Page 1


За секој кандидат кој ќе заврши обука од Б категорија, на возраст од 18 до 24 години добива подарок АМСМ Light членски пакет

АМСМ Авто Школа - Брошура  
АМСМ Авто Школа - Брошура  

Брошура од АМСМ Авто Школа