Page 1

FEBRUARIE 2010 BULETINUL INFORMATIV NAłIONAL „QUO VADIS?”

Nr. 01 / 2010

_____________________________________________________________________________________________________ Bine aŃi venit la prima ediŃie a Buletinului Informativ NaŃional „Quo Vadis ?” nr. 1 / 2010 ce va apare doar în format electronic. Din acest număr: CONGRESUL EUROPEAN DENTAL STUDENTS ASSOCIATION 2010 (EDSA) 1. Între 7-14 martie 2010 Bucureşti este locul în care veŃi dori să vă aflaŃi pentru că acolo va avea loc cel mai important eveniment al anului pentru studenŃii la medicină dentară din Europa: A 45-a întâlnire a EDSA şi al 8-lea Congres organizat de EDSA. Pentru alte informaŃii puteŃi vizita http://www.edsa2010.com/ ENDODONTIE ET ODONTOLOGIE CONSERVATRICE : MAÎTRISER LE COEUR DE NOTRE MÉTIER 2. În perioada 18-19 martie 2010 la Palatul Brongniart, Paris va avea loc Congresul de EndodonŃie Conservativă. Vor participa lectorii: Dr Jean Yves Cochet, Dr Elie Attali, Dr Beat Suter, Dr Anne Claisse, Pr Ivo Krejci, Pr Hervé Tassery, Pr Michel Degrange: Pentru mai multe informaŃii accesaŃi siteul:http://www.zedental.com/congres2010/programme.cfm

CURS SI HANDS-ON DE RESTAURARI ESTETICE SUSTINUTE DE MICROSCOPUL OPERATOR DENTAR 3. Sambata 20 martie 2010, in organizarea Societatii Romane de Microscopie Dentara si a Disciplinei de Estetica Dento-Faciala a UMF Victor Babes va avea loc la Timisoara cursul urmat de hands-on „Tehnica de preparare a dinŃilor pentru restaurări nonmetalice utilizând microscopul operator dentar” sustinut de Prof.Dr.Paul Gerloczy (SUA-Ungaria), Presedintele Academiei Ungare de Estetica Dentara si cursul „Restaurari estetice utilizand nono-compozitul Filtek-Ultimate (3M-ESPE)” sustinut de Conf.Dr.Anca Valceanu, UMF Victor Babes Timisoara. Informatii si inscrieri la tel.0744-521470 si email: sbs@online.ro

CONGRES ŞI EXPOZIłIE DE MEDICINĂ DENTARĂ 2010 ÎN SIRIA 4. În perioada 15-18 aprilie 2010 va avea loc în Damasc (Siria) ExpoziŃia de materiale stomatologice în cadrul căreia va avea loc şi un Congres de Medicină Dentară cu 2 teme mari: „Congresul Specializat în Stomatologie” organizat de Oficiul de Practicare al Profesiei şi Facultatea de Stomatologie din cadrul UniversităŃii din Damasc şi „ConferinŃa ŞtiinŃifică pentru Tehnicienii Dentari” organizată de Comitetul Sirian de Tehnicieni Dentari din Damasc. http://www.arabiangroup.com/new/ CONGRES INTERNAłIONAL DE LASER ÎN STOMATOLOGIE 4. Dragi colegi, ca preşedinte al AsociaŃiei Bulgare de Laser în Stomatologie am plăcerea de a vă anunŃa că în aprilie 2010 va fi inaugurată Academia de Laser în Stomatologie. De asemenea am privilegiul de a vă invita la Congresul InternaŃional de Laser în Stomatologie în perioada 23-25 aprilie 2010 care va avea loc în Plovdiv (Bulgaria) . FiŃi pregătiŃi să cunoaşteŃi câŃiva dintre cei mai buni lectori din domeniul laserului în medicină. Pentru mai multe informaŃii :


Prof. Asociat Dr. Julia Kamenoff - Angeloff juliakamenoff.kamenoff@gmail.com , PR Dr. Danail Angelov danail_angelov@yahoo.com Prof. Asoc. Dr. Julia Kamenova Preşedintele AsociaŃiei Bulgare de Laser în Stomatologie CURSUL CURRICULAR „PARODONTOLOGIA MODERNĂ: O ABORDARE SINTETICĂ ŞI PRACTICĂ” 5.

În perioada 20-21 mai 2010 Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara, Disciplina de Parodontologie in colaborare cu Societatea Română de Microscopie Dentară anunŃă desfăşurarea modulului al doilea al cursului curricular de parodontologie clinică „Parodontologia modernă: O abordare sintetică şi practică” susŃinut de Prof. Dr. Anton Sculean (Universitatea din Berna, Elvetia) si Şef lucrări dr.dr. Ştefan I. Stratul. Pentru mai multe informaŃii şi înscrieri: e-mail sbs@online.ro, tel.0744-521470 CONGRES INTERNAłIONAL LA KIEV „IMPLANTELE DENTARE. OSTEO-INTEGRARE”

6. În perioada 14-15 mai 2010 în Kiev, Ucraina va avea loc al IV-lea Congres InternaŃional intitulat „Implantele dentare. Oso-integrare”. Pentru mai multe informaŃii: www.congress.at.ua sau e-mail konferenciya2010@ukr.net SUMMIT-UL ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE ŞI TURISM MEDICAL ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST 7. În perioada 17-18 mai 2010 la Zagreb în CroaŃia va avea loc Summit-ul Îngrijiri de Sănătate şi Turism Medical în Europa Centrală şi de Est (CEEMTHS) . Acesta va include expoziŃie, workshop-uri şi o conferinŃă de 2 zile având ca temă problemele actuale ce afectează turismul medical şi îngrijirile de sănătate în regiune şi în lume în general. PuteŃi afla mai multe la http://www.globalengage.co.uk/central_eastern_european_medical_tourism_summit.html CONGRESUL MONDIAL FDI 2010 8. Congresul Mondial al FDI va avea loc în acest an în Brazilia la Salvador da Bahia în 2-5 septembrie 2010 Pentru mai multe informaŃii puteŃi accesa link-ul http://www.fdiworldental.org/congress/2010-fdi-annual-world-dental-congress CONGRESUL EUROPEAN SOCIETY OF MICROSCOPE DENTISTRY (ESMD) 2010 9. În 16-18 septembrie 2010 la Vilnius, Lituania va avea loc al 2-lea Congres al SocietăŃii Europene de Microscopie în Stomatologie. Membrii Societatii Romane de Microscopie Dentara SRMD beneficiaza de reducere la taxa de inscriere. Pentru alte informaŃii http://www.esmd2010.com/home , Dr.Stefan-Ioan Stratul - sbs@online.ro PROCES CÂŞTIGAT PRIN SENTINłĂ DEFINITIVĂ DE AMSPPR 10. A.M.S.P.P.R. a câştigat procesul deschis de dr. Gabriela Andruhovici şi dr. Rodica Aldica . Av. Luciana Mihai PLÂNGERE PREALABILĂ CĂTRE CMDR PENTRU REFUZ ACREDITARE AMSPPR 11. Plângere prealabilă către CMDR privind refuzul nejustificat de a soluŃiona în termenul legal cererea de acreditare a A.M.S.P.P.R., ca furnizor de educaŃie medicală continuă (EMC) pentru anul 2010. Av. Luciana Mihai

QV 1 2010 EDITIE ELECTRONICA  

CURS SI HANDS-ON DE RESTAURARI ESTETICE SUSTINUTE DE MICROSCOPUL OPERATOR DENTAR 2. În perioada 18-19 martie 2010 la Palatul Brongniart, Par...