Page 1

PLANUL DE CURĂłARE, DEZINFECłIE, STERILIZARE CHIMICĂ ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ (1 tură*) UNITATEA ……………………………………………………..… 1. PROGRAMUL DE CURĂłARE / DEZINFECłIE PENTRU ÎNCĂPERI, CATEGORIA NON – CRITICĂ Responsabilă : femeie de servici…………….. 2. PROGRAMUL DE CURĂłARE / DEZINFECłIE PENTRU OBIECTE DE INVENTAR, CATEGORIA NON – CRITICĂ Responsabilă : asistentă ………………………….. 3. PROGRAMUL DE CURĂłARE / DEZINFECłIE PENTRU SUPRAFEłE DE LUCRU, CATEGORIA SEMI – CRITICĂ Responsabilă : asistentă………………………………. 4. PROGRAMUL DE CURĂłARE / DEZINFECłIE PENTRU INSTRUMENTAR STOMATOLOGIC, CATEGORIA CRITICĂ Responsabilă : asistentă………………………………… 5. PROGRAMUL DE CURĂłARE / DEZINFECłIE / STERILIZARE CHIMICĂ PENTRU MIC INSTRUMENTAR, CAT. CRITICĂ Responsabilă : asistentă…………………………………. 6. APROVIZIONARE PERIODICĂ SUBSTANłE SPECIFICE CURĂłARE / DEZINFECłIE / STERILIZARE CHIMICĂ Responsabil : dr. ……………………………………. 7. INSTRUCTAJ PERIODIC DESFĂŞURARE CURĂłARE / DEZINFECłIE / STERILIZARE CHIMICĂ Responsabil : dr…………………………………….. 8. INSTRUCTAJ PROTECłIA MUNCII SUBSTANłE SPECIFICE CURĂłARE / DEZINFECłIE / STERILIZARE Responsabil : dr. …………………………………… 9. GESTIONAREA DEŞEURILOR MEDICALE BIO-CONTAMINATE ÎN VEDEREA INCINERĂRII Responsabilă : asistentă…………………….…… 10. SUPRAVEGHERE, CONTROL, MONITORIZARE, VALIDARE, OPTIMIZARE PERMANENTĂ OBIECTIVE 1-9 Responsabil : dr. ……………………………………

(*) Se adaptează în mod corespunzător pentru 2 ture

Profile for Amsppr Romania

COPERTA  

(*) Se adaptează în mod corespunzător pentru 2 ture

COPERTA  

(*) Se adaptează în mod corespunzător pentru 2 ture

Profile for amsppr
Advertisement