Page 1

PROTOCOL 4 / LISTĂ DE CONTROL / GRAFIC ZILNIC ORAR PROGRAMUL DE CURĂłARE / DEZINFECłIE PENTRU INSTRUMENTAR STOMATOLOGIC CATEGORIA CRITICĂ SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE APLICARE

INSTRUMENTE CONSULTAłII

IMERSIE A CURĂłARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE IMERSIE A CURĂłARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE IMERSIE A CURĂłARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE IMERSIE A CURĂłARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE IMERSIE A CURĂłARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE IMERSIE A CURĂłARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE IMERSIE A CURĂłARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE

INSTRUMENTE TRATAMENTE

INSTRUMENTE EXTRACłII

INSTRUMENTE CHIRURGICALE

INSTRUMENTE MĂRUNTE FREZE ACE LINGURI UNIVERSALE METALICE USTENSILE CURĂłAT INSTRUMENTE

CURĂłARE

NIVEL DEZINFECTANT DEZINFECłIE DE NIVEL ÎNALT CONCENTRAłIE TIMP ACłIUNE DEZINFECTANT ÎNALT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂłARE DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂłARE

ÎNALT

DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂłARE

ÎNALT

DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂłARE

ÎNALT

DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂłARE

ÎNALT

DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂłARE

ÎNALT

DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂłARE

ÎNALT

VALABILITATE DILUłIE / FRECVENłA APLICĂRII CONF.PROD./ DUPĂ FIECARE PACIENT CONF.PROD./ DUPĂ FIECARE PACIENT CONF.PROD./ DUPĂ FIECARE PACIENT CONF.PROD./ DUPĂ FIECARE PACIENT CONF.PROD./ DUPĂ FIECARE PACIENT CONF.PROD. / DUPĂ FIECARE PACIENT CONF.PROD. / DUPĂ FIECARE PACIENT

INTERVAL ORAR DE EFECTUAT

RESPONSABIL NUME

VARIABIL

ASISTENTE :

VARIABIL

ASISTENTE :

VARIABIL

ASISTENTE :

VARIABIL

ASISTENTE :

VARIABIL

ASISTENTE :

VARIABIL

ASISTENTE :

VARIABIL

ASISTENTE :

SEMNĂTURI

OBSERV

Protocol 4 instrumentar  

USTENSILE CURĂłAT INSTRUMENTE INTERVAL ORAR DE EFECTUAT INSTRUMENTE TRATAMENTE INSTRUMENTE EXTRACłII INSTRUMENTE CHIRURGICALE SEMNĂTURI OBSE...