Page 1

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА 1–3.11.2013 г., хотел Експо, София НАУЧНА ПРОГРАМА 1 ноември 2013 г. 12.00–14.00 – Регистрация 14.00–14.15 – Откриване 14.15–15.45 – I сесия – Урология 1. Еректилна дисфункция и мъжки стерилитет – д-р Мохамед Ел Тиби, проф. Йорданка Узунова, проф. Чавдар Славов (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 2. Полово предавани инфекции и нарушения в ерекцията – д-р Симеон Рангелов, д-р Валентин Владимиров (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 3. Еректилната дисфункция като усложнение при заболявания на мъжката полова система – д-р Петя Цветкова, д-р Илияна Илиева (Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН) 4. Съвременни концепции за поведение при приапизъм – д-р Александър Заимов (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 5. Дискусия 15.45–16.15 – Кафе-пауза 16.15–17.45 – II сесия – Кардиология 1. Сексуална активност и сърдечно-съдови заболявания – доц. Борислав Георгиев (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница) 2. Еректилна дисфункция при пациенти с артериална хипертония – доц. Арман Постаджиян (Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна”, МУ, София) 3. Атеросклероза и еректилна дисфункция – проф. Стефан Денчев (Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 17.45–18.00 – Пауза 18.00–19.15 – III сесия – Ендокринология 1. Метаболитен синдром – съвременната епидемия по света и у нас – доц. Теодора ТемелковаКюркчиева (Национална спортна академия, София) 2. Еректилна дисфункция и ендотелна дисфункция – доц. Владимир Христов (МЦ „Провита”, София) 3. Тестостерон и сърдечно-съдов риск – проф. Здравко Каменов (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 4. Дискусия 19.30 – Коктейл „Добре дошли”


2 ноември 2013 г. 08.30–09.45 – IV сесия 1. Сексуална дисфункция при жените – д-р Вера Карамфилова (Клиника по ендокринология,УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 2. Future trends in human reproduction (Бъдещи насоки в човешката репродукция) – Joseph Schenker (Israel) (Президент на International Academy of Human Reproduction) 3. Дискусия 9.45–10.00 – Пауза 10.00–11.15 – V сесия – Сексология 1. What are the key components of sexual drive and desire? (Кои са ключовите компоненти на сексуалното влечение и желание) – Kevan Wylie (Консултант по сексуална медицина, президент на World Association for Sexual Health (UK)) 2. Testosterone replacement therapy for men and women (Тестостерон-заместително лечение при мъже и жени) – Kevan Wylie (Консултант по сексуална медицина, президент на World Association for Sexual Health (UK) 3. Дискусия 11.15–11.30 – Пауза 11.30–13.00 – Сателитен симпозиум на Eli Lilly: „Сиалис – спонтанни както преди“ 13.00–14.00 – Обяд 14.00–15.30 – VI сесия – Урология 1. Хирургично лечение на обструктивната азооспермия – доц. Иван Дечев (Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив) 2. Генетика на еректилната дисфункция – д-р Еленко Попов, Дарина Качакова, д-р Атанаска Миткова, доц. Радка Кънева, проф. Чавдар Славов (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 3. Карцином на простатната жлеза и еректилна дисфункция – д-р Валентин Йотовски (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 4. Стареене и стероидогенеза в тестиса – морфологично проучване – д-р Дарина Барбутска, доц. Ивета Коева (Катедра Анатомия, хистология и ембриология, МУ, Пловдив), Мариана Бакалска, Нина Атанасова (Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН) и доц. Иван Дечев (Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив) 5. Дискусия 15.30–16.00 – Кафе-пауза 16.00–17.30 – VII сесия – Гинекология 1. Картини от една изложба – проф. Виктор Златков (СБАЛАГ „Майчин дом”, МУ, София) 2. Нов поглед върху хормоналната терапия в менопаузалния преход – доц. Мария Малинова (Клиника по акушерство и гинекология – УМБАЛ „Св. Георги”) 3. Комуникация между лекар и пациентка в областта на сексуалната медицина – доц. Милко Сираков (СБАЛАГ „Майчин дом”, МУ, София) 4. Сексуалната медицина срещу асистираната репродукция – д-р Георги Стаменов (Болница за женско здраве „Надежда”, София) 5. Дискусия 17.30–17.45 – Пауза


17.45–19.15 – VIII сесия – Сърдечни и съдови заболявания 1. Периферна съдова болест и еректилна дисфункция – д-р Детелина Луканова (Клиника по съдова хирургия и ангиология, Национална кардиологична болница) 2. Оперативни техники за съдова реконструкция при еректилна дисфункция – проф. Марио Станкев (Клиника по съдова хирургия и ангиология, Национална кардиологична болница) 3. Електростимулация при еректилна дисфункция – д-р Николай Бонев (Клиника по кардиология, Сектор по електрофизиология и електрокардиостимулация, Национална кардиологична болница) 4. Интервенционално лечение на еректилната дисфункция – доц. Добрин Василев (Клиника по кардиология, Сектор по инвазивна диагностика, Национална кардиологична болница) 5. Дискусия 19.15–20.00 – IX сесия – Интердисциплинарна 1. Неврологични аспекти на сексуалната дисфункция – доц. Юлия Петрова (Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 2. Хронична бъбречна недостатъчност и сексуална дисфункция – проф. Борис Богов (Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 5. Дискусия 20.00 – Вечеря 3 ноември 2013 г. 08.30–9.30 – X сесия – Ендокринология 1. Терапевтичен подход при хирзутизъм – проф. Мария Орбецова (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив) 2. Обструктивна сънна апнея и сексуални нарушения – д-р Антоанета Гатева, проф. Здравко Каменов (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) и проф. Огнян Георгиев (КБВБ, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 3. Витамин Д и хипогонадизъм при мъже – д-р Петя Ангелова, проф. Здравко Каменов (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 4. Дискусия 09.30–10.30 – XI сесия – Сексология 1. Сексуална медицина и двойкова психотерапия – възможности за интеграция – доц. Румен Бостанджиев (Бургаски свободен университет) 2. Фамилна терапия при сексуални проблеми – д-р Златка Михова (Нов Български университет, председател на Българската асоциация по фамилна терапия) 3. Дискусия 10.30–11.00 – Кафе-пауза 11.00–12.15 – XII сесия – Дерматология и венерология 1. Трудният избор на терапевтичния подход при остри кондиломи – доц. Георги Пехливанов (Клиника по дерматология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 2. Ерозивни сексуално-трансмисивни заболявания – генитален херпес и сифилис – д-р Росица Денчева (Дерматологична клиника „София”) 3. HPV ваксината – проф. Пенка Переновска (Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) 4. Дискусия 12.15–12.30 – Пауза


12.30–12.50 – XIII сесия – ОПЛ и сексуално образование 1. Общопрактикуващият лекар – един неизползван ресурс в сексуалната медицина – д-р Георги Цигаровски (ОПЛ обучителна практика за студенти и специализанти по обща медицина – Iва база към МУ – Пловдив) 2. Сексуалното образование – къде сме ние? – д-р Злати Илиев (МУ, Пловдив) 3. Дискусия 13.00 – Закриване на конференцията

Втора национална конференция по сексуална медицина - 01-03.11.2013, София  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you