Page 1

An X, Nr. 55, Nr. 1, februarie 2008

AMSPPR LA SEMINARUL ANTICORUPTIE PENTRU SECTORUL SĂNĂTĂŢII - dr. Dan F. Grigorescu

DECIZIE Nr. 10 din 16 octombrie 2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară

DECIZIA CMDR Nr. 11 din 9 noiembrie 2007 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti


SUMAR BULETIN INFORMATIV NAŢIONAL STOMATOLOGIA PRIVATĂ QUO VADIS 1 / FEBRUARIE 2008

LEGISLAŢIE

2

1. AMSPPR LA SEMINARUL ANTICORUPTIE PENTRU SECTORUL SĂNĂTĂŢII - dr. Dan F. Grigorescu 2. Scrisoare despre proiectele CMDR referitoare la procedurile terapeutice 3. PROIECT CMDR- Proceduri terapeutice ale medicului dentist (inclusiv medic specialist/primar stomatologie generală) propuneri – Şedinţa reunită a BExN, Comisiei Profesional - Ştiinţifică, Chirurgie şi Ortodonţie a Consiliului Naţional al CMDR 4. Opinie legală cu referire la aprecierea că AMSPPR ar fi un patronat - Av. Luciana Mihai 5. Deficienţele Programului naţional de raportare la CJASS - dr. Carmen Dehelean 6. Contract de colaborare AMSPPR-ALLIANZ 2008 7. DECIZIA CMDR Nr. 11 din 9 noiembrie 2007 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti 8. Simplificarea metodologiei de instalare şi utilizare a aparaturii de radiologie în medicina dentară. 9. Anexe la contractul de colaborare AMSPPR – Allianz 10. CONCURSURI SI EXAMENE ORGANIZATE DE MINISTERUL SANATATII PUBLICE IN 2008 11. DECIZIE Nr. 10 din 16 octombrie 2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară 12. LISTA SUCURSALELOR ŞI AGENŢIILOR Allianz-Tiriac Asigurari 13. StuDENT- Congresul internaţional de Medicină Dentară – Ediţia a VII-a I

anul X • nr. 55 • nr. 1 • februarie 2008

Sediul central: Tel./Fax 0241 327 41 19 e-mail: amsppr@dental.ro Str, Voroneţ nr. 3, bl. D4, se. 1, ap. 1 Bucureşti, sector 3 • cod poştal 031551 COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE Biroul permanent AMSPPR: dr. Dan Florin Grigorescu - Preşedinte AMSPPR Dr. Carmen Albu Dr. Voicu A. David Dr. Mihai Gornicoiu Dr. Bogdan Şerbănescu Dr. Ştefan Ioan Stratul Dr. Rodica Tudericiu Dr. Horia Mihai Tozlovanu Redactor şef – dr. Voicu A. David

Grafică şi tipar: tel.: 0368 10.10.40

e-mail: office@xtel.ro www.printings.ro Responsabilitatea textelor publicate aparţine autorilor. Reproducerea textelor sau a unor fragmente din textele publicate, fără acordul autorului sau al redacţiei este interzisă. Publicaţie protejată prin marca OSIM. Preluările din „Der Freie Zahnarzt” sunt autorizate în acord cu parteneriatul AMSPPR – FVDZ e.V. Informaţii suplimentare, colaborări, reclame la Sediul central al AMSPPR - Bucureşti - Româna.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


AMSPPR LA SEMINARUL ANTICORUPTIE PENTRU SECTORUL SĂNĂTĂŢII Luni 14 ianuarie 2008 AMSPPR a fost invitată să participe la Seminarul anticorupţie pentru sectorul sănătăţii organizat de MSP şi de ministrul George Nicolaescu. Asociaţia noastră a fost reprezentată de preşedintele Dan F. Grigorescu care a prezentat verbal şi în scris acest material.

În ultimii ani, în România, post aderare NATO şi ulterior aderare UE, a apărut un nou mod de implementare a mecanismelor unei societăţi civile democrate şi civilizate dintr-un stat de drept european, faptul că trebuie să vină o atenţionare dinspre UE, că forurile noastre responsabile să ia atitudine într-o problemă serioasă, precum cea care constituie subiectul seminarului de azi. Este bine şi aşa, deoarece fenomenul corupţiei în toate domeniile publice din România are rădăcini adânci, care s-au dezvoltat după 1989 pe un teren propice. Sănătatea nu face excepţie, dar Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, consideră că fenomenul nu s-a dezvoltat decât parţial în sănătate şi cu atât mai puţin în domeniul stomatologiei, prin simplu fapt că aici s-a făcut o privatizare masivă. De fapt este greşit să vorbim de o privatizare în domeniul medical a unităţilor de stat, deoarece această nu a avut loc din motivul lipsei de interes a tuturor factorilor care trag foloase din această stare de fapt, motivând-o că o protecţie socială . Dau un exemplu clar şi de actualitate care prin faptul că nu s-a aprobat, naşte corupţie: legea vânzării spaţiilor cu destinaţie cabinete medicale. Şi culmea este că acum avem la conducere un guvern de centru dreaptă şi o majoritate parlamentară. Medicii stomatologi, începând din 1990, şi-au făcut cabinete private, născând sistemul de medicină cu liberă practică şi asumându-şi toate greutăţile acestui drum, salvând practic în anii 1990-99 asistenţa medico dentară din România care se prăbuşise din lipsă acută de bani. AMSPPR s-a format în 1990 din acei medici care au înţeles din primul moment cursul evenimentelor şi care au dorit să practice privat. Actualmente, în sectorul privat al stomatologiei, practică peste 95% din medici în cabinete particulare propriu-zise, său cabinete comodat( care au o relaţie de comodat cu statul) şi 3 facultăţi private (Bucureşti, Arad, Iaşi) ; restul de 5% sunt medici universitari în cele 9-10 facultăţi de stat bugetare, medici în cabinete şcolare şi medicii din alte ministere cu reţea de stomatologie. O analiză trebuie făcută pentru a vedea în sănătate ce înseamnă deosebirea dintre sistemul public faţă de cel particular şi din care reiese naşterea corupţiei prin diverse metode. SECTORUL PARTICULAR: - Cabinetele au preţuri afişate conform legilor fiscale, cunoscute de pacienţi, practicate pe piaţă concurenţei în meserie şi pentru care se eliberează chitanţe; - Medicii plătesc statului impozit pe venit şi se conformează rigorilor legilor fiscale, aducând venit la buget; - Medicii fac permanent investiţii, deci aduc tehnologie avansată în folosul pacientului, iar creditele contractate mişcă banii în sistemul bancar; - Creează locuri noi de muncă care nu încărca bugetul statului şi care din contră aduc bani prin taxe şi impozite; - Plătesc toate utilităţile necesare funcţionării cabinetelor; - Caută permanent să se perfecţioneze profesional şi aloca bani; - Toate acestea sunt făcute într-o concurenţă care naşte calitate, spre satisfacerea cerinţelor PACIENTULUI.

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

1


SECTORUL BUGETAR: - Sunt folosiţi bani publici de la buget pentru a funcţiona, salarii, etc; - Investiţiile sunt puţine şi reduse că volum ; dotările sunt vechi şi prost întreţinute; - Utilităţile şi dotările sunt folosite în comun, risipite,fără o eficientă; - Materialele stomatologice şi aparatură trebuiesc luate prin licitaţii publice, care nasc suspiciuni; - Nu se creează locuri de muncă noi, decât rar datorită banilor şi pe relaţii; - Medicii care lucrează în ambele sisteme utilizează avantajele sistemului public (utilităţi gratuite, material şi aparatură idem, nu plătesc impozite pentru banii încasaţi că ciubuc, etc); - Medicii şi cadrele medii pregătite, părăsesc locurile de muncă pentru altele mai bine plătite în ţară său peste graniţe; - 10 facultăţi de stat sunt un număr enorm, care absorb bani de la buget, nu se reuşeşte echilibrarea „numerus clausus” al absolvenţilor, fapt ce a produs un dezechilibru şi un haos pe piaţă muncii medicale româneşti (nu este respectată normă europeana de 1500 locuitori/medic în urban, ajungând în oraşele mari la 450 locuitori/ medic dentist; - Funcţiile din sistemul de stat sunt generatoare de conflicte de interese, orgolii, şi nu concordă cu recomandările UE privind desfiinţarea gradelor, fapt impus forţat şi în sistemul privat; - Sistemul asigurărilor sociale de sănătate în stomatologie este totalmente deficitar şi insuficient pentru pacienţi; - In CONCLUZIE : sistemul public mănâncă banii contribuabililor, dă posibilitatea folosiri relaţiilor pentru ocuparea locurilor de muncă şi a funcţiilor, încurajează apariţia ciubucului din partea pacientului,(acesta nu ştie un preţ şi vrea ca medicul să fie motivat), încurajează corupţia la licitaţii, etc. PROPUNEM:

2

- PRIVATIZAREA sistemului medical românesc. Interesul personal al patronului (său grupului de acţionari) face să protejeze banii şi să genereze alţi bani, uşurând bugetul(cazul unităţilor mari); - Vânzarea spaţiilor către medici, pentru a-i cointeresa să facă investiţii în folosul pacienţilor; - Reducerea numărului facultăţilor de stat şi a numărului de studenţi, adaptat nevoilor pieţii medicale româneşti; nu producem medici pentru folosul altor ţări; - Sectorul de stat trebuie să cuprindă numai unităţile pentru sistemul social şi parţial al urgenţelor; - Încurajarea sistemului asigurărilor private de sănătate; - Separarea completă şi definitivă a personalului medical ce lucrează în sectorul de stat de medicii, asistentele, tehnicienii, etc, care lucrează în sistemul particular. De asemenea, cadrele universitare trebuie să aleagă între o activitate de învăţământ şi cercetare de calitate, dedicată pregătirii studenţilor, sau a practicii curente a medicinii în cabinetele lor particulare... Dr. DAN F. GRIGORESCU Preşedinte AMSPPR

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


Spre ştiinţa: Medicilor dentişti Medicilor stomatologi Medicilor specialişti - stomatologie generală Medicilor primari - stomatologie generală

Stimaţi colegi,

Consiliul Naţional al CMDR a hotărât prin votul din şedinţa din 26.01.2008, să acorde celor două asociaţii naţionale, AMSPPR şi UNAS, timpul necesar pentru a-şi consulta membrii şi specialiştii, pentru a definitive propunerile privind “Procedurile terapeutice ale medicului dentist” (conform anexei). Procedurile terapeutice cuprinse în ariile de competenţă, vor sta la baza alcătuirii ghidurilor de bună practică, ce ne vor proteja de malpraxis. Acestea au fost concepute profesionist de către Comisia CMDR, condusă de Prof. Dr. Bucur Alexandru. Procedurile terapeutice constituie obiectul muncii noastre din cabinetele private şi ca urmare, d-voastră, să hotărâţi dacă sunt necesare modificări. Aşa a gândit conducerea AMSPPR că este normal şi democratic să vă spuneţi opinia. Propunerile d-voastră se vor întoarce la CMDR, pentru a fi aprobate de Consiliul Naţional. Vă rugăm urgent să trimiteţi propunerile d-voastră pe adresa amsppr@dental.ro sau fax: 021 / 327.41.19.

Dr. Dan Florin Grigorescu Preşedinte AMSPPR

Proceduri terapeutice ale medicului dentist (inclusiv medic specialist/primar stomatologie generală) - propuneri – Şedinţa reunită a BExN, Comisiei Profesional - Ştiinţifică, Chirurgie şi Ortodonţie a Consiliului Naţional al CMDR 1. Tehnici curente de anestezie în medicina dentară; 2. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale, în vederea menţinerii funcţiilor vitale; 3. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale ale anesteziei loco-regionale; 4. Tehnici curente de extracţie a dinţilor temporari şi permanenţi; 5. Tratamentul de urgenţă al accidentelor şi complicaţiilor extracţiei dentare; 6. Odontectomia dinţilor semiincluşi; 7. Osteotomia transmaxilară, după activitate de practică medico-dentară de minimum 3 ani; 8. Chiuretajul periapical, după activitate de practică medico-dentară de minimum 3 ani; 9. Rezecţia apicală la dinţii frontali, după activitate de practică medico-dentară de minimum 3 ani; 10. Amputaţia radiculară, după activitate de practică medico-dentară de minimum 3 ani; 11. Replantarea dentară. Transplantarea dentară, după activitate medico-dentară de minimum 3 ani; 12. Tratamentul accidentelor erupţiei dentare la dinţii temporari şi definitivi; 13. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice; 14. Excizia şi plastia frenurilor şi bridelor; 15. Reabilitarea orală implanto-protetică după obţinerea competenţelor aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice; 16. Tratamentul de urgenţă al plăgilor cavităţii orale; I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

3


17. Tratamentul de urgenţă în fracturile maxilo-mandibulare; 18. Tratamentul supuraţiilor periosoase (abces vestibular/palatinal); 19. Tratamentul abcesului parodontal; 20. Consultaţia primară oncologică oro-maxilo-facială; 21. Tratamentul de urgenţă al artritei temporo-mandibulare; 22. Tratamentul de urgenţă al luxaţiei temporo-mandibulare; 23. Tratamentul cariei simple la dinţii temporari şi permanenţi; 24. Tratamentul pulpitelor acute şi cronice la dinţii temporari şi permanenţi; 25. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare la dinţii temporari şi permanenţi; 26. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice; 27. Tratamentul afecţiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, stomatite veziculoase, gingivostomatite din diverse boli generale, leucoplazie, eritroplazie, lichen plan, etc.); 28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare şi al edentaţiei parţiale reduse; 29. Tratamentul edentaţiei parţiale; 30. Tratamentul edentaţiei totale; 31. Tratamentul protetic al leziunilor coronare şi a diferitelor forme de edentaţie a dinţilor permanenţi la copii; 32. Realizarea menţinătoarelor de spaţiu; 33. Profilaxia cariei dentare; 34. Intervenţii chirurgicale parodontale la copii; 35. Stabilirea şi aplicarea planurilor de dispensarizare complexe, aplicabile în colectivităţile şcolare şi preşcolare; 36. Diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare şi măsuri simple terapeutice sub îndrumarea unui medic specialist ortodont; 37. Epidemiologia şi profilaxia anomaliilor dento-maxilare în colectivităţi; 38. Efectuarea radiografiilor retroalveolare şi interpretarea examenelor radiologice;

4

Procedurile terapeutice care aparţin medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care face o specializare în Chirurgie Dento-Alveolară, Chirurgie Oro-Maxilo-Facială sau Ortodonţie. Anularea acestor proceduri care au fost câştigate prin diploma de medic dentist ar fi o ilegalitate care nu are nici o justificare. Pentru toate specialităţile, inclusiv pentru medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare. Doctoratele şi masteratele sunt conform Legii Învăţământului organizate de institutele de învăţământ superior şi reprezintă titluri ştiinţifice. Acestea nu pot reprezenta şi nu pot fi asimilate cu diversele competenţe în domeniu.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


5

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


6

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


7

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


COLEGIUL

Str. Călăraşilor nr. 3, cod 310360, Arad Tel.: 0746-174694; Tel/Fax: 0357-427565 E-mail: cmdarad@yahoo.com CUI: 17072443 Cont: Raiffeisen Bank Arad Cont IBAN RON:RO54RZBR0000060005964533

MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

Nr. 323 din 29.11.2007 În atenţia: Doamnei Dr. Delia Barbu, vicepreşedinte CMDR Referitor: Program raportare CJASS

8

În data de 27.11.2007 a avut loc o întâlnire la CJAS Arad între medici contractanţi de diferite specialităţi şi reprezentantul firmei SINVECO, care a realizat programul unic naţional de raportare al CNAS, ce urmează să fie implementat de la 01.01.2008. Solicitând lămuriri în legătură cu acest program ni s-a comunicat faptul că nu conţine informaţii suficiente pentru stomatologie. Acest program, conform celor care l-au prezentat, necesită schimbarea calculatoarelor medicilor contractanţi cu altele cu o altă configuraţie, nu permite transferarea datelor de la programul existent, aceste date trebuind sa fie reintroduse manual pentru toţi pacienţii existenţi. S-a menţionat că programul a fost implementat experimental în judeţele Vâlcea şi Braşov din luna octombrie a.c. – lucru total neadevărat (verificat prin contactarea contractanţilor CAS din aceste judeţe). Un număr de peste 10 medici de diferite specialităţi şi farmacişti, buni cunoscători de soft şi-au exprimat nemulţumirea faţă de acest program care în loc să fie mai performant este mai slab, solicitând mai mult timp medicului pentru introducerea datelor, comparativ cu softul existent, în dauna timpului dedicat activităţii medicale propriuzise. În plus acest program dovedeşte că nu a fost realizat pe baza consultării unor analişti de sistem, cunoscători ai activităţii medicale în sistemul ASS şi/sau a unor medici practicieni contractanţi ai CAS, cunoscători ai vechiului soft. Solicităm CMDR iniţierea unor dicuţii serioase cu CNAS în vederea implementării noului sistem unic naţional de raportare numai după consultarea utilizatorilor din toate judeţele şi testarea sistemului timp de câteva luni în condiţii virtuale la utilizatori voluntari.

Cu deosebită consideraţie,

Dr. Voicu A. David Dr. Carmen Dehelean Preşedinte CMD Arad Secretar CMD Arad

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


DECIZIE Nr. 11 din 9 noiembrie 2007 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 14 ianuarie 2008 În temeiul art. 510 şi al art. 525 lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide: ART. 1 (1) Medicii dentişti cu drept de liberă practică sunt obligaţi ca, în mod continuu şi pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educaţie medicală continuă şi să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. (2) Nerealizarea numărului minim de credite de educaţie medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1). ART. 2 Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medicii dentişti în vederea îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini profesionale, în scopul creşterii calităţii şi performanţei activităţii în domeniul medico-dentar. ART. 3 (1) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite în continuare credite de EMC. (2) În sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice, alocate unor activităţi unitare de pregătire în domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciază, în medie, cantitatea şi calitatea pregătirii profesionale, sub toate aspectele ei. (3) Creditele de EMC se acordă pentru fiecare activitate unitară de pregătire profesională prin raportare la complexitatea şi calitatea conţinutului profesional şi la durata activităţii respective. ART. 4 Totalitatea creditelor cumulate de fiecare medic dentist în urma participării sau realizării activităţilor de EMC constituie punctajul profesional al medicului dentist. ART. 5 Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite pentru un ciclu de 5 ani, stabilit conform legii de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. ART. 6 Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, sunt obligate să întocmească, să actualizeze şi să păstreze dosarul profesional al fiecărui medic dentist înregistrat în acel colegiu. În cazul mutării medicului dentist, dosarul profesional se transmite către colegiul în evidenţa căruia s-a transferat medicul. O copie se va păstra la colegiul medicilor dentişti judeţean de origine. ART. 7 (1) Dosarul profesional va conţine: a) documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al CMDR; I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

9


10

b) copia certificatului de membru al CMDR; c) titlurile privind specialităţile, calificările, specializările ori alte competenţe dobândite în domeniul medical, în copie; d) copii ale documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist; e) fişa de evidenţă a EMC sau, după caz, dovezile corespunzătoare. (2) Dosarul profesional va fi ţinut şi în format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicată şi CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicată de îndată în format electronic şi CMDR. ART. 8 (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul judeţean la care acesta este înregistrat, cu ocazia reavizării calităţii de membru al CMDR, şi se înregistrează în dosar. (2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a orelor de EMC. ART. 9 (1) Stabilirea şi acordarea numărului de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională se fac, conform Regulamentului de educaţie medicală continuă, de către Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional al CMDR, cu minimum o lună înaintea evenimentului. (2) Se supun evaluării şi acreditării numai activităţile de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de furnizori acreditaţi de Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional al CMDR, potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1). ART. 10 (1) Consiliul naţional al CMDR aprobă anual un program naţional de EMC înaintat de către furnizorii de EMC acreditaţi. (2) Programul naţional de EMC se aprobă până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs şi se afişează pe site-ul CMDR. (3) Programul naţional de EMC se realizează de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditaţi. (4) Furnizorii de EMC sunt obligaţi să aibă şi avizul comisiei de EMC judeţene. ART. 11 Furnizorii de EMC sunt obligaţi să achite taxa stabilită de Consiliul naţional al CMDR pentru acreditarea dosarelor. ART. 12 Prin prezenta decizie se aprobă: a) Regulamentul de educaţie medicală continuă al CMDR, prevăzut în anexa nr. 1; b) dosarul de acreditare a furnizorilor de EMC, prevăzut în anexa nr. 2; c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3; d) modelul certificatului de atestare a participării la o formă de activitate ce constituie EMC, prevăzut în anexa nr. 4; e) Cererea-tip pentru acreditarea publicaţiei de specialitate, prevăzută în anexa nr. 5; f) modelul fişei profesionale, prevăzut în anexa nr. 6. ART. 13 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta decizie. ART. 14 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 15 La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 11/2006 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007. Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, Liviu Zetu Bucureşti, 9 noiembrie 2007. Nr. 11. ANEXA Nr. 1 REGULAMENT de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România SECŢIUNEA I Generalităţi ART. 1 (1) Principalele forme de educaţie medicală continuă, denumită în continuare EMC, constau în: a) participarea la cursuri postuniversitare; b) participarea la manifestări ştiinţifice; c) publicarea de materiale ştiinţifice medicale; d) participarea la cursuri EMC teoretice şi/sau practice; e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR; f) dezbateri pe teme specifice medicinei dentare. (2) Comisia de EMC a CMDR poate aproba şi credita ca EMC şi alte manifestări ori activităţi ce corespund definiţiei date EMC. ART. 2 (1) CMDR, prin Comisia profesional-ştiinţifică, învăţământ şi Comisia de EMC, acreditează furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Colegiul medicilor dentişti judeţean, denumit în continuare CMDJ, verifică respectarea programului şi a conţinutului manifestării EMC aprobate. Nerespectarea programului şi a conţinutului anunţat în cererea de creditare atrage sancţionarea furnizorului de către CMDJ. ART. 3 (1) Manifestările ştiinţifice pot fi organizate de către următoarele instituţii: facultăţile de medicină dentară, CMDR, prin structurile teritoriale acreditate, societăţile ştiinţifice medicale acreditate şi asociaţiile profesionale naţionale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel: a) facultăţile de medicină dentară - un simpozion pe an; b) societăţile ştiinţifice de profil organizează: - un congres la 2 ani; - un simpozion sau o conferinţă alternativ cu congresul o dată pe an; c) asociaţiile profesionale naţionale acreditate organizează: - un congres anual (naţional sau internaţional); - cursuri EMC de una - două zile; - un simpozion sau o conferinţă locală de una - două zile, o data pe an. d) în cadrul congreselor, simpozioanelor, conferinţelor sau expoziţiilor nu se vor desfăşura cursuri EMC sau ele nu vor fi creditate. (2) EMC este susţinută de cadre didactice universitare (conferenţiari sau profesori) ori medici recunoscuţi pe plan intern sau internaţional, cu competenţă în domeniu şi acreditaţi anterior de Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică ale CMDR, pe bază de curriculum vitae, cu precizarea domeniului de specialitate. (3) Lectorii din străinătate invitaţi de organizatorii manifestărilor EMC I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

11


12

trebuie să fie atestaţi şi recomandaţi de societăţile ştiinţifice de profil din ţara de origine, conform legislaţiei în vigoare. (4) Nu se creditează cu ore de EMC manifestările profesionale organizate de societăţile comerciale. (5) Certificatele eliberate de societăţile comerciale nu reprezintă competenţă în domeniu. ART. 4 Acreditarea lectorilor şi furnizorilor de EMC se va efectua anual de către Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică a CMDR până la sfârşitul lunii decembrie pentru anul următor. ART. 5 Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de educaţie medicală continuă. Medicul dentist poate participa la orice manifestare ştiinţifică în funcţie de interesul său profesional, creditată sau nu de către CMDR. Punctajul se înscrie de către CMDJ pe certificatul de membru şi se vizează o dată la 5 ani, conform legii. ART. 6 Medicii dentişti care solicită întreruperea activităţii (femei gravide, bolnavi sau plecaţi din ţară) pot solicita printr-o cerere depusă la colegiul medicilor dentişti teritorial scutirea de la efectuarea orelor de EMC pe o perioadă determinată, cu avizul de principiu al colegiului teritorial. ART. 7 (1) Creditarea manifestărilor ştiinţifice se va face de către Comisia de EMC a CMDR. (2) Cererea de creditare va fi vizată de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentişti teritorial şi va fi depusă la CMDR cu cel puţin o lună înainte de desfăşurarea efectivă a manifestării EMC, însoţită de programul manifestării, pe zile, ore, de lista lectorilor şi CV-ul fiecăruia. Congresele, conferinţele şi simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC şi Comisia profesionalştiinţifică a CMDR. (3) Pentru congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, se va anexa o scrisoare din partea organizatorului, cuprinzând lista invitaţilor. (4) Pentru ca manifestarea ştiinţifică să fie clasificată drept internaţională este necesar ca din numărul total de comunicatori o treime să fie din afara ţării, iar din numărul total de lectori minimum 2 să fie din străinătate. (5) Manifestările internaţionale vor fi creditate cu de 1,5 ori numărul orelor de EMC efective. ART. 8 (1) În cazul atestatelor de studii complementare, se creditează numai atestatul ca atare, obţinut în urma promovării unui examen organizat de Ministerul Sănătăţii Publice, denumit în continuare MSP. (2) Comisia de EMC a CMDR deţine Registrul naţional de EMC, în care sunt înscrise toate manifestările creditate de fiecare din cele 42 de colegii judeţene. (3) Registrul naţional de EMC se păstrează în formă scrisă şi electronică în cadrul programului Medisoft la CMDR. ART. 9 Registrul naţional de EMC conţine: a) acreditarea asociaţiilor profesionale şi societăţilor ştiinţifice, facultăţilor de medicină dentară şi colegiilor judeţene, ca furnizoare de ore de EMC; b) titlul manifestării; c) avizul de acordare a creditelor EMC; d) publicaţiile acreditate. ART. 10 Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


Comisia de EMC la nivel judeţean deţine un registru judeţean de EMC, în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc pe teritoriul judeţului, creditele primite de la CMDR, listele cu participanţi şi numărul de ordine pentru eliberarea de diplome de către organizator, precum şi modelul diplomei. ART. 11 Consiliul Naţional şi consiliile teritoriale ale CMDR pot efectua acţiuni de control al programelor de EMC. ART. 12 Comisia profesional-ştiinţifică, învăţământ şi Comisia de EMC a CMDR nu recunosc activităţile de EMC care nu respectă exigenţele prezentului regulament. ART. 13 Data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberării certificatului de membru al CMDR. ART. 14 (1) Fiecare oră de EMC înseamnă echivalentul unei ore-credit. Comisia atribuie numărul de ore-credit pentru fiecare activitate. (2) Regulile de creditare sunt: a) numărul maxim de ore EMC creditate pe zi va fi de 8 pentru cursuri, congrese şi simpozioane; b) două sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi manifestare se creditează o singură dată. SECŢIUNEA a II-a Creditarea cursurilor ART. 15 (1) Cursurile de EMC se vor finaliza cu eliberarea unei diplome de absolvire. (2) Demonstraţiile practice vor fi creditate cu 1,25 x durata efectivă. (3) Participarea la cursuri şi congrese internaţionale cu valoare recunoscută creditate de o societate ştiinţifică internaţională se va credita cu un număr de credite echivalent cu al unui curs/congres internaţional organizat în România. (4) Lectorii care susţin cursuri de EMC vor fi creditaţi cu de două ori numărul de ore efectiv predate în cadrul unui curs. (5) Numărul de credite pentru atestatele complementare acreditate de MSP este 75. SECŢIUNEA a III-a Creditarea manifestărilor ştiinţifice ART. 16 (1) Pentru comunicatori se calculează în plus jumătate din numărul de credite al manifestării pentru primul autor şi o pătrime pentru coautori. (2) Pentru postere se calculează o pătrime din numărul de credite corespunzător manifestării. (3) Un participant nu poate avea mai mult de două lucrări ca prim autor. ART. 17 (1) Toate manifestările ştiinţifice cu ore de EMC vor fi publicate periodic de CMDR în Buletinul informativ de pe pagina de web www.cmdr.ro. (2) CMDR va întocmi anual un calendar al manifestărilor creditate. SECŢIUNEA a IV-a Creditarea publicaţiilor medicale I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

13


ART. 18 (1) Articolele publicate în reviste de specialitate acreditate de CMDR se vor credita astfel: a) 20 de credite de articol pentru primul autor; b) 10 credite pentru coautori. (2) Creditele acordate articolelor medicale apărute în reviste străine şi acreditate şi cărţile publicate la edituri internaţionale consacrate se vor înmulţi cu 3. (3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează : a) pentru revistele naţionale, 0,5 credite/număr, minimum 2 credite/an/abonament; b) pentru revistele internaţionale citate în Index Medicus, 5 credite/abonament anual. ART. 19 Criteriile de includere în nomenclatorul publicaţiilor acreditate de CMDR sunt: a) revista trebuie să aibă cel puţin 4 numere pe an; b) tirajul minim trebuie să fie de cel puţin 700 de reviste pe număr; c) pentru specialităţile cu număr mai mic de medici la nivel naţional (ortodonţie, chirurgie dento-alveolară şi chirurgie oro-maxilo-facială), tirajul minim trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de medici din specialitatea respectivă; d) conţinutul trebuie să cuprindă cel puţin două treimi din numărul de pagini de conţinut medical (exceptând paginile de publicitate): articole originale, editoriale sau recenzii, prezentări de cazuri, traduceri şi politică profesională; e) revista trebuie să fie editată de o universitate, societate ştiinţifică, asociaţie profesională, iar colectivul ştiinţific de redacţie trebuie să aibă în componenţă cel puţin două treimi cadre didactice universitare de predare. SECŢIUNEA a IV-a Dispoziţii finale

14

ART. 20 (1) Finalizarea anumitor forme de învăţământ postuniversitar se va credita astfel: a) obţinerea titlului de medic rezident - 50 de credite; b) obţinerea titlului de medic specialist (inclusiv a doua specialitate) 50 de credite; c) obţinerea titlului de medic primar - 100 de credite; d) obţinerea titlului de doctor în medicină - 100 de credite; e) obţinerea titlului de masterat - 50 de credite. (2) Aceste credite se vor acorda numai o dată, cu ocazia obţinerii diplomei. ART. 21 Toţi medicii dentişti trebuie să depună anual la comisia profesională judeţeană copii după diplomele de EMC acumulate. ART. 22 Dosarul în vederea acreditării unei manifestări ştiinţifice va cuprinde (anexa nr. 2): a) numele organizatorului, al lectorilor; b) data, locul şi durata acestei activităţi, precum şi dotarea tehnică în scopul prezentării manifestării; c) un rezumat al activităţilor prevăzute; d) sponsori şi materiale publicitare. Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


ART. 23 Taxele se vor plăti de toţi furnizorii de EMC acreditaţi către CMDR: a) creditul pentru ora de EMC - cursuri 1 - 2 zile - 30 lei, din care 10 lei se virează către CMDR şi 20 lei se virează către CMDJ respectiv; b) creditul pentru ora de EMC - congres, conferinţă, simpozion - 10 lei, care se virează CMDR; c) pentru reviste - 100 lei pentru fiecare număr/an, care se virează CMDR. ANEXA Nr. 2 DOSAR DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC I. Informaţii generale despre instituţie 1. Denumirea furnizorului de EMC .............................................................................. .............................................................................. 2. Coordonatorul de program de EMC Numele ....................... şi prenumele .............................. Titlul ....................... Adresa ................................................................... .............................................................................. telefon .............., fax ................., e-mail .................... 3. Persoana de contact desemnată de instituţie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC) Numele ....................... şi prenumele .............................. Titlul ....................... Adresa ................................................................... .............................................................................. telefon .............., fax ................., e-mail .................... II. Personalul acreditat să desfăşoare activităţi de EMC (de menţionat titlul profesional-ştiinţific) .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Data ....................... Semnătura ....................... ANEXA Nr. 3 CERERE-TIP DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC I. Informaţii generale despre furnizorul de EMC 1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educaţional .............................................................................. 2. Coordonator de program de EMC Numele ....................... prenumele ................................. Titlul ....................... Adresa ................................................................... .............................................................................. .............................................................................. telefon .............., fax ................., e-mail .................... 3. Persoana de contact desemnată de instituţie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC) I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

15


Numele ....................... şi prenumele .............................. Titlul ....................... Adresa ................................................................... .............................................................................. .............................................................................. telefon .............., fax ................., e-mail .................... II. Informaţii privind evenimentul educaţional propus creditării 1. Tipul de activitate propusă _ |_| Curs; |_| Congres local; |_| Congres naţional; |_| Congres internaţional; |_| Conferinţă locală; |_| Conferinţă naţională; |_| Conferinţă internaţională; |_| Simpozion local; |_| Simpozion naţional; |_| Simpozion internaţional; |_| Atelier/Masă rotundă; |_| Altele/Secţiune/Postere. 2. Titlul ................................................................ 3. Perioada de desfăşurare ............................................... 4. Locul de desfăşurare: ................................................. 5. Grupul-ţintă (de menţionat specialitatea medicilor cărora li se adresează) ................................................................... 6. Numărul scontat de participanţi ....................................... 7. Programul ştiinţific exact (poate fi ataşat ca anexă) ..............................................................................

16

N.B. Organizatorul se obligă să anunţe Comisia profesional-ştiinţifică, învăţământ şi EMC a CMDR privind orice modificări ulterioare survenite în programul educaţional Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus conform programului naţional de educaţie medicală continuă. Declar lipsa oricăror interese comerciale directe faţă de evenimentul educaţional propus pentru creditare. Data ....................... Semnătura ....................... ANEXA Nr. 4 Nr. de înregistrare ............. CERTIFICAT DE ATESTARE A PARTICIPĂRII LA O FORMĂ EMC Către organizator ............................. În evidenţa CMD teritorial .................................. Ca urmare a propunerii Departamentului profesional-ştiinţific şi de EMC, Biroul executiv al CMDR decide: Se acordă un număr de .... credite pentru EM următorului ................: - titlul: “ ............................................................”; - perioada: .............................................................; - locul de desfăşurare: .................................................; Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


- lectori: ............................................................. . Vă rugăm să înscrieţi pe certificatele de participare următoarele date: - rezultatul testului final, cu formula “admis/respins”, pentru curs, conferinţă, simpozion, congres, care să se înscrie pe diploma de absolvire; - numărul de ordine al cursanţilor, conform listei de participare la manifestare; - siglele organizatorilor; - semnăturile organizatorilor. De asemenea, vă rugăm să comunicaţi lista participanţilor la CMDJ, pentru a primi din Registrul de EMC-uri numerele de ordine şi să trimiteţi la CMDR lista participanţilor. Manifestarea se înscrie pe site-ul www.cmdr.ro cu o lună înaintea datei programate în anexă. Certificatele care nu respectă metodologia nu vor fi luate în considerare în cadrul “Punctajului medicului dentist”. Pentru creditarea manifestării, organizatorul are de plătit către CMDR suma de ............. lei. Cu stimă, Preşedintele CMDR, Preşedintele Comisiei profesional-ştiinţifice, ANEXA Nr. 5 _________ CERERE-TIP _________ | ISSN: | pentru acreditarea publicaţiei de specialitate | Cod: | |_________| |_________| _____________________________________________________ Titlul publicaţiei: | | |_____________________________________________________| Editor ştiinţific (societatea, organizaţia) _________________________________________________________________________ | | |_________________________________________________________________________| __________ Nr. apariţii /an: | | |__________| _______________ Debut publicistic (anul): | | |_______________| _________________ ___________ Tiraj: | Pe nr.: | | Pe an: | |_________________| |___________| ___________________________________________________________ Redactor-şef: | | |___________________________________________________________| _________________________________________ ________________________ | Adresa de la serviciu: | | Telefon: | | | | Fax: | | | | Mobil: | |_________________________________________| |________________________| ___________________________________________________ Secretar de redacţie: | | |___________________________________________________| I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

17


_________________________________________ ________________________ | Adresa de la serviciu: | | Telefon: | | | | Fax: | | | | Mobil: | |_________________________________________| |________________________| ___________________________________________ Persoana de legătură cu CMDR: | | |___________________________________________| _________________________________________ ________________________ | Adresa de la serviciu: | | Telefon: | | | | Fax: | | | | Mobil: | |_________________________________________| |________________________| Evaluarea calităţii ştiinţifice şi editoriale: _________________________________________________________________________ | | | | |_________________________________________________________________________| Consiliul (Comitetul) editorial: _________________________________________________________________________ | | | | |_________________________________________________________________________| Redactor-şef, ............. ANEXA Nr. 6

18

FIŞA PROFESIONALĂ - model Nume: .................................................................... Prenume: ................................................................. Nr. R.U.: ................................................................ Pregătire profesională (titluri, grade, specializări, competenţe): .............................................................................. .............................................................................. Numărul de credite obţinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani: _____________________________________________________________________________ | I | | II | | III | | IV | | V | | | | |___|__________|____|__________|_____|__________|____|__________|___|_________| Copii ale diplomelor obţinute în urma manifestărilor EMC sau altor forme de pregătire profesională. Copii ale certificatelor de status profesional curent. Declaraţie pe propria răspundere în situaţia în care medicul nu are efectuate orele de educaţie medicală continuă în cadrul unui ciclu, conform art. 508 lit. c) şi art. 510 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. --------------Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


A.M.S.P.P.R Nr 56 / 21.12.2007

Allianz-Tiriac Asigurari Nr 22564 / 28.12.2007

CONTRACT DE COLABORARE pe anul 2008 A. Partile: 1. Asociatia Medicilor Stomatologi cu Practica Privata din Romania, denumita in continuare AMSPPR, cu sediul in Bucuresti, str. Voronet nr. 3, bl. D4, sc.1, ap.1, cod 031551, sector 3, reprezentata prin Dl. Dr. Dan Florin Grigorescu, in calitate de Presedinte, si 2. SC. Allianz – Tiriac Asigurari SA, denumita in continuare AzT, cu sediul in Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 80-84, sector 1, inregistrata cu CUI 6120740, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J40/1588211994 cont bancar nr.RO67 BACX 0000 0000 3006 3000 deschis la banca Unicredit – sucursala Titulescu telefon/ fax 208 22 70 /208 22 11, e-mail Aurel. Badea@allianztiriac.ro, reprezentata prin Dl. Aurel Badea, in calitate de Director Divizia Asigurari, B. Obiectul Contractului: Partile au convenit sa colaboreze in vederea realizarii urmatoarelor obiective: B1). Incheierea asigurarilor de raspundere civila profesionala decurgind din practica medicala a medicilor stomatologi, asistentilor si tehnicienilor dentari, in baza conditiilor de asigurare prezentate in Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la prezentul contract; B2). Acordarea de facilitati, tuturor membrilor AMSPPR care au incheiat asigurarea prevazuta la pct. B1), la incheierea asigurarilor colaterale conform prevederilor de la pct C1 lit. c) din prezentul contract; B3). Incheierea unui contract de publicitate, in conditiile prevazute la pct. C1 lit. e). din prezentul contract; C. Obligatiile partilor: C1. Obligatiile AzT: a). sa incheie polite de asigurare de raspundere civila profesionala cu membri AMSPPR, la solicitarea acestora, cu respectarea conditiilor de asigurare prezentate in anexele 1, 2 si 3 la prezentul contract; b). sa respecte, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, urmatoarea oferta financiara: Varianta I Limita maxima a raspunderii = 10,000 EUR din care: Sublimita pentru daune morale = 5,000 EUR Prima anuala de asigurare = 45 EUR, plata in max 6 rate fara a se aplica majorare Varianta II Limita maxima a raspunderii = 37,000 EUR din care: Sublimita pentru daune morale = 5,000 EUR Prima anuala de asigurare = 120 EUR, plata in max 6 rate fara a se aplica majorare Limita maxima a raspunderii = 2,000 Prima anuala de asigurare = 10 EUR, plata integrala Limita maxima a raspunderii = 5,000 EUR I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

19


Prima anuala de asigurare = 20 EUR, plata in maxim 2 rate fara a se aplica majorare c). Pentru medicii stomatologi asigurati se acorda ca bonus, in baza politelor mentionate la C1 pct.b.1) si pentru aceeasi prima de asigurare, acoperire pentru imbolnaviri dobindite in timpul practicii profesionale pentru urmatoarele riscuri acoperite : Deces, invaliditate si incapacitate temporara de munca cauzate de: - contaminarea directa a medicului de catre pacient in urma actului medical; - mediul si aparatura medicala specifica specialitatii medicale in/cu care medicul isi desfasoara activitatea; Sume asigurate: - 2,500 EUR pentru deces si invaliditate; - 5 EUR/zi de incapacitate temporara de munca pe o perioada de maxim 60 de zile; d). Pentru membri AMSPPR care au avut anterior incheiate polite de malpraxis la AZT, la care nu s-au inregistrat daune/solicitari de despagubire, se va acorda la reinnoire o reducere de 5%/fiecare an de asigurare (5% x nr. de ani de asigurare consecutivi la AzT); facem precizarea ca aceasta prevedere se aplica si acelor asigurati care din diverse motive nu au reinnoit la termen politele si au avut in ultimul an o perioada de intrerupere a asigurarii de maxim 6 luni; e). sa acorde tuturor membrilor asigurati, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, facilitati/reduceri pentru incheierea asigurarilor complementare astfel:

20

- asigurare de viata de grup (titular, angajati, dependenti/membri familiei) – reducere 40%; - asigurarea cladirilor (cabinetul stomatologic) cu acoperire STANDARD extinsa – reducere 25%; - asigurarea locuintei personale si a continutului acesteia precum si continutul cabinetului stomatologic – cu acoperire STANDARD extensa – reducere 10%; - asigurarea RCA EXCEDENT – reducere 50%; - asigurarea de accidente persoane (titular cabinet, angajatii, membri familiei titularului)- reducere 20%; - asigurarea echipamentelor electronice si asigurarea de avarii accidentale pentru dotarile cabinetului – reducere 15%; - asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate – pentru titular si membri familiei – reducere 10%; - asigurarea de raspundere civila fata de terti pentru cabinetul stomatologic: Limita maxima a raspunderii = 10,000 EUR , prima anuala de asigurare = 70 EUR; - asigurarea de raspundere civila fata de terti la locuinta personala: Limita maxima a raspunderii = 10,000 EUR, prima anuala de asigurare = 45 EUR; f). sa incheie un contract de publicitate anual in urmatoarele conditii: f1). valoarea totala: 4,000 euro, pentru un numar de 6 pagini; f2). obiectul: publicarea in revista de specialitate a AMSPPR a doua pagini de reclama AzT (pentru promovarea companiei si a produselor de asigurare)/numar aparitie, format A4, policromie; f3). sa puna la dispozitie, in timp util, materialul in forma ceruta prin contractul respectiv; f4). sa achite pretul in conditiile si la termenele prevazute in contractul respectiv; g). sa faca cunoscut in reteaua teritoriala AzT prezentul contract si sa aplice uniform prevederile acestuia; h). sa furnizeze AMSPPR lista reprezentantelor teritoriale (adresa, persoana de contact); C2). Obligatiile AMSPPR: a). sa furnizeze, imediat dupa semnarea prezentului contract: - lista reprezentantelor teritoriale AMSPPR actualizate la zi (adresa si persoana de contact); Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


- lista completa si actualizata a membrilor AMSPPR (nume, adresa de corespondenta, telefon / fax,); b). sa promoveze / recomande membrilor, ori de cite ori are ocazia, incheierea asigurarilor de raspundere profesionala la AzT; c). sa faca cunoscut in reteaua teritoriala AMSPPR prezentul contract; d). sa aduca la cunostinta AzT orice problema aparuta in derularea prezentului contract; e). sa colecteze informatii, referitoare la numarul membrilor asigurati, in vederea monitorizarii rezultatelor prezentului contract; f). sa incheie contractul de publicitate privind publicarea paginilor de reclama; g). sa solicite, in timp util, predarea materialului de reclama si conditiile tehnice in care acesta trebuie predat de AzT; D). Derularea contractului a). Pentru realizarea obiectivelor prevazute la pct. B1 si B2 din prezentul contract: - reprezentantele teritoriale AzT si AMSPPR se vor contacta, imediat, in baza listelor puse la dispozitie de partile semnatare ale prezentului contract; - asigurarile se vor incheia personal de catre fiecare membru al asociatiei care va fi contactat la sediul cabinetului, de catre agentii de asigurare ai AzT; - membrii AMSPPR vor fi identificati pe baza legitimatiei de membru (sau adeverinta) avand dovada platii la zi a cotizatiei. b). Pentru realizarea obiectivului prevazut la pct. B3 din prezentul contract: - toate actiunile necesare (semnarea contractului, furnizarea materialului de reclama, efectuarea platilor) se vor derula intre Administratia Centrala AzT si AMSPPR; E). Dispozitii finale: a). Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si are valabilitate pina la 31.12.2008, data la care se poate prelungi automat pe perioade de inca 12 luni, daca nici una dintre parti nu notifica, in scris, denuntarea contractului. Notificarea trebuie transmisa cu 30 de zile inainte de expirarea unei astfel de perioade de 12 luni. b). Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor parti. c). Fac parte integranta din prezentul contract urmatoarele : - Anexa nr.1 cuprinzind ,,Conditiile speciale privind asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical (cod 14-11) si Clauza speciala privind acoperirea daunelor morale; - Anexa nr.2 cuprinzind ,, Conditii privind asigurarea personalului medical pentru riscul de imbolnaviri dobindite in timpul practicii profesionale a medicilor; - Anexa nr.3 cuprinzind ,, Conditiile generale privind asigurarea de raspundere civila a furnizorilor de aparatura si dispositive medicale (14-1 LTHM); Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte semnatara. A.M.S.P.P.R Presedinte Dr. Dan Florin Grigorescu

ALLIANZ – TIRIAC Asigurari Director Divizie Asigurari Aurel Badea

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

21


Simplificarea metodologiei de instalare şi utilizare a aparaturii de radiologie în medicina dentară.

Notă de fundamentare: 1. 2. 3. 4. 5.

Radiodiagnosticul în medicina dentară este indispensabil pentru tratamentele clasice şi moderne. Cea mai mare parte a tratamentelor stomatologice se desfăşoară în cadrul cabinetelor private teritoriale. Pentru piaţa serviciilor de tratamente stomatologice de la noi din ţară este necesară utilizarea pe scară largă a aparaturii de radiodiagnostic pentru a rămâne competitivi. În cabinetele de medicină dentară se folosesc de regulă aparate roentgen sub 5 kV . Trebuie adoptate legislaţia şi instituţiile la cerinţele pieţei, serviciilor de medicină dentară şi nu tratamentele la legislaţia învechită.

Simplificarea ar putea avea următoarele direcţii:

22

a. permise CNCAN obţinute pe baza unui examen cu tematică restrânsă doar ca utilizator şi de radioprotecţie; b. permise valabile pe toată durata profesională a deţinătorului (nu doar pe 5 ani ca în prezent) şi funcţie de modificările legislative, înştiinţare şi asumare; c. autorizare în paşi puţini şi rapizi pentru utilizarea aparaturii rx mai mici de 5 kV (eventual O.P.G.); d. posibilitatea creării unui departament separat în cadrul CNCAN pentru medicina dentară, pentru aparate mai mici de 5 kV. Rezolvarea acestor dorinţe şi apropierea punctelor de vedere se poate face pe baza unor discuţii între forurile competente prin invitarea şi a asociaţiei profesionale AMSPPR care reprezintă cabinetele private din România. Din partea AMSPPR Muntenia I, vicepreşedinte Comisia profesional-ştiinţifică C. Cazacu.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


Anexa la polita nr. ……..

CLAUZA SPECIALA la Conditiile generale privind asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical (acoperirea daunelor morale) Prin prezenta Clauza Speciala, Allianz Tiriac Asigurari in calitate de Asigurator impreuna cu …………………………………. in calitate de Asigurat, au convenit sa modifice unele prevederi din ,,Conditiile generale privind asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical,, dupa cum urmeaza: 1.Prezenta clauza este aplicabila urmatoarelor categorii de personal medical: medici de familie, medici de medicina generala, medici specialisti, medici chirurgi, dentisti, farmacisti, medici specialisti- specialitati paraclinice, medici de laborator , chimisti, biochimisti. 2. Prin derogare de la prevederile art.IV. Excluderi pct. 10 lit.d), Asiguratorul este de acord sa acorde despagubiri si pentru daunele morale (contravaloarea pecuniara a traumei psihice, pretul durerii) suferite de catre persoana vatamata ca urmare a erorii medicale de care se face culpabil Asiguratul. 3. Cuantumul maxim al despagubirilor ce pot fi acordate pentru daunele morale este sublimita raspunderii inscrisa in polita. 4. Prevederile de la art.VIII Constatarea, evaluarea si plata despagubirilor, pct. 24 se completeaza cu un nou paragraf care va avea urmatorul continut: ,, Despagubirile privind acoperirea prejudiciilor morale se vor stabili si plati numai in baza unei hotariri judecatoresti executorii.,, 5. Toate prevederile din ,, Conditiile generale privind asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical,, raman valabile in masura in care nu contravin prezentei.

Intocmita in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte semnatara a politei

ASIGURAT

ASIGURATOR Allianz Tiriac Asigurari

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

23


CONDIŢII GENERALE PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALA A PERSONALULUI MEDICAL (14-11) I. OBIECTUL ASIGURĂRII 1. În conformitate cu prezentele condiţii de asigurare, în limita răspunderii asumate prin poliţă şi în schimbul încasării primelor de asigurare, Societatea „Allianz-Ţiriac Asigurări“ S.A., în calitate de Asigurător, asigură personalul medical pentru riscurile prevăzute la pct III.7 din prezentele Condiţii generale, acordînd despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratii raspund, în baza legii, fată de terte persoane (pacienţi) care se constata ca au fost supuse unui act de malpraxis medical. Prejudiciile pot fi vătămările corporale sau decesul suferite de pacienţi. 2. Acoperire teritorială: poliţa de asigurare se poate încheia cu valabilitate numai pe teritoriul Romaniei. Polita de asigurare acopera prejudiciile provocate de personalul medical, în Romania, pacientilor romani si straini, exceptie facind pacientii care au cetatenie SUA, Canada si Australia. 3. Acoperirea în timp: Prin prezenta poliţă de asigurare sunt acoperite evenimentele întîmplate în timpul perioadei de valabilitate a poliţei, precum şi consecinţele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirării acesteia, dar numai dacă au fost cauzate în mod cert de acele evenimente petrecute în perioada de valabilitate a poliţei şi dacă terţa persoană îşi valorifică pretenţiile de despăgubire în termenul de prescripţie. 4. Asigurarea încetează automat la retragerea sau suspendarea autorizaţiei de liberă practică medicală. Evenimentele produse înainte de retragerea autorizaţiei de liberă practică şi care au fost avizate în scris, la Allianz-Ţiriac Asigurări S.A., sunt cuprinse în asigurare.

24

II. DEFINITII 5. In intelesul prezentelor conditii, urmatorii termeni se definesc astfel: Personalul medical reprezintă medicul, medicul dentist, farmacistul, biochimistul, biologul, medicul specialist-specialitati paraclinice, asistentul medical, asistentul medical de farmacie, moasa care acorda servicii medicale; Malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă profesionala a personalului medical şi a furnizorului de servicii medicale, sanitare şi farmaceutice; Consimtamintul informat reprezinta acordul scris al pacientului în cazul în care este necesară aplicarea de metode de preventie, diagnostic sau tratament cu potenţial de risc pentru pacient. Asiguratul reprezintă medicul, medicul dentist, farmacistul, biochimistul, biologul, medicul specialist-specialitati paraclinice, asistentul medical, asistentul medical de farmacie, sau moasa care acorda servicii medicale Contractant al politei de asigurare poate fi: Asiguratul – conform pct. 5.4 ; Furnizorul de servicii medicale sau farmaciile, pentru tot personalul medical angajat. In acest caz polita de asigurare acoperă prejudiciile produse prin acte de malpraxis medical de catre personalul medical care este angajat al furnizorului de servicii medicale. III. RISCURI ACOPERITE 6. În baza prezentelor condiţii de asigurare, Asigurătorul acoperă prejudiciul direct adus de personalul medical pacientilor săi ca urmare a unor fapte săvârşite din eroare care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in execitarea profesiunii, fapte săvirsite prin acte individuale în cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament si pentru care personalul medical devine răspunzător în baza legii 95/2006, a normelor şi statutului profesiei, a regulilor de conduită, etică şi deontologie profesională. Polita de asigurare acopera prejudiciile provocate de personalul medical astfel: a) în cazul în care poliţa este încheiată individual de personalul medical: sint acoperite prejudiciile cauzate de acesta indiferent de locul în care sînt prestate serviciile medicale; b) în cazul în care poliţa este încheiata de furnizorii de servicii medicale sau farmacii, in calitate de contractanţi: sint acoperite prejudiciile cauzate de personalul medical decurgînd strict din actele medicale prestate în baza contractului încheiat de personalul medical cu furnizorul de servicii medicale/ farmacia care a încheiat poliţa (în cadrul sau în afara acestora). 7. Asiguratorul acordă despăgubiri pentru: a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii provocate, prin exercitarea profesiei, pacienţilor săi ; b) cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora; c) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţelor penale). 8. Pentru a se acorda despăgubiri este necesar: a) să existe un prejudiciu cauzat unei terţe persoane printr-un act medical neadecvat al unei persoane ce se află sub acoperirea asigurării; b) între actul medical neadecvat si prejudiciu să existe o legătură de cauzalitate; c) prejudiciul să fie indemnizabil, adică să aibă un caracter cert, actual, să fie personal şi direct.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


9. Asiguratul nu are răspundere civilă profesionala, şi deci nu sînt întrunite condiţiile pentru plata despăgubirii, dacă prejudiciul a fost produs: a) dintr-un caz de forţă majoră (împrejurare externă, imprevizibilă, extraordinară si invincibilă, fără relaţie cu lucrul care a cauzat paguba sau cu însuşirile sale naturale) ca de exemplu: trăsnet, inundaţie, avalanşă, uragan, etc; b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite; c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, pentru care asiguratul nu are răspundere in baza legii; In cazul în care o pagubă a fost produsă printr-un accident datorat acţiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fără să se poată stabili că paguba a fost produsă sau că nu putea fi produsă prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea răspund împreună faţă de păgubit. În cazul în care persoana prejudiciata a contribuit din culpă la producerea accidentului sau mărirea pagubei, cel chemat a răspunde va fi ţinut răspunzător pentru partea din pagubă pe care a produs-o (culpa comună). În astfel de situaţii, în cazul în care nu se poate stabili măsura răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident. În orice situaţie Asigurătorul răspunde numai în limita şi pentru partea din pagubă pe care a produs-o Asiguratul său, părţile convenind ca răspunderea Asigurătorului să fie divizibilă. IV. EXCLUDERI 10. Nu sunt cuprinse în asigurare şi, deci, Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru: a) pretenţiile formulate de Asigurat referitoare la propriile sale vătămări corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri; b) pretenţiile formulate împotriva Asiguratului pentru prejudicii cauzate persoanei vatamate sau decedate din alte cauze decit acte medicale neadecvate; c) orice pretenţie financiară care nu este în legătură directă cu vătămarea corporală produsă (pierderi financiare indirecte, ca de exemplu pierderea de profit) precum şi orice pierdere financiară cauzată oricărei alte terţe persoane, alta decît cea care a suferit în mod direct prejudiciul corporal d) pretenţiile formulate împotriva Asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, preţul durerii, contravaloarea pecuniară a traumei psihice cauzată ca urmare a vătămărilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale; e) pretenţiile referitoare la răspunderea Asiguratului angajată pentru pagube produse hârtiilor de valoare, documentelor, precum şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor; f) pretenţiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care Asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care răspunde potrivit legii, soţia/soţul şi persoane care se află în întreţinerea lui) este condamnat; g) pretenţiile referitoare la pagube provocate în caz de război (declarat sau nu), terorism, bioterorism, invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice; h) pretenţiile referitoare la pagube produse în urma unor explozii atomice, radiaţii sau infestări radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, a produselor periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile); i) pretenţiile referitoare la pagube produse în urma poluării sau contaminării din orice cauză a mediului inconjurator (apa, aer, sol); j) pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere de despăgubire frauduloasă sau care au la bază declaraţii false; k) furnizorii de utilitati publice (apa, electricitate, gaz), prestatori de servicii (montare, intretinere, reparare) in domeniul utilitatilor publice, autoritati publice (inclusiv brigazi de pompieri, politie si forte de ordine), municipalitate; l) orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate prin aruncarea si depozitarea gunoaielor si deseurilor de orice fel; m) orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate in orice mod de campuri magnetice si/sau electromagnetice; n) orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: azbest, tutun, substante sau deseuri toxice, uree formaldehidica, PCB (policlorat bifenil), DES (dietil stilbestrol), dioxina, oxicinolina, encefalopatia spongiforma la bovine, encefalopatia spongioforma la oi, encefalopatia spongioforma la nurci, encefalopatia spongioforma la caprioare, encefalopatia spongioforma la om (kuru, boala Creutzfeld-Jacob, insomnia familiala fatala si sindromul Gerstmann – Straussler – Scheinker); o) orice pretentie de despagubire formulata de angajator impotriva prepusilor sai (asigurarea de fidelitate); p) raspunderea managerilor si a directorilor (D&O), inclusiv prejudiciile datorate unor deficienţe administrative de care se face vinovată unitatea medicală în care s-a acordat asistenţă medicală; q) pretentii de despagubire pentru prejudicii cauzate pacienţilor de catre personalul medical pentru care exista litigii/ reclamatii/plingeri în curs de soluţionare; r) pretentii de despagubire pentru prejudicii datorate conditiilor de lucru, dotarii insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, infecţiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite; s) pretentii de despagubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a faptului ca asistenţa medicală a părţii vătămate sau a decedatului s-a făcut fără consimţământul informat al acestuia, în urmatoarele cazuri: 1. pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă; 2. reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată a pacientului nu poate fi contactat iar, datorita situatiilor de urgenta, personalul medical a efectuat actul medical fără acordul autoritatii tutelare, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar fi pus în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului. t) răspunderea Asiguratului decurgând dintr-un contract sau orice alt aranjament sau garanţie dată de Asigurat pacientului şi care depăşeşte răspunderea civila profesionala a Asiguratului;

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

25


u) plingeri care sint in legatura cu acte medicale neadecvate care au fot prestate anterior datei de intrare in vigoare a politei, indiferent

daca avizarea daunei s-a facut în perioada de valabilitate a politei; v) plingeri datorate faptului ca un pacient nu a comunicat medicului anumite aspecte referitoare la starea sa de sanatate, aspecte care ar putea avea efecte negative asupra actului medical sau ar face imposibila prestarea actului medical; w) excludere aplicabilă medicilor chirurgi esteticieni si plasticieni (care au scop înfrumusetarea corporală): rezultatul necorespunzator din punct de vedere estetic, precum si orice consecinte directe care decurg din scopul interventiilor chirurgicale estetice;

V. LIMITA RĂSPUNDERII 11. Limita maxima a răspunderii reprezinta răspunderea maximă a Asigurătorului pentru toate evenimentele asigurate întîmplate în perioada de valabilitate a poliţei, indiferent de numărul acestora şi de cuantumul despăgubirii solicitate pentru un singur eveniment. 12. In limita raspunderii sînt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata inscrise la pct. 7. lit b si c. 13. După fiecare daună, limita răspunderii se reduce de la data producerii evenimentului asigurat, cu suma cuvenită drept despăgubire, asigurarea continuînd pentru limita rămasă. VI. ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII 14. Poliţa se încheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, făcută prin completarea cererii-chestionar care, împreună cu toate celelalte declaraţii făcute în scris de Asigurat ori Clauze, fac parte integrantă din poliţă. Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către Asigurător a poliţei de asigurare şi încasarea primelor de asigurare şi este valabilă exclusiv pentru răspunderile, riscurile şi excluderile specificate în poliţă. 15. Asigurarea se încheie numai pentru specialitatile pentru care Asiguratul este atestat şi pe care le-a declarat în cererea-chestionar.

26

VII. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 16. Pe întreaga valabilitate a poliţei Asiguratul este obligat: a) să plătească ratele primei de asigurare înainte de termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare (în cazul neachitării ratei pina la data scadentei, contractul se reziliează de drept cu începere de la acea dată, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă); b) să ia măsuri pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale; c) să permită reprezentanţilor Asigurătorului să inspecteze şi să examineze riscul ori de câte ori consideră necesar şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Asigurătorului toate detaliile şi informaţiile necesare pentru evaluarea riscului; d) să comunice Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei, precum şi schimbarea împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat; e) să declare existenţa altor asigurări pentru aceeaşi răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe parcursul executării acesteia; f) la producerea riscului să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul limitei la care s-a făcut asigurarea, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor; g) să înştiinţeze imediat, în cazul producerii unor evenimente asigurate, după caz, poliţia, pompierii, organele medicale, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat; 17. După producerea riscului asigurat Asiguratul este obligat: a) să avizeze în scris Asigurătorul, in termen de trei zile de la data la care a luat la cunoştinţă, cu privire la producerea evenimentului asigurat generator de pretenţii de despăgubire, despre cauzele şi împrejurările în care acesta a intervenit şi despre natura pagubei b) să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de Asigurător şi să permită acestuia să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea pagubei; d) să comunice, în scris, pretenţiile formulate de cei păgubiţi şi să depună orice acte primite în legătură cu producerea evenimentului asigurat; e) să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al Asigurătorului; f) să-şi organizeze o bună apărare în procesul intentat de păgubit, ţinând seama şi de recomandările făcute de Asigurător, inclusiv în ceea ce priveşte angajarea unui apărător atât în prima instanţă cât şi în căile de atac (Asigurătorul poate folosi şi calea intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de producerea prejudiciului, ori de cîte ori în acest fel se asigură o mai bună apărare a intereselor Asiguratului); g) să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea daunei. 18.În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct. 16 şi 17 de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii. 19. Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin Asiguratului, precum şi prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile Asiguratului la chestionar sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului. VIII. CONSTATAREA, EVALUAREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 20. Constatarea si evaluarea despăgubirilor se fac de către Asigurător (direct sau prin împuterniciţi) împreună cu Asiguratul (sau cu împuterniciţii săi) si persoana prejudiciată pe baza deciziei Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis prin care se stabileste cu certitudine culpa profesionala a Asiguratului. 21. În cazul în care asiguratorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă. 22. În cazul vătămărilor corporale despăgubirile vor consta, în limita răspunderii asumate de Asigurător, în acoperirea cheltuielilor necesare restabilirii sau ameliorării stării de sănătate, neacoperite de sistemele de asigurare socială, efectuate de persoana prejudiciată, precum şi în acoperirea pierderilor de venit net suferite de persoana prejudiciată pe această perioadă, pe baza de inscrisuri doveditoare. Pentru deces despăgubirile vor acoperi următoarele cheltuieli: a) cheltuielile de înmormântare, pe baza înscrisurilor doveditoare;

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


b) cheltuielile de transport al cadavrului, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea; c) veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli făcute în perioada de la data producerii riscului asigurat şi până la data decesului, dacă acestea au fost efectuate ca urmare a actului medical neadecvat; d) prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) celor îndreptăţiţi. 23. Despăgubirile, inclusiv cheltuielile prevăzute la pct. 8, lit. b si c , nu pot depăşi limita răspunderii asumate prin poliţă. 24. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte fie pe baza înţelegerii dintre Asigurat, Asigurator si persoana prejudiciată, fie, în cazul în care înţelegerea nu se realizează, prin hotărâre judecătorească. 25. Stabilirea despăgubirilor pe baza înţelegerii dintre părţi, cu acordul Asigurătorului, se face în toate cazurile în care rezultă cu certitudine răspunderea civilă profesionala a Asiguratului în producerea pagubei, conform deciziei Comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, şi persoana păgubită face dovada prejudiciului suferit. 26. Despăgubirile se plătesc în valuta în care s-a plătit prima de asigurare, dar în toate cazurile, facturile în lei se plătesc în lei. 27. Dacă se stabileşte ca despăgubirea datorată de Asigurat persoanei păgubite să fie plătită sub formă de prestaţii băneşti periodice (pensie de întreţinere), atunci şi despăgubirea datorată de Asigurător se va plăti sub această formă. În cazul în care se stabileşte plata unei prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) se va plăti suma stabilită, până la epuizarea sumei asigurate, mai puţin despăgubirea pentru cheltuielile prevăzute la pct.8. lit. c) care se plateste Asiguratului. Dacă după stabilirea prestaţiei băneşti periodice (pensie de întreţinere) se constată că starea persoanei vătămate s-a îmbunătăţit, iar cuantumul pensiei de intretinere se diminueaza sau nu se mai acordă prin hotarire judecatoreasca, Asigurătorul este îndreptăţit să micşoreze corespunzător cuantumul sumelor ce le plăteşte sub formă de prestaţii băneşti periodice , respective, să înceteze plata acestora. 28. Asigurătorul plăteşte despăgubirea nemijlocit celui păgubit în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de Asigurat. Despăgubirea se plăteşte asiguratului în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit pe cel păgubit. O dată cu plata despăgubirii, rezultat fie al înţelegerii dintre părţi, fie al hotărârii judecătoreşti, în limita acestei sume, se stinge orice pretenţie a persoanelor care au suferit prejudicii faţă de Asigurat şi, implicit, orice pretenţie a Asiguratului faţă de Asigurător. 29. Despagubirea se va plati in termen de 30 de zile de la data la care tertul prejudiciat a depus la Asigurator ultimul document necesar finalizarii dosarului de dauna. 30. Asigurătorul este îndreptăţit să amâne acordarea despăgubirii dacă, în legătură cu realitatea producerii daunei, a fost iniţiată o cercetare penală. IX. DISPOZIŢII GENERALE 31. Dacă se constată, printr-o comunicare făcută de Asigurat sau în alt mod, că Asiguratul a dat răspunsuri inexacte şi incomplete cu privire la datele luate în considerare la încheierea asigurării, ori că acestea s-au modificat ulterior şi Asiguratul nu a făcut comunicarea prevăzută la pct. 16 lit. d), se procedează astfel: a) înainte de producerea evenimentului asigurat: - în cazul în care acesta comportă reducerea primei calculate şi plătite, reducerea de primă se calculează cu efect de la data constatării situaţiei reale; - în cazul în care acesta comportă majorarea primei calculate şi plătite, suma asigurată se consideră redusă de drept de la începutul asigurării, respectiv de la data când a intervenit modificarea, corespunzător raportului dintre primele calculate şi plătite şi primele care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenite potrivit tarifului (majorarea sumei asigurate pentru perioada rămasă până la expirarea asigurării se poate face, la cererea Asiguratului, prin plata diferenţei de primă); - în cazul în care acesta exclude, potrivit condiţiilor de asigurare, menţinerea asigurării, poliţa se denunţă de la data când a intervenit modificarea, iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară denunţării se restituie, numai daca nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri; - în cazul în care, cunoscându-se exact împrejurările, Asigurătorul nu ar fi încheiat asigurarea, poliţa se anulează, iar primele de asigurare plătite se restituie integral; b) după producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul are dreptul: - să reducă despăgubirea cuvenită corespunzător raportului dintre primele calculate în poliţă şi primele care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenite; - să refuze plata despăgubirii, dacă faţă de acele împrejurări poliţa de asigurare nu s-ar fi încheiat, restituind primele de asigurare plătite, mai puţin cheltuielile bancare de remitere. În cazurile prevăzute la lit. a) se înştiinţează Asiguratul despre situaţiile intervenite. 32. Pe perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, aceasta poate fi modificată prin acordul părţilor, denuţată sau reziliată. Pentru stabilirea diferenţelor de prime de restituit sau de încasat se procedează astfel: a) pentru restituiri: Asigurătorul reţine primele de asigurare pentru perioada expirată, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare lună - 1/10 din prima anuală, iar restul se restituie; b) pentru încasări: se calculează primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare pe luni de asigurare, în proporţie de 1/12 din prima anuală. Fiecare lună de asigurare începută se consideră lună întreagă. 33. În limita despăgubirilor plătite, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului contra persoanelor răspunzătoare de producerea sau mărirea pagubelor 34. În orice acţiune, proces sau litigiu în care Asigurătorul este îndreptăţit să pretindă, potrivit prezentelor Condiţii generale, că răspunderea nu este inclusă în poliţa de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine Asiguratului. 35. Orice litigiu în legătură cu prevederile prezentelor Condiţii generale de asigurare se soluţioneză de instanţele de judecată competente din România. ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

27


Condiţii privind asigurarea personalului medical pentru riscul de îmbolnăviri dobândite în timpul practicii profesionale Dispoziţii generale 1. În baza prezentelor Condiţii Societatea ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A., în calitate de Asigurător, asigură persoanele nominalizate în poliţă pentru riscurile prevăzute la pct. 4 de mai jos. 2. Sumele asigurate sunt cele menţionate în poliţa de asigurare. Completarea formularului de poliţă de către reprezentanţii Asigurătorului se face în baza datelor consemnate de Asigurat în Cererea-Chestionar care, împreună cu toate declaraţiile şi documentele scrise ale Asiguratului, face parte integrantă din aceasta. 3. Dacă pe durata asigurării intervin modificări faţă de sumele asigurate iniţial, acestea pot fi majorate, cu plata corespunzătoare a diferenţelor de prime, prin emiterea unei poliţe supliment de asigurare Riscuri asigurate 4. În baza prezentelor Condiţii se asigură riscurile de deces, invaliditate permanentă şi incapacitate temporară de muncă, urmare a îmbolnăvirii personalului medical (medici şi cadre sanitare medii), în timpul practicii profesionale, boli definite în secţiunile A - E de mai jos şi cauzate de: a) contaminarea directă a personalului medical de către pacient, inconştient şi involuntar, în urma actului medical; b) mediul şi aparatura specifică specialităţii medicale în care personalul medical îşi desfăşoară activitatea. a) b) c) d) e)

Secţiunea A - îmbolnăviri specifice specialităţilor chirurgicale, de laborator şi stomatologie hepatita de tip B; SIDA sau infectarea cu HIV (purtătorul sănătos de HIV, confirmat prin teste serologice); infectarea cu agenţi microbieni (aerobi sau anaerobi), virali sau micotici; sifilis; infectarea cu bacilul KOCH (TBC).

Secţiunea B - îmbolnăviri specifice specialităţilor radiologie şi medicină nucleară a) boala de iradiere (raze X şi izotopi radioactivi folosiţi în medicină); b) infectarea cu agenţi microbieni (aerobi sau anaerobi), virali sau micotici; c) infectarea cu bacilul KOCH (TBC).

28

Secţiunea C - îmbolnăviri specifice specialităţii de boli infecţioase a) SIDA sau infectarea cu HIV (purtătorul sănătos de HIV, confirmat prin teste serologice); b) infectarea cu agenţi microbieni (aerobi sau anaerobi), virali sau micotici; c) infectarea cu bacilul KOCH (TBC). Secţiunea D - îmbolnăviri specifice specialităţii de ftiziologie - infectarea cu bacilul KOCH (TBC). Secţiunea E - îmbolnăviri specifice celorlalte specilaităţi medicale, nespecificate în secţiunile A-D, de mai sus a) hepatita acută virală (tip A); b) infectarea cu agenţi microbieni (aerobi sau anaerobi), virali sau micotici; c) infectarea cu bacilul KOCH (TBC). 5. Prezenta poliţă acoperă riscurile menţionate la pct. 4 de mai sus, în condiţiile în care contaminarea medicului sau a personalului sanitar mediu s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei iar riscul asigurat s-a produs într-o perioadă de maximum 2 ani de la data expirării poliţei. 6. Pentru medicii care au mai multe specialităţi, protecţia prin asigurare este valabilă numai pentru specialitatea sau specialităţile declarate în Cererea-Chestionar şi pentru care s-a încheiat asigurarea. 7. Prin grad de invaliditate se înţelege gradul în care Asiguratul şi-a pierdut capacitatea de muncă, stabilit conform legii asigurărilor sociale în vigoare. 8. În baza poliţei de asigurare, în caz de producere a riscului asigurat, Asigurătorul plăteşte Asiguratului o indemnizaţie după cum urmează: a) pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia zilnică stabilită de Asigurat de comun acord cu reprezentantul Aigurătorului, menţionată în Cererea-Chestionar şi specificată în poliţa de asigurare. Această indemnizaţie se acordă pentru o perioadă de 60, 90 sau 120 de zile, pe care Asiguratul o doreşte şi a menţionat-o în Cererea-Chestionar; b) pentru consecinţe definitive, în urma îmbolnăvirii, dacă acestea conduc la un grad de invaliditate, indemnizaţia se calculează astfel: Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


-100% din suma asigurată pentru cazuri de invaliditate, pentru gradul I de invaliditate; -70% din suma asigurată pentru cazuri de invaliditate, pentru gradul II de invaliditate; -50% din suma asigurată pentru cazuri de invaliditate, pentru gradul III de invaliditate; c) pentru boli incurabile sau deces - suma asigurată pentru cazuri de invaliditate sau deces. Excluderi Nu sunt cuprinse în asigurare: consecinţele expunerii la stări de hipertermie, degerături sau fluctuaţii atmosferice; sinuciderea; îmbolnăvirea cauzată de: - comiterea sau încercarea de a comite cu intenţie, de către Asigurat, a unor fapte penale de o deosebită gravitate; - poluare sau contaminare din orice altă cauză care nu este în legătură cu bolnavul tratat, aparatura, substanţele sau materialul biologic folosite în acest scop. 10. Nu se acordă indemnizaţii pentru îmbolnăviri cauzate de: a) neglijenţa personalului medical pentru propria sa protecţie, obligatorie specialităţii în care lucrează (mănuşi chirurgicale, mască, ochelari de protecţie, echipament de protecţie pentru raze X, etc.), b) efectuarea de către medic a unui act medical neprevăzut în statutul specialităţii sale profesionale, c) folosirea unor aparate sau tehnici de tratament neomologate, excepţie făcând cazul în care una din acţiunile prevăzute la lit. a, b, sau c, de mai sus, a avut loc în încercarea de salvare a vieţii unui pacient, în regim de urgenţă sau situaţie disperată. 9. a) b) c)

Obligaţiile Asiguratului 11. Medicul sau cadrul sanitar mediu asigurat este obligat: a) să ia măsurile de protecţie obligatorii specialităţii sale ( mănuşi chirurgicale, mască, ochelari de protecţie echipament de protecţie pt. raze X, etc.); b) să ia măsurile de protecţie obligatorii şi specifice actului medical pe care îl efectuează; c) să înregistreze bolnavul investigat şi să completeze în fişa medicală sau foaia de observaţie a acestuia toate datele în legătură cu boala şi tratamentul aplicat; d) să comunice Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei, precum şi schimbarea împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat; e) să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de 10 zile de la constatarea îmbolnăvirii ( în avizare se vor arăta cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat); f) să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de Asigurător şi să permită acesteia să facă investigaţiile referitoare la caz. În caz de nerespectare a obligaţiilor prevăzute la literele a-f) de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii, dacă din acest motiv nu a putut stabili cauza şi împrejurările producerii riscului asigurat. Constatarea şi plata sumelor asigurate 12. La producerea unui risc asigurat (constatarea îmbolnăvirii) pentru care se solicită indemnizaţia, documentele solicitate de Asigurător, pentru soluţionarea cererii de indemnizare sunt: a) documentele medicale care atestă cauza, data îmbolnăvirii, data la care s-a constatat boala, tratamentul aplicat şi indicaţiile terapeutice de specialitate şi perioada de incapacitate temporară de muncă; b) decizia Comisiei de expertiză medicală pentru încadrarea în grad de invaliditate şi gradul de invaliditate stabilit de aceasta, acolo unde este cazul; c) documente care atestă legătura dintre boala medicului sau cadrului sanitar mediu şi pacientul (pacienţii) trataţi: - fişa medicală sau foaia de observaţie a pacientului care a provocat îmbolnăvirea medicului sau cadrului sanitar mediu şi care trebuie să conţină diagnosticul pacientului, descrierea bolii, detalii asupra tratamentului aplicat, datele la care au avut loc consultaţiile, tratamentele,etc. În cazul unei intervenţii chirurgicale, în foaia de observaţie a pacientului spitalizat şi tratat chirurgical trebuie să fie completat protocolul operator; orice dovadă scrisă (document sau declaraţie de martori) care să ateste legătura medicului sau cadrului sanitar mediu contaminat cu pacientul sau pacienţii trataţi. Documentele medicale (fişe medicale, foi de observaţie) se prezintă în copie şi original pentru confruntare, la dosar Asigurătorul va opri numai copiile acestor documente. 13. Dosarul întocmit în urma unei cereri de indemnizare, care conţine documentele complete menţionate la pct. 12, va fi analizat de către medicul desemnat de Asigurător, care va decide oportunitatea efectuării plăţii. 14. Indemnizaţia se plăteşte Asiguratului, iar în caz de deces, beneficiarului desemnat în poliţa de asigurare sau dacă acesta nu a fost desemnat, moştenitorilor legali. 15. Indemnizaţiile se plătesc în valuta în care s-a plătit prima de asigurare. -

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

29


30

Dispoziţii finale 16. Suma asigurată se plăteşte independent de sumele cuvenite Asiguratului din alte contracte sau poliţe de asigurare. 17. Pretenţiile Asiguratului sau moştenitorilor săi faţă de Asigurător, în legătură cu evenimentul produs şi cu urmările acestuia, se sting prin plata sumei asigurate. 18. Creditorii Asiguratului nu au dreptul să urmărească suma asigurată cuvenită beneficiarului (moştenitor legal). 19. Prin plata unei indemnizaţii în urma producerii unui risc asigurat, suma asigurată se micşorează, cu începere de la data producerii acestuia, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenită drept indemnizaţie, asigurarea continuând cu suma rămasă, fără modificarea primei. Reîntregirea sumei asigurate se face numai în schimbul plăţii unei prime adiţionale corespunzătoare. 20. Dacă se constată, printr-o comunicare făcută de Asigurat sau în alt mod, că Asiguratul a dat răspunsuri inexacte şi incomplete cu privire la datele luate în considerare la încheierea asigurării ori că acestea s-au modificat ulterior şi Asiguratul nu a făcut comunicarea prevăzută la punctul 11) litera d), se procedează astfel: p) înainte de producerea evenimentului asigurat: -în cazul în care aceasta comportă reducerea primei calculate şi plătite, reducerea de primă se calculează cu efect de la data comunicării primite de la Asigurat, respectiv de la data constatării situaţiei reale; -în cazul în care aceasta comportă majorarea primei calculate şi plătite, suma asigurată se consideră redusă de drept de la începutul asigurării, respectiv de la data când a intervenit modificarea, corespunzător raportului dintre primele calculate şi plătite şi primele care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenite potrivit tarifului (majorarea sumei asigurate pentru perioada rămasă până la expirarea asigurării se poate face, la cererea Asiguratului, prin plata diferenţei de primă); -în cazul în care aceasta exclude, potrivit condiţiilor de asigurare, menţinerea asigurării, poliţa se denunţă de la data când a intervenit modificarea, iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară denunţării se restituie; -în cazul în care, cunoscând exact împrejurările, Asigurătorul nu ar fi încheiat asigurarea, poliţa se anulează, iar primele de asigurare plătite se restituie integral. q) după producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul are dreptul: -să reducă despăgubirea cuvenită, corespunzător raportului dintre primele calculate in poliţă şi primele care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenite -să refuze plata despăgubirii dacă faţă de acele împrejurări poliţa de asigurare nu s-ar fi încheiat, restituind primele de asigurare plătite, mai puţin cheltuielile bancare de remitere. În cazurile prevăzute la litera a), se înştiinţează Asiguratul despre situaţiile intervenite. 21. Pe perioada de valabilitate a poliţei de asigurare aceasta poate fi modificată prin acordul părţilor, denunţată sau reziliată. Pentru stabilirea diferenţelor de primă de restituit sau de încasat, se procedează astfel: a) pentru restituiri: Asigurătorul reţine primele de asigurare pentru perioada expirată, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare lună - 1/10 din prima anuală, iar restul se restituie; b) pentru încasări: se calculează primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare, pe luni de asigurare, în proporţie de 1/12 din prima anuală. Fiecare lună de asigurare începută se consideră lună întreagă. 22. Reaua credinţă în formularea cererii de asigurare sau de indemnizare, intenţia sau neglijenţa gravă a Asiguratului în producerea evenimentului asigurat, confirmată prin acte ale autorităţilor medicale competente, absolvă Asigurătorul de plata despăgubirii şi îi dau dreptul să denunţe sau să suspende poliţa prin notificare scrisă. 23. Asigurătorul nu datorează indemnizaţii dacă riscul asigurat a fost produs cu intenţie de către Asigurat. 24. În orice acţiune, proces sau litigiu în care Asigurătorul pretinde, potrivit prezentelor Condiţii, că evenimentul produs nu este asigurat prin poliţa de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine Asiguratului. 25. Orice litigiu în legătură cu prevederile prezentelor Condiţii se soluţionează pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibilă, de către instanţele de judecată competente din România.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


CONDIŢII GENERALE PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A FURNIZORULUI DE MATERIALE SANITARE, APARATURA SI/SAU DISPOZITIVE MEDICALE (14-1 LTHM) I. OBIECTUL ASIGURĂRII 1. În conformitate cu prezentele condiţii de asigurare, în limita răspunderii asumate prin poliţă şi în schimbul încasării primelor de asigurare, Societatea „Allianz-Ţiriac Asigurări“ S.A., în calitate de Asigurător, asigură furnizorul de materiale sanitare, aparatura si/sau dispozitive medicale pentru riscurile prevăzute la pct III. 8 din prezentele Condiţii generale, acordînd despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratii raspund, în baza legii, fată de terte persoane, în calitate de beneficiari ai produselor furnizate. Prejudiciile pot fi vătămările corporale şi/sau pagube la bunuri. 2. Acoperire teritorială: poliţa de asigurare se poate încheia cu valabilitate numai pe teritoriul Romaniei. 3. Acoperirea în timp: Prin prezenta poliţă de asigurare sunt acoperite evenimentele cauzate de un produs, întîmplate în timpul perioadei de valabilitate a poliţei precum şi consecinţele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirării poliţei, dar numai dacă au fost cauzate în mod cert de acele evenimente petrecute în perioada de valabilitate a poliţei şi dacă terţa persoană prejudiciată îşi valorifică pretenţiile de despăgubire în termenul de prescripţie. II. DEFINITII 4. Asigurat: furnizorul de materiale sanitare, aparatura şi/sau dispozitive medicale, care detine autorizatia Ministerului Sanatatii Publice în vederea functionarii, în baza legii 95/2006, şi care, astfel, este autorizat să producă, să furnizeze un produs sau să presteze un serviciu legat de acel produs (laboratoare de tehnică dentară, optică medicală, proteze, materiale sanitare şi alte mijloace terapeutice etc.). 5. Produs: materialele sanitare, aparatura si/sau dispozitivele medicale fabricate, construite, manufacturate, modificate, reparate, furnizate, vîndute de Asigurat sau la care întreţinerea a fost realizată de către acesta, şi care nu se mai găseşte în custodia sau sub controlul direct al acestuia; 6. Produs defectuos: produs care nu oferă siguranţa la care beneficiarul acestuia este îndreptăţit să se aştepte, ţinînd seama de toate circumstanţele, respectiv utilizările previzibile şi modul de prezentare a produsului. Un produs nu poate fi considerat defectuos pentru simplu motiv că un alt produs mai perfecţionat a fost pus în circulaţie. III. RISCURI ACOPERITE 7. Prin ,,Eveniment asigurat”, în sensul acestei asigurări se înţelege vătămarea corporală (incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces) şi/sau pagube la bunuri, cauzate beneficiarilor prin folosirea produsului realizat de către Asigurat. 8. Asiguratorul acordă despăgubiri pentru: a) sumele pe care Asiguratul este obligat, potrivit legii, să le plătească cu titlu de daune pentru vătămări corporale şi/sau pagube materiale provocate accidental, în perioada de valabilitate a poliţei de asigurăre, de un produs sau în legătură cu un produs realizat de către Asigurat, care face obiectul afacerii acestuia şi care fiind defectuos a provocat pagube beneficiarului acestuia, antrenînd răspunderea civila legală a Asiguratului. b) cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirii, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărîre judecătorească la plata acestora; c) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare; 9. Pentru a se acorda despăgubiri este necesar: a) să existe un prejudiciu cauzat unei terţe persoane prin folosirea unui produs defectuos furnizat de catre Asigurat; b) prejudiciul să fie indemnizabil, adică să aibă un caracter cert, actual, să fie personal şi direct. 10. Asiguratul nu are răspundere civilă legală, şi deci nu sînt întrunite condiţiile pentru plata despăgubirii, dacă prejudiciul a fost produs: a) dintr-un caz de forţă majoră (împrejurare externă, imprevizibilă, extraordinară si invincibilă, fără relaţie cu lucrul care a cauzat paguba sau cu însuşirile sale naturale) ca de exemplu: trăsnet, inundaţie, avalanşă, uragan, etc; b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite; c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, pentru care asiguratul nu are răspundere in baza legii; In cazul în care o pagubă a fost produsă printr-un accident datorat acţiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fără să se poată stabili că paguba a fost produsă sau că nu putea fi produsă prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea răspund împreună faţă de păgubit. În cazul în care persoana prejudiciata a contribuit din culpă la producerea accidentului sau mărirea pagubei, cel chemat a răspunde va fi ţinut răspunzător pentru partea din pagubă pe care a produs-o (culpa comună). În astfel de situaţii, în cazul în care nu se poate stabili măsura răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident. În orice situaţie Asigurătorul răspunde numai în limita şi pentru partea din pagubă pe care a produs-o Asiguratul său, părţile convenind ca răspunderea Asigurătorului să fie divizibilă. IV. EXCLUDERI 11. Nu sunt cuprinse în asigurare şi, deci, Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru: a) pretenţiile formulate de Asigurat referitoare la propriile sale vătămări corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri; b) pretentii de despagubire formulate de terte persoane care au cetatenie SUA, Canada sau Australia; I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

31


c) pretenţiile formulate împotriva Asiguratului pentru prejudicii cauzate beneficiarilor produselor din alte cauze decit utilizarea

32

produselor furnizate de catre Asigurat; d) pagube cauzate de un produs care nu a intrat în obiectul de activitate al Asiguratului, nu a aparţinut, nu a fost în sarcina şi sub controlul acestuia ori a prepuşilor săi; e) retragerea de pe piaţă a produsului sau părţi ale acestuia; f) răspunderile pentru pagubele cauzate de un produs neomologat sau care nu îndeplineşte, din punct de vedere legal ori tehnic, condiţiile punerii în consum, precum şi pentru orice produs executat fără respectarea tehnologiei sau a fişei medicale, g) pagubele cauzate de orice fapte sau acte care angajează răspunderi profesionale, cum sunt serviciile de consultanţă şi/sau asistenţă profesională de orice natură oferite sau pe care Asiguratul ar fi trebuit să le ofere clienţilor/beneficiarilor săi; h) pretenţii ale oricărei persoane cu privire la întîrzierea atingerii performanţelor ori a caracteristicilor produsului; i) pretenţii de despăgubire datorate utilizării/folosirii incorecte a produselor de către beneficiarii acestora; j) pretenţii de despăgubire în legătură cu absenţa din produs a unor componente prevăzute de standarde, de norma tehnică sau fişa medicală; k) pretenţii de despăgubire în legătură cu pagubele produse de bunuri la care contractul dintre părţi nu cuprinde prevederi privind calitatea produselor, standardul sau norma internă în baza căreia se realizează şi obligativitatea livrării produsului pe bază de certificat de calitate; l) pretenţiile formulate împotriva Asiguratului de către prepuşii, împuterniciţii, reprezentanţii acestuia; m) pretenţiile aferente pagubelor aduse bunurilor mobile sau imobile, proprietate a Asiguratului sau care i-au fost încredinţate acestuia în orice mod şi cu orice titlu (îngrijire, păstrare, reparare, prelucrare, curăţare, vopsire, expediere sau întrebuinţare); n) pretenţiile privitoare la răspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unui raport contractual (orice răspundere contractuală/ profesionala); o) orice pretenţie financiară care nu este în legătură directă cu vătămarea corporală sau cu pagubele aduse bunurilor (pierderi financiare indirecte, ca de exemplu : lipsa folosinţei bunurilor avariate sau distruse, pierderi de profit etc) precum şi orice pierdere financiară cauzată oricărei alte terţe persoane, alta decît cea care a suferit în mod direct prejudiciul corporal sau material; p) orice pretenţie de despăgubire decurgînd din reducerea valorii bunurilor avariate după reparaţia acestora; q) orice pretenţie de despăgubire în legătură sau decurgînd în orice mod din calitatea de administrator, asociat (deţinători de părţi sociale, acţionari) deţinută de terţa persoană prejudiciată; r) pretenţiile formulate împotriva Asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, preţul durerii, contravaloarea pecuniară a traumei psihice cauzată ca urmare a vătămărilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale; s) pretenţiile referitoare la răspunderea Asiguratului angajată pentru avarieri sau distrugeri de bunuri care, fiind vândute, nu au fost predate încă; t) pretenţiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care Asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care răspunde potrivit legii) este condamnat; u) pretenţiile referitoare la pagube provocate în caz de război (declarat sau nu), terorism, bioterorism, invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice; v) pretenţiile referitoare la pagube produse în urma unor explozii atomice, radiaţii sau infestări radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, sau pagube cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile), cu ocazia căruia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubei; w) pretenţiile referitoare la pagube produse în urma poluării sau contaminării din orice cauză a mediului inconjurator (apa, aer, sol) sau prejudicii cauzate prin aruncarea si depozitarea gunoaielor si deseurilor de orice fel; x) pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere de despăgubire frauduloasă sau care au la bază declaraţii false; y) furnizorii de utilitati publice (apa, electricitate, gaz), prestatori de servicii (montare, intretinere, reparare) in domeniul utilitatilor publice, autoritati publice (inclusiv brigazi de pompieri, politie si forte de ordine), municipalitate; z) orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate in orice mod de campuri magnetice si/sau electromagnetice; aa) ) orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: azbest, tutun, substante sau deseuri toxice, uree formaldehidica, PCB (policlorat bifenil), DES (dietil stilbestrol), dioxina, oxicinolina, encefalopatia spongiforma la bovine, encefalopatia spongioforma la oi, encefalopatia spongioforma la nurci, encefalopatia spongioforma la caprioare, encefalopatia spongioforma la om (kuru, boala Creutzfeld-Jacob, insomnia familiala fatala si sindromul Gerstmann – Straussler – Scheinker); ab) orice pretentie de despagubire in legatura cu organismele modificate genetic si derivate ale acestora; ac) orice fel de boala profesionala; ad) orice pretentie de despagubire formulata de angajator impotriva prepusilor sai (asigurarea de fidelitate); ae) intreruperea activitatii si pierdere de profit; af) raspunderea managerilor si a directorilor (D&O); V. LIMITA RĂSPUNDERII 12. Limita maxima a răspunderii reprezinta răspunderea maximă a Asigurătorului pentru toate evenimentele asigurate întîmplate în perioada de valabilitate a poliţei, indiferent de numărul acestora şi de cuantumul despăgubirii solicitate pentru un singur eveniment. 13. In limita raspunderii sînt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata inscrise la pct. 8. lit b si c. Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


14. După fiecare daună, limita răspunderii se reduce de la data producerii evenimentului asigurat, cu suma cuvenită drept despăgubire, asigurarea continuînd pentru limita rămasă. VI. ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII 15. Poliţa se încheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, făcută prin completarea cererii-chestionar care, împreună cu toate celelalte declaraţii făcute în scris de Asigurat ori Clauze, fac parte integrantă din poliţă. Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către Asigurător a poliţei de asigurare şi încasarea primelor de asigurare şi este valabilă exclusiv pentru răspunderile, riscurile şi excluderile specificate în poliţă. 16. Asigurarea se încheie numai pentru obiectul de activitate pentru care Asiguratul este atestat şi pe care le-a declarat în cerereachestionar. VII. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 17. Pe întreaga valabilitate a poliţei Asiguratul este obligat: a) să plătească ratele primei de asigurare înainte de termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare (în cazul neachitării ratei pina la data scadentei, contractul se reziliează de drept, cu începere de la acea data, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă); b) să ia măsuri pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale; c) să permită reprezentanţilor Asigurătorului să inspecteze şi să examineze riscul ori de câte ori consideră necesar şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Asigurătorului toate detaliile şi informaţiile necesare pentru evaluarea riscului; d) să comunice Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei, precum şi schimbarea împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat; e) să declare existenţa altor asigurări pentru aceeaşi răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe parcursul executării acesteia; f) la producerea riscului să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul limitei la care s-a făcut asigurarea, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor; g) să înştiinţeze imediat, în cazul producerii unor evenimente asigurate, după caz, poliţia, pompierii, organele medicale, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat; 18. După producerea riscului asigurat Asiguratul este obligat: a) să avizeze în scris Asigurătorul, in termen de trei zile de la data la care a luat la cunoştinţă, cu privire la producerea evenimentului asigurat generator de pretenţii de despăgubire, despre cauzele şi împrejurările în care acesta a intervenit şi despre natura pagubei b) să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de Asigurător şi să permită acestuia să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea pagubei; d) să comunice, în scris, pretenţiile formulate de cei păgubiţi şi să depună orice acte primite în legătură cu producerea evenimentului asigurat; e) să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al Asigurătorului; f) să-şi organizeze o bună apărare în procesul intentat de păgubit, ţinând seama şi de recomandările făcute de Asigurător, inclusiv în ceea ce priveşte angajarea unui apărător atât în prima instanţă cât şi în căile de atac (Asigurătorul poate folosi şi calea intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de producerea prejudiciului, ori de cîte ori în acest fel se asigură o mai bună apărare a intereselor Asiguratului); g) să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea daunei. 19.În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct. 17 şi 18 de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii. 20. Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin Asiguratului, precum şi prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile Asiguratului la chestionar sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului. VIII. CONSTATAREA, EVALUAREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 21. Constatarea, evaluarea şi plata despăgubirilor se fac de către Asigurător (direct sau prin împuterniciţi) împreună cu Asiguratul (sau cu împuterniciţii săi). 22. În cazul vătămărilor corporale despăgubirile vor consta, în limita răspunderii asumate de Asigurător, în acoperirea cheltuielilor necesare restabilirii sau ameliorării stării de sănătate, neacoperite de sistemele de asigurare socială, efectuate de persoana prejudiciată, precum şi în acoperirea pierderilor de venit net suferite de persoana prejudiciată pe această perioadă. Pentru deces despăgubirile vor acoperi următoarele cheltuieli: a) cheltuielile de înmormântare, pe baza înscrisurilor doveditoare; b) cheltuielile de transport al cadavrului, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea; c) veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli făcute în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului; d) prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) celor îndreptăţiţi. 23. În cazul pagubelor produse la bunuri, despăgubirile reprezintă costul procurării, reparaţiei, refacerii ori restaurării bunurilor avariate sau costul procurării unui bun asemănător (din punct de vedere tehnic şi al vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scade, după caz uzura şi/sau valoarea resturilor care se pot valorifica şi franşiza. Despăgubirile astfel stabilite nu pot depăşi valoarea bunurilor la momentul producerii evenimentului asigurat. 24. Despăgubirile, inclusiv cheltuielile prevăzute la pct. 8 lit b) si c), nu pot depăşi limita maximă a răspunderii asumate prin poliţă. 25. În cazurile în care bunurile avariate sau distruse, pentru care se datorează despăgubiri, au fost asigurate separat de deţinătorul lor (terţul păgubit), Asigurătorul va acorda acestuia despăgubiri în limita diferenţei dintre cuantumul pagubei şi despăgubirile acordate potrivit I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

33


34

asigurărilor încheiate (dacă aceste despăgubiri au fost încasate). 26. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte fie pe baza înţelegerii dintre Asigurat, Asigurator si persoana prejudiciată, fie, în cazul în care acestea nu cad de comun accord, prin hotărâre judecătorească definitivă. 27. Stabilirea despăgubirilor pe baza înţelegerii dintre părţi, cu acordul Asigurătorului, se face în toate cazurile în care rezultă cu certitudine răspunderea civilă a Asiguratului în producerea pagubei şi persoana păgubită face dovada prejudiciului material suferit. 28. După fiecare daună, limita răspunderii se reduce de la data producerii evenimentului asigurat, cu suma cuvenită drept despăgubire, asigurarea continuînd pentru limita rămasă. 29. Despăgubirile se plătesc în valuta în care s-a plătit prima de asigurare, dar în toate cazurile, facturile în lei se plătesc în lei. 30. Dacă se stabileşte ca despăgubirea datorată de Asigurat persoanei păgubite să fie plătită sub formă de prestaţii băneşti periodice (pensie de întreţinere), atunci şi despăgubirea datorată de Asigurător se va plăti sub această formă. În cazul în care se stabileşte plata unei prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) pe o durată limitată, se va plăti suma stabilită prin această hotărâre, până la epuizarea sumei asigurate, mai puţin despăgubirea pentru cheltuielile prevăzute la pct.5. lit. e). Dacă după stabilirea prestaţiei băneşti periodice (pensie de întreţinere) se constată că starea persoanei vătămate s-a îmbunătăţit, iar cuantumul pensiei de intretinere se diminueaza sau nu se mai acorda, prin hotarire judecatoreasca, Asigurătorul este îndreptăţit să micşoreze corespunzător cuantumul sumelor ce le plăteşte sub formă de prestaţii băneşti periodice sau să înceteze plata acestora. 31. Asigurătorul plăteşte despăgubirea nemijlocit celui păgubit în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de Asigurat. Despăgubirea se plăteşte asiguratului în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit pe cel păgubit. O dată cu plata despăgubirii, rezultat fie al înţelegerii dintre părţi, fie al hotărârii judecătoreşti, în limita acestei sume, se stinge orice pretenţie a persoanelor care au suferit prejudicii materiale prin accident, faţă de Asigurat şi, implicit, orice pretenţie a Asiguratului faţă de Asigurător. 32. Asigurătorul este îndreptăţit să amâne acordarea despăgubirii dacă, în legătură cu realitatea producerii daunei, a fost iniţiată o cercetare penală. IX. DISPOZIŢII GENERALE 33. Dacă se constată, printr-o comunicare făcută de Asigurat sau în alt mod, că Asiguratul a dat răspunsuri inexacte şi incomplete cu privire la datele luate în considerare la încheierea asigurării, ori că cestea s-au modificat ulterior şi Asiguratul nu a făcut comunicarea prevăzută la pct. 17 lit. d), se procedează astfel: a) înainte de producerea evenimentului asigurat: - în cazul în care acesta comportă reducerea primei calculate şi plătite, reducerea de primă se calculează cu efect de la data constatării situaţiei reale; - în cazul în care acesta comportă majorarea primei calculate şi plătite, suma asigurată se consideră redusă de drept de la începutul asigurării, respectiv de la data când a intervenit modificarea, corespunzător raportului dintre primele calculate şi plătite şi primele care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenite potrivit tarifului (majorarea sumei asigurate pentru perioada rămasă până la expirarea asigurării se poate face, la cererea Asiguratului, prin plata diferenţei de primă); - în cazul în care acesta exclude, potrivit condiţiilor de asigurare, menţinerea asigurării, poliţa se denunţă de la data când a intervenit modificarea, iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară denunţării se restituie, numai daca nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri; - în cazul în care, cunoscându-se exact împrejurările, Asigurătorul nu ar fi încheiat asigurarea, poliţa se anulează, iar primele de asigurare plătite se restituie integral; b) după producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul are dreptul: - să reducă despăgubirea cuvenită corespunzător raportului dintre primele calculate în poliţă şi primele care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenite; - să refuze plata despăgubirii, dacă faţă de acele împrejurări poliţa de asigurare nu s-ar fi încheiat, restituind primele de asigurare plătite, mai puţin cheltuielile bancare de remitere. În cazurile prevăzute la lit. a) se înştiinţează Asiguratul despre situaţiile intervenite. 34. Pe perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, aceasta poate fi modificată prin acordul părţilor, denuţată sau reziliată. Pentru stabilirea diferenţelor de prime de restituit sau de încasat se procedează astfel: a) pentru restituiri: Asigurătorul reţine primele de asigurare pentru perioada expirată, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare lună1/10 din prima anuală, iar restul se restituie; b) pentru încasări: se calculează primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare pe luni de asigurare, în proporţie de 1/12 din prima anuală. Fiecare lună de asigurare începută se consideră lună întreagă. 35. În limita despăgubirilor plătite, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului contra persoanelor răspunzătoare de producerea sau mărirea pagubelor. 36. În orice acţiune, proces sau litigiu în care Asigurătorul este îndreptăţit să pretindă, potrivit prezentelor Condiţii generale, că răspunderea nu este inclusă în poliţa de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine Asiguratului. 37. Orice litigiu în legătură cu prevederile prezentelor Condiţii generale de asigurare se soluţioneză de instanţele de judecată competente din România. ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Asiguratul isi da acordul im nod expres si neechivoc ca Asiguratorul sa-i prelucreze datele cu character personal, inclusiv CNP, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în scopul evaluarii riscului, administrării politei si regularizarii daunelor. Asiguratul persoana fizica are dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le furnizeaza, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, asa cum acestea sunt reglementate de dispozitiile art. 13, 14, respective 15 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Asiguratul persoana fizica isi poate exercita drepturile prevazute la alin. (1), depunand la S.C. Allianz Tiriac Asigurari SA o cerere in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa care poate fi si de posta electronica sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


CONCURSURI SI EXAMENE ORGANIZATE DE MINISTERUL SANATATII PUBLICE IN 2008

Prima saptamana din luna martie (5 martie 2008)     Examen de obtinere a titlului de specialist pentru medicii, medicii dentisti, respectiv farmacistii rezidenti A doua saptamâna din luna mai (5 mai 2008)     Examen de obtinere a gradului de specialist pentru biologi, biochimisti si chimisti A patra saptamana din luna mai (20 mai 2008)     Examen pentru obtinerea de atestate A treia saptamana din luna iunie (22 iunie 2008)     Concurs de rezidentiat pe post * Ultima saptamâna din luna septembrie (29 septembrie 2008)     Concurs pentru obtinerea gradului de primar , pentru medici , medici dentisti si farmacisti , respectiv de principal pentru biologi , biochimisti si chimisti ** A treia saptamâna din luna octombrie (14 octombrie 2008)     Examen de obtinere a titlului de specialist pentru medicii, medicii dentisti, respectiv farmacistii rezidenti A doua duminica din luna noiembrie (9 noiembrie 2008)     Concurs de intrare în rezidentiat de medicina, medicina dentara si farmacie      * organizarea concursului este conditionata de aprobarea proiectului de Ordonanta de Urgenta privind organizarea si finantarea rezidentiatului . ** la concursul pentru obtinerea gradului de primar , respectiv de principal , fiecare proba in parte este eliminatorie daca nu se obtine nota minima 8.00 . Se vor declara reusiti candidatii care obtin generala de minium 8.00 si se clasifica in limita numarului de locuri publicat la acest concurs .

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

35


DECIZIE Nr. 10 din 16 octombrie 2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 18 decembrie 2007 În temeiul art. 500 şi 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide: ART. 1 (1) În vederea asigurării calităţii actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet de medicină dentară se va asigura o trusă de urgenţă. (2) Conţinutul minim al trusei de urgenţă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. ART. 2 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, Liviu Zetu Bucureşti, 16 octombrie 2007. Nr. 10. ANEXA 1

36

CONŢINUTUL MINIM al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară

1. Aparatură şi materiale Obligatorii: ________________________________________________________________ | 1.| Tensiometrua | 1 buc. | |___|________________________________________________|___________| | 2.| Stetoscop | 1 buc. | |___|________________________________________________|___________| | 3.| Garou | 1 buc. | |___|________________________________________________|___________| | 4.| Feşe | 3 role | |___|________________________________________________|___________| | 5.| Bandă adezivă | 2 role | |___|________________________________________________|___________| | 6.| Soluţie polividon - iodat*1) sau | | | | clorhexidină*2) pentru tegumente | 1 flacon | |___|________________________________________________|___________| | 7.| Perfuzoare pentru soluţii cristaline | 2 buc. | |___|________________________________________________|___________| | 8.| Canule intravenoase 20 G | 2 buc. | |___|________________________________________________|___________| | 9.| Seringi 5 ml sterile | 5 buc. | |___|________________________________________________|___________| |10.| Seringi 10 ml sterile | 5 buc. | |___|________________________________________________|___________| *1) Betadine, Iodina, Iodosept, Poliodine. *2) Hibiscrub, Hibitane, Clorhexin, Desmanol.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


2. Medicamente Obligatorii: ______________________________________________________________________________ |Nr.| DCI*3) |Forma | Cantitate| Observaţii | | | |farmaceutică| | | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 1.| Nitroglicerină*4)| capsulă | 1 flacon | 1 capsulă sublingual în criza | | | | 0,5 mg sau | (40 cp) | de angină pectorală, infarct | | | | capsulă | | miocardic acut, edem pulmonar | | | | 0,65 mg | | acut cu TAS > 100 mg Hg. Se | | | | | | poate repeta la 5 minute | | | | | | (3 - 4 capsule). | | | sau | sau | | Atenţie la valabilitate | | | | | | (6 luni). | | | |____________|__________|_______________________________| | | Nitroglicerină*5)| aerosol | 1 flacon | 2 pufuri sublingual în loc | | | | 0,4 mg/doză| (10 g) | de 1 capsulă de nitroglicerină| |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 2.| Nifedipină*6) | tablete sau| 10 buc. | 1 comprimat sau conţinutul | | | | capsule | | unei capsule sublingual, | | | | 10 mg | | pentru scăderea TA | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 3.| Acid | capsule | 10 buc. | 1/2 capsulă mestecată, în | | | acetilsalicilic | 500 mg | | cazul suspiciunii de infarct | | | *7) | | | miocardic acut | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 4.| Furosemid*8) | fiole | 10 buc. | IV, pentru reducerea TA | | | | 20 mg/2 ml | | | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 5.| Adrenalină | fiole | 5 buc. | Indicată în cazul şocului | | | | 1 mg/1 ml | | anafilactic cu iminenţă de | | | | | | stop cardiac. Se foloseşte | | | | | | numai soluţie diluată cu ser | | | | | | fiziologic (1 fiolă în 10 ml). | | | | | | Se injectează câte 3 ml SC sau| | | | | | intralingual la 5 minute până | | | | | | la obţinerea unei TAS > 90 mm | | | | | | Hg. Calea IV se va folosi | | | | | | numai în situaţii extreme sau | | | | | | în condiţiile monitorizării | | | | | | ECG (se folosesc aceleaşi | | | | | | doze). | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 6.| Efedrină | fiole | 5 buc. | 5 - 10 mg IV lent în cazul | | | | 10 mg/1 ml | | bradicardiei extreme care nu | | | | | | răspunde la atropină sau al | | | | | | hipotensiunii arteriale | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 7.| Atropină | fiole | 5 buc. | Se foloseşte soluţia diluată | | | | 10 mg/1 ml | | cu ser fiziologic (1 fiolă în | | | | | | 10 ml). În caz de bradicardie | | | | | | extremă (< 50 bătăi/min) se | | | | | | administrează câte 3 ml sol. | | | | | | diluată IV până la obţinerea | | | | | | unui puls > 55 bătăi/min. | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 8.| Hidrocortizon | flacoane | 2 g (20 x| Se administrează IV rapid | | | Hemisuccinat*9) | 100 mg, | 100 mg | (bolus) în cazul reacţiilor | I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

37


38

| | | fiole 25 mg| sau 80 x | alergice acute al crizei | | | | | 25 mg) | astmatice sau al crizei | | | | | | Addisoniene. | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| | 9.| Clemastinum*10) | fiole | 10 buc. | IM sau IV lent în cazul | | | sau | 2 mg/1 ml | | reacţiilor alergice | | | |____________|__________|_______________________________| | | Prometazină*11) | fiole | 10 buc. | IM în cazul reacţiilor | | | | 50 mg/2 ml | | alergice. Nu se injectează IV.| |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |10.| Cimetidină*12) | fiole | 5 buc. | 1 fiolă IV lent asociată | | | sau | 200 mg/2 ml| | antihistaminicelor H1 | | | |____________|__________| | | | Ranitidină*13) | fiole | 5 buc. | (clemastinul, prometazina) şi | | | | 50 mg/2 ml | | Hidrocortizonului în cazul | | | | | | reacţiilor alergice grave | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |11.| Aminofilină*14) | fiole | 2 buc. | 1 fiolă IV lent (10 min) | | | | 240 mg/ | | pentru tratamentul | | | | 10 ml | | bronhospasmului | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |12.| Clorură de sodiu | fiole 10 ml | 5 buc. | Ca solvent | | | 9 la mie | | | | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |13.| Clorură de sodiu | pungi | 2 buc. | Se administrează IV. | | | 9 la mie | 500 ml | | | | |__________________|____________|__________|_______________________________| | | Glucoză 10% | pungi | 1 buc. | Se administrează IV în cazul | | | | 500 ml | | hipoglicemiilor severe sau | | | | | | dacă alimentaţia orală este | | | | | | imposibilă. | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |14.| Calciu gluconic | fiole | 3 f | IV lent în cazul crizelor de | | | | 500 mg/5 ml| | hipoglicemie | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |15.| Ketorolac*15) | fiole | 5 buc. | Oral sau IM ca analgetic | | | sau | 30 mg/1 ml | | | | | |____________|__________|_______________________________| | | Metamizol*16) | fiole | 10 buc. | Oral sau IM ca analgetic | | | |500 mg/2 ml | | | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |16.| Drotavertin | | 10 buc. | | | | (NO-SPA) | | | | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |17.| Amoxicilină*17) | cp 500 mg | 5 buc. | 2 g PO pentru profilaxia | | | | | | infecţiilor locale şi a | | | | | | endocarditei bacteriene | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| |18.| Clindamicină*18) | cp 150 mg | 4 buc. | 600 mg PO pentru profilaxia | | | | sau 300 mg | | infecţiilor locale şi a | | | | | | endocarditei bacteriene | |___|__________________|____________|__________|_______________________________| *3) de DCI, *4) *5) *6) *7)

Denumire chimică internaţională (denumirile comerciale, dacă sunt diferite vor fi listate în subsol, cu majuscule). Nitroglicerină. Maycor nitro spray, Nitromint. Adalat, Cordipin, Corinfar, Nifedipin, Nifadil, Nifelat. Aspirină.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


*8) Furorese, Lasix. *9) Flebocortid, Hidrocortizone, Hidrocortizone natriu succinat. *10) Tavegyl. *11) Romergan. *12) Histodil. *13) Zantac. *14) Miofilin. *15) Ketorol, Ketrodol, Toradol. *16) Algocalmin, Analgin, Novalgin. *17) Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen, Ospamox. *18) Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine. Facultative: ________________________________________________________________ | 1. Butelie de oxigen cu reductor de presiune şi | | | sistem de administrare (canulă nazală sau mască)| 1 buc. | |____________________________________________________|___________| | 2. Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască | 1 buc. | |____________________________________________________|___________| | 3. Pipă orofaringiană | 2 buc. | | | (nr. 3, 4)| |____________________________________________________|___________| ---------------

39

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


LISTA SUCURSALELOR ŞI AGENŢIILOR Allianz-Tiriac Asigurari SA

SUCURSALA

1) ALBA IULIA Str. T. Vladimirescu 3, cod 510095 TEL: 0258/811.560 TEL/FAX: 0258/815.650 0258/817.331 Premicell: 0740/110.732 RDS: 0358/401.387 albaiulia.ab@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0258/831.181; 0258/811.560 Premicell: 0740/103.307 RDS: 0358/401.386 0358/401.376 UM :Monica Oancea 0721/374.201 0751/179.478 monica.oancea.ab@allianz-tiriac.ro UM: Valentin Partila 0745/317.054 0724/293.864 valentine.partila.ab@allianz-tiriac.ro 2) ARAD

40

ASIGURARI VIATA Si ASIGURARI NON VIATA Str. Episcopiei, nr. 16, cod 310023 TEL: 0257/208.700; 0257/255.278; 0257/228.916/917 arad.ar@allianztiriac.ro Premicell:0742/102.960 0740/110.744 FAX: 0257/208.752 UM Rotaru Dorina 0742/035.568 Mocuta Simona 0745/774.388 Suciu Dan 0748/914.436 Crangasu Adriana 0744/766.907 Bitang Bogdan 0723/038.892

DIRECTOR SUCURSALĂ/ Contabil

director Gheorghe Ignat 0744/339.880 gheorghe.ignat@allianztiriac.ro contabil sef Diana Roman diana.roman@allianztiriac.ro 0744/199.229 0358/401.385 director adjunct non-life Constantinescu Florin 0741/045.341 0745/399.017 florin.constantinescu@allianztiriac.ro director adjunct life Marius Gherman 0744/134.939 marius.gherman.ab@allianz-tiriac.ro

Director Mihai Ciocu 0746/219.976 0257/208.701 mihai.ciocu@ allianztiriac.ro sef serviciu Asigurari Emil Ardelean 0740/207.074 0257/208.715 emil.ardelean@allianztiriac.ro Director Adjunct Life Ana Ionescu 0745/775.949 0257/208.702 ana.ionescu.ar@allianz-tiriac.ro contabil sef Maria Negru 0722/220.853 0257/208.748 maria.negru@allianztiriac.ro

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

AGENŢIA/ Punct de lucru

DIRECTOR AGENŢIE/ Punct de lucru

1. AIUD str. Cuza Voda nr. 1, parter TEL/FAX: 0258/860.535 RDS: 0358/401.728 PDA: 0751/179.482

Victor Cacovean 0722/340.709 ioan. cacovean@ allianztiriac.ro (director agentie)

2. BLAJ Bd. Republicii, nr. 57, cod 515400 TEL/FAX: 0258/712.687 PDA: 0751/179.483

Maria Badea 0740/090.954 maria.badea@ allianztiriac.ro (director agentie)

I. Punct de lucru CAMPENI str. Libertatii, nr.6, cod 515500 TEL/FAX:0258/771.530 PDA: 0751/179.484 3. SEBEŞ Str.Lucian Blaga, nr.83, cod 515800 TEL/FAX: 0258/730.613 RDS: 0358/401.732

Valentin Mecea 0745/530.857 (inspector) Narita Ioan 0744/902.597 (inspector) Cosmin Iosif 0744/497.803 (director agentie)

II Punct de lucru .ARAD Str. I.C Bratianu, nr.5/A, cod 310182 TEL/FAX: 0257/254.683 Premicell: 0740/110.727

4. LIPOVA Str. Mureşului, nr.3, cod 315400 TEL: 0257/563.058 FAX: 0257/563.099

Florica Lăzărescu 0744/497.835 (director)

5. SEBIŞ Str. Victoriei 12, bl.16, ap.25, cod 315700 Tel/Fax: 0257/311.068

Corina Haiduc 0745/314.631 (inspector coord. )


3) ALEXANDRIA str. Ctin Brancoveanu, bl. BM3, parter, cod 140065 TEL/FAX: 0247/312.076 alexandria.tr@allianztiriac.ro

director Eugen Gabriel Jieanu 0744/837.261 eugen.jieanu@allianztiriac.ro contabil Constanta Burtan Constanta.burtan@allianztiriac.ro

4) BACĂU B-dul Banca Nationala nr. 4, cod 600205 TEL: 0234/576.978 FAX: 0234/570.830 Premicell: 0740/110.723 bacau.bc@allianztiriac.ro

ASIGURARI VIATA B-dul Banca Nationala nr. 4, cod 600205 TEL: 0234/570.672; 0234/570.360 RDS: 0334/401.591; 0334/401.592 Premicell: 0740/110.775

6. COMĂNEŞTI str. Republicii , bl.5, sc.B, ap.2, cod 605200 TEL/FAX: 0234/374.370 comanesti.bc@allianztiriac.ro Director Adrian Anton 0723/683.206 Adrian.anton@allianztiriac.ro contabil Gabriela Ghiurcusor 0745/470.737 Gabriela.ghiurcusor@allianztiriac.ro

7. ONEŞTI B-dul Oituz, nr.24, ap. 9,cod 601046 TEL/FAX: 0234/315.054 RDS: 0334/401.605; 0334/401.606 Premicell: 0746/169.293 onesti.bc@allianztiriac.ro

UM Elena Andrici 0740/857.091 elena.andrici.bc@allianz-tiriac.ro UM Dumitrita Danila 0745.788.468 dumitrita.danila@allianz-tiriac.ro UM Liliana Popa 0746/071.540 liliana.popa.bc@allianztiriac.ro 5) BAIA MARE str Aleea Scolii, nr.8, cod 430275 TEL: 0262/215.879 0262/217.666- director FAX: 0262/217.562; Premicell: 0740/110.707 0740/110.751 baiamare.mm@allianztiriac.ro Dep. Daune TEL: 0262/215.879 FAX: 0262/217.562 daunemm@allianztiriac.ro sef serviciu daune Pop Coman Ramona 0744/538.678

ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0262/215.879 FAX: 0262/217.562

Ghibilic Sorel 0740/100.369

Director Emil Konyardy 0744/554.428 emil.konyardy@allianztiriac.ro contabil sef Nicoleta Agârbiceanu 0740/295.876 nicoleta.agarbiceanu@allianztiriac.ro inspector specializat Life Natalia Muresan 0741/230.400 Camelia Loi 0747/253.988 director adjunct viata Ciprian Sarca 0742/140.497 ciprian.sarca.mm@allianz-tiriac.ro UM Lucia Sandor 0744/581.024 lucia.sandor.mm@allianz-tiriac.ro UM Toma Danut 0745/432.366 danut.toma.mm@allianz-tiriac.ro

III. Punct de lucru BORSA Str. Victoriei nr. 4 TEL: 0262/342.129 IV. Punct de lucru SEINI Piata Unirii nr. 6/A TEL: 0262/490.525 8. SIGHETU MARMAŢIEI Str. Basarabiei, nr.2, cod 435500 TEL: 0262/313.864 TEL/FAX: 0262/311.876

Sorel Ghibilic 0740/100 369 (director)

Mihali Ioan 0751/179.462 (inspector) Dohi Zsolt 0751/179.461 (inspector) Mariana Scubli 0744/497.805 (director) mariana. scubli@ allianztirac.ro

ISL Ticu Bogdan 0722/233.962 9. VIŞEU DE SUS str. 22 Decembrie 1989, bl.14, ap.15, cod 435700 TEL/FAX: 0262/354.150

Molnar Maria 0745/206.800

(director)

maria.molnar@ allianztiriac.ro

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

41


6) BISTRIŢA Str. Alexandru Odobescu, nr.17A, cod 420043 TEL: 0263/236.515 – contabilitate 0263/236.730 – asig non-viata 0263/237.303- daune FAX:0263/216.106- contabilitate 0263/236.730 – asig. non-viata 0263/237.303 Premicell: 0740/110 710 bistrita.bn@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0263/236.540 Premicell: 0740/103.309 UM: Morar Dan 0788/404.041 dan.morar.bn@allianz-tiriac.ro 7) BOTOŞANI Calea Naţională, nr.58G, cod 710028 TEL: 0231/534.288 TEL/FAX: 0231/533.140 Premicell: 0740/110.711 botosani.bt@allianztiriac.ro

ASIGURARI DE VIATA

Calea Naţională, nr.58G, cod 710028 TEL/FAX: 0231/533 043; 533.143 Premicell: 0740/103.310 UM Silvia Ilisei 0740/270.609 silvia.ilisei.bt.@allianz-tiriac.ro

42

Colbu Maria – 0728/891.134 – pensii private

director Dinu Mocanu 0744/339.881 dinu.mocanu@allianztiriac.ro contabil sef Paraschiva Vidican 0744/312.770 paraschiva.vidican@allianztiriac.ro Sef serviciu asigurari viata Lucia Adriana Manzat 0747/509.106 0744/638.133 lucia.manzat@allianztiriac.ro

10 NĂSĂUD Str. Granicerilor, nr.22, cod 425200 TEL/FAX: 0263/360.821 nasaud.bn@allianztiriac.ro

Lenuta Preciuc 0745/840.327 (inspector)

V. Punct de lucru BECLEAN Piata Libertatii, nr.6 Tel/FAX: 0263/343.716

Blaga Marioara 0744/475.755 (director agentie)

11. DOROHOI Bd.Victoriei 30, bl. B7, parter, cod 715200 TEL/FAX: 0231/677. 652 0231/611.652

Emanuela Culisniuc/ Ionescu 0744/497.833 (director)

director Alfred Zimmermann 0744/339 887 alfred.zimmermann@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari non-life Laura Zimmermann 0745/838.782 laura.zimmermann@allianztiriac.ro sef serviciu life Balistineanu Doina 0744/392.961 doina.balistineanu@allianztiriac.ro contabil sef Viorica Mighiu 0744/625.411 viorica.mighiu@allianztiriac.ro

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


12. BRAŞOV B-dul 15 Noiembrie, nr. 90, cod 500102 TEL/FAX: 0268/330.286 Premicell: 0740/103.303 agentiabrasov.bv@allianztiriac. ro

8) BRAŞOV Piaţa Sfatului, nr. 4, Cod 500031 TEL: 0268/410.129; 0268/476.957; TEL/FAX: 0268/476.943 Premicell: 0740/300.554 0740/110.724 brasov.bv@allianztiriac.ro

ASIGURARI DE VIATA Bd. Eroilor nr. 5, et. 3, camera 309 TEL: 0268/410.403; 0268/410.726 FAX: 0268/410.726 Premicell: 0740/110.739 0740/156.011 0745/344.468

director Marius Coste 0744/339.895 marius.coste@allianztiriac.ro contabil sef Liliana Bolba 0727/339.003 liliana.bolba@allianztiriac.ro director adjunct non-life Guliciuc Cristina 0744/339.893 cristina.guliciuc@allianztiriac.ro

13. CODLEA str. Freziei, nr. 41, sc. B, ap.4, cod 505100 TEL/FAX: 0268/254.023 codlea.bv@allianztiriac.ro 14. FĂGĂRAŞ str. Tăbăcari, bl.4, parter, cod 505200 TEL/FAX: 0268/215.485

fagaras.bv@allianztiriac. ro 15. GRIVITEI Bd. Grivitei nr. 61, bl. 46, sc. A, ap. 2 Tel/Fax: 0268/420.216 Premicell: 0745/344.455 grivitei.bv@allianztiriac. ro

ASIGURARI DE VIATA

Str. Imparatul Traian, nr. 4, cod 810015 TEL.: 0239/624.098 FAX: 0239/611.033; 0239/624.098 ISL Brandusa Cozarev brandusa.cozarev@allianztiriac.ro

Pipos Ioan 0744/497.838 (director)

Dumitru Niţu 0744/497. 807 (director)

Jeanina Stancu 0745/344.467 (director)

16. RÂŞNOV Str. Florilor, nr. 1, sc. C, ap.4, cod 505400 TEL/FAX: 0268/257.861 Premicell: 0742/211.347 rasnov.bv@allianztiriac.ro

Fodor Vasilica 0746/347.014 (director)

VI. Punct de lucru RUPEA Str. Republicii 97, cod 505500 TEL: 0268/260.361

Dumitru Nita (agent)

VII. Punct de lucru VICTORIA Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6, cod 505700 TEL/FAX: 0268/242.852 9) BRĂILA Str. Imparatul Traian 4,cod 810015 TEL.: 0239/611.033 – secretariat 0239/611.202- director FAX: 0239/611.033 Premicell:0740/110.712 braila.br@allianztiriac.ro

Manea Mihai 0744/497.806 (director)

Dumitru Tatar (agent)

director Petre Cenca 0744/497.834 petre.cenca@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari non-life Tandara Cristian 0745/489.727 cristian.tandara@allianztiriac.ro

17. FAUREI Str.Republicii, nr.1, bl. A2, sc.1, parter, cod 815100 TEL: 0239/661.101

Steluta Movileanu 0729/811.439 (inspector)

contabil sef Monica Balsoiu 0723/347.001 monica.balasoiu@allianztiriac.ro

ISL Predescu Ionel ionel.predescu@allianztiriac.ro I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

43


10. BUCURESTI- Academiei Bd. Elisabeta nr. 9, sector 3, Cod 030016 TEL: 021/315.01.17 TEL/FAX:021/315.65.01

11. BUCURESTI- Banu Manta Str. Banu Manta nr. 12, bl. 26 Cod 011225 TEL: 021/223.78.15; 223.78.68 FAX: 021/223.78.71

12) SUCURSALA BUCUREŞTI

Str Gen Ernest Brosteanu, nr. 20, sector 1, cod 010528 Vanzari directe

Tel: 021/2071.549; 2071.612; 2071.410; 2071.655 Fax: 021/2071.430; 431 Vanzari prin agenti Tel: 021/2071.630; 2071.549; 2071.612 Fax: 021/2071.613; 431

44

13. BUCURESTI- Drumul Taberei Str. 1Mai nr.15, bl.C3, sector 6, cod 061622 TEL:021/440.09.23/74 FAX:021/440.29.46 14. BUCURESTI- Hanul lui Manuc Str. Franceza nr. 62-64, sector 3, cod 030106 TEL:021/303.82.41/42 FAX: 021/313.29.52 15. BUCURESTI- Izvor Splaiul Independentei nr. 17, tronson 1, nr.17, bl.101,sector 5, Bucuresti Cod 050093 TEL: 021 319.78.83/ 84/85 FAX: 021 319.78.83 16. BUCURESTI- Mosilor Calea Moşilor, nr. 270, sector 2 Cod 020891 TEL: 021/212 25.35; 212.25.95; FAX: 021/212.25.45

director Valentin Pauna Lauda 0746/267.035

director Oana Andreescu 0745/495.471

VIII. Punct de lucru G. MANU Str. Gheorghe Manu, nr. 5, et. 3, sector 1, cod 010442 TEL: 021/650.00.20/21/23 FAX:021/650.63.85 IX. Punct de lucru ION MIHALACHE Bd. Ion Mihalache, nr.109, bl.13A, parter, sector 1, cod 011177 TEL: 021/665.63.50/34 FAX:021/665.63.85

Oana Andreescu 0745/495.471

(director)

Oana Andreescu 0745/495.471 (director)

Director adjunct vanzari directe Dumitru Mihalache 0744/333.125 dumitru.mihalache@allianztiriac.ro director adjunct vanzari prin agenti Mihaela Petrescu 0744/497.800 contabil sef Ileana Serban 0742/029 107 021/208.22.56 ileana.serban@allianztiriacc.ro Director Victor Geamanu 0744/497.800 Director Dragos Voica 0744/497.812

director Eduard Constantin 0744/497.812

director Gheorghe Lazar 0745/404.026

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

Dragos Voica 0745/666.130 (director) X. Punct de lucru VICTORIA Pta Victoriei 155, bl. D1, sc.7, et.7, sector 1 TEL: 021/312 47.74/75 FAX:021/312.47.80

Eduard Constantin 0744/497.812

(director)


17. BUCURESTI- Decebal Bd. Decebal 14, bl.S8, parter, sector 3, Bucuresti, cod 030967 TEL: 021/327.66.53 021/327.67.38

FAX:021/327.56.18

19. BUCURESTI- Unirea Str. SF. Vineri 29, corp A, parter, sector 3, cod 030203 TEL:021/310.44.15;310.44.16 FAX:021/310.44.14 20. BUZĂU B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 42, cod 120252 TEL: 0238/721.149 TEL/FAX: 0238/717.049 Premicell: 0740/110.706 buzau.bz@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0238/725.899 FAX: 0238/717.049 Premicell:0740.110.754 UM Scirlet Geta 0722/585.640 georgeta.scirlet.bz@allianz-tiriac.ro UM Rusu Georgiana 0740/369.109 georgiana.rusu.bz@allianz-tiriac.ro UM Gavrila Stanica 0745/001.798 stanica.gavrila.bz@allianz-tiriac.ro

director Florin Nitulescu 0744/339.897

XI. Punct de lucru AVRIG Str. Avrig, nr. 33, sector 2, 021573 Tel: 021/250.32.39; 250.32.21 Fax: 021/250.34.29

Florin Nitulescu 0742/029.108 (director)

XII. Punct de lucru VITAN Calea Vitan nr. 13-19, sector 3, cod 031281 TEL: 021/327.41.52 Fax: 021/327.41.53

director Liviu Haralambie

0723.620.425

director Polixenia Anghel 0744/554.423 polixenia.anghel@allianztiriac.ro director adjunct Ion Bogdan 0744/652.819 ioan.bogdan@allianztiriac.ro contabil sef Burlacu Paula

18. PATARLAGELE str. Principala, parter, cod 127430

Iordache Nicolae 0721/784.014 (inspector)

19. RÂMNICU SĂRAT str. Primăverii, bl. 14B, ap.2, cod 125300

Simona Bojescu 0744/295 692 (inspector)

TEL: 0238/550.122

TEL/FAX: 0238/561.757

45

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


20. DEJ str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8, cod 405200 TEL: 0264/215.644 TEL/FAX: 0264/216.929

21. CLUJ B-dul 21 Decembrie 1989, nr.90, cod 400124 TEL: 0264/595 602; 0264/431.586; 0264/439.367; 0264/439.387 FAX: 0264/596.342 Premicell: 0740/110.735 cluj.cj@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA aceeasi adresa TEL: 0264/406.866 0264/591.715 0264/591.761 UM Mihai Domsa 0722/919.130 Mihai.domsa.cj@allianz-tiriac.ro UM Manuela Pop 0744/604.867 Manuela.pop.cj@allianz-tiriac.ro UM Lia Rugan 0745/935.886 Maria.rugan.cj@allianz-tiriac.ro UM Roxana Pop 0745/587.734 Roxana.pop.cj@allianz-tiriac.ro

director Petru Cozma 0744/554.427 petru.cozma@allianztiriac.ro director adjunct Lucian Andreescu Ion.andreescu@allianztiriac.ro 0744/497.839 director adjunct life Radu Farcas 0742/217.504 radu.farcas@allianztiriac.ro contabil sef Parau Viorica Iulia viorica.parau@allianztiriac.ro

UM Nicolae Cristea 0745/237.638 Nicolae.cristea.cj@allianz-tiriac.ro

46

Departament Pensii Bd. 21 Decembrie 1989, nr.90 Tel: 0264/439.367; 0264/439.387; 0264/431.586 Fax: 0264/596.342 ICP Calin Simionas 0745/641.428 calin.simionas@allianztiriac.ro

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

Cristian Ochian 0744/657.283 (director) cristian.ochian@ allianztiriac.ro

21. GHERLA Str. Clujului, nr. 2/A, bl. D3, ap.65, cod 405300 TEL: 0264/243.522

Calin Moldovan 0744/581.769 0751/179.489 (inspector) calin.moldovan@ allianztiriac.ro

22. HUEDIN Str. Vlădeasa, nr. 4, cod 405400 TEL/FAX: 0264/354.188

Dumitru Gabor 0744/695.662 (inspector) dumitru.gabor@ allianztiriac.ro

23. TURDA Str. Libertatii, nr.9, bl. M20, ap.2, cod 401185 Tel: 0264/311.344 FAX: 0264/316.369

Radu Stoica 0744/497.809 (director) radu.stoica@ allianztiriac.ro

24. PASTEUR Str. Pasteur, nr.73, ap 53-2, parter TEL/FAX: 0264/452.247

Lucian Albu 0730/606.840

XIII. Punct de lucru PITESTI Str. Pitesti, nr. 16 Tel: 0264/591.715; 591.761 Premicell: 0740/110.755; 0740/110.756; 0743/697.816

Radu Farcas 0742/217.504

25. MANASTUR str. Maresal Ion Antonescu, nr.11A TEL/FAX: 0264/423.020

Tancescu Antoanela (director) 0741/185.187


22. CĂLĂRAŞI Str. Eroilor nr.9, cod 910071 Tel:0242/333.075, 0242/333.887 - contabilitate FAX:0242/316.708 Premicell: 0745/752.005 calarasi.cl@allianztiriac.ro ASIGURARI VIATA Aceeasi adresa Tel: 0242/332.038 0242/332.857 UM Dorinela David 0728/729.970 dorinela.david.cl@allianz-tiriac.ro UM Klein Andrei 0724/773.755 Andrei.klein.cl@allianz-tiriac.ro

23. CRAIOVA Str. Aries nr. 24, Cod 208384 TEL: 0251/406.314//406.315 TEL/FAX: 0251/419.220 Premicell: 0740/110.701 RDS: 0351/807.002 0351/807.001 craiova.dj@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0251/406.317/406.316 FAX: 0251/419.220 Premicell: 0740/103 691 0740/110.741 24. CONSTANŢA str. Constantin Bratescu 1, cod 900670 TEL: 0241/616.466; 0241/665.977 FAX: 0241/508.321 Premicell: 0788/602.532 0740/110.726 constanta.ct@allianztiriac.ro

ASIGURARI VIATA Aceeasi adresa Tel/fax:0241/520.588;0241/520.577 UM Cristina Simionescu 0724/320.220 cristina.simionescu.ct@allianz-tiriac.ro UM Jacqueline Niculache 0744/806.040 jacqueline.niculache.ct@allianz-tiriac. ro

Director Florian Valentin Manea 0744/497.798 0743/967.190 valentin.manea@allianztiriac.ro contabil sef Enciu Florenta 0742/294.622 florenta.enciu@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari non life Corina Nedelcu 0742/093.331 0721/238.410 corina.nedelcu@allianztiriac.ro

26. LEHLIU GARA Str. Bucuresti nr. 7A, et.1, cod 915300 TEL/FAX:0242/644.702

Emilia Stanica 0723/330.918 (director)

27. OLTENIŢA B-dul Mărăşeşti, nr. 8-10, bl. A1-1, ap. 3, parter, cod 915400 TEL/FAX: 0242/515.582 oltenita.cl@allianztiriac.ro

Virgil Alexandru Antipa 0744/429.930 (director)

28. CALAFAT Str. T. Vladimirescu nr.16, cod 205200 TEL/FAX:0251/232.434

Constantin Smeu 0745/553.386 (inspector)

29.CRAIOVA 2 Str. Mihail Kogalniceanu nr. 18, bl. 8, ap. 1, Craiova TEL.:0251/531.144 0351/428.048

Fira Danut Ica 0726/072.693 (inspector)

sef serviciu life Valeria Gherghisan 0743/046.387 valeria.gherghisan@allianztiriac.ro director Cornel Udrea 0744/554.431 Cornel.udrea@allianztiriac.ro contabil sef Rodica Goanta 0740/153.332 rodica.goanta.dj@allianztiriac.ro sef serviciu Asigurari Ancuta Lungu 07541/179.542 ancuta.lungu@allianztiriac.ro

Director interimar Todea Nicoleta sef serviciu asigurari non-life Sef serviciu life Claudia Pascu 0788/200.884 contabil sef MihaelaTomopol 0722/951.284 mihaela.tomopol@allianztiriac.ro

30. CERNAVODA Str. Nicolae Titulescu nr. 20, bl. M2, sc. A,, ap. 3, parter TEL. 0241/239.570 31. MANGALIA Şos Constanţei nr.12 bl. D, sc.B ap.1, cod 905500 TEL/FAX: 0241/755.380 mangalia.ct@allianztiriac.ro 32. MEDGIDIA Str. Independenţei, nr. 10, bl. IP10, parter, cod 905600 TEL/FAX: 0241/ 808.019 medgidia.ct@allianztiriac.ro XIV. Punct de lucru CONSTANTA Str. George Enescu. Nr.4 Tel.:0341/803.515 Fax:0341/803.514

Eugenia Spiridon 0788/357.994 (inspector)

Popa Florea 0723/575.520 (director)

Iancu Ene 0744/497.810 (director)

Mariana Constantinescu 0723/338.262

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

47


25. DEVA Bdul Decebal, bl. 8, cod 330012 TEL: 0254/ 221.549; 0254/ 230.009 RDS: 0354/405.174; 0354/405.175 FAX:0254/219.495 Premicell: 0740/103.312 0740/110.713 deva.hd@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA RDS: 0354/407.026 FAX: 0254/211.034 Premicell: 0743/011.215 UM Lucia Voina 0722/149.595 lucia.voina.hd@allianz-tiriac.ro

48

Director Marius Barabas 0744/554.432 Marius.barabas@allianztiriac.ro Director adjunct Lomonar Ioan 0729/901.437 ioan.lomonar@allianztiriac.ro contabil sef Monica Peptan 0722/249.668 monica.peptan@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari Attila Szilveszter Trufas 0741/224.001 attila.trufas@allianztiriac

UM Adrian Adam 0742/032.265 Adrian.adam.hd@allianz-tiriac.ro

sef serviciu life Lucia Voina 0722/149.595 lucia.voina.hd@allianz-tirac.ro

26. DR. TR. SEVERIN Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 76A, cod 220142 TEL: 0252/314.820 TEL/FAX: 0252/318.228 Premicell: 0740/110 719 turnuseverin.mh@allianztiriac.ro

director Mugurel Mihutescu 0744/339.886 mugurel.mihutescu@allianztiriac. ro

ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0252/318.896 Premicell: 0740/103.719 UM Anisoara Popa 0724/206.547 Anisoara.popa.mh@allianz-tiriac.ro 27. FOCŞANI Str. Mihail Kogalniceanu nr. 3, cod 620036 TEL.: 0237/224 618 TEL/FAX: 0237/231.591 Premicell: 0740/110 714 focsani.vr@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adersa TEL: 0237/224 491

contabil sef Melania Antonescu 0766/790.811 melania.antonescu@allianztiriac.ro sef serviciu non life Safta Stefania Fildia 0744/373.184 stefania.safta.mh@allianz-tiriac.ro director Dan Ulei Făgean 0744/339.888 dan.ulei.@allianztiriac.ro contabil sef Anicuta Tanasescu anicuta.tanasescu@allianztiriac.ro sef serviciu non life

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

32. BRAD Str. Republicii, bl.9, parter, cod 335200 TEL/FAX: 0254/612.776

Carmen Csernaton 0745/805.053 (inspector).

33. HAŢEG P-ta Unirii, cod 335500 TEL/FAX: 0254/772.261

Leontin Florea 0723/595.656 (inspector)

34. HUNEDOARA Str. George Enescu, bl. 5, ap.1, cod 331056 TEL/FAX: 0254/715.277

Mircea Chelbezan 0745/280.098 (inspector)

35. ORĂŞTIE Str. Nicolae Balcescu, nr. 19, cod TEL/FAX: 0254/243.591

Pompiliu Manta 0745/920.881 (inspector)

36. PETROŞANI Str.1 Decembrie 1918, bl. 97, cod 332025 TEL: 0254/543.165 RDS: 0354/405.042 FAX: 0254/547.527 petrosani.hd@allianztiriac.ro

Remus Popeanga 0744/497.811 (director)

XV. Punct de lucru VULCAN Bd. Mihai Viteazul, bl. 44, parter, cod 336200 TEL/FAX: 0254/572.695

Irina Pavel 0724/318.053 (inspector)

37. ORŞOVA Str. Cernei nr.32, bl. N2 TEL/FAX: 0252/363.520

38. STREHAIA Str. A. I. Cuza, nr.1, bl. C2, sc.1, cod 225300 TEL: 0252/371.090

Turcu Elisabeta 0723/968.018 (inspector)

Bologa Aurelian 0741/227.373 (inspector)


28. GIURGIU Şos. Bucureşti, bl. 6/2S, parter, Cod 080305 TEL: 0246/230.705 FAX: 0246/231.051 Mobil: 0743/339.502 giurgiu.gr@allianztiriac.ro 29. GALAŢI Str. I.L.Caragiale, nr. 6 , cod 800101 TEL:0236/465.339 RDS:0236/313.744 – sv. daune TEL/FAX: 0236/499.950 Premicell: 0740/111.728 0743/135.202 galati.gl@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL/FAX: 0236/411.366 0236/415.211 Premicell: 0740/110.753 0742/101.787 UM Camelia Balcinoiu 0722/787.085 camelia.balcinoiu.gl@allianz-tiriac.ro UM Mereuta Felicia 0729/974.317 felicia.mereuta.gl@allianz-tiriac.ro UM Alina Ursu 0740/045.643 alina.ursu.gl@allianz-tiriac.ro UM Ilie Anton 0744/966.796 anton.ilie.gl@allianztiriac.ro UM Strimbeanu Tudor 0733/988.420 Tudor.strimbeanu,gl@allianztiriac.ro 30. IAŞI Str.Sf. Lazar nr. 4, bl. Penes Curcanul, mezanin, Cod 700044 TEL:0232/213.834; 216.728 TEL/FAX: 0232/211 695 iasi.is@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0232/262.151 FAX: 0232/211.695 UM Ionela Burlacu 0748/122.654 ionela.burlacu@allianz-tiriac.ro UM Florin Plesescu 0745/492.092 florin.plesescu.is@allianz-tiriac.ro UM Simona Polcovnicu 0744/191.315 simona.polcovnicu.is@allianztiriac.ro

director Valentin Frinculescu 0744/425 789 valentin.frinculescu.@allianztiriac. ro contabil Relu Lixandru 0721/933.192 relu.lixandru@allianztiriac.ro director Daniela Manea 0743/022.930 0722/461.777 daniela.manea@allianztiriac.ro

XVI. Punct de lucru BOLINTIN VALE Str. Republicii, nr. 1 TEL:0246/270.064

39. TECUCI Str. 1 Decembrie 1918, bl N1, ap.44, cod 805300 TEL/FAX: 0236/820.532 Premicell:0742/066.499 tecuci.gl@allianztiriac.ro

Iuliana Raduta (inspector)

Paula Manoliu 0723/661.960 (director)

sef serviciu asigurari non life Chiriac Didina 0723/251.595 didina.chiriac@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari life Laurentiu Banica 0726/567.942 0744/758.599 laurentiu.banica@allianztiriac.ro contabil Carmen Ichim 0746/141.112 minodora.ichim@allianztiriac.ro

Director Coman Tatiana Tatiana.coman@allianztiriac.ro director adj. sef serviciu asigurari life post vacant contabil sef Simona Raileanu simona.raileanu@allianztirac.ro

40. MICRO 18 Str. Brailei, nr. 190, Bl. A7B, parter commercial, Unitatea 2

David Ionel Zamfir 0721/249.971 (director)

41. HÎRLĂU Str. Ştefan cel Mare, bl.23, cod 705100 TEL/FAX: 0232/720.773

Viorel Ceuca 0745/637.945 (director)

42. PAŞCANI Str. Eugen Stamate, bl. D2, parter, cod 705200 TEL/FAX: 0232/765.118 pascani.is@allianztiriac.ro

Virginel Dumitrescu 0745/024.159 (director)

43. TG. FRUMOS Str. Cuza Vodă, bl. 7- 8, mezanin, cod 705300 TEL/FAX:0232/710.686 targufrumos.is@allianztiriac. ro

Bogdan Zamfir 0748/235.244 (director)

XVII. Punct de lucru PACURARI Str. Pacurari, nr.138-142, bl. 587, parter, Iasi

Oana Turca 0744/765.919 (director)

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

49


31. MIERCUREA- CIUC str. Florilor, nr.24, cod 530230 TEL/FAX: 0266/372.127 TEL.: 0266/310.127 Premicell:0740/110.700 Tel RDS: 0366/401.132; 401.133 miercureaciuc.hr@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0266/317.572 Premicell: 0740/110.749

32. ORADEA Str. Costa Foru Gheorghe nr. 2-4-6, cod 410474 TEL: 0259/447.175; 0259/206.080; 0259/206.085 TEL/FAX: 0259/433.104 Premicell: 0740/110.703 oradea.bh@allianztiriac.ro

50

ASIGURARI VIATA Str. Costa Foru Gheorghe nr. 2-4-6, cod 410474 410474 TEL/FAX: 0259/433.104; TEL: 0259/206.008; 0259/206.010 Premicell: 0740/110.745 UM Balaci Nicolae 0723/241.682 Nicolae.balaci.bh@allianz-tiriac.ro Ienciu Cornel 0745/241.895 Cornel.ienciu.bh@allianz-tiriac.ro Balaj Iuliu 0744/645.194 Iuliu.balaj.bh@allianz-tiriac.ro

director Salamon Janoş 0744/339.894 salamon.ianos@allianztiriac.ro contabil sef Otilia Bardocz Laszlo otilia.bardocz@allianztiriac.ro

director Ioan Codău 0744/372.516 0259/206.009 ioan.codau@alllianztiriac.ro director adj. Emilia Cozac 0744/554.416 0259/206.011 emilia.cozac@allianz-tiriac.ro contabil sef Lucia Cosma 0259/206.081 lucia.cosma@allianztiriac.ro director vanzari asigurari viata Doina Cozma 0742/145.955 doina.cozma@allianztiriac.ro

Todica Mihai 0788/928.343 Mihai.todica.bh@allianz-tiriac.ro Hada Adrian 0727/414.903 Adrian.hada.bh@allianz-tiriac.ro

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

44. GHEORGHENI Cartierul Florilor, bl. 45/H/2 cod Cod 535500 TEL:FAX: 0266/164.352 0266/163.920 Premicell: 0743/100.851 Tel RDS: 0366/401.136 gheorgheni.hr@allianztiriac. ro

Karoly Papp 0744/497.814 (director)

45. ODORHEIU SECUIESC Str. Curtea Cojocarilor 1, cod 535600 TEL/FAX: 0266/215.607 0266/217.773 Premicell: 0743/100.850 Tel RDS: 0366/401.139 odoheiusecuiesc.hr@ allianztiriac.ro

Maria Laslo Csilla 0744/497.815

46. ALEŞD str. Bobalna nr 11, cod 415100 TEL/FAX: 0259/341.903 Florian.pop@allianztiriac.ro

Florian Alexandru Pop 0742/019.014 (inspector)

47. BEIUŞ Aleea Moţilor, bl. AN1, parter, Cod 415200 TEL/FAX: 0259/321.175 Vasile.morut@allianztiriac.ro 48. MARGHITA Str. Calea Republicii nr. 71, bl. M3, cod 415300 TEL/FAX: 0259/363.889 Dorina.gozman@ allianztiriac.ro 49. SALONTA str. Republicii nr.36, bl. Energia, cod 415500 TEL: 0259/373.210 Vasile.negrea@allianztiriac. ro

50.ORADEA Bd. Dacia, nr. 46, bl. P11, ap. 3A, jud. Bihor

Vasile Moruţ 0744/333.126 (director)

Rodica Gozman 0744/497.816 (director)

Vasile Negrea 0740/030.679 (inspector)


33. PIATRA NEAMŢ Bdul Republicii 30, cod 610005 TEL/FAX: 0233/226.424; 0233 /226.425 Premicell: 0740/110.740 piatraneamt.nt@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Bdul Republicii 30, cod 610005 TEL: 0233/ 224.099 0233/224.097 Premicell: 0740/110.747 UM Victor Popa 0744/603.440 victor.popa.nt@allianztiriac.ro

34. PITEŞTI Str. Fraţii Goleşti, nr. 19 cod 110174 TEL:0248/206.400; 0248/252 216 TEL/FAX:0248/ 251 853 Premicell: 0740/110.709 pitesti.ag@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0248/252.540 0248/206.401 Premicell:0740/103.308 0744/319.044 Sef Serviciu Life Nicoleta Serb

director Cătălina Potolea 0744/497.842 catalina.potolea@allianztiriac.ro director adjunct Cristinel Cusu 0745/497.804 cristi.cusu@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari life Rusu Carmen 0745/535.890 carmen.rusu@allianztiriac.ro contabil sef Mihaiela Trenchea mihaiela.trenchea@allianztiriac.ro

director Ştefan Osiac 0744/339.891 stefan.osiac@allianztiriac.ro contabil sef Ana Miloiu tel. 0248 / 252.216 fax 0248/ 251.853 Ana.miloiu@allianztiriac.ro

51. ROMAN Str. Nicolae Titulescu bl. 14, parter, cod 611068 TEL: 0233/740.407 0233/740.401 Premicell:0746/239.430 roman.nt@allianztiriac.ro

Valerica Ciomirtan 0740/007.848 (director)

52. TG. NEAMŢ bd. Stefan cel Mare, nr.43, parter cod 615200 TEL/FAX: 0233/790.781 Premicell:0746/239.431 targuneamt.nt@allianztiriac. ro

Silviu Stern 0740/007.849 (director)

53. CIMPULUNG MUŞCEL Str.Negru Vodă, nr 117, bl 1,sc.D ap.1, parter, cod 115100 TEL/FAX:0248/511. 699 campulungmuscel.ag@ allianztiriac.ro

Lucian Popa 0744/497.819 (director)

XVIII. Punct de lucru COSTESTI Str. Victoriei,bl.C4, cod 115200 TEL:0248/672.760

Adriana Buica (inspector)

54. CURTEA DE ARGEŞ Str. Basarabilor, blE4A, mezanin, cod 115300 TEL: 0248/722.574 Curteadearges.ag@ allianztiriac.ro XIX. Punct de lucru MIOVENI Bdul Dacia,bl.S2, parter, cod 115200 TEL:0248/262.744

Ciobanu Viorica 0744/497.817 (director)

Dragos Savu (inspector)

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

51


35. PLOIEŞTI Piata Mihai Viteazul nr.3 bl 10 G1-G2 cod postal 100397 TEL: 0244/408.500 secretariat TEL: 0244/408 539 contabilitate FAX: 0244/408.508 RDS 0344/403.000 Premicell: 0740/110.725; 0740/110.740 ploiesti.ph@allianztiriac.ro ASIGURARI VIATA Aceeasi adresa TEL: 0244/408.543; 408.548; 408.545 Premicell: 0740/110.740

36. REŞIŢA Str. I.L.Caragiale, nr. 9, Cod 320068 TEL/FAX: 0255/220.133; 0255/219.090 RDS: 0355/401.514; 0355/401.515 Premicell: 0740/110.716 resita.cs@allianztiriac.ro

52

ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0255/220.131 Premicell: 0740/103.315 UM Iordan Catalin 0724/388.473 Catalin.iordan@allianz-tiriac.ro Pensii Private Birla Daniela Daniela.birla@allianztiriac.ro Tel: 0255/219.393 0746/088.424

Director Roxana-Mihaela Mosneanu 0744/497.820 roxana.mosneanu@allianztiriac.ro

55. CÂMPINA B-dul Carol I, nr.47, bl. 24H, parter, cod 105600 RDS: 0344/401.256 0344/401.255 TEL: 0244/375.742 FAX: 0244/373.598 campina.ph@allianztiriac.ro

contabil sef Ileana Carpen 0244/408.539 Ileana.carpen@allianztiriac.ro

XX. Punct de lucru SINAIA B-dul Carol I, nr. 67, Hotel Paltinis, camera 128, cod TEL/FAX: 0244/315.231

director adjunct viata Madalina Bordian 0722/743.815

56. VĂLENII DE MUNTE Str. Alunilor, nr. 1, bl.B11, parter, cod 106400 TEL/FAX: 0244/281.712 valeniidemunte.ph@ allianztiriac.ro XXI. Punct de lucru BAILE HERCULANE Str. Trandafirilor nr. 8A, cod TEL/FAX: 0255/561.165

director Cristian Birla 0744/339.885 Cristian.birla@ allianztiriac.ro contabil sef Cristina Chiseev 0740/251.851 cristina.chiseev@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari non-life Ionica Suciu 0744/497.822 ionica.suciu@allianztiriac.ro sef serviciul life Roland Marsalic 0747/509.105 roland.marsalic@allianztiriac.ro

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

Aurel Bucurei 0744/497.821 (director)

Rodica Luca 0745/251.198 (inspector)

Elena Şerpescu 0740/162 763 (director)

Ion Barlan 0740/257.324 (inspector)

XXII. Punct de lucru BOCSA Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, ap. 2, cod 325300 TEL/FAX: 0255/555.191

Daniel Muntean 0740/085.918 (inspector)

57. CARANSEBEŞ Str. Ardealului, nr.1, bl. 1, et. 1, ap. II TEL/FAX: 0255/515.013 0255/511.483 caransebes.cs@allianztiriac. ro

Ioan Sulea 0742/082.282 (director)

XXIII. Punct de lucru MOLDOVA NOUA Str. Eftimie Murgu 2, parter, cod 325500 TEL/FAX: 0255/541.559

Constantin Stan 0742/073.565 (inspector)

XXIV. Punct de lucru ORAVITA str. Pta 1 decembrie 1918, nr. 72, cod 325600 TEL/FAX: 0255/572.217

Adrian Gavrilovici 0744/204.766 (inspector)

XXV .Punct de lucru OTELU ROSU Str. Garii nr. 1, cod 325700 TEL/FAX: 0255/531.760

Ionel Gabor 0745/293.979 (inspector)


37. RAMNICU VALCEA Str. General Magheru, nr.19, cod 1000 TEL/FAX: 0250/731.094 TEL: 0250/702.979 Premicell: 0740/110.715 ramnicuvalcea.vl@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0250/733 173 0250/733 477 ISL Marinela Bragusi

director Nicolae Jivan 0745/259.845 nicolae.jivan@allianztiriac.ro contabil sef Liliana Anghel liliana.anghel@allianztiriac.ro

ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0261/710.888 UM Panescu Emilia 0723/889.778 Emilia.panescu.sm@allianz-tiriac.ro Munteanu Ioana Tantas 0742/540.344 Ioana.munteanu.sm@allianz-tiriac.ro

Mihai Vaduva 0723/124 600 (inspector)

XXVII. Punct de lucru BREZOI Str. Unirii, bl. M9, sc.A, ap.4, cod 245500 TEL: 0250/778.640 Filofteia.lazar@allianztiriac. ro

Filofteia Lazar (inspector)

58. DRAGASANI Str. T. Vladimirescu, bl. T9, parter, cod 245700 TEL./ FAX: 0250/813.156

38. SATU MARE Str. Ham Ianos, nr 9, Cod 440027 TEL: 0261/ 710.148; 0261/710.188 FAX: 0261/710.148 Permicell: 0740/110 729 satumare.sm@allianztiriac.ro

XXVI. Punct de lucru BALCESTI Com. Balcesti, bl.6A, str. Durbury, cod 245400 TEL: 0250/840.493

59. HOREZU str. N. Iorga, bl. 03, sc.C, ap.3, cod 245800 TEL/FAX: 0250/861.620

Gheorghe Roşianu 0744/497.830 (inspector)

60. CAREI Str. Mihai Viteazul, nr.1, parter, cod 445100 Tel: 0261/866.495 carei.sm@allianztiriac.ro

Cornel Mureşan 0744/497.824 (director)

61. NEGREŞTI OAŞ Str. Victoriei, bloc 1, ap.3, cod 445200 TEL: 0261/854.910; 853.920 negrestioas.sm@allianztiriac. ro

Doru Boiciuc 0744/497.823 (director)

Director Dorin Roja 0744/339.883 dorin.roja.sm@allianztiriac.ro contabil sef Ana Crişan 0746/829.439 ana.crisan@allianztiriac.ro sef serviciu life Simona Homescu 0747/509.103 Simona.homescu@allianztiriac.ro

Takacs Csaba 0727/334.784 Csaba.takacs.sm@allianz-tiriac.ro Daunasii: Str Prtofi nr. 22 TEL:0261/710.448

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

53


39. SFÂNTU GHEORGHE Str. Oltului, nr. 4, cod 520027, Sf. Gheorghe TEL/FAX: 0267/351 052; 0267/352 840 Tel RDS: 0367/405.682; 0367/405.683 FAX: 0267/314.907 sfantugheorghe.cv@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0267/318.610 Sef Serviciu: Ildiko Nagy

director sucursala Lorinzc Barnabas Zoltan 0740/007.847 lorinzc.barnabas@allianztiriac.ro contabil sef Mihaela Renţea mihaela.rentea@allianztiriac.ro

40. SLOBOZIA str. Piata Revolutiei, nr. 2, cod 920032 TEL 0243/099.222 TEL/FAX: 0243/231.257 slobozia.il@allianztiriac.ro

director Ana Butacu 0740/007.850 0744/429.416 0723/562.752 ana.butacu@allianztiriac.ro

ASIGURARI VIATA Aceeasi adresa TEL./FAX: 0243/234.257 ISL Cristina Davidoiu 0743/168.947 Cristina.davidoiu@allianztiriac.ro

sef serviciu asigurari non-life Viorel Troaca 0744.685.442 viorel.troaca@allianztiriac.ro

Coordonator Pensii Ileana Neagu 0744/576.749 ileana.neagu@allianztiriac.ro

contabil sef Georgiana Baila 0741/160.872, 0243/232.321 giorgiana.baila@allianztiriac.ro

54

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

62. COVASNA Str. Stefan cel Mare, nr. 22, Covasna, cod 525400 TEL/FAX: 0267/341.237

63. TG. SECUIESC Str. Curtea 43, nr. 2, cod 525400 TEL: 0267/360 036 RDS: 0367/407.508

Bodo Sidonia 0722/336.213 (Inspector)

Toth Tibor 0722/221.477 (Inspector)

64. FETEŞTI Str. Călăraşi, bl.10, ap.22, cod 925100 TEL: 0243/362.201

Ilenuta Ivanciu 0721/192.697 (director)

65. URZICENI Str. Calea Bucuresti, bl.OC3, nr.53, ap.1, cod 925300 TEL/FAX: 0243/255.085

Aurelia Văleanu 0723/679.471 (director)


41. SIBIU str. Zaharia Boiu 4, cod 550006 TEL: 0269/219.696 Centrala 0269/213.814 Fax: 0269219.696 Premicell: 0740/110.708; 0744/473.535 sibiu.sb@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0269/206.311; 0269/206.312 FAX: 0269/232 845 Premicell: 0740/103.306 0741/020.993 UM Luca Adrian 0269/218.114; 0269/206.311; 0269/206.312 Fax 0269/206.311 Mobil: 0720/100.713; 0740/103.306 UM Marola Todora 0269/206.294; 0269/206.292; 0269/206.293 Fax: 0269/206.311 Mobil: 0741/020.993; 0742/220.770 UM Nitu Robert 0269/206.294; 0269/206.292; 0269/206.293 Fax: 0269/206.311 Mobil: 0741/020.993; 0741/348.361

XXVIII. Punct de lucru CISNADIE Piata Revolutiei nr. 4 TEL.:0269/563.495

director Marcela Andanut 0744/554 424 marcela.andanut@allianztiriac.ro contabil sef Copca Mihaela 0720/532.021 mihaela.copca@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari Virgil Mocanu 0744/435.318 virgil.mocanu@allianztiriac.ro sef serviciu life Corina Birza 0744/319.047 corina.birza@allianztiriac.ro sef serviciu daune Mihai Cigmaianu mihai.cigmaianu@allianztiriac.ro

66. MEDIAŞ Str. I.C. Bratianu 4, bl.4, cod 551003 TEL: 0269/839.958 TEL/FAX: 0269/846.267 Premicell: 0744/589.188 medias.sb@allianztiriac.ro

Sorin Gherghe 0745/633.692 (inspector)

Manuela Lazar

XXIX. Punct de lucru SIBIU – teatrul Stanca Str.Avram Iancu nr. 11

Ovidiu Farcas 0723/282.281

XXX. Punct de lucru BALS Str. N. Balcescu, Bl. 26, parter, cod 235100 TEL./FAX: 0249/453.684

Ion Constantin 0722/403.537 (inspector)

director Emil Proteasa 0746/259.681 Emil.proteasa@allianztiriac.ro

67. CARACAL Str. Olteniei, bl. 10 A, ap.2-3, cod 235200 TEL/FAX: 0249/515.633 caracal.ot@allianztiriac.ro

Verona Rita Cosciug 0721/316 464 (inspector)

contabil sef Ioana Serban 0746/025.252 ioana.serban@allianztiriac.ro

XXXI. Punct de lucru CORABIA Str. Grivita Rosie, bl.16, ap.1, cod 235300 TEL;0249/561.030

Luiza Taerel 0722/225.547 (inspector)

UM Zaharia Carmen 0269/206.294; 0269/206.292; 0269/206.293 Fax: 0269/206.311 Mobil: 0741/020.993; 0744/932.888

42. SLATINA Bd. A.I. Cuza 5, cod 230025 TEL/FAX: 0249/435 314 0249/436 340 – dir. Premicell: 0742/123.727 slatina.ot@allianztiriac.ro

XXXII. Punct Lucru DRAGANESTI OLT Str. N. Titulescu, bl.g, sc.A, ap.1, cod 235400 TEL /FAX: 0249/466.879

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

55


43. SUCEAVA Str. Aleea Ion Gramada nr. 5, bl.1B cod 720026 TEL: 0230/522.935; 0230/520.995 FAX: 0230/522.921; 0230/523.382 Premicell: 0740/110.734 0742.144.704 suceava.sv@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL/FAX: 0230/523.128 Premicell:0740/110.746

56

44. TÂRGOVIŞTE Str. Poet G. Alexandrescu, bl. E7-E8, parter, cod 130034 TEL: 0245/213.917; 0245/210.156 0245/210.305 FAX: 0245/620.290 Premicell:0740/110 733 tirgoviste.db@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL.:0245/220.408 Premicell: 0740/103.316 45. TÂRGU JIU Str. Traian bl.28, parter Cod 210132, Gorj TEL: 0253/214.432 FAX: 0253/214.572 Premicell:0740/110.717 targujiu.gj@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0253/214.337 Premicell:0740/035.245 UM Popescu Constantina 0742/296.659 Constantina.popescu.gj@allianz-tiriac. ro Rodica Zaicu 0742/021.273 Rodica.zaicu.gj@allianz-tiriac.ro

director Ovidiu Voinescu 0744/507.379 ovidiu.voinescu@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari non life Daniel Florentin Vlajoaga 0744/554.418 daniel.vlajoaga@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari life Vasile Apavaloaie 0740/010.746 vasile.apavaloaie@allianztiriac.ro contabil sef Gabriela Zvîncovici 0745/757.064 gabriela.zvincovici@allianztiriac. ro

director Marian Avramescu 0744/333.129 marian.avramescu@allianztiriac.ro contabil sef Elena Păună elena.pauna@allianztiriac.ro

director Nicolae Goaţă 0744/333.128 nicoale.goata @allianztiriac.ro sef serviciu Asigurari Ovidiu Tomescu 0743/089.094 ovidiu.tomescu@allianztiriac.ro sef serviciu life Emilia Mocanu 0743/088.950 Emilia.mocanu@allianztiriac.ro contabil sef Claudia Simona Duiu 0740/ 624.051 claudia.duiu@allianztiriac.ro

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I

68. CÎMPULUNG MOLDOVENESC Str. Calea Bucovinei 44, cod 725100 TEL/FAX: 0230/313 429, 0230/306.026 Premicell : 0742/053.090 campulungmoldovenesc.sv@ allianztiriac.ro

Gina Ioneac 0744/497.825 (director)

69. FĂLTICENI Str. Republicii, nr. 25, cod 725200 TEL/FAX: 0230/545.163

Elena Fulop 0745/324.426 (director)

70. RĂDĂUŢI Str. Ştefan cel Mare, nr. 80, cod 725400 TEL/FAX: 0230/565.450 radauti.sv@ allianztiriac.ro

C. Ieremiciuc 0745/354.253 (director)

71. VATRA DORNEI Str. Schitului, nr.4, bl. AFIZ, sc.B, ap.5B, cod 725700 TEL/FAX: 0230/371.195 vatra.dornei.sv@allianztiriac.ro

Monica Baba 0744/668.125 (director)

XXXIII. Punct de lucru GAESTI Str. Nicolae Titulescu nr. 41, bl. 3, ap. 3, parter FAX: 0245/713.361 72. MORENI Str. Tineretului, bl. C3, parter, cod 135300 TEL/FAX: 0245/666.953 RDS: 0345/401.030/ 031

Ion Dragomir (director)

XXXIV. Punct de lucru MOTRU Str. Aleea Pietii nr. 2, bl. G1, sc 6, ap 3, Gorj TEL.: 0253/410.134

Ion Popescu 0751/179.426 0727/774.092


46. TIMIŞOARA Str. Aurel Popovici, nr.3, cod 300050 TEL: 0256/408 600/ 601/602secretariat 0256/408 608 - director 0256/408.689 –director adjunct life 0256/408.687 – contabil sef 0256/408.688 – sef serv. asigurari 0256/408.614 – sef serv. daune

director Felicia Borobar 0740/007.891 felicia.borobar@allianztiriac.ro

FAX:0256/408.624 – secretariat 0256/408.683 - contabilitate 0256/408.682 – daune 0256/408.681 – asigurari non-viata 0256/408.680 – asigurari non-viata

contabil sef Ioana Burta 0741/670.511 ioana.burta.@allianztiriac.ro

RDS: 0356/423.191; 423.192 Premicell: 0740/110.702 0742/100.447

ASIGURARI VIATA Aceeasi adresa TEL: 0256/434.543 FAX: 0256/408.624 Premicell: 0740/110.743 UM Rusovan Lorena 0745/620.949 Lorena.rusovan.tm@allianz-tiriac.ro Mihai Albu 0728/157.969, 0740/113.988 Mihai.albu.tm@allianz-tiriac.ro

sef serviciu asigurari Adela Melusel 0741/021.329 adela.melusel@allianztiriac.ro sef serviciu daune Baros Ovidiu 0740/007.889 ovidiu.baros@allianztiriac.ro director adjunct Life Gratiana Tasch 0744/473.570 gratiana.tasch@allianztiriac.ro

XXXV. Punct de lucru DETA Str. Victoriei 15, cod 305200 TEL:0256/390.967

Teodor Ardelean 0740/003.668 (inspector)

XXXVI. Punct de lucru FAGET Calea Lugojului 13, cod 305300 TEL/FAX:0256/320.024

Neli Florea 0726/748.081 (inspector)

73. JIMBOLIA Str. Republicii, nr. 71, cod 305400 TEL/FAX: 0256/362.035

Adrian Trifoi 0726/332.931 (inspector)

74. LUGOJ Str. 20 Decembrie 1989, nr. 33 cod 305500 TEL/FAX: 0256/351.327 0256/329.230 richard.wagner@ allianztiriac.ro

Wagner Richard 0721/377.422 (director)

75. SÂNNICOLAU MARE Str. Mihai Viteazul nr. 4, cod 305600 TEL: 0256/373.410 sinnicolau.tm@allianztiriac. ro

Ipacs Adina (inspector) 0740/643.845

75. Agentia 1 TIMISOARA Calea Aradului nr. 17, sc. A, parter, cod 300629 Tel. 0256/244.050

Salvadori Dorin 0747/509.104 (director)

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

57


77. LUDUS Tel/Fax: 0265/413.433 47. TG. MUREŞ Str. Tusnad nr. 5A, Cod 540027 TEL: 0265/265.322; 0265/268.073 Tel RDS: 0365/504.807; 0365/804.808; 0365/804.809; 0365/804.810 FAX: 0265/263.329 Premicell: 0740/110.731 0740/102.118 Asigurari: 0740/102.118 Daune: 0744/497.826 targumures.ms@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0265/311.207 RDS: 0365/804.811; 0365/804.812 Premicell: 0740/103.305

48. TULCEA Str. Mahmudiei 13, bl.I 48, sc.A, parter Cod 820057 TEL: 0240/513.898; 0240/510.906 FAX: 0240/513.898 Premicell: 0740/110 718 tulcea.tl@allianztiriac.ro

58

ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0240/517.599 FAX: 0240/513.898 Premicell: 0740/103.318

director Banu Romeo 0740/102.118 romeo.banu@allianztiriac.ro contabil sef Luminita Bucur 0745/664.381 luminita.bucur@allianztiriac.ro director adjunct life Sandor Albert 0740/102.117 sandor.albert@allianztiriac.ro

78. REGHIN Str. Mihai Viteazul, nr. 64, cod 545300 TEL: 0265/512.377 FAX:0265/512.378 reghin.ms@allianztiriac.ro

Ioan Banea (inspector) 0741/734.501 Crisan Andreia 0740/347.634 (director)

79. SIGHIŞOARA Str. Ilarie Chendi, nr. 2, cod 545400 TEL: 0265/772.848 FAX: 0265/772.850 Premicell: 0744/497.828 sighisoara.ms@allianztiriac. ro

Minerva Cioanta 0744/243.103 (director)

80. SOVATA Str.Petofi Sandor, nr.1, sc.A, ap.2, cod 545500 TEL: 0265/577.001

Ludovic Cseresznyes 0744/699.950 (inspector)

81. TARNAVENI Bdul 22 Decembrie, nr.2, parter, cod 545600 TEL: 0265/446.709 Tel RDS: 0365/410.547

Anton Astelean 0745/893.922 (inspector)

82. MACIN Str. Victoriei 1, cod 825300 TEL/FAX:0240/572.503

Ionel Laiu 0745/299.581 (inspector)

director Victor Tarhon 0744/339.889 victor.tarhon@allianztiriac.ro sef serviciu asigurari non life Neli Denisuc 0729/839.434 neli.denisuc@allianztiriac.ro contabil sef Gavrila Elena 0747/082.492 elena.gavrila@allianztiriac.ro

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


49. VASLUI Str. Stefan cel Mare nr.90 cod 730168 TEL: 0235/314.161 FAX: 0235/314.480 Premicell: 0740/110.705 vaslui.vs@allianztiriac.ro ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0235/319.299 Premicell: 0740/007.885

83. BÂRLAD Str. Vasile Lupu, nr.12, bl. 4, parter Cod 731181 TEL: 0235/405.183 FAX: 0235/421.733 barlad.vs@allianztiriac.ro

director Gheorghe Uliliuc 0744/333.130 gheorghe.uliliuc@allianztiriac.ro contabil sef George Enescu george.enescu@allianztiriac.ro

ASIGURARI VIATA Acceasi adresa TEL: 0235/414.011 84. HUŞI str. Alex. I. Cuza, bl.H1, sc. B, parter TEL/FAX: 0235/481.057 Premicell: 0740/007.886 husi.vs@allianztiriac.ro

ISL Carmen Terciu 0746/982.454 Carmen.terciu@allianztiriac.ro Coordonator Pensii Puiu Branzei 0744/609.308 Puiu.branzei@allianztiriac.ro 50. ZALĂU B-dul Mihai Viteazul, nr.14, bl OM, Galery Meses, mezanin, cod 450025 TEL: 0260/611.141; 610.086 TEL/FAX: 0260/611.861 zalau.sj@allianztiriac.ro Premicell: 0746/257.707; 0740/103.320; 0740/110.736 ASIGURARI DE VIATA Aceeasi adresa TEL: 0260/662.500 UM Munteanu Doinita 0745/546.213 Doinita.munteanu.sj@allianz-tiriac.ro Cormos Rodica 0744/623.180 Rodica.cormos.sj@allianz-tiriac.ro

Marlena Babă 0744/497.831 (director)

XXXVI. Punct de lucru NEGRESTI Str. N. Balcescu, bl. A6, TEL: 0235/457.461 director Ananie Bot 0744/339.882 0260/662.500 ananie.bot@allianztiriac.ro

85. JIBOU Str. 1 Mai, nr. 5, bl.S14, parter, cod 455200 TEL/FAX: 0260/644.284

contabil sef Aurelia Crişan 0740/664.681 aurelia.crisan@allianztiriac.ro

86. ŞIMLEUL SILVANIEI str. Partizanilor, nr.3, bl. P7, ap.3, cod 455300 TEL/FAX: 0260/ 678.396

sef serviciu asigurari Gal Iosif 0743/229.905 iosif.gal@allianztiriac.ro

Adriana Muresan 0745/623.152 (inspector)

Pascu Trifan Vasile 0744/799.054 (inspector)

sef serviciu life Eva Major 0744/781.293 Eva.major.sj@allianztiriac.ro

TOTAL UNITATI TERITORIALE ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.:

- SUCURSALE 50 - AGENTII 86 - PUNCTE DE LUCRU 36

Stefan Veres

172

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

59


Catre: Dnelor / Dnilor Director COMPANIA REGIUNI - Sucursale si Agentiile fax total numar DE pagini

De La Sediul Central data 17S din 06/02/2008 fax / telefon 01.231 91 91 / 01.231 99 99 E-MAIL

REF Contract de colaborare – Asociatia Medicilor Stomatologi cu Practica Privata din Romania (AMSPPR) 1. Prin prezenta, va aducem la cunoştinţă că s-a reînnoit pentru anul 2008 Contractul de colaborare cu AMSPPR, sub numărul 22564S /28.12.2007 - referitor la încheierea asigurărilor de malpraxis precum şi a altor tipuri de asigurări. Acest contract este inclus in baza de date (program de polite) la rubrica/cimpul - Protocol -, AMSPPR avind numarul de cod A002. 2. Prevederile contractului de colaborare sunt aplicabile numai membrilor AMSPPR (identificabili în baza legitimatiei de membru sau adeverinta cu dovada platii la zi a cotizatiei). 3. Pentru o bună derulare a acestei colaborari, va rugăm să contactaţi la nivel local persoanele responsabile din cadrul reprezentatelor AMSPPR (conform listei anexate). 4. Instrucţiuni privind derularea programului de asigurare: a) Referitor la organizarea activităţii şi modul de abordare al clienţilor. - fiecare sucursală va desemna un coordonator care va răspunde de derularea contractului, respectiv: relaţia sucursală – membrii AMSPPR, relaţia sucursala – reprezentanţa teritorială a AMSPPR; relaţia sucursală – Administraţia Centrală; - clienţii vor fi abordaţi cu multă diplomaţie şi eleganţă (este cerinţa expresă a conducerii AMSPPR); se impune, mai întâi, contactarea la telefon şi apoi stabilirea unei întâlniri în care să se discute despre asigurări. b) Referitor la incheierea poliţei de malpraxis. b1) Pentru fiecare membru se va încheia câte o poliţă cod 14/28, Condiţiile de pe verso-ul poliţei se vor bara şi se vor anexa, după caz, următoarele: •

medici stomatologi: ,,Condiţii generale privind asigurarea de răspundere civilă profesională a personalului medical”, cod 1411 , ,,Clauza specială privind daunele morale” şi ,,Condiţii privind asigurarea personalului medical pentru riscul de îmbolnăviri dobândite în timpul practicii profesionale”;

asistenţi:,,Conditiile generale privind asigurarea de răspundere civilă profesională a personalului medical”, cod 14-11;

tehnicieni dentari: ,,Condiţiile generale privind asigurarea de răspundere civilă a furnizorilor de aparatură şi dispozitive medicale (14-1 LTHM)”.

60

b2) Acoperirea conferită prin polita este numai Răspunderea profesională (exclusa raspunderea civila fata de terti). In poliţă la rubrica ,, Mentiuni speciale,, se vor inscrie OBLIGATORIU urmatoarele: -

Protocol AMSPPR (cod A002)

-

exclusa raspunderea fata de terti;

b3) Acoperirea conferită prin clauza de îmbolnăviri: se acordă numai pentru medicii stomatologi; Se acordă ca bonus, inclus în preţul acoperirii de malpraxis, cu primă de 1 EUR; Sume asigurate: Deces şi invaliditate: 2500 EUR şi incapacitate temporară de muncă: 5 EUR/zi pentru o perioadă de maxim 60 zile; b4) Franşiza aplicabilă = zero; b5) Plata primelor de asigurare: - medici stomatologi - asistenţi - tehnicieni dentari

- în maxim 6 rate fără majorări; - plata integral şi anticipat; - în maxim 2 rate fără majorări.

Pentru perioade de asigurare subanuale, primele de asigurare se vor calcula cu respectarea normelor prevăzute în Caietul mecanic; b6) Model privind completarea poliţei pentru medicii stomatologi Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 1 • 2008 I


SPECIFICUL ACTIVITĂŢII: MEDIC STOMATOLOG LIMITA GEOGRAFICĂ: FELUL ASIGURĂRII:

în România

în afara României clauza specială

răspundere civilă legala

Prima de asigurare EUR

Felul răspunderii asigurate

Limita răspunderii EUR

1. Răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală a medicilor stomatologi, Sublimita pentru daune morale = 5,000 EUR Conform Clauza speciala atasată

10.000

44

2,500

1

2. Imbolnăviri dobândite în timpul practicii profesionale, pentru suma: - deces si invaliditate =2500 EUR - incapacitate temporară de muncă = 5 EUR/zi, maxim 60 zile

TOTAL PRIMĂ patruzecisicincieur

Cota de primă%

45

Mentiuni speciale: Protocol AMSPPR cod A002; Răspunderea civilă legală faţă de terţi este exclusă din asigurare b7). Comisioane de intermediere: • pentru asigurările de malpraxis nu se va plăti nici un comision de intermediere; • pentru asigurările colaterale, se va putea plăti 50% din comisionul contractual, numai în situaţia în care clientul a avut, până acum, astfel de poliţe încheiate prin intermediari; c) Introducerea poliţelor în programul de gestiune: La introducerea poliţelor în program, se va selecta din ,, câmpul Protocol – AMSPPR cod A002 . Acest lucru este necesar pentru a putea ţine evidenţa acestui portofoliu. 5. Se anexează: a) Contractul de colaborare cu AMSPPR impreună cu anexele aferente, respectiv: - Condiţiile generale privind asigurarea de răspundere civilă profesională a personalului medical (14-11); - Clauza specială privind acoperirea daunelor morale; - Condiţiile generale privind asigurarea de răspundere civilă a furnizorului de materiale sanitare, aparatură şi/sau dispozitive medicale (14-1 LTHM); - Condiţiile privind asigurarea personalului medical pentru riscul de îmbolnăviri dobândite în timpul practicii profesionale. b) Oferta de asigurări de răspundere civilă profesională şi facilităţile acordate membrilor Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Practica Privata din Romania pentru incheierea altor tipuri de asigurari; c) Lista membri A.M.S.P.P.R.(se va transmite in format electronic pe e-mail); d) Lista cu Presedinţii centrelor Judetene ale A.M.S.P.P.R.; 6. Directorii de sucursale vor lua toate măsurile necesare în vederea derulării corecte şi eficiente a acestui contract de colaborare. Director General Adjunct Ileana Cucoş

Director Divizia Asigurări Generale, Aurel BADEA

I nr. 1 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

61


� ������������ ������ � � �������� ��������������������������������������� ��������������� ����������������������������������������� � ��������� � ���������!������ ������� ���������"�� �������������������������������������#����������$� �!�� %� ���$ � ����$ � �����&�$ � �� �$� '�����$��������� � (��� � � � �� � ���� �)����������� �� ������������������������������ ��� ������(���� ������������������������ ������ ����������)�������(���������������������)���� ��� �������(�������$� ��� ��(���������� ����������������� ���������������������� ��&���������(�� ����������(��*����$���������������(����������������(������������������ ������ ������������������������� ��������������������������(��������� ������������ � �

���� ��������#�

• +�,�����-��.�+����,� �����������������������������- � �����$� � ��(����� � • /���"� � ������ � ��&���� � - � �����$ � "�� ������ � �� � ��������� �������� � � ����� ����#� ���0�.������� �������������������������0������ % /� ,�.�/�� ���������������� ������������,������������ % �,110�.� �������������������,������������ �1��������1��&���� ����0������ % ��, �.�� ��(�����������,� ������ ���������� %

2


� ������������������� • ,� � �)��� � (������������ � �� �������� � ��� � �������� � ��&�������� � ���� 0����������� �� ������%������ ���*�*��� ��������������������� � �������������(����� ��������(��*������������ �������(������������ ����������.��((����������������������������(��*�������� ��������� (��� ��$ � ��3�������$ � ���������$ � �� ���� � �� � ����� � )������� ��������������

���������# • ���)�� ������������ ��������� ��������������)����)�������� ��� � �����������4����5��������������� ���������������������������6��� �%7�8 � ��� � &�� � (��*���� � ��* ������� � ������������ � �������)���� �����*������� ������(�������� • 1��*�������� ���������(��� ��$����&����$���3������������������� �� � �������� � ��� � )������� � �� � �(���������� � �� � ���� � � � � ����� 9��:�3�(% ���6�4;�<�=;���� ���8�(��(��� �� ����5�*���� • �������� � ������ �(��������(���� ���(����������� ������������� �� � ������� � �� � ��� � (�������� � 6���9��:���8 � ����� � (������(������ 6������*�����$ � �������� � ��(��*������ � )������� �������������$����� � ��&��������$(������(����8 � �&������� � �� (����# %�=�(�������������� �������)����� ��)��������*���> % � (������ � ������ � # � &�*������ � � � � �������& � � ������ � 6 � 1���� �� 1�������� � ��<�� *� �����������$�� *� ����� ����8� %�(�������� �� ����#��������<������ ����(������ ������������� ��%��������*��

4


���������������� ��

���������� ��������� ������ 24#;;%2?#;;������������(������(������������- � ����� 2?#;;%2@#;;�(����������������������(������(����������������������������� ��&�������� 4;#;;%42#5;������������������3����� 44#5;�(�������������� ��.���������� �(����� ����� ��������� ���� ;A#;;%2;#;;�������� � 2;#;;%25#;;����� ��������� ��������������)����6����� ����(��������8 25#;;%25#5;�9��:�3�(��(����� 25#5;%25#=B�����������(���� �������������%�(����� 2=#;;%2B#;;���������(���* 2B#;;%2?#5;�9��:�3�(��������)�� 2C#;;%2@#5;������ <�(���<������<�������� ���� ��0���� 2A#;;%4;#;;����� 44#;;�(�������������� ��.���������� �(����� �������� ��������� ���� ;A#;;%2;�;;��������� � 2;#;;%25#;;����� ��������� �������6����� ����������8 25�#;;%25#5;�9��:�3�(��(����� 25#5;%25#=B�����������(���� ��������������.�(����� 2=#;;%2B#;;���������(���* 2B#;;%2?#5;�9��:�3�(��������)�� 2C#;;%2@#;; � &�*���� � *� � � �������� � �� � ���< � � *� � � �� � �������< � � *� � � ���� 1���� ��, � 2@#;;%2A#;;����� 44#;;�(�������������� � ��������� ��������� ���� ;A#;;%2;#;;�������� � 2;#;;%25#;;����� ������ �������6������ ����������8 25#;;%25#5;�9��:�3�(��(����� 25#5;%25#=B�����������(���� �������������%(����� 2=#;;%2B#;;���������(���* 2B#;;%2?#5;�9��:�3�(��������)�� 2A#;;%42#;;�����������������3����� �������������������� ���� ;A#;;%2;#;;�������� � 2;#5;%24#5;�&�*����1���� ��1�������� � �<� *� ����������� 25#;;�(��������(������(�������

5


��������� ��#

� ������ �����4;;@������������*�����(�����(����� ��������������������� �������$ � ���� � � �� � ������� � �� � � ������ � �������� � ������� � � � � ������ ��(�����������(��������(������������ ������������� � ������������������ ����������������� ��&����������)������$������ ��� ����&����� � �� � � ������� � ������ � � �� � �� ������ � ��� � �(������������� ���(������������ ���� ����� � ��������� ��������� �����&���������# � ��������� ��� ����(��*������������ ����������������)��� ��������� ���� ����(������������������������������������� � ��$�(��*������������ ���)������&����(��������%(�9���(������ � 1��*�������������������(���������� �������(����# • ����� ���������� • ����� ������������ ������������������� � ����������&�������������(��������������������� ��������&��� )��(��*�������������������������������������������*��0�* �������&��� ( ����)�������������)��� ��� ��������������$��&����������������B�������� 4;;@� '�����*��������������(������(���� ���� �����2$4$5$������ ������ )������������ ��$�(���������&������������������(��� ��������������� � ���)������ � � ���� �� � �� � (������������ � � ��� � ������ � � ���������� ����������������������������������� � 9��:�3�(% ���(��*��������������������)�������������������������� (������ � �� � � (������ � ������ � # � &�*������ � 1���� � � � 1�������� � �< � 1���� � �� ���������<�� *� ����� ��� � (�������� �� ���#��(���<������<�����

��������� ��#� • • • • •

������*������.���(������������(��������� (������(���������&��.������� ����� ������������� (������(�����(���&� �����������(��*�������)�������������������� ������ ��&��������

=

Buletin Informativ Quo Vadis nr 1 2008  

AMSPPR LA SEMINARUL ANTICORUPTIE PENTRU SECTORUL SĂNĂTĂŢII - dr. Dan F. Grigorescu DECIZIA CMDR Nr. 11 din 9 noiembrie 2007 privind organiza...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you