“WATER FOOTPRINT” - PROJECT MAGAZINE -october 2022

Page 1

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață 1 ERASMUS+ project KA210 SCH C443E706 Key Action 2: Strategic partnerships Small-scale partnerships in school education 2021 2023 ―WATER FOOTPRINT‖ PROJECT MAGAZINE THE MEETING IN BUCHAREST 10th – 14th October 2022 Proiect ERASMUS+ KA210 SCH C443E706 Acțiunea-cheie 2: Parteneriate strategice Parteneriate la scară mică 2021 – 2023 „AMPRENTA APEI‖ REVISTA PROIECTULUI REUNIUNEA DE LA BUCUREȘTI 10—14 octombrie 2022

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Şcoala Superioară Comercială ―Nicolae Kretzulescu‖, Bucharest, Romania  Mirela Nicoleta Dinescu, School Principal, coordinator of the projects and educational programs;

Maria Ionescu, teacher, PhD, Deputy, expert monitoring teacher;

Luminiţa Dominica Moise, teacher, project coordinator;

Dîrloman Gabriela, teacher, PhD responsible for monitoring the development of activities, environmental project expert;

Ruxandra Cristea, teacher, technical coordinator of the project;

Panait Geta, Alexa-Chiroiu Maria Corina, teachers, responsible for communication ;

Menegatos Valentina, Niță Valentina, teachers, responsible for disseminating and popularizing the project;  Valentina Nina Barabaș, Stanciu Laura Zoe, teachers, coordinators of inclusion and interculturality activities;

Panciu Camelia financial responsible.

1. Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi , Karşıyaka, 729. Sk. No:12, 06320 Gölbaşı/Ankara, Turkey, Phone: +351 255 617 070

2. Agrupamento de Escolas de Pinheiro, R. do Pinheiral, 4575 369, Portugal Phone: +351 255 617 070

3. Şcoala Superioară Comercială ―Nicolae Kretzulescu‖ Bucureşti 17, Hristo Botev Bdv, Romania, Phone: +40213139082

2
Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață 3 ―WATER FOOTPRINT‖ AGENDA OF THE MEETING IN BUCHAREST 10th – 14th October 2022 „AMPRENTA APEI‖ AGENDA REUNIUNII DE LA BUCUREȘTI 10 14 octombrie 2022

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Tema

reuniunii de la București

Apa și dezvoltarea durabilă

Motto

Apa a dat viaţă memoriei. Viaţa a dat apei un sens. Iar memoria şi sensul au creat conştiinţa‖ Octav Bibere

Scop: Creșterea gradului de conștientizare a participanților la proiect cu privire la problemele de mediu și climă și reducerea amprentei de apă cu 10% în grupurile țintă.

Obiectiv: Conștientizarea utilizării raționale și sustenabile a apei

4
CASA COMANA

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

The theme of the meeting in Bucharest

Water and sustainable development

Motto

„ Water gave life to memory. Life gave water a meaning. Memory and meaning created consciousness‖ Octav Bibere

Aim: To raise the awareness of project participants about environmental and climate issues and to reduce the water footprint by 10% in the target groups.

Objective: Awareness of the rational and sustainable use of water

5
CASA COMANA

Innovation in learning, changes in life

Programul reuniunii

Inovație în învățare, schimbări în viață

ZIUA ORA

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

Sosirea invitaților Marti 11.10.2022

Luni 10.10.2022

9:00 9:15 Salutul gazdelor. Prezentarea invitaților Echipa României

9:15 9:30 Prezentarea programului reuniunii

9:30 11:30 Prezentări pe tema proiectului făcute de către experții școlii și experți invitați. Se vor discuta aspecte prind gospodărirea apelor la nivelul comunităților, schimbările climatice și impactul asupra calității, consumului apei și a rezervelor de apă vor fi discutate probleme și soluții.

11:30 12.00 Pauza de cafea

12:00 12:30 Prezentarea şcolii

12:30 13:30 Prezentări pe tema proiectului făcute de către experții școlii și experți invitați ( continuare ).

13:30 14:30 Cum s a schimbat Dâmbovița, de la maluri verzi la acoperire, decopertare și recanalizare.

14:30 15:30 Prânz

15:30 16:30 Descoperă Bucureştiul activităţi pe grupe de elevi Identificarea unor obiective referitor la gospodărirea apelor (precum fântâni, lacuri ) în București. Realizarea unor fotografii care să ilustreze tema.

16:30 17:30 Vizită la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa‖ aici se va vedea de ce apa este leagănul vieții

17:30 Timp liber

Laura Stanciu

Gabriela Dîrloman

Valentina Barabaș Valentina Menegatos

Ruxandra Cristea

Laura Stanciu

6
Valentina Menegatos Gabriela Dîrloman Ruxandra Cristea Laura Stanciu

Innovation in learning, changes in life

The program of the meeting

Inovație în învățare, schimbări în viață

DAY TIME

Monday 10.10.2022

Tuesday 11.10.2022

Arrival of guests

ACTIVITY

RESPONSIBLE

9:00 9:15 Greetings from the hosts. Introducing the guest The Romanian team

9:15 9:30 Presentation of the meeting program

9:30-11:30 Presentations on the topic of the project made by the school's experts and invited experts. Issues related to water management at the community level, climate change and the impact on quality, water consumption and water reserves problems and solutions will be discussed.

Laura Stanciu

Gabriela Dîrloman

Valentina Barabaș Valentina Menegatos

11:30 12.00 Coffee break Valentina Menegatos

12:00 12:30 Presentation of the school

12:30 13:30 Presentations on the topic of the project made by the school's experts and invited experts.

13:30 14:30 How Dâmbovița has changed, from green banks to covering, uncovering and rechannelling

14:30 15:30 Lunch break

15:30 16:30 Discover Bucharest activities for groups of students Identification of objectives related to water management (such as fountains, lakes) in Bucharest. Taking photos to illustrate the theme.

16:30-17:30 Visit to "Grigore Antipa" National Museum of Natural History here you will see why water is the cradle of life.

17:30 Free time

Ruxandra Cristea

Laura Stanciu

Ruxandra Cristea Laura Stanciu

7

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

Miercuri

12.10.2022

8:00 Întâlnire în Piaţa Corneliu Coposu

7:30 7:40 Informare asupra activităților zilei

7:40 18:00 O excursie de o zi: Lecții vizită la stația de tratare a apei Roșu / Muzeul Naţional Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" și la Delta Neajlovului. Stația de tratare Roșu are ca obiect de activitate tratarea apei în vederea distribuției acesteia locuitorilor municipiului București, spre consum, ca apă potabilă

Muzeul Naţional Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" este primul muzeu tehnic din România. Din cele peste 5000 de exponate din muzeu aproximativ 300 sunt de o valoare foarte mare fiind unicate sau foarte rare în lume şi reprezentând repere în istoria ştiinţei şi tehnicii. De exemplu: Cilindrul maşinii cu abur de la „moara cu foc‖ a lui Gh. Assan 1853 (prima moară cu abur din Ţara Românească)

Delta Neajlovului și Parcul Natural Comana reprezintă a doua deltă a țării, după Delta Dunării, din punct de vedere al biodiversității. Parcul este recunoscut ca zonă umedă de interes internațional conform Convenției de la Ramsar (Iran, 2 februarie 1971) și parte a rețelei europene de arii protejate Natura 2000, ca sit de protecție avifaunistică (SPA) și sit de importanță comunitară (SCI). Parcul are 25.000 ha, și adăpostește un număr de 1153 specii de plante, 212 specii de păsări, 37 specii de mamifere, 30 de specii de pești, 10 specii reptile, 141 specii de nevertebrate și 8 specii amfibieni.

Delta Neajlovului adăpostește și două mari rezervații științifice: Rezervația de Bujori și Rezervația de Ghimpe Sarcini pe grupuri de elevi: realizarea unui videoclip despre Delta Neajlovului (3 5 minute)

Ruxandra Cristea Valentina Niță

Geta Panait

Camelia Panciu

18:30

Seară culturală : Nabucco de Giuseppe Verdi la Opera Naţională Română

8
Laura Stanciu

Innovation in learning, changes in life

Wednesday

12.10.2022

Inovație în învățare, schimbări în viață

7:30 Meeting in Corneliu Coposu Square

7:30 7:40 Information on the activities of the day

7:40 18:00 A one day trip: Visit lessons at Bucharest water treatment station/ The Dimitrie Leonida Technical Museum and at the Neajlovu Delta.

The treatment plant at Rosu has as its main purpose the treatment of water in order to distribute it to the inhabitants of the city of Bucharest, for consumption, as drinking water.

The National Technical Museum "Prof. Eng. Dimitrie Leonida" is the first technical museum in Romania. Of more than 5,000 exhibits in the museum, approximately 300 are of great value, being unique or very rare in the world, representing milestones in the history of science and technology. For example: The cylinder of the steam engine from the "fire mill" of Gh. Assan 1853 (the first steam mill in Wallachia)

The Neajlovu Delta and the Comana Natural Park represent the country's second delta, after the Danube Delta, in terms of biodiversity. The park is recognized as a wetland of international interest according to the Ramsar Convention (Iran, February 2, 1971) and part of the European network of protected areas Natura 2000, as an avifaunistic protection site (SPA) and a site of community importance (SCI). The park has 25,000 ha, and houses a number of 1153 species of plants, 212 species of birds, 37 species of mammals, 30 species of fish, 10 species of reptiles, 141 species of invertebrates and 8 species of amphibians.

The Neajlovu Delta is also home to two large scientific reservations: Peony reservation and Ghimpe reservation.

Tasks for groups of students: making a video about the Neajlovu Delta (3 5 minutes)

18:30 Cultural evening: Nabucco by Giuseppe Verdi at the Romanian National Opera

Laura Stanciu Gabriela Dîrloman Corina Alexa Chiroiu Ruxandra Cristea Valentina Niță Geta Panait Camelia Panciu

9

Innovation in learning, changes in life

Joi 13.10.2022

Inovație în învățare, schimbări în viață

9:00 9:10 Întâlnire la școală. Informare asupra activităților zilei

9:10 10:00 Prezentări făcute de elevii români pe tema apei și a consumului de apă. Discuții

10 11:30 Atelier de lucru: Soluții inspirate din natură pentru probleme ale comunităților privitor la consumul apei.

( 10:30 11:30) ( doar profesori ) Discuții asupra activităților proiectului.

11:30 12:00 Pauza de cafea

12:00 13:00 Atelier de lucru: Soluții inspirate din natură pentru probleme ale comunităților privitor la consumul apei. Prezentarea pe grupe a proiectelor. Acordarea diplomelor participanților la proiect

13:30 14:30 Prânz

14:30 18:00 Vizita la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti‖ și la Lacul Herastrău.

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti‖ se vor vedea obiceiuri și tradiții în folosirea apei. În satele tradiționale românești din București, apa a fost, ca în orice altă comunitate un element vital. Se va vedea cum apa este folosită pentru activitățile casnice sau ca sursă de energie și participanții vor avea ocazia să descopere cum cultura satului impune respectul pentru natură.

Lacul Herastrău din vecinătate este un exemplu pentru asanarea unei zone mlăștinoase, situată la acea vreme la periferia orașului. (Ideea i a aparținut inginerului Nicolae Caranfil. Marile lucrări hidrotehnice s au derulat între anii 1930 și 1935 sub domnia Majestății Sale Regele Carol al II lea al României.)

18:00 Timp liber

Gabrilela Dîrloman

Valentina Barabas

Gabrilela Dîrloman

10
Laura Stanciu Laura Stanciu Ruxandra Cristea

Innovation in learning, changes in life

Thursday 13.10.2022

Inovație în învățare, schimbări în viață

9:00 9:10 Meeting at school. Information on the activities of the day Gabrilela Dîrloman

9:10 10:00 Presentations made by Romanian students on the topic of water and water consumption. Discussions

10 11:30 Workshop: Solutions inspired by nature for community problems regarding water consumption.

( 10:30 11:30) ( teachers only) Discussions on project activities

11:30 12:00 Coffee break

12:00 13:00 Workshop: Solutions inspired by nature for community problems regarding water consumption. Group presentation of the project Awarding of diplomas to project participants

13:30 14:30 Lunch break

14:30 18:00 Visit to "Dimitrie Gusti" National Village Museum where you will see customs and traditions in the use of water.

In the traditional Romanian villages of Bucharest, water was, like in any other community, a vital element. It will be seen how water is used for domestic activities or as a source of energy and the participants will have the opportunity to discover how the culture of the village imposes respect for nature. The nearby Herastrau Lake is an example of the rehabilitation of a swampy area, located at that time on the outskirts of the city. (The idea belonged to the engineer Nicolae Caranfil. The great hydrotechnical works took place between 1930 and 1935 under the reign of His Majesty King Carol II of Romania.)

18:00 Free time

Valentina Barabas

Gabrilela Dîrloman

Laura Stanciu

Laura Stanciu

11
Ruxandra Cristea

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

VINERI

14.10.2022

9:00 11:00 Vizită la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză" a Universității din București - o instituție de învățământ, educație, cercetare și cultură. ―De peste 160 de ani învăţăm de la natură‖ https://unibuc.ro/tur_virtual/gradina botanica dimitrie brandza/

11:00 13:00 Realizarea proiectelor pe grupe de elevi. Din activitățile proiectului fiecare echipă va realiza un proiect care se va posta online, va fi vizionat de participanții la proiect și votat ulterior.

13:00 13:30 Concluzii. Completarea formularelor de feedback

13:30 14:30 Prânz

14:30 Timp liber

Puncte de întâlnire: Marți ora 9:00, Joi ora 9:00, Școala Superioară Comercială ‖Nicolae Kretzulescu‖, București, România, b dul Hristo Botev nr. 17, București

Miercuri: ora 7:30 Piaţa Corneliu Coposu, București

Vineri: ora 9:00 Grădina Botanică „Dimitrie Brandza" a Universității din București, Șos. Cotroceni, nr. 32, București Pentru această reuniune trebuie realizată : O declarație semnată de fiecare elev că el este de acord cu fotografierea și filmarea în timpul activităţilor proiectului. Dacă elevul este minor, se semnează şi de către un părinte/ tutore legal. Cercul apei și al vieții este acelasi. Jacques Yves Cousteau Pământului bun puţină apă îi trebuie. proverb românesc

12
Laura Stanciu

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

FRIDAY

14.10.2022

9:00 11:00 Visit to ―Dimitrie Brandza‖ Botanical Garden of the University of Bucharest an institution of education, research and culture.

―We have been learning from nature for over 160 years ‖

https://unibuc.ro/tur_virtual/gradina-botanicadimitrie brandza/

11:00 13:00 Project group work for students.

From the project activities, each team will create a project that will be posted online, will be viewed by project participants and voted on later.

13:00 13:30 Conclusions. Filling out feedback forms 13:30 14:30 Lunch break

14:30 Free time

Meeting points: Tuesday 9:00 a.m., Thursday 9:00 a.m., ‖Nicolae Kretzulescu‖ Superior Commercial School, Bucharest, Romania, no. 17 Hristo Botev street, Bucharest

Wednesday: 7:30 a.m. Corneliu Coposu Square, Bucharest

Friday: 9:00 a.m. ―Dimitrie Brandza‖ Botanical Garden of the University of Bucharest Cotroceni Road, no. 32, Bucharest

For this meeting must be carried out: A statement signed by each student that they agree to be photographed and filmed during project activities. If the student is under 18, it is also signed by a parent/legal guardian.

The circle of water and life is the same.

Jacques Yves Cousteau

The good earth only needs a little water.

Romanian proverb

13

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

WHAT’S YOUR SOLUTION? Case Study 1

Problem: Invasive species such as poisonous algae, cholera, and countless plants and animals have entered harbor waters and disrupted the ecological balance

―In many cases, their negative consequences are harshly felt in at least three areas of major concern for European citizens today the economy, human health and the environment.‖

Facts: 

Once enough individuals of an exotic species establish and begin to reproduce in the new range, it is considered an invasive species. 

Aquatic invasive species are found throughout the world with very few exceptions. They are in wetlands, streams, rivers, bays, and along the coasts, and can be found up to thousands of feet in depth. 

In some regions of the United States, the problem is more severe than others. Florida, the Great Lakes, and the southern West Coast, for instance, are among the most heavily infested regions. These areas typically have a higher concentration of pathways for introduction (e.g., transportation hubs such as ports), are key locations for the ornamental trade, and/or their climates allow for invasive species to thrive. https://ocean.si.edu/ocean life/5 invasive species you should know

This bivalve mollusk is native to the Caspian Sea, lagoons of the Black Sea, and their inflowing rivers. It lives in fresh and brackish water and cannot tolerate full seawater. In the 18th and 19th centuries, zebra mussels spread through European canals, reaching the Baltic Sea and many European river estuaries. (D. Jude, Univ. of Michigan, NOAA)

Sea Walnut (Mnemiopsis leidyi)

This ctenophore is native to the east coast of North and South America. In 1982, it was discovered in the Black Sea, where it was transported in ballast water. It subsequently spread to the Caspian Sea. (Marco Faasse, World Register of Marine Species)

14

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Case Study 2

Problem: Oil spills pollute the oceans

Facts: 

Oil spills that happen in rivers, bays and the ocean most often are caused by accidents involving tankers, barges, pipelines, refineries, drilling rigs and storage facilities, but also occur from recreational boats and in marinas. 

Depending on the circumstances, oil spills can be very harmful to marine birds, sea turtles and mammals, and also can harm fish and shellfish. 

Most oils float on the oceans’ saltwater or freshwater from rivers and lakes. Oil usually spreads out rapidly across the water’s surface to form a thin oil slick. As the oil continues spreading, the slick becomes thinner and thinner, finally becoming a very thin sheen, which often looks like a rainbow.

Striped dolphins (Stenella coeruleoalba) observed swimming in emulsified oil from the 2010 Deepwater Horizon Gulf of Mexico oil spill. Studies showed the exposure to oil caused serious health and reproductive issues. (NOAA)

Sources:https://www.noaa.gov/explainers/oil spills major marine ecosystem threat

A brown pelican coated in heavy oil

Coastal birds can be especially vulnerable because the oil covers the surface of the ocean, where they feed, and washes onto beaches, fouling their nesting areas.

As oil is transported, especially across bodies of water, it can leak or spill from the tanker or ship that is carrying it.

Our planet, Earth, has large reserves of oil and gas trapped deep beneath its surface. Occasionally, these reserves develop cracks, and some of the oil or gas seep out. However, this is a part of nature and rarely causes any major damage. On the other hand, there are times when the same problem is caused because of human interference, and it can cause a great deal of damage to marine ecosystems.

15

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Case Study 3

Problem: Habitat destruction in oceans

Facts: 

Hurricanes and typhoons, storm surges, tsunamis and the like can cause massive, though usually temporary, disruptions in the life cycles of ocean plants and animals. Human activities, however, are significantly more impactful and persistent. 

Wetlands are dredged and filled in to accommodate urban, industrial, and agricultural development. Cities, factories, and farms create waste, pollution, and chemical effluent and runoff that can wreak havoc on reefs, sea grasses, birds, and fish. 

Destructive fishing techniques like bottom trawling, dynamiting, and poisoning destroy habitats near shore as well as in the deep sea. Sources: https://www.nationalgeographic.com/environment/article/critical issues marine habitat destruction#:~:text=Marine%20Habitat%20Destruction&text=Pollution%2C%20logging%2C %20dredging%2C%20draining,led%20to%20New%20Orle

The marine ecosystem is under severe stress; in many areas the conditions necessary to sustain life are either in jeopardy or nonexistent. The destruction of marine habitats is especially prevalent along coastlines where human populations have increased. Habitat loss, pollution, overfishing, unsustainable fishing practices and global warming are all contributing factors in the degradation of marine habitats and ecosystems.

Climate change may be driving more frequent, more intense extreme weather, and that includes hurricanes. While a number of factors determine a hurricane's strength and impact, warmer temperatures in certain locations play an important role.

Hurricanes bring destruction ashore in many different ways. When a hurricane makes landfall, it often produces a devastating storm surge ocean water pushed ashore by wind that can reach six meters (20 feet) high and move several kilometers inland.

16

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Case Study 4

Problem: Overfishing, illegal and destructive fishing

Facts: 

Unsustainable fishing has been identified as the most pervasive of all local threats to coral reefs. 

Over 55% of the world’s reefs are threatened by overfishing and/or destructive fishing. Some regions, such as Southeast Asia, are particularly threatened, where nearly 95% of reefs are affected. In fact, many of the world’s most remote coral reefs are heavily fished. 

Reef fisheries are an important source of food and livelihood for many coastal communities worldwide. In some cases, these fisheries are well managed and can be a sustainable resource. Source: (https://www.msc.org/what we are doing/oceans at risk/overfishing illegal and destructive fishing?gclid=CjwKCAjw L ZBhB4EiwA76YzOVGOIvcmC4VGNAnzkmImdoSCv3SIyYtxNcyqGt5epGMnsmlDn1e2VxoCWcAQAv D_BwE)

Besides the obvious negative of breaking the law, people who use illegal fishing methods destroy habitat, decimate fish populations, threaten our economy, and blemish their credibility.

17

Innovation in learning, changes in life

Problem: Plastic pollution

Facts:

Inovație în învățare, schimbări în viață

Case study 5

Since the 1970s, the rate of plastic production has grown faster than that of any other material. If historic growth trends continue, global production of primary plastic is forecasted to reach 1,100 million tonnes by 2050.

Approximately 36 per cent of all plastics produced are used in packaging, including single use plastic products for food and beverage containers, approximately 85 per cent of which ends up in landfills or as unregulated waste.

Additionally, some 98 per cent of single use plastic products are produced from fossil fuel, or "virgin" feedstock. The level of greenhouse gas emissions associated with the production, use and disposal of conventional fossil fuel based plastics is forecast to grow to 19 per cent of the global carbon budget by 2040.

How to solve this problem: Studies show that we could solve these marine problems by reducing use of non biodegradeble plastic and donating or volunteering to ocean cleaning projects that hold trips to beaches that clean them and reduce the percent of plactic pollution and plastic waste from the ocean.For example Project Peril and Love the Sea cleaned over 250,000 feet of beach in Hawaii! Love the Sea and its volunteers cleaned up plastic and marine debris on Hawaii’s shorelines, as the islands’ coasts are hotspots for this type of litter.

Sources: https://greatergood.org/blog/project peril/4 ways youre protecting the ocean and those who call it home?utm_source=google%20&utm_medium=cpc&utm term=7132022&utm_content=responsive v1&utm_campaign=Project Peril FY23&utm_term=ways%20to%20protect%20ocean&utm_campaign=Misc+Blogs+ +Planet&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2430908076&hsa_cam=13453764181&hsa_grp=139297836 176&hsa_ad=610213523994&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd 1458977087710&hsa_kw=ways%20to%20protect%20ocean&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAj w L ZBhB4EiwA76YzOScqa9osbEY5uMinvM5YyMmL dL r6Bv8gHomKUtq2zC9NVWaKiXbBoCJYoQAvD_BwE https://www.unep.org/interactives/beat plastic pollution/?gclid=CjwKCAjw L ZBhB4EiwA76YzObU5L5kWC7sJtV79WABS857N4Cbr7p6Y80VR8CS1wmRSvnT7u9BuUxoCepwQAvD_BwE

In line with Sustainable Development Goal 14 on the conservation and sustainable use of oceans, seas and marine resources, UNESCO is well aware of the danger plastic pollution poses to the planet and human health. ‗Today, nearly one third of the plastic packaging we use bypasses collection systems and ends up polluting our environment,‘ said UNESCO Director General Audrey Azoulay. Over the last four decades, the amount of this waste has increased a hundredfold in the Pacific Ocean, to the point of forming what is now called the ―seventh continent‖ of plastic, a vast garbage patch swirling around in the North Pacific, the size of one third of the United States of America.

18

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Case Study 6

Problem: Global water crisis

Facts: 

Even in countries with adequate water resources, water scarcity is not uncommon. Although this may be due to a number of factors collapsed infrastructure and distribution systems, contamination, conflict, or poor management of water resources it is clear that climate change, as well as human factors, are increasingly denying children their right to safe water and sanitation. 

Water scarcity limits access to safe water for drinking and for practising basic hygiene at home, in schools and in health care facilities. When water is scarce, sewage systems can fail and the threat of contracting diseases like cholera surges. Scarce water also becomes more expensive. 

Globally, 785 million people lack access to clean drinking water. Every day, over 800 children die from dirty water, due to diarrhoea caused by poor water, sanitation and hygiene and scarce or unreliable water and sanitation facilities in many communities around the world. 

The impacts of water scarcity affect families and their communities. Without clean, easily accessible water, they can become locked in poverty for generations. Children drop out of school and parents struggle to make a living.

Today, almost 800mn people still have no access to safe, clean drinking water. The United Nations estimates that by 2025 up to 1.8bn people will be living in countries or regions with extreme water scarcity. About two thirds of the world‘s population will be affected by the consequences of our global water shortage. Some 3mn people die each year from the consequences of water related diseases i.e. about 10,000 people every day most of them are children under the age of five.

A third of the world‘s biggest groundwater systems are already in distress, with the situation expected to worsen over the next decade. As the global population rises and industries use up more and more of the world‘s water, the gap between available supplies and growing demand continues to widen. By 2030, the World Economic Forum expects the shortfall to reach 40 percent.

19

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Jurnalul activităților- echipa SSCNK București Luni 10.10.2022

Sosirea invitaților pe Aeroportul Henri Coandă București și îndrumarea către locația de ședere și alte atracții turistice.

Delegația din Turcia a fost întâmpinată de prof. Valentina Niță, împreună cu 3 elevi (Butean Iza, Mirea Cristian și Mihnea Roman 12D), la ora 8:10 dimineața.

Delegația din Portugalia a fost întâmpinată de prof. Cristea Ruxandra, alături de elevii de la 11G (Sora George, Dilea Alexandra, Ilie Bianca, Nedelciu Bogdan, Parfirie Alexandru).

20

Innovation in learning, changes in life

Marți, 11.10.2022

Membrii echipei de proiect din România profesori și elevi au primit echipele de profesori și elevi din țările partenere - Turcia și Portugalia în școala noastră.

Din partea liceului nostru au participat următorii profesori: dr. Maria Ionescu Director adjunct, dr. Gabriela Dîrloman, Ruxandra Cristea, Camelia Panciu, Valentina Barabaș, Valentina Niță, Laura Stanciu, Geta Panait, dr. Dragoș Țigău, iar echipele de elevi au fost din clasele 12C, 12D, 11G.

Inovație în învățare, schimbări în viață

Prezentarea programului reuniunii: a fost făcută de către doamna prof.dr.Gabriela Dîrloman, în Sala de Festivități a liceului unde au fost prezente peste 50 de persoane. La deschiderea oficială, a fost prezentă și doamna director adjunct prof.dr,Maria Ionescu, care a adresat un salut de bun venit invitaților

Au fost invitați: dl. Ing.Lucian Constantinescu manager senior secția Argeș, Direcția de producție apă de la APA NOVA București, dl, Cătălin Croitoru de la Parcul Comana și Lector.dr.Dana Oprea Constantin de la Facultatea de Geografie (Universitatea din București). Cei 3 invitați au folosit prezentări PowerPoint.

Dl.ing.Lucian Constantinescu a discutat aspecte privind sistemul de alimentare cu apă al Bucureștiului, care provine din bazinul hidrografic al Argeșului, impactul urbanizării asupra calității și cantității rezervelor de apă potabilă, modul de gospodărire al apelor la nivelul Bucureștiului, soluții privind reducerea impactului antropic asupra rezervelor de apă și mai ales rolul digitalizării pentru un management sustenabil al rezervelor de apă. Dl.Cătălin Croitoru inginer Romsilva, a făcut o prezentare despre Parcul Natural Comana și Delta Neajlovului, care este a doua deltă ca suprafață din România, după Delta Dunării. Dânsul a subliniat rolul legislației pentru a păstra și conserva ecosistemul din acest areal, dar și inițiativa sectorului privat care a investit în turismul ecologic și de recreeere din acest parc natural, declarat SIT Natura 2000. Totodată a fost subliniat faptul că schimbările climatice, vizibile mai ales în ultimii 10 ani, au redus suprafața de

21

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

apă a deltei, punând în pericol fauna și flora, dar și resursele de apă pentru agricultura din perimetrul comunei Comana.

Doamna Lector dr.Dana Oprea Constantin, în calitate de specialist în Climatologie și Meteorologie a subliniat rolul precipitațiilor pentru asigurarea rezervelor de apă din sectorul inferior al Dunării, în contextul schimbărilor climatice tot mai evidente. Au fost prezentate caracteristicile morfometrice ale Dunării din sectorul inferior și a afluenților săi, metodologia de prelucrare a datelor (hărți, imagini satelitare MODIS), precum și grafice cu variația precipitațiilor și a rezervelor de apă ale Dunării. Ca o concluzie, se constată faptul că schimbările climatice intensifică fenomenul de secetă, fenomen care reduce vizibil rezervele de apă ale Dunării, cu impacte asupra ecosistemelor, dar și asupra societății umane, mai ales asupra agriculturii, știindu se că apa Dunării din acest sector al Bălților poate asigura irigarea terenurilor agricole, dar și necesarul de apă pentru apa potabilă.

Prezentarea şcolii: a fost realizată de prof.dr.Dragoș Lucian Țigău care a făcut un tur al liceul. A fost prezentat un scurt istoric, menționând faptul că este prima instituție de învățământ comercial din România și de rolul pe care l au avut profesorii, dar și foștii absolvenți în creșterea calității educației în acest liceu. A fost vizitat Corp A clădire monument istoric, clădire reabilitată cu fonduri europene asigurate de Primăria sectorului 3. Prezentări pe tema proiectului făcute de către experții școlii și experți invitați Doamna prof.dr.Gabriela Dîrloman a avut 2 prezentări PowerPoint cu temele: Together for a Smart Culture of Water și Urbanization Effects on the River Systems in the Bucharest City Region (Romania)

În prima prezentare, s a subliniat faptul că apa, resursă vitală pentru a supraviețui trebuie abordată dintr o nouă perspectivă, a unei noi culturi/atitudini față de apă. Schimbarea de mentalitate se poate face cu ajutorul științelor, dar și prin educație. Acestea, alături de o economie circulară permit realizarea unui management sustenabil al rezervelor de apă, dată fiind creșterea rapidă a populației Terrei, concomitent cu evoluția tehnologică, care sporesc consumul de apă existent. Soluția este dată de digitalizarea apei În cea de a doua expunere, au fost prezentate efectele urbanizării asupra râului Dâmbovița din București, acest râu punând de a lungul secolelor mari probleme legate de inundații. Ca urmare, încă din secolul al XVIII lea au existat inițiative legate de sistemul de canalizare, de construire de baraje care să reducă impactul inundațiilor și a pierderilor de vieți omenești. A

22

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

fost subliniat faptul că în perioada 1985 1989, un sistem complex de management al Dâmboviței a fost finalizat, fiind construite 2 lacuri și baraje: Ciurel, Lacul Morii și fiind canalizată Dâmbovița în aval de Lacul Morii. Doamna profesoară a menționat apariția și implementarea pentru București a conceptului de urbanizare, prin care perimetrul din apropierea Dâmboviței devine atractiv prin turismul de agrement și a celui culinar (prin construirea de restaurante/terase pe malul Dâmboviței).

Cum s a schimbat Dâmbovița, de la maluri verzi la acoperire, decopertare și recanalizare?

Plecând de la liceu către Hanu lui Manuc, echipele de profesori și elevi au urmat un traseu care a vizat: malul Dâmboviței lângă Biblioteca Națională a României și apoi zona cu fântini de la Piața Unirii pentru a vedea în realitate ce a fost prezentat anterior. De a lungul acestui traseu, elevii au realizat forografii și au putut identifica obiective referitoare la gospodărirea apelor Dâmboviței din acest perimetru al Bucureștiului.

Prânzul a fost servit la Hanul lui Manuc, ocazie cu care partenerii străini au putut degusta produse tradiționale românești, familiarizându se și cu arhitectura specifică acestui obiectiv turistic monument istoric, datat din 1806.

Partea culturală a acestei zile a continuat cu vizitarea Muzeului Național Grigore Antipa - preambul pentru vizita în delta Neajlovului dar și cu o seară petrecuta la Hard Rock Cafe.

Miercuri-12.10.2022

Excursie de o zi Stația de Tratare a Apei Roșu și Parcul Natural Comana Delta Neajlovului Ne am imbarcat dimineață în două autocare pentru a ne depasa la cateva obiective de lânga București care ne vor oferi informații legate de utilizarea apelor sau de rolul lor în evoluția vietii pe Pământ. Elevii participanți de la clasele a 10 a A si a 10 a C, împreună cu cele două delegații din Turcia și Portugalia au vizitat Stația de Tratare a Apei Roșu și le-au fost explicate întreg procesul și parcursul apei. Stația de tratare Roșu are ca obiect de activitate tratarea apei in vederea distribuției acesteia locuitorilor municipiului București, spre consum, ca

23

Innovation

in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

apă potabilă. Stația furnizează zilnic 300.000 m3 de apă orașului București și poate crește capacitatea sa, dacă este necesar, până la 520.000 m3 pentru a susține celelalte două uzine Arcuda și Crivina.

24

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

A fost o zi în care ne am conectat cu natura, în care am înțeles că trebuie să prețuiesc mai mult apa; în care am acumulat cunoștințe noi și am cunoscut oameni noi Bianca

Aceasta activitate mi s a părut foarte interesantă, am învățat multe pe parcursul ei și aș mai participa cu drag. Andrei

25
Al doilea obiectiv al zilei a fost Delta Neajlovului și Parcul Natural Comana a doua deltă a țării, după Delta Dunării, din punct de vedere al biodiversității

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Aceasta excursie din proiectul Erasmus a fost o activitate minunată în care am învațat multe despre apă, cum să economisec și să o protejez mai mult. Mi a facut foarte mare placere să cunosc copii din Turcia și Portugalia, care ne-au povestit și ei la rândul lor multe curiozități despre țările lor.

În cateva cuvine a fost o experiență de neuitat. Carina

26

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

Joi, 13.10.2022

Elevii români din clasa a XII a D au prezentat materiale cu informații despre amprenta apei: Vîrvara Alexandra; Andrei Alexandru; Pătrașcu Romina, Butean Iza, Constantin Denisa, Mirea Cristian, Roman Mihnea, Zaharia Ioana și Aslam Roxana Ana Maria.  APA

ȘI PLANETA ALBASTRĂ

1. Apa resursă vitală a omenirii 2. Proprietăți unice ale apei care favorizează viața 3. Zile importante de acţiune pentru conservarea şi protejarea Hidrosferei 4. Știați că? 5. Purificarea apei soluții din tradiția popoarelor 6. Biomimetica lectiile naturii 7. Inspirat de natură: captarea, transportul și tratarea apei 

APA ȘI COMUNITĂȚILE UMANE

1. Gestionarea durabilă a apei O strategie pentru menținerea viitoarelor resurse de apă 1.1 Apa cea mai importantă resursă naturală din lume 1.2 Perspectiva globală a alimentării cu apă 1.3 Indicatori privitor la utilizarea apei 1.4 Gestionarea durabilă a apei în orașe 2. Proiectarea și modelarea managementului durabil al apei la diferite scări spațiale 3. Studii de caz pentru managementul durabil al apei în oraș/comunitate

4. Implementarea tehnologiilor de management durabil al apei. Exemplu: Dezvoltarea „The Ponds‖

Aici au fost evidentiate câteva exemple de soluționare a unor probleme legate de gestionarea durabilă a apelor pentru ca apoi elevii să se grupeze în șase echipe . Fiecare echipă a avut de analizat un studui de caz si de propus soluții pentru problemele expuse. S a pus accentul pe aplicarea unor soluții inspirate din natură pentru probleme ale comunităților privitor la consumul apei.

Fiecare echipă și a prezentat punctul de vedere și apoi s au acordat diplome participanților la proiect

27

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

28
29
Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață
11.10.2022

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

31

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

32

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

33

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

34

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

35

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

36

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

37

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

38

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

39
40
Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață
11.10.2022

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

41
42
Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață
12.10.2022

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

43

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

44

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

45

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

46

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

47

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

48

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

49

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

50

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

51

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

52
53
Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață
13.10.2022

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

54

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

55

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

56

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

57

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

v

58

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

59

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

60

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Dear Romanian colleagues, I have been involved in so many national and international activities before. The organization, hosting, the behaviors of students and teachers were outstanding. The activities chosen were right on target. I would like to thank everyone for making us feel at home.

Everythingbwas above my expentation. The excursions were very nice and everyone was very welcomming. Thank you for everything. I loved this place.

I think this week was very enriching, giving us a new vision of the world, of the water footprint!

61

Innovation in learning, changes in life Inovație în învățare, schimbări în viață

62

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

63