firme participante printre care şi o secţiune Maternă adresată mamelor şi nou-născuţilor). Deschiderea Simpozionului a făcut-o firmă Colgate Palmolive România, prin reprezentantul său, D-na Dr. Irina Tarba şi reprezentantul local Dr. Marius Bud. Cu o experienţa de 200 de ani, firmă Colgate este la ora actuală prezenţa în 200 de ţări de pe mapamond printre care şi în România unde s-a lansat acum 15 ani devenind sponsorul oficial al asociaţiei noastre. Implicarea Colgate în sprijinirea evenimentelor AMSPPR şi proiectelor de responsabilizare socială iniţiate de asociaţie, poate fi remarcată din plin de fiecare dintre noi. Tot din plin au fost şi materialele promoţionale şi educaţionale oferite de Colgate fiecăruia dintre participanţii la “Stomatologia Mileniului III”. Prietenosul pachet promoţional Colgate a reunit atât produse de igienă orală pentru folosinţă medicului şi a pacienţilor săi, cât şi materialele educaţionale atât de binevenite într-un cabinet stomatologic: pliante referioare la regulile de igiena orală, repertoare cu prezentarea afectiunilor dento-parodontale. Mai mult, participanţii la simpozion au avut prilejul să ia contact direct cu reprezentanţii Colgate pentru a cunoaşte detalii despre produsele Colgate în general şi despre cele noi în special.

În ceea ce priveşte aportul ştiinţific al firmei Colgate la evenimentul clujean, putem afirmă că a fost unul de top. Invitatul la această ediţie Prof. Univ. Dr. Andrei Iliescu, şeful catedrei de ondodontie, UMF Carol Davila din Bucureşti, a dat gongul manifestarii cu prezentarea: “Tendinţe actuale în diagnosticul şi managementul cariei dentare”. Abordarea modernă, abundenţă de informaţii ştiinţifice actuale şi pragmatismul, au fost mijloacele prin care lectorul a captat şi de această data atenţia auditoriului cu inepuizabilă temă a cariei dentare. Chiar dacă acest eveniment s-a încheiat, Colgate va rămâne în permanent contact cu dumneavoastră, sprijinindu-va activitatea profesională prin oferirea de produse promoţionale, materiale educaţionale şi informaţii profesioniste. Prelegerile prezentate în primă zi a Simpozionului s-au centrat pe probleme cu caracter generic şi pe tendinţele actuale în dezvoltarea şi perfecţionarea procesului stomatologic. Elocvenţă în acest sens a fost temă prezentată de Conf.Univ.Dr. Radu Câmpeanu, ’’Managementul calităţii serviciilor de sănătate’’. Ultima conferinţă prezentată în ziua deschiderii le-a aparţinut d-lor dr.Constantin Cazacu şi Nicolae Cazacu cu temă Diga în edodonţie. A două zi a conferintei combină în mod eficient aspectele teoretice ale unor probleme specifice: ’’Grefele osoase în implantologie’’, conferinţa susţinută de Prof.Univ.Dr. Jaques-Hernri Torres împreună cu Dr. Paula Vintan, alături de Dr. Claude Ferret care expune şi temă cu titlul ’’Rolul medicului ocluzolog în tulburarile mandibulo-craniene’’ ). De larg interes a fost şi şi expunerea Prof. Univ. Dr. Sever Popa: ’’Succesul tratamentului protetic vis-a-vis de modul şi calitatea materialelor şi a prelucrarii acestora’’. Demonstraţiile D-lui Dr. Bogdan Ştefan Acatrinei, ilustrand utilizarea sistemului endodontic pe care acestă l-a prezentat, au cuprins toate implementarile la sistemul său instrumentar: modulele Edodontic, Endo-express şi Safe Sider ( doritorii au avut posibiltatea experimentarii acestor module în cadrul workshop-ului organizat în acest scop).Noutăţile legislative s-au aflat şi ele pe ordinea de zi în cadrul unei Mese Rotunde, prezentate de către Dr.Delia Barbu şi Dr. Rodica Aldica din cadrul Biroului CMDR, Viorica Dumitrache din partea CNASS şi Dr.Elena Zamfir reprezentant al CJASS Cluj.

Dr. Irina Tarba

Dr. Claude Ferret

Dr. P. Mattout şi Dr. L. Zetu

19

Prof. Dr. Sever Popa

Prof. Dr. Andrei Iliescu

Participanţi I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã


EMC

20

Cea de a treia zi a simpozionului a antibacterian cu scrupulozitate, după protodebutat cu prelegerea ’’Urgenţe şi afecţiuni coale bine stabilite. medicale în cabinetul stomatologic. Inhalo Seară de vineri a culminat cu Balul Stomasedarea în cabinetul stomatologic’’, susţinută tologilor la care, pe lângă membri asociaţiei de Prof.Univ.Dr.Alexandru Bucur. Pe parcursul au participat o serie de invitaţi de onoare din a mai bine de cinci ore au fost prezentate siturândul colaboratorilor care au primit mulţuaţii particulare care pot apărea în cursul tratamirile noastre prin acordarea de diplome în mentelor stomatologice la pacienţi cu afecţicadrul Simpozionului. .Atmosferă a fost aniuni generale, conduita medicului stomatolog mată de muzică, concurs de dans şi tombolă, şi protocolul intervenţilor de urgenţă, şi nu în creând destindere şi bună-dispoziţie. Dr. Rodica Aldica ultimul rând, evitarea acuzelor de malpraxis. Ultima zi a a Simpozionului a combinat confeAu fost trecute în revistă sindromul de comrinţe pe teme de implantologie, protagonistii presie a cavei inferioare la pacienta gravidă prezentarilor fiind deja renumitul Prof.Univ. în al treilea trimestru de sarcină, patologia Dr.Paul Mattout din Marsilia (Franţa) şi Dr. cardiovasculara respectiv, hipertensiunea Cristina Vaida. În cadrul temei ’’Reconstrucarterială, insuficienţă cardiaca, diverse forme ţia osoasă peri-implantara cu ajutorul memde aritmii, valvulopatii, diatezele hemoragibranelor’’, Dr. Mattout a prezentat rezultatele ce, patologia respiratorie cu astmul bronsic, unei munci de 17 ani în regenerarea osoasă edemul pulmonar acut, afectiunile sistemughidată – GBR, prin folosirea membranelor lui endocrin, insuficienţă renală, afecţiuni ale nerezorbabile.Toţi pacienţii au intrat în cadrul sistemului nervos, depresii, convulsii etc., cu unui studiu ştiinţific minuţios ce a confirmat Dr. Bogdan Acatrinei aspectele care decurg atât din necesitatea rezultatele unui protocol minuţios respectat. cunoaşterii riguroase a diagnosticului bolilor Aspecte importante care trebuie să preceade organ său sistem ale pacientului care se da tratamentul chirurgical propriuzis pentru adresează medicului stomatolog cât şi cea a a nu ne aruncă în efectuarea unor tratamenevaluarii stării sale generale. te fără o justificare diagnostica şi o planificare S-a subliniat importantă existenţei minuţioasă, au fost subliniate în cadrul temei unei colaborări efective cu medicii specia’’Etapele logice de la diagnostic până la stabilişti din alte domenii medicale, a respectălirea planului de tratament parodontal’’. rii tratamentului bolii de fond, a indicatiilor O noua tehnică de aplicare a implantelor fără de antibioprofilaxie său antibioterapie şi a ridicarea unui lambou, prin utilizarea unui existenţei trusei de urgenţă adecvate, care ghid chirurgical efectuat de calculator după Dr. Cristina Vaida să poată să asigure o intervenţie eficientă în calcule prealabile pe o examinare computercazul apariţiei riscului vital. tomografica ( Nobel Guide), fost demonstra Capitolul despre inhalosedarea în cabinetul stomato- tă cadrul temei ’’ studiului radiologic preimplantar implantologic a fost prezentat cu sublinierea indicatiilor majore (boală logie’’. Parkinson) şi a contraindicaţilor ei minore, ca metodă optimă Cel care încheiat Simpozionul fost şef de lucrări Dr. de asigurare a compliantei pacientului, a unui climat favorabil Dr. Ştefan Ioan Stratul, cu o lucrare despre dezinfectia cavităţii de executare a manoperelor în cabinet prin efectul de sedare bucale într-o , argumentaţia acesteia fiind extrem de bine dope care îl are asupra pacientului din scaunul stomatologic. cumentată cu articole din de specialitate. Şef de lucrări Dr .Liviu Zetu preşedintele CMDR, a pre- Interesul pentru Simpozion a fost demonstrat de inzentat “Parodontitele agresive: probleme actuale’’. Pornind de teresul medicilor stomatologi perntru nou şi diversitate - facla clasificarile moderne ale afectiunilor parodontale s-a stabi- tori ce duc cu succes la perfecţionarea actului medical care se lit un cadru general al etiologiei, patogenezei şi tratamentului traduce prin profesionalism în cazul stomatologului şi prin acestor forme de parodontite deosebit de agresive şi cu pro- servicii medicale de calitate în cazul beneficiarului direct al gresie rapidă. acestora: pacientul. S-a subliniat necesitatea evaluarii corecte a stării pa- Au colaborat la realizarea acestui articol: Dr. Alina rodonţiului marginal, inclusiv prin examinări complementa- Mărginean, Dr. Carmen Maier, Dr. Katalin Kokoly, Dr. Marius re, a recunoaşterii şi interceptarii afectiunii în stadii cât mai Bud, Dr. Ştefan Anca, Dr.Aldica Rodica - preşedinte al Filialiei precoce şi a alegerii şi orientarii tratamentului medicamentos Ardeal Nord D-na Angela Nagy - secretară.

Copii la expo Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Standul AMSPPR FR Ardeal Nord


CURS BONUS: “MARKETINGUL DE IMAGINE ÎN CABINETUL STOMATOLOGIC” PREZINTĂ: DRD. SOCIOLOG CARMEN ŞERBĂNESCU


JURidic

CLARIFICĂRI JURIDICE DESPRE VÂNZAREA CABINETELOR Consecinţele admiterii excepţiilor de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr. 110 / 2005 asupra procesului de privatizare a cabinetelor medicale

22

O.U.G. nr. 110 / 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical1, cu modificările şi completările ulterioare, a fost menită să stabilească cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe erau în funcţiune unităţi medicale înfiinţate şi organizate în temeiul O.G. nr. 124 / 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Din punct de vedere conceptual-juridic, spaţiile medicale la care se referă O.U.G. nr. 110 / 2005 sunt definite ca fiind oricare spaţiu în care se desfăşoară efectiv activitate medicală (inclusiv de medicină dentară) şi activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare din spaţiul comun. Printre titularii dreptului de a cumpăra aceste spaţii legiuitorul a numit şi medicii dentişti, care la data respectivă deţineau în mod legal acel spaţiu – adică în baza unui titlu, precum contractul de închiriere, contractul de comodat etc. Acelaşi act normativ conţine procedura în baza căreia era prevăzut cum trebuie să se desfăşoare vânzarea acestor spaţii. Prin modificările aduse O.U.G. nr. 110 / 2005 de art. 1 din Legea. nr. 236 / 2006, preţul de vânzare era prevăzut întocmai în textul său, fiind stabilit în mod diferenţiat, pe categorii de localităţi (art. 8 din O.U.G. nr. 110). În mai multe rânduri prevederile O.U.G. nr. 110 / 2005 au fost atacate pe motiv de neconstituţionalitate; Curtea Constituţională fiind sesizată să se pronunţe asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate de justiţiabili implicaţi în diferite cauze judiciare incidente. Pronunţând Decizia nr. 870 / 20072 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Consiliul Local al Comunei Bogdăneşti, judeţul Bacău, în Dosarul nr. 1880 / 110 / 2006 al Tribunalului Bacău, respectiv în Dosarul Nr. 150 / 110 / 2005 al Curţii de apel Bacău, constatând că dispoziţiile art. 1, art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1 şi art. 8 din O.U.G. nr. 110 / 2005 sunt neconstituţionale. La aceeaşi dată (9 octombrie 2007), Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 871 / 20073, prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Consiliul Local al Comunei Bontida, judeţul Cluj, în Dosarul nr. 9847 / 117 / 2006 al tribunalului Cluj, constatând că dispoziţiile O.U.G. nr. 110 / 2005, aprobată cu modificări şi completări sunt neconstituţionale. În motivarea faptului că prin această decizie a fost declarat întregul act normativ ca încălcând Constituţia, Curtea aduce argumentul că dispoziţiile art. 1, 4, 5, 8 şi 14 din O.U.G. nr. 110 / 2005, care au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 870, constituie însăşi substanţa reglementării criticate, astfel constatând că actul normativ în ansamblul său este neconstituţional. Ambele decizii sunt definitive şi general obligatorii. Consecinţele pronunţării acestor decizii de către Curtea Constituţională îşi au temeiul în art. 147 din Constituţia României, respectiv în art. 31 din L. nr. 47 / 1992 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Potrivit acestor texte de lege, prevederile legale sau însuşi actul normativ declarate neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial, dacă, în acest interval de timp legiuitorul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen dispoziţiile constatate neconstituţionale sunt suspendate de drept. În fapt procedura de vânzare a spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, prevăzută de O.U.G. nr. 110 / 2005 este, pe cale de consecinţă, suspendată de drept. Av. Luciana Mihai

O.U.G. nr. 110 / 2005 a fost publicată în M. Of., P. I, nr. 654 / 22. 07. 2005. Aplicarea sa a fost suuspendată o perioadă prin adoptarea L. nr. 104 / 2006 şi repusă în vigoare odată cu aprobarea sa în baza L. nr. 236 / 2006, care a şi adus modificări şi completări textului O.U.G. nr. 110 / 2005. 2 Decizia nr. 870 / 2007 a Curţii Constituţionale a fost publicată în M. Of., P. I, nr. 701 / 17. 10. 2007. 3 Decizia nr. 871 / 2007 a Curţii Constituţionale a fost publicată în M. Of., P. I, nr. 701 / 17. 10. 2007 1

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


juridic

Asigurarea de malpraxis pentru membrii A.M.S.P.P.R. în baza contractului AMSPPR şi S.C. Allianz Ţiriac Asigurări S.A.

Av. Luciana MIhai ASIGURAREA DE MALPRAXIS – OBLIGAŢIE LEGALĂ SAU O FORMĂ DE PROTECŢIE JURIDICĂ A MEDICULUI STOMATOLOG? Potrivit art. 642 alin. 1 lit. b din L. nr. 95 / XV / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare1, malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Prejudiciile pot fi produse pacientului din eroare în sens larg, adică inclusiv din neglijenţă, imprudenţă sau cunoştiinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiei medicale, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament. În temeiul prevederilor art. 656 alin. 1 din L. nr. 95 / XV / 20062 medicul dentist care acordă asistenţă medicală atât în sistemul public de sănătate, cât şi în cel privat, este titularul obligaţiei legale de a încheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical. În acelaşi sens de a institui obligaţia legală de a încheia o astfel de asigurare trebuie evocată şi Decizia nr. 16 / 2006 a C.M.D.R.3 , care în art. 6 prevede ca una dintre cele două condiţii cumulative care trebuie îndeplinite de medicul dentist în vederea avizării anuale a Certificatului de membru al C.M.D.R. este prezentarea contractului de asigurare civilă profesională. Faţă de actele normative prezentate succint mai sus concluzia care se impune fără echivoc este că

încheierea unei asigurări de malpraxis este o obligaţie legală pentru medicul dentist, este chiar una dintre condiţiile în baza căreia îşi poate desfăşura profesia, având în vedere faptul că Certificatul de membru al C.M.D.R. este actul său de autorizare. Prin raportare la definiţia legală a asigurării de răspundere civilă – în general – astfel cum se desprinde din art. 41 din L. nr. 136 / 1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare4, rezultă că aceasta presupune raportul juridic dintre asigurat (în cazul în speţă medicul dentist / stomatolog) şi asigurator (societatea de asigurare, respectiv S.C. Allianz Ţiriac asigurări S.A.), în baza căruia asiguratorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţele persoane păgubite (pacienţi prejudiciaţi prin efectuarea defectuoasă a actului medical) şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil. Din această definiţie se desprinde cu certitudine concluzia că asigurarea de malpraxis este o formă de protecţie juridică a medicului dar şi a pacientului. Medicul, în calitate de asigurat, este protejat patrimonial prin încheierea contractului de asigurare iar pacientul prejudiciat are siguranţa exigibilităţii sumei acordate cu titlu de daune. Aşadar pentru un medic stomatolog încheierea unei poliţe de asigurare de malpraxis nu este un act pur formal şi lipsit de consecinţe juridice. Din contră, este un act juridic de protecţie personală d.p.d.v. profesional şi patrimonial şi de protecţie a propriilor pacienţi. Cel puţin din aceste două considerente minimale alegerea societăţii cu care medicul va încheia contractul de asigurare trebuie făcută cu maximum de discernământ şi expertiză în materie de oferte. Criteriul esenţial pe care medicul stomatolog trebuie să îl aplice în alegerea unei societăţi de asigurare este raportat în mod direct şi necondiţionat la gradul de protecţie juridică pe care i-l oferă şi nicidecum la valoarea pecuniară a primelor de asigurare ori la o valoare a sumei asigurate extinsă faţă de limita legală. Dacă primele de asigurare sunt relativ modice însă sunt plătite în baza unor condiţii care nu asigură protecţie juridică medicului care se face vinovat de săvârşirea unui act de malpraxis înseamnă că acel medic nu a fost realmente asigurat, ci doar plătitor al unei poliţe de asigurare.

L. nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a fost publicată în M. Of., P. I, nr. 372 / 28. 04. 2006. Brevitatis causa acest act normativ va fi numit în continuare L. nr. 95 / XV / 2006. 3 Decizia nr. 16 / 2006 a C.M.D.R. privind eliberarea Certificatului de membru al C.M.D.R. a fost publicată în M. Of., P. I, nr. 11 / 08. 01. 2007. 4 L. nr. 136 / 1995 privind asigurările şi reasigurările în România a fost publicată în M. Of., P. I, nr. 303 / 30. 12. 1995. 1 2

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

23


JURidic

24

ASIGURAREA DE MALPRAXIS OFERITĂ MEMBRILOR AMSPPR ÎN BAZA CONTRACTULUI DE COLABORARE DINTRE A.M.S.P.P.R. ŞI S.C. ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. – FORMĂ DE PROTECŢIE JURIDICĂ A MEDICULUI STOMATOLOG! Acest contract de colaborare5 are ca obiect, pe de o parte, încheierea asigurărilor de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală a medicilor stomatologi, asistenţilor şi tehnicienilor dentari, în baza condiţiilor de asigurare prezentate în Anexele 1 – 3 la contract, şi la care vom face referire în continuare, iar pe de altă parte, obiectul contractului constă în acordarea de facilităţi, reduceri, în mod egal tuturor membrilor A.M.S.P.P.R., care au devenit titularii unei poliţe de asigurare de malpraxis în temeiul acestui contract, la încheierea asigurărilor colaterale (altele decât cea de malpraxis, astfel cum sunt prevăzute în art. C1 lit. e din contract). Membrii A.M.S.P.P.R. care au avut anterior încheiate poliţe de malpraxis, în baza contractelor de colaborare din anii precedenţi, şi la care nu s-au înregistrat daune (nu s-au acordat despăgubiri de către asigurator) beneficiază de o reducere de 5% / fiecare an de asigurare la reînnoirea poliţei. De acelaşi regim preferenţial se bucură şi acei membri care nu au reînnoit la termen poliţele şi au avut în ultimul an o perioadă de înterupere a asigurării de maxim şase luni. Oferta financiară ce emană din acest contract exclusiv pentru medicii stomatologi care au calitatea de membru A.M.S.P.P.R. şi care şi-au exercitat obligaţia de plată a cotizaţiei la zi, se profilează pe două variante: a) Varianta I Limita maximă a răspunderii = 10 000 EUR, din care: Sublimita pentru daune morale = 5 000 EUR; Prima anuală de asigurare = 45 EUR, plătibili în maxim 6 rate fără a se aplica majorări. b) Varianta II Limita maximă a răspunderii = 37 000 EUR, din care: Sublimita pentru daune morale = 5 000 EUR: Prima anuală de asigurare = 120 EUR, plătibili în maxim 6 rate fără a se aplica majorări. Un prim avantaj pentru membrii AMSPPR ce rezultă din încheierea acestui contract de colaborare derivă nu numai din protecţia juridică pe care o instituie ci şi dintr-o protecţie de natură financiară. Avem în vedere cele două variante prezentate mai sus care diferă una de cealaltă prin valoarea limitei maxime a răspunderii. Există o cutumă printre societăţile de asigurare ca în domeniul medical să fie considerată cifra de 37 000 EUR impusă “de lege” ca limită maximă. Ceea ce este fals deoarece trebuie ab initio să facem distincţia între medicii stomatologi care se află în raporturi contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de sănătate şi cei care nu sunt furnizori ai unor asemenea servicii, adică prestează servicii de medicină dentară pe baze de tarife libere, costurile fiind suportate integral de către pacienţi. Suma de 37 000 EUR, cu titlu de valoare

minimă a riscului asigurat, este impusă exclusiv furnizorilor de medicină dentară care intră în relaţie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate. Nu există nicio decizie a C.M.D.R. sau orice alt act normativ în materie care să impună această valoare sau orice altă valoare, medicilor stomatologi care profesează exclusiv în domeniul privat, fără a se afla în niciun fel de relaţie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate. Medicul dentist are libertatea de a alege nivelul sumei asigurate; niciun act normativ nu prevede o limită maximă a acesteia. În baza acestor considerente de ordin legal şi plecând de la realitatea mediei tarifelor practicate în cabinetele stomatologice, contractul de colaborare prevede limita maximă a răspunderii de 10 000 EUR, din care însă o sublimită considerabilă, de 5 000 EUR, pentru daune morale. Trebuie subliniat faptul că suma de 5 000 EUR care poate fi acordată pacienţilor prejudiciaţi prin manopere de malpraxis cu titlu de daune morale nu este prevăzută de lege nici cantitativ dar nici calitativ. Foarte puţine societăţi de asigurări (printre care şi partenerul contractual al A.M.S.P.P.R., Allianz Ţiriac) au prevăzut o sublimită pentru daune morale. Necesitatea unei asemenea dispoziţii contractuale a reieşit din realitatea practicii judiciare în materie. Clauza specială având ca obiect acoperirea daunelor morale, parte la Anexa nr. 1, care cuprinde condiţiile speciale privind asigurarea de răspundere civilă profesională, defineşte domeniul specific al dezdăunării morale ca şi “contravaloare pecuniară a traumei psihice”, “preţ al durerii”. În temeiul dispoziţiilor legale în vigoare6, despăgubirile privind acoperirea prejudiciilor morale se vor stabili şi plăti numai în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii. Parcurgerea anexelor ce conţin condiţiile generale şi speciale privind asigurarea de răspundere civilă, parte integrantă a acestui contract, conduc la concluzia că asigurarea de malpraxis7 încheiată în baza respectivului contract de colaborare este realmente, în limita cadrului legal, o formă de protecţie juridică a medicului dentist asigurat. În susţinerea acestei afirmaţii argumentăm şi prin accea că prevederile ce definesc excluderile de la acoperirea prin asigurarea de malpraxis se referă exclusiv la acele categorii de evenimente care pot apare independent de evenimentul asigurat (eroarea profesională) şi care nu se pot afla în niciun fel de legătură de cauzalitate cu acesta. Cu titlu de exemplu facem referire la prevederi contractuale ca: - pretenţiile formulate împotriva asiguratului (medicul) pentru prejudicii cauzate persoanei vătămate (pacientul) din alte cauze decât acte medicale neadecvate (acte de malpraxis) – art. IV. 10 lit. b din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale; - orice pretenţie financiară care nu este în legătură directă cu vătămarea corporală produsă ori care aparţine unei terţe persoane, alta decât cea care a suferit în mod direct prejudiciul – art. IV. 10 lit. c din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale; - pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere de des-

Contractul de colaborare încheiat între A.M.S.P.P.R. şi S.C. Allianz Ţiriac Asigurări S.A. nr. 56 / 21. 12. 2007, pe care îl vom numi în continuare contractul de colaborare sau contractul. 6 Titlul XV din L. nr. 95 / 2006, Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, cât şi Norma metodologică din 14. 03. 2007., de aplicare a acestui titlu din lege, elaborată de M.S.P. 7 N.a.: Pentru a evita orice posibilă confuzie de ordin terminologic se impune să precizăm că asigurarea de răspundere civilă încheiată de medici stomatologi cu privire la eventuale erori profesionale săvârşite în exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului şi care implică răspunderea civilă profesională a medicului defineşte întocmai ceea ce numim asigurare de malpraxis în medicina dentară. 5

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


juridic păgubire frauduloasă sau care au la bază declaraţii false – art. IV. 10 lit. j din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale; - pretenţii de despăgubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a faptului că asistenţa medicală a părţii vătămate s-a făcut fără consimţământul informat al acesteia (pacientul), în două cazuri prevăzute în mod expres şi limitativ, care presupun lipsa de discernământ a pacientului, respectiv imposibilitatea de a contacta reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată a acestuia, în ambele cazuri trebuie să ne aflăm în prezenţa unei situaţii de urgenţă – art. IV. 10 lit. s din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale. Atragem atenţia asupra faptului că prevederile referitoare la repararea prejuduciului moral cuprinse la art. art. IV. 10.lit. d nu se aplică deoarece este incidentă clauza specială privind acoperirea daunelor morale, aşa cum am arătat mai sus. Aşadar prevederile ce vizează situaţiile pentru care asiguratorul îşi declină răspunderea, fiind exclusă obligaţia sa de plată, se încadrează în limita legii şi a obiectului contractului. Se cuvine să stabilim întinderea despăgubirilor totale, care pot fi acordate cu titlu de daune materiale şi morale, în limita sumei asigurate, în baza acestui contract. Potrivit art. III. 7. lit. a – c din Anexa nr. 1, asiguratorul acordă despăgubiri pentru: a). – sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii provocate, prin exercitarea profesiei, pacienţilor săi; b). – cheltuielile de judecată făcute de reclamant (pacient) pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării asiguratului (medicul) la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora; c). – cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (plata despăgubirilor către pacient), - inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale, sesizată iniţial cu ambele acţiuni. Dincolo de aria generos de acoperitoare atât a evenimentului asigurat, cât şi a întinderii desdăunării, pentru ca acest contract, şi pe cale de consecinţă asigurarea de malpraxis, să reprezinte realmente un mod ca medicul dentist să fie protejat juridic trebuie ca el însuşi să acţioneze pentru a se autoproteja. În acest sens atragem atenţia asupra unor chestiuni precum: consimţământul informat al pacientului, cunoaşterea obligaţiilor sale astfel cum sunt stipulate în art. VII. 16. – 19 din Anexa nr. 1, “Obligaţiile asiguratului”, beneficiul de a asigura continuitatea relaţiilor contractuale cu acelaşi partener asigurator. Consimţământul informat al pacientului se referă la ceea ce legea, prin art. 649 din L. nr. 95 / XV / 2006, numeşte acordul scris al pacientului, acord care trebuie cerut pacientului pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea riscurilor, consecinţelor, alternativelor de tratament etc., de către medic. Din punct de vedere juridic obligaţiile asiguratului (medicului titular al poliţei de asigurare de malpraxis) sunt atât obligaţii de formă, cât şi de fond. Deorece ne aflăm într-o arie de incidenţă procesuală subliniem importanţa îndeplinirii întocmai şi în timpul stipulat a oricărei obligaţii de ordin formal. De ex., după producerea riscului asigurat (un act de malpraxis) asiguratul (medicul) este obligat să avizeze în scris asiguratorul

(Allianz Ţiriac), în termen de trei (3) zile de la data la care a luat la cunoştiinţă, cu privire la producerea evenimentului asigurat generator de pretenţii de despăgubire, despre cauzele şi împrejurările în care acesta a intervenit şi despre natura pagubei – art. VII. 17. lit. a din Anexa nr. 1 privind condiţiile generale. Aşadar medicul asigurat trebuie să anunţe asiguratorul în termenul stipulat în orice împrejurare din care pacientul face să rezulte un fapt de natură să îl alarmeze cu privire la o eroare profesională. Această eroare profesională nu trebuie să fi devenit, ci este necesar să poată deveni obiect de cercetere pentru Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis (abilitată să decidă asupra existenţei culpei profesionale a medicului). În ceea ce priveşte beneficiul de a asigura continuitatea relaţiilor contractuale cu acelaşi partener asigurator avem în vedere imaginea de onorabilitate pe care şi-o face cunoscută medicul asigurat care nu a fost răspunzător de niciun act de malpraxis dar şi facilitatea oferită de Allianz Ţiriac de a acorda o reducere de 5 % / an, pentru fiecare an de relaţie contractuală între aceiaşi parteneri, în absenţa producerii evenimentului asigurat (actul de malpraxis). Fără a face obiectul demersului nostru de faţă, prin care ne propunem să sensibilizăm corpul medicilor stomatologi, membrii ai A.M.S.P.P.R., să aleagă încheierea unei poliţe de asigurare de malpraxis nu în temeiul unei obligaţii legale formale, ci în temeiul considerentului de fi protejaţi juridic, precizăm doar că sunt prevăzute şi facilităţi de ordin financiar acordate titularilor poliţelor de malpraxis, la încheierea asigurărilor complementare (precum asigurarea de viaţă, asigurarea clădirilor, asigurarea medicală etc). Acestea sunt în cuantum de la 10 % la 50 % reducere din prima de asigurare şi sunt prevăzute punctual în art. C1. lit. e din Contractul de colaborare încheiat între A.M.S.P.P.R. şi S.C. Allianz Ţiriac, în beneficiul membrilor A.M.S.P.P.R. AV. LUCIANA MIHAI

DE CE ALLIANZ ? NOTA REDACŢIEI: Consiliul Director Naţional al AMSPPR a solicitat la sfârşitul anului 2007 de la mai multe firme de asigurări oferte pentru asigurarea de răspundere civilă profesională. Au răspuns solicitărilor firmele : Allianz, ARDAF, BCR, Euroasig şi Generali. În a 2-a etapă s-a solicitat acestora completarea unei grile AMSPPR identice pentru toţi ofertanţii. 3 firme au răspuns, din care 2 nerespectând integral solicitările precise din grilă. Unica firmă care a răspuns punctual având oferte şi reduceri ţintite pentru membrii AMSPPR a fost Allianz, în plus din analiza juridică comparată a condiţiilor de asigurare reieşind că firma Allianz oferă membrilor AMSPPR o acoperire reală şi nu doar pe hârtie.

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

25


EMC

Curs de 4 zile de Parodontologie si Implantologie SEMINARUL nr.3 Ultimul modul din seria celor trei cursuri practice ţinute la Cluj în perioada 28-31 octombrie 2007 de către prof. univ. Dr. Paul Mattout a fost şi cel mai interesant prin tema abordată pentru că pe lângă recapitularea chirurgiei parodontale a fost prezentată şi temă legată de implante. Rezultatul a fost că această temă a atras cel mai mare număr de participanţi , 48 comparativ cu modulele anterioare. Ceea ce au înţeles participanţii a fost că implantologia este doar o tehnică în cadrul chirurgiei parodontale şi că nu există un implantolog bun care să nu aibă cunoştinţe temeinice de parodontologie. Programul primei zile a fost: de Parodontologie Chirurgia parodontala Intervenţii chirurgicale cu lambou Criterii de success. Video - prezentare caz clinic. Chirurgia muco-gingivala Video prezentare caz clinic Lucrări practice pe mandibula de porc. Cea de a doua zi a debutat cu noţiuni de implantologie Conceptul de osteo-integrare Tehnica Video stadiul chirurgical I Ghiduri radiologice Guiduri chirurgicale Programul informatic « Consult pro » şi comunicare generală. Video stadiul chirurgical I (punerea implantelor) Criterii de succes în înserarea implantelor. Video stadiul chirurgical ÎI (insurubarea stâlpilor de cicatrizare) hirurgie muco-gingivale péri-implantaire. Video stadiul chirurgical ÎI asociat cu chirurgia muco-gingivala. Fazele realizarii structurii protetice supra-implantare.

26

Concluzii generale Abordarea parodontologiei – implantologiei. Implantul dentar înconjurat de ţesuturile sale parodontale La curs au participat medici care au făcut şi celelalte două module aproximativ 25 cât şi medici care au dorit să participe doar la temă de implantologie. Aceştia din urmă au înţeles necesitatea celorlalte module şi au solicitat reluarea cursului anul viitor. Pe parcursul celor patru zile dl. profesor Mattout şi-a modificat expunerea în funcţie de doleanţele şi nivelul de pregătire al medicilor români. Mulţi dintre aceştia practică deja implantologia iar dialogul era ţintit pe detalii de specialitate. În preţul cursului s-au oferit mici gustari, sucuri în pauze, o cină festivă la un restaurant italian şi în replică cursantii au oferit şi ei d-lui profesor şi asistenţei dansului dr. Cristina Vaida, o cină românească într-o crama cu specific naţional. In cea de a treia zi au fost prezentate tratamentele implantare unitare Esecuri si complicatii in inserarea implantelor Studiul radiografic preimplantar Lucrari practice pe negatoscop sau leptop. Planificarea radiografica tridimensionala a inserarii implantelor. Afectiunile peri-implantare Principii biologice ale regenerarii osoase ghidate (ROG) azuri clinice de ROG Principii generale de succes ale ROG. În cea de a patra zi au fost prezentate Video ROG Stadiul I (punerea membranei) Video ROG Stadiul ÎI (indepartarea membranei) Lucrări practice de ROG pe model pedagogic În care cazuri reconstruim? Video Stadiul I şi stadiul ÎI Film video Montenois ( planificarea preimplantara şi intervenţia chirurgicală). În ultima zi s-au înmânat diplome participanţilor , iar colegii români au oferit o plăcută aurie inscriptionata şi o caciulita cu membrana Gore Tec (aceiaşi firmă care confectioneaza membranele folosite în parodontologie). La final sala a aplaudat în picioare profesorul ca semn de apreciere a calităţii cursului. Dr. Rodica ALDICA Presedinte AMSPPR Filiala Ardeal Nord Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


SC MEDICAL PARTNER SRL Str. Breslelor Nr. 8 Apt. 7 535600 Odorheiu Secuiesc Harghita, România

Tel.: 0266-215767, 0722-301402 E-mail: office@medicalpartner.ro laser@medicalpartner.ro Website: www.medicalpartner.ro

Principalul distribuitor în România al uniturilor fabricii CHIRANA DENTAL Firma Chirana-Dental Ltd. este primul dintre producătorii de unituri dentare din Slovacia, care şi-a dobândit dreptul de a ataşa marca CE produselor sale. Această marcă garantează îndeplinirea cerinţelor severe ale Comunităţii Europene, definite în Directiva 93/42/EEC privind instrumentele medicale şi asigură totodată un service de cea mai înaltă calitate în ceea ce priveşte siguranţa produsului şi protecţia utilizatorului. În afară de standardul tehnic înalt al produselor Chirana-Dental Ltd, siguranţa şi protejarea utilizatorului sunt garantate de un sistem de calitate certificat prin ISO 9001 şi ISO 13 485. Medical Partner comercializează: Unituri dentare de tip Diplomat, produse de Chirana-Dental Ltd., cu un preţ începând de la 3.781 Euro (Diplomat Adept DA111 fără fotoliu), livrate cu instrumente Bien Air de înaltă calitate Unituri dentare Chiromega, cu un preţ începând de la 5.497 euro (Chiromega NK, configuraţie standard) Produsele fabricii EKOM: compresoare silenţioase fără ulei cu capacitate de 70, 140, 240, 480, 660 l aer/min la o presiune de 5 bari şi cu recipient de 5, 10, 25 sau 110 l, cu sau fără unit de condensare şi filtrare. Pompă de aspiraţie cu capacitate de 600 l/min; Unit mobil de aspiraţie. Oferim: • Calitate conform standardelor europene. • Livrare şi instalare gratuită. • Instalare şi întreţinere de către specialişti instruiţi de producător. • Garanţie de 2 ani şi postgaranţie de 10 ani. • Posibilitate de leasing cu durată de la 1 până la 4 ani.

Eră nouă în stomatologie Cu peste 200 de aparate vândute în ultimii 4 ani ºi o reþea de service care acoperã toatã þara Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi colaboratorii noştrii: Bucureşti Vasile Genel Arad, Timişoara Apartmed S.R.L. Alin Chimac Bacău Chirnog Florin Baia Mare Zagyva Iosif Ludovic

0745 139 069 0723 256 866

0744 485 758 0362 405 901 0262 276 745 0722 223 432

Braşov Anton Adrian Zsigmond János Cluj-Napoca Stoica Horaţiu

0741 708 116 0268 440 828 0745 555 162 0744 763 344

Constanţa, Tulcea, Brăila Balota Daniel 0744 285 730 +Service autorizat Bien Air Craiova Dr. Aninoiu Daniel

0251 414 249 0722 773 803

Iaşi Rotariu Ciprian Oradea Magyari Imre Moţiu Cornel

0741 011 287 0723 939 440 0745 615 950

Satu-Mare Heim Tibor Sütő János

0743 158 676 0740 451 657

Suceava Zetu Ghe. Gică

0724 034 328

Târgu Mureş Ivácsony Iosif Stoian Paul

0745 556 276 0745 751 842


Implanturi KOS cu încãrcare imediatã sigure, atraumatice, transgingivale. Produse de Dr Ihde Dental Aveþi ºansa de a primi informaþiile privind eficienþa acestui sistem, direct de la creatorii sãi. Studiile de monitorizare pe o perioadã de 10 ani certificã o ratã de succes de peste 96%

ãtire în g e r p e d Curs logia cu implanto ezentate r p S O K sistemul marcã e d i t º i l a i de spec rare cu în colabo MS echipa G

Odatã cu intrarea în noul an, GMS reia seria de cursuri pentru pregãtirea medicilor care decid sã foloseascã sistemul transgingival, atraumatic ºi cu încãrcare imediatã KOS. Existã toate motivele sã faceþi un pas decisiv acum ºi sã vã inscrieþi la unul din urmãtoarele cursuri Baia Mare, Mara Medica Zalau Bucuresti, Denta Arad

21-23 Februarie 15-16 Martie 9-13 Aprilie 16-17 Mai

Deasemenea puteþi opta sã luaþi parte la un curs intensiv în Germania, Bavaria, lângã lacul Chiemsee, într-o locaþie mirificã. 29 Mai - 01 Iunie Numãrul participanþilor este limitat. Toate prezentãrile beneficiazã de traducere în limba românã.

Am pacienþi fericiþi þi lipsiþi de dureri - mulþumitã sistemului KOS *Garanþie pe viaþã pentru toate implanturile þi componentele de transferare în sistem Allfit®. Garanþia se extinde pe întreaga duratã de purtare în condiþiile de sãnãtate normalã a pacientului, atât timp cât inserþia þi prelucrarea ulterioarã s-au efectuat conform stadiului actual al stomatologiei þi tehnicii de laborator, iar pacientul nu a contribuit prin mãsuri externe sau induse de propria persoanã la înrãutãþirea considerabilã a stãrii sale de sãnãtate.

Implanturi

KOS cu garanþie*

Sigure, atraumatice, transgingivale! Informaþii suplimentare la GERMAN MEDICAL SUPPORT www.gms-srl.ro E-Mail: contact@gms-srl.ro

Str. Buzoiani Iani nr.3, Bl. 16, Sc. A, et. 9, ap. 39 Sector 1, Bucureþti Tel. 0040-21-313 13 37, Fax 0040-21-313 13 38 mobil 0040-749-206096


Pagina tineret FESTIVALUL DINŢILOR

Prin artă fotografică spre arta stomatologică Stomatologia este în sinea ei o artă, iar stomatologul un artist. Însă pentru ca o artă să devină desăvârşită ea trebuie cultivată. În zilele noastre acest aspect este din ce în ce mai evident, rezultatul estetic fiind una din cerinţele de bază ale pacienţilor noştri. De cele mai multe ori stăm mult timp în faţa unui dinte pentru a atinge dezideratul estetic. În aceste momente ne punem întrebări dintre cele mai variate. Oare cum e lumina, cum se va vedea rezultatul în altă ambianţă, oare este vizibilă o linie sau alta, dar dimensiunea nu e prea mare sau asimetrică? Multe altele. Şi, ar mai fi ceva: aş vrea ca şi alţii să vadă rezultatul muncii mele, oare este posibil? La aceste gânduri, unele din răspunsuri pot veni derivate de la o altă artă, şi anume arta fotografică. Aceasta are multe similitudini cu profesia noastră, chiar dacă la prima vedere nu pare astfel. Dacă pui o floare lângă un dinte nu vezi prea mari asemănări. Şi totuşi aşa ar trebui să fie. Pentru că o floare poate arăta bine sau nu dacă lumina vine, din, faţă spate sau lateral, dacă reflexiile pe suprafaţa ei sunt metalice, de exemplu, sau gălbui sau albastre ş.a.m.d, dacă culoarea ei e naturală sau artificială. La fel şi cu dintele. Rolul luminii este unul de maximă importanţă. Şi asta în diferite momente ale actului “creaţiei stomatologice”: începând cu luarea culorii, aplicarea restauraţiei fizionomice şi ulterior, în diferite ipostaze cand pacientul, arată şi altora, voluntar sau nu construcţia noastră. Pentru a deveni însă un artist desăvârşit este nevoie de învăţare şi cunoaştere a unor legi care guvernează lumina şi care pot fi descoperite la început prin simplul gest al fotografierii. În cadrul primei ediţii a “Festivalului dinţilor” din Cluj-Napoca, de la sfârşitul lui noiembrie 2007, care în sine a fost un pas important în desferecarea energiilor creatoare artistice ale branşei noastre, am participat, împreună cu Asociaţia Artimage(www.art-image.ro), cu o expoziţie de fotografie a dr. Carmen Albu şi a altor autori, cât şi cu un spectacol de montaje dia (audio-vizuale), care s-au bucurat de aprecierea publicului. Menţionez că Festivalul Dinţilor a fost susţinut de AMSPPR, ARTIMAGE, COLGATE şi PIAŢA MEDICALĂ. Pe pagină, se pot vedea câteva imagini din cadrul festivalului, care exprimă adecvat atmosfera din timpul manifestărilor.

29

Dr. Mihai Albu

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã


Take off with us! Practice. made perfect.

Dentists

Earnings dependent on activity Excellent benefits including relocation package

Welcome to Great Britain - the land of opportunity, and YOUR chance to explore a brighter future in dentistry. Over 300 Dentists have been recruited from all over the world and all are now enjoying successful, rewarding careers with Integrated Dental Holdings, one of the largest groups of dental practices in the UK. You could too. With state-of-the-art equipment and new practices opening across the UK all the time, Integrated Dental Holdings really can provide everything you'll ever need to further your dental career, improve your lifestyle and make positive changes for the future. Integrated Dental Holdings have been recruiting across Europe for over 2 years and we now have over 300 overseas Dentists working throughout the UK as part of our team. Don't miss this fantastic opportunity!

Just look at what we can offer! • Guaranteed placement with Integrated Dental Holdings provided you pass a clinical interview and an English language test to an agreed level • Full relocation package provided including flight to the UK and up to 10 days accommodation • Clinical induction programme in the UK upon commencement at Integrated Dental Holdings • Competitive rates of pay linked to activity • Over 185 practices across the UK from Scotland to Devon covering city and rural locations • Ongoing clinical advice and support

To find out more about the opportunities available, please contact Anthony on: +44 1204 799784, mobile +44 7739 774310 or email your CV in English to: agrindrod@integrateddental.co.uk www.integrateddental.ro

Integrated Dental Holdings


juridic

RĂSPUNSURI LA 2 ÎNTREBĂRI DEJA CELEBRE (1) CE ESTE CMDR ? CE ESTE AMSPPR ?

REPERE LEGALE

CMDR

AMSPPR

ARTICOLUL 34 DIN CONSTITUŢIE DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

ARTICOLUL 9 DIN CONSTITUŢIE SINDICATELE, PATRONATELE SI ASOCIATIILE PROFESIONALE Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si îsi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.

Legea 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România LEGEA 95 / XIII din 14 aprilie 2006 Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

Legea 21 din 1924 pentru persoane juridice (asociaţii şi fundaţii) Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii LEGE Nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

LEGEA 95/XIII: APARTENENŢA OBLIGATORIE Art. 474. – (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentişti membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România.

LEGE NR. 246:APARTENENŢA FACULTATIVĂ „ART. 1 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.”

LEGEA 95 / XIII Art. 500. – (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, DEFINIŢIA cu responsabilităţi delegate de autoritaŞI CARACTERUL tea de stat, în domeniul autorizării, conORGANIZAŢIEI / ASOCIAŢIEI trolului şi supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

STATUTUL AMSPPR Art. 1 – Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, denumită în continuare sub iniţialele AMSPPR, este o asociaţie profesională de liberă practică, apolitică, neguvernamentală, non-profit, patronală (*), cu personalitate juridică, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală. Art. 3 – AMSPPR funcţionează şi ca persoană juridică de drept privat pe baza prezentului Statut.

TEMEIUL CONSTITUŢIONAL DE ÎNFIINŢARE

LEGISLAŢIA SPECIFICĂ DE FUNCŢIONARE

OBLIGATIVITATEA APARTENENŢEI UNUI MEDIC STOMATOLOG

LEGEA 95 / XIII STATUTUL AMSPPR Art. 502. – (1) Colegiul Medicilor Dentişti Art. 7 – AMSPPR promovează şi reprezintă indin România are următoarele atribuţii ge- teresele membrilor săi în exercitarea în mod nerale: liber a profesiunii medicale în sistem privat, colaborează în domeniul său de compe- participând la elaborarea, propunerea şi/sau tenţă cu Ministerul Sănătăţii Publice, prin susţinerea de măsuri legislative şi administrative OBIECTIVELE LEGALE / asigurarea controlului aplicării regula- corespunzătoare, la toate nivelele structurilor de STATUTARE mentelor şi normelor care organizează stat, centrale sau locale. şi reglementează exercitarea profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se (va urma) desfăşoară; (va urma) Concluzii: Cele 2 organizaţii au un caracter paralel din punct de vedere legal, fiind complementare, fiecare având rolul său bine definit în viaţa profesională, la fel ca cele 2 şine ale căii ferate. (*) vezi articol avocat Luciana Mihai din Buletinul Informativ Naţional Quo Vadis nr. 1 / 2008 “Opinie legală că AMSPPR ar fi un patronat” Dr. Voicu A. David, Vicepreşedinte AMSPPR Departamentul Legislaţie I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

31


Actualităţi

ECOURI DE LA ARMEDICA CE ÎNSEAMNĂ AR MEDICA? - Pentru unii înseamnă invidie, uneori fără margini - Pentru alţii înseamnă indiferenţă - Pentru alţii muncă de asemenea fără limite, renunţare la cabinet, pagube însemnate în bugetul personal, renunţare la familie, totul făcut dintr-un crez şi anume că putem realiza ceva pentru membrii noştri şi nu numai pentru ei - Pentru lectori – multe ore de pregătire, deplasare în România, de asemenea renunţări la cabinete, pierderi pe care numai dânşii le ştiu şi totul numai din dorinţa de a ne împărtăşi cunoştinţele lor, în mod gratuit sau în schimbul unor ore plăcute petrecute împreună cu noi.. Mulţi lectori vin în România pentru prima dată din curiozitate – crezând că suntem o ţară de criminali, de handicapaţi, eventual o republică bananieră. Mare le este uimirea constatând că aici întâlnesc oameni cu care se pot înţelege în limba natală sau dacă nu în engleză sau franceză, oameni care ştiu să râdă, să audieze cursuri, să se distreze. Văd că suntem ospitalieri şi primitori poate chiar mai primitori decât alţii din Comunitatea Europeană. Toţi pleacă cu dorinţa de a reveni şi anul viitor. Un minus al Congresului din acest an ar fi faptul că spre deosebire de anii precedenţi în 2007 nu am putut onora lista lectorilor din lipsă de spaţiu. Din acelaşi motiv au fost nevoite să renunţe la participarea la expoziţie un număr de 14 firme expozante. Probabil va trebui să prelungim durata congresului la 4 zile. Ar fi extraordinar !!! Dr. Carmen Dehelean Preşedinte FR Banat

32

Horvath Levente subprefect

Prof. Corneliu Maior Universitatea de Vest “V. Goldis”

Iosif Matula preşedinte Consiliului Judeţean Arad

Nicolae Bacanu preşedinte CCIA

Dr. Titus Ududec preşedinte CMR Arad

Daniela Barbu preşedinta Colegiului Farmaciştilor Arad

Un adevărat Congres Internaţional

Dr. Nathan Fuhrman Director Institut EMC Haifa

În ultimii 10 ani am avut şansa şi interesul de a participa la nenumărate manifestări profesionale judeţene, regionale, naţionale, europene şi mondiale în calitatea multiplă de organizator, co-organizator, participant, lector, etc. Din această perspectivă, pot afirma că ARMEDICA este un adevărat Congres Internaţional, din toate punctele de vedere. Creditarea manifestării se realizează cu mult timp înainte, contractarea lectorilor la fel, de la an la an, numărul ţărilor furnizoare de lectori de prestigiu este în creştere, manifestarea este mediatizată în 2-3 etape din ce în ce mai detailate prin trimiteri promoţionale de mare tiraj (4.000-5.000 de pliante), organizatorii îşi impart sarcinile pe zile şi ore, deschiderea oficială este cu adevărat festivă, genţile Congresului la fel ca cele din UE, participanţii sunt prezenţi în săli, există dialog activ cu lectorii, aria de interes acoperă medici din peste 15 judeţe, există program social oferit gratuit atât membrilor cât şi participanţilor, evenimentul este reflectat în mod corespunzător în publicaţii, în media, orele EMC oferite acoperă o mare parte din necesarul anual, etc. Şi toate acestea printr-un efort organizatoric coerent şi de durată rezultat al unei optimizări pas cu pas de la un an la altul proces care se desfăşoară mai mult în culise şi care este mai puţin cunoscut în afară. Congresul AR-MEDICA denotă anual un adevărat profesionalism în raport cu care recunoştinţa participanţilor va fi întotdeauna insuficientă. Dr. Voicu A. David

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


" KPUVKVWVG"""QH"""CFXCPEGF"""FGPVCN"""GFWECVKQP " K0Q0C0F0G0""VJG"FGPVCN"ENKPKE"QH"FT0"[GQTKV " 48"JCIGHGP"UV0"JCKHC"57275"KUTCGN"VGN0";94/6/:747488"gockn<"ocejqpagBpgvxkukqp0pgv0kn

Haifa, Noiembrie 19, 2007 " Dragi colegi, În numele Institutului de EducaĠie Continuă úi a lectorilor din Israel, Ġin să mulĠumesc profund colegilor din România pentru primirea călduroasă de care am avut parte. Frecventând mai multe congrese internaĠionale, îmi permit să mă exprim că ARMEDICA, Congresul InternaĠional al Regiunii Banat, Ġinut in Arad (1 – 3 Noiembrie 2007), a fost organizat excepĠional, programul útiintific a fost la un nivel inalt, úi împreună cu călduroasa primire întrece cu mult diverse congrese internaĠionale. Aú vrea să menĠionez că de la un an la altul găzduirea este mai călduroasă, deosebită, úi legăturile noastre sunt mai apropiate. Am speranĠa că această colaborare deosebită va progresa pentru binele tuturor participanĠilor, pentru a realiza o dezvoltare în domeniul stomatologic. Cu multă stimă, Dr. Natan Fuhrman Chairman, Institute of Advanced Dental Education Haifa Israel


…..Vă invită să petrecem împreună câteva plăcute zile de primăvară prin Europa. Prima staĠie - Praga. Program preliminar

AMSPPR, FR BANAT, CJ ARAD… " " """ " " " " " "

"

Perioada 08 - 11 mai Ultimă zi înscriere + plată avans: 28-martie Pe baza talonului anexat

PENTRU MEMBRII AMSPPR DOAR 190 EURO / PERSOANą 3 NOPĥI CAZARE 4 ZILE) PENTRU NEMEMBRII - 250 EURO / PERSOANą (3 NOPĥI CAZARE 4 ZILE)

PRIMA ZI:Plecare din Arad pe ruta Budapesta – Bratislava – Praga. Cina si cazare la hotel. A DOUA ZI: După micul dejun, se preconizează vizitarea următoarelor obiective: 9 Vizită la Facultatea de Stomatologie, Praga 9 în cartierul Stare Maesto – Oraúul vechi: Ceasul Astronomic, Catedrala Lady of Tyn, Podul Carol, Universitatea Carol, Sinagoga úi Cartierul Evreiesc; 9 în cartierul Mala Stana – Cartierul Mic – cel mai romantic úi cu o arhitectură deosebită: Mănăstirea Loreta, Castelul din Praga – Hrad, Catedrala Sfântul Vit, celebra UliĠă de Aur; 9 în cartierul Nove Mesto - Oraúul Nou sau: PiaĠa Vaclav cu Muzeul NaĠional, Teatrul NaĠional, Primăria oraúului Nou, Muzeul Lenin. Cina si cazare la hotel. A 3-A ZI: Mic dejun. Vizită la Camera Dentară Cehă, Program liber in Praga - plimbare pe UliĠa de Aur, plimbare cu caleaúca în împrejurimi, vizitarea mănăstirii Loreta úi a catedralei Sf. Vit - sau excursie optionala cu autocarul la Karlovy Vary, staĠiune balneoclimaterică renumită în Europa pentru cele 12 izvoare termale, clădiri úi colonade istorice. Cina si cazare la hotel. A 4-A ZI: Mic dejun. Schimb de experienĠă AMSPPR- Camera Dentară Cehă. Program liber pentru cumpărături úi la ora 10 plecare spre Timiúoara. Sosire în Ġară în funcĠie de formalităĠile vamale. SERVICII INCLUSE: ¾ 3 nopti cazare cu demipensiune la hotel 3* in Praga, camere 3 paturi ¾ transport autocar omologat curse externe ¾ ghid pe tot parcursul excursiei NU SUNT INCLUSE IN PRET: ¾ intrări la obiectivele turistice; ¾ asigurare medicala de călătorie / storno ¾ supliment camera dubla 5 euro/pers / zi. ¾ taxa de rezervare: 50 ron /adult si 30 ron /copil ACTE NECESARE: ¾ paúaport original sau carte de identitate; ¾ pentru copiii sub 18 ani – declaratie notariala de la ambii parinti, dupa caz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON DE PARTICIPARE INDIVIDUAL Completaġi toate rubricile citeġ, cu majuscule ûi decupaġi !! Expediaġi pânĄ în data de 28 martie la adresa: AMSPPR, Filiala RegionalĄ BANAT Str. Vicenġiu Babeû nr. 24 ap. 2 COD 310029 ARAD Subsemnata (ul) nume.........................................prenume................................................. domiciliat(ă) în localitatea..................................... Adresa .........................................................................Cod Poútal............. tel fax .....................tel mobil.............. ...e-mail................................. Avînd CNP.................................................................membru AMSPPR DA............NU.........(bifaĠi cu X calitatea de membru) Doresc sĄ particip la excursia organizatĄ împreunĄ cu Grupul AMSPPR Banat CJ ARAD, Praga . PENTRU REZERVARE SUNT OBLIGATORII : 1. Înscrierea pe acest talon, data, semnĄtura, decuparea ûi expediġia sa prin poûtĄ la adresa de mai sus pânĄ în data de 28 martie 2008 2. PlatĄ avansului în RON, în valoare de 100 EURO, pentru membri AMSPPR ûi 150 EURO pentru nemembri (la curs BNR din ziua plĄġii), pânĄ în 28 martie data poûtei Mandat poûtal pentru fiecare participant ptr: Anamaria Capotescu, Str. Vicenġiu Babeû nr. 24 ap. 2 COD 310029 ARAD cu specificaġia: deplasare profesionalĄ Praga

Am înġeles ûi accept costul total al deplasĄrii ûi condiġiile de la punctele 1 ûi 2 ûi mĄ angajez sĄ le respect. Nerespectarea condiġiilor presupune sistarea oricĄror obligaġii ale organizatorului. Informaġii telefonice 0257-206.180, 0357-420.789 (Luni-Vineri între orele 09:00-17:00 )

Data.....................

SemnĄtura.................................................


Actualităţi SEARA AMSPPR

Ninge …cu premii

36

15 decembrie 2007, zi încărcată pentru membrii din FR Banat: şedinţă de consiliu apoi Adunarea Generală de regiune şi în final seara festivă pentru arădeni şi bineînţeles toţi invitaţii lor. Dacă şedinţa festivă a devenit un obicei în ultimii ani, pentru acest sfarşit de decembrie ne-am gandit la ceva nou, inedit şi de ce nu plăcut, sperăm noi, pentru toţi cei prezenţi. Prima noutate plăcută a fost prezenţa alături de noi a tuturor delegaţilor FR Banat la AG extraordinară (cu excepţia celor din judeţul Timiş care, în aceeaşi zi au participat la Bucureşti la a patra AGN a CMDR) şi a unor invitaţi speciali, prieteni de suflet din judeţul Bihor, reprezentanţii ASP şi ai CCIA, reprezentanţi ai unor firme de materiale şi produse stomatologice, pentru o seară în care neam dorit să ne simţim bine, să îi felicităm pe toţi sărbătoriţii lunii decembrie şi să ciocnim un pahar de şampanie pentru Sărbătorile de iarnă şi noul an. Noutatea a fost cuvântul zilei, deoarece pe lângă modalitatea de sărbătorire cu totul nouă, AMSPPR FR Banat şi-a îmbogăţit colectivul cu un director executiv – doamna Letiţia Buibaş, pe care probabil toată lumea o ştie după poreclă – „mămica Armedica”. Tot ca o noutate faţă de anii precedenţi am organizat o tombolă şi un concurs de dans neanunţat, la care am avut surpriza să constatăm că nu avem premii suficiente. Mai mult de atat, musafirii ne-au cam „suflat” toate premiile ceea ce înseamnă că ar fi cazul să ne apucăm de cursuri de dans (doar tot suntem milionari de timp liber) . În ultimii ani s-a creat o tradiţie de a se decerna premii de excelenţă pentru activitatea desfăşurată într-un anumit domeniu. Şi pentru că avem şi noi colegi care de-a lungul timpului au condus cu multă dăruire şi înţeleciune fie CJ Arad fie FR Banat s-au decernat pentru prima oară în acest an patru plachete cu premii de excelenţă: domnului dr. Florin Sabou, doamnei dr. Constantina Costea, domnului dr. Voicu A. David, şi nu în ultimul rând doamnei dr. Gheorghiţa Barna. Decernarea premiilor de excelenţă a fost prezentată şi în media, la eveniment fiind invitaţi reporteri de la televiziunile locale. Anul 2007 a fost un an mai ciudat, cu multă agitaţie şi multe schimbări în viaţa noatră de Asociaţie, cu multe plimbări la Bucureşti pentru întalniri şi şedinţe, cu multe nopţi petrecute în tren, departe de casă şi familie. Poate exagerez, dar aproape că am devenit navetişti. Şi pentru că, la un moment dat, dr.Voicu A.David făcea afirmaţia că a apărut o nouă specie „navetistul AMSPPR” , în 15 decembrie a primit în aplauzele celor prezenţi un tren de mare viteză, în calitate de „navetist şef” recunoscut al Aradului (singura deficienţă, era doar de jucărie) . O seară plăcută, petrecută alături de prieteni, în atmosfera caracteristică sărbătorilor: muzică, dans şi clinchet de pahare, cu râsete şi un tort enorm de frişcă, cu doi preşedinţi de filială tăind prima felie de tort .....şi cu multe urări de bine pentru anul care urmează. DR. ANDREA KOVACS

Un sfârşit de an victorios

Letiţia Buibaş Director Executiv FR Banat

Unde sunt 2 puterea creşte...

Tortul Banatului

Câştigătorii concursului de dans

Placheta cu Premiul de Excelenţă

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Departamentul imagine în acţiune

Moment de dans


EMC

GÎNDURI ŞI FAPTE TÂRGU-MUREŞENE Am fost artişti iscusiţi, am creat o asociaţie a noastră, pentru noi, punând suflet, energie, imaginaţie şi multă muncă pentru a o modela ca pe o adevărată capodoperă. An de an am înfrumuseţat-o şi am ajutat-o să devină ceea ce este azi : o asociaţie profesională de prestigiu, care ne-a adunat anual în jurul ei, ajutându-ne să ne cunoaştem, să ne reîntâlnim şi să ne bucurăm de noile realizări. Dacă nu era această asociaţie, oare aş fi cunoscut colegii din judeţele mai îndepărtate de TârguMureş? Cu bune cu rele, înţelepciunea trebuie să triumfe şi nu aş dori să ne transformăm din artişti iscusiţi în “călăii” AMSPPR. Arma “războiului” trebuie îngropată şi să o uităm pentru totdeauna. Ne aşteaptă zile şi mai dificile; Cine ne va sfătui? Cine ne va reprezenta? Cu cine ne vom consulta? Din experienţa mea de 10 ani, ca si preşedinte al Centrului Judeţean Mureş, orice problemă am rezolvat-o mult mai uşor fiind purtătorul de cuvânt al asociaţiei in comparaţie cu colegii “solitari”care nici nu au fost luaţi in seamă când şi-au prezentat o nemulţumire sau şi-au cerut unele drepturi. Dragii mei colegi, haideţi să renunţăm la orgolii, feţele crispate să se relaxeze şi să reapară zâmbetul colegial cu care v-am cunoscut pe fiecare. Începând cu data de 1 octombrie 2007 la Târgu-Mureş, 15 medici dentişti,

membrii AMSPPR, au început un curs de informatică ce a durat 10 săptămâni, finalizându-se în 17 decembrie 2007 cu un examen pentru obţinerea diplomei de absolvire curs. Filiala Ardeal Nord a sponsorizat 50% din cheltuielile cursului. A fost o atmosferă plăcută, relaxantă şi o dorinţă unică de a descifra tainele calculatorului şi al internetului. Va ataşez poza grupului de cursanţi de la Târgu-Mureş. In 28 octombrie 2007 la Târgu-Mureş s-a desfăşurat cursul cu tema “Terapia iniţială parodontală şi noile ei tendinţe” ONE STAGE FULL MOUTH DESINFECTION susţinut de Sef. Lucrări Dr. Dr. Ştefan-Ioan Stratul. Au participat 70 medici dentişti la cursul teoretic şi 28 medici la demonstraţia practică organizată într-un cabinet privat mureşean. În 19 octombrie 2007pe înserat, Balul medicilor dentişti mureşeni s-a aflat la cea de-a doua ediţie; a fost muzică, bună dispoziţie şi tombola oferită de firma DENTOTAL. Dr. Mirela Gaston Preşedinte CJ Mureş Al AMSPPR

37

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã


FDI Annual World Dental Congress

24â&#x20AC;&#x201C;27 September 2008 Stockholm, Sweden

congress@fdiworldental.org

www.fdiworldental.org


FDI

RETROSPECTIVA FDI 2007 FDI a oferit sfaturi şi a realizat lobby internaţional în cadrul celei de a 60-a Adunări Mondiale a Sanătăţii care a adoptat Rezoluţia OMS A60/R17, Sănătatea Orală: Plan de acţiune pentru promovarea şi prevenirea integrată a îmbolnăvirilor. FDI a publicat în 2007 Manualul Mondial de Etică Dentară, distribuind gratuit la FDI Dubai şi regăsibil pe site-ul FDI www.fdiworldental.org . FDI a organizat în 2007 unul dintre cele mai reuşite Congrese Mondiale Dentare Anuale din istoria organizaţiei în Dubai, EAU. FDI şi-a extins Programul de Educaţie Continuă prin angajarea de noi manageri în acest program. Unilever şi-a extins parteneriatul curent cu FDI din programul „Trăieşte. Învaţă. Râde.” Promovând profilul sănătăţii orale şi a FDI-ului în peste 40 de ţări. FDI şi Federaţia Internaţională a Diabeticilor şi-au unit forţele pentru promovarea asocierii dintre afecţiunile parodontale şi diabet, atrăgând atenţia asupra legăturii dintre sănătatea orală şi sănătatea generală. Bursa de călătorie a Adunării Generale a FDI a ajutat din nou colegii din ţările în curs de dezvoltare să participe la Parlamentul Dentar Mondial. În decursul alegerilor FDI din Dubai au fost ocupate 6 locuri vacante din Consiliul FDI şi 11 locuri vacante din Comisii. Adunarea Generală Mondială a adoptat 7 noi declaraţii de politică profesională. Buletinul informativ electronic „Worldental Communique” a fost lansat în noul său format.

ALIANŢA MONDIALĂ A PROFESIILOR DIN SĂNĂTATE (AMPS) (World Health Proffesions Alliance) DESPRE WHPA (AMPS) Organizaţiile globale care reprezintă asistentele, farmaciştii şi medicii şi-au unit forţele în 1999, creând o alianţă unică pentru rezolvarea pro-

blemelor de sănătate din lume: Alianţa Mondială a Profesiilor din Sănătate. În 2005 li s-a alăturat FDI, organizaţia mondială reprezentativă a profesiei dentare. Medicii dentişti, asistentele medicale şi medicii acordă îngrijiri medicale persoanelor fizice, familiilor şi comunităţilor indifernt de culoare, crez, sex, religie sau afiliere politică. Alianţa Mondială a Profesiilor din Sănătate (WHPA) are mai mult de 23 de milioane de profesionişti din

ORGANIZAŢII MEMBRE WHPA (AMPS) Consiliul Internaţional al Asistentelor (ICN) este o federaţie a asociaţiilor naţionale a asistentelor din 129 de ţări reprezentînd 13 milioane de asistente din toată lumea. Fondată în 1899, ICN lucrează la asigurarea calităţii serviciilor asistentelor medicale pentru toţi, politici de sănătate clare, îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul sanitar, prezenţa mondială a profesiei de asistentă medicală respectată şi a unei forţe de muncă mulţumită.

Federaţia Dentară Internaţională (FDI) înfiinţată în 1990 este vocea autoritară mondială a medicilor stomatologi cu mai mult de 150 de asociaţii membre din 134 de ţări din lume reprezentînd peste 900.000 de medici dentişti. Rolurile sale importante sunt să aducă împreună lumea stomatologică, să reprezinte profesia dentară în lume şi să stimuleze şi faciliteze schimbul de informaţii transfrontaliere cu scopul unei sănătăţi orale optime pentru toţi oamenii.

sănătate din toată lumea având cunoştiinţele necesare şi experienţa din cele mai importante domenii de îngrijiri de sănătate. WHPA doreşte să faciliteze colaborarea dintre profesioniştii cheie ai sănătăţii şi organizaţiile internaţionale importante cum ar fi: parlamentele, legiuitorii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Colaborînd în loc să meargă pe drumuri paralele, pacienţii şi sistemele de asigurare a sănătăţii au doar beneficii.

Federaţia Internaţională a Farmaciştilor (FIP) cuprinde 114 organizaţii naţionale din toată lumea formate din farmacişti şi oameni de ştiinţă din domeniul farmacologiei. Farmaciştii sunt profesioniştii din sănătate dedicaţi îmbunătăţirii accesului la medicamente şi a folosirii lor corecte. Asociaţia Medicală Mondială (WMA) este federaţia mondială a asociaţiilor medicale reprezentând milioane de medici din toată lumea. Membrii săi sunt asociaţiile medicale din toată lumea care reprezintă direct sau indirect mai mult de 7 milioane de medici. WMA a fost formată în 1946 şi aspiră să obţină cele mai înalte standarde posibile pentru cercetarea medicală, educaţie, etică şi îngrijire a sănătăţii, pentru toţi . Pentru a obţine acest lucru, WMA este activă în domeniile de politică de dezvoltare şi implementare a standardelor profesionale.

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

39


Umor NOI SPECII ... DE DOCTORI În ultimii ani ai evoluţiei vieţii profesionale au apărut (nu numai în AMSPPR) noi specii de medici, pe baza unor ultra specializări de factură deosebită. Vom identifica şi descrie câteva dintre ele:

Navetistul AMSPPR

40

NAVETISTUL – răbdător, lucrativ, convieţuieşte bine cu CFR-ul, adaptat la scuturat pe boghiuri, expert în reparat scârţâituri, bocănituri, zdrăngănituri ale cabinei, poziţii anti-algice pe paturile CFR din vagoane casate, supravieţuire în condiţii climatice extreme (de saună vara, dar şi iarna prin reglaje blocate, de camere frigorifice în sezonul rece) Record 2007: din 10 zile, 6 nopţi petrecute în paturile CFR. Cu toate acestea nici un premiu de la CFR pentru zecile de mii de kilometri parcurşi. RĂSPÎNDACUL – mijloace tehnice: telefon, fax, mobil, e-mail, şoaptă, zvon. Mijloace psihologice: Ce mai e nou ?, Ai auzit că ?, Mi-a spus cineva că …, Multe lume spune că….., Toată ţara m-a sunat …Exemplu practic: Marţi X este sunat de răspândac „X, ţi se pregăteşte ceva, Y te va ataca sâmbătă ! „ , X : „ Aoleu, mă pregătesc de război”…Sâmbătă: pace, linişte, stupoare….Implicaţii imediate: 1. Dacă X atacă, răspîndacul este victorios: „ vezi ţi-am spus eu, te-am prevenit, sunt prietenul tău”, 2. Dacă X nu atacă, răspîndacul este victorios: „ vezi, am aranjat eu să nu fii atacat, sunt prietenul tău”, Efecte: indiferent de varianta 1 sau 2 efectul scontat de răspîndac s-a realizat întrutotul: îndepărtarea lui X de Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Y, alianţa răspîndacului cu X împotriva lui Y, oricând potenţial inamic…Observaţie: lui X nici prin gând nu îi trecea să-l atace pe Y ci chiar să-l sprijine . PROCESOMANUL - Ca şi la blocurile cu zeci de apartamente în care se găseşte uneori un colocatar care (din plictiseală sau pentru obţinerea mutării unor ghivece de flori pe casa scărilor) dă în judecată pe câţiva vecini şi în profesie au apărut persoane cu opinii agreate în mod minoritar şi care nesuportând „dictatura” şi „grupul de presiune” al majorităţii dau în judecată peste noapte majoritatea deoarece ele sunt minoritare. Raţiunea, în acest sens lipseşte cu desăvârşire sub aspectul evaluării raportului de forţe şi de asemenea din punct de vedere al respectului vieţii democratice, de la Atena încoace (în ultimii 2.000 şi ceva de ani) majorităţile europene conducând minorităţile. CARIERISTUL - Foloseşte resursele multiple asociative (organizare, contacte, publicaţii, fonduri, lobby, etc) ca trepte pentru accesul la funcţii de conducere în structuri superioare. Evoluţia nu ar fi nocivă şi contestabilă în sine dacă cel promovat nu ar uita de unde a plecat şi ar respecta structura, programul politic şi colegii din conducerea organizaţiei care l-a sprijinit şi pe care a folosit-o, desfăşurând în noua funcţie o activitate

cvasi-independentă de organizaţia de bază, fără consultarea acesteia, cu sfidarea acesteia şi de multe ori cu decizii personale contrare intereselor statutare ale asociaţiei-mamă. Comportamentul carieristului este similar ereticilor, cu deosebirea că durata ereziilor sale poate fi egală doar cu durata mandatului pentru care a fost ales. Carieristul eretic nu mai este ars pe rug. Este nevoie doar (pentru a dispare) să nu mai fie ales…

O DILEMĂ REZOLVATĂ Din 2003 lumea noastră profesională este frământată de disputa referitoare la denumirea profesioniştilor din sistem: MEDIC STOMATOLOG conform pregătirii şi diplomelor obţinute în ultimii 100 de ani sau denumirea de MEDIC DENTIST conformă cerinţelor aderării la UE şi a compatibilizării cu cutumele acesteia. Credem că această dilemă este ca şi rezolvată, putând împăca ambele curente, propunându-se pentru 2008 introducerea unei denumiri sincretice: MEDIC DENTISTOLOG… Dr. Voicu A. David


AGORA

STOMATOLOGUL PRIVAT ŞI STATUL (XXVII) DESPRE PROFILAXIE, CU DRAGOSTE… „Când puterea dragostei va învinge dragostea de putere lumea va cunoaşte pacea” Jimi Hendrix Dr. Voicu A. David Titlul de mai sus este intenţionat în legătură cu celebrul film din anul 1967 ”Domnului profesor, cu dragoste” în care Sidney Poitier joacă rolul unui adevărat educator care scoate la liman elevii unei clase din haosul unei şcoli sociale dintr-un carier american cu probleme. Tema relaţiilor profesor – elev s-a reluat apoi în cinematografie şi în ultimii 10 ani, de exemplu în „Minţi periculoase” cu Michelle Pfeiffer din anul 1995 sau „Ultimul cărămidar din America” din 2001 în care acelaşi Sidney Poitier devine meditatorul privat al unei tinere afro-americane aproape pierdută pentru educaţie într-o clasă specială cu „spuma” vagabonzilor dintr-un cartier. În toate aceste filme educatorii în final îşi îndeplinesc cu succes vocaţia… Ce satisfacţii poate oferi carenţa tradiţională din ultimii 60 de ani a educaţiei sistematice pentru sănătate orală în România este o întrebare la care doar experienţele personale ale medicilor stomatologi ar putea avea un răspuns. În mod personal după 2000 am avut câteva astfel de surprize deosebit de plăcute şi care în momentul întâmplării lor chiar m-au emoţionat profund. În 1988 eram medic stomatolog titular la Dispensarul Medical Comunal Craiva, judeţul Arad, unde în fiecare joi dimineaţa chemam elevii din câte o clasă I-IV pentru consultaţie anuală de control, învăţare igienă bucală şi asanare carii pe molarii de 6 ani. După 20 de ani, în 2007 aflat la sediul Allianz pentru a-mi încheia poliţa anuală RCA, un agent de asigurări mi-a declarat spontan că mă cunoaşte de mult şi mă apreciază pentru tot ce am făcut pentru el. L-am întrebat dacă a fost pacientul meu în trecut şi cam în ce perioadă, deoarece nu îl recunoşteam. Atunci am aflat că era prin clasa a III-a la Craiva şi „atunci a învăţat ce bine e să se spele pe dinţi în mod regulat”. În 1996 făceam în mod voluntar educaţie sanitară stomatologică la clasele V-XII la Liceul german din Arad unde răspundeam cu mare plăcere unor întrebări „încuietoare” de genul „dacă SIDA şi caria se pot transmite prin sărut ?” , „Dacă am putea să ne mâncăm bicicleta ?”, etc. Peste 10 ani, în 2007, la o analiză statistică de sfârşit de an am descoperit numeroşi pacienţi tineri care au terminat Liceul german, care au audiat toate orele mele despre anatomia dintelui, carie, parodontopatie, boală de focar şi bineînţeles igiena dentară, pacienţi care fac parte din lotul celor care vin anual la controlul profilactic, care prezintă doar 1-2 carii incipiente în smalţ şi sunt rezolvaţi rapid, ieftin şi fără dureri… Bunele deprinderi de igienă, inclusiv orală se deprind în prima perioadă a vieţii şi dacă există talent şi vocaţie din partea educatorului au efect teoretic şi practic pentru mult timp şi chiar pentru toată viaţa.

Este greu de estimat când vor înţelege autorităţile din sănătate din România că profilaxia colectivă din şcoli este cea mai ieftină parte a medicinii, având efect medical, economic şi social abia după zeci de ani. Există nenumărate modele eficiente, verificate de profilaxie colectivă şi individuală în ţările membre UE (Germania, Suedia, etc, în care medicii stomatologi au ajuns în prezent să caute şi să prezinte pacientului cariile incipiente cu camere video intraorale..). În domeniul profilaxiei orale Ministerul Sănătăţii Publice nu ar trebui să inventeze absolut nimic ci doar să finanţeze şi să monitorizeze un program coerent şi cu acoperire cu adevărat naţională de profilaxie stomatologică, de exemplu, pentru început pentru clasele I-IV. Este evident faptul că MSP nu manifestă înţelegere, ataşament, dragoste faţă de copiii României… La polul opus, medicii stomatologi angajaţi în profilaxie sunt cei care din dragoste pentru profesie şi copii întreţin sănătatea orală. Nu întâmplător Congresul Mondial FDI 2008 din Suedia are ca temă principală „Pioneering prevention” („Deschizând drumurile prevenţiei”) 95 % din lectori fiind experţi suedezi în prevenţie… Dr. Voicu A. David

41 Contractul Cadru 2008 amânat de CNASS Noutăţi de ultimă oră despre Contractul Cadru 2008 au apărut în Monitorul Oficial nr. 893 din 28.12.2007. Ordin al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007. Art. II. - Se prelungeşte până la data de 31 martie 2008 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007.

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã


SC MEDICAL PARTNER SRL Str. Breslelor Nr. 8 Apt. 7 535600 Odorheiu Secuiesc Harghita, România

Tel.: 0266-215767, 0722-301402 E-mail: office@medicalpartner.ro laser@medicalpartner.ro Website: www.medicalpartner.ro

Muncă mai uşoară la un nivel superior, cu mai mulţi pacienţi mulţumiţi!

ECHIPAMENTE LASER Mai rentabil, mai rapid, mai eficient! Technica laser oferă: ► anestezie minimală sau zero ► perioadă de vindecare mai scurtă ► mediu şteril (fără contaminaţie) ► o singură vizită ► intervenţii multiple pe pacient ► fără dureri, sângerări sau infecţii post-operatorii

Încearcă şi tu!!!

Fotona XD 2: max. 7W, 4 opţiuni presetabile, uşor şi portabil, compatibil cu gama sistemelor Fidelis laser Chirurgie orală (ţesuturi moi) ◄ Periodontologie ◄ Endodonţie ◄ Estetică ◄ ► Er:YAG 2940 nm, 25 W: cel mai rapid laser în lume pentru tratamentul ţesuturilor tari! ► Nd:YAG 1064 nm, 15 W: cea mai adâncă desinfectare, ideal pentru tratamentul ţesuturilor moi

Fidelis Plus III

► ENDODONŢIE ► PERIODONTOLOGIE ► IMPLANTOLOGIE

► ORTODONŢIE ► ESTETICĂ ► CHIRURGIE ORALĂ


SC MEDICAL PARTNER SRL Str. Breslelor Nr. 8 Apt. 7 535600 Odorheiu Secuiesc Harghita, România

Tel.: 0266-215767, 0722-301402 E-mail: office@medicalpartner.ro laser@medicalpartner.ro Website: www.medicalpartner.ro

► Lungimea de undă 980 ± 30 nm ► Puterea optică max. 15 W (piesa de mână) ► Accesoriu: CoolPro Laser Handpiece pulverizează apă simultan cu raza laser ► ENDODONŢIE ► ORTODONŢIE ► PERIODONTOLOGIE ► ESTETICĂ ► IMPLANTOLOGIE ► CHIRURGIE ORALĂ

Dental Laser smilePro™ 980

Twin Peaks Twiny Peaks

50 mW şpectru roşu + 150 mW şpectru infraroşu

Bilight 30 mW şpectru roşu + 2-500 mW şpectru infraroşu

50 mW şpectru roşu + 150 mW şpectru infraroşu ► unitatea de comandă KLS ► cap combinat Bilight

► reglarea dozei în intervalul 0.1-99.9 J (pentru tratamente a nervilor) ► accumulator încorporat ► posibilitatea cuplării duşului laser sau capul infraroşu de 500 mW


JURidic

SALARIUL MINIM PE ECONOMIE 2008 Salariul de bază minim brut pe ţară, în cursul anului 2008. Prevederi aplicabile medicului dentist angajat

44

Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară este prevăzut în H.G. nr. 1507 / 12. 12. 20078prin raportare la două date de referinţă: - începând cu 1 ianuarie 2008, acesta este stabilit la nivelul de 500 lei lunar; - începând cu 1 iulie 2008, acesta este stabilit la nivelul de 540 lei lunar. În ambele situaţii trebuie să facem referire la un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, numai că în prima jumătate a anului ora de muncă este plătită cu 2,941 lei iar cu începere de la data de 1 iulie a.c., ora de muncă va putea fi plătită cu 3,176 lei. Se impune distincţia între majorarea salariului care operează de la 1 ianuarie şi posibila majorare care va putea fi operantă de la 1 iulie. Aceasta din urmă este prevăzută sub condiţia realizării principalilor indicatori economici pe care este constituit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, ţinta de inflaţie, precum şi nivelul productivităţii muncii. Această prevedere cuprinsă în art. 2 din H.G. nr. 1507 / 2007 este una inedită, atât sub aspectul stabilirii nivelului minim salarial diferenţiat pe cele 2 semestre, cât şi sub aspectul condiţionării acestuia. Consecinţele juridice care decurg sunt: - este obligaţie legală ca în perioada 1 ianuarie – 30 iunie a.c. salariul minim brut acordat oricărui angajat şi stipulat în contractul individual de muncă, indiferent de nivelul pregătirii sale, să fie de 500 lei; - de la data de 1 iulie a.c. poate deveni obligaţie legală majorarea la 540 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai sus. Beneficiarii acestor prevederi sunt angajaţii, cu contract de muncă, din sectorul bugetar, astfel cum se arată la

art. 3 din H.G. nr. 1507 / 2007. Faţă de cele de mai sus rezultă că un medic dentist angajat în sectorul bugetar primeşte un salariu minim brut potrivit încadrării, dar care nu poate fi inferior celui stabilit prin H.G. nr. 1507 / 2007. În ceea ce priveşte încadrarea în muncă trebuie precizat că actul normativ la care ne raportăm este O.U.G. nr. 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt cuprinse în Anexa nr. IV / 11, modificată prin O.G. nr. 10 / 2007, la valorile prevăzute pentru anul 2007. Prin modificările aduse acestui act normativ de prevederile art. 2 din O.G. nr. 10 / 2007, limitetele minime şi maxime ale salariilor de bază prevăzute în anexa la O.U.G. nr. 24 / 20009, s-au majorat începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5 %, din data de 1 aprilie 2007 cu 2 % şi începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11 %. Trebuie menţionat faptul că la salariul minim de bază se adaugă şi celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare. În domeniul medical ne raportăm mai ales la H.G. nr. 281 / 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, astfel cum a fost modificată şi completată. Pe cale de consecinţă actuala majorare de salariu stabilită prin H.G. nr. 1507 / 2007 este deja caducă prin raportare la dispoziţiile speciale în domeniul salarial care sunt incidente pentru medicii dentişti angajaţi în sectorul bugetar10. În sectorul privat se aplică prevederile stipulate în Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 – 2010, adoptat de Ministerul Muncii, solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 2895 / 200611, care nu a fost (încă) revizuit.

Aplicabilitatea acestui contract în domeniul sănătăţii rezidă din incidenţa sa asupra ramurii Sănătate şi asistenţa socială, prevăzută la poziţia 28 în Anexa nr. 4. Potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 38 – 51 cu privire la salarizare şi alte drepturi băneşti, salariul de bază minim brut care trebuie acordat unui medic dentist angajat în baza unui contract individual de muncă de către un angajator privat (indiferent de forma juridică de exercitare a profesiei medicale precum societate comercială cu obiect unic de activitate ori cabinet medical individual), se obţine din valoarea minimă de bază, 440 lei la care se aplică coeficientul minim de ierarhizare pentru studii superioare, adică 2 – în conformitate cu art. 40 alin. 4 coroborat cu art. 40 alin. 1 lit d din acest contract. Rezultă că salariul de bază minim brut al unui medic dentist angajat în sectorul privat nu poate fi mai mic de 880 lei. Toate celelalte drepturi băneşti se acordă în mod individual, în raport de prevederile legale şi contractuale. Av. Luciana Mihai

„Depunerea declaraţiilor fiscale pe venit 2007 pentru persoane fizice Vă reamintim calendarul depunerii acestora: Declaraţia 204 pentru persoanele fizice asociate se depune până în data de 15 martie 2008 Declaraţia 200 pentru persoane fizice se depune până în data de 15 mai 2008

H.G. nr. 1507 / 2007 pentru stabilirea salariului de bază minm brut pe ţară garantat în plată a fost publicată în M. Of., P. I, nr. 877 / 20. 12. 2007. Profesia de medic dentist se încadrează la poziţiile 4 – 6, respectiv medic stomatolog primar, medic stomatolog specialist şi medic stomatolog / dentist. 10 Prezintă relevanţă şi H.G. Nr. 150 / 1999 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială. 11 Acest contract, adoptat în baza L. nr. 130 / 1996 republicată, a fost publicat în M. Of., P. V, nr. 5 / 29. 01. 2007. 8 9

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


EMC

AMSPPR FILIALA ARDEAL NORD

Anunţă manifestarea 21-23 FEBRUARIE 2008 BAIA MARE JOI 21 FEBRUARIE 2008 10-11

Deschiderea oficiala a expozitiei

11-12

Invitata de onoare firma Colgate Palmolive Bucuresti SA –sponsorul oficial al AMSPPR

12-14

Prof.univ.dr. Andrei Iliescu “Tendinte actuale in diagnosticul si managementul cariei dentare”

14-16

As. univ.dr. Ramona Popovici “Mijloace si metode in preventia primara dentara“ si “Strategii de marketing intr-un cabinet de medicina dentara “

16-18

Dr. Delia Barbu, Dr. Rodica Aldica si un reprezentant de la CAS Jud. Maramures Masa rotunda - “Asigurarile de sanatate“

VINERI 22 FEBRUARIE 2008 9-11

As. univ. dr.Dragos Epistatu “Planul de tratament implanto-protetic, riscurile si gestionarea lor”

11-13

Prof.univ. dr. Ioan Calugaru “Actualitati in managementul clinicii dentare”

13-15

Prof. univ. dr. Sever Popa “Succesul tratamentului protetic vis-a-vis de modul si calitatea materialelor si a prelucrarii acestora“

15-16

Dr. Carmen Albu si dr. Stefan Anca “Masa rotunda de tineret“

16-17

Dr. Bogdan Acatrinei “ Edodontie fara stress – simplu, eficient si profitabil cu ajutorul instrumentelor Safe Siders si Endo Express. Introducere in lumea magnificatiei“

17-18

Dr. Bogdan Acatrinei Workshop pentru sistemul endodontic pe care acesta il prezinta. Inscriere si detalii pentru Workshop la tel. 0765393175 d-ra Elena Vaduva

SAMBATA 23 FEBRUARIE 2008 9-11

Dr. dr. Stefan Ioan Stratul “Dezinfectia radicala a cavitatii bucale intr-o singura sedinta -OSFMD ( One Stage Full Mouth Desinfection)”

11-13

Prof. univ. dr.Emil Urtila”Posibilitati si limite ale chirurgiei dento-alveolare de ambulator la pacientii cu hepatita cronica cu virus B”

13-15

Prof.univ. dr. Floarea Fildan, sef. lucr.dr. Mihaela Hedesiu, as. univ.dr Raluca Roman “Criterii de interpretare radiologica in patologia dento-maxilo-faciala “

15-17

Dr. Thomas Fabritius , dr. Zerbes Ivo “ Sisteme de Implanturi KOS “

Se poate achita astfel: • La sediul nostru AMSPPR FILIALA ARDEAL NORD Str. N. Titulescu, nr. 16, ap. 11 CLUJ - NAPOCA Tel./ Fax: 0264-594507 e-mail: ardeal-nord@dental.ro filialaardealnord@yahoo.com

• Mandat postal pe numele Moldovan Liliana Str. N. Titulescu, nr.16 ap.11, Cluj – Napoca, cod 400420 OP la Banca Transilvania Cont RO 66BTRL 01301205921498XX Ordinul de plată sau foaia de vărsământ trebuie să conţină numele şi prenumele participantului la Simpozion. I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

45


EMC

BINE AŢI VENIT ÎN MILENIUL III: Stomatologia cu laser

Iniţiem începând cu acest număr o serie de articole referitoare la utilizarea plurivalentă a laserului în stomatologie, articole oferite de lectori de renume internaţionali specializaţi în domeniu. Pentru început vom explica fundamentele medicale ştiinţifice şi practice ale utilizării tehnologiei laser în profesia noastră. De ce constituie o adevărată revoluţie laserul în stomatologie? Laserul acţionează: fără freză, fără rotaţie, fără vibraţie, fără zgomot, fără smear-layer, fără turbină, fără piese cot Cum acţionează laserul în ţesuturile cavităţii bucale? Penetrare ţesut, dezinfecţie ţesut, sterilizare ţesut, hemostază ţesut, vaporizare ţesut, eliminare durere. Când poate fi utilizat laserul? În ţesut sănătos, în dentină, în smalţ, în os, în ţesut moale, în afecţiuni acute, în afecţiuni cronice. În ce domenii poate fi folosit laserul? cariologie: sigilări şanţuri şi fosete, leziuni de colet, carii ocluzale, carii interdentare, carii ale rădăcinii, endodonţie: hiperemie pulpară, pulpite, necroze, gangrene, abcese, osteite, extracţii, alveolite, parodontologie: papilite, gingivite, parodontite, parodontoze, migrări, pungi peri-implantare, chirurgie: frenectomii, operculectomii, incizii, excizii, rezecţii, ablaţii, decapuşonări, protetică: remodelare coroană, gingie, recuperări rădăcini, preparări bont, pregătire amprentă, regularizare de creastă, etc. Aplicaţii practice în articolele ce vor urma.

Chirurgia orală cu ajutorul a trei lasere cu 3 lungimi de undă Erbium:YAG, Bioxid de Carbon şi Diodă AVI REYHANIAN, D.D.S. Natanya, Israel

46

INTRODUCERE Gama de aplicaţii clinice pentru practica medicinei dentare cu ajutorul laserului creşte rapid. Cel mai mare număr de aplicaţii clinice se referă la chirurgia orală. În practica mea, începând cu 2001, am folosit laser cu trei lungimi de undă. • 830 nm - Diodă • 2940 nm - Erbium:YAG • 10600 nm - CO2 Lungimile de undă laser utilizate în stomatologie şi chirurgia orală sunt localizate în zona infraroşie a spectrului electromagnetic, zona considerată ca foarte sigură (nenocivă).

Figura 1: Spectrul electromagnetic (în nanometri) Majoritatea procedurilor practicate în cabinetul meu sunt în domeniul chirurgiei şi toate sunt realizate cu ajutorul laserului: chirurgia parodontală este realizată cu laserul Erbium fără ajutorul intrumentarului rotativ, bisturie şi alte instrumente de mână. Apicectomia şi procedurile care vizează osul – netezirea, recoltarea, vaporizarea osului şi regenerarea osoasă (GBR). Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Cît de departe putem avansa cu această tehnologie? Unde este graniţa între realitate şi fantezie – uneori este foarte clar, alteori cu greu o putem vedea şi sunt situaţii în care delimitarea dispare cu totul. Care este situaţia în care las deoparte laserul şi mă retrag la sistemele convenţionale şi echipamentul rotativ? Astăzi putem observa la mulţi doctori o lipsă de coordonare între cunoştinţele despre laser şi claritatea indicaţiilor clinice, într-un domeniu care întradevăr se amestecă cu fantezia. Există patru motive importante pentru aceasta: • Reprezentanţi de vînzări tranşanţi, care vorbesc repede şi fac promisiuni pe care nimeni nu le poate ţine. • Noii utilizatori nu pot găsi cu uşurinţă o modalitate pentru pregătirea practică adecvată. • Accesul la ştiinţa care studiază laserul nu este permis în afara lumii academice şi este raspandită doar de noi, utilizatorii laserului în acest domeniu. Aceasta este o sursă de confuzie o lipsă a concentrării şi uniformizării aplicaţiilor clinice (unori academicienii mă consultă sau mă vizitează la cabinet pentru a deveni “mai apropiaţi” de un laser). • Costurile prohibitive în achiziţionarea şi întreţinerea sistemelor laser. În acest articol intenţionez să mă concentrez pe folosirea laserelor în domeniul implantelor. În principiu, singurul laser care poate fi utilizat pe ţesuturile dure orale este Erbium:YAG (2940 nm), cu toate ca acelaşi laser poate fi de asemenea utilizat pe ţesuturile moi. Pentru vaporizarea ţesuturilor moi eu folosesc CO2 laser, iar pentru ţesuturile moi cu valoare estetică eu folosesc laserul cu diodă.


EMC CE POT FACE ACESTE LASERE PENTRU IMPLANTE?

AVANTAJELE LASERELOR ÎN DOMENIUL IMPLANTELOR

• Incizia pentru lambouri, dacă este o incizie pe creasta, intrasulculară sau o incizie verticală sau de detensionare cu Erbium laser. • Vaporizarea ţesutului de granulaţie (dacă există) cu Erbium laser. • Marcarea viitoarei locaţii a implantului şi a unghiului său, unde laserul este folosit pe osul cortical fără contact. Este foarte clar: Eu nu forez cu laserul întregul lăcaş al implantului. • Descoperirea (expunerea) implantului poate fi realizată cu lasere la toate cele trei lungimi de undă.

• Nu afectează ţesuturile din jur • Sterilizarea zonei asupra căreia se intervine – laserul este bactericid • Economie de timp • Sângerarea redusă în timpul intervenţiei • Post-operator – reducerea inflamaţiei şi durerii datorită abilităţii laserului de a cauteriza vase mici de sânge, vase limfatice, şi terminaţii nervoase reduse • Absenţa vibraţiilor produse de instrumentele rotative • Nu există smear layer Eu am utilizat implantele Alpha-Bio de zece ani şi rata mea de suces se plasează între 94 şi 97 % 3-6 % sunt legate de complicaţii şi esecuri, din care unul este descris după cum urmează: Un pacient de 53 de ani, cu un istoric medical comun, s-a prezentat în scopul unei restaurări orale treptate, în timpul căreia au fost inserate trei implante în cadranul drept superior: un implant 2.9/16 în locaţia dintelui 12, un implant 3.75/16 în locaţia dintelui 14 şi un 3.75/11.5 în locaţia dintelui 15. Pacientul s-a întors după trei luni cu inflanaţie vestibulară în jurul implantelor plasată pe locul dinţilor 14 şi 15. O radiografie a arătat o zona radiotransparentă care înconjura aria apicală a celor două implante. S-a făcut o incizie de drenaj, sub anestezie, cu CO2 laser. Pacientul a plecat şi s-a întors trei luni mai târziu cu o fistulă. S-a făcut o incizie intrasulculară cu Erbium laser, folosind un vârf micron 200 cu contact, apoi o incizie verticală de detensionare a fost realizată pe partea distală a 15 şi a fost ridicat un lambou vestibular. Infecţia cuprinsese ambele implante cu pierdere osoasă masivă şi o cantitate mare de ţesut de granulaţie(de notat că implantele erau stabile şi fără o migrare evidentă). Ţesutul de granulaţie a fost îndepărtat cu Erbium laser şi apoi, la niveluri scăzute de putere laser, s-a trecut la suprafaţa implantelor şi a spirelor expuse. Defectul osos a fost umplut cu un substitut osos: Bio-oss, acoperit cu o membrană absorbantă cu două straturi, numita Bio-Gide (fabricate de Geistlich), şi permanentizată cu pinuri poroase apicale. Contrapartea coronară a fost fixată folosind şuruburi terapeutice. Fistula a dispărut şi radiografia de control la doi ani a aratat aria care nu prezenta fenomene de radiotransparenţă şi remisia simptomelor. Fotografiile prezentate în Figurile de la 2 la 10 descriu diverse stadii ale acestui studiu de caz.

COMPLICAŢII PRIVIND IMPLANTELE ŞI LASERELE Cele mai comune complicatii pot fi împărţite în două grupe: 1. Complicaţi intra-operatorii: sângerare, lezarea nervilor, fracturi mandibulare, plasarea greşită a implantelor (sinus, canalul mandibular, fosele nazale), perforarea accidentală a osului, închiderea incompletă a lamboului. 2. Complicaţii post-operatorii: mucozita peri-implantară, periimplantita, dehiscenta cicatricei chirurgicale, lezarea dinţilor adiacenţi, osteointegrarea incompletă. Cele mai întâlnite motive ale complicaţiilor sunt: erori în selectarea pacientului, procedura chirurgicală incorectă, igiena inadecvată. Laserele şi Implantele – Ce să facem şi ce nu! Infecţiile se împart în două categorii: Mucozita (ca şi gingivita) – o infecţie reversibilă concentrată pe ţesutul moale din jurul implantelor. Tratamentul implică îmbunătăţirea igienei orale, sterilizarea mecanică a pungilor şi folosirea agenţilor antimicrobieni precum Clorhexidina. La cabinetul meu sterilizăm pungile cu diode laser sau CO2 laser la o putere foarte redusă, şi dacă exista ţesut de granulaţie, el va fi vaporizat cu CO2 laser. Peri-implantita (ca şi periodontita) – un proces inflamatoriu care afectează ţesuturile moi şi dure din jurul implantelor şi implică pierderea osoasă (Albrektson, Isidore, 1994). Tratamentul implică aplicarea combinată a antibioticelor locale şi sistemice, şi curăţirea mecanică şi chimică a suprafeţei implantului afectat cu acid citric şi soluţie de tetraciclină. Eu prefer să nu utilizez substanţe chimice ci, mai degrabă, să fac un lambou cu Erbium laser, să vaporizez orice urmă de ţesut granulat până când obţin o suprafată osoasă curată, să aplic laserul pe suprafaţa implantului afectat şi, dacă este necesar, să realizez o regenerare osoasă ghidată prin decorticarea cu Erbium laser, şi fără instrumente rotative. Un articol publicat de Aoki şi colaboratorii în Februarie 2001 susţine că “… Erbium are capacitatea de a îndepărta placa de la suprafaţa implantelor fără modificări morfologice ale suprafeţei …”. Dintr-un articol scris de Kreisler şi colaboratorii (Noiembrie 2001) - “…chiar şi la niveluri scăzute (de putere) Erbium are un efect bactericid pe suprafaţă …”.

Figura 2. Inflamaţia apare trei luni după inserţia implantelor

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

47


EMC

Figura 3. Aria de radiotransparenţă care înconjura cele două implante

Figura 7. Controlul la două luni

Figura 4. Incizia de drenaj cu laserul cu CO2

Figura 8. Radiografia după două luni

Figura 5. După două luni pacientul se prezintă cu fistula

Figura 9. Controlul la doi ani

Figura 6. Ridicarea lamboului şi curăţirea infecţiei cu Erbium laser

Figura 10. Radiografia după doi ani

48

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


EMC CONCLUZII Este necesar să subliniem particularităţile importante care necesită atenţie când aplicăm laserul pe ţesutul osos: • Mişcarea constantă a mâinii în timpul emisiei laser – nu se aplică raza laser pe un punct mai mult decât este necesar. Sistemele dezvoltate pentru stomatologie sunt lasere termale (termice) şi interacţiunea între laser şi ţesuturile ţintă ridică temperatura ţesuturilor. Studiile au dovedit că temperatura dezvoltată de raza laser nu este mai ridicată decât aceea dezvoltată de instrumentele rotative. • Ca lichid de răcire eu folosesc o soluţie salină în loc de apă distilată, pentru cp vreau să ofer osului un mediu izotonic. • Energia laserului aplicat pe ţesut osos nu trebuie să depăşească 500 milliJoules. • Aplicarea laserului pe ţesutul osos trebuie întotdeauna realizată fără contact, la o distanţă de 1-2 mm între vârful piesei de mână şi ţesut. REFERINTE DIN PARODONTOLOGIE 1. Aoki A, Miura M, Akiyama F, Nakagawa N, Tanaka J, Oda S, Watanabe H, Ishikawa I. “Evaluarea in vitro a îndepărtării tartrului subgingival cu Erbium Laser în comparaţie cu detartrajul ultrasonic”. J PeriodontalRes. 2000 Oct; 35(5):266-77. 2. Ando Y, Aoki A, Watanabe H, Ishikawa I. “Efectul bactericid al Erbium:YAG Laser asupra bacteriilor implicate în parodontopatii”. Lasers Surg Med.1996; 19(2):190-200. 3. Kesler G, Koren R, Kesler A, Kristt D, Gal R. “Diferenţe în caracteristicile histochimice ale colagenului gingival după chirurgia plastică parodontala cu Erbium Laser”. J Clin Laser Med Surg 2000 Aug;18(4):203-7 4. Rossmann JA, Israel M. “De-epitelizarea Laser pentru creşterea regenerării tisulare ghidate. O schimbare a paradigmei” Dent Clin North Am 2000 Oct;44(4):793-809 5. Schwarz F, Sculean A, Georg T, Reich E. “Tratamentul parodontal cu un Erbium Laser in comparaţie cu detartrajul şi netezirea rădăcinilor. Un studiu clinic controlat. J Periodontol 2001 Mar;72(3):361-7 REFERINŢE DIN LITERATURA LEGATĂ DE APLICAŢIILE ASUPRA ŢESUTURILOR DURE

DR. AVI REYHANIAN a absolvit Universitatea Bucureşti, România în 1988. Apoi a a participat la un program de parteneriat la Departamentul de Chirurgie Maxilofacială în cel mai mare spital din nordul Israelului. Acum practică stomatologia generală şi chirurgia orală în Israel. Cabinetul doctorului Reyhanian a achiziţionat lasere dentare de la începutul anului 2002. El este membru certificate al ALD (Societatea Americană de Lasere Dentare) şi din departamentul Israelian al aceleaşi societăţi, şi este un membru al Societăţii Israeliene de Implantologie Dentară. În cabinetul său sunt folosite lasere cu trei lungimi de undă: Erbium:YAG (2940nm), CO2 (10600nm) şi Diode (830nm). Dr. Reyhanian susţine cursuri despre lasere dentare în Israel şi în Europa. El este recunoscut pe plan internaţional ca expert în subiectul laserelor în stomatologie. Subiectul cursului doctorului Reyhanyan este: “Aplicaţii clinice a trei lungimi de undă laser în chirurgia orală, parodontologie şi implantologie”. Copyright ©2005, Avi Reyhanian. All rights reserved. Tel: + 972-9-833-8825, Fax: + 972-9-833-9890,1 Shaar Haemek St. Natanya 42292, Israel. Email: avi5000rey@hotmail.co.il Chirurgie orală asistată de laser şi microscop la clinica Dr. Reyhanian

49 Chirurgie orală microscopică asistată cu laser în cabinetul Dr. Reyhanian

1. Wigdor, H., “Perceptia Pacientilor despre lasere în medicina dentară”, Lasers in Surgery and Medicine, 20:47-50 (1997) 2. Cozean, C., Arcoria, C.J., Pelagalli, J., Powell, L. “Medicina dentară a secolului XXI? Erbium:YAG Laser pentru dinti”, JADA, Vol. 128, August 1997, p.p. 1-8 3. Pelagalli, J., Gimbel, C.B., Hansen, R.T. et al. “Studiu de investigare: Erbium laser versus freze dentare pentru îndepărtarea cariilor şi prepararea cavităţilor – Faza I”, Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery, Vol. 15, No. 3, 1997, p.p. 109-115 4. Visuri, S.R., Walsh Jr., J.T., Wigdor, H., “Ablaţia ţesuturilor dure dentare cu Erbium Laser: Efectul răcirii cu apă”, Lasers in Surgery and Medicine, 1996, 18:294-300 5 Wigdor, H., Walsh Jr., J.T., Featherstone, J.D.B. et al. “Laserele in medicina dentară”, Lasers in Surgery and Medicine, 16:103133 (1995) 6. Wigdor, H., Abt, E., Ashrafi, S., Walsh Jr., J.T., “Efectele Laserelor asupra ţesuturilor dentare dure”, JADA, Vol. 124, Feb. 1993, p.p. 65-70 I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã


EMC

PRIMUL ANUNŢ

50

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I


EMC “Incidente şi accidente în practica stomatologică cu repercursiuni medico-legale; Responsabilităţile medicului stomatolog

( PARTEA I ) Conf. Univ . Dr. Gabriel Mihalache – medic primar legist, Şef. Lucrări Dr. Camelia Buhaş – medic primar legist Universitatea Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie

1.Despre consimţământul informat în activitatea stomatologică. 2.Incidente şi accidente în practica stomatologică cu posibile consecinţe medico-legale. 3.Responsabilitatea medicală şi specificul responsabilităţii medicului stomatolog. 4.Despre malpraxis.

1. DESPRE CONSIMŢĂMÂNTUL INFORMAT ÎN ACTIVITATEA STOMATOLOGICĂ Consimţământul informat trebuie obţinut obligatoriu în scris (sub semnătură). Deşi se vorbeşte despre consimţământ tacit (în sensul că dacă pacientul vine singur la cabinet îşi asumă toate riscurile ce decurg din această iniţiativă) nu recomandăm acest mod de abordare în relaţia medic-pacient deoarece într-o situaţie litigioasă, bolnavul poate invoca nenumărate pretexte care pun la îndoială sau chiar exclud consimţământul său. Consimţământul informat înseamnă că pacientului trebuie să i se prezinte următoarele aspecte: • Diagnosticul, natura şi scopul tratamentului; • Riscurile şi consecinţele tratamentului propus; • Alternativele viabile de tratament; • Riscurile intervenţiei şi consecinţele lor; • Prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului; • Chestionar preanestezic - detalierea condiţiilor de risc crescut: - teren modificat patologic; - intervenţii chirurgicale anterioare eşuate: - greşeli de tehnică; - teren deficitar care favorizează apariţia de complicaţii sau vindecarea cu sechele; - lipsa de complianţă a pacientului. Medicii români, indiferent de specialitate păstrează încă o atitudine paternalistă în relaţiile cu pacienţii deşi, atât Codul Deontologic cât şi legislaţia în vigoare, susţin autonomia decizională a bolnavului. Necunoaşterea formei şi conţinutului consimţământului informat poate conduce la apariţia responsabilităţii disciplinare. Când orgoliul profesional se adaugă necunoaşterii eticii medicale atunci lucrurile pot deveni şi mai grave. Consimţământul pacientului trebuie, de altfel, solicitat pentru orice etapă a tratamentului dar acesta nu va fi solicitat înainte de a i se prezenta metodele alternative de tratament, riscuri, costuri, etc Întreg materialul prezentat este o pledoarie pentru ca medicul stomatolog să obţină consimţământul pacientului său pentru orice fel de prestaţie indiferent de complexitatea ei tehnică sau de preţul ei. Consimţământul trebuie obţinut chiar şi pentru intervenţii cu caracter estetic cum ar fi, de exemplu, procedeele de modificare a culorii dinţilor, operaţiile ortodontice, etc. O propunere (exemplu) de conţinut informat care se referă la necesitatea unei lucrări protetice: Bolnavului trebuie să i se spună:

-diagnosticul afecţiunii sale; -alternativele terapeutice citate în literatura de specialitate; -posibilităţile terapeutice pe care le poate oferi medicul, legate de pregătirea sa profesională şi mai ales de dotarea tehnică a cabinetului său; -riscurile abţinerii de la orice fel de tratament; -riscurile şi complicaţiile ce pot decurge din alternativa terapeutică propusă; -riscurile generale ce ţin de specificul intervenţiei propuse adică riscul anestezic, riscul hemoragic, complicaţiile postoperatorii imediate şi cele îndepărtate; -precizarea cu exactitate a tuturor complicaţiilor şi accidentelor ce decurg din aplicarea protezei; -costul lucrării şi alternativele de cost dacă se folosesc diverse materiale. Consimţământul informat şi semnat de pacient trebuie să fie un document ataşat fişei de consultaţii. Evident că un document de acest fel poate fi tipizat în sensul că trebuie să cuprindă rubrici tipărite la care se adaugă, funcţie de particularităţile cazului, cuvinte, propoziţii sau fraze tehnoredactate sau chiar scrise cu mâna. Există o “artă” a medicului de a obţine consimţământul pacientului său. 2. INCIDENTE ŞI ACCIDENTE ÎN PRACTICA STOMATOLOGICĂ CU POSIBILE CONSECINŢE MEDICO-LEGALE • Incidente şi accidente legate de anestezia în stomatologie; • Incidente şi accidente legate de stabilirea diagnosticului; • Incidente şi accidente legate de atitudinea terapeutică; • Incidente şi accidente postterapeutice: - Incidente care interesează întregul organism; - Incidente de natură locală, legate de specificul stomatologic; INCIDENTE ŞI ACCIDENTE LEGATE DE ANESTEZIA ÎN STOMATOLOGIE Aproape orice intervenţie stomatologică necesită o anestezie. În practică este folosită anestezia locală şi mai rar cea generală. Substanţele anestezice pot provoca accidente, motiv pentru care se cere rezolvarea următoarelor aspecte ce ţin de gestionarea acestor incidente: • Bolnavul sau familia acestuia trebuie informată asupra necesităţii efectuării anesteziei cît şi asupra riscurilor acesteia pentru ca, în final, să se solicite consimţământul în scris. • Cu prilejul anamnezei efectuată pacientului se vor afla date referitoare la eventuale reacţii alergice, tratamente medicaI nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

51


EMC mentoase pe care le face, afecţiuni cronice pe care acesta le prezintă. Toată gândirea medicală trebuie axată pe ideea de a anticipa şi evita accidente sau incidente legate de folosirea anestezicului. • Alegerea anestezicului şi a metodei tehnice de anestezie trebuie particularizată funcţie de intervenţie şi mai ales în legătură cu afecţiunile pe care le prezintă pacientul (comorbiditate). • Anestezia generală trebuie folosită doar în cazurile în care este strict necesară şi atunci, este recomandat să fie efectuată de un medic de specialitate, cu monitorizarea funcţiilor vitale ale pacientului până la trezire. • Dotarea cabinetului trebuie să cuprindă materiale care se folosesc, de regulă, în situaţii de urgenţă, cum ar fi : truse de perfuzie, ace şi siringi pentru puncţie venoasă, droguri necesare resuscitării funcţiilor vitale, mască de oxigen şi protocoale standard de resuscitare. • Dozele medicamentoase folsite să fie adecvate calităţii biologice a pacientului.

52

INCIDENTE ŞI ACCIDENTE LEGATE DE STABILIREA DIAGNOSTICULUI Aspectele ce ţin de diagnostic în stomatologie sunt complexe. Diagnosticul stomatologic nu trebuie rupt de restul afecţiunilor pe care le prezintă pacientul deoarece, leziunile în stomatologie survin adesea pe teren patologic, bolnavul fiind vulnerabilizat de afecţiuni cronice. Diagnosticul clinic trebuie susţinut şi obiectivat prin examinări paraclinice, în primul rând prin radiografii. Atunci când pacientul prezintă maladii cronice sau congenitale, acestea trebuie notate în fişa sa pentru a preîntâmpina eventuale reclamaţii legate de complicaţiile ce pot să apară. Tulburările de coagulare ale sângelui (hemofiliile), bolile metaboloce (diabetul, în primul rînd), intoxicaţiile cronice (saturnismul), bolile degenerative osoase, bolile infecto-contagioase, toate, defavorizează un tratament de calitate stomatologic indiferent de complexitatea acestuia. Evaluarea prin examinare a funcţiei masticatorii şi a stării pacientului la începerea tratamentului este obligatorie pentru a putea urmări beneficiul după tratament sau, în situaţia de eşec, pentru a aprecia daunele. INCIDENTE ŞI ACCIDENTE LEGATE DE ATITUDINEA TERAPEUTICĂ Atitudinea terapeutică trebuie să fie strict adecvată dotării tehnice pe care o are cabinetul. Acest aspect este la fel de important ca şi cunoştinţele de specialitate pe care trebuie să le aibe stomatologul referitor la intervenţia pe care urmează să o facă, precum şi experienţa sa în domeniu şi nu în cele din urmă abilitatea (îndemânarea) sa. Cele mai frecvente cazuri de reclamaţii ale pacienţilor împotriva medicului stomatolog curant sunt legate de faptul că, tehnica folosită a fost în vădită neconcordanţă cu dotarea materială a cabinetului sau cu lipsa de pregătire profesională a stomatologului pentru diverse tehnici. Un exemplu, din realitate, ar fi efectuarea de implanturi în cabinete foarte modeste din punct de vedere tehnic cu rezultate estetice şi funcţionale precare ce au dus la înlocuirea în totalitate a materialelor folosite cu altele, dar în clinici reputate de specialitate. Atitudinea operatorie trebuie adecvată afecţiunii şi particularităţilor fiecărui pacient. Când apare o complicaţie, aceasta trebuie rezolvată nu neglijată. Fractura unui dinte în timpul unui tratament poate să fie un accident nefericit dar dacă stomatologul o neglijează, în sensul că, nu extrage şi Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

rădăcina din alveolă gestul poate fi interpretat ca o culpă. De asemenea, deschiderea sinusurilor maxilare, incident nedorit dar posibil în cursul tratamentelor stomatologice, trebuie rezolvată, eventual prin apelarea la un medic specialist în chirurgie buco-maxilo-facială. Atunci când, în cursul tratamentului, stomatologul constată prezenţa unor leziuni suspect de a fi maligne, obligaţia sa este de a încunoştiinţa de îndată pacientul pentru a fi examinat oncologic chiar cu riscul ca leziunea să fie una banală şi aparţinând altei specialităţi medicale (exemplu dermatologie). INCIDENTE ŞI ACCIDENTE POSTTERAPEUTICE Acestea trebuiesc anticipate cunoscând, pe baza unei anamneze, eventualele afecţiuni cronice ale pacientului. Accidentele hemoragice după extracţii sau alte tratamente stomatologice pot fi anticipate atunci când medicul curant află că bolnavul suferă de hemofilie, leucemie, diabet, avitaminoze. Aspirarea sângelui în căile respiratorii superioare poate da un accident major urmat de deces. Trebuiesc, de asemenea, prevăzute incidentele uzuale ca urmare a unei intervenţii sângerânde cum ar fi : infecţiile, transmiterea unor boli infecto-contagioase, apariţia unor procese purulente în focar sau a unor necroze. Pentru aceasta trebuie, în primul rând, rezolvată problema sterilizării instrumentarului precum şi a folosirii unor substanţe adecvate pentru menţinerea asepsiei şi antisepsiei. Categorii de accidente ce survin în stomatologie şi în chirurgia buco-maxilo-facială: 1. Incidente care interesează întregul organism: a. lipotimia; b. şocul; c. sincopa vaso-vagală; d. tulburările cardio-vasculare. 2. Incidente de natură locală, legate de specificul stomatologic: a. durerea exagerată la injecţie; b. leziunile vasculare cu apariţia hemoragiilor: -hemoragii ale vaselor mari (artere şi vene – exemplu: art. facială, art. mentonieră, art. intraorbitară, art. palatină, art. incisivă, art. labială superioară sau inferioară, art. alveolară inferioară – se face tamponament uşor compresiv, compresie digitală şi pensarea vasului lezat) -hemoragii intraalveolare, postextracţionale – imediate sau tardive, sursa este mucoasa gingivală sau osul din jurul dintelui, favorizată de inflamaţii, afecţiuni metabolice, anumite medicamente, leucemie, ciclu menstrual. -diatezele hemoragice c. hematomul obrazului; d. pareza facială tranzitorie; e. tulburările oculare; f. ruperea acului; g. incidente cu caracter infecţios (diseminarea florei microbiene specifice cavităţii bucale în intervenţii sângerânde). (Continuare în pag. 57)


www.ddi.ro MINRAY - aparat roentgen intraoral - generator DC - 60/70 kV, 7 mA - controlat de microprocesor - timp expunere: între 0,02-3,2 sec Suprafaţă de instalare: 6 mp

DIGORA OPTIME - scanner digital - scanner digital cu plăci imagine intraorale - plăci imagine de 4 dimensiuni, infinit utilizabile - arie activă a plăcilor de 100%

Soft de utilizare inclus

3.990 EUR în 6 rate

* rate lunare fixe * fără avans * fără dobândă

X-MIND DC - aparat roentgen intraoral

9.990 EUR în 6 rate

* rate lunare fixe * fără avans * fără dobândă

SOPIX - radioviziograf

2 ani garanţie totală şi încă 5 ani garanţie extinsă, în condiţiile contractuale

2 ani garanţie

Suprafaţă de instalare: 6 mp - generator DC care permite reducerea cu 35% a timpului de expunere, comparativ cu aparatele monofazate - intensitate de 4 mA şi 8 mA - tensiune radiogenă constantă de 60 kV sau 70 kV

3.312 EUR în 6 rate

* rate lunare fixe * fără avans * fără dobândă

X-MIND AC - aparat roentgen intraoral

- senzor CCD (25x 39,5 mm) opţional şi senzor de 32 x 42,5 mm - doza de radiaţii redusă cu până la 95% în comparaţie cu filmele convenţionale - conversie instantanee a datelor în imagini

5.892 EUR în 6 rate

* rate lunare fixe * fără avans * fără dobândă

INTRA-X - developator automat

2 ani garanţie totală şi încă 5 ani garanţie extinsă, în condiţiile contractuale Suprafaţă de instalare: 6 mp - generator Toshiba monofazat - intensitate de 8 mA şi tensiune radiogenă de 70 kV

2.880 EUR în 6 rate

* rate lunare fixe * fără avans * fără dobândă

Gamă completă de consumabile radiologice VELOPEX

- procesare automată a filmelor în doar 4 minute - cameră obscură încorporată, stand by automat - fiabilitate maximă datorită sistemului unic de transport

1.596 EUR în 6 rate

* rate lunare fixe * fără avans * fără dobândă

Vă invităm să ne vizitaţi la: DENTA 2008, 09.04-12.04.2008, Romexpo MEDICA EXPOVEST 2008, 15-17.05.2008, Timişoara DEROM DENTAL INTERNAŢIONAL SRL Str. Prof. I. Inculeţ nr. 3, 700720 - Iaşi Tel: 0232/225.276, 0332/401.335 Fax: 0232/211.448, e-mail: mail@ddi.ro Preţurile sunt exprimate în EUR şi conţin TVA. Oferta este valabilă până la 31.05.2008. Preţurile de listă pot fi consultate pe www.ddi.ro.


www.ddi.ro CRANEX TOME CEPH tomografie spiralată şi braţ cefalometric

X-MIND PANO CEPH ortopantomograf cu braţ cefalometric

Suprafaţă de instalare: 9 mp

Suprafaţă de instalare: 9 mp

- genetaror DC de înatlă frecvenţă - funcţia compensării spinale - generator dedicat telecefalografiilor - filtru special pentru ţesuturile moi - utilizare în imagistica digitală prin intermediul scanner-ului digital DIGORA PCT

- secţiuni transversale prin tomografie spiralată* - genetaror DC de înaltă frecvenţă controlat de microprcesor - selectarea automată a colimatorului şi a compensării spinale * procedeu utilizat în premieră mondială

43.980 EUR de la 50.337 EUR CRANEX NOVUS ortopantomograf digital

22.980 EUR de la 25.347 EUR X-MIND PANO ortopantomograf Suprafaţă de instalare: 9 mp

Suprafaţă de instalare: 9 mp

- senzor CCD - timp de expunere adult: 9 secunde - generator de înaltă frecvenţă DC - 60 sau 70 kV, 7 mA - poziţionare uşoară a pacientului datorită celor 4 puncte de susţinere a capului şi a celor 2 lumini de poziţionare

27.980 EUR de la 32.844 EUR DIGORA PCT - scanner digital

- scanner digital cu plăci imagine extraorale şi intraorale - cel mai performant sistem de imagistică digitală panoramică - arie activă a plăcilor de 100% - soft-ul de ulilizare inclus în preţ

20.980 EUR de la 23.562 EUR

- poziţionare exactă a pacientului - reglarea automată a kilovoltajului - calitate excepţională a imaginii - design atractiv şi ergonomie avansată

17.980 EUR de la 19.968 EUR EXTRA-X developator automat

Gamă completă de consumabile radiologice VELOPEX

- procesare automată a filmelor în doar 4 minute - cameră obscură încorporată, stand by automat - fiabilitate maximă datorită sistemului unic de transport

3.980 EUR de la 4.403 EUR

Vă invităm să ne vizitaţi la: DENTA 2008, 09.04-12.04.2008, Romexpo MEDICA EXPOVEST 2008, 15-17.05.2008, Timişoara DEROM DENTAL INTERNAŢIONAL SRL Str. Prof. I. Inculeţ nr. 3, 700720 - Iaşi Tel: 0232/225.276, 0332/401.335 Fax: 0232/211.448, e-mail: mail@ddi.ro Preţurile sunt exprimate în EUR şi conţin TVA. Oferta este valabilă până la 31.05.2008. Preţurile de listă pot fi consultate pe www.ddi.ro.


Promoţii DDI Soluţia perfectă pentru tratamente dentare minim invazive prin tehnica “fluid abrasion”

Utilizare: Prepararea minim invazivă a cavităţilor Tratamentul fisurilor Îndepărtarea restauraţiilor cu compozit Curăţare şi îndepărtare pete Avantaje: Minimizează riscul de îndepărtare a ţesutului dentar sănătos Reduce nevoia de anestezie locală Potenţează acţiunea adezivilor în restauraţiile prin compozit Fără supraîncălzire, zgomot, vibraţii sau miros

nt cou

Dis

TVA inclus

3.718 Eur

7%*

Green&Clean RD N

Green&Clean ID N

Soluţie dezinfecţie şi curăţare instrumentar şi freze

Spectru de dezinfecţie

Soluţie dezinfecţie şi curăţare suprafeţe

Spectru de dezinfecţie

Timp de acţiune

Timp de aşteptare: 14 zile

Din 2l soluţie concentrată, diluată la 1% se obţin 200l soluţie gata preparată

2 ani

Timp de acţiune

HBV/HIV/HCV - 0,5% diluţie bactericide/fungicide - 1,5% diluţie - 2% diluţie tuberculocide - 2% diluţie - 4% diluţie

HBV/HIV/HCV - 1% diluţie 15 minute Vaccinia virus - 1% diluţie 5 minute bactericide/fungicide/turberculocide - 1% diluţie 60 minute - 2% diluţie 30 minute - 7,5% diluţie 5 minute

Sisteme centrale de aspiraţie METASYS

3.330 Eur

30 minute 30 minute 15 minute 30 minute 15 minute

Adecvat pentru acrilat şi plexiglas

Din 2l soluţie concentrată, diluată la 0,25% se obţin 800l soluţie gata preparată

Compresoare METASYS

3 ani

GARANŢIE

GARANŢIE

Disponibile cu sau fără separator de amalgam, sistemele centrale de aspiraţie Metasys pot deservi 1 până la 5 unituri dentare.

Disponibile pentru 1 până la 6 unituri dentare, compresoarele Metasys conduc la obţinerea unui aer comprimat complet uscat şi lipsit de germeni.

Accesaţi gama completă Metasys la adresa de web: www.ddi.ro * Discount-ul se aplică la întreaga gamă de produse Metasys

Vă invităm să ne vizitaţi la: DENTA 2008, 09.04-12.04.2008, Romexpo MEDICA EXPOVEST 2008, 15-17.05.2008, Timişoara

DEROM DENTAL INTERNAŢIONAL SRL Str. Prof. I. Inculeţ nr. 3, 700720 - Iaşi Tel: 0232/225.276, 0332/401.335 Fax: 0232/211.448, e-mail: info@ddi-implantologie.ro Preţurile sunt exprimate în EUR şi conţin TVA. Oferta este valabilă până la 31.05.2008.


EverClear

TM

Oglinda revoluţionară!

1.180* Eur

PREŢ PROMOŢIONAL *Preţul include TVA

Oglindă clasică

EverClear

Vezi ceea ce trebuie să vezi - în permanenţă!

NanoBone

3+1gratuit

®

*

remodelling

*3 flacoane x 0,6 ml = 210 Eur

Preţul include TVA

Caracteristici speciale

NanoBone

®

Osteoinductiv

Absoarbe proteinele naturale produse de corp

Nesinterizat

Degradat de către celulele osteoclaste

Complet sintetic

Fără compuşi ionici

Poros

Uşor de utilizat

Nanostructurat

SiO2 este un material de structurare important pentru colagen şi os

Vă invităm să ne vizitaţi la: DENTA 2008, 09.04-12.04.2008, Romexpo MEDICA EXPOVEST 2008, 15-17.05.2008, Timişoara DEROM DENTAL INTERNAŢIONAL SRL Str. Prof. I. Inculeţ nr. 3, 700720 - Iaşi Tel: 0232/225.276, 0332/401.335 Fax: 0232/211.448, e-mail: info@ddi-implantologie.ro Preţurile sunt exprimate în EUR şi conţin TVA. Oferta este valabilă până la 31.05.2008.


EMC (Continuare din pag. 52) Alte incidente legate de specificul stomatolgic: - înghiţirea sau aspirarea unui dinte extras sau a unui rest radicular – poate deveni o problemă gravă atunci când aspirarea se face în căile respiratorii superioare, cu consecinţe imediate (insuficenţă respiratorie acută), sau mai tardive (tuse cronică şi bronhopneumonie). Atunci când există certitudinea aspirării unui dinte sau rest radicular pacientul trebuie de urgenţă trimis la un seviciu specializat (ORL, chirurgie toracică) pentru extracţia corpului străin; - plăgile părţilor moi endobucale – pot interesa gingiile, mucoasa palatină, planşeul bucal, buzele şi peretele obrazului sau limba. În caz de sângerare abundentă sutura acestor plăgi este obligatorie; - emfizemul părţilor moi ale obrazului – este datorat pătrunderii aerului, mai ales ca urmare a deschiderii sinusurilor; - accidente legate de extracţie: fractura coroanei sau a rădăcinii dintelui, luxaţiile dinţilor vecini, fractura dinţilor vecini, smulgerea sau lezarea mugurilor dinţilor permanenţi. Exemple din practica SML Bihor – Oradea 1. Pacienta B.A.R de 26 ani suferă o extracţie dentară în data de 24 martie 2005 la un cabinet stomatologic privat. Se internează în aceeaşi zi la Spitalul Clinic Judeţean Oradea, Clinica Chirurgie Buco-maxilo-facială cu dgs: Fractură maxilar superior drt. cu deschiderea sinusului maxilar. În epicriză se notează “s-a internat cu dgs. de mai sus ca urmare a unei iatrogenii medicale în urma unei extracţii dentare pentru 1.7 efectuate incorect, rezultând o fractură totală de tuberozitate maxilară drt., fractură totală proces alveolar 1.4 - 1.8, fractură lamă palatină drt. cu deschiderea largă a sinusului maxilar drt. urmată de la 1.4 pe linia mediană, plagă mucoasă gingivală până în fundul de şanţ vestibular de unde ia traiect posterior pe creasta zigomaticoalveolară, plagă tăiată palatinală, velo-palatină medio-sagitală din dreptul 1.4 asociată cu o plagă palatină transversală prin fundul de şanţ vestibular peri şi retrotuberozitar... Se desprinde în totalitate fragmentul osos prin fractura de maxilar, cu tuberozitate, creastă alveolară palatină, cu dinţii 1.6, 1.7, 1.8. S-a practicat toaleta chirurgicală în focarul de fractură, repunerea fragmentului osos în focarul fracturat şi detaşat în poziţie fiziologică cu imobilizarea acestuia monomaxilar apoi toaleta şi sutura plăgilor părţilor moi atât vestibular cât şi velopalatinal; imobilizare bimaxilară rigidă; postoperator antibiotice, antalgice antiinflamatorii. Datorită terenului polialergic intervine un puseu acut de hipersensibilitate medicamentoasă majoră ce a necesitat un tratament susţinut de reanimare, evoluţia fiind satisfăcătoare.” Evoluţia ulterioară a cazului: internare cu dgs.: Abces de fosă pterigomaxilară, cu 5 zile de spitalizare; apoi altă internare cu dgs.: Osteită de maxilar drt., cu 3 zile de internare; apoi două internări cu dgs: Fractură de maxilar superior imobilizată, reimobilizată şi în final îndepărtarea imobilizării. În prezent, supusă unui examen la Clinica BMF Oradea prezintă dgs.: Stare după fractură maxilar drt. vindecată. Fără sechele funcţionale. Procesul penal este pe rol pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă art. 184 C.P. şi obiectivele la care trebuie să răspundă, prin expertiză, medicul legist sunt următoarele: - mecanismul de producere a leziunilor constatate; - dacă leziunile suferite au modificat conformaţia structurii osoase la nivelul feţei, în caz afirmativ în ce măsură

au dus la sluţirea părţii vătămate; - dacă există o limitare a funcţionalităţii structurii osoase afectate sau al aparatului maxilo-facial; - dacă leziunile suferite necesită intervenţii chirurgicale ulterioare ori tratamente medicale viitoare iar în caz afirmativ în ce ar consta acestea; -dacă medicul stomatolog a acţionat în mod greşit în timpul extracţiei dentare şi care era procedura corectă; - dacă există un standard de bună practică în cazul efectuării unei extracţii dentare; - dacă acest standard impune în mod obligatoriu efectuarea unui examen paraclinic înainte de efectuarea extracţiei dentare; - examenul paraclinic (radiografia retroalveolară sau panoramică) are valoare absolută, în sensul că o interpretare corectă a acesteia poate preciza cu certitudine toate aspectele legate de structura osoasă şi de dinţi: dimensiunea osului maxialr, a sinusurilor, a tuturor afecţiunilor dinţilor, etc.; - dacă în cazul de faţă exista un risc previzibil sau imprevizibil al extracţiei dentare; - dacă există vreun rezultat anatomopatologic sau alte boli asociate care au interferat cu patologia oro-maxilofacială a reclamantei şi care au influenţat extracţia dentară; în caz afirmativ dacă această boală a afectat structura osoasă şi dinţii; Am ţinut să enumerăm toate obiectivele expertizei deoarece se vede clar că întrebările sunt ţintite, formulate evident într-un limbaj medical, inaccesibil unui judecător dar sigur sugerate de un profesionist, cel mai posibil un medic stomatolog. Reamintim că medicul legist este obligat să răspundă tuturor întrebărilor formulate într-o adresă de la judecătorie şi pentru a o putea face cere opinia avizată, în scris, sub forma unor referate, unor profesionişti (cadre universitare, Comisia profesională de la colegiul medicilor, etc) În faza actuală de analiză a cazului avem un referat al Colegiului medicilor dentişti semnat de un Prof. Univ. precum şi o decizie a Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti. De asemenea, avem o decizie a Comisiei de jurisdicţie şi deontologie a Colegilor Medicilor Dentişti Bihor. 2. Aparţinătorii femeii A.H., de 25 ani, reclamă faptul că moartea acesteia poate fi în legătură cu un tratament stomatologic constând în extracţii dentare, apoi efectuarea unor lucrări protetice înainte cu două – trei luni de deces. Decesul femeii s-a datorat unei hepatite fulminante tip B cu transaminaze de peste 4000, cu un interval între apariţia simptomatologiei şi deces de 3 zile. Ancheta epidemiologică nu a putut evidenţia nici o sursă de contaminare decât tratamentul stomatologic efectuat. Ancheta este în curs. Apariţia unor hepatite de tip B poate fi pusă în legătură cu o mutitudine de practici medicale atunci când nu se respectă condiţiile minime legale de aspesie şi antisepsie. În acest context amintim practica din cabinetele de acupunctură unde în cele mai mute cazuri sterilizarea acelor este îndoielnică, folosirea mănuşilor de către medic este inexistentă iar dezinfectarea tegumentelor pacientului lipseşte cu desăvârşire. 3. (caz soluţionat) L.G. de 65 ani, avocat, se prezintă la un cabinet stomatologic privat din Oradea unde i se propune o lucrare stomatologică complexă constând în implanturi (în anul 2001). Se propune un preţ al lucrării pe care pacientul îl achită. I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

57


EMC La câteva săptămâni după finalizarea lucrării pacientul constată o mobilitate patologică a dinţilor motiv pentru care se prezintă la o clinică universitară din Timişoara. Aici se efectuează un tratament constând în îndepărtarea tuturor dinţilor protezaţi împreună cu stâlpii de rezistenţă. Apoi, în mai multe şedinţe, se reintervine şi întreaga lucrare protetică este înlocuită. Costul total al lucrării a fost sensibil egal cu costul lucrării iniţiale. Pacientul reclamă la Colegiul Medicilor Bihor (la acea vreme medicii stomatologi făcând parte din Colegiul medicilor), că a fost victima unei culpe medicale şi solicită recuperarea banilor plătiţi pentru lucrarea iniţială. Aduce în sprijinul cererii sale o documentaţie medicală bogată de la Clinica din Timişoara unde a fost tratat. Analiza profesională este efectuată de 5 medici stomatologi care concluzionează: - abordarea clinică şi tehnica specifică nu a fost adecvată cazului; - Cabinetul stomatologic nu era dotat cu instrumente şi aparate care să permită o lucrare de asemenea complexitate; - medicul stomatolog nu avea nici pregătirea, nici experienţa necesară efectuării unei astfel de intervenţii.

Faţă de asemenea concluzii era evident că o acţiune penală ar fi fost în avantajul pacientului reclamant. Cazul s-a soluţionat prin retragerea plângerii atunci când medicul a înapoiat suma de bani pacientului. 4. F.N., de sex masculin, 41 ani, se prezintă în cabinetul stomatologic acuzând o durere vie la unghiul mandibulei, în stg., prezenta de asmenea o stare de rău general cu anxietate, dureri în epigastru, două episoade de vărsătură, reacţii vagale de tip transpiraţii, paloare. Este examinat şi se constată o modificare patologică (carii şi rest radicular) la nivelul maxilarului inferior în stg. Se efectuează o anestezie clasică la spina lui Spics şi imediat, în timp ce se aştepta efectul anestezic, starea bolnavului se agravează dramatic cu apariţia dispneei, apoi a edemului pulmonar. Este transportat de urgenţă la spital unde decedează peste 3 ore. Diagnosticul necroptic a fost: infarct de miocard cu mare extindere murală la nivelul septului şi a ventriculului stg. faţă posterioară. Este un caz tipic de eroare de diagnostic medicul stomatolog nerecunoscând simptomatologia atipică a unui infarct de miocard. (CONTINUARE ÎN NUMĂRUL URMĂTOR)

58

3 CURSURI PRACTICE DE 4 ZILE PARODONTOLOGIE SI IMPLANTOLOGIE CURSUL I 7- 10 mai 2008 1. Diagnosticul clinic si metodele complementare 2. De la etiologie la tratamentele chirurgicale si nechirurgicale 3. Obiectvele terapeutice 4. Chirurgia osoasa de rezectie 5. Chirurgia pre-protetica 6. Tehnicile de reconstructie osoasa in parodontologie CURSUL II octombrie-noiembrie 2008 1. Regenerarea tisulara ghidata 2. Tratamentele implantare 3. Patologia muco-gingivala (amenajarile pre-protetice, chirurgia plastica parodontala, amenajarile mucoasei peri-implantare) CURSUL III aprilie 2009 1. Tratamentele implantare 2. Reconstructiile osoase pre si peri-implantare 3. Cazuri complexe de parodontologie, implantologie si protetica Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Cursuri teoretice corelate cu cazuri clinice in prezentari video. Lucrari practice pe machete din plastic si mandibule de porc. Se asigura traducere in limba romana.

460 euro/curs • La sediul nostru AMSPPR FILIALA ARDEAL NORD Str. N. Titulescu nr. 16 ap. 11 CLUJ - NAPOCA Tel./ Fax 0264-594507 e-mail ardeal-nord@dental.ro filialaardealnord@yahoo.com • Mandat postal pe numele Moldovan Liliana Str. N. Titulescu nr.16 ap.11 Cluj – Napoca cod 400420 OP la Banca Transilvania Cont RO 66BTRL 01301205921498XX Ordinul de plată sau foaia de vărsământ trebuie să conţină numele şi prenumele participantului la Simpozion.


EMC Restaurări estetice folosind Compozite Universale Kerr PREMISETM este un compozit universal folosit atât pentru resturările anterioare cât şi pentru cele posterioare. Conţinând Nano-particule de granulaţie mică, dimensiunea mediie fiind de 0,02 microni, este atins un conţinut de umplutură de 60% la volum şi de 84% la cantitate. Acest lucru reduce contracţia datorată polimerizarii, care după datele oferite de Kerr este de numai 1,6%. Autor: Michael Melerski, Berlin. Capacitatea de a atinge cea mai mare densitate marginală, împreună cu o rezistenţă mai mare decât cea a compozitelor hibride plasează acest material în topul preferinţele oricarui stomatolog practician. Sunt oferite 2 chei de culori Vita “Clasic” pentru alegerea preoperatorie a culorii. De asemeni cheia de culori include nuanţe opace şi nuanţe pentru personalizare. Acest lucru ajută la alegerea optimă a culorii corecte într-un timp foarte scurt, practicianul putând evalua aplicarea nuanţelor selectate. Alegerea culorii trebuie realizată preoperatoriu, evitându-se asfel eroarea datorată deshidratarii ţesuturilor dentare în timpul tratamentului. Folosind o tehnică potrivită de stratificare, gama largă de nuanţe pentru dentină şi smalt alături de culorile destinate personalizării, permit practicianului se creeze restaurări directe atât în zona posterioră cît şi in zona anterioară cu o estetică perfectă.

Fig. 5) Cavitatea preparată şi conditionată sub izolare (diga)

(Fig. 6) Restaurări lustruite (PremiseTM) .

(Fig. 1) Carie proximală pe Nr 12.

(Fig. 2) Cavitatea conditionată

(Fig. 3) Restaurarea lustruita. PremiseTM

(Fig. 4) Restaurări cu defecte ocluzale No. 46, 47.

A fost folosit acid fosforic (Kerr Gel Etchant) 37% pentru pregatirea cavitatii iar apoi s-a aplicat Optipond FL (Kerr) ca parte a tehnicii total-etch. Dentina expusă nu trebuie uscată total înaintea aplicării primerului, trebuie să ramană umedă, astfel prin efectul de capilaritate primerul să patrundă în canaliculele dentinare. Primerul trebuie pensulat 20-30 sec. folosind un microbrush Marginile cavităţii trebuie să fie intotdeauna oblice (bizotate) conform protocolului standard de pregătire. Aceasta ajuta la un mai bun control al umplerii cavităţii şi contribuie la creşterea efectului cameleon. Premise TM are o consistenţă ce poate fi uşor modelata fără a se lipi de instrumente. PremiseTM Packable este de asemenea disponibil şi se recomandă a fi folosit în regiunile posterioare. Datorită vîscozitătii sale crescute poate fi presat în interiorul cavitatii. După fotopolimerizare restauraţia este gata pentru finisare. Discuri abrazive având diferite granulaţii pot fi folosite şi surplusurile ocluzale sunt eliminate. Dacă se doreşte, zonele marginale ale restauraţiei pot fi re-demineralizate înaintea polisării folosind acid fosforic 37%. Apoi, Optiguard (Kerr), adeziv fotopolimerizabil este aplicat pentru a umple orice micro-fisură ce ar fi putut apărea în timpul polimerizarii. Polisarea se face folosind gume şi Occlubrush® (Kerr) de diferite dimensiuni. S-a demonstrat că PremiseTM se polisază rapid şi usor. Acest lucru se datorează adăugarii de nano-particule în matricea răşini. Gradul de contracţie datorat polimerizării şi efectele sale la nivelul marginii obturaţiei nu pot fi cuatificate în practica. Marginile apar perfecte chiar şi privite cu ajutorul unor lupe 3,2x. Bineînţeles, parametrii prezentaţi, referitori la contracţia datorată polimerizării şi stabilitatea pe termen lung, trebuie să fie confirmaţi şi evaluaţi în alte studii clinice. Oricum, cazurile noastre clinice au avut rezultate extraordinare. Uşurinta în manevrare şi bunele caracteristici de polisare fac din PremiseTM materialul ideal pentru restauraţii directe în regiunea anterioară cît şi cea posterioară.

I nr. 1 • 2008 I Viata , Stomatologicã

59


EMC Premise trece testul Practic desfăşurat pe o perioada de 12 luni PREMISETMTM(Kerr) este ultima generaţie de compozite universale cu nano filler. PREMISETMTM(Kerr) is the latest generation of nanofilled universal composite. Michael Melerski, specialist in estetica dentara(DGÄZ) ne ofera raportul sau referitor la experienţa sa pe o perioada de 12 luni. Părerea noastră este una pozitivă şi credem că acest nou compozit universal cu nano-filler de la Kerr, s-a comportat extraordinar de bine. Evaluarea initială a avut loc în primăvara lui 2005. De atunci, aproximativ 400 de restauraţii au fost făcute atît în partea anterioră cât şi in cea posterioară. Cu doar cateva excepţii s-au aplicat procedurile descrise anterior. Pregătirea cavităţii a fost orientată către defectul acesteia. Acolo unde a fost posibil marginile au fost bizotate. A fost utilizat tehnica total-etch în combinaţie cu Optibond® FL. Stratificarea restauraţiei a avut întotdeauna loc sub izolare( diga ). Finisarea şi polisarea au fost facute cu Brownies şi cu Occlubrush® (Kerr).

(Fig. 6) Cavitate conditionata.

(Fig. 7) Restauraţie terminată; PremiseTM.

Cazul 1 (Fig. 1) Restauratie terminata; PremiseTM

(Fig. 2) Amalgam insuficient şi carii secundare

60 (Fig. 3) Cavitate pregatită.

Cazul 2 (Fig. 4) Amalgam insuficient şi carii secundare.

(Fig. 5) Cavitate pregatită.

Viata , Stomatologicã I nr. 1 • 2008 I

Folosind o tehnică de stratificare atenta şi corecta se poate obţine o adaptare marginală optimă. Consistenţa de lucru a PremiseTM poate fi îmbunătăţită folosind materialul la o temperatură de 54-56 C. Acest lucru face ca PremiseTM mai uşor de modelat. O atenţie sporiat este indicată atunci cand se foloseşte această tehnică pentru ca modelarea excesivă poate provoca lipirea de instrumenul de modelare. În testele noastre am aşezat seringa Unidoza pe un suport de metal deasupra unui recipient cu apa încălzită înainte de a începe. Dacă PremiseTM a fost păstrat în frigider nu trebuie niciodată utilizat imediat. Caracteristicile sale nu sunt optime la temperatura scazută. Un material din categoria flow cu Nano-filler este de preferat, mai ales, pentru zonele marginale şi pentru stratificarea farp presare a obturatiilor . Urmarirea clinicp a restauraţiei timp de 3 si 6 luni a arptat rezultate stabile atât în ceea ce priveşte caltatea suprafeţei cat şi a marginilor restauraţiei. Controlul s-a facut optic utilizând ochelari cu lentile 3.2x, aţa dentară şi sonde. Toate restauraţiile au fost stabile din punct de vedere al nuanţei pe întreagă perioadă a studiului. În mod exceptional au fost obsevate crăpaturi sau fisuri orizontale ale smalţului în zona invecinată restauraţiei. .Acestea sunt efecte adverse ce aparţin întregii clase de compozite traditionale hibride, datorate, stresului generat la marginea restauraţie în urma contracţiei din momentul polimerizării. Folosind în paralel aceeaşi tehnică pentru PremiseTM şi pentru celelalte compozite tradiţionale hibride am observat că nivelul scăzut de micşorare datorată polimerizării 1,6%(Kerr) a fost un factor pozitiv. În ultima perioadă am demarat studii clinice pe termen lung cu privire la stabilitatea acestui nou compozit, pentru a se putea cerceta şi verifica experienţa pozitivă pe care noi am avut-o în practica.

Autor: Michael Melerski, Berlin.


Lava™

O poveste de succes

Special pentru dumneavoastră, Rezultate estetice remarcabile! Pur şi simplu un zâmbet cuceritor! Pacienţii dumneavoastră sunt starurile, dar dumneavoastră sunteţi regizorul.

A formula for success

Coroanele şi punţile de înaltă precizie vă permit realizarea de capodopere: lucrări protetice cu o estetică naturală. La baza acestora stau infrastructurile

din oxid de zirconiu, translucente, cu rezistenţă foarte bună. Restaurarea indirectă este completată prin aplicarea ceramicii de faţetare cu estetică deosebită - Lava™ Ceram. Coroanele şi punţile astfel obţinute au închidere marginală perfectă şi nu se deosebesc de dinţii naturali. Coroanele şi punţile Lava™ sunt indicate atât pentru realizarea restaurărilor indirece în zona frontală cât şi a celor din zona laterală – astfel încât puteţi oferi pacienţilor dumneavoastră zâmbete cuceritoare. Trebuie încercat!

3M Romania SRL - Bucharest Business Park, Str. Menuetului nr. 12, Corp D, Etaj 3, sector 1, 013713 Bucureşti, Tel. 021/202 80 00, 021/202 80 53, Fax. 021/317 31 84 SENSIDENT - Valea Oltului, nr. 199-201, Sector 6, Bucureşti, Tel. 0800 070 000

Revista Viata Stomatologica nr. 01-08  

Revista Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România anul X • nr. 55 nr. 1 • februarie 2008 Revista Asociaţiei Medicilor...