Page 1

Изх. № 019 /30.05.2014 год.

АСМБ Секретар

Становище от

„Асоциация на студентите-медици в България“ (АСМБ) /относно тютюнопушенето/ Само 42,5% от децата живеят в дом без тютюнев дим, сочи анализ на Националния център по обществено здраве. Повече от половината деца в България (57,5%) са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си, сочат данните от национално представително проучване в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г. – декември 2013 г., проведено от Националния център по обществено здраве и анализи. Анкетирани са 2914 родители на деца от 3 до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Пушат 45,7% от бащите и 39% от майките. Само 42,5% от децата живеят в дом без тютюнев дим. Преобладават случаите с един пушач (съответно 32% и 31%).Двамата родители пушат в четвърт от случаите, а с между 3 и 5 пушачи са 5% от семействата. Най-много са родителите-пушачи в Силистра (81,9%) и Добрич (78,1%), Враца (76,7%) и Видин (72,1%), а най-малко в София област (40,7%), Ямбол (41,6%), София-град (43,5%) и Бургас (43.7%).Отчита се намаление на броя на застрашените деца в сравнение с проучванията в предходните 2002 г. и 2008 г., съответно с 14% и 11%, отбелязват от Националния център по обществено здраве.Според анализа, в 11,9% от семействата по време на бременност са пушили и двамата родители, в 45,4% - само бащата, а в 2,9% само майката. Непушачи през бременността са 51,7% от семействата. Това са част от тревожните данни за България . Глобалната „епидемия” от тютюнопушене всяка година води до смъртта на около 6 млн. жители на планетата, както и на около 600 000 души, които не са пушачи, но са потърпевши от вредното вторично въздействие на цигарения дим, както ни предупреждава Световната здравна организация. Ето защо ние подкрепяме и забраната за тютюнопушене на обществени места, където всеки от нас е изложен на вредно въздействие, въпреки че осъзнаваме, че по този начин се нарушават личните права на всеки гражданин. За нас здравето на хората стои пред всички права! Студентите по медицина от всички Медицински университети и факултети в България и членовете на Асоциацията на студентите-медици в България, се обявяваме в подкрепа на Забрана за тютюнопушене на закрито. Всички ние апелираме към по-строг контрол за спазването на закона, особено в частта, касаеща проверяването на сигнали, подавани от граждани,строг контрол и санкции за нарушителите. Вярваме, че като безценно - здравето трябва да бъде приоритет на всички граждани и институции. Становището ни изразява загрижеността ни към обществото и с него апелираме към действие за запазване здравето на нашите деца и граждани . В заключение нека да приключим с думите : ” Не искаме да чуваме как казвате “можем” , искаме да чуваме как казвате “направихме го”. - нека България бъде страна без тютюнев дим. Гр. София С уважение: /Елеонора Христова –Председател на АСМБ/

Становище  
Advertisement