Page 1

Nr.crt 1.

2. 3. 4.

5.

6

7

8 9 10

HARTĂ MATERIALE PENTRU SITE REVISTA VIAłA STOMATOLOGICĂ TITLURI CONłINUT RUBRICI EDITORIAL COLEGIU DE REDACłIE CONTACT CRITERII PUBLICARE NUMĂR CURENT „VIAłA STOMATOLOGICĂ” NR. 4 / 2010 „BULETINUL INFORMATIV NAłIONAL „QUO VADIS” NR. 4 / 2010 ACTUALITĂłI MANIFESTĂRI IDS KOLN 22-26 martie 2011 PROFESIONALE ConferinŃa NaŃională AMSPPR, 05-07 mai 2011, Oradea Congresul Mondial FDI 2011 ASISTENTA JURIDICA av. Luciana Mihai - CV av. L Mihai + FOTO - Art. AMSPR ALLIANZ - Art. clarificări vânzare spaŃii - Art. Codul de Etica si mediere - Art. contract tehnician dentar - Art. control aparatura medicala - Art. vânzare spatii medicale - Art. Modalitatea de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile - Art. Autorizarea sanitară a funcŃionării cabinetelor conform OMSP 1030 / 2009 - Art. Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale conform OMSP 1662 / 2007 - MODEL ACORD PACIENT PENTRU TRATAMENT - MODEL FISA STARE GENERALA SANATATE - MODEL PLAN CURATENIE DEZINFECTIE STERILIZARE - MODEL CONTRACT TEHNICIAN DENTAR - Afiş AMSPPR pentru pacienŃi LEGISLATIE DE - 1 Pachet legi sănătate INTERES - 2 LEGEA 95 / XIII / Exercitarea profesiei de medic dentist - 3 Legea 95 XV Asigurarea de răspundere civilă - 4 Lege 95 VIII ASS - 5 ORDIN 482 pe 2007 norme răspundere civilă - 6 Legea 629 cabinetelor medicale - 7 OrdonanŃa nr. 124 privind organizarea si funcŃionarea cabinetelor medicale - 8 Ordin Nr. 261 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăŃarea, dezinfecŃia şi sterilizarea în unităŃile sanitare - 9 Ordin nr. 840/2007 Sterilizarea uscată - 10 Ordin 1338 - 31.07.2007 - Norme cabinete medicale - 11 L 677 - date caracter personal - 12 Legea Nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar - 13 OrdonanŃa nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - 14 Ordin Nr.1040 din 8 iulie 2004 ptr. aprobare Norme metodologice privind organizarea şi conducerea evidenŃei Contabile în partidă simplă FDI, ORE FDI DECLARAłII FDI 1 DeclaraŃie FDI Dubai 2007 2 DeclaraŃie FDI Dubai 2007 3. DeclaraŃie FDI Suedia 2008 4. DeclaraŃie FDI Singapore 2009 ORE FDI 1. ERO Communications I 2. RDAPP national report ERO FDI 2011 Sofia PARTENERI, PUBLICITATE ARHIVĂ NUMERE Revista “ViaŃa Stomatologică” anii 2008 – 2009 – 2010 ANTERIOARE Buletinul Informativ „Quo Vadis” anii 2008 – 2009 ANIVERSĂRI AMSPPR 20 DE ANI Libertate si liberalism 20 ani Masa rotunda 20 de ani Diploma aniversara 20 de ani „VIAłA STOMATOLOGICĂ” 50 DE NUMERE BULETINUL INFORMATIV NAłIONAL „QUO VADIS” 10 ANI RUBRICI HOME

HARTA PENTRU SITE VIATA STOMATOLOGICA  

Revista “ViaŃa Stomatologică” anii 2008 – 2009 – 2010 Buletinul Informativ „Quo Vadis” anii 2008 – 2009 10 ANIVERSĂRI AMSPPR 20 DE ANI Liber...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you