Page 1

6.2013 од 01.06. до 30.0 тна Бесплатна ле озило проверка на в ови за амсм член МАЈ 2013 • Бр. 56

членско списание

Интервју со Ваљон Сараќини, министер за економија на Р.Македонија

Сите активности се во насока на подобрување на безбедноста во сообраќајот Toyota Auris 1.4 D4-D Terra

Златното момче Светско првенство во формула 1

Маратонците го истрчаа вториот круг 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

1


2

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


вовед

АМСМ клуб мобилити Членско списание Издавач: Авто-мото Сојуз на Македонија ул. „Митрополит Т. Гологанов“ бр. 51 1000 Скопје Република Македонија Тел: 02/ 3181-181 Факс: 02/ 3181-119 amsm@amsm.com.mk www.amsm.mk Главен и одговорен уредник: Маргита Поповска Графички дизајн: Кире Томовски Редакција: ул. „Митрополит Т. Гологанов“ бр. 51 1000 Скопје Република Македонија Тел: 02/ 3181-351 Факс: 02/ 3181-349 redakcija@amsm.com.mk www.amsmklubmobiliti.mk Издавачки совет: проф. д-р Спасе Јовковски (претседател) Јово Вангеловски (член) проф. д-р Никола Панов (член) Калинка Танеска (член) проф. д-р Иво Дуковски (член) м-р Никола Ангеловски (член) Марјан Апостоловски (член) Димитар Миновски (член) Надворешни соработници: Жарко Атанасоски Љубомир Анастасовски Данчо Здравковски Николина Стојанова Андријан Трипунов Александар Табаковски

Лектор: Момент Мал Тираж: 10.000 примероци

Сообраќајната култура, фактор за безбедност во сообраќајот Човекот многу често се наоѓа во многубројни, различни ситуации во сообраќајот, во кои учествува со сите свои карактеристики. Во сите сообраќајни ситуации ги проектира својата личност, сопственото знаење, сфаќањата и ставовите - општата и личната сообраќајна култура. Основната стратегија, чија цел е да се постигне повисоко ниво на безбедност на луѓето ги опфаќа едукацијата, воспитувањето и оспособувањето на сите учесници, особено на возачите, за ефикасно учество во сообраќајот, односно стекнување и подигнување на сообраќајната култура на значително повисоко ниво. Процесот на оспособување на учесникот во сообраќајот е сложен, релативно долготраен и перманентен процес што, всушност, треба да трае непрекинато. Безбедноста во сообраќајот ја загрозуваат токму оние возачи кои површно или воопшто не се оспособени за возење, како и учесниците во сообраќајот кои имаат многу ниско ниво на сообраќајна култура. Почетниците-возачи под влијание на нашата сообраќајна некултура, за жал, многу бргу забораваат на знаењето и на практиката како правилно да учествуваат во сообраќајот, со која се здобиле во автошколите. Токму затоа АМСМ, во соработка со МВР, РСБСП, СЗО, Институт за јавно здравје, Министерство за здравство, Општина Аеродром, Амбасада на Холандија, Амбасада на Словачка, успешно ја одбележа Втората Глобална недела за безбедност на патиштата на ОН – Безбедност на пешаците, која во цел свет започна на 6 мај 2013 година и траеше до 12 мај 2013 година. Целта на оваа Глобална недела беше спречување на смрт и на повреди предизвикани од сообраќајни несреќи, со посебен акцент на пешаците -учесници во сообраќајот, а кои се подложени и на најголем ризик. Мајскиот број на печатеното издание на „АМСМ Клуб мобилити“ изобилува со интересни теми што ќе го привлечат вашето внимание. За нас ќе претставува особено задоволство доколку сме успеале преку нашите текстови да придонесеме за подигнувањето на сообраќајната култура на пешаците и на возачите, на младите и на возрасните. Забавувајте со многубројните информации од светот на автомобилизмот, новините во оваа област, со новите модели на возила, како и со натпреварувањата. Следното издание на „АМСМ Клуб мобилити“ очекувајте го во јуни, во електронска верзија на вашите меил адреси и на нашата веб страница www.amsmklubmobiliti.mk

Маргита Поповска главен и одговорен уредник

Печати: Сити Принт - Скопје Банка: Комерцијална Банка А.Д. Скопје Жиро-сметка: 300000000915716 Единствен даночен број: 4030991238264 ISSN 1857-6133

Почитувани членови на АМСМ, Ве повикуваме на нашата е-маил адреса redakcija@amsm.com.mk да ни ги испратите своите е-маил адреси за да можеме да ви го доставиме интернетизданието на списанието „АМСМ Клуб мобилити“. © Сите права се заштитени. Овој труд не смее да биде преведен или копиран во целина или негов дел без дозвола на издавачот. Забрането е било какво складирање и архивирање, електронско прилагодување, компјутерско програмирање или користење со некоја слична или различна технологија позната до денес или која ќе се развие во иднина.

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

3


4

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


С ОД Р Ж ИН А

8

СТИЛ 34 ЗАШТИТЕТЕ СЕ ОД СОНЦЕТО

НОВОСТИ ГЛОБАЛЕН СЕДАН ОД CITROEN

ПОЗНАТИТЕ КАКО ЧЛЕНОВИ НА АМСМ 36 ПРЕФЕРИРАМ ДА СОЗДАВАМ ОБЛЕКА...

АМСМ 9 ПЛЕНАРЕН СОСТАНОК НА ФИА 13 ПОДЕДНАКВА ГРИЖА ЗА СИТЕ АМСМ ИНТЕРВЈУ 15 Сите активности се во насока на подобрување на безбедноста во сообраќајот АВТО-МОТО 17 ЗЛАТНОТО МОМЧЕ 20 ТРЕНДСЕТЕР

hi-tech 39 И ЕГЗИБИЦИЈА И БАЛ НА ВОДА спорт 40 САМО МОТОРИТЕ СЕ ПОДОБРИ ОД ФОРМУЛА 1

ТЕСТОВИ И СОВЕТИ 26 ВНИМАТЕЛНО СО КОРИСТЕЊЕ НА КЛИМА-УРЕД

44 МАРАТОНЦИТЕ ГО ИСТРЧАА ВТОРИОТ КРУГ 49 СЕ ВРАТИ И ПОБЕДИ

ПАТУВАЊА 30 ГЛАВНИОТ ГРАД НА СВЕТОТ

9

историја 38 СИНОНИМ ЗА ЗАДОВОЛСТВО, УДОБНОСТ И КВАЛИТЕТ НА НАЈВИСОКО НИВО

30

15

45 17

26

26 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

5


новости Употреба на ремени и детски седишта Албанија

Австрија

Бугарија

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со безбедносен ремен. Задолжително за патниците на сите седишта опремени со безбедносен ремен. Задолжително за патниците на сите седишта опремени со безбедносен ремен.

Хрватска

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со безбедносен ремен.

Република Чешка

Задолжително за патниците на сите седиште опремени со безбедносен ремен. Задолжително за патниците на сите седиште опремени со безбедносен ремен.

Гераманија

Грција

Задолжително за патниците на сите седиште опремени со безбедносен ремен.

Унгарија

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен.

Италија

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен.

Македонија

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен. Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен. Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен.

Црна Гора Романија

6

Употреба на ремени

Србија

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен.

Словенија

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен.

Турција

Задолжително за патниците на сите седишта опремени со сигурносен ремен.

Деца

Детски седишта се задолжителни за деца под 12 години на предно седиште и за деца под 4 години на задно седиште. Специјални детски седишта или ремени за деца под 14 години или пониски од 1,50 м да се користат и на предните и на задните седишта. Деца под 14 години не смеат да патуваат во возила без соодветен безбедносен систем( ремен, детско седиште). Детското седиште мора да биде според правилото 44/03 на UNECE. Деца на возраст под 3 години не смеат да се транспортира во возила кои не се опремени со детски седишта. Деца на возраст од 3 или повеќе години, пониски од 150 см, можат да патуваат во возило без детски седишта, но тие мора да седат на задните седишта. Деца под 12 години не е дозволено да патуваат во предниот дел на возилото, освен деца до 2 години ако се користи детско седиште свртено назад и со деактивирано воздушно перниче. Деца од 2 до 5 години мора да бидат во соодветно детско седиште на задно седиште. Деца од 5 до 12 години мора да користат ремени за возрасни на задното седиште со додаток за прилагодување според нивната големинa. Деца под 12 години и пониски од 1,50 м. мора да користат безбедносен уред прилагоден на нивната големина кога патува ина предните и на задните седиште на возилото. Деца помеѓу 3 и 12 години мора да се возат на задни седишта. Деца под 3 години не смеат да се возат без детско седиште. Дете до 12 години возраст и пониски од 1,50 м мора да биде во детско седиште или да користи безбедносен уред . Кога детското седиште не е достапно, дете од 3 години и повеќе мора да користи ремен или друг одобрен безбедносен систем на задните седишта на возилата. Деца под 3 години не можат да бидат транспортирани во возило без детско седиште. Деца под 3 години мора да бидат ставени во одобрено детско седиште соодветно за нивната тежина - стандард ЕСЕ R44/03 или понов. Деца на возраст помеѓу 3 и 11 години, пониски од 1,35 метри мора да бидат сместени во соодветно детско седиште. Од 12 години, деца повисоки од 1,35 метри можат да ги користат ремените за возрасни. Деца пониски од 1.50 м. мораат да користат безбедносен уред (седиште) соодветен на нивната тежина. Деца под 3 години дозволено е да патуваат на предните седишта доколку детското седиште е свртено кон назад и нема воздушно перниче или е деактивирано. Деца постари од 3 години и високи 1.35 или повеќе можат да патуваат на задното седиште користејќи ги безбедносните ремени. Деца до 36 килограми и до 150 см, кои патуваат во италијански регистрирани возила мора да бидат поставени во безбедносен систем прилагодени на нивната големина и тежина. Деца до 9 кг мора да бидат сместени во детски седишта свртени наназад. За странски регистрирани автомобили, се применуваат прописите што се во земјата на потекло. Деца под 12 години не е дозволено да патуваат во предниот дел на возилото. Деца под 12 години не е дозволено да патуваат на предното седиште на возилото. Деца под 12 години не е дозволено да патуваат на предното седиште на возилото. Деца до 3 години мора да бидат во детско седиште. Може да биде на предното седиште на автомобилот, свртено кон задниот дел на автомобилота - воздушното перниче мора да се деактивира. Деца од 3 до 12 години не е дозволено да патуваат во предниот дел на возилото. Деца под 12 години, пониски од 1,50 метри, во возила регистрирани во Словенија или во странство, мора да користат специјални ремени прилагодени на нивната големина или специјални детски седишта, како во предниот така и во задниот дел од возилото. Детскиот безбедносен систем мора да одговара на ECE стандард 44/03 или 44/04. Во возилата без задни или предни ремени, децата мора да користат задни седишта.Деца под 3 години неможат да патуваат во возила каде нема детско седиште. Деца под 3 години не смеат да патуваат во возило без детско седиште. Доколку патуваат на предно седиште во детско седиште свртено кон назад, воздушното перниче мора да е деактивирано. Деца пониски од 150 см. и до 36 Кг. мора да се возат на задно седиште во соодветен безбедносен систем. Деца повисоки од 150 см. може да користат ремени за возрасни, но на задното седиште.

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

Ажурирано: Април/Мај 2013 година Подготвува: Информативен центар тел: 15 555

Држава


5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

7


Новости

Citroen C4 L

SSC Tuatara

А

Глобален седан од Citroen

Моќта на 1700 коњи

мериканската мануфактура Shelby SuperCars со Tuatara му фрла ракавица в лице на Bugatti Veyron SS чии 1200 КС личат како детска играчка во однос на 1700 КС ослободени од нејзиниот 6.9 литарски битурбо V8. Меѓутоа во SSC не сакаат да го оптоваруваат до максимум својот V8 и заради негова долговечност моќноста ја ограничуваат на 1350 КС и 1735 Nm. И тие се доволни за максимални 442 km/h, или, 11 km/h повеќе од Veyron SS. Приказната за масивната моќност го сврте светот кон монструозната Tuatara за која SSC пред почетокот на производството има добиено околу 100 порачки и покрај почетната цена од 696.000 евра. •

C

itroen го прикажа својот нов глобален автомобил седан верзијата на популарниот С4. Моделот е развиен за пазарите во Латинска Америка, Кина и во Русија каде што и ќе се произведува. Citroen C4 L е поставен на платформата на актуелната генерација на хечбекот С4 и е позициониран над глобалниот седан C-Elysee. Дизајнот целосно е направен во студиото на Citroen во Шангај. Седанот веќе се продава во Кина, наскоро го очекуваат во Русија, а за пазарите во Јужна Америка ќе се прави во Аргентина. Под хауба работат бензинските мотори VTi 72 и VTi 115 кои во Јужна Америка ќе работат и на биоетанол. •

MG3

Л

Morris Garages се враќа во игра

егендарната британска марка Morris Garages која е возобновена благодарение на кинескиот гигант SAIC, конечно во Европа го испраќа својот најмал модел MG3, кој директно ќе му конкурира на Mini. Меѓутоа Mini нема да биде единствениот што ќе го почувствува ударот на MG. Од MG3 треба да се плашат и Citroen DS3, Fiat 500 и Opel Adam. Европската верзија на MG3 прилично се разликува од моделот наменат за Кина. Се нуди во три нивоа означени како TS1, TS2 и TS3, а под хауба работи бензинец 1.6 со 105 КС спарен со 5 степен рачен менувач. Ќе се прави во фабриката на MG во Бирмингем и ќе стартува со цена од 11.500 евра.• 8

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


амсм

ПРОЛЕТНИ СОСТАНОЦИ НА ФИА РЕГИЈА I

Интернационална клубска конференција 2013 Во период од 13 до 17 мај 2013 година, во Виена, Австрија, во организација на Австрискиот клуб домаќин, ОеАМТЦ, се одржаа пролетните состаноци на ФИА Регија I, која регија ја сочинуваат вкупно 108 клуба членки од европските и африканските земји како и Блискиот и Средниот Исток. На Конференцијата присуствуваа 69 клубови од 56 земји на регијата со 287 делегати. АМСМ присуствуваше со своја делегација предводена од Претседателот на Собранието на АМСМ, Проф. Д-р. Спасе Јовковски. Координативен Форум за клубовите нА Централна и Источна Европа Покрај редовните извештаи за клубските активности, нај-битен „елемент“ на овој состанок на КОФО беше изборот за претседател и потпретседатели бидејќи мандатот од четири години на досегашното раководтсво измина. Претседателот Јовковски ја повлече својата кандидатура за повторен реизбор за Претседател при што номиниран за Претседател на КОФО остана само Претседателот на АМЗС - Словенија, Данијел Старман, кој едногласно ги доби гласовите на сите присутни и беше избран за Претседател на КОФО во период од следните четири години. •

Според Интерниот Правилник на КОФО досегашниот Претседател, Спасе Јовковски е избран за почесен Претседател на КОФО.

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА НА ФИА РЕГИЈА I Најважна точка на Пленарната Седница беше изборот на Претседател на ФИА Регија I, затоа што досегашниот Претседател Вернер Краус ја напушти функцијата по два последоватални мандати од четири години. Кандидати за номинација на Претседател на ФИА Регија I беа: - Карлос Барбоса, Претседател на АЦП – Португалија - Тиери Вилемарк , Извршен Управител на ТЦБ – Белгија,

Клубската Интернационална Конференција ја посети и во работата на поедини состаноци учествуваше и Претседателот на ФИА, г-дин Жан Тод

Од присутните 69 клубови заедно со добиените полномоштва за глас, право на гласање имаа 80 гласа вкупно, од кои Тиери Вилемарк освои 59 гласа наспроти 19 за Карлос Барбоса додека два гласа беа неважечки. Нов Претседател на ФИА Регија I за мандат од четири години е избран Тиери Вилемарк. •

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНОСТ НА ФИА РЕГИЈА I АМСМ со проектот „е-испити“ го освои третото место за иновативност на меѓународниот конкурс за иновативност 2013 год. во организација на ФИА, кој е отворен за учество на сите клубови членки на ФИА Регија I. Наградата која беше доделена на пленарната седница на FIA, која се одржа од 14-17 мај во Виена, ја прими претседателот на АМСМ проф. д-р Спасе Јовковски, а презентација на проектот пред присутните одржа стратегискиот менаџер на АМСМ м-р Ирена Миновска. На меѓународниот конкурс за иновативност ФИА Регија I 2013 год, второто место му припадна на проектот на авто-мото клубот од Јужна Африка, а првото место на проектот на автомото клубот од Италија. •

Презентацијата на проектот ја одржа м-р Ирена Миновска

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

9


амсм Повеќе информации на АМСМ инфо линија

02/ 3181-181

Со АМСМ членство до подарок Од 01.06-31.07.2013 год. со секое купено АМСМ членство Classic и Europe Premium, добивате специјален АМСМ подарок – брендирана АМСМ маица. Промотивната акција важи само за АМСМ Скопје – Чаир. •

Со АМСМ и Сава Осигурување до изненадување Попуст во износ од 200,00 ден на технички преглед во пакет со полиса за автоодговорност од Сава осигурување, само во АМСМ Станицата за технички преглед во Велес. Акцијата трае до 31.08.2013 год. •

Нова верзија на АМСМ мобилната апликација Излезе нова верзија на АМСМ мобилната апликација, наменета за корисниците на Android и iPhone мобилни телефони. Во новата верзија на АМСМ мобилната апликација, корисниците имаат на располагање детални информации за патување во над 30 европски земји, како информации за максимална дозволена брзина, законска регулатива за користење на мобилен телефон и висината на казните, поважни телефони за земјата во која патуваат:полиција, брза помош и сл., дозволено количество на алкохол, потребни документи за влез, задолжителна опрема и сл. Тука се и дневните информации за состојбата на патиштата, состојбата на граничните премини, калкулаторот за патна оддалеченост од една локација до друга и уште многу други корисни информации кои секое патување го прават безгрижно. Во неа имплементиран е и проектот „АМСМ Репортер“. „АМСМ Репортер“ е програма која има за цел да ја разбуди општествената одговорност кај секој учесник во сообраќајот за доброволно известување за нарушен сообраќаен режим низ Република Македонија и на тој начин да овозможи навремено информирање за евентуални застои во случај на работа на пат, застој на граничен премин, блокада, одрон, сообраќајна незгода, сообраќај во колона или различни услови кои наметнуваат потреба од внимателно возење. За сите АМСМ репортери кои активно ќе известуваат за нарушен сообраќаен режим ќе следуваат награди! Па така, доколку во текот на една календарска година еден АМСМ Репортер има најмалку 10 објавени известувања за нарушен сообраќаен режим, добива гратис АМСМ Classic членство, кое вклучува услуги во вредност од 21.728 ден. •

10

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


амсм Повеќе информации на АМСМ инфо линија

02/ 3181-181

Започнува бесплатната летна проверка на возило за АМСМ членови Од 01.06 -30.06.2013 год. направете бесплатна летна проверка на возило за АМСМ членови, која ги вклучува следните услуги: - замена на масло и филтер за масло, - замена на филтер за воздух, за клима уред и за гориво - проверка на сопирачки и глицерин - проверка на осветлување и на акумулатор - превентивен технички преглед (проверка на амортизери, предница и возна постројка) - проверка на компјутерски грешки во возилото со помош на OBD (On-board diagnostics) -во АМСМ сервисот во Скопје-Центар, Велес и во Битола Во рамките на акцијата за бесплатна летна проверка на возило за АМСМ членови, дополнително добивате: - 20% попуст на проверка и промена на фреон во клима уредот - 10% попуст на филтер за клима уред (само во АМСМ сервисот во Скопје-Центар и во Велес) - Специјална цена за АМСМ членови за проверка на геометрија на возило-центрирање на преден и заден трап (само во АМСМ сервисот во Скопје-Центар) Бесплатна летна проверка може да направите во АМСМ Скопје-Центар, во АМСМ Велес, АМД Струга и во АМД Битола. Побрзајте и закажете ја својата бесплатна летна проверка на АМСМ инфо линија на 02/3181-181.•

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

11


амсм

Втора Глобална недела за безбедност на патиштата на ОН – Безбедност на пешаците

Подеднаква грижа гиижа за сите Повеќе од 5.000 пешаци неделно се жртви на несреќи на пешаците низ светот. Краткорочна цел на Неделата беше да нема ниту една жртва-пешак во периодот од 6 до 12 мај 2013 година.

А

вто мото сојуз на Македонија, во соработка со Министерството за внатрешни работи, Републичкиот совет за безбедност на патиштата, Светската здравствена организација, Институт за јавно здравје, Министерство за здравство, Општина Аеродром, Амбасада на Холандија, Амбасада на Словачка, ја одбележа втората Глобална недела за безбедност на патиштата на ОН – Безбедност на пешаците, која во цел свет започна на 6 мај 2013 год. и траеше до 12 мај 2013 год. Оваа Глобална недела имаше задача да даде активна примена на потребните мерки и да придонесе за постигнување на целта на Декадата за акција за безбедност во сообраќајот на патиштата 2011-2020 година, за спасување 5 милиони животи. Во Македонија, од почетокот на годинава бројот на пешаци-жртви во несреќи е зголемен за 50 проценти во однос на

лани. Неопходно е зголемување на свеста кај пешаците, да ги користат пешачките премини и да ја искоренат навиката за поминување каде било, па дури и на најфреквентните улици. Возачите, пак, исто така, треба да внимаваат затоа што пешаците се најранлива категорија учесници во сообраќајот. Такви апели упатија претставниците на повеќе институции што координирано ги почнаа активности за подигнување на свеста кај пешаците и кај возачите за поголема безбедност во сообраќајот. Активностите беа дел од Глобалната недела за безбедност на патиштата на ОН, што годинава им беше посветена на безбедноста на пешаците. - Се надеваме дека со вакви активности ќе се намали бројот од пет милиони жртви и 50 милиони повредени во цел свет и сите учесници во сообраќајот, особено пешаците, ќе се поттикнат да внимаваат на сопствената безбедност, со што ќе се постигне намалување на

Сообраќајната свест се гради со години, рече Миновски, истакнувајќи оти е особено значаен и личниот пример на постарите возачи

12

Наша обврска е да направиме се што е можно да го свртиме вниманието на сите учесници во сообраќајот за потребата од одговорно однесување, посочи Јанкулоска.

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

оваа катастрофална бројка, изјави Димитар Миновски, генерален секретар на АМСМ. Според Миновски, статистиките на надлежните институции покажуваат дека половина од жртвите во несреќите што се случуваат се пешаци, поради што се потребни координирани активности за подигнување на нивната свест. - Бројот на лица кои се нови возачи расте и активностите треба, на некој начин, да се насочат кон помладите категории, а тоа мора да се реализира во координација со повеќе јавни органи за да може да се подигне јавната свест кај пешаците. Председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот РСБСП, Никола Ангеловски, апелираше сите учесници во сообраќајот, особено пешаците, да внимаваат каде поминуваат и да ги користат пешачките премини. - За жал, годинава бројот на жртви е зголемен за повеќе од 50 проценти во Председателот на РСБСП истакна дека советот ја поддржува иницијативата на Град Скопје за поставување нови пешачки острови, со што се намалува брзината на движење на возилата ...


Дефиле на учениците од Аеродром по повод Неделата за безбедност на пешаците

амсм

однос на лани. И пешаците треба да внимаваат, но и несовесните возачи. На повеќе места се користат премини, но не во цел град. Кај Градска болница и на некои други пофреквентни места навистина има проблем, бидејќи пешаците не ги користат пешачките премини, а возачите се доведуваат во ситуација да го забавуваат сообраќајот и можни се одредени сообраќајни незгоди, изјави Ангеловски. Советот најави доделување на пешачки семафори на Град Скопје, што ќе се постават на најфреквентните места, во зависност од процената.

овошна опомена за пешаците и возачите

Министерката за внатрешни работи на Република Македонија, Гордана Јанкуловска, заедно со претставници од Амбасадата на Словачка, Автомото сојуз на Македонија - АМСМ и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата делеше едукативни флаери за безбедноста на пешаците и жолт лимон или сочно јаболко за прекршок во сообраќајот. Со овошна опомена поминаа пешаците и возачите кои на 8.5.2013 година кај „Југодрво“ неправилно го минаа булеварот „Кочо Рацин“. Акцијата на МВР, Амбасадата на Словачка и на АМСМ беше дел од Глобалната недела за безбедност на пешаците во сообраќајот. Истиот ден, како дел од предвидените активности, на пешачкиот премин кај „Југодрво“, локација на која се регистрирани и најголеми повреди, се делеа флаери со поуки за пешаците.

Дефиле на учениците од Аеродром

Општина Аеродром се вклучи во овој голем проект, бидејќи сметаме дека токму преку сообраќајната едукација на најмладите, кои се директни учесници во сообраќајот, ќе придонесеме да се подигне нивото на знаења од областа на сообраќајот, сообраќајните правила, прописи и етиката во сообраќајот, изјави Ивица Коневски, градоначалник на општина Аеродром, на (10.5.2013 година) свеченото делење сообраќајни елечиња за основните училишта, што се спроведе пред ТЦ „Бисер“. Тој додаде дека на овој начин општината се залага колку што е можно повеќе да се намалат сообраќајните незгоди, во кои жртви се токму децата. Сообраќајните елечиња, донација од Амбасадата на Холандија, се наменети за наставниците од основните училишта во општина Аеродром, кои ги запираа возилата за да може учениците безбедно да ги поминат улиците. Холандската амбасадорка Мариет Шурман изјави

дека ги донираат овие елечиња со цел децата да може подобро да бидат видени и со тоа безбедно да стигнат в училиште. За возачите, пак, како што рече, најголем подарок ќе биде детската насмевка што ќе ја добијат секогаш кога ќе застанат и ги пропуштат децата на пешачки премин. Донацијата на сообраќајните елечиња е дел од активностите со кои се одбележа Неделата за безбедност на пешаците во сообраќајот што се реализираше во рамките на проектот Декадата за акција за безбедност во сообраќајот 2011-2020 година. Инаку, во седум основни училишта во општината беа спроведени активности за безбедност на пешаците во сообраќајот, чија цел беше да се подигне свеста кај младите, но и кај граѓаните за безбедноста во сообраќајот, како и глобално да се намалат незгодите и жртвите- легенда

Општината се залага колку што е можно повеќе да се намалат сообраќајните незгоди, во кои жртви се токму децата., ни потврди градоначалникот Ивица Коневски

Со овошна опомена поминаа пешаците и возачите

ЕДУКАТИВЕН НАСТАН ЗА НАЈМАЛИТЕ

АМСМ, како организатор на целата Глобална недела, овој настан го посвети токму на најранливата категорија пешаци – децата, кои на едукативен и забавен начин беа едуцирани како да научат да ги почитуваат и да ги потсетуваат родителите за примена на сообраќајните правила и прописи. За присутните специјално настапија супер ѕвездичките, а настанот го збогатија и кловнот Лили, аниматори, жонглери... Се иницираше кај возрасните присутни да се разбуди чувството на хуманост и да се натераат да бидат хумани и да ги откупат детските цртежи, а собраните стедства да се донираат во хуманитарни цели. АМСМ на најпопуларната социалната мрежа FB организираше гласање на сите детски цртежи кои беа изложени на продажба во трговскиот центар Сити Мол. Цртежот кој доби најмногу лајкови, АМСМ го откупи од сопственикот за изност од 100 евра. Најмноги лајкови имаше Павел Николовски од ОУ “Димитар Македонски" , I-б одд. Аеродром, кој собра 361 like! “-легенда На овој завршен настан присуствуваше претставник од сите поддржувачи (организации), при што благодарност беше упатена и до печатените и електронските медиуми кои во текот на целата недела отстапија простор за овие активности. Се надеваме дека и понатаму ќе има успешни кампањи – акции и дека АМСМ, во соработка со сите надлежи институции, ќе придонесува во подигнувањето на јавната свест и на сообраќајната култура во сообраќајот во РМ. • Росана Јанков

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

Способноста да се влијае на безбедноста на пешаците е важна компонента во напорите за превенција на сообраќајните повреди беше еден од заклучоците на СЗО

Неделата за безбедност на пешаците заврши со активностите во „Сити мол“. Средствата од купените детските цртежи се донираа во хуманитарни цели.

Цртежот на Павел Николвски кој доби најмногу лајкови, АМСМ го откупи за 100 евра.

13


амсм ИНТЕРВЈУ

Интервју со Ваљон Сараќини, министер за економија

Сите активности во насока на подобрување на безбедноста во сообраќајот

Покрај направените суштински измени заради подобрување на безбедноста во сообраќајот и техничко доуредување на Законот, со измените и дополнувањата на Законот за возила Министерството за економија направи усогласување на одредбите од Законот за возила со спомнатите директиви на Европската унија.

14

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


а м с м ИНТЕ Р ВЈУ

П

овод за разговор со министерот за економија Ваљон Сараќини беше примената на Законот за возила, како и бенефитите што произлегоа од него за граѓаните и за државата, со што се направи усогласување со регулативите и директивите на ЕУ. Министерот зборуваше и за горливиот проблем на тема легализација на тракторите и тракторските приколки, за увозот на автобуси со стандард ЕУРО 2, за активностите во секторот за минерални суровини, како и за зголемувањето на буџетот за субвенционирање на организираниот странски промет, со што има пораст на туристи во земјата... • Министерството за економија е носител на Законот за возила и најголем дел од подзаконските акти што произлегуваат од овој Закон. Законот и подзаконските акти беа донесени во 2008 година, но дали се имплементирани во практиката? Сараќини: Причината за регулирање на областа возила со транспозиција на европските директиви произлегува од потребата во Република Македонија да се воспостават еднакви правила за создавање еднакви услови на домашното производство на возила и нивни делови, опрема, системи и самостојни технички единици во однос на условите што важат за увоз на сите овие сегменти од земјите-членки на ЕУ и трети земји со ЕУ-сертификати. Секако, меѓу причините се и усогласувањето на постапката за вршење хомологација на европско ниво, регистрацијата на возила, техничките прегледи на возила, како и воспоставувањето еднакви критериуми и услови за работа на телата за оцена на сообразност за вршење постапка за сообразност на возилото со телата што работат во ЕУ. Притоа, би сакал да напомнам дека со овој Закон за првпат ги уредивме постапката за хомологација, односно одобрување за увезени и домашни возила и нивни делови и опрема, дефинирањето на вршењето инспекциски надзор во работата на техничките служби или техничките прегледи за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, како и трошоците по кои ќе работат органите за одобрување и правните лица за вршење постапка за сообразност на возилото. Со донесувањето на Законот за возила се создаде и правна рамка за системот за соодветна структура на телата за оцена на сообразност и органот за одобрување, идентификацијата на возилата и нивните делови, опрема, системи и самостојните технички единици. Во секоја од деветте глави на Законот за возила се дефинирани и надлежностите на институциите, како и прекршочните

одредби, а врз основа на овој Закон, од 2008 година до денес, се донесени и имплементирани во практика 39 правилници, а четири се во постапка на изготвување.

оцена на техничката состојба на возилата. Законот за возила го усогласивме и со Законот за прекршоци, Законот за инспекциски надзор и Законот за општа управна постапка.

• Беше истакнато дека со предложените измени и дополнувања на Законот за возила ќе дојде до целосно усогласување на домашната терминологија со терминологијата на европското законодавство, односно овозможување на ист третман на половните со новите возила. Сараќини: Покрај направените суштински измени заради подобрување на безбедноста во сообраќајот и техничко доуредување на Законот, со измените и дополнувањата на Законот за возила Министерството за економија направи усогласување на одредбите од Законот за возила со спомнатите директиви на Европската унија. Притоа, направивме приспособување на одредбите од Законот за возила со реалната состојба во сообраќајот и предложивме решенија што веќе поволно се применуваат во ЕУ и во регионот. Се отиде чекор напред кон натамошно усовршување на техничките параметри и карактеристики во работењето на техничките служби за вршење хомологација и техничките станици за вршење технички преглед на возила, како и доуредување на постапките за стручно и овластено испитување и преглед на возилата пред издавање лиценца за стручно знаење на стручните лица. Се овозможи правните лица за технички преглед на возилата, кои со овластување на министерот за економија ги вршат работите во постапките за идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилото, да можат истата постапка да ја спроведат и за користени возила, а услугите во својот делокруг на работата да ги наплатуваат во согласност со Правилникот за висината на трошоците на правните лица за идентификација и идентификација и

• Каква е соработката на Министерството за економија со овластените технички служби при носењето на законските и подзаконските акти и дали постои некоја работна група или тело кое активно учествува во носењето на прописите? Сараќини: Техничките служби кои вршат единечно одобрување на возилата и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, како и правните лица за технички преглед, овластени за вршење идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, активно се вклучени во процесот на донесување или изменување и дополнување на законските и подзаконските акти. Овластените технички служби, преку свои претставници, учествуваат во работата на работните групи што се формираат во согласност со потребите за донесување или за изменување на прописите. Впрочем, при измената и дополнувањето на Законот за возила, во најголем дел, предлозите од овластените технички служби беа прифатени и вградени во предлог-законот. • Една од економските мерки на Владата на РМ е проектот за легализација на тракторите и тракторските приколки, актуелен проблем во РМ што постои од осамостојувањето на државата. Какви се резултатите при спроведувањето на оваа мерка која ја реализира Министерството за економија? Сараќини: Со последните измени на Законот за возила беше предложено решение со кое се овозможува нерегистрираните трактори и тра кторски приколки, кои немаа доказ за сопственост, прво да бидат легализирани, а потоа и регистрирани. Како резултат на ваква-

Во разговор со главниот и одговорен уредник на „АМСМ Клуб Мобилити“, Маргита Поповска, министерот Сараќини зборуваше и за идните планови на Министерството за економија

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

15


амсм

Со донесувањето на Законот за возила се поставуваат нови солидни правни основи во проблематикатанамоторнитевозила и се врши усогласување со правото на Европската унија, односно со acquie communitare. Имено, во него се опфатени повеќе европски директиви и тоа 2007/46/ ЕС - за воспоставување рамка за одобрување возила, 96/96/ЕЕС за технички прегледи на возила и 1999/37/ЕС за документи за регистрација на возила, изјави министерот Сараќини та мерка овластените технички служби и правните лица за технички преглед во периодот од 10 октомври 2012 година до 30 април 2013 година издадоа 23.393 согласности за регистрација на трактори и тракторски приколки. Основните судови во постапката за утврдување сопственички статус на трактори и тракторски приколки (легализација), заклучно со 30 април 2013 година, до МЗШВ доставиле 12.337 известувања за објавување на огласните табли во подрачните единици при Министерството, врз основа на добиените барања за издавање решенија за утврдување на сопственичкиот статус на тракторите и тракторските приколки. За веќе објавените барања, до 30 април 2013 година, основните судови издале 1.274 решенија за утврдување на сопственичкиот статус на тракторите и тракторските приколки. Врз основа на наведената состојба, Владата на Република Македонија го задолжи Министерството за економија да подготви изменување и дополнување на Законот за возила, со што ќе се пролонгира рокот за легализација на тракторите и тракторските приколки до 30 септември 2013 година. Соодветно на ова, до истиот датум се продолжи и периодот за нивна регистрација, а законското решение веќе е во собраниска процедура. • Информациите велат дека Министерството за економија повторно го продолжи рокот за увоз на автобуси со стандард ЕУРО 2. Што се постигна со оваа мерка во изминатите две години и дали имате бројки во смисла на обновување на возниот парк, што значи и зголемување на безбедноста во сообраќајот, бидејќи се работи за возила што вршат превоз на патници? Сараќини: Министерството за економија објави Правилник за измена и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило, со кој се овоз16

можува продолжување на рокот за увоз на употребувани возила од категориите М2 и М3 (минибуси и автобуси) со исполнет стандард ЕУРО 2, до 31 декември 2013 година. Правилникот е објавен минатиот месец и до крајот на април се увезени 15 возила од наведените категории М2 и М3 (минибуси и автобуси). Во изминатите две години вакво олеснување за увоз на употребувани возила од категориите М2 и М3 со исполнет стандард ЕУРО 2 беше направено во два наврата. Во периодот од ноември 2011 до април 2012 година беа увезени вкупно 289 употребувани возила од оваа категорија, а во периодот од јули 2012 до 28 февруари 2013 година се увезени 164 употребувани возила од категоријата минибуси и автобуси. По воведувањето на мерката за увоз на автобуси/минибуси со стандард ЕУРО 2, односно од јули до декември 2012 година, значително е подобрена претходната состојба, односно процентот на возилата без стандард ЕУРО паднал на 18 отсто, а процентот на возилата со стандард ЕУРО 0 паднал на 5,5 отсто, што значи дека процентот на овие две групи возила е двојно намален и изнесува 23,5 отсто наспрема дотогашните 65 отсто. Покрај ова, 6,5 отсто од возилата исполнуваат стандард ЕУРО, стандард ЕУРО 2 исполнуваат 1,53 отсто, што претставува двојно зголемување, 13 отсто исполнуваат стандард ЕУРО 3, 3 отсто се со стандард ЕУРО 4, а само 1 отсто се со стандард ЕУРО 5. • Кои се Вашите приоритети во наредниот период? Сараќини: Во моментов, секторот за минерални суровини е еден најдинамичните кога гледаме од аспект на позитивни поместувања во македонската економија, нов свеж капитал, странски инвестиции, а со текот на времето и нови вработувања. Со цел да се олеснат процедурите направивме из5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

мени во Законот за минерални суровини, а деновиве доделивме концесии за геолошки истражувања на 50 локации, по најголемиот јавен повик што досега е објавен. Во изминатиот период регистриравме и неколку поголеми странски инвестиции, а интересот за јавните повици за експлоатација е многу голем. Енергетиката, исто така, е еден од стожерните сектори на стопанството и во тој дел постојано има активности, но и комплексни инвестициски проекти, а во последно време, на мое големо задоволство, имаме голем број активности поврзани со енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, што предизвикува и огромен интерес кај нашите граѓани. И годинава тие во сè поголем број аплицираат за субвенционирање за купени и вградени соларни колекторски системи, што само покажува колку се менува свеста кај нас за користење обновливи извори на енергија, од една страна, и штедење на електричната енергија, од друга. Развојот на туризмот останува високо на листата на приоритети на нашата земја, што уште еднаш го докажавме со воведувањето нови мерки за поддршка на развојот на туризмот, кои се очекува во иднина да резултираат со уште поголем број странски туристи во Македонија. Покрај тоа, од оваа година субвенционирањето, освен за земјите од Бенелукс, ќе важи и за Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Русија, Украина, Обединетите Арапски Емирати и Јапонија, од 2014 година субвенциите ќе важат и за туристите од Кина и Индија, а од 2015 година и за Казахстан, Азербејџан, Катар, Германија, САД и Англија. Се планира зголемување на буџетот и кај субвенциите за нискобуџетни летови, односно за 2013 година се обезбедени 86.000.000 денари, а за 2014 година дури 135.000.000 денари. Сметам дека развојот на претприемаштвото и континуираниот дијалог со бизнис-заедницата се основа за одржлив развој на нашата економија, па во програмските активности понудивме поддршка за малите и за средните претпријатија за воведување стандарди, за женското претприемаштво, за занаетчиите, а со помош на УСАИД направивме еден портал, Конкурентност.мк, што се покажа како потребна и многу корисна алатка за нашите бизнисмени. • Покрај службените обврски, веројатно, Ви останува малку слободно време. Како го користите,? Сараќини: Во право сте, имам екстремно малку слободно време со оглед на динамиката на обврските. Но, уживам да ги „полнам батериите“ со семејството. Сопругата Мимоза и ќеркичката Лиза најдобро знаат да ме релаксираат по напорниот ден, без разлика дали тоа време го поминуваме во домот или некаде надвор, на прошетка. • Маргита Поповска


АВТО-МОТО

Тест: Toyota Auris 1.4 D4-D Terra

Новиот Auris е типичен претставник на новиот бран возила кои доаѓаат од Toyota. Предводник на новиот модерен стилски израз со нагласена динамика во возењето, кој се наметнува како еден од најрационалните модели во сегментот

Златното момче

П

олека, но сигурно јапонскиот гигант Toyota одлучи, освен опеаната механика, на своите клиенти да им понуди нешто повеќе. Имено, соочени со сè поголемата конкуренција, која своите автомобили ги пласира со модерен дизајн, покрај кои претходните генерации на возилата од јапонската марка изгледаа помалку атрактивно, дизајнерите ги засукаа ракавите и одлучија да заиграат на дизајнерската карта.

Острите мода

линии

се

во

Од минатата година евидентни се промените кои внесуваат повеќе возбуда во изгледот на моделите кои тукушто се лансираат под капата на најголемиот производител 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

на автомобили во светот, така што новата генерација на Toyota Auris е обликувана со далеку поагресивен екстериер кој го красат доста остри линии, но и пониска силуета отколку претходникот. Предниот дел од автомобилот делува доста агресивно, а воедно е облагороден со веќе неизбежните ЛЕД светла. Страничната силуета е, исто така, променета и сега е евидентно пониска, а воедно оддава впечаток дека автомобилот е многу подолг од првата генерација. Значителни се промените и на задниот дел кој е изведен по пример на најмалиот хибриден модел од гамата Lexus што на целата приказна ù додава примеси од премиум сегментот. Севкупниот впечаток кој го остава надворешноста е со изразена динамика и карактер, 17


АВТО-МОТО

елементи кои со сигурно треба да го привлечат вниманието на повеќето европски купувачи

Квалитетни материјали и повеќе простор

Во внатрешноста се направени коренити промени, дизајнот на кокпитот е ориентиран кон возачот и сите

материјали кои се употребени во изработката на кабинскиот простор се сo значително висок квалитет и се меки на допир. Возачката позиција се пронаоѓа лесно, а примарните и секундарни команди се логички распоредени на дофат и едноставни за користење. Единствената замерка оди на сметка на малото задно стак-

ло, кое нуди мала видливост и прави проблем, особено кога треба да се вози наназад. Генерално габаритите на внатрешноста сега се поголеми, со што е овозможен подобрен комфор на патниците, како на предните, така и на задните седишта. Придобивка од новите димензии бележи и волуменот на багажникот кој во новата генерација е зголемен и има капацитет од 360 литри, доколку и тоа не е доволно задната клупа се соборува во сооднос 60/40 и тогаш волуменот достигнува 1.200 литри.

Мал но сосема доволен

Дизајнот на кокпи¬тот е ориентиран кон возачот а сите материјали кои се употребени во из¬работката на кабинскиот простор се сo висок квалитет.

18

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

Моторната понуда е составена од 5 агрегати кои се одликуваат со исклучителна економичност и ниска емисија на штетни гасови. Од нив 2 бензински, 2 дизели и 1 хибридно погонуван модел. Сите мотори се опремени со 6 степени мануелни менувачи, а како опција се нуди и автоматски ММТ менувач и CVT континуирана бесстепена трансмисија. Под предниот поклопец на тестираниот Auris е поставен добро познатиот 1.4 литарски турбодизелски агрегат кој е приспособен на 6 степен мануелен менувач, со кој досега сме


АВТО-МОТО

имале прилика да се дружиме во неколку наврати и секогаш сме имале пофални зборови. Агрегатот од 1.4 литри зафатнина испорачува 90 КС кои пак се во целост достапни при 3.800 врт./мин. Иако, со мал работен волумен, агрегатот одлично го движи автомобилот пред сè благодарение на влечната сила од 205 Нм кои се на располагање во распон од 1.800 до 2.800 врт./мин. Комбинираната декларирана потрошувачка изнесува 4,2 литри на 100 изминати километри, но во реални услови таа е за речиси еден литар повисока. Затоа со полн резервоар кој има зафатнина од 50 литри возењето на 1000 километри со едно полнење се речиси реалност.

Динамичен но пред сè комфорен

Во реални услови на користење, Auris плива како риба во вода по градските сообраќајници, а ниту кривулестите планински патишта не му се голем проблем. Динамиката во возењето е

Волуменот на багажнио т простор изнесува просечни 360 литри .

Управувачот доаѓа со аудио команди и во основниот пакет на опременост.

подобрена во однос на претходната генерација, но не е во врвот од класата. Сепак, со Auris може да се вози доста динамично. Потпирањето на задната оска кај послабите моторни опции, каков што е и тестираниот, е изведена преку торзиона оска, додека моторите со повеќе од 100 КС поседуваат независна оска со двојно потпирање. Во тестираниот модел со соодветниот мотор не е реално да се бараат спортски карактеристики, затоа пак комфорот во возењето е во прв план. На крајот, може да заклучиме дека Јапонците со новата генерација на Auris го постигнаа току тоа кон што посакуваа. Дизајнерски допадлив автомобил со извонреден комфор во кабината и динамика во возењето која ќе ги задоволи потребите на повеќето рационални купувачи. • Данчо Здравковски

Задната светлосна група навлегува длабоко во вратата од багажниот простор.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ Мотор:

Четирицилиндричен, турбодизел

Зафатнина:

1364 см3

Моќност:

90 КС При 3.800 врт/мин.

Менувач:

6 Степен мануелен

Погон:

На предните тркала

Потпирање:

Напред: НезависноMcPherson Назад: Торзион оска

Сопирачки:

Напред: Вентилирачки Дискови Назад: Дискови

Гуми:

195/65 R15

Маса на возилото:

1.270кг

Димензии: Д/Ш/В:

4.275 / 1.760 / 1.460 мм

Забрзување од 0 до 100 км/ч:

12.5 секунди

Максимална брзина:

180 км/ч

Цена на тестираниот модел:

15.990 евра

елно а група е дополнитсве тла. Предната светлосн е ЛЕД ит жн збе неи е веќ со облагородена

имсија is со мануелна транс Сите верзии на Aurт пренос. н епе ст 6 ваа еду пос

Понудата на простор на задниот дел е во врвот на класата

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

19


АВТО-МОТО

Renault Clio 0.9 TCE Expression

Clio изгледа многу модерно од кој агол и да се погледне, на моменти делува спортски и агресивно, а од друга страна префинето и шик, како најдобро скроено парче на француска дизајнерска гардероба.

20

Трендсетер

В

о сегментот во кој се натпреварува ретко кој од конкурентите може да се пофали со изглед на кој од прва паѓаат и оние кој до скоро беа тврдокорни противници на француското поимање за автодизајн. Синтезата со надворешноста е забележлива во уредувањето на внатрешниот дел од автомобилот, а продолжува под предниот капак каде што е сместен модерниот трицилиндричен турбомотор со исклучителни перформанси.

Перфектно скроен костум

За да нема забуна на почетокот, веднаш ќе кажеме дека новото Clio ќе биде достапно единствено во верзија со пет врати, бидејќи според 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

производителот само 20% од купувачите на претходната генерација се определија за моделот со три врати. Но, тоа воопшто не му штети на надворешниот изглед на автомобилот, бидејќи рачките за отворање на задните врати се вешто скриени во Ц столбот, така што стандардниот петовратен хечбек многу успешно создава привид дека во суштина е возило кое поседува само три врати. Мора да се признае дека дизајнерите на новото Clio имаат направено сериозно добра работа околу надворешниот изглед на автомобилот. Во сегментот во кој се натпреварува, ретко кој од конкурентите може да се пофали со изглед на кој од прва паѓаат и оние кој до скоро беа тврдокорни противници на француското поимање


АВТО-МОТО

за автодизајн. Доминацијата на големиот беџ на компанијата на предниот дел веднаш паѓа во очи особено поради високосјајната црна лајсна која ги спојува двете светлосни групи. Како интересен детаљ, кој за прв пат се употребува под знакот на Renault, на предниот дел на возилото, е испишано името на моделот во случајов, Clio. На задниот дел доминантната улога е дадена на светлосната група која со својата поставеност и облик додава доза на агресивност. Новото Clio изгледа многу модерно од кој агол и да се погледне, на моменти делува спортски и агресивно, а од друга страна префинето и шик како најдобро скроено парче на француска дизајнерска гардероба.

По мерка на новата генерација

Кабинскиот простор е значително поголем и попростран од претходната генерација, а тоа е особено забележливо на задната клупа каде што и повисоките лица ќе имаат доволно простор да се сместат, а со колената нема да удираат во седиштата пред себе. Притоа, не е жртвуван просторот во багажникот, кој е со капацитет од 300 литри. Ситуацијата на предниот дел оди во полза на новото Clio. Идеалната позиција на возачот лесно и брзо се пронаоѓа, примарните команди се логички распоредени, а пред возачот е поставена инструмент

табла која е составена од два аналогни дела пресечени со трет инструмент на кој се отчитува дигитален приказ на моменталната брзина. Синтезата со надворешноста е забележлива во уредувањето на предната конзола во која освен добро познатите стандардни прекинувачи е имплементиран и 7 инчен екран од течен кристал кој е чувствителен на допир преку кој се командува со аудио системот и поврзувањето на екстерните уреди од типот на мобилен телефон, USB или пак iPod. Во новата изведба на Clio, посебно внимание е посветено на персонализацијата, па така секој купувач има можност да избере неколку бои на внатрешноста и детали кои се во идентична боја или се во контраст на надворешноста. Опциите не се однесуваат само на кабината, нивниот број е голем доколку се одлучите да го направите уникатен и екстериерот на автомобилот.

На задниот дел доминантната улога е дадена на светлосната група која со својата поставеност и облик додава доза на агресивност.

Мал, но моќен

Во кабинскиот простор преовладува минималистичкиот дизајн преку кој бројот на прекинувачи е сведен на минимум.

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

Во тестираниот модел работеше новиот 0,9 литарски (TCE 90) бензински мотор, првенец во новото портфолио на брендот кој користи само 3 цилиндри. На прва делува малку чудно, но штом седнете зад воланот ќе ја потврдите нашата констатација, дека агрегатот е прилично добар. Малата зафатнина на агрегатот произведува точно 90 КС, кои се постигнати со релевантна помош. Вградениот турбо полнач со низок притисок, освен моќта обезбедува и 135 Нм вртежен момент при 2500 вртежи, од кои 90% се на располагање веќе од 1650 врт./ мин. Од големо значење кај новиот 21


АВТО-МОТО агрегат е и заштитата на околината, затоа автомобилот емитуваат само 99 г/км CO2 а воедно по фабричката спецификација има просечна потрошувачка од само 5.6 литри на 100 изминати километри. Ова значи дека новиот агрегат е за 21% поефикасен отколку TCE 100 моторот, кој е пред крај на својата кариера. Покрај наведените карактеристики тој е извонредно тивок во секојдневната градска употреба, со повисок тон се јавува единствено кога се вози при (преку 130 км/ч) високи патни брзини. Во реални услови на употреба, агрегатот се однесува еквивалентно како конкурентските атмосферски четирицилиндрични

Инструмент табла е составена од два аналогни дела пресечени со трет инструмент на кој се отчитува дигитален приказ на моменталната брзина.

доаѓа до израз во град, а дека не се срами и од поостро возење по кривулести планински делници докажува дека во него тече добро познатата спортска крв на Renault. • Данчо Здравковски

Clio наместо Во сите изведби на исти механички клуч се кор . електронска картичка

агрегати со зафатнина помеѓу 1.2 и 1.4 литри. Недостатокот на еден цилиндар е речиси незабележлив, а тоа и му носи поени кога станува збор за штетните издувни гасови и потрошувачката. Реалната потрошувачка која ја измеривме при неколкудневното дружење во просек изнесуваше 6.9 литри на 100 км за што своја заслуга имаше и серискиот старт-стоп систем. Возните особини се на рамниште на лидерите во класата, удобноста 22

Просоторот за транс порт на багаж изнесува 300 литри.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ Мотор:

Тририцилиндричен, турбобензинец

Зафатнина:

898 см3

Моќност:

90 КС При 5.250 врт/мин.

Менувач:

5 Степен мануелен

Погон:

На предните тркала

Потпирање:

Напред: НезависноMcPherson Назад: Полукрута оска

Сопирачки:

Напред: Вентилирачки Дискови Назад: Барабан

Гуми:

185/65 R15

Маса на возилото:

1.010кг

Димензии: Д/Ш/В:

4.062 / 1.732 / 1.448 мм

Забрзување од 0 до 100 км/ч:

12.2 секунди

Максимална брзина:

182 км/ч

Цена на тестираниот модел:

13.412 евра

дниот дел к на Renault на пре Под огромниот зна моделот. е испишано името на

Преку екранот осетлив на допир се командува со аудио системот и поврзувањето на екстерните уреди од типот на мобилен телефон, USB или пак iPod.

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

23


вие прашувате

• Во тек ми е процедурата за вадење на нова возачка дозвола во МВР. Старата возачка дозвола ми ја зедоа и ми дадоа ливче со кое треба да ја подигнам новата дозвола за 20 дена. Меѓутоа можеби ќе треба во текот на тој период да патувам за странство и би ми требало меѓународна возачка дозвола. Дали ќе може да се извади меѓународна возачка дозвола со лична карта и ливчето од МВР (кое во моментов ми служи како еден вид на возачка дозвола)? Поздрав, Јулијана АМСМ: Меѓународната возачка дозвола е препис на националната возачка дозвола. Со глед на тоа без национална возачка дозвола не може да се издаде меѓународна. Во меѓународната дозвола се внесуваат скоро сите податоци од националната. Во случај ако возилото е на правно лице, ако истото е на физичко лице, ќе мора тоа лично да присуствува со лична карта при издавањето на ОТВ. Не се признава ниту полномошник овластен на нотар. • Јас сум корисник на членскиот пакет Класик. Моето возило, во моментов, го користи ќерка ми. Дали во случај на дефект, таа ќе може да го искористи моето членство за бесплатно шлепување? Поздрав, Зоран, Скопје АМСМ: АМСМ членските пакети Classic, Light и Europe Premium се наменети за физички лица и се врзуваат исклучително за лицето кое што го купило членството, а не за возилото кое го поседува. Ова значи дека услугите од членскиот пакет ги користи членот за негови лични потреби без оглед на тоа

дали управува со негово лично или туѓо возило, при што возилото во кое се вози мора да гласи на физичко лице и да е уредно регистрирано со македонски таблички. Во случај на дефект на Вашето возило кога истото е управувано од Вашата ќерка, а Вие не сте присутен во возилото кога се случил дефектот, Вашата ќерка нема да може да користи ниту една од членските услуги кои Ви следуваат вам како член. • Имам државјанство на Косово и Македонија. Возам секој ден од Косово до Македонија и обратно со возило со скопски таблици, и со германска возачка дозвола. На граничен премин немам проблеми. Тие велат дека можам да возам со германска дозвола, бидејќи имам двојно државјанство. Некои припадници на сообраќајната полиција велат дека може да се вози, некои од нив велат дека не може. Моето прашање до Вас е може да се вози или не може? Со почит, Ремзи АМСМ: Бидејќи управувате со македонско возило, најдобро би било да извадите и македонска возачка дозвола . Истото можете да го направите во Македонска телевизија на осми кат. Таму ќе ја замените германската дозвола со македонска . Од кога ќе ја замените возачката дозвола, можете да извадите и меѓународна возачка дозвола со која можете да патувате во сите земји на Европска унија. • Добив идеја (и желба) моето фичо да добие „олдтајмер“ регистрација. Во таа смисла барам стручна помош, совет и упатства. Со почит, Ѓорѓи Бакуле (Џоси)

АМСМ: По описот кој ми го испративте, мислам дека нема да има проблеми. Ако сте во можност донесете го возилото на Технички преглед во АМСМ услуги СТП во Центар како би започнале процедура за доделување на статус на „олтајмер“ . • Доколку останам во дефект со возилото, а сум сопственик на членски пакет помалку од една недела, дали ќе можам да ја искористам бесплатната услуга шлепување на возилото? АМСМ: Услугите „бесплатно шлепување во случај на дефект“ и „бесплатно шлепување во случај на сообраќајна незгода“ можете да ги искористите веднаш по зачленувањето само доколку сте наш долгогодишен член и доколку немате прекин во членството, подолг од 30 дена, во спротивно овие две бесплатни услуги можете да ги користите по 7 дена од денот на зачленувањето. •

Вашите прашања испраќајте ги на електронската пошта: contact@amsm.com.mk

196 02/ 15-555 02/ 3181-181 24

ПОМОШ НА ПАТ (од Македонија, без префикс, и од фиксен и од мобилен)

+389 2 3181-196

Патни информации (од Македонија)

+389 2 3181-197

ИНФО-ЛИНИЈА (од Македонија)

+389 2 3181-181

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

(од странство) (од странство) (од странство)


5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

25


тестови и совети

Во пресрет на летните горештини

Внимателно со користење на клима-уредот Клима- уредот во автомобилот претставува предност во летниот период при што патувањето, особено на долги релации, го прави пријатно. Неконтролираната употреба на системот за ладење може да предизвика здравствени проблеми што произлегуваат од разликата меѓу температурата во возилото и надвор од него

К

лима- уредот служи за ладење на воздухот, a во кабината на автомобилот се вградува повеќе од четири децении. Денес речиси нема автомобил што во сериската изведба нема вградено климауред. Неговата предност е голема особено кога се патува на подолги релации кога дневната температура надминува 40°С. Клима-уредот се состои од компресор, кондензатор и инсталација. Влегува во функција со притискање на копчето А/С при што моторот на автомобилот задолжително треба да работи. Количината фреон или течноста за ладење во клима-уредот е значајна за да функционира нормално. Нивото на течноста за ладење лесно се проверува. Во близина на компресорот има прозорче каде што се контролира течноста каде може да се види нивото на количеството фреон. Нивото на фреон во клима- уредот се контролира додека тој е во функција. Течноста се менува според препораките на производителот. Просечниот век на течноста изнесува околу 10 години. Одржувањето на клима уредот е едноставно. Потребно е ре- довно чистење на кондензаторот и тоа со вода под голем притисок по можност со прскалка. Поради нередовното или неправилното чистење многувозачи се жалат на непријатен мирис што доаѓа од вентилациониот

26

отвор кога клима уредот е вклучен. Причина на непријатната миризба не е филтерот, туку микроорганизмите што се размножуваат во системот поради неправилното користење на клима- уредот. Кога клима-уредот е вклучен многу брзо се создаваат поволни услови за размножување на микроорганизми и во тој случај не доаѓа до создавање на кондензанти кои го прочистуваат ѕидот на системот. Притоа доаѓа до создавање влага која е погодна за развој на микроорганизми што ја создаваат непријатната миризба. За да се спречи тоа по исклучувањето на клима-уредот треба да се вклучи вентилаторот и да се остави неколку минути да дува со најголема брзина, со што ќе дојде до сушење. Ќе ви препорачаме неколку совети за правилна употреба на клима- уредот: • редовно менување на филтерот, најмалку два пати во годината; • контрола на состојбата на ременот на компресорот; • проверка на нивото на фреон, зошто вишокот или недостигот од

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

фреон е подеднакво штетно за компресорот; • цевките на системот на климауредот не смеат да ја допираат каросеријата, бидејќи може да предизвика корозија и нивно напукнување; • не е препорачливо да се дополнува системот за фреон освен во случај кога ќе се намали нивото при механичко оштетување; • при миењето на автомобилот да се прегледа состојбата на битните елементи на системот и доколку е потребно и тие да се измијат; • не треба уредот да го користите помалку од 10 минути и • користете деодоранс за клима, но откако ќе го вклучите системот. Користењето на клима-уредот ја зголемува потрошувачката на гориво, за околу 10 проценти или поточно за околу 1 литар гориво. Исто така, значајно е да се напомене дека со користењето на системот за ладење не смее да се претерува дури и во најжешките денови. Неконтролираната употреба на системот за ладење може да предизвика здравствени проблеми што произлегуваат од разликата на температурата во возилото и надвор од него. Се препорачува разликата меѓу внатрешната и надворешната температура да не биде поголема од 5°С. • Андријан Трипунов


5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

27


28

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


ЧИТАЈ, ГЛЕДАЈ, СЛУШАЈ

Книга

,,1Q84’’ од Харуки Мураками

К

нигата која предизвика сензација низ светот, само еден ден по нејзиното објавување, за првпат беше издадена во Јапонија во три тома. Станува збор за настани кои се случуваат во Токио, во замислената 1984 година. Првиот том зборува за настаните помеѓу април и јуни, вториот за оние помеѓу јули и септември а третиот, помеѓу октомври и декември. За нашите читатели, ќе го претставиме воведот во романот и се надеваме дека ќе добијат претстава за фантастичниот свет содржан во него. Имено, младата Аомаме, која се вози во такси и доцни на закажаниот состанок, добива совет од возачот да го напушти таксито и да искористи помошни скали, со цел да стигне на време. Притоа, ù посочува дека таквиот избор може да ја смени природата на самата реалност! Правејќи го ова, Аомаме почнува да доживува бизарни работи, забележувајќи детали во светот кои се суптилно поинакви... Мураками поминал 4 години во пишување на овој роман во кој има упатувања кон многу уметници од минатото како: Вивалди, Чарлс Мингус, Ролинг Сотоунс или Били Холидеј. Проверете дали овој роман ќе Ве маѓепса и вас! •

Музика

„Shaking the Habitual“ од „The Knife“

Ш

ведскиот алтернативен бенд на минимална музика повторно ги израдува своите фанови со последниот албум издаден оваа пролет. Албумот експериментира со чудни органски звуци, меланхоличен и темен амбиент, но и разигран шведски синт-поп. Овој албум е оценет како лиричен и политички најмногу обоен албум од сите нивни претходни изданија. Песните зборуваат за родов идентитет, патријархалноста како и за ,,заболувањата’’ на западната култура. Инаку „The Knife“ се електронско дуо од Стокхолм, формирано во 1999 год. Групата се состои од братот и сестрата Олоф Дреијер и Карин Дрејер Андерсон која е и вокалистка. Од 2003 год. тие се стекнуваат со интернационална слава по издавањето на албумот „Deep Cuts“. Дуото е познато по поинаквото видување на културата и музиката како уметност. Проверете зошто светот полага верба токму во нив! •

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

Филм

,,Хичкок“’’ Режија: Саша Герваси

О

вој филм е едно многу оригинално и мошне забавно филмско остварување. Можеби насловот ќе Ве натера да мислите дека станува збор за животот и делото на Хичкок, но се однесува само на еден дел од неговиот живот. Имено, филмот го раскажува времето кога Хичкок се интересира да направи нов сензационален хорор филм, откако дознава за вистинските настани кога човек од внатрешноста на САД го убива својот брат и мајка. Потрагата по инспирација, потрагата по совршената блондинка, пишувањето на сценариото и режирањето на ,,Психо“ говорат многу за табиетот на славниот режисер и за неговиот однос со неговата сопруга Алма, која ја игра Хелен Мирен. Одличното сценарио, музика која потсетува на сите оние сцени на неизвесност во оригиналните филмови на Хичкок, одличната изведба на овие доајени на актерската уметност, направиле филм кој не оптоварува со тешки теми, кој е одличен за гледање и кој ќе Ве донесе чекор поблиску до психологијата на еден од најголемите режисери на сите времиња! Погледнете.. Сценарио: Џон Џ. Меклафлин Улоги: Сер Ентони Хопкинс, Лејди Хелен Мирен• 29


патувања

Њујорк

Главниот град на светот Има неколку култни градови во светот – Лондон, Париз, Сингапур, Токио, Сао Паоло, но еден од нив се доживува глобално како главниот град на светот, а тоа е Њујорк. Њујорк е градот што никогаш не спие, градот на светската берза, градот на уметниците во подем и оние најдокажаните; тоа е градот каде кутлурната иднина се живее сега и градот со спектакуларен ноќен живот. Њујорк е градот кој прв бил здогледуван од сите тие Европјеци во потрага по подобро утре.. тоа е градот на битовата генерација, на хипиците, на Ворхол и панкерите, но истовремено е градот на модата, високата култура, бродвејските мјузикли, едни од најдобро опремените музеи во светот! Во Њујорк секој може да биде што сака, кога сака. Никој никому не му пречи, ама пречи ако не се однесувата како фамозните њујорчани...

Њ

ујорк е сместен на најголемите светски природни пристаништа и се состои од 5 урбани делови, а секој од нив е посебна општина во државата со истото име. Тие пет реони се следниве: Бронкс, Бруклин, Менхетен, Квинс и островот Сатен. Овие 5 дела биле обединети во единствен град во 1898 год. Според пописот на населението во 2012 год., во овој белосветски град живеат скоро 8,5 милиони жители. Ова го прави овој град најгусто населена метрополитенска област во САД. Тој е и најразноврсниот град во светот по однос на јазиците кои се зборуваат во него, а одредени се 800 различни јазици! Предноста што се чини дека Њујорк ја има во однос на повеќето градови, е фактот и чувството што истиот го предизвикува, дека се работи, во суштина, за светот во мало. Луѓе од сите страни, ќошиња, краеви и капитали, се собрале баш таму, некако во обидот да си ја скројат сопствената иднина на

30

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

место кое е секогаш шик, понапред од останатите, модерно, но и космополитско во с’ржта, ги прифаќа сите, секој е секој и секој е свој; место кое ги преминува границите на обичен град, место во кое сите можат да се препознаат, во кое сите ќе најдат свое ќоше, свој дом. Тој обединува банкари и опасни адвокати, пензионирани рок ѕвезди, и ѕвезди во подем и Кинези, Јапонци, Азијати од секакво потекло, потоа има Италијанци (а овие се особено горди на нивното ,,таљанско-њујоршко’’ потекло), па има Европјани од сите земји, да не заборавиме да ги спомнеме и Афроамериканците, Индијанците, Индијците, Евреите и Палестинците и сите останати кои не ни паѓаат на ум во моментов. Има некој посебен шмек што сите овие ,,дојденци’’ делат исти нешта под тоа небо – фалафелот во 4 изутрина е еднакво вкусен за сите нив и не се бунат на редот што треба да го чекаат. Тоа заедништво е и причината поради која уметници и секаков тип креативни луѓе токму од овој град прават дом. Зависна, полузависна, независна, улична, елитна, снобовска и каква сè не сцена ќе ги пречека сите оние кои имаат да кажат нешто на поинаов начин. Разновсрноста и разноликоста се принцип на постоење, високата мода е сооче-


ПАТУВАЊА

на со ,,најклошарската’’ гардероба, уличните изведувачи со концертите на најголемите ѕвезди од секој жанр. Но, Њујорк има и романтична страна. Централ парк во пролет и возењето со кочии, или метрополата прекрасно украсена за Божиќ, се клише за овој град, но не би биле толкаво клише, ако не би биле барем делумно вистинити.

во кој се наоѓаат седиштата на скоро сите гигантски корпорации. Тука се наоѓа и седиштето на Обединетите Нации, значителен број значајни универзитети како Колумбија, Њујорк Колеџ, или пак Џулијард. Квартот е поделен на три дела – долен, среден и горен дел. Што се однесува пак до резиденцијалниот дел од Големото Јаболко, тој има сосема поинаков изглед од долниот дел од Менхетен. Сите ги распознаваме оние симпатични градски куќи од црвена цигла, со неколку скалила кои водат до влезната врата, во американска варијанта на тудорскиот или викторијанскиот стил на стамбено живеење. Ваквите квартови се настанати во период на брза експанзија кон крајот на 19-от и почетокот на 20-от век. Бронкс пак, е најсеверниот од сите делови и е дом на стадионот Јенки, њујоршката гордост во безбол. Тука се наоѓа и Зоолошката градина која е најголема во САД и која се протега на 1072 квадратни километри. Во неа се сместени 6000 животни, па дури беше претставена и во анимираниот филм ,,Мадагаскар’’. Бронкс е познат по тоа што се смета за родно место на музичките правци рап и хип-хоп. Бруклин се наоѓа на западниот врв на Лонг Ајланд и постоел како посебен град сè до 1898 год. Едно од заштитните знаци на градот е импозантниот мост Бруклин кој го поврзува овој дел со Менхетен. Познат е по културната, социјалната и етничката разноликост, независната уметничка сцена, посебните квартови така симпатично претставени по филмовите и посебното архитектонско наследство. Во долниот дел од Бруклин се наоѓа и прекрасното место место за прошетки долж брегот на морето, во кое е вклучен и Кони Ајленд, како место со еден од најраните забавни паркови, изграден во далечната 1870 год. Квинс се наоѓа источно од Бруклин и е етнички најразноврсната општина во Соединетите Држави. Историски гледано, овој дел од градот бил изграден од страна на Холанѓаните кога голем број мали гратчиња и села биле обединети во една целина. Во Квинс се наоѓа друг познат стадион – оној на ,,Метсите’’ од Њујорк, кои се втората

АРХИТЕКТУРАТА НА ЊУЈОРК Панорамата на Менхетан со многуте облакодери е универзално препозантлива, а во одреден период од историјата, бил дом на некои од највисоките згради во светот. Сè до 2011 год., градот Нујорк имаше 5937 облакодери, од кои 550 се високи барем 100 метри, така што доаѓа на второ место во светот, по толку високи згради по Хонк Конг. Еден од најпознатите вакви облакодери е прекрасната, чудесно – чудната зграда Волворт, изградена во 1913 год, чијшто дизајн потсетува на готска катедрала. Иако навидум еднолика, архитектурата на Њујорк обединува широк распон на стилови од точно определни периоди, од прилично едноставните куќи во Бруклин, чијшто најстар дел датира од 1656 год, до модерниот Светски трговски центар (One World Trade Center) - облакодерите кои беа уништени во терористичкиот напад на 9 Септември 2001 год, терен на кој во моментов е во изградба, познат како „нулто ниво“ (Ground Zero), во долниот дел на Менхетен. Во моментов, таа е најскапата бизнис кула глобално. Најпознатите згради, заштитниот знак на градот, се зградите на Крајслер и Емпајер Стејт, изградени во 1930 год. и 1931 год. Впечатливи се по нивните елегантни врвови и челични конструкции, изработени во Арт Деко стилот. Крајслеровата зграда е можеби најелегантната и најпривлечната, чиишто детали, како орловите на ќошевите на 61-от кат, ја прават една од најдобрите архитектонски примери на претходно споменатиот стил. Менхетен е најугсто населениот дел од Њујорк, а во неговото срце се наоѓа Централ Парк. Меѓу другите нешта, Менхентен е и финансискиот центар во САД и светот 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

31


патувања

безбол гордост на градот. Тука секоја година се одржува и американскиот ,,Ју ЕС Опен’’ – турнир во тенис. Згора на сè, во Квинс се наоѓаат два од трите големи аеродроми кои го опслужуваат метрополитанскиот дел од градот – Ла Гвардија и Џон. Ф. Кенеди. Островот Статен најмногу личи на предградие на Њујорк од останатите 4 дела. Овој остров е поврзан со Бруклин со мостот Бераѕано-Нероус и со Менхетен со траект. Прошетката со овој траект е многу популарна туристичка атракција, бидејќи овозможува неповторливи панорами на Статуата на Слободата, островот Елис и долниот дел на Менхетен. Неверојатно, но на овој остров се наоѓа и таканаречениот Зелен појас, односно 45 км од пешаки патеки низ вистинска шума во центарот на овој дел! Во овој ,,зелен појас’’ се наоѓаат дури седум градски паркови.

УБАВИНИТЕ НА ГОЛЕМОТО ЈАБОЛКО Историјата на овој град досега до далечната 1624 год, кога бил основан од колонизатори од Данската Република и на почетокот го носел името Нов Амстердам. По 40 години, градот припаднал под контролата на Велика Британија, па бил преименуван во Њујорк, откако кралот Чарлс Втори од Англија му ја отстапува територијата на неговиот брат, Војводата од Јорк. Финанскискиот дел на Њујорк сместен на Вол Стрит во долниот дел од Менхетен се смета за светски водечки финанскиски центар и е дом на њујоршката берза. Цената на недвижнините на овој остров е меѓу најскапите во светот. Кинеската четврт во Менхетен е дом на најголемиот број Кинези во западната хемисфера.

Њујорк е истакната локација во американската филмска индустрија, кому му се посветени и каде се продуцирани безброј филмови, телевизиски серии и програми. По 2008 год., градот Њујорк е вториот најголем центар на филмската индустрија, а прв во светот по однос на независната филмска продукција. Во градот се наоѓаат повеќе од 2000 уметнички и културни организации и брои повеќе од 500 галерии од сите големини. Градската власт е еден од најголемите спонзори на уметностите. Богати индустријалци од 19-от век имаат изградено мрежа од поголеми културни институции, како што е прочуената концертна сала – Карнеги Хол, или Метрополитен Музејот на Уметност. Во 1880 год, поставувањето на електрична инсталација ги поттикнува продуцентите да се пробаат во посебен вид сценски уметнички жанр. Театрите

Тајмс сквер

јана збирка која се еј поседува постоуме тнички дела Метрополитен муз милиони два од еќе пов од и состо Гранд Централ,најголем ата лезничка станиц а во светот по број наже платформи

32

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


патувања Зградата Емпајер Стејт ечатли нејзините елега ва по нт врвови и, вп челични конструк ции, изработени ни во Арт Деко стилот.

Парк е нгла, Централја од урбаната џу ксаци ла ре и р мо Кога барате спас од за о вистинското мест

на улицата Бродвеј почнуваат да поставуваат посебни претстави, каде исклучителната музика е тесно врзана со сижето на приказната и каде настапувачите мораат да умеат да пејат исто толку добро колку и да играат, да бидат модерни балетани и одлични глумци. Така се роди мјузиклот, како вид сценско дело, а светот се здоби со ,,Коса’’, ,,Мачки’’, ,,Мери Попинс’’, ,,Приказна од западната страна’’, ,,Кабаре’’ – кои станаа антологиски уметнички остварувања. Колку за информација, еден од поновите мјузикли, ,,Книгата на Мормоните’’ создаден од креаторите на Саут Парк е распродаден две години однапред! Њујорк знае да биде и интимно место каде секој се чувствува како дома. Кога барате спас од урбаната џунгла, Централ Парк е вистинското место за одмор и релаксација. Ако целата таа висока култура Ви е премногу, тогаш можете да се оддадете на уличната култура која се случува во секој момент. Сепак, постојат настани кои му даваат временска рамка и ритам на животот во најизвиканиот град на светот. Модната недела ги привлекува најзвучните имиња од таа индустрија, но парадата на хомосексуалното население, позната како ,,Геј прајд’’ ги ,,спушта на земја’’ занесените сно-

Нема кујна од угостителски светот која нема свој Помалку чудн застапник во Њујорк. о, е местото ка но се чини дека тука де можете да најразлични пробате интернацион ални јадења, модерни конц епти за готве ње сок степен, ло кални фаст ф на повичарници кои уд сендвислужат ист хамбургер со генерации.

бови и нивната чувствителност кон скапите парчиња облека. Тука е и познатиот бал организиран и спонзориран од страна на гувернерот на Њујорк, кој е дводневен фестивал за граѓаните на овој величествен град, на кој учествуваат актуелните бендови и музички ѕвезди. Дел од константните настани се и поло натпреварот, кој се случува еднаш годишно, оперската сезона, њујоршкиот џез фестивал.. Посебна атмосфера го краси градот кога е Недела на флотата. Тогаш, сите поголеми интернационални бродови се закотвуваат во њујоршкото пристаниште, па во нивна чест морнарицата организира огромен бал. Посебно доживување е да се шетате низ Њујорк кога истовремено шетаат згодни униформирани морнари од целиот свет. Но Њујорк не би бил Њујорк ако не го поттикнува и алтернативното живеење и современите концепти. Еден поинтересен фестивал е фестивалот на светлата во Бруклин, кога градот е осветелен од стотици електрични инсталации во различни форми и бои, креирани од млади уметници во подем. Уште еден интересен период за посета на ЊУјорк е кога во тек е неделата на рестораните кога истите нудат ексклузивни менија по прилично прифатливи сцени и кога сите угостителски објекти, од целиот 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

свет ги промовираат нивните специфични рецепти и јадења. Статуата на слободата е можеби највпечатливиот споменик во Њујорк. Таа е претставена како го осветлува светот и е пријателски подарок од народот на Франција на народот од САД. Оваа статуа претставува универзален симбол на слобода и демократија. Дарувањето се случило во 1886 год., а од 1924 год таа е класифицирана како национален споменик. Списанието нема доволно место ако се зафатиме со претставување на секоја одделна специфика на овој фантастичен град. Едно е сигурно, дека Њујорк е град кој се покажал особено гостољубив, дека е град кој е посебен во однос на личната и слободата на заедниците, бидејќи со векови привлекува уметници од секаков вид и дека е град кој никогаш не спие токму поради огромниот број случувања што го збунуваат мозокот на секој нормален човек. Њујорк е посебно доживување и треба да му се придадат потребното време и секако финансии. Но не се важни парите, ниту шопингот во Сохо, или вечерите во ексклузивните ресторани, важно е да се однесувате и чувствувате њујоршки. • Маргита Поповска

33


стил

Нега на тело

Заштитете се од сонцето! Пролетта и летото се годишни времиња кои ги очекуваме со нетрпение, за да се опуштиме И УЖИВАМЕ. Но, тоа не важи и кога сонцето е во прашање. Со него треба да се однесуваме претпазливо, бидејќи прекумерното изложување на ултравиолетовите зраци, без соодветна заштита, може да биде и фатално.

О

свен што е извор на живот, енергија…, сонцето ги поттикнува и сите процеси на Земјата. Сончевата светлина ја загрева нашата планета и од него зависи опстанокот. Кога човекот се изложува на сонце, умерено, тоа влијае позитивно врз неговиот организам, предизикувајќи добро настроение. Имено, во мозокот се зголемува излачувањето на серотонин (хормон на среќа) кој, пак, ги намалува стресот и уморот. Неоспорна е и моќта на дејствување врз сонот, така што го поттикнува создавањето на мелатонин кој го подобрува квалитетот на спиењето, а го овозможува и создавањето на витаминот Д, неопходен за развој и раст на коскеното ткиво. Прекумерното изложување на сонче-

34

вата светлина треба да се избегнува, бидејќи е штетно за здравјето. Може да предизвика и неизлечливи оштетувања на кожата. При долготрајна изложеност на ултравиолетови зраци кожата старее. Тие продираат длабоко во неа и нанесуваат штета на колагените и еластичните влакна. Доколку разумно се излагате на сонце вашата коже ќе биде поштедена од предвремено стареење, појава на брчки итн. Ултравиолетовото зрачење што сонцето го емитува не стигнува целосно до Земјата. Енергетски најбогатите зраци (УВЦ) ги впива атмосферата, но поради озонската дупка се зголемува интензитетот на ултравиолетовото зрачење и, секако, опасноста да му наштетат на човековото здравје. Освен видлива, сончевиот 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

спектар опфаќа и невидлива светлост на ултравиолетовите зраци. Рамномерна пигментација, и фототоксични и фотоалергични оштетувања на кожата предизвикува УВА зрачењето кое, всушност, влијае врз нејзиниот пигмент, и темнее. Истовремено го поттикнува создавањето на слободните радикали, наштетувајќи му на кожното ткиво, и води кон предвремено стареење. Овие зраци продираат длабоко во кожата и ја менуваат ДНК структурата. Предизвикувач на еритема (црвенило), нерамномерна пигментација на кожата и разградување на четвртиот епидермен стратум е УВБ зрачењето. Тоа може да доведе до хиперкератоза, меланизам и слично. Резултат од претераното излагање на овие зраци се изгорениците, дехидрација на кожата…


стил

Средствата за заштита од сончевото зр ачење треба подеднакво да ш титат и од УВ Аи од УВБ зрацит е. Нанесувањет о треба да се по вторува секои два часа, бидејќи за штитните ср едства се впиваа т и се бришат .

Интензитетот на ултравиолетовите зраци се менува. Најголем е на пладне, дури десет пати повеќе од степенот на нивната изразеност три саати порано или подоцна. Особено внимание треба да се обрати на површината која го рефлектира зрачењето. На пример, на отворено море рефлексијата е дваесетпроцентна, додека песокливите и тревните површини рефлектираат од 1 до 2 отсто. На ум треба да се има и неговата пропустливост. Затоа бидете внимателни и кога патувате (незатемнатите автомобилски прозорци пропуштаат 10 % УВБ и 70 % УВА зраци) и кога пливате (водата на длабочина од 50 см пропушта 63 % УВБ и 85 % УВА зраци) и кога шетате (најмногу пропушта проѕирната и мократа облека). Но, сонцето влијае и позитивно врз сите нас. Ја зголемува виталноста, го подобрува расположението, го забрзува метаболизмот, ја намалува псоријазата, го поттикнува создавањето на витаминот Д што, пак, ги спречува остеопорозата, депресијата, ракот на простатата, на дојките, а има ефект и кај дијабетичарите и кај дебелите луѓе, кога се хранат диетално.

КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ? Во производство на средствата за заштита од сонцето се употребуваат органски материи кои селективно го апсорбираат ултравиолетовото зрачење и го прават не толку штетно при долготрајна изложеност. Исто така, се користат и неоргански пигменти што не ги впива кожата, во подлабоките слоеви, туку се одбиваат од нејзината површина. Употребата на органски и неоргански материи го покрива целиот сончев спектар, но истражувањата покажуваат дека луѓето не ставаат доволно, па така се заштитуваат од 20 до 50 отсто. Нанесувањето треба да се повторува секои два часа, бидејќи заштитните средства се впиваат, се бришат и слично. Дерматолозите препорачуваат и нешто друго. Лицето, вратот и ушите да се покријат со шешир чиј обод ќе биде поширок и да се носат соодветни очила. Додека интензитетот на сончевите зраци е најголем (од 11 до 16 часот) треба да се избегнува престој под отворено небо. Средствата (креми, масла, спрејови итн.) да се ставаат триесетина минути пред изложувањето на сонце. Притоа, треба 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

да се внимава да се нанесуваат рамномерно, во подебел слој и да се пази да не се избришат. Од тие причини треба да се ставаат на секои два часа. Ако ви останало нешто од лани, фрлете го оти нема голема корист. Децата под една година мачкајте ги со средства кои содржат неоргански пигменти, наменети за таа возраст. Не заборавајте дека некои лекови можат да предизвикаат фототоксични и фотоалергични реакции доколку прекумерно се изложувате на сончеви зраци. Некои површини како, на пример, водата, песокот и слично имаат голема одбивност и, автоматски изложеноста на сонце е поголема. Одредена група луѓе треба да бидат повнимателни кога изложувањето на сончево зрачење е во прашање, бидејќи ризикот да добијат разни болести на кожата е поголем. Такви се, на пример, светлокосите, светлооките, оние што се склони кон изгореници, што имаат неправилна пигментација, генетска предиспозиција за рак на кожата... И пијте капсули или таблети кои содржат антиоксиданси и делуваат против настанувањето на слободните радикали во организмот. • Игор Ландсберг 35


познатите како членови на амсм

Тања Кокев – моден дизајнер

Преферирам да создавам облека, а не да ја критикувам Почетоците на Тања Кокев датираат уште од детството и првите скици, но ако зборуваме за официјалниот почеток, секако дека тој е со отворањето на Ателје Кокев.

36

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


познатите како членови на амсм

• Работевте заедно со Мила Кадриу, станавте и двете бренд, а сега секоја индивидуално работи. Колку сте мотив и предизвик за работа една на друга? Остана ли пријателството и соработката, или секоја по свој пат? Кокев: Работевме заедно, но соработката едноставно морав да ја прекинам. Не можам да зборувам колку сум јас мотив и предизвик на некого, можам да кажам за себе. Едноставно, таа не може да ми биде предизвик, бидејќи станува збор за стил многу различен од оној кој јас го љубам и практикувам, мојата идеја за естетика не е тоа што таа го работи. • Изминативе години бевте асоцијација за креација на убави и уникатни венчаници, но последниве неколку сезони се крши тој стереотип, изработувате и прекрасни тоалети, коктел фустани и сè она што ù е потребно на една дама. Од каде идејата, предизвикот? Кокев: Венчаниците и понатаму остануваат приоритет на моето атеље, но ете желбата да се креира и да се игра со бои доведе и до креирање на коктел и свечени тоалети. Секако, сето тоа поддржано од желбата моето атеље еден ден да стане и модна куќа, каде ќе може да се најде гардероба за секој дел од денот. • Лично многу ми се допаѓа вашиот стил на префинетост, едноставност, гламур.Продолжувате во тој стил? Кокев: Ви благодарам и секако нема компромис по тоа прашање • Актуелна бевте со преубавите фотосесии на вашите модели. Колку тоа Ви помага да се изборите со конкуренцијата и да егзистирате од оваа професија? Кокев: Па не ми е крајната цел да се изборам со конкуренцијата, важна ми е идејата да се работи нешто убаво, нешто што ќе додаде уште еден позитивен плус на мојата работа, што ќе ја однесе на уште повисоко естетско ниво. Секако дека може да се егзистира и убаво да се живее од оваа професија, ако ја работиш со љубов и голема професионалност. Треба да бидеш фер кон клиентите, да ја чуеш нивната желба и да ги направиш најубави на нивниот настан.

• Актуелна сте на модните недели, отворивте ваше ново студио „Кокев“ кое за кратко време стана бренд во државава. Колку е тешко да се создаде бренд или, пак, потешко е да се одржи? Кокев: Сметам дека е полесно да се создаде, а потешко е да се одржи. Тука е способноста, да бидеш постојано присутен на пазарот, без премногу наметнувања, а сепак сите да знаат за брендот и квалитетот што го нуди и најважно исполнува. Сето ова бара многу работа, многу креативност и многу паметно играње со уметноста и маркетингот. • Ваши миленички од јавниот свет се Јелена Јованова и Иванна. Зошто токму тие? Кокев: Затоа што се воспитани и културни пред сè, верни и лојални.. преубави, харизматични, многу вредни и одат напред исто како и Атеље Кокев. • Колку ПР настаните и тоа што ги облекувате познатите, јавните фаци во Македонија ви помага да се изводите од останатите? Сами ја правите ПР стратегијата или професионалци се грижат и за тоа? Кокев: Секако дека помага, но мислам дека најмногу помага тоа што не работам со многу лица, туку со еден мал дел, паметно одбрани и секое нивно појавување не поминува незабележано.

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

Почнав да работам сама, еден извесен период имав помош, сега повторно сум сама, но еве во потрага по агенција која ќе застане како ПР на Кокев. • Што Тања Кокев може да каже за модата и стиловите на нашите девојки, дами во земјава...каква нација сме, модерна или кич? Кокев: Има мода во Македонија, има желба за мода што е многу поважно. Што се однесува до кичот, мислам дека паметно го одбегнавме, го има, но нема влијание. Паметна и модерна нација сме. • Имате ли амбиција вашите креации да се најдат на продажба и надвор од државава? Кокев: Секако дека имам желба и ете работам на случајот. Моите облеки се продаваат во Дубаи, добив клиентки од Монте Карло и ќе има и некои други новини, но сè во свое време. • Каков учесник во сообраќајот сте? Кокев: Јас возам само две години, тазе возач сум. Не можам да се пофалам со некои шоферски квалитети, но брзо учам и што е најважно многу културен учесник во сообраќајот сум. • Совет до сите учесници во сообраќајот? Кокев: Ете, да бидат културни и да ги почитуваат правилата и ако може почесто да ги употребуваат трепкачите •Росана Јанков

37


ИСТОРИЈА

Тојота Ленд Крузер

Синоним за задоволство, удобност и квалитет на највисоко ниво

Тојота Ленд Крузер е серија на автомобили наменети за „оф роуд“ патишта, овој модел е најдолго произведуван во историјата на Тојота.

И

зработката почна во далечната 1954 година со изглед на џиповскиот Вилис, моделот беше произведуван во 4 верзии: со тврд покрив, со отворен покрив, караванска и пикап верзија, што го доведе до голема популарност во светот, а особено во Австралија каде стана најпродавано возило во таа област, а се разбира имаше и

Тојота Ленд Крузер

доста ривали како што се Мицибуши Пајеро, Нисан Патрол итн. Сè се случило во далечната 1941 година, кога Јапонската армија ги окупирала Филипините и таму пронашле стар џип Вилис со тоа што го однеле во Јапонија и со наредба кон Тојота им кажале да направат сличен, но да не наликува на американскиот Вилис. Моделот е наречен Модел АК и бил наменет како карго возило. Следува хронологијата на моделите произведувани во текот на годините па до ден денес. • BJ и FJ серија произведувана од 1951 година до 1955 година со два бензински мотори со зафатнина од 3,4 литри и 3,9 литри, со две врати, отворен кров, потоа серија 20 произведувана од 1955 година до 1960 годи38

на исто така со два бензински мотори од 3,4 и 3,9 литри зафатнина, овој пат со повеќе каросериски изведби со 2 и 4 врати, 40-та серија (1960-1984) овој пат за прв пат на располагање со 6 дизелски мотори, се разбира и двата бензински од претходните варијанти погоре споменати ,исто така во повеќе каросериски изведби. • 55-та серија 1967-1980 една каросериска изведба, првиот реален караван и овој пат само два бензински мотори со зафатнина од 3,9 и 4,2 литри. 60-та серија 1980-1990 со разновидна гама на мотори вкупно 5 , 2 бензиски и 3 дизел варијанти од која еден турбодизел и се разбира во една караванска изведба. • 70-та серија од 1984 година, па сè до ден денес ултимативно „оф роуд“ возило употребувано од многу организации експедиции, па дури и од терористи. Во гамата се нудат 13 врсти на мотори од кои 10 дизели и 3 бензински мотори со повеќе каросериски изведби 2 со 4 врати, пикап, „хард топ“, „софт топ“. комби верзија итн. • 80 - та серија (1989 - 1997) првпат

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

ребрендиран во Канада во знакот на Лексус и во некои други делови од светот со палета од 4 мотори: 2 дизел и 2 бензински во една каросериска изведба. • 90-та серија (1996-2002) е со 4 мотори, 2 каросериски изведби, 4 и 2 врати, 2 дизели и 2 бензинци овој пат со додаток Ленд Крузер Прадо, • 100-та серија (1998-2007). Оваа серија е наследникот на 80 серија со оглед на тоа што 90 серија е некоја меѓусерија на Лендкрузер, со истата шасија и суспензија од 80-та серија и видно изменети светлосни групи и за првпат поставен в8 бензинец под хаубата. Производството траеше сè до 2007 година со минимални „лифтинзи“ на каросеријата. • 120-та серија. Овој пат серија дизајнирана во Тојота центарот во Франција со редизајнирана предна суспензија. Во палета со 4 мотори, вклучувајќи 3 бензинци и 1 дизел и еден од првите луксузни „лендкрузери“ што во некои држави доведе до менување на некои делови од каросеријата, а и агрегатот. • 200-та серија. Последна серија на Лендкрузер, а воедно и најдобра и најлуксузна. Потребни беа 5 години подготовка за овој модел. Ја дели истата платформа со Лексус LX 570. Палетата на мотори се состои од 4 бензинци и 1 турбо дизел. • Андријан Трипунов


hi-tech

Xhibitionist-superyacht

И егзибиција и бал на вода Тие што се обожаватели на морскиот воздух и пловилата, со задоволство ќе го читаат текстов, а некој или некои од нив можеби ќе посегнат и во џебот

К

онструкторите од Греј Дизајн повторно изненадуваат со супер луксузно и воедно супер соверемено пловило. Пред почетокот на месеците без буквата „р“ побрзаа да се претстават себе си со супер јахтата наречена Xhibitionist. Современото пловило со должина колку тричетвртини од патеката на која некогаш и сега се рушат светските рекорди во најбрзата атлетската дисциплина, стотката, на која сега доминират Флоренс ГрифитЏојнер и Усаин Болд. За овие двајца не знаеме дали се љубители на големите сини широчини, но затоа има поединци со желба да крстосуваат со пловила направени од најнови и најсовремени материјали, со опрема како што се користи во вселенските летала и згора на сето тоа пловилото да има дизајн од кој „боли глава“. Компанијата „Греј Дизајн“ има решение за пребирливите насловено како Xhibitionist. Иако пловилото е само концепт, од компанијата велат дека ако некој нарача таква јахта, веднаш концептот ќе влезе во производство. Да речеме дека ова пловило се наоѓа на морската шир и дека сопственикот подготвува забава, а гостите треба да пристигнат кои со пловила кои со хеликоптери. Тие што ќе доаѓаат со летала, за да истите не се чекаат едно со друго при слетувањето и

Внатрешност јахтата мож за изложбиа,на е да се ко ст презентации ии на нови возири ла

полетувањето, Едуард Греј, главниот дизајнер на Xhibitionist, направил не еден хелиодром, туку платформа со можност да слетаат три хеликоптери одеднаш. Сега сигурно се прашувате каде ќе биде сместен оркестарот. Одговорот лежи во платформата за слетување на леталата. Гостите ќе се бркаат по палубата и салоните на 75 метри долгата супер јахта, а сето тоа ќе биде проследено со жива музика. Следно изненадување е внатрешноста на јахтата. Не треба да спомнеме дека изобилува со луксуз и скапи материјали бидејќи тоа е својствено скоро за сите јахти, но затоа сите јахти немаат подвижни зидови и прегради со кои ќе се добие повеќе интимност, или пак со нивно тргање да се добие поотворен простор. На пример, ако некој уметник сака да ги изненади посетителите не само со своите дела туку и со изложбениот простор, тогаш ова пловило е како створено за неговата изложба. Уште сопственикот на пловолото да дозволи да се случи изложба и се ќе биде во ред. Едноставно, дизајнерите се погрижиле јахтата да не е само парче луксуз, туку и практичен и рационален предмет кој ќе одговори на секоја желба на корисникот. Вакво нешто, спој помеѓу екстремниот луксуз и практичноста и рационалноста се сретнува за прв пат, а тоа е добра работа, односно се случува нешто далеку подобро од осамениот и досаден луксуз. Следно изненадување се предметите преку кои се искористува сончевата енергија, поточно површините, хелиодромот и останатите рамни делови, прекриени со фотоволтажни ќелии. Согледувајќи ги сите поволности вградени во супер пловилото, може да се каже дека конструкторите посакале тој 75 метарски микропростор да го претвори во идеално место за престој, во кој ќе преовладуваат 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

фотоволтажини а прекриена со и хеликоптер На платформат тр ат ва ту ќелии одеднаш сле

најсовремените решенија за заштита на животната средина. Спомнавме организирање изложба, но не мора да е на уметнички дела, туку може да биде и изложба на старовремски возила или на престижни спортски купеа. Сите „ѕидови“ и прегради се склопуваат и внатрешноста на пловилото може да одговори и на предизвиците наречени автомобили. Оваа луксузна јахта која во себе содржи неколку работи во едно, достапна е само ако се нарача, а за цената, не прашувајте, таа е релативна, зависи од потребите и фантазијата на идниот сопственик. Од прилика, ќе треба да издвоите околу две стотки изразени во милиони, е сега дали се долари, фунти, или евра, тоа не е ни важно, а за тие што сакаат технолошки современ бал на вода, парите не претставуваат проблем, уште помалку кога се работи само за милионски две стотки. • Жарко Атанасоски

како лиодром, туку и Не само како хе те ри ча зи му за бина

39


СПОРТ

ИНТЕРВЈУ: ВЕЛИМИР ЈУКИЧ, Ф1 ФОТОРЕПОРТЕР

Само моторите се подобри од формула 1

Да се биде спортски фотограф е неверојатно тешка професија, која бара од вас да уловите момент кој што ќе биде доволно добар да ја раскаже целата приказна. Но, да се биде фотограф на Формула 1 трки, е неколку пати потешко, бидејќи тука брзината го прави своето. Дополнително, за да се следи овој циркус, мора да се имаат сериозни познавања, не само за да се одржи контактот со најдобрите пилоти, туку и за да се одржи контактот со публиката која сака да го следи секој чекор на познатите личности.

М

орам да го почнам ова интервју со должна почит:

• господине Јукич, колку што се сеќавам, вие бевте првиот југословенски репортер од кого читав ексклузивни извештаи од трки кои ги посетувавте во средината на 80-тите години од минатиот век. Но какви се нештата во реалноста: дали вие знаете дека имало и други репортери од поранешна Југославија пред вас? - Првата трка на Ф1 која ја гледав во живо беше на Остерајхринг во 1975 година. Бев одличен на училиште, па татко ми не можеше, а да не ми ја исполни таа желба. Пет

40

години подоцна, односно во 1980 година, отидов во Австрија, но овојпат како млад репортер кој влегува во светот на Формула 1, од кој останав маѓепсан до денес! Секако дека имаше новинари и пред мене, но во интервал од над три децении, јас сум единствениот кој издржа и според можностите, следев од 4 до 14 трки во Ф1 годишно!

• Ако не се лажам, во 2014 година ќе прославите 35 години со Формула 1. Но, сè уште, секогаш кога ќе ве сретнам на гран при трките, ми се чините маѓепсан од својата работа и посветен на своето дело. Дали е тоа љубов?

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

- Можеби сум помалку луд, но очигледно ми нема спас. За тоа ризикував многу други работи во мојот живот, но имав огромна привилегија да ги гледам, следам, да комуницирам и да ги снимам сите најголеми личности во Ф1 во тој период на мојот, но и нивниот спортски живот. Почнав како фоторепортер, но тоа многу брзо го дополнив со новинарска работа, дури и толку многу пишував, што подоцна дојде на ред и уредничката работа, па и ТВ проекти и емисии. Но по сите качувања и падови, секогаш останав во контакт со Ф1, доаѓав и се враќав . Особено во последните 12 години, се посветив на работата за ревијата „Авто Фокус“, за да можам да бидам што поблизу до веројатно најатрактивниот период во историјата на Ф1: со личности како што се Шуми, Хакинен, Алонсо, Раиконен, Хамилтон, Батон, за да го следам успехот на Фетел! За време на трките и тренинзите сум фоторепортер, а потоа собирам вести и интервјуа по боксовите како новинар, но паралелно размислувам и работам како спортски уредник во ревијата. Наспроти рамнотежата меѓу двата сосема различни пристапи, не сакам да се лишам од воодушевувањето и ентузијазмот на некои свои тајни уживања – како љубител и како професионалец заедно!

• Сепак, морам да ве прашам, што се случува со моторите? Колку што знам, вие на времето и сте се натпреварувале. Сте ги тестирале најбрзите мотори? - Моторите се единствената работа на светот која е подобра дури и од Ф1! Мото ГП е визуелно, технички и возачки сè уште полош од Ф1: мојата прва Мото ГП трка во живо беше последната возена на Прелука кај Опатија во 1974 година, за Големата награда на Југославија. Ги гледав и Агостини, Нието и Робертс сениор во акција. Сега стигнувам на некоја трка во Мото ГП, но како извештаи следам сè по ред, од мотокрос, спидвеј, супермото трките на сите нивоа. Некогаш како репортер на легендарниот „Ауто Магазин“ патував низ цела Југославија, од Ловќен до Авала, од Кавадарци, до Похорје, Бузет, Нови Сад, Сутјеска, Сатурнус, на релијата на Јахорина... Имаше многу трки за првенства на Југославија на ридски, кружни патеки, рели, автомобили, па и мотори, но сепак доминираше Гробник со своите содржини. Во зрелите години пробав да возам Јамаха ГП-250-ТЗ на трките на првенството на Алпе Адриа (се возеше на Гробник, Хунгароринг, во Брно, Пиештани во Словачка, Мизано или А1-ринг). Веќе по 2-3 трки многу научив, имав серија паѓања, научив многу тајни, дури еднаш се обидов и на Европско првенство, но


СПОРТ

на крај се повлеков. Со оглед дека потекнувам од техничко-мотористичко семејство, моторите секогаш ми биле во близина, па ги тестирав, а тоа го правам дури и сега: секоја година тестирам колку што ќе стигнам, околу 15 различни мотори: од продукциски до тркачки. Сега сум попаметен, но многу побавен, не тренирам многу, а за навистина брзо возење треба многу тренинг – и пари!

• Формула 1 сега е ваша главна преокупација. Дали може да се сублимира, колку трки, колку летови околу светот имате, и колку е полна вашата архива со фотографии? - Некој од тоа прави статистика, а јас едноставно живеам – од трка до трка, од сезона до сезона! Архивите не ми се многу средени, па тешко ми е да пресметам, колку од што имам: но сигурно досега сум насобрал над двесте патувања на трки, сум потрошил којзнае колку илјади филмови, но само од дигиталното време имам околу 30 дискови полни со сè и сешто: од Ф1 до мотори! Наједноставен показател за тоа е дека во последнитве седум години имав најмногу признанија од ФИА за својата работа: постојана медиумска пропусница, со која можам на секоја трка да влезам секаде: на патеката, во боксовите, на интервјуата, зад сцената. Од друга страна, големо признание добив и од Канон, пред 7 години ме прогласија за свој амбасадор, па од време навреме им помагам во обуката или во промотивните акции, но воедно ја тестирам и нивната најдобра опрема – приватно (мојата), а и службено, оптиката и апаратите!

• Дали имате некоја слика или извештај од некоја трка која некогаш ви пружила особено задоволство, дека сте имале светска ексклузива или екстра сторија? Имате ли омилена личност од светот на Ф1? - Како дете од 17 години направив феноменална слика на Кени Робертс сениор на неговата прва Мото ГП трка на Гробник (со Зенит Снајпер!) на која и денес и се чудам, или како единствен на светот ја проследив несреќата на Сена во Монако во 1988 година (таа слика потоа ја откупија „Ројтерс“ и „Франспрес“), ја забележав и прославата на првата титула на Шумахер за Ферари во Јапонија во 2000 година, но погледот на Аиртон Сена пред стартот на неговата последна трка во Имола, далечниот мај 1994 година, пред да загине... Од последните ја издвојувам првата титула на Фетел во Абу Даби, на 14 ноември 2010 година или последната победа на Кими во Австралија. А, колку приказни! Им нема крај! Инаку, имам симпатии кон повеќе возачи, кон секој на свој начин!

• Кои слики ги сметате за најемоционални: од прославите на некои титули, од дуелите на патеката или можеби сликите на возачите одблизу? - Секоја слика има своја приказна и свое место, а репортажата ја пишува приказната во поголема перспектива! Главни се сликите од гужвите и борбите на стартот, па секако дуелите на патеките, па и победничкиот пиедестал! Но најдобри, најслатки, најемотивни се токму оние каде што возачите се радуваат (или тагуваат!), прославуваат – инаку се гледаат само болидите и шлемовите, дури тука можеме да видиме и да ги снимиме нивните емоции, нивниот човечки лик, изразот на нивните очи, насмевката, жарот и радоста! • Формула 1 има нова дестинација секоја година. Колку тоа претставува предизвик за номадите како вас, да одите секаде, речиси на секоја трка? Дали треба да се откажете од нешто, за да го добиете тоа? - Имам среќа што следам трки кои се по моите критериуми или според финансиските можност, а најважни се трките на почетокот и на крајот на сезоната, како и класичните трки како Монако, Спа, Монца или Сузука. Ф1 во новите места е шанса да запознаеш нов свет, но ако си професионалец, тоа можеби и не е толку важно: важно е да има добра акција на патеката, да има добри стории во боксовите, да има добри интервјуа, да има борба на патеката, без оглед каде е: на стари или на нови дестинации!

• Како изгледа нормален работен ден во Ф1 прес центарот на некоја патека, далеку од сè? - Отстрана гледано е прекрасно, но во суштина тоа е сериозна работа, со постојан притисок во трка со термините, но додека трае акцијата, уживаш, а потоа треба сето

тоа да го обработиш, сликите, текстовите, сториите, и што побрзо да ги испратиш, а кај мене има и повеќе додатна уредничка работа, постојано се работи до доцна во ноќта, дури и до изутрина, но тоа е дел од животот и работата на Ф1 за сите нас! Единствено во Монако си дозволуваме по малку забава на приемите, на модните ревии, на забавите на брод...

• Може ли да се направи споредба на луѓето од Ф1 пред 20-30 години и на овие денес? Колку е сè исто, или всушност различно, од однесувањето на возачите, екипите, па сè до новинарите и фотографите, со појавата на Интернетот? - Ф1 направи огромен скок во иднината! Пред тоа беше само некоја средна приредба со луди возачи кои се вртеа во круг! Сега таа претставува мега спектакл, мега шоу со галактички размери, рамо до рамо со Олимпијадата или светското фудбалско првенство! Еден бум на интересите и препознатливоста доживеавме во времето на двобоите меѓу Менсел и Пике или од периодот на Сена против Прост! Но огромен напредок се случи во времето на успесите на Шуми, но и тоа е сега историја: денес на патеката имаме 4 светски прваци, и на секоја трка може да победи друг! Тоа е феноменално, атрактивно и возбудливо за сите! И возачите се сменија – некогаш беа достапни, речиси обични луѓе, а сега тешко се доаѓа до нив! Сè е „пи-ар“, дел од комуникациската стратегија на екипите, спонзорите, партнерите. Но има толку обожаватели кои би ги растргнале, иако од сето тоа намерно се прави систем на супер-ѕвезда – сепак, во игра се големи пари. Дури на крајот од карванот остана уште малку место за старата Ф1 романтика! Секако, сето тоа влијае и на работата на медиумите, сега е најтешко! Единствено што дигиталната револуција сосема го измени светот на

Љубовта на Велимир Јукич кон боречката вештина, карате, трае од неговата 13-та година

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

41


СПОРТ

фотографијата: многу работи се полесни, подобри и побрзи, но обемот на работата се зголеми двојно, колку што сме на терен, толку сме потоа по цели ноќи на лаптопот и ги обработуваме фотографиите!

• По четири трки во 2013 година, што ви кажува инстинктот: дали ќе гледаме интересна сезона, или само ќе го чекаме Ред Бул да погреши? - Сигурно е дека и оваа година Фетел ќе биде прв фаворит, но изненади обновениот Мерцедес со Хамилтон и Розберг, нивните успеси ќе ја зачинат приказната. Тука некаде секогаш е и Алонсо, но изненадување на сезоната е напредокот на Лотус, иако Кими е посилен и позрел од кога и да е, а брз е од многу порано! Се надеваме дека ќе биде тесно, а сигурно и возбудливо и напнато!

• Што работи Вељко Јукич кога не е на патеката? Има ли други големи љубови? - Се држам за Формула 1 колку што можам, не се давам! Од моторите (освен од тестовите) се откажав, но каратето (како и Ф1) ме следи од мојата 13-та година, па до денес: тука ги поминав сите стадиуми и улоги од мало дете, до млад натпреварувач, тренер, организатор, па до учител и промотор.

42

Порано бев многу слаб и килав, по 10 години работа тоа го пребродив, но ми беше тешко тогаш да влезам во прва лига. Тоа го надоместив со истрајност, упорност, љубов: со младите сум бил на многу натпревари, секогаш кога требаше помагав во својата или во другата екипа! Тука научив многу за борбените техники, па и за човечкиот карактер, развој, техниката на спортската подготовка или зен медитацијата. На крај се свртев кон традиционалното јапонско карате. Најважно ми е дел од моето знаење да им пренесам на младите, но и да побегнам од овој луд свет и да се скријам во кимоното, каде што тишината на вежбањето ја прекинува само по некој воинствен извик: Киаи!

• Со толку километри зад себе, веројатно долга е и листата на пријатели од Македонија? - Ги поздравувам сите љубители на мотори, Ф1 и секако, на каратето! Поздравете ми ги и моите стари другари Мирче Опеловски и Назим Куртовиќ, ќе се сетат на детето со фотоапаратот од КК Кршко! Не заборавајте го и Хаџо Синанчевиќ и Јован Ивчев, мојот другар од WTKO. “ „Осссс!“

•Александар Табаковски

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


СПОРТ

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО МОТОЦИКЛИЗАМ

Доктор Марк и Мистер Маркез Возачот на Репсол Хонда, Марк Маркез, ја продолжи дебитантската сезона во елитната класа на Мото ГП со освојување на првата победа, но и со предизвикување на првиот инцидент

С

ензационалното деби со освојување на подиумот во Катар е веќе стара вест, но кога Марк Маркез е во прашање, се чини дека медиумите ќе имаат полни раце работа. Веќе на следните две трки од светскиот шампионат на ФИМ, во класата Мото ГП, Маркез повторно беше прва вест. Откако лани беше завршен автодромот во Тексас, кој беше промовиран како прв изграден во САД со наменска цел да ги угости Формула 1 и Мото ГП, есеноска најпрвин карванот на Формула 1 протатни низ Тексас, а пролетва задолжени за „растерување на ластовичките“ беа моќните машини на две тркала. Маркез блескаше со полн сјај – најпрвин стана најмлад освојувач на пол позицијата во историјата на Мото ГП, а потоа и триумфираше во трката. До триумфот Маркез дојде по дуелот со тимскиот колега Дани Педроса, кој ја поведе трката со подобар старт, но го загуби водството на десет круга пред крајот. Маркез постојано го следеше и не му дозволи да се одвои, додека другите мотоциклисти не можеа да парираат на нивниот ритам. Откако Педроса го загуби првото место, успеа неколку круга да се одржи зад помладиот сонародник, но по-

тоа се откажа од потерата. - Победа во Мото ГП е остварување на соништата. Се обидов да ги чувам гумите и се одеше добро. Му благодарам на тимот за сета поддршка, без нив ова немаше да биде возможно,- рече Маркез веднаш по трката, во интервју за Би-Би-Си. - Во првиот дел од патеката каде што се шиканите, имав проблеми со силата во левата рака. Се обидував да надополнам во втората и третата секција. Мислам дека во последните три круга имав задоцнување од секунда и половина, тука ја загубив трката,- призна 27-годишниот Педроса, што би можело да значи и лоцирање на причините во физичката подготвеност на Маркез, за разлика од Педроса кој минативе години имаше повеќе сериозни повреди и операции. Славопојките во случајов траеја до следната трка, домашно гран при за шпанските возачи во Херез, па очекувањата беа големи и од Маркез, и од Педроса и од Лоренцо. Возачот на Јамаха, Лоренцо, ја обезбеди пол позицијата, додека Педроса кој стартуваше од второто место, успеа да избие во водство на првиот свиок. Лоренцо се врати на лидерската позиција неколку свиоци подоцна, но Педроса продолжи да го следи

во чекор и во третиот круг повторно го престигна. Од тој момент, трката за првото место беше завршена, Педроса почна полека да се одвојува, додека Лоренцо се најде под удар на Маркез, кој во неколку ситуации се обиде да го престигне. Во последниот круг, тој се обиде уште еднаш, па најпрвин излезе пред него, но ја загуби идеалната линија и во следниот свиок беше престигнат, за потоа повторно да нападне во последниот свиок користејќи неколку сантиметри празен простор што ги остави Лоренцо. Обајцата се судрија, па Лоренцо отиде прешироко и Маркез му ја презема втората позиција. Иако ја презема вината и се извини, Маркез не доби одговор од Лоренцо кога му пружи рака на крајот од трката. - Преферирам да не ја коментирам оваа случка,- гласеше кусиот одговор на Лоренцо во ТВ интервјуто што следуваше за Би-Би-Си, но неговиот чувства не останаа сокриени. - Му се извинив на Хорхе, вакви нешта се случуваат во трките. Се обидов да останам со него и да ја чекам својата шанса, па кога видов дека таа е тука во последниот круг, се обидов да нападнам. Секако дека и јас не би се чувствувал убаво кога ова би ми се случило на мене,- рече од своја страна Маркез. Со три пласмани на пиедесталот во првите три трки, Маркез стигна до 61 поен и води на табелата пред тимскиот колега Педроса кој има 58, додека Лоренцо е трет со поен помалку. Роси е четврти и во генералниот пласман, каде што досега има 43 бода. Следуваат трките за Големите награди на Франција во Ле Ман, потоа Муџело е домаќин на италијанското гран при, а на 16 јуни мотоциклистите повторно се враќаат во Шпанија за трката во Барселона, именувана како Голема награда на Каталонија.

•Александар Табаковски

з, Шпанија 2013

Дуел Лоренцо и Марке

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

43


СПОРТ

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ФОРМУЛА 1

Маратонците го истрчаа вториот круг Откако на првите три трки имаше различни победници, во Бахреин и Шпанија Фетел и Алонсо повторно се најдоа на највисокото место од пиедесталот, со што се етаблираа како најсериозни ривали за круната во 2013 година

44

Ф

ормула 1 е спорт во кој што малите промени, често и невидливи со голо око, прават големи разлики, па во ситуација кога постои изедначеност меѓу главните фаворити, таквата променливост може да варира од трка до трка. Не е тајна дека еден ист болид може да функционира сосема поразлично на две поинакви патеки, па листата на варијабли започнува од конфигурацијата на автодромот, преку прилагодување на аеродинамиката и механиката за секоја трка поинаку, па се до расположението на возачите. Дополнително, шоуто е зачинето со употреба на нестандардните пневматици на Пирели, кои имаат кус животен век, а со тоа го зачинуваат

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

спектаклот. На трката во Бахреин победи Фетел, без сериозна конкуренција од ниту еден друг ривал. Во Шпанија, обратно – Алонсо го презема водството и никој не му се проближи. Меѓутоа, не беше ни се толку едноставно. Трендот на изненадувања започна во Кина, кога Хамилтон беше на пол позицијата со сребрениот болид на Мерцедес, а потоа во Бахреин истото го повтори и Нико Розберг. Известувачите од местото на настанот ја лоцираа причината за ваквиот сплет на настани лиферувајќи ја информацијата дека англиско-германскиот тим најбрзо успева да постигне работна температура на пневматиците, но од друга страна има


СПОРТ

проблем со истото во трката, кога тие се прегреваат и почнуваат да деградираат. На патеката Шакир во Бахреин, Розберг се обиде да ја одбрани првата позиција, но не само што не успеа во тоа, туку и четири пати влезе во боксот за да го замени гумите, што би значело дека трката долга 300 километри ја поминал со пет сета на гуми чиј што просечен работен век бил 60 километри! Наспроти ова, Кими Раиконен одеше со еден пит стоп помалку од другите, па ги чуваше своите гуми и не преземаше големи ризици. Алонсо, кој не ја заврши трката во Малезија поради скршено предно крило, во Манама имаше малер да му се заглави прилагодливото задно крило во отворена позиција, па мораше во два наврати да застане во боксот и да продолжи да вози без таа помош, со што наместо во борба за место на подиумот, заврши во дуел со Перез за седмото место, но и тој го загуби. - Себастијан извозе добра трка, но

беше сам, па можеше да ја контролира брзината. Знаеме дека кога си во таква ситуација можеш да ги менаџерираш гумите на најдобар можен начин, што на претходната трка беше случај за нас. Искрено мислам дека Фернандо можеше да има многу добра трка. Не сакам да кажам дека бевме во можност да победиме, бидејќи е лесно да се каже на збор, но теоретски беше можно. Ако ги погледнете неговите времиња по круг без ДРС уредот, јасно ви е дека беше можно, но на крајот од денот тоа не се брои, па мора да бидеме сигурни дека во иднина нема да го имаме овој проблем,- коментираше првиот човек на „ергелата“ од Маранело, Стефано Доменикали. - Имаме помалку поени отколку што може да се претпостави со овие перформанси на болидот. Сепак, мора да останеме фокусирани, првенството е долго, нема поента да плачеме. Можевме да бидеме секогаш на подиумот, можеби и да имаме уште ФОРМУЛА 1 1.

Sebastian Vettel (Red Bull)

2.

Kimi Räikkönen (Lotus)

3.

Romain Grosjean (Lotus )

4.

Paul di Resta (Force India)

5.

Lewis Hamilton (Mercedes)

6.

Sergio Perez (McLaren)

7.

Mark Webber (Red Bull)

8.

Fernando Alonso (Ferrari)

9.

Nico Rosberg (Mercedes)

10.

Jenson Button (McLaren)

една победа во овие четири трки. Но, ситуацијата е таа, гледаме напред со подигната глава. Сигурен сум дека ќе ни се врати позитивното, додека негативното од денеска ќе се пренесе на другите во блиска иднина,- дополни Италијенцот. И навистина, веќе на следната трка во Барселона, домашното „буниште“ на нивниот шпански возач, Ферари беше препороден. Очекувано, во квалификациите повторно блеснаа Розберг и Хамилтон со окупирање на првиот ред, а повторно „ги снема од радарот“ кога трката се разви. Хамилтон беше престигнат уште на стартот од Фетел и Алонсо, додека Кими ја повтори тактиката да вози со еден пит стоп помалку и да ја чека својата шанса во финишот. Слично се обиде да одигра и Фетел, додека Алонсо од стартот се фокусираше на стратегијата со четири застанувања, па прв ја почна серијата влегувања во гаражата. Се покажа дека очекувањата на Ферари биле реални, па Алонсо успеа Фетел пред Розберг и Алонсо на трката во Бахреин 2013

* РЕЗУЛТАТИ ГН БАХРЕИН

ФОРМУЛА 1 1.

Fernando Alonso (Ferrari)

2.

Kimi Räikkönen (Lotus)

3.

Felipe Massa (Ferrari)

4.

Sebastian Vettel (Red Bull)

5.

Mark Webber (Red Bull)

6.

Nico Rosberg (Mercedes)

7.

Paul di Resta (Force India)

8.

Jenson Button (McLaren)

9.

Sergio Perez (McLaren)

10.

Daniel Ricciardo (Toro Rosso)

Фетел на победничкиот трон со Јулл, Кими и Роман, Бахреин 2013

* РЕЗУЛТАТИ ГН ШПАНИЈА

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

45


СПОРТ

СПОРТ

Колумна: „Своерачно“ постојано да вози со максимум перформанси, додека Фетел тактизираше со побавно возење, но откако тимските стратези увидоа дека тоа нема да вроди со плод, го прешалтаа на нова стратегија. Во меѓувреме, Кими Раиконен и Фелипе Маса излегоа пред него, па Фетел слично како и пол позиционерот Розберг ја научија лекцијата дека не секогаш стратегијата со еден пит стоп помалку е побрза. Сепак, на крајот од трката, критиките кон пневматиците на Пирели беа најгласни од таборот на Ред Бул. - Мислам дека можеме да бидеме задоволни со четвртото место денеска. Првите три болиди беа пребрзи за нас и од аспект на грижа за гумите, тие завршија подобра работа од нас. Мора да ги стигнеме, но не возиме со брзина на болидот, туку со брзина на гумите. Очигледно, ние правиме нешто што го тера гумите повеќе да се трошат. Освоивме добри поени денес, иако сакавме повеќе,- рече трикратниот шампион Фетел, додека тимскиот шеф Хорнер укажа дека конкретно имале проблеми со предните гуми. Следните две трки спаѓаат меѓу оние кои што воопшто не се напорни кон пневматиците, Монако и Канада, по што европскиот дел од календарот продолжува со трките во Англија и Германија. •Александар Табаковски

ФОРМУЛА 1 1.

S. Vettel

89

2.

K. Raikkonen

85

3.

F. Alonso

72

4.

L. Hamilton

50

5.

F. Massa

45

6.

M. Webber

42

7.

R. Grosjean

26

8.

P. di Resta

26

9.

N. Rosberg

22

10.

J. Button

17

* По трката за ГН ШПАНИЈА

46

Победа во трката подразбира потполна хармонија на повеќе фактори, каде што брзината на болидот е само еден аспект, додека стратегијата, работата на механичарите, временските услови и ред други нешта играат влијание со години наназад.

О

ткако Пирели го доби тендерот за снабдување на Ф1 екипите со пневматици, речиси секој старт на сезоната е обележан од поплаките на инженерите и возачите за гумите кои ги употребуваат. Овие поплаки го губат интензитетот кон крајот на сезоната, кога инженерите веќе имаат јасна слика за загатката, па оптимизацијата на штелувањето на болидот е на многу повисоко ниво. Оваа година – истата песна. Претходно, ги слушавме поплаките на Хамилтон, па на Шумахер, годинава најгласни се од таборот на Ред Бул. Аргуметите се навистина коректни: дали трките на Формула 1 треба бидат доминирани од еден круцијален параметар како пневматиците? Екипите трошат милиони долари во текот на сезоната за развој на механичките и аеродинамичките решенија, а на крајот диференцијацијата на тоа кој е побрз, а кој побавен, ја прави производ со набавна вредност од една илјада долари. Истовремено, се поттикнуваат медиумите да го постават прашањето: дали публиката ги сака ваквите трки? Моето лично мислење е дека со ваквиот пристап се искривува вистината. Пирели доби конкретна задача кога беше селектиран за снабдувач со гуми. Долевањето на гориво беше забрането заради кратење на трошоците, па за да се зачини шоуто, беа потребни повеќе застанувања во бокс и повеќе престигнувања на патеката. Во тој поглед, Пирели одлично си ја заврши работата, но си го навлече гневот на возачите, кои дотогаш беа навикнати да не се грижат за трошењето на гумите. Ваквиот негативен публицитет е контра желбите на компанијата да се промира во Формула 1 како производител на врвна опрема. Тоа не може да продолжи во недоглед: или Пирели ќе си замине, или поплаките ќе престанат. Конкретно за трката во Шпанија, кога Ред Бул го „подигна тонот“, го толкувам тој чин како лошо поднесување на поразот. Ферари од самиот старт на трката одеше со стратегија со четири застанувања и така се постави со влегувањата во бокс, додека Фетел најрпво се обиде да оди со три застанувања, но во втората половина (откако виде дека тоа нема да му појде од рака поради зголемената деградација), направи 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

Пирели, меѓу чеканот и наковалната

дополнителен пит стоп, но задоцнувањето од претходно кога возеше побавно и се обидуваше да ги штеди пневматиците. Тоа е грешка во проценката! Теоретски, не сум убеден дека ако во Формула 1 има пневматици со подолг животен век, ќе имаме поинтересни трки. Тие што имаа побрзи болиди, ќе ја „спраштат“ и другите нема да им видат ауспух, а камо ли да се борат „тркало до тркало“. На овој начин, управувањето со гумите е фактор повеќе во достигнувањето на победата. Дополнително, ова е во согласност со промената на имиџот на спортот, каде што Формула 1 не сака да биде идентификувана како потрошувач кој не води сметка за нештата кои денеска се битни, а тоа значи да биде општествено одговорна, да работи со помалку трошоци, да има повеќе релевантни технологии и да биде побезбедна и поеколошка. Оттука, грижата за чувањето на пневматиците е дел од новиот имиџ зацртан од страна на Жан Тод, па не би можело да се очекува драматичен пресврт во тој поглед. Можеби измени ќе има, во смисла на поголема компатибилност со патничките автомобили и воведување димензии од 18 инчи наместо досегашните 13 инчи, но дефинтивно очекувам да се продолжи со зацртаниот современ имиџ. И самите предводници на Пирели признаваат дека не се безгрешни, па најавија извесни корекции на производите, меѓутоа тоа повеќе го прават како прифаќање на одговорност за одредени агресивни селекции на смесите, но не како начин да го сменат шоуто: гумите мора да имаат краток животен век, а стратегиите да го водат возачот кон победа. Најбрзите возачи ретко кога победувале во трките. Ако беше така, ќе се доделуваат бодови за пласманите во квалификациите. Победа во трката подразбира потполна хармонија на повеќе фактори, каде што брзината на болидот е само еден аспект, додека стратегијата, работата на механичарите, временските услови и ред други нешта играат влијание со години наназад. Пневматиците се само еден од тие фактори, кои пред се имаат влијание врз стратегијата, но доколку се покаже дека имаат преголемо значење, верувам дека соодветни корекции ќе бидат направени. Засега, параметрите кои укажуваат дали шоуто е добро, тврдат дека мнозинскиот дел од публиката е задоволна од акцијата на патеката. Тоа е она што треба да се евалуира и да биде параметар за евентуалните промени во иднина. • Своерачно, Александар Табаковски


ИСТОРИЈА

Стојко Пижевски, колекционер на стари автомобили

17 години мака мачам да започне изградбата на првиот Музеј на олдтајмери во Македонија

Државата освен во изградба на зградата на музејот на олдтајмери треба да вложи многу и во нивна репарација која финансиски многу чини. Овие возила се историја на автомобилизмот во Македонија и преку нив граѓаните ќе се запознаат со техничката култура во Македонија.

С

едумдесетидевет годишниот Стојко Пижевски, Проф, д-р на економски науки, сега во пензија, вели дека животна желба му е што поскоро да почне изградбата на првиот Музеј на олдтајмери во Македонија и да ги види таму изложени своите стари коли. Музејот треба да се изгради во Злокуќани во општина Карпош во Скопје. Одлука за определување на услови за градба на музејот со потпис од тогашниот претседател на Владата на Република Македонија, Бранко Црвенковски, добил од 9 ноември 1998 година,но темелите на музејот и по толку години не се удрени. Во разговорот за АМСМ клуб мобилити, Пижевски деновиве пресреќен, полн со оптимизам ни појаснува дека поддршка за градба на музејот добил од староновиот градоначалник на општина Карпош, Стевче Јакимовски, дека изградбата на Музејот на олдтајмери во Македонија конечно ќе започне и ќе се изгради. Кој е мотивот и улогата за изградба на Музејот на олдтајмери во Македонија -„Мотивот е да се сочува постојниот број на стари коли (олдтајмери и посовремени коли), кои претставуваат посебен интерес. Јас поседувам вкупно 17 автомобили, дел се олдајмери кои претставуваат наша историја и историско богатство, а меѓу нив имам и други посовремени видови автомобили кои имаат посебна техничка вредност. Музејот ќе биде едукативен, во смисла граѓаните во Република Македонија да имаат можност да се запознаат со разни возила, а особено учениците и студентите кои се школуваат од оваа област. Воедно ќе имаат можност да се возат и управуваат со возилата кои ќе бидат изложени во музејот“,појаснува Пижевски. „А овие мои стари автомобили и оние кои ги имаат уште неколку колекционери од земјава,вели Пижевски се доказ дека во Македонија имало автомобили кога во други краеви од поранешните југословенски републики, сега држави, сè

уште се возеле запрежни коли“. Пижевски ги има најстарите два автомобили во Македонија Станува збор за моделот „Форд-Т“ кој датира некаде по 1912 година и „Шевролет-Национал“ од 1928 година. Пижевски ни појаснува дека двете возила ги купил некаде во 1975 година, кога почнал да се занимава со собирање на олдтајмери. „Кај мене дојде еден студент, внук на еден мој пријател и ме праша професоре дали сте заинтересиран за стари автомобили. Тогаш разбрав дека во Битола во гаражите на „Агроремонт“ се чува возило од типот„Форд-Т“. Веднаш се заинтересирав, отидов таму и го купив првото, а воедно и најстарото возило во мојата колекција од 17 автомобили“, појаснува Пижевски. Инаку овој автомобил е произведен во Детроит во фабриката на Хенри Форд, а во Македонија е донесен од тројца браќа печалбари од Битола. Автомобилот има автоматски менувач што е вистинско „чудо“ на тогашната техника. Тој претставува премин од пајтон кон автомобил, бидејќи каросеријата потсетува на пајтон. Моторот е примитивен и се пали на курбла. Автомобилот бил руиниран, а Пижевски појаснува дека нешто поправал сам, каросеријата ја средиле лимари, но сепак автомобилот е во оригинална состојба. Но,за жал, не може да се вози. За разлика од ова возило „Шевролетот“ е подобро зачуван и е во возна состојба, појаснува Пижевски. Овој автомобил го купил во Берово. Бил сопственост на Гаврил Лукинов кој цели 40 години го користел како такси возило. Тежок е 1325 килограми и има четири седишта. Со него во 1969 година Лукинов учествувал на парадата на стари автомобили во Белград. Реновирањето на ова возило пред 20 години Пижевски 5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

го чинело тогашни 20 илјади германски марки. Со него учествувал на неколку јубилејни изложби на АМСМ во Скопје. Во својата колекција Пижевски има уште 15 возила олдтајмери, на кои им треба целосна репарација. Меѓу поинтересните е „Дурант“ произведен 1930 година кој долго време бил користен како такси возило во Скопје. Пижевски појаснува дека купувајќи го ова возило тој всушност го спасил од сечење на делови и негова продажба како старо железо. Во колекцијата влегува и моделот „Вандерер“ од семејството ДКВ,произведен истата 1930 година. Автомобилот е со две врати и четиритактен мотор. Има и автомобил „лЛојд“ од 1950 година и „Доџ“ од истата година и ред други автомобили произведени по шеесеттите како што се „Кадилак“, „Мерцедес“, „Опел“, „Сенатор-3 000“ и други интересни автомобили. Пижевски вели дека за неговата колекција постои големо интересирање во земјава и светот. Колекционерите посебно сакаат да го купат „Фордот-Т“ „Шевролетот“ и „Доџот“. „Но, како и секој колекционер, мене не ме интересираат парите- јас ја чувам својата колекција со љубов, а не да профитирам. И свесен сум за богатството што го имам и затоа со помош на надлежните и на АМСМ заедно сакав да го формираме првиот музеј на олдајмери во Македонија како национално богатство за сегашните и идни генерации“, вели Пижевски. • Антоанела Димитриевска

47


СПОРТ

WRC – Рели Аргентина

Се врати и победи Лоеб триумфираше по осми пат на релито во Аргентина. Воедно ја забележа својата втора победа годинава и вкупно 78 победа во Светскиот шампионат. За него Аргентина е последното рели што се вози на чакал. До крај на кариерата во рели му останува уште асфалтот на Корзика

О

ткако по трет пат годинава му се врати на релито, Лоеб ја прекрати низата од три победи едно по друго на својот сонародник Ожие и повторно докажа дека деветте шампионски титули не се освоени залудно. Иако водеше жестока борба со подеднакво брзиот Ожие, сепак извојува победа. Релито почна под знакот на Volkswagen и Ожие, но притисокот на шампионот беше евидентен за помладиот колега. Ожие поведе победувајќи на пет од шестте брзински испити на почетокот на релито. Се чинеше дека деновите на Лоеб се одброени. Светот почна да му салутира на новиот јунак, но текот на битката се сврте. Ожие никако не можеше да се одлепи од Лоеб, попушти под притисокот, направи грешка, излета од патеката и загуби 40 секунди. Така своите 17 секунди заостаток Лоеб ги претвори во предност која не ја испушти до крај. Ожие сепак покажа зрелост. Не тргна во залудна потера туку ја сочува својата позиција, заврши втор на последниот ТВ-брзинец освојувајќи дополнителни два бода и го зголеми своето водство во шампионатот за возачи. Своите пет минути ги имаше и вториот возач на VW, Јари-Мати Латвала. Откако загуби скоро 2 мининути на претпоследниот 48

ден од релито заради дупната гума, успеа да го надвози Евгениј Новиков и неговата Ford Fiesta RS и се искачи на третото скалило од победничкиот пиедестал. Новиков заврши четврти. Зад него се пласираше Тиери Нувил исто така со Fiesta RS, додека шестото место го завзема несреќниот Мико Хирвонен. Финецот во Аргентина се бореше со дупната гума и со проблеми со електриката заради што загуби повеќе од шест минути. По пет релија од годинешниот шампионат се чини дека Ожие и неговите 122 освоени бодови се недостижни. На второ место со 68 бода е Лоеб, но тој и без друго не се бори за титула. Во моментот најголеми конкуренти на Ожие се Хирвонен со 57 бодови и тимскиот другар Латвала со 49 бодови. Меѓу конструкторите битката е многу потесна. Volkswagen со своите 154 бодови е лидер, но има само 14 бода предност пред второпласираниот Citroen. До крај на првата половина на сезоната останува уште релито Акрополис кое се вози на почеток на јуни. Каков исход ќе донесе пеколното сонце во Грција останува да видиме. • Љубомир Анастасовски

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


СПОРТ

Водечкиот во ша беше изклучител мпионатот за возачи, Ожие, под притисокот но брз во Аргентина, но попушт на Лоеб и заврши и втор

Проблеми со електрик ата го спречија Хирвонен да влезе во прв ата петорка

ала. ги доживеа и Латв Своите 5 минутилеташе по патеките и слета ално лот Со гас до крај букв ило од пиедеста на третото скал

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

49


членство

Добро е да се знае...

МАЛИ СОВЕТИ ЗА АМСМ ЧЛЕНОВИ!

П

рвпат или по којзнае којпат го купивте Вашето АМСМ членство. Што е сигурно, сигурно е, никогаш незнаете што може да Ви се случи. Но, пред да ја ставите Вашата АМСМ членска картичка во новчаник или во фиоката од Вашиот автомобил, задолжително прочитајте неколку совети, како максимално и најдобро да ги искористите услугите на своето АМСМ членство. 1. Планирајте однапред и извадете АМСМ членство навремено. Доколку сте АМСМ член по првпат, бесплатните услуги од АМСМ членскиот пакет: шлепување и извлекување, не можете да ги користите веднаш, туку по изминување на 7 дена од денот на зачленување. Со други зборови, ако планирате да патувате, извадете АМСМ членство најмалку една недела однапред, за да може по потреба и без проблем да ги искористите бесплатните услуги кои ги вклучува Вашиот членски пакет. Доколку сте АМСМ член една или повеќе години во континуитет, тогаш обновете го Вашето АМСМ членство

веднаш по истекот на датумот на важност, за да го избегнете овој период од 7 дена и за да можете да ги користите бесплатните услуги, каде и да сте. 2. Задолжително прочитајте го буклетот кој го добивате заедно со АМСМ членската картичка. Во него се дефинирани Вашите права како АМСМ член, услугите кои ги добивате со членскиот пакет како и начинот на нивното користење. Исто така во буклетот се дефинирани и обврските што АМСМ ги има кон Вас како член. Запознавајќи се со содржината на буклетот, Вие ќе можете правилно да ги користите услугите на своето АМСМ членство и поволностите кое тоа Ви ги обезбедува.

ло го дадете на користење на некој друг, тој нема право да ги користи услугите на Вашиот АМСМ членски пакет.

Запомнете: АМСМ членството гласи на име, а не на возило. За да можете да ги искористите услугите Вашето присуство во автомобилот на местото на настанот е задолжително. Исто така, доколку сте корисник на АМСМ членски пакет наменет за физички лица треба да имате во предвид дека услугите вклучени во членскиот пакет се однесуваат за возило кое гласи на физичко лице и е уредно регистрирано со македонски таблички. •

3. Вашето АМСМ членство е само Ваше. Можете да го смените автомобилот, да возите дури и туѓ автомобил, а услугите на Вашиот АМСМ членски пакет не престануваат да важат. Ако пак своето вози-

Доколку имате какви било прашања поврзани со услугите од членскиот пакет што сте го избрале, или членската картичка не пристигнала на Вашата домашна адреса во рок од 30 дена по зачленувањето, Ве молиме контактирајте нѐ на 02/ 3181-108 или на clenstvo@amsm.com.mk

50

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk

51


52

5/2013 • www.amsmklubmobiliti.mk


СО АМСМ ЧЛЕНСКАТА КАРТИЧКА ДО

ПОПУСТИ

НИЗ ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА

ЗАЧЛЕНИ СЕ!

08

тел: 02/ 3181-1

Тел.: +389 (0)2 3181-181 Факс: +389 (0)2 3216-119 ул. „Митрополит Т. Гологанов“ бр. 51 Пош. фах 180, 1000 Скопје, Р. Македонија www.amsm.mk

АМСМ Партнер - Попуст за членови! 1


Содржина 2

АМСМ Партнер програма

12

ГЕВГЕЛИЈА

3

АМСМ Членство

13

БИТОЛА

3

АМСМ Попусти

13

КИЧЕВО

4

СКОПЈЕ

14

ШТИП

7

ОХРИД

14

велес

8

СТРУМИЦА

14

кавадарци

10

КУМАНОВО

15

струга

10

ПРИЛЕП

15

маврово

11

КРУШЕВО

16

Автомото друштва

11

ТЕТОВО

амсм партнер ЗАШТЕДИ со АМСМ членската картичка каде и да си!

АМСМ Партнер програмата во рамките на АМСМ членството Ви нуди низа попусти и поволности низ цела Македонија. Покажете ја АМСМ членската картичка и попустот е ВАШ. Треба само да го препознаете логото на АМСМ партнер програмата на влезот на објектот за да знаете дека тука ќе добиете попусти или поволности кои АМСМ ги обезбедува за своите членови. АМСМ Партнер програмата Ви овозможува: • Попусти во ресторани • Попусти во кафулиња • Попусти во продавници • Попусти во спа-центри • Попусти во кина и во театри ...и безброј други поволности низ Македонија!

2

Сите бенефиции во рамките на АМСМ Партнер програмата можете да ги погледнете на www.amsm.mk, како и во АМСМ мобилната апликација за iPhone и за Android базирани телефони. За поедноставно решение, Ви ја подготвивме оваа брошура со сите АМСМ партнери која, заедно со Вашата АМСМ членска картичка, не заборавајте да ја понесете каде и да одите.


амсм членство Чувството да бидеш дел од семејството

Classic

Europe premium

Light

бесплатно шлепување во случај на сообраќајна незгода

бесплатно шлепување при дефект

бесплатна помош на пат

извлекување

покривање на патни трошоци

Услуги

Долгогодишното постоење и искуство ни овозможи да подготвиме различни категории членски пакети чии услуги и попусти се приспособени кон Вашите желби и потреби. Да сте дел од нашето семејство значи многу повеќе од Ваша безбедност, тоа значи да му овозможите на целото Ваше семејство сигурност во секој поглед, каде и да сте. AМСМ членските пакети: Classic, Europe premium и Light Ви ги нудат следните услуги:

рентакар

бесплатни сервисни акции: летна и зимска проверка на возилото

травел инфо-сет: патна карта, рутер и информатор за земјата и за странство

Show your Card! попусти во Македонија, Европа, САД и во Канада

АМСМ Партнер попусти во Македонија

членско списание „АМСМ Клуб мобилити“ на домашна адреса

попусти во системот на АМСМ

можност за кампинг-картичка CCI за попуст во над 1.100 кампа во цела Европа

Newsletter

Услуги во Европа бесплатна интервенција при дефект

бесплатен пренос при сообраќајна незгода

покривање на патни трошоци или рентакар

хотелско сместување

амсм Попусти

АМСМ Услуги Станица за технички преглед 10% попуст на технички преглед www.amsmstp.mk

Осигурително брокерско друштво „МОБИЛИТИ БРОКЕР“ АД Скопје Подружници: Велес, Тетово, Кичево, Ресен, Струга, Битола, Прилеп, Македонски Брод, Штип, Кочани, Виница, Струмица, граничен премин Богородица и Гевгелија 5% попуст на незадолжителни осигурувања www.mobilitybroker.com.mk

АМСМ Услуги Служба за помош и информации на пат 20% попуст на сервисни услуги www.amsmspi.mk

АМСМ Партнер - Попуст за членови! 3


СКОПЈЕ РЕСТОРАНИ

КАФУЛИЊА Кафе-ресторан „ТРЕНД“ 10% попуст плоштад „Македонија“ тел. 02/ 3132-425

Ланџ Ресторан Арабеска 15% попуст на сметката Ул. Никола Вапцаров бр.7 Ресторан „БАЛКАНИКА“ 10% попуст Градски парк (кај „Александар палас“) тел. 02/ 3073-713

Кафе-бар „ЧАО“ 10% попуст ГТЦ анекс 3 лок. 6

Ресторан „ДАЛМА“ 10% попуст ул. „Петар Попарсов“ бр.22 тел. 02/ 3246-616 www.dalma.com.mk

„ПЛЕЈ КАФЕ“ 5% попуст ул. „Македонија“ 6 тел. 02/ 3127-020

Ресторан „СКАЛА“ 10% попуст ул. „Никола Николовски Борче“ 88б (Градски парк) тел. 02/ 3127-095

„СТАР КАФЕ“ 10% попуст кај Католичка црква „Кафе ди Рома“ 10% попуст ул. „Македонија“ бб www.ilcaffediroma.com

Ресторан „МАРАКАНА“ 10% попуст Градски парк бб тел. 02/ 3221-541, 3223-226 Ресторан „ДЕН И НОЌ“ 10% попуст ул. „Скупи“ бр. 1 тел. 02/ 3096 096, 3095 666 www.deninok.com.mk

Пивница „КРИГЛА“ 5% попуст бул. „Св. Климент Охридски“ бб тел. 02/ 3117-869

Фаст фуд „МИСАМИ“ 10% попуст ул. „Скупи“ бб тел. 02 3093-999 Бесплатна достава

Кафе-бар „фабрика“ 10% попуст ул. „Ленинова“ бр. 29

Коноба „Frutti di mare“ 5% попуст ул. „Раде Кончар“ бр. 5 тел. 02/ 313 21 45 www.fruttidimare.com.mk Клуб ресторан „Ragusa“ 10% попуст ул. „12-та Ударна Бригада“ бр. 2a Центар (поранешно YUCAN) 02/3212-919 www.ragusa.com.mk Ресторан „Мирко 919“ 5% попуст на свадби ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр. 76 населба Лисиче - Аеродром тел. 02/ 2439-157 Клуб ресторан „ГАРНИ“ 4

10% попуст ул. „Ленинова“ (спроти Драгстор Бети)

Кафе-бар „РАДОБАР“ 10% попуст ТЦ „Соравија“ сутерен Кафе-бар „СУПЕРФЛАЈ“ 10% попуст Дебар Маало Кафе-бар „LIVING ROOM“

10% попуст ул. „Македонија“ 29

Кафе-бар „КУЛТ КАФЕ“

10% попуст Дебар Маало

Кафе-бар „Студио Ин“

Секој трет пијалак е гратис спроти МНТ Театар Центар


СКОПЈЕ Хотел „КОНТИНЕНТАЛ“ 10% попуст бул. „Александар Македонски“ бб тел. 02/ 3116-599, 3133-333 www.hotelcontinental.com.mk

„дуна Компјутери“ ГТЦ на 1 кат и ТЦ „Рамстор“ од 10% Garmin, Apple 5%, HP 5%, OKI 10% и за Ricoh 3% попуст тел. 02/ 3104-500 www.duna.mk

Хотел „ДУВЕТ“ 10% попуст ул. „Шумадиска“ бр. 1 тел. 02 3245-048, 3245-049 www.duvetboutique.com

„НИКО Компјутери“ 5% попуст, продавници: Скопје, ГТЦ, Драчево, Куманово и Битола тел. 02/ 3223-080 www.nikocomputers.com

ХОТели

Хотел „АЛЕКСАНДАР“ 10% попуст ул. „Востаничка“ бр. 24 тел. 02 2707-806 www.hotelaleksandar.com.mk Хотел Викториа Ул. Славе Деловски бр. 18 10% попуст на семстување по соба Тел. 02 3107 600 www.hotelvictoria.com.mk ШОПинг „НОВУС“ 10% попуст на сите услуги Напомена - попустот се однесува на услугите, не и на производите ул. „Првомајска“ бб тел. 02 2700-070 www.novus.com.mk „ОЛИМПИКО“ Гуми 15% попуст ул. „Лондонска“ бр.19 тел. 02 3063-351 www.olimpiko.com.mk „Јанбор компани“ изработка на ПВЦ и алуминиумска столарија 5% попуст ул. „Мајаковски“ бр. 3 лок.5 тел. 02 3229-500 Салон за пневматици „STOP & gO“ ул. „Скупи“ бб 15% попуст тел. 02/ 3097-202 www.stop-go.com.mk „Техномаркет“ 5% попуст

Скопје: Бутел, Ѓорче Петров, Градски плоштад, Аеродром, Градски стадион, Кончар и Годел www.technomarket.com.mk

Бутик „PIERRE CARDIN“ 10% попуст, ГТЦ приземје тел. 02/ 3135-464 4U ACCESSORIES 10% попуст, ГТЦ 2 кат Клучар „Баже“ 10% попуст ул. „Железничка“ бр. 6 тел. 075 426-220 Ист Комерц дооел 5% попуст Бул. Кочо Рацин бб сек. 9 тел. 02/ 3113-122 www.sanda.com.mk „МОБИЛИТИ БРОКЕР“ АД Скопје 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул. „M.T. Гологанов“ бр.51, тел. 071 387-781 ул. „Лазо Трпковски“ бб, Бутел тел. 071 317-687

Вода сервис „Фам. ЈАНЕВСКИ“ 10% попуст на апаратите за плаќање во готово тел. 070 285-754 „ФОНКО ВИНО“ 10% попуст, ул. „Скупи“ 3а тел. 02 3112-305, 3089-800 www.fonkowines.com Бутик „СОРБИНО“ 10% попуст, ГТЦ 2 кат Играчки „АДРИЈАНО“ 20% попуст, ТЦ „Бисер“ тел. 02 2451-103 www.adrijano.com.mk Книжарница „КЛУБ МАТИЦА“ 10% попуст бул. „Климент Охридски“ бр. 23 тел. 02 3221-138 www.matica.com.mk АМСМ Партнер - Попуст за членови! 5


СКОПЈЕ Бутик за кошули „Ла Камичерија“ 10% попуст, „Веро Центар“ Рачна изработка на модни додатоци 20% попуст Рамстор приземје Фотостудио „ПРОФОТО ЗДРАВКО“ 20% попуст ул. „Димитрија Чуповски“ 31-2/2 тел. 02 3227-080 Салон за чевли „САГА“ 10% попуст ГТЦ 1 кат Бутик „AUTENTIC“

10% попуст ГТЦ приземје

Салон за чевли „URBAN STORE“

10% попуст ГТЦ 1 кат 10% попуст ГТЦ 2 кат и ул. „Македонија“

Салон за чевли „ЕКСКЛУЗИВ“

Бутик за чевли„ДЕНИ ШУС“ 10% попуст ТЦ „Беверли Хилс“ приземје Оптикара „ОПТИКА диоптра“ 10% попуст ГТЦ 1 кат тел. 02 3231 660 „Авто Мобил“ 10% попуст, тел. 02 2658 632 Бутел (позади бензинската пумпа на Макпетрол) Фото „Десо“ 30% попуст Бул. Партизански одреди 17-3/15 (спроти Соборен храм) тел. 02 3128 386, 02 3221 072 Игротека „Ен2три“ 15% попуст на роденденски пакет ул. „Ленинградска“ 102г (позади QBE) Тел: 075 749 309 Бутик „Бубу“ - ТЦ Беверли Хилс 10% попуст Тел: 02/ 3211-974

6

„МОМЕНТ МАЛ“ 20% попуст Училиште за странски ул. „Михаил Чаков“ бр. 7А-1-3 јазици, превод, лектура тел. 02 5201086 здравје и убавина ПЗУ Универзитетски стоматолошки центар, проф д-р Бојо Андрески Ул. М.Х.Јасмин бб 10 % попуст на стоматолошки секундарни услуги www.eurmdentalcentar.mk Студио „ФИГУРЕЛА“ 10% попуст ул. „Орце Николов“ бр. 68 тел. 02 6090-610 www.studiofigurella.mk Студио „СИКРЕТ“ 10% - 50% попуст ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 тел. 02 3232-223 www.studiosecret.com.mk Салон за естетика „БЕЛИСИМА“ 10% - 30% попуст нас. Аеродром тел. 070 398-829 Стоматолошка ординација „ПЕТКОВИ“ 20% попуст, ул. „Емил Зола“ бр.6 тел. 02 2782-100 www.drpetkovi.com.mk Фризерски салон „Бубе Студио ИН“ 10% попуст ул. „Никола Тримпаре“ бр.10 тел. 02 3126-126 Центар за масажа „ФИЗИОМЕД“ 10% попуст ул. „Киро Крстевски-Платник“ бр. 11/2-8 тел. 070 588 562 Фризерски салон „КУЛ КАТ“ 10% попуст бул. „Октомвриска револуција“ бр. 8 лок. 6-11 тел. 02 3067-366 www.coolcut.com.mk Поликлиника за очни болести „Офталмос“ 50% попуст на основниот офталмолошки преглед ул. „8 Ударна бригада“ бр. 20 тел. 02 3 222 533 www.ophthalmos.com Студио за масажа „ДАВОР“ 20% попуст ул. „Народен Фронт“ бр.5/2 локал 8 тел. 02 3177 461 / 070 550 577 www.davormasaza.com.mk


СКОПЈЕ кина, фестивали, настани...

хемиско чистење и водено перење

Кино „Рамстор“ ТЦ „Рамстор“ 100 денари за кинобилет тел. 02 3290-153

Хемиско „Fresh Day“ 10% попуст „Супер Тинекс“ („Перо Наков“ бб) и „Супер Тинекс“ („Трета Македонска Бригада“ бб)

АУКЦИЈА НА ЧОКОЛАДО 10% попуст на билетите тел. 070 260-149

тел. 070 396-952

Хемиско „Fresh express“ 10% попуст „Веро“ Тафталиџе и „Веро Центар“ тел. 02 3069-656

Креативен центар Мали Креативци 15% попуст Ул. Миле Поп Јорданов бр.50А Тел. 02/ 308 46 75

Сервис за перење и достава „ПЕРИ НОСИ“ 10% попуст ул. „Мечкин Камен“ бр. 47 www.perinosi.com.mk тел. 070 274 814

проектирање и дизајн Изработка на мебел по мерка „Фајн Дизајн“ Скопје 10% попуст и бесплатно идејно решение тел. 070 230-124

наем на возило

ЕТ ХОУМ - салон за внатрешно уредување на домот 5% попуст Ул. Скупи бр. 12, Скопје (Злокуќани) Тел: 02/ 3088-055 „ПИРИН ЕКСПОРТ“ Сауни и спа 10% попуст ул. „Багдадска“ бр.26 тел. 02/ 3092-275; 070 254-321 www.pirinexport.com.mk „КАРАПАНЧЕВСКИ КОМПАНИ“ 5% попуст тел. 02 3074-474 www.karapancevski.com.mk

europcar 15% попуст за наем на возило каде било во светот Скопје: хотел „Алек. Палас“, аеродром „Алек. Велики“ и Охрид: хотел „Метропол“, Аеродром „Св. Апостол Павле“ и Тетово

тел. 02/ 3091-141 www.europcar.com.mk

Резервација на наведените тел. броеви или веб-страницата. Во графата promotional/ contract, АМСМ-членовите задолжително го внесуваат кодот 421918881

рентакар „СЕТКОМ РЕНТ А КАР“ 15% попуст хотел „Континентал“ ул. „Александар Македонски“ бб тел. 02/3298-392, 3298393, 3298-394

ОХРИД РЕСТОРАНИ Пицерија „НЕМО“ 10% попуст ул. „Цар Самоил“ бб. тел. 046 253-355 www.pizzanemo.com

Ресторан „БЕЛВЕДЕРЕ“ - Билјанини Извори 10% попуст ул. „Наум Охридски“ бб тел. 046 266-816 www.hotelbelvedere.com.mk

Ресторан „БЕЛВЕДЕРЕ“ 10% попуст кеј „Маршал Тито“ бр. 2 тел. 046 231-520 www.hotelbelvedere.com.mk

Ресторан „Св. СОФИЈА“ 10% попуст ул. „Цар Самоил“ бр.88 тел. 046 267-403 www.restoransvetasofija.com.mk АМСМ Партнер - Попуст за членови! 7


ОХРИД КАФУЛИЊА Плажа „КАДМО“ Плажа-ресторан „ПОТПЕШ“ - Канео

5% попуст Хотел „АЛЕКСАНДРИЈА“ 10% попуст ул. „Коста Абраш“ бб тел. 046 258-860, 258-861 www.hotelaleksandrija.com.mk

10% попуст тел. 070 751-305

ХОТели

Хотел „гранит“ 10% попуст Св. Стефан тел. 046 207-100, 207-141 www.hotelgranit.com.mk

Хотел „БЕЛВЕДЕРЕ“ 10% попуст Св. Стефан тел. 046 277-710, 277-720 www.hotelbelvedere.com.mk Вила „Бисера“

10% попуст нас. Лагадин тел. 046 277-710, 277-720 www.hotelbelvedere.com.mk Хотел „Пела“ 10% попуст за сместување населба „Св.Стефан“ бб тел. 046 230-420 тел. 046 230-421 www.hotelpela.com.mk

здравје и убавина Козметичко студио „ТРЕНДИ“ 10% попуст бул. „Туристичка“ 52-ц/2 тел. 070 604-357

ШОПинг „Техномаркет“ 5% попуст Ул. “7 ми Ноември” 286, Охрид Тел: 046 250 348 www.technomarket.com.mk

Хотел „тино“ 10% попуст кеј „Маршал Тито“ бр.55 тел. 046 261-665, 230-450 www.hoteltino.com.mk

струмица РЕСТОРАНИ Рибен ресторан „Пиликатник“ 5% попуст тел. 034 331-926

Ресторан „Србаков“ 5% попуст ул. „Јанко Цветинов“ бр.31 Ресторан „МЕДИТЕРАН“ 10% попуст бул.„Климент Охридски“ бр.110 тел. 070 387-288 Ресторан „АРОМА“ 10% попуст ул. „Младинска“ бр. 40 тел. 078 222-123 Пица ресторан „БОНИТА“ 10 % попуст ул. „Благоја Мучето“ бр. 54 тел. 034 327 122 8

Слаткарница „Карамела“ 10% попуст тел. 078 307-670 ХОТели Хотел „404“ 10% попуст ул. „Благоја Мучето“ бр.13 тел. 034 345-404 Мотел-ресторан „ПОДГОРСКИ АН“ 10% за сместување, 5% за угостителските услуги с. Колешино тел. 034/351-100


струмица 10% попуст ТЦ „Глобал“ тел. 070 259-123

Мотел-ресторан „Дардо“ 10% попуст „Климент Охридски“ бр.105 тел. 034 344-241 ресторан: 070 214-805 071 345-075

Оптикара „ОПТИКА диоптра“ 10% попуст ул. „Маршал Тито“ тел. 034 328 729

КАФУЛИЊА

Изработка на завеси и прекривки „ЕЛИЗАБЕТ“ 10% попуст ТЦ „Глобал“ бр. 20 тел. 034 320 434

Кафе-бар „19“ 5% попуст ул. „Благоја Мучето“ бр.24

Завеси и теписи„ПРЕЗИДЕНТ“ 5% попуст 1. ул. „Јанко Цветинов“ бр.42 тел. 034/346-053 2. ул. „Васил Сурчев“ бр. 3 тел. 034/345-053 3. бул. „Климент Охриски“ бб тел. 034/343-053 www.prezidentdoo.com.mk

Кафе-бар „Маф-Маф“ 5% попуст ул. „Ј.Ј. Свештарот“ бр.20 ШОПинг „З.Г.Визија“ - преводи и подготовка на документи 10% попуст ул. „Ленинова“ бр.14 Струмица и Радовиш

„Мани сервис“ 5% попуст за сервис на клима-уреди за автомобили ул. „Климент Охридски“ бр. 105 тел. 034 344 655 / 075 432 474

„Нет-Линк“ - интернетуслуги и сервисирање на компјутери 5% попуст ул. „Маршал Тито“ 103 Б Бутик „Импреса“ 10% попуст ТЦ „Глобал“

„Инфо Мобил“ автоделови 10% попуст Ул. „Ѓорѓи Трајков“ бр. 28 А тел. 034 520 244 / 075 406 308 www.infomobil.com.mk ЗДРАВЈЕ И УБАВИНА

Бутик „Имиџ-М“ 10% попуст ТЦ „Глобал“ „Техномаркет“ 5% попуст ул. „Климент Охридски“ бр. 53 тел. 034 320-211 Салон за чевли „Невадос“ 10% попуст ТЦ „Глобал“ 1 кат „МОБИЛИТИ БРОКЕР“ подружница Струмица 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул. „Ленинова“ 94 тел. 071 317-643 Бутик „Плаза“

10% попуст ТЦ „Глобал“

Бутик „Рекорд“

5% попуст ТЦ „Глобал“ 43/1

Фризер „БЛОНД“ 5% попуст ул. „Јосиф Ј. Свештарот“ бр.26 034/ 320-085 / 070 893-234 Козметичко студио „ЗВЕЗДА“

5% попуст ул. „Јосиф Ј. Свештарот“ бр.26 тел. 078 452-867

ПРОЕКТИРАЊЕ И ДИЗАЈН Салон за железарија и санитарија „ЏИДАЛО“ 5% попуст ул. „Маршал Тито“ бр.51 тел. 034/348 440 „Мега Принт“ - печатење и изработка на светлечки реклами 5% попуст ул. „Гоце Делчев“ бб тел. 034 340-988 www.megaprint.com.mk „КРИСТАЛ“ - стакларска работилница 5% попуст Зона Север бб тел. 075 214-433 АМСМ Партнер - Попуст за членови! 9


куманово „БИАНА“ 5% попуст ул. „100“ бр. 70 нас. Карпош

хотели и РЕСТОРАНИ Хотел-ресторан „Рим-Париз“ 10% попуст „3-МУБ“ бб тел. 031 415-800 www.hotelrimparis.com.mk Национален ресторан „Батко Ѓорѓија“ 10% попуст „3-МУБ“ бб тел. 031 415-800 Комплекс „Етно село“ 10% попуст освен во недела и празници тел. 031 497-749 тел. 075 497-749 с. Младо Нагоричане www.etnoselo.com.mk Хотел-ресторан „ХАРМОНИЈА“

10% попуст Долно Којнаре ул. „1“ бр.93 тел. 070 211-860

Модно студио „ИКС АТРАКТИВ“

5% попуст ул. „Пионерска“ бб 075 513-122

Бутик „Мануела ВБ“

5% попуст ул. „Октовриска револуција“ 44-2/14

Бутик „Стал“

10%-15% попуст ул. „Кирил и Методиј“ 1А

Бутик „МагониЈа“

10% попуст ул. „Гоце Делчев“ бр.40

Бутик „Унион БДЕ“

10% попуст ул. „Октомвриска револуција“ лок. Табакана

Бутик „Фобо - Ивани“

10% попуст ул. „Октомвриска револуција“ 3-1/16 тел. 070 313-505

Салон за чевли „Помпа“

5% попуст ул. „Лесковачка“ бр.29

Фотостудио „Перфектo“

10% попуст ул. „Маршал Тито“ бр.15 тел. 070 211-353

ШОПинг „Техномаркет“ 5% попуст ТЦ „Сума“ ул. „Моша Пијаде“ бб тел. 031 438 031 Бутик „Гето“ 15% попуст ул. „Гоце Делчев“ бр.3

здравје и убавина „Психомодус ЛМ“ психолошки советувања 15% попуст ул. „Фетка Наскова“ 11/1

Бутик за деца „Мартас“ 5% попуст ул. „Октомвриска револуција“ бр. 47 тел. 031 430-405

прилеп ХОТели

РЕСТОРАНИ Ресторан „Ескалибур“ 10% попуст ул. „Кузман Јосифоски“ бр.2 тел. 048 430-100 тел. 075 353-580 Ресторан „Лидер“

10

10% попуст ул. „Браќа Ламески“ бр.30 тел. 048 411-444

Хотел „Кристал Палас“ 10% попуст ул. „Ленин“ бр.184 тел. 048 418-000 факс: 048 400-060 www.kp.mk Хотел „Салида“ 10% за сместување и 5% попуст за угостителските услуги „Иво Лола Рибар“ бб тел. 048 400-333 факс: 048 400-444 www.hotelsalida.com.mk


ШОПинг

„Техномаркет“ 5% попуст ул. „Кузман Јосифовски“ 1/1 тел. 048 402-300

Бутик „Колосеум Ексклузив“ - Стара чаршија 10% попуст

„МОБИЛИТИ БРОКЕР“ подружница Прилеп 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул. „Моша Пијаде“ 230 тел. 071 397-965

Бижутерија „Колосеум Ексклузив“- наспроти градскиот саат 10% попуст тел. 078 403 673

„Роман“ - превоз во земјата и во странство 10% попуст тел. 070 259-499, 075 259-499, тел. 048 430-001 www.roman.com.mk

здравје и убавина Фризерско студио „Грејс“ 40% попуст кеј „1 Мај“ 53г тел. 048 426-427

крушево ХОТел - Крушево Хотел „Монтана Палас“ 10% попуст ул. „Питу Гули“ бб тел. 048 477-121 факс: 048 477-680 www.montanapalas.com.mk

тетово „Авто Чајка“ 10% попуст на лимарофарбарски услуги и хемиско чистење ул. „Маршал Тито“ бб www.avtocajka.com.mk

РЕСТОРАНИ Ресторан „Тетоец“ 10% попуст Ајдучко Маало тел. 044 613-111 Ресторан „Бела Миа“ 10% попуст ул. „Гоце Делчев“ бр. 108 тел. 044 331-332, 070 224-554 Ресторан „Александрија“

10% попуст ул. „Димо Гавровски - Кара“ бр.59, лок.6

ШОПинг „ГИМЕКС“ - компјутери и сервис 5% попуст на производите 10% попуст на услугите „Веро“ Тетово ул. „133“ бр. 7 www.gimex.com.mk

„Техномаркет“ 5% попуст ул. „Маршал Тито“ бр. 21 тел. 044 340-507 „Даре промет“ бои и лакови

10% попуст на производите на JUB и HELIOS ул.„120“ бр.10

„ДАРАКОМ“ бои и лакови

5% попуст ул. „Благоја Тоска“ бр. 112 ул. „Маршал Тито“ бр. 136/3 Оптика „Јовановски“ 15% попуст ул. „Благоја Тоска“ бр.218 АМСМ Партнер - Попуст за членови! 11


„Лејди стар“ бутик за женска, детска и машка долна облека 5% попуст ул. „Јане Сандански“ бр.41 тел. 075 228-078

Авто сервис „Тимур“ 5%-10% попуст ул. „Косовска“ бр.14 тел. 070 422-116, 070 465-668 Бутик „Џудо“ 7% попуст ул.„Тодор Ципоски Мерџан“ бр. 6 тел. 044 336-760 Бутик за чевли „Маркетинг Микс“ (Џудо) 7% попуст ул. „Страшо Пинџур“ бр.75 тел. 044 336-760

Цвеќарница „Мими“ 10%-20% попуст ул. „Благоја Тоска“ бр.43 тел. 078 447-708 ТП „Ацко КВ Транс“ - организиран превоз на патници за меѓународен и внатрешен сообраќај 10% попуст за превоз на патници ул. „Вера Циривири“ бр.14 тел. 070 555-121, 072 246-661

„МОБИЛИТИ БРОКЕР“ подружница Тетово 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул. „Видое Смилевски Бато“ бб тел. 071 317-596

„Авто перална“ попуст 100 денари за перење возила

гевгелија ШОПинг „Д.Н.К.В. Комерц“ - автоделови 5% попуст ул. „Радован Ковачевиќ“ бр.27 ул. „Маршал Тито“ бр. 131 тел. 034 212-445 www.dnkv.mk „Бест компјутери“ компјутери и компјутерска опрема 3% попуст тел. 034 215-665 ул. „Ристо Фршaнин“ бр.20 www.best.com.mk „Бест оффис“ - опрема и канцелариски материјал 10% попуст тел. 034 215-665 ул. „Ристо Фршaнин“ бр.20 www.best.com.mk „Бест скул“ - курс по компјутери и странски јазици 20% попуст тел. 034 215-665 ул. „Ристо Фршaнин“ бр.20 www.best.com.mk „ЏИВИ“ - бела техника, мебел, греење и климатизација 3% попуст за плаќање во готово и бесплатна достава ул. „Железничка“ б.б. тел. 034 214-299 www.jivi.mk Автоделови „ИВИ“

12

5% попуст ул. „Гевгелиски партизански одреди“ бр.34

„МОБИЛИТИ БРОКЕР“ подружница Гевгелија 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул.„Вардарски Рид“ бб тел. 071 387-710 Бутик „РОСИ“

10% попуст ул. „Маршал Тито“ бб тел. 034/214-323

Фотостудио „СПЕКТАР КМ“ 10% попуст ул. „7 Ноември“бр. 45 тел. 034/213-996 070 433-702 ЗДРАВЈЕ И УБАВИНА Стоматолошка ординација „ДЕНТИЦИЈА“ 10% попуст ул. „Ѓорѓи Велков“ бр.6 тел. 034/215-319, 075 500-502 ПРОЕКТИРАЊЕ И ДИЗАЈН Плочки „ИНТЕР КОРНИ“ 7% попуст ул. „7 Ноември“ бб тел. 034/213-591, 216-591 ПВЦ столарија „НИКИ“ 10% попуст ул. „Страшо Пинџур“ бр.5 тел. 034/222-560 „Маршал Тито“- Богданци


БИТОЛА ШОПинг - Битола

ХОТЕЛИ и РЕСТОРАНИ Ресторан-пицерија „Корзо“ 10% попуст ул. „Маршал Тито“ бр.95 тел. 047 241-888 www.restaurantkorzo.com Пицерија „Тото“ 10% попуст ул. „27 Март“ бр.6 тел. 047 226-767 Ресторан „Елен 2“

Бутик за долна облека „Велисиа“

„Техномаркет“ 5% попуст Нова Битола ул. „Васко Каранѓелевски“ бб, сутерен тел. 047 220-131

10% попуст ул. „Владимир Назор“ бб Хотел-ресторан „КАПРИ“ 10% попуст нас. Довлеџик тел. 047/256-500

Пица-ресторан „КУС-КУС“

„МОБИЛИТИ БРОКЕР“ подружница Битола 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул. „Арон Ароести“ бб тел. 071 317-643

10% попуст ул. „Кирил и Методиј“ бр. 2А тел. 047 222-603 Ресторан „ФОНТАНА БЕ-НИ“ 5% попуст с. Бистрица тел. 047/268-599

Клуч сервис „Тошеви“ ул. „П.П.Његош“ бр.133 10% попуст за автомобилски клучарски услуги тел. 047 237-181, 070 237-181 www.tosevi.com.mk 5% попуст ул. „Маршал Тито“ бр.134

Бутик „БИНЈАПИ МОДА“

10% попуст ул. „Ордан Николов“ бр. 53 5% попуст Бутик „ВОГ“ ул. „Ордан Николов“ бр. 49

ЗДРАВЈЕ И УБАВИНА Фризерско студио „МАРИЈА-БЕЛА“ 10% попуст ул. „Борис Кидрич“ бб, зграда Обител - мезанин тел. 076 964-340, 075 312-986 Фризерско студио „ДИВАЈН “ 10% попуст ул. „Борис Буџовски“ бр.20 тел. 047/221-381

5% попуст Продавница „ВИЦКО“ Комплекс Безистен тел. 047 235 496 5% попуст Продавница „БОХЕМИА“ ул. „Јосиф Јосифовски“ бб тел. 047 237 496

Аптека „ХИГИЈА ФАРМ “ 5% попуст на козметика и витамини (ОТЦ програма) и 10% попуст за производи од галенската лабораторија на „Хигија фарм“ ул. „Скопска“ бр.17 тел. 047/202-208

10% попуст Бутик „ВЕЛВЕТ“ ул. „Маршал Тито“ бр. 40 тел. 047 241 900

кичево РЕСТОРАНИ - Кичево Ресторан „Стара Куќа 2008“

5% попуст Магистрален пат бб (АМД Кичево)

КАФУЛИЊА - Кичево Кафе-бар „Флерт клуб“ 10% попуст ШОПинг - Кичево „Ваше Такси“

5% попуст ул. „4 Јули“ бб тел. 15 555

„Спикомп“ Компјутерка опрема, карго експрес и фискални апарати

5% попуст ул. „Борис Кидрич“ бб тел. 045 222-699

„МОБИЛИТИ БРОКЕР“ подружница Кичево 5% попуст на незадолжителни осигурувања Магистрален пат бб тел. 071 317-523 АМСМ Партнер - Попуст за членови! 13


штип „МОБИЛИТИ БРОКЕР“ подружница Штип 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул. „Сутјеска“ бб тел. 071 317-591

РЕСТОРАНИ - Штип Ресторан „Стара Штипска Куќа“

десерт од куќата ул. „Вељко Влаховиќ“ бб населба Пребек

ШОПинг - Штип „Техномаркет“ 5% попуст ул. „Маршал Тито“ бб тел. 032 397-793

велес 10% попуст ул. „Петре Прличко“ бб Тел. 043 233-350

Такси-сервис „ДС Луна“ 10% во земјава и во странство како и месечни билети ул. „Благој Ѓорев“ 159 тел. 043/231-333, 078/212-620

„Аквариус Кафе“ 10% попуст ул. „Благој Ѓорев“ бб тел. 070 375-204

Бутик „Ова Она“ - маички со апликации по желба 10% попуст ул. „Благој Ѓорев“ бб тел. 078 334-480

РЕСТОРАНИ и кафулиња Гостилница „Инѓилизов“

ШОПинг „Техномаркет“ 5% попуст ул. „Маршал Тито“ бр.65 тел. 043 212-408 Студио „АРТ-Дигитал“

5% попуст ул. „Благој Ѓорев“ бб тел. 070/ 216-830, 078/ 216-830

Бутик „ИН“

10% попуст ул. „Благој Ѓорев“ бб тел. 071/ 363-666

Бутик „Wall Street“ 15% попуст тел. 078/231-884 здравје и убавина „ПЗУ Зографски“ - спец. ординација за дијагностика и третман на болести на уво, нос и грло 10% за сите основни и специјалистички прегледи ул. „Владимир Назор“ бр.41 тел. 070/375-001, 043/222-511

кавадарци РЕСТОРАНИ Ресторан „ЛС Квартум“

10% попуст спортска сала „Јасмин“ тел. 043 415-755

ШОПинг „Јанбор компани“ изработка на ПВЦ и алуминиумска столарија 5% попуст ул. „Ресавска“ бб тел. 043 420-555 14

„ХИТ ШУС - р“ бутик за чевли 5% попуст ул. „Шишка“ бб тел. 043 418-550 Автоделови „Жиле“ 5%-10% попуст на производи за автоделови ул. „Моша Пијаде“ бб тел. 070 218-930


струга ХОТели

РЕСТОРАНИ

Хотел „Бисер“ - с.Калишта 10% попуст тел. 046 785-700, 046 780-010 www.hotelbiser.com.mk

Ресторан „Св. Никола“ 5% попуст ул. „Гоце Делчев“ бр.88 тел. 070 362-720 Ресторан „Авон“ 10% попуст ул. „ЈНА“ бб тел. 046 786-440

ШОПинг

Пицерија „АНГЕЛА“ 10% попуст ул. „Димитар Влахов“ бр.2 (на кејот на реката Црн Дрим) тел. 046/786-242

Хотел „МОНТЕНЕГРО“ 10% попуст (за сместување по лице) тел. 046 780-330 www.hotelmontenegro.mk

„Техномаркет“ 5% попуст, ул. „Плитишта“ бб тел. 046 784-140 Парфимерија „Елит“

Ресторан „АНТИКА“ 10% попуст кеј „Борис Кидрич“ бр. 34 тел. 046/783-468

10% попуст ул. „Пролетерски бригади“ бр.3 и ТЦ „Цома-мол“, тел. 046 780-015 „МОБИЛИТИ БРОКЕР“ 5% попуст на незадолжителни осигурувања ул. „Пролетерски бригади“ бр.68 тел. 071 317-669

маврово ХОТел - Маврово Хотел „АЛПИНА“ 10% попуст тел. 042 388-024 www.hotelalpinamavrovo.com www.nehartravel.com.mk

АМСМ Партнер - Попуст за членови! 15


АВТОМОТО ДРУШТВА

АВТОМОТО ДРУШТВА

АМД „Брегалница“ - Берово ул. „Маршал Тито“ бр. 4 тел. 033 471-987

АМД „Лопен“ - Кочани ул. „29 Ноември“ бр. 109 тел. 033 273-992

АМД „Велес“ - Велес ул. „Моша Пијаде“ бб тел. 043 212-233 АМД „Виница“ - Виница ул. „Илинденска“ бб тел. 033 362-987 АМД „Ѓорѓи Наумов“ - Битола ул. „Арон Ароести“ бб, Стрелиште тел. 047 203-220 АМД „Гостивар“ - Гостивар ул. „Илинденска“ бб тел. 042 212-141 АМД „Дичо Панов“ - Гевгелија ул. „Вардарски рид“ бб тел. 034 213-987 АМД „Железник“ - Демир Хисар ул. „Битолска“ бб тел. 047 276 015

16

АМД „Охрид“ - Охрид ул. „Лазо Трповски“ бб тел. 046 269-046 АМД „Прилепец“ - Прилеп ул. „Моша Пијаде“ бр.230 тел. 048 422-224 АМД „Пробиштип“ - Пробиштип ул. „Миро Барага“ бр. 1 тел. 032 484-008 АМД „Страшо Пинџур“ - Кавадарци ул. „29 Ноември“ бр. 36 тел. 043 410-938 АМД „Стрела“ - Струмица ул. „Ленинова“ бр. 94 тел. 034 321-088 АМД „Струга“ - Струга ул. „Пролетерски бригади“ бр. 68 тел. 046 782-046 АМД „Тетово“ - Тетово ул. „Видео Смилевски Бато“ бб тел. 044 335-987

АМД „Киро Бурназ“ - Куманово ул. „Трета македонска ударна бригада“ бб тел. 031 433-163

АМД „Треска“ - Македонски Брод ул. „7 Септември“ бр.4 тел. 045 275-151

АМД „Кичево“ - Кичево Магистрален пат бб тел. 045 266-363

АМД „Штип“ - Штип ул. „Сутјеска“ бб тел. 032 391-987

Klub Mobiliti (maj 2013)  

amsm, avtomoto, magazin

Klub Mobiliti (maj 2013)  

amsm, avtomoto, magazin

Advertisement