Page 1

Anàlisi d’aliments Com es detecta la presència de proteïnes en un aliment? Es poden detectar gràcies als químics reactius com el bioret Com es detecta la presència de greixos en un aliment? Es detecta els greixos gracies a uns quimics Que detecta el lugol: el almido: azul fuerte Que detecta el bioret: protéines: violeta Que detecta el sudán III: lipids: vermell

alimento

almidón

Salchichas

proteínas

lípidos

si te proteínes si que te almido Si te lipids

Zumo de naranja no te almido

no te proteínes No te lipids

Nueces

si que te almido

si te proteínes Si te lipids

Arroz

si que te almido

no te proteínes No te lipids

Patatas

si que te almido

no te proteínes No te lipids


Carne

si te proteínes no te almido Si te lipids

Clara de huevo no te almido

si que te proteínes No te lipids

Sardinas no te almido

si te proteínes Si te lipids

Plátano

si que te almido

si que te proteínes No te lipids

Agua destilada

no te almido

no que te proteíines No te lipidd

Anàlisi d’aliments Després de passar per el laboratori hem aprés a identificar tres reactius. Lugol: Ara sabem que el lugol fa que sapiguem si l'aliment que volem identificar te almidó. Per saber si te el aliment almidó la reacció que hauria de tenir seria de color blau fosc. Ens ajudara molt aquesta substancia si hi ha un aliment que hem de verificar o analitzar. Bioret: El bioret ens ajudara per identificar el aliments que puguin aportar protéines. A més per identificar si té el que volem necesitem que sigui la substancia de color violeta. Sudán: Ara sabem que el sudán serveix per identificar si un aliment porta lípids. Per saber si porta lipids a l’hora de posar el liquid sobre l’aliment ha de sortir un color vermell


Analisi aliments  
Analisi aliments  
Advertisement