Page 1

ZEEHAVENS

AMSTERDAM AmStERDAm - BEVERWIJK - IJmuIDEN - ZAANStAD AmStERDAm - BEVERWIJK - IJmuIDEN - ZAANStAD

Doorbraak zeesluis Kloosterboer slaat zijn vleugels uit Nieuw fonds voor innovatie en duurzaamheid Iskes verwelkomt krachtige slepers

2009/nr6


Werk voor de boeg SWA Havens is de havenpool. Wij beschikken over een vaste ploeg vakmensen, gemotiveerde krachten die inzetbaar zijn op piekmomenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Meer weten? Neem dan contact op met Job Groothuesheidkamp: (020) 680 26 11, of kijk op onze website.

SWA Havens Nieuwe Hemweg 10 E info-havens@weetvanwerken.nl

weetvanwerken.nl


COLOFON

Inhoud 05

Een mooi sinterklaascadeau

07

Korte berichten

09

Korte berichten

10

Kloosterboer slaat zijn vleugels uit

ZEEHAVENS AMSTERDAM jaargang 41, nummer 6, 2009

Adverteerdersindex: 24 AMC

26 AYOP

14 BAM

39 Blom

37 Amports

35 CVV 40 CWT Sitos 39 Duiker Vervoer 30 Gerlach 36 Hoëgh Autoliners In zee met de Schotten

15

Werkpaarden voor de offshore

17

Geen staal maar beton

32 Iskes Tugs

36 Konecranes

35 De Koperen Ploeg

Extra geld voor duurzaamheid en innovatie

20

Zeehavens in beeld

23

Cursussen voor elke calamiteit op zee

29 MEO 16 NileDutch

25

Vrij baan voor containers

27

Langer op zee met Offshore Access System Saedt houdt de boel draaiend

33

Cofely Oil & Gas timmert aan de weg

37

De Haven van Amsterdam

36 Pronk Multiservice 22 Rabobank

35 Sea-Cargo

29 STC 29 Svitzer

12 Ter Haak - CCA 22 Ter Haak Logistics - THL

06 Ter Haak - USA 32 Waterland Terminal 29 Van den Broeke Consultancy 38 VCK - Logistics 32 De Vries en van de Wiel

Haven Beverwijk Noorderkade 1 1948 NR Beverwijk Telefoon: 0251 - 22 47 50 Fax: 0251 - 21 40 50 E-mail: info@beverwijk.nl Web: www.beverwijk.nl Zeehaven IJmuiden N.V. Halkade 4, Postbus 541 1970 AM IJmuiden Telefoon: 0255 - 54 70 00 Fax: 0255 - 54 70 50 E-mail: info@zeehaven.nl Web: www.zeehaven.nl

2 SGS

03 SWA Havens Foto voorpagina: Het 64e Havengildediner bracht het nieuws waarop Zeehavens Amsterdam al zo lang op zat te wachten: een convenant tussen het Rijk, de gemeente Amsterdam en de provincie NoordHolland voor de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden.

12 Peinemann

39 Saedt

Amsterdam Ports Association (tevens correspondentie-adres) De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020 - 627 37 06 Fax: 020 - 626 49 69 E-mail: amports@amports.nl Website: www.amports.nl Haven Amsterdam De Ruijterkade 7, Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Telefoon: 020 - 523 45 00 Fax: 020 - 620 98 21 E-mail: info@portofamsterdam.nl Website: www.portofamsterdam.nl Inlichtingen scheepvaart: Tel.: 020 - 622 15 15

8 Multiwheels 39 Oranjewerf

De Ruijterkade 7,1013 AA, Amsterdam Telefoon: 020 - 627 37 06 Mobiel: 06 - 41 84 22 10 Fax: 020 - 626 49 69 E-mail: jvdhoek@amports.nl Website: www.amports.nl

Belangrijke adressen:

36 Libelle

18

31

24 Holland Repair

24 Landmark

Foto’s Dick van den Berg, Peter Elenbaas, Martin Hendriksen, Ed Seeder, Reinder Weidijk. Advertenties Joris van der Hoek

35 Driving 4u

13

Redactie Helen Hill, Marco van Hoogdalem, Pieter van Hove, Gerrit-Jan Hulsebos, Joris Moes, Rob Schoemaker, Karel van der Weide en Bart Stam (hoofdredacteur).

Haven Zaanstad Westkade 2, 1506 BA Zaandam Telefoon: 075 - 681 65 23 Fax: 075 - 681 67 99 E-mail: postbus@zaanstad.nl Web: www.zaanstad.nl ONDERNEMERSVERENIGING ORAM De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020 - 622 21 11 Fax: 020 - 620 31 33 E-mail: info@oram.nl Website: www.oram.nl Kamer van Koophandel Amsterdam De Ruijterkade 5 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020 - 531 40 00 Fax: 020 - 531 46 99 E-mail: post@amsterdam.kvk.nl Website: www.kvk.nl Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebeid (RON) Havengebouw, De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020-262 98 80 Fax: 020- 262 99 30 Website: www.nzkg.nl Lay-out/lithografie: FIZZ, Meppel Druk: Ten Brink, Meppel

4 Zeehavens Amsterdam December 2009

www.amports.nl


a m p or t s

Een mooi sinterklaascadeau Het 64e Havengildediner heeft ons, Zeehavens Amsterdam, een

land wat betreft aanleg en onderhoud van offshore windturbi-

mooi sinterklaascadeau gebracht. De ondertekening van het

nes. Het nieuwe bedrijfspand van Vestas Offshore is daarvan een

convenant voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

goed voorbeeld.

Nu minister Eurlings en de regionale overheden, onder het genot van een glaasje champagne, hun handtekening hebben

Voor het eerst een duo

gezet, kunnen de voorbereidingen van start gaan. Streefdatum

Een belangrijk onderdeel van het Havengildediner is de uitrei-

is eind 2012 met de bouw te beginnen zodat de nieuwe sluis

king van de Havenpenning voor iemand met grote verdiensten

vier jaar later klaar is.

voor Zeehavens Amsterdam. Voor het eerst is de keuze gevallen

Een mooie opsteker voor Zeehavens Amsterdam in deze lastige

op een duo, te weten Martin Versteeg en Dick de Bruin van CWT

economische tijden. Overigens blijkt uit de eerste negen maan-

Sitos. Ze kennen elkaar al tientallen jaren en verschillen slechts

den van 2009 dat onze zeehavens het nog altijd zeer goed doen

twee weken in leeftijd. Maar belangrijker is dat deze twee

in de range Le Havre-Hamburg, waarin ons aandeel is geste-

directeur-eigenaren zeven jaar geleden het hebben aangedurfd

gen naar ruim acht procent. Het verlies van tien procent ten

een nieuw bedrijf te starten voor de opslag van cacao en koffie.

opzichte van 2008, steekt nog altijd gunstig af ten opzichte van

In korte tijd is Sitos uitgegroeid tot een internationaal bedrijf

bijvoorbeeld Rotterdam (-12%), Antwerpen (-19 %) en Hamburg

van formaat met vestigingen in Groot-Brittannië, Ierland, België,

(-20%).

Ghana en Togo. Beiden zijn een toonbeeld van energieke Amsterdamse ondernemers en van hen kan Zeehavens Amsterdam

IJzersterke energiehaven

er nooit genoeg hebben!

Natuurlijk kunnen we het verdwijnen van de laatste lijndienst van de Grand Alliance bij ACT niet onvermeld laten. Maar nu er een belangrijke stap is gezet naar een nieuwe grote zeesluis, ben ik ervan overtuigd dat de grote containerlijnen zullen terugkeren naar Amsterdam. Het is een goede zaak dat er inmiddels een onderzoek is gestart naar de vraag hoe de terminal in de tussentijd zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Het Havengildediner stond dit jaar in het teken van energie en dat is niet verwonderlijk, want hierin heeft Zeehavens Amsterdam een ijzersterke positie. Ruim zestig procent van de totale overslag heeft hiermee te maken. Jaarlijks gaat het om zo’n 35 miljoen ton aan olieproducten en 20 miljoen ton steenkool. Met de nieuwe Vopak terminal aan de Afrikahaven zal Amsterdam zijn positie als energiehaven verder versterken. Daarnaast ontstaan er tal van nieuwe energieactiviteiten in onze zeehavens, zoals de olie- en gaswinning en windenergie offshore, energiewinning uit afval en de productie van bio-ethanol, biodiesel en

Amports-voorzitter Michiel Wijsmuller geflankeerd door Dick de Bruin (links) en

biomassa. IJmuiden ontwikkelt zich tot het centrum van Neder-

Martin Versteeg.

ZEEHAVENS AMSTERDAM

informatieblad over het Noordzeekanaalgebied, met de havens en het havenbedrijfsleven van Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad, is een uitgave van

Amsterdam Ports Association. E-mail: portinfo@amports.nl. Meer over A m s t erda m Por t s A ssociat ion en haar 3 0 0 leden : www. a m p or t s . nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 5


Head Office

ACT

D.C. Sheds

Rail Terminal

Deep Sea Quay

Inland Barge Terminal

Amerikahaven:

Vlothaven:

USA - Container & RoRo terminal

USA - Bulkterminal

• 550 m Deepsea quay

• 300 m Deep sea quay

• 300 m Coaster & barge quay

• 50.000 m2 Open space area

• 30.000 m2 Rail terminal

• 5.000 m2 Warehouses

• 35.000 m2 Warehouses

• 525 m Rail track

• 20.000 m2 Container cleaning, maintenance & repair department

• Sophisticated bulk equipment

• 10.000 m2 Stuffing & stripping area • Loading docks, 24 units • 2.400 m2 Offices

New Ter Haak Group Head Office

Suezhaven: USA - Cocoa/Plywood terminal • 800 m Deep sea quay

• Road connecting to Schiphol

• 25.000 m2 Warehouses

• Total surface: 30 hectares

All terminals I.S.P.S. certified

Vlothaven

Suezhaven

YOUR COMPASS TO PROFIT!

USA, United Stevedores Amsterdam V.O.F, is a registered trademark and part of the Ter Haak Group.

Ruijgoordweg 80, Westpoort 7989 - 1047 HM Amsterdam - The Netherlands T +31 20 6116688 F +31 20 2011882 E usa@usamsterdam.com W www.terhaakgroup.com


KORTE BERICHTEN Nieuwe schepen naar VCK Op 1 januari neemt de Zweedse papierproducent

Kandidaat-voorzitter ORAM

Holmen Paper drie nieuwe Time Charters in de

Het bestuur van de Onder-

vaart die ook Amsterdam zullen aandoen. Deze

nemersvereniging Regio

RoRo schepen van Birka Cargo (Birka Exporter,

Amsterdam (ORAM) draagt

Transporter en Shipper) hebben een capaciteit

mr. Paul Wevers (57) voor als

van 5.750 dwt. De schepen komen in de plaats van

nieuwe voorzitter. De leden

onder andere de Baltic News, die nu een wekelijkse

zullen tijdens de algemene

dienst onderhoudt van Zweden naar de VCK Scan-

ledenvergadering op dins-

dia Terminal. Dankzij de nieuwe schepen gaat de

dag 15 december hun stem

frequentie omhoog naar twee diensten per week.

uitbrengen. Na het plotselinge overlijden van Harry Hibma in juli heeft Jasper Heusdens tijdelijk het voorzit-

STS nieuw bedrijf

terschap waargenomen.

Zeehavens Amsterdam heeft er een nieuw bedrijf

Paul Wevers heeft diverse managementfuncties bekleed bij Kluwer, VNU, Ah-

bij. Specialised Tanker Services (STS) aan de West-

rend, SFB en PGGM. Ook was hij medeoprichter en managing director van Pla-

havenweg is onlangs (1 oktober) gestart met het

net Internet. Momenteel is Paul Wevers werkzaam als management consultant.

leveren van slangen, fenders en supervisors voor

Aansluitend aan de ledenvergadering vindt het ORAM Najaarsforum plaats.

boord-boord overslag tussen tankers en lichters. Het gaat hierbij om alle vormen van vloeibare

Veel belangstelling voor CHOCA

lading. STS is het eerste bedrijf in de Amsterdamse

De opening van chocoladefestival CHOCA op zaterdag 7 november heeft maar

haven dat zich op deze nichemarkt richt. Het

liefst 1500 belangstellenden getrokken. CWT Sitos had de San Pedroloods

nieuwe bedrijf staat onder leiding van Angelique

beschikbaar gesteld voor onder andere kinderactiviteiten, demonstraties en

van Hoorn die zes jaar bij Svitzer Amsterdam heeft

workshops, film- en theatervoorstellingen. De Ghanese band Yama Yama en

gewerkt, waarvan de laatste drie jaar als commerci-

Corpus Arcrobatics zorgden voor de feestelijke omlijsting. De opening van

eel manager.

CHOCA stond

www.specialisedtankerservices.com

in het teken van het aanbieden

Topjaar voor DFDS Seaways

van de eerste zak

In 2009 maken naar verwachting ruim 530.000 pas-

duurzaam gepro-

sagiers gebruik van de ferry IJmuiden-Newcastle

duceerde cacao

vv van DFDS Seaways. Dit is het hoogste aantal in

(UTZ Certified) aan

het veertienjarig bestaan, waardoor directeur Teun

minister Koenders

Wim Leene spreekt over een topjaar. Vooral het

van Ontwikke-

aantal reizigers uit IJmuiden nam sterk toe, mede

lingssamen-

vanwege de lage koers van het Britse Pond. Het

werking.

vrachtvervoer bleef daarentegen iets achter bij de prognoses. Volgens Leene is dit het gevolg van de

Cruises handhaven zich

economische recessie en de moordende concur-

Ondanks de verwachte teruggang ten opzichte van het recordjaar 2008, is Am-

rentie tussen de rederijen.

sterdam Cruise Port (ACP) tevreden over het afgelopen cruiseseizoen. Volgens voorzitter Peter Swelheim is het aantal passagiers in de zee- en riviercruises

Grote subsidie HoogTij

hoger uitgevallen dan in 2007. “In 2011 verwachten we de opgaande lijn weer

Bedrijvenpark HoogTij in de Westzanerpolder heeft

op te pakken,” aldus Swelheim bij de afsluiting van het cruiseseizoen. “Cruises

een subsidie van 500.000 euro ontvangen van de

zullen de komende jaren fors groeien, het is de branche voor de toekomst.”

provincie Noord-Holland. Het bedrag is bedoeld

Amsterdam en IJmuiden ontvingen 102 zeecruiseschepen met 187.000

voor de aanleg van 950 meter kade om haven-

opvarenden, tegen 235.000 passagiers en 131 aanlopen in 2008. Er deden 992

gebonden bedrijvigheid en werkgelegenheid te

riviercruiseschepen de hoofdstad aan, hetgeen er volgend jaar waarschijnlijk

stimuleren. Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein

1010 zullen zijn. Als belangrijkste wapenfeiten in 2009 noemde Swelheim de

Westzaan (OHW) gaat de nieuwe kade verhuren

promotie van de riviercruisevaart, waardoor Viking River Cruises, 1AVista Rei-

aan ondernemingen die over een directe toegang

sen, Phoenix Reisen en Premicon zorgen voor extra aanlopen en activiteiten.

tot het Noordzeekanaal moeten beschikken. Het

Verder noemde hij de kennis- en kansendag op 23 juni en het gezamenlijke

project moet zo’n 250 directe en indirecte arbeids-

Holland Paviljoen met Rotterdam op de vakbeurs Seatrade. ACP verwelkomde

plaatsen opleveren.

Met & Co en Accor Hotels als nieuwe participanten.

meer over amsterdam ports association en 300 leden : www.amports.nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 7


multiwheels.nl

SPECIALISTEN IN EXCEPTIONEEL TRANSPORT

Multiwheels beschikt over specialisten in het vervoeren van ladingen met grote afmetingen en/of gewichten door bijna geheel Europa. Multiwheels is opgericht in 1978 en bestaat dus al meer dan 30 jaar. Deze jarenlange ervaring zorgt voor een professionele en deskundige aanpak en uitvoering.

Radarweg 20 | (Havennummer 4051) Amsterdam | 020 613 54 01


KORTE BERICHTEN Havenspeld voor Ferry

Benoeming Ter Haak Group

Bongenaar

Ter Haak Group heeft per 1 november Tijdens de maande-

2009 Edwin de Vries (39) benoemd

lijkse bijeenkomst

tot manager business development.

van de Havenclub op

De Vries is verantwoordelijk voor de

donderdag 19 no-

verdere uitbouw en versterking van

vember in De Industri-

Ter Haak Group, met name in Noord-

eele Groote Club heeft

Nederland en Duitsland.

Ferry Bongenaar (71) de

Edwin de Vries werkte voorheen als

gouden Amports-speld

algemeen directeur van De Graauw BV,

ontvangen. Deze prijs is bedoeld voor mensen die

marketing- en salesmanager bij Jonker

zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Amports.

Veendam, businessmanager bij zet-

“Heel attent, de prijs was een complete verrassing

meelproducent Avebe en als algemeen

voor me,” aldus de beduusde winnaar.

directeur De Vries Transport Group, het

Ferry Bongenaar is vanaf de start in 2000 actief als

voormalige Vos Logistics Noord. Bij de

vrijwilliger voor het project ‘Gave Haven’, bedoeld

Ter Haak Group gaat hij multimodale

om bij de hoogste klassen van de regionale

toepassingen opbouwen en stimule-

basisscholen interesse te wekken voor Zeehavens

ren bij vervoerders en verladers.

Edwin de Vries

Amsterdam. Daarnaast heeft hij regelmatig havenrondleidingen verzorgd voor bedrijven en buiten-

Samenwerking oliemaatschappijen en brandweer

landse delegaties. Bongenaar werkte van 1959 tot

Onder de naam Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA) gaan zes oliemaat-

en met 1994 bij Wm. H. Müller & Co in Amsterdam.

schappijen en opslagterminals in Amsterdam-Westpoort en op Schiphol

Hij begon als assistent-waterklerk op de afdeling

intensief samenwerken met de regionale brandweerkorpsen. Doel is de veilig-

wilde vaart, waar hij later afdelingshoofd werd.

heid bij grote branden (38.000 m2) te verhogen. De deelnemende bedrijven zijn Aircraft Fuel Supply, BP Terminal Amsterdam, Vopak Terminal Amsterdam,

Renovatie Wilhelminasluis

Oiltanking Amsterdam, EuroTank Amsterdam en NuStar Amsterdam.

Staatssecretaris Huizinga stelt 15 miljoen euro

De oliemaatschappijen en opslagbedrijven hebben samen het nieuwe AMAS-

beschikbaar voor de verbreding en verdieping

systeem betaald dat onder andere 45.000 liter water en schuim per minuut

van de Wilhelminasluis in de Zaan voor de bin-

kan produceren. Bovendien houdt het systeem rekening met veranderende

nenvaart. De investering maakt deel uit van ‘Vaart

windrichtingen. De brandweerkorpsen van Amsterdam Amstelland, Kenne-

in de Zaan’. Dit is een gezamenlijk project van

merland en Schiphol gaan het nieuwe materieel bedienen en voeren het bevel

het Rijk, de provincie Noord-Holland, Zaanstad

tijdens de inzet. Ook krijgen de korpsen een speciale training en zorgen zij

en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

voor het onderhoud.

kwartier om de Zaan beter bevaarbaar te maken voor toekomstige binnenvaartschepen. Ook de Wilhelmina-, Beatrix- en Zaanbrug worden verbreed. Naast de 15 miljoen euro van het Rijk betaalt de regio 46 miljoen euro. In 2010 moeten de voorbereidingen van start gaan. OT Africa Line In Zeehavens Amsterdam no. 5 ontbrak in het artikel over de West-Afrika lijndiensten (pag. 20-21) helaas OT Africa Line waarvan Slavenburg & Huyser bv in Rotterdam de agent is. OT Africa Line vervoert jaarlijks zo’n 75.000 containers met cacao naar Amsterdam. Slavenburg & Huyser vierde op 17 september 2009 zijn zestigjarig bestaan. Het bedrijf is een van de eerste logistieke dienstverleners met de AEO-status voor douane

Brandweercommandant Caroline van de Wiel demonstreert het nieuwe AMAS-systeem bij de

en veiligheid.

BP Terminal Amsterdam.

meer over amsterdam ports association en 300 leden : www.amports.nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 9


in t erview Nieuw vrieshuis Alaska en overname Daalimpex

Kloosterboer slaat zijn vleugels uit Kloosterboer noteerde twee belangrijke mijlpalen in korte tijd. In februari nam de logistieke dienstverlener, met hoofdkantoor in IJmuiden, Daalimpex Coldstores over terwijl het bedrijf op 29 augustus een nieuwe vestiging in Alaska heeft geopend. Zo breidt Kloosterboer zijn internationale netwerk van lijndiensten en overslagfaciliteiten voortdurend uit.

Luchtopname van het nieuwe vrieshuis van Kloosterboer in Dutch Harbor, Alaska.

“Welke van deze twee ontwikkelingen ik

op en over in vrieshuizen in IJmuiden,

had in de havenplaats Dutch Harbor de

het belangrijkst vind?” herhaalt directeur

Rotterdam, Scheveningen, Vlissingen, Elst,

feestelijke opening plaats van het nieuwe

Johan Kloosterboer de vraag. Hij denkt

Ålesund (Noorwegen) en de Faeröer. In

vrieshuis met een opslagcapaciteit van

even na en formuleert behoedzaam zijn

februari 2009 kwam daar op- en over-

30.000 ton. “Dutch Harbor wordt een heel

antwoord. “De tijd zal het leren, het zijn

slagbedrijf Daalimpex Coldstores bij met

belangrijke spil in ons netwerk vanwege

twee zaken die feitelijk los van elkaar

vestigingen in Velsen-Noord, Vlissingen,

de spin-off voor de overige vestigingen,”

staan. Wij laten ons leiden door de vraag

Middenmeer en Harlingen. Kloosterboer

zegt Kloosterboer in de directiekamer

van de klant en doen dat weloverwogen.”

is anno 2009 goed voor een omzet van 60

aan de Vissershaven in IJmuiden. “In het

Goed nadenken voordat je een stap zet,

miljoen euro per jaar en een opslagcapa-

recente verleden hebben we al veel vis

is het motto van de onderneming die in

citeit van 350.000 ton ofwel 2 miljoen m .

aan land gebracht in Dutch Harbor, maar

1925 begon als groenten- en fruithandel in

Wereldwijd zijn er 390 medewerkers.

deze havenstad was logistiek niet zo goed

3

Sint Pancras, nabij Alkmaar. In de loop der

ontwikkeld. Vaak moesten we de vis op

jaren heeft het familiebedrijf zich ontwik-

Steunpunt Alaska

zee overslaan, hetgeen afbreuk doet aan

keld tot een internationaal concern. Kloos-

Inmiddels heeft Kloosterboer ook een

de kwaliteit.” Vanuit Dutch Harbor heeft

terboer slaat vis, fruit en vruchtensappen

steunpunt in Alaska. Op 29 augustus

Kloosterboer voortaan de beschikking over

10 Zeehavens Amsterdam December 2009

www.amports.nl


drie routes voor de aanvoer van diepgevroren vis. In totaal gaat het hierbij om zo’n 400.000 ton per jaar. De eerste route is naar Zuid-Korea om China en overige markten in Azië te bedienen. De tweede stroom gaat naar Bayside (Canada) voor de levering van verse vis aan het oosten van de Verenigde Staten. De derde route leidt naar IJmuiden voor de doorvoer van vis in heel Europa. Veel belangstelling In Bayside heeft Kloosterboer een vrieshuis gekocht en ook in Busan (Zuid-Korea) beschikt het bedrijf inmiddels over een kantoor. Johan Kloosterboer: “Met deze drie hubs bieden we onze klanten in Alaska een volledig pakket aan voor hun afzetmarkten. De belangstelling is dan ook enorm.” Eenmaal per drie weken komt er een schip vanuit Dutch Harbor naar IJmuiden met doorgaans 3.000 tot

De trawler Snow Crystal ligt afgemeerd bij Kloosterboer aan de Vissershaven in IJmuiden.

5.000 ton vis aan boord. Vooral koolvis maar ook kabeljauw, zalm en krabben. De

Vrieshuis met robots

geen zin. Daarvoor zijn de investeringen

eindbestemmingen zijn vooral Duitsland,

In Rotterdam heeft Kloosterboer in

te groot.”

Frankrijk en Groot-Brittannië.

overleg met Farm Frites, producent van aardappelproducten, een bijzonder

IJmuiden

Daalimpex

vrieshuis laten bouwen, een zogeheten

Ook in IJmuiden ziet Kloosterboer groei-

Johan Kloosterboer sluit niet uit dat zijn

robotvrieshuis. Voor de koeling gebruikt

mogelijkheden. Concrete plannen heeft

bedrijf in de toekomst vis uit Alaska ook

het nieuwe vrieshuis stikstof in plaats

hij op dit moment niet, maar het bedrijf

gaat opslaan in het vrieshuis van Daalim-

van ammoniak. Geautomatiseerde kra-

kijkt wel met interesse naar het zoge-

pex in Velsen-Noord. Volgens hem gaat

nen zorgen ervoor dat pallets met goe-

heten Middenhavengebied, het terrein

Daalimpex op zelfstandige voet verder en

deren een plekje krijgen in de stellingen.

tussen de Haringhaven en de Vissersha-

blijft de naam voorlopig gehandhaafd. “Wij

Vervolgens zetten robotkranen ’s nachts

ven. Dit gebied moet zich in de toekomst

hebben in Erica van der Ham een prima

de pallets klaar voor de volgende dag.

ontwikkelen tot logistiek centrum voor de

directeur en twijfelen er niet aan dat het

Het laden en lossen van de containers en

Europese visserij, waarbij de nadruk ligt

bedrijf positief kan bijdragen aan

vrachtwagens met 26 pallets geschiedt

op groei in de koel- en vriessector. Zeeha-

ons rendement.”

automatisch, hetgeen per truck niet

ven IJmuiden NV en de gemeente Velsen

Kloosterboer laat momenteel onderzoe-

meer dan een kwartier in beslag neemt.

zorgen voor de aanleg van 440 meter aan

ken, zowel intern als door een externe

Kloosterboer laat momenteel ook een

nieuwe kade alsmede het vernieuwen

adviseur, op welke manier beide onder-

volledig automatisch vrieshuis bouwen

van de riolering en de toegangswegen.

nemingen hun krachten het best kunnen

in Harnes in Noord-Frankrijk, nabij Lille.

Een andere optie is de IJmondhaven - de

bundelen. “Het is heel aantrekkelijk om

Mogelijk gaat Kloosterboer dit concept

voormalige Derde Haven - vóór de slui-

gebruik te maken van elkaars expertise,”

ook bij zijn overige vestigingen invoe-

zen. In het verleden heeft Kloosterboer

aldus de directeur. Daalimpex is groter dan

ren. Een intern projectteam onderzoekt

aangegeven belangstelling te hebben

Kloosterboer wat betreft diepgevroren vis

momenteel de haalbaarheid.

voor een vestiging in deze buitenhaven.

en heeft ook veel expertise op het gebied

De mate van automatisering hangt af

Maar gezien alle recente ontwikkelingen,

van aardappelen. Kloosterboer: “Door de

van de producten die worden op- of

zoals de overname en integratie van

overname van Daalimpex is ons marktaan-

overgeslagen, aldus Johan Kloosterboer:

Daalimpex, vindt de directeur het nog te

deel veel groter geworden, waardoor we

“Het concept is bedoeld voor goederen

vroeg om iets te zeggen over zijn plannen

onze klanten ook meer kunnen bieden.

met een hoge omloopsnelheid. Voor

in de thuisbasis IJmuiden.

Bovendien kunnen we zaken als energie

producten die bij wijze van spreken een

gezamenlijk inkopen.”

half jaar worden opgeslagen, heeft het www.amports.nl

PvH

www.kloosterboer.nl Zeehavens Amsterdam December 2009 11


adv. halve Zeehavens 2008:europoort 2008

08-07-2008

14:23

Pagina 1

HO O G V L I E T - A MS T E R DA M - R A A MS D O N KS V E E R - MO E R D I J K - V E N L O - A S S E N - V E E N DA M - R I J S W I J K - L O N D E R Z E E L ( B )

Hét adres voor verhuur en lease van heftrucks en hoogwerksystemen Peinemann is al ruim 50 jaar een toonaangevend bedrijf in de wereld van horizontaal- en verticaal intern transport. Vanuit het hoofdkantoor in Hoogvliet is Peinemann uitgegroeid tot een one-stop-shopping bedrijf met vestigingen verspreid over heel Nederland. Met een verhuurvloot van ca. 7000 units kunnen wij u altijd een op uw situatie afgestemd aanbod doen. Of het nu gaat om heftrucks, hoogwerkers, verreikers of steigermateriaal: Peinemann is uw zakenpartner!

Peinemann Amsterdam Nieuw Zeelandweg 16-18, 1045 AL Amsterdam Tel.: 020 - 506 14 00 Fax: 020 - 506 14 49 E-mail: info@peinemann.nl www.peinemann.nl

• • • • • • • • • •

E.D.I. reporting P.T.I. reefer service Covered workshops Refurbishing- and paintshop Cleaning facilities Modifications Road transport services Water & rail connected Sale, purchase and lease Two locations in the Amsterdam port • Total surface area 40.000 m2 • ISO-VCA-STEK&IICL certified Sales office & container depot A: Ruijgoordweg 80-Westpoort 7989 1047 HM Amsterdam The Netherlands T +31 20 6115656 E cca.info@cca.nl W www.cca.nl

Depot B: Corsicaweg 6 - Westpoort 5031 - Amsterdam

Modification containers and cabins

Reefer service

YOUR COMPASS TO PROFIT! CONTAINER COMPANY AMSTERDAM BV

CCA, Container Company Amsterdam bv, Huurbox and Koelbox are registered trademarks and part of the Ter Haak Group.


offshore joint-venture ASCO Holland versterkt positie haven IJmuiden

In zee met de Schotten ASCO Group Limited (ASCO) in Aberdeen en het Maritime Service Centre IJmond (MSCIJ) in IJmuiden hebben onlangs de gezamenlijke onderneming ASCO Holland (Logistics) BV opgericht. De joint- venture telt voorlopig zes vaste medewerkers.

ASCO Holland BV wordt de nieuwe logistieke dienstverlener voor de gas- en oliewinning op het Nederlands continentaal plat. Vanuit de IJmondhaven, het nieuwe havendeel van IJmuiden (zie kader), gaat het bedrijf ook maritiem-logistieke diensten aanbieden. Het Maritime Service Centre IJmond is een consortium van lokale dienstverlenende bedrijven voor de olie- en gasindustrie. ASCO Holland gaat de lokale kennis van de bedrijven die bij MSCIJ zijn aangesloten, combineren met de expertise van het Schotse moederbedrijf ASCO Group Ltd. De kern van de werkzaamheden van ASCO Group omvat het management en

Ondertekening van het contract met zittend Frans Baud (MSCIJ) en Roger Everitt (Asco). Staand v.l.n.r

de uitvoering van toeleveringsbases voor

Walter Robertson (Asco), Wim van den Bosch (MSCIJ) Alan Hunter (Asco) en Willem van der Horst (MSCIJ)

olie en gas in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Trinidad

joint-venture een versterking is voor de

Klanten

and Tobago, de Verenigde Staten en de

spelers in de offshoreindustrie.” Walter

Naast oliemaatschappij Cirrus Energy

Kaspische Zee. Daarnaast biedt ASCO aan-

Robertson, ASCO European managing

Ltd, de reeds bestaande opdrachtgever

vullende diensten aan, zoals de levering

director: “Dit samenwerkingsverband

van MSCIJ, is de verwachting dat er door

van uiteenlopende scheepsbenodigd-

versterkt ons Europese netwerk van

deze samenwerking snel nieuwe en

heden en de verwerking van vracht en

strategische toeleveringspunten. Ook

bestaande operators bij komen. Billy Allan,

afval. Het hoofdkantoor staat in Aberdeen,

stelt deze joint-venture ons in staat de

chief executive van ASCO Group: “IJmui-

wereldwijd werken er meer dan 1500

offshore-activiteiten in alle sectoren van

den heeft uitstekende faciliteiten, flinke

mensen bij de Schotse onderneming.

de Noordzee te ondersteunen.” Robertson

opslagmogelijkheden en kaderuimte en

De nieuwe joint-venture zal zich vooral

spreekt verder met veel waardering over

ligt bovendien slechts op twintig kilome-

richten op de serviceverlening aan Neder-

de relatie tussen Zeehaven IJmuiden NV

ter afstand van Schiphol.”

landse offshorebedrijven. Dit gebeurt via

en Great Yarmouth.“Zowel de samenwer-

een centraal punt voor de verscheping

king tussen beide haveneigenaren als die

van stuk- en bulkgoederen. Beide partners

tussen ASCO en MSCIJ, creëert nieuwe

willen zo optimaal mogelijk gebruikma-

synergieën.”

BS www.mscij.nl www.ascoworld.com

ken van de lokale dienstverlening en de goede infrastructuur in deze regio.

IJmondhaven De IJmondhaven telt de volgende faciliteiten:

Europees netwerk Frans Baud, managing director van MSCIJ,

- Ruim 340 meter ligplaatsen voor de grootste offshoretoeleveringsschepen tot 11 meter diepgang;

zegt in een reactie: “Samen met de part-

- 50.000 m2 voor open opslag, grenzend aan de ligplaatsen;

ners in MSCIJ ben ik zeer verheugd dat

- Moderne pakhuizen van 2.000 m2, eveneens grenzend aan de ligplaatsen;

wij met ASCO deze stap hebben kunnen

- Uitgebreide havenfaciliteiten, waaronder agentschappen, stuwadoors, lichter­

zetten. We zijn ervan overtuigd dat deze

installaties, fabrieken, wegtransport- en afvalmanagement. www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 13


bedrijfsnie u ws Twee krachtige sleepboten voor Iskes

Werkpaarden voor de offshore Sleepdienst Iskes in IJmuiden neemt de komende maanden twee nieuwe, krachtige sleepboten in bedrijf. Beide schepen zijn vooral bedoeld voor de offshore-industrie.

De krachtige sleepboot Triton in actie.

Als een echt familiebedrijf heeft Iskes zijn

zeven bemanningsleden.

dat deze sleepboten 24 uur per dag be-

nieuwe sleepboten vernoemd naar de

Qua afmetingen zijn beide sleepboten

schikbaar zijn voor havensleepdiensten.

zoon en dochter van Jim Iskes, managing

vergelijkbaar met de Triton die het IJmui-

director van Sleepdienst Iskes. Sleepboot

dense sleepvaartbedrijf medio 2008 in de

Meer windparken

‘Brent’ kwam onlangs in de vaart, ‘Ginger’

vaart nam. De Triton heeft een bollard pull

Een toenemend werkterrein voor Iskes

volgt in het eerste kwartaal van 2010. Iskes

van 70 ton, iets minder dus dan de Brent

zijn de offshore windparken. Vergouwen:

heeft zijn nieuwe schepen laten bouwen

en Ginger. Iskes gebruikt de Triton ook als

“De Nederlandse regering heeft zeer

bij scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht.

havensleepboot en voor assistentie in de

ambitieuze doelstellingen op het gebied

“Het gaat om twee krachtige sleepboten

offshore.

van duurzame energie, zoals de beoogde

met een bollard pull (trekkracht) van 80

6.000 MW in 2020 aan offshore windener-

ton,” zegt Ronald Vergouwen, general

Snel groeiend

gie op de Noordzee.” De sleepboot Pollux

manager van Iskes. “Beide schepen zijn

Iskes is een van de snelst groeiende be-

van Iskes verleende al eerder assistentie

bijzonder geschikt voor de offshore-

drijven in Zeehavens Amsterdam. In 2007

bij duikoperaties voor de windparken bij

industrie, zoals het verslepen van

telde het bedrijf dertien medewerkers,

Egmond en IJmuiden.

productieplatforms.”

inmiddels zijn dat er zo’n 45. Van origine

In lijn hiermee heeft het bedrijf ook een

Brent en Ginger zijn identieke haven-

richtte Iskes zich vooral op vistrawlers

aandeel van vijftig procent in Windcat

offshore sleepboten. Ze hebben een

maar inmiddels assisteert het bedrijf alle

Marine, eveneens gevestigd in IJmuiden.

lengte van 32 meter, een breedte van 12

denkbare scheepstypen, inclusief cape

Windcat Marine verzorgt met kleine,

meter en een diepgang van 5,50 meter.

size bulk carriers voor staalbedrijf Corus.

snelle aluminiumschepen (tenders) het

‘Brent’ en ‘Ginger’ beschikken over mo-

Terwijl Iskes doorgaans met een stan-

transport van onderhoudspersoneel

derne Azimuth-thrusters voor de voort-

daardbemanning van drie koppen werkt,

naar de windmolenparken offshore. “We

stuwing die 360 graden kunnen worden

hebben de nieuwe sleepboten een dub-

rekenen erop dat de constructie van

gedraaid. De schepen halen een snelheid

bele bezetting. Voordeel hiervan is dat zij

windparken op de Noordzee de komende

van 13,5 knopen bij maximale belasting.

op elk moment in actie kunnen komen,

jaren aanzienlijk zal groeien,” zo besluit

De dekkraan heeft een hijsvermogen van

zoals bij een calamiteit op volle zee. De

Vergouwen.

40 ton, terwijl er aan boord ruimte is voor

dubbele bezettingsgraad betekent ook www.amports.nl

HH/BS www.iskestugs.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 15


Your cocoa is just one step away from Europe

Connecting West Africa with Europe, Asia, South America and South Africa For bookings please contact Nile Dutch Agencies bv - Westblaak 97 - 3012 KG Rotterdam - The Netherlands. Phone: +31 10 206 64 00 - Fax: +31 10 206 64 99 - info@niledutchagencies.com - www.niledutch.com ABIDJAN -- TEMA TEMA -- LOMÉ LOMÉ -- LAGOS LAGOS -- DOUALA DOUALA -- LIBREVILLE LIBREVILLE -- POINTE POINTE NOIRE NOIRE -- MATADI MATADI -- BOMA BOMA -- CABINDA CABINDA -- SOYO SOYO -- LUANDA LUANDA -- LOBITO LOBITO -- NAMIBE NAMIBE ABIDJAN


offshore Nieuwe fundering Ballast Nedam voor offshore windturbines

Geen staal maar beton Ballast Nedam Offshore heeft een nieuwe funderingspaal ontworpen voor windturbines op zee. In plaats van staal gebruikt het bedrijf prefab beton. Het wachten is op de eerste toepassingen, waarbij Ballast Nedam nadrukkelijk naar IJmuiden kijkt.

Orders voor de nieuwe betonnen funderingspaal heeft Ballast Nedam Offshore nog niet maar commercieel manager Edwin van de Brug is optimistisch. “We zijn in gesprek met een aantal energiebedrijven die plannen hebben voor windparken in zee.” Hij ziet daarbij kansen voor de kust van IJmuiden.”In de IJmond zit al een cluster van windenergiebedrijven. Bovendien heeft de Nederlandse regering 1500 km2 aangewezen voor de bouw van nieuwe windparken. Als we in dit gebied jaarlijks 100 tot 150 funderingspalen kunnen leveren, kun je hier al een betonfabriek neerzetten.” Uitnodiging Vattenfall Windturbines steunen tot nu toe op holle, stalen funderingspalen die zo’n 20 tot 30 meter in de zeebodem worden geheid.

Het hefschip Svanen plaatst een betonnen funderingspaal in verticale positie.

Waarom eigenlijk, zo vroegen Ballast Nedam Offshore en dochteronderneming

nes belangrijke voordelen ten opzichte

Drijvend

MT-Piling, specialist in verticale tunnelboor-

van staal. “Beton heeft veel minder last

“Het is een groot voordeel dat we de be-

machines, zich enkele jaren geleden al af.

van prijsfluctuaties. Ook is de productie-

tonnen palen drijvend kunnen verslepen

Daarop onderzochten zij de haalbaarheid

capaciteit vrijwel onbeperkt, terwijl er

door beide uiteinden dicht te maken. We

van een betonnen funderingspaal in het

voor stalen funderingen maar twee of drie

gebruiken ons hefschip Svanen (8700 ton

kader van een Nederlands researchpro-

fabrikanten in Europa zijn. Daarnaast geeft

hijsvermogen) om de palen in de bodem

ject voor windenergie. Aanleiding om dit

de bouw veel minder overlast voor vissen

te plaatsen.”

onderzoek nieuw leven in te blazen was de

en zeezoogdieren, omdat we niet hoeven

Als de Svanen de palen loodrecht heeft

uitnodiging van het Zweedse elektriciteits-

te heien. Ook komt onze verticale tunnel-

neergezet, zakken ze door hun gewicht

bedrijf Vattenfall aan internationale inge-

boormachine gemakkelijker door lastige

enkele meters de zeebodem in. Vervol-

nieursbureaus en aannemers om nieuwe

zeebodems heen.” Wel zijn de betonnen

gens gaat de verticale tunnelboorma-

funderingstechnieken uit te werken en

palen een stuk zwaarder, namelijk tussen

chine naar beneden om de zeebodem

te presenteren. Dit omdat de grootte van

de 1450 en 2200 ton. Bij stalen exemplaren

weg te boren. Als de weerstand groter

windturbines snel toeneemt, evenals de

gaat het doorgaans om 200 à 300 ton, met

wordt, klapt Ballast Nedam de boorma-

waterdiepte van de windparken. “Samen

uitlopers tot 500 ton.

chine uit onder de funderingspaal om de

met vijf andere partijen mochten wij voor

Qua afmetingen verschilt de betonnen fun-

resterende meters weg te halen. “Zit het

Europese experts ons ontwerp presente-

deringspaal niet zoveel van zijn stalen col-

boren er eenmaal op, dan klappen we de

ren,” vertelt Van de Brug.

lega. Voor windturbines van 3,6 tot 5 MW

tunnelboormachine weer in en halen hem

bedraagt de totale lengte van de betonnen

naar boven. De fundering is dan klaar,”

Voordelen

palen 61 tot 64 meter. De buispaal zelf is

aldus Van de Brug.

Volgens hem heeft een betonnen funde-

hol om ruimte te maken voor de boorma-

ringspaal voor grote offshore windturbi-

chine. Hij is opgebouwd uit ringen.

BS

www.bn-offshore.nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 17


innova t ie Bedrijven in Zeehavens Amsterdam profiteren

Extra geld voor innovatie en duurzaamheid Haven Amsterdam is op 1 oktober gestart met een nieuwe subsidieregeling (DIHA) voor duurzame en innovatieve projecten. Jaarlijks is er twee miljoen euro beschikbaar voor het bedrijfsleven in de havens van Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden en Zaanstad.

De kraan met vliegwiel van Maja Stuwadoors is een goed voorbeeld van een recent innovatieproject in Zeehavens Amsterdam.

“We hopen dat zoveel mogelijk bedrijven

ook samen een voorstel mogen indienen,

Wie het eerst komt..

gebruik gaan maken van onze nieuwe sub-

is dit fonds zeker aantrekkelijk voor kleine

De gemeenteraad van Amsterdam is op

sidieregeling DIHA, het Duurzaamheid- én

bedrijven.” Als voorbeelden van kansrijke

30 september akkoord gegaan met een

Innovatiefonds Haven Amsterdam,” aldus

projecten noemt Rob Smit hergebruik

jaarlijks budget van twee miljoen euro

Rob Smit. Hij is consultant strategische

van afvalstoffen in nieuwe producten,

voor innovatieve en duurzame projecten

projecten bij Haven Amsterdam en nauw

transport via binnenvaartschepen en

in het gehele Noordzeekanaalgebied.

betrokken bij de nieuwe subsidie. “Het is

goederentreinen, efficiënte overslagtech-

Het nieuwe fonds is zowel bestemd voor

een transparante, laagdrempelige regeling

nieken en intensief ruimtegebruik.”Maar

haalbaarheidsonderzoeken als voor ont-

die voor veel havenbedrijven interessant

het hoeft niet per se om een nieuwe kraan

wikkelings-, proef- en demonstratiepro-

kan zijn. Niet alleen voor grote

of machine te gaan. In aanmerking komen

jecten. Onder de eerste categorie vallen

terminaloperators of overslagbedrijven,

ook verbeteringen in de bedrijfsvoering of

technisch-economische onderzoeksrap-

maar ook voor toeleveranciers en logistie-

een andere werkwijze tussen bedrijven en

porten waarvoor bedrijven ten hoogste

ke dienstverleners. Omdat ondernemingen

hun toeleveranciers.”

40.000 euro subsidie kunnen krijgen. Voor

18 Zeehavens Amsterdam December 2009

www.amports.nl


ontwikkelings-, proef- en demonstratie-

Bedrijven positief

projecten geldt een plafond van 200.000

Het havenbedrijfsleven reageert positief

euro en een maximale looptijd van twee

op de nieuwe subsidieregeling. Richard

jaar. Bij aanvragen voor de haalbaarheids-

ter Haak, directeur van Ter Haak Group:

onderzoeken geldt: wie het eerst komt,

“Een goede zaak, een dergelijke stimule-

die het eerst maalt.

ringsregeling voor innovatie en duur-

De ontwikkelings-, proef- en demonstratie-

zaamheid kan nooit genoeg zijn.”

projecten kennen een tenderperiode. Na

Ter Haak Group overweegt enkele pro-

afloop beoordeelt een externe advies-

jectvoorstellen in te dienen. Het eerste

commissie de projectvoorstellen en geeft

is een gezamenlijk onderzoek met een

de volgorde aan. In 2009 is er 500.000

aantal cacaovemen naar een centrale pal-

euro beschikbaar voor haalbaarheidsstu-

letiseermachine voor het automatisch sta-

dies en een miljoen euro voor ontwik-

pelen van balen cacao. De tweede optie

kelings-, proef- en demonstratieprojecten.

is de ontwikkeling van een binnenvaart-

De tender hiervoor sloot op 1 december.

terminal in Almere voor ladingtransport

In 2010 is er wederom een half miljoen

vanuit Amsterdam via lichters, waardoor

euro beschikbaar voor haalbaarheids-

er minder vrachtwagens nodig zijn. Het

studies en 1,3 miljoen voor ontwikke-

derde project behelst een onderzoek naar

lings-, proef- en demonstratieprojecten,

een milieuvriendelijk, intern transportsy-

verdeeld over twee tenders.

steem op de terminals via shuttles. Ook Johan Overmeer, directeur-eigenaar

Innovatie loont

Rob Smit van Haven Amsterdam

van Overmeer Transport Group, reageert

Dat duurzaamheid en innovatie ook

opgetogen. “Ik ben verheugd dat deze

lonend zijn voor het havenbedrijfsleven,

aldus Smit. “We kunnen ondernemingen

regeling expliciet aandacht besteedt aan

blijkt volgens Smit uit twee recente

met elkaar in contact brengen, en hen

binnenvaartschepen. Het is een goede

onderzoeken. “In 2008 hebben studenten

helpen met kennisoverdracht, onderwijs

zaak dat zowel haalbaarheidsonderzoe-

van de TU Delft 123 duurzame projecten

en marktonderzoek.”

ken als de ontwikkelings- en demonstra-

geanalyseerd in de haven van Amsterdam.

tieprojecten in aanmerking komen voor Heel Zeehavens Amsterdam

subsidie. Zo ontstaat een logische samen-

met een goede subsidieregeling sneller

“Om voor subsidie in aanmerking te

hang tussen beide fasen. DIHA is ook een

investeren in bijvoorbeeld een nieuwe

komen hoeven bedrijven niet per se in dit

mooie stimulans voor de toeleveringsbe-

kraan of een energiezuinige machine.”

gebied gevestigd te zijn,” vervolgt Rob

drijven en de aanverwante industrie.”

Het tweede bewijs is de Innovatiemonitor

Smit. “Wel moet het project een duidelijk

Samen met twee andere bedrijven gaat

die de Erasmus Universiteit dit voorjaar

positieve impact hebben op het milieu of

Overmeer mogelijk twee voorstellen

heeft gehouden onder 1100 bedrijven in

het economisch perspectief van Zeeha-

indienen voor twee nieuwe kranen: een

Amsterdam en Rotterdam. Smit: “Daaruit

vens Amsterdam.”

voor het binnenvaartschip Q-barge en

blijkt dat havenbedrijven die innoveren,

Na een positief advies en de formele

een voor een laad- en lossysteem voor

beter scoren wat betreft omzet, winst-

goedkeuring door B en W, kan een project

palletgoederen, in plaats van een kraan.

gevendheid en arbeidsproductiviteit. In

van start gaan. Na zes maanden moeten

Ook Arjen Besselink, terminal manager

slechte economische tijden kunnen ze

de initiatiefnemers een voortgangsrap-

van Westway Terminals Nederland, is

sneller omschakelen op nieuwe produc-

portage laten zien. Rob Smit: “Zo kun-

positief: “Het is altijd goed als overhe-

Uit dat onderzoek blijkt dat bedrijven

ten en diensten.”

nen we controleren of de bedrijven zich

den investeren in belangrijke zaken als

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat

houden aan het projectvoorstel en wat

innovatie en duurzaamheid. Een budget

de Amsterdamse havenbedrijven het

de kans van slagen is.”

van twee miljoen per jaar is een mooie

qua efficiëntie en innovatie iets minder

In lijn met de Havenvisie 2008-2020 en

start, we moeten afwachten hoe groot

doen dan hun collega’s in Rotterdam. Zo

het Masterplan Noordzeekanaalgebied

de animo van de bedrijven is.” Zelf heeft

scoorde in Amsterdam respectievelijk

heeft Haven Amsterdam de regeling op-

Westway Terminals geen project voor

24 en 58 procent van de havenbedrijven

gezet voor het gehele Noordzeekanaal-

de nieuwe regeling. “Maar bij eventuele

goed op innovatie en efficiency, in Rot-

gebied. Smit: “We zijn nog in gesprek met

uitbreidingsplannen zullen we zeker naar

terdam ging het om 30 en 60 procent.

Zaanstad, Beverwijk, Velsen en de provin-

DIHA kijken.”

“Voorts bleek dat wij als Haven Amster-

cie Noord-Holland om te kijken of we de

dam meer kunnen doen aan innovatie en

regeling kunnen uitbreiden, waardoor we

duurzaamheid bij particuliere bedrijven”,

de slagkracht verder kunnen vergroten.”

BS www.portofamsterdam/diha

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 19


ZEEHAVENS IN BEELD

s van d applau l e e n o ati s. Een ov Eurling inister m n a v den

e zaa

verlo l na de

ssende

woor-

Havengildediner brengt langverwachte zeesluis De spanning was voelbaar voor aanvang van het 64e Havengildediner in Hotel Okura. Zou minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ditmaal wel met een doorbraak komen in de al zo lang slepende discussie over de nieuwe zeesluis in IJmuiden? De minister kwám met goed nieuws. Hij ondertekende samen met gedeputeerde Elisabeth Post van Noord-Holland en wethouder Freek Ossel van Amsterdam een convenant voor de komst van de nieuwe zeesluis. In deze zogeheten planstudiefase gaat het onder andere om het technische ontwerp en de aanbestedingsprocedure, de financiering en de milieuvergunningen. Als dat volgens schema verloopt, kan de bouw eind 2012 beginnen. Vier jaar later moet de nieuwe zeesluis klaar zijn. Volgens de huidige uitgangspunten zal hij 500 meter lang worden, minimaal 65 meter breed en een diepgang krijgen van -18 meter. Direct na het zetten van de handtekeningen waren de reacties euforisch. Freek Ossel: “Succes kent vele vaders maar ik vind het fantastisch wat Camiel Eurlings heeft gedaan.” Dertje Meijer (Haven Amsterdam): “Ik ben ongelooflijk blij, er is weer perspectief op duurzame groei in de haven.” Coen Hübner (Oiltaking Amsterdam): “Bedrijven hebben nu weer perspectief dat ze ook in de toekomst lading zonder problemen kunnen aan – en afvoeren. Hopelijk gaan de vergunningen niet al te lang duren.” Jasper Heusdens (ORAM): “De Amsterdamse havengemeenschap heeft hier lang op moeten wachten maar nu is het zover. Het is een prachtige baby geworden na een zware bevalling!” Peter Swelheim (Amsterdam Cruise Port): “Complimenten voor minister Eurlings, dit besluit getuigt van visie, durf en enthousiasme.” Graham Wastell (Silverstar Agencies): “Ik heb de leeftijd dat ik na de voltooiing in 2016 nog twintig jaar van de nieuwe sluis kan profiteren. Maar belangrijker vind ik dat we als cargadoorsbedrijf weer een positief verhaal kunnen vertellen aan onze klanten, namelijk dat we over zes à zeven jaar schepen veel sneller kunnen afhandelen.” Gedeputeerde Jaap Bond: “Dit is een historisch moment waarop we zoveel jaren hebben moeten wachten. Het psychologisch effect voor de regio is ook heel belangrijk, juist nu ACT zijn laatste dienst verliest.” Peter van de Meerakker (Zeehavens IJmuiden NV). “Met dit fantastische nieuws gaan we verder in de geest van Lely. IJmuiden zal alle medewerking verlenen bij uitvoering.” George Keet (RON): “De nieuwe sluis is de eerste stap bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid langs het Noordzeekanaal. Bedrijven hebben de nieuwe sluis nodig voor de ongestoorde aan – en afvoer van grondstoffen en halffabrikaten.” Jaap Blok (VCK Group):“ De bedrijven in de haven zullen door dit besluit ongetwijfeld meer gaan investeren.” 20 Zeehavens Amsterdam November 2009

www.amports.nl


Ondertekening van het conven ant door v.l.n (Amsterdam), .r. Freek Ossel Camiel Eurling s (Verkeer & Elisabeth Post W at erstaat) en (Noord-Holland ).

Meijer Dertje . .r .n .l et v ), floop m mports oede a g e uller (A d m p s o ij e meente W n e l g a rkaik (g Michie e Champ ), V m n a e rd st, Arj Amste eth Po (Haven , Elisab s g in rl Eu l. Camiel k Osse en Free ) n Velse

Camiel E urlings: “ Blij dat a gevonde lle partije n.� n elka

Een

toos

t van

Mich

iel W

ijsm

uller

en C

amie

ar hebbe

l Eur

www.amports.nl

lings

n

.

Zeehavens Amsterdam November 2009 21


Meer dan 200.000 m2 klimaat gecontroleerde opslagruimte in de Amsterdamse haven en Almere, geautomatiseerde voorraad controle, AEO gecertificeerde douane afhandeling en ‘just in time’ leveringen via weg- ,rail- ,water- en luchttransport maken van Ter Haak Logistics een betrouwbare logistieke duizendpoot. Binnenkort opent Ter Haak zijn nieuwste ‘state-of-the-art’ distributiecentrum in het Atlaspark, Westhavens Amsterdam. Bel voor informatie of een vrijblijvende rondleiding met Jeroen Ploeger: 020 611 66 88 ext. 201.

WWW.TERHAAKGROUP.COM 90_zeehavens

YOUR COMPASS TO PROFIT!

Hoofdkantoor: Ruijgoordweg 80, Westpoort 7989, 1047 HM Amsterdam, 020 611 66 88. Atlaspark: Casablancaweg 8-10, Westhavens Amsterdam. Ter Haak Logistics bv is onderdeel van de Ter Haak Group. thl@terhaakgroup.com

26-02-2009 15:22 Pagina 1 Almere: Hefbrugweg 14-18 - 1332 AN Almere.

Weten wat u beweegt Grenzen vervagen, ook tussen havens. Van Antwerpen tot Amsterdam ontstaat één havenregio met diverse logistieke knooppunten. Daarom werken de Rabobanken van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Antwerpen nauw samen. Het Rabobank Havennetwerk combineert lokale marktkennis met gezamenlijke productkennis en koppelt partijen en diensten desgewenst aan elkaar. U kunt ons snel bereiken, wij weten wat u beweegt!

Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.com Telefoon: 020 - 777 88 99


t raining en o p leiding Svitzer Salvage Academy

Cursussen voor elke calamiteit op zee In 2006 is Svitzer Salvage BV in IJmuiden begonnen met trainingen en praktijkcursussen voor rampenbestrijding bij zeeschepen: de Salvage Academy. Begin dit jaar is de PreparAct van start gegaan, gericht op preventie, en eind 2009 komt daar de training voor maritieme officieren bij. “We zijn ooit begonnen met interne trainingen voor onze bergingsinspecteurs,” zegt Henk Akse, director of Prevention and Preparedness van Svitzer Salvage in IJmuiden. “Maar al snel bleek dat hiervoor ook buiten ons bedrijf veel belangstelling bestond. Vooral bij reders, vlootmanagers, vlagstaten, de kustwacht, verzekeraars en brokers. Zo is in 2006 de Svitzer Salvage Academy ontstaan.” Twee versies Voor deze partijen heeft de Salvage Academy een aantal specialistische, kortlopende cursussen ontwikkeld. De belangrijkste is de Salvage Experience Master Class.“We hebben zowel een éénals tweedaagse versie”, aldus Henk Akse. “De tweedaagse cursus is bestemd voor

Bergingsinspecteurs aan het werk als onderdeel van de Salvage Experience Master Class.

ervaren managers, terwijl jonge managers inschrijven op de eendaagse cursus.”

meer op operationale zaken te liggen, zoals

bras voor zijn FPSO-schepen (Floating Pro-

Inmiddels heeft de Salvage Academy deze

het aanbrengen van een noodsleepver-

duction Storage and Offloading) en Hyun-

master class zo’n twintig maal gegeven

binding. Nieuw is ook dat cursisten op een

dai voor zijn containerschepen gebruik van

aan circa 250 cursisten. “Dat gebeurt zowel

brugsimulator een noodsituatie moeten

PreparAct. Akse: “Het systeem is modulair

in IJmuiden als bij klanten in bijvoorbeeld

oplossen. Samen met het Amerikaanse be-

opgezet. Zo kan de klant alleen kiezen voor

Hamburg, Singapore, Oslo en Pireaus.

drijf Star Center ontwikkelen we daarvoor

sterkte- en stabiliteitsberekeningen maar

Binnenkort komen daar Limassol (Cyprus),

uniforme software, zodat gebruikers hun

ook voor de module Assessment Ship. Hier-

Hongkong en de VS nog bij. Het geeft aan

eigen brugsimulator kunnen inzetten.”

bij analyseren een scheepsbouwkundig

dat er veel belangstelling is.”

ingenieur en een bergingsinspecteur elk

Een onderdeel is een rollenspel waarin

Voorkomen is beter

detail van het schip. Niet alleen de fysieke

alle cursisten een ander beroep krijgen.

Sinds 2009 biedt de Salvage Academy de

infrastructuur maar ook de procedures.”

Een verzekeraar wordt reder en vice versa.

nieuwe dienst PreparAct aan waarbij het

Akse: “Zo krijgt iedereen beter inzicht in alle

voorkomen van calamiteiten centraal staat.

Tweemaal per jaar oefenen

juridische en operationele aspecten die bij

Akse: “PreparAct sluit aan op onze nieuwe

Een derde module heet emergy drills

een bergingsoperatie komen kijken. We be-

visie op bergingsoperaties waarbij we

waarbij experts van Svitzer samen met de

handelen ook recente praktijkvoorbeelden,

reders en bemanningen zo goed mogelijk

bemanning en het scheepsmanagement

zoals de berging van het containerschip CP

willen trainen op preventie. Daarom beste-

tweemaal per jaar oefenen op rampen en

Valour dat in 2006 aan de grond liep.”

den we extra aandacht aan de noodproce-

calamiteiten. Akse: “De vierde module is

Eind 2009 wil de Salvage Academy de

dures aan boord. Voorts vragen we om de

een toolkit waarmee de bemanning kleine

cursus voor maritieme officieren op

sterkte- en stabiliteitsberekeningen van het

storingen kan verhelpen. We denken dat

koopvaardijschepen nieuw leven inblazen.

schip. Als we deze data hebben ingevoerd,

de belangstelling voor deze proactieve

Hierover is men in gesprek met het Mari-

kunnen we bij een ramp snel en gedetail-

aanpak flink zal groeien.”

tiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op

leerd advies geven.”

Terschelling. Henk Aske: “De nadruk komt

Inmiddels maken oliemaatschappij Petro-

HH/BS

www.salvage-academy.com

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 23


Holland Marine Services Amsterdam b.v. Vlothavenweg 16 • 1013 BJ Amsterdam • Holland P.O. Box 415 • 1500 EK Zaandam • Holland Tel: +31(0)20-682 01 78 • Fax +31(0)20-684 21 05 E-mail: info@hmsa.nl

Holland Repair and Services b.v. Vlothavenweg 16 • 1013 BJ Amsterdam • Holland P.O. Box 415 • 1500 EK Zaandam • Holland Tel: +31(0)20-682 90 05 • Fax +31(0)20-686 39 62 E-mail: info@hors.nl


con t ainer t er m inals ACT en Ter Haak Group voorlopers met AEO-status

Vrij baan voor containers Amsterdam Container Terminals (ACT) is de eerste Nederlandse diepzeeterminal met de status van Authorised Economic Operator (AEO). Hierdoor verloopt de op- en overslag van containers veel sneller doordat de Douane minder controleert. Ook Ter Haak Logistics is sinds kort AEO-gecertificeerd. Net als alle andere logistieke bedrijven met internationale goederenstromen, heeft de AEO-status ook de nodige voordelen voor containerterminals. Op de eerste plaats voert de Douane minder inspecties uit, zowel van de containers zelf als van de documenten. Ook krijgt een terminal met de AEO-status bij inspecties voorrang boven bedrijven die deze status niet hebben. Tevens kan een containerterminal vragen om een voorkeurslocatie bij controles en inspecties. De Authorised Economic Operator is een initiatief van de Europese Unie na de aanslagen van 11 september 2001. Bedrijven

Richard ter Haak houdt trots het AEO-certificaat vast dat hij zojuist van Douane West heeft ontvangen.

die voldoen aan strenge veiligheidseisen en de vernieuwde wetgeving, krijgen in ruil

ACT onderzocht. “Hierdoor werden we

drijf in Amsterdam en Almere, dat sinds 19

hiervoor betere faciliteiten. Dit betekent in

gedwongen onze interne logistiek heel

november van dit jaar AEO-gecertificeerd

de praktijk minder oponthoud bij de afhan-

diepgaand te onderzoeken,” zegt Bredius.

is. De overige bedrijven van Ter Haak Group

deling van goederen (dus ook containers)

Het verkrijgen van de AEO-status duurde

zullen in 2010 volgen. United Stevedores

en lagere administratieve lasten. Sinds 2007

zo’n zes maanden.

Amsterdam (USA) zal binnenkort dus de

kunnen logistieke bedrijven de AEO-status

Overigens hebben ACT en de Douane ook

tweede containerterminal in Zeehavens

aanvragen die geldig is in alle 27 lidstaten

nu nog regelmatig contact. Streven van

Amsterdam worden met de AEO-status.

van de Europese Unie.

beide partijen is het zogeheten horizontaal

Directeur Richard ter Haak is zeer tevreden

toezicht, gebaseerd op wederzijds vertrou-

dat zijn bedrijf deze stap heeft genomen.

Klanten vroegen erom

wen en de eigen verantwoordelijkheid

“Voor onze klanten betekent dit dat zij

Amsterdam Container Terminals (ACT)

van bedrijven in het waarborgen van de

zaken doen met een firma die op verschil-

was in januari 2009 de eerste Nederlandse

veiligheidsprocedures. Bredius: “Uiteindelijk

lende disciplines, zoals veiligheid, douane-

diepzeeterminal die het certificaat in de

willen we naar een situatie waarbij alle

kennis en de administratie, goed scoort en

wacht sleepte. “We wilden graag als een van

contacten met de Douane elektronisch

ook financieel solide is. Daarnaast is het een

de eerste containerterminals Authorised

verlopen.”

voordeel dat de goederen vanuit de haven

Economic Operator worden ”, zegt directeur

nog sneller naar onze klanten toekomen.

Pieter-Bas Bredius. “Onze klanten vroegen

Positieve beoordeling Ter Haak

Dat geldt zeker voor bedrijven die zelf ook

daar steeds vaker om, omdat zij heel goed

Ook Ter Haak Group, dat een groot aantal

de AEO-status hebben, zoals Mitsubishi

in de gaten hebben dat de afhandeling van

multipurpose, Ro/Ro, bulk en containerter-

Caterpillar Forklift Europe in Almere. Er

hun containers dan veel sneller en efficiën-

minals in Amsterdam en IJmuiden heeft, is

zullen minder fysieke controles nodig zijn

ter verloopt.” ACT heeft een gecombineerd

dichtbij de algehele AEO-status. Voorloper

en de douaneafhandeling zal met voorrang

AEO-certificaat voor zowel douanevereen-

is Ter Haak Logistics BV, het expeditiebe-

worden behandeld. Dat is een unique selling

voudigingen als voor veiligheid. Bedrijven

point voor zowel Ter Haak Group als voor

kunnen echter deze status ook voor een

de Amsterdamse haven.”

HH/BS

van deze twee onderdelen aanvragen. www.douane.nl

Voordat de AEO-status een feit was, heeft

www.acthph.nl

de Douane zeer nauwgezet alle veilig-

www.terhaakgroup.com

heidsmaatregelen en procedures van www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 25


B edrijfsnie u ws Offshore Solutions in de prijzen

Langer op zee met het Offshore Access System Offshore Solutions BV (OSBV) in IJmuiden, dat sinds 2007 bestaat, is een samenwerkingsverband van Cofely Nederland NV en Amec Investments Europe Limited. Het bedrijf is actief in het ontwerp van alternatieve loopbruggen en heeft inmiddels furore gemaakt met zijn Offshore Access System (OAS). Hiermee kunnen oliemaatschappijen en exploitanten van windparken langer, sneller en flexibeler op zee werken. Offshore Solutions won er eerder dit jaar een prestigieuze prijs mee.

De Smit Karama was in 2006 het eerste schip dat beschikte over een OAS.

De ‘Woelfel Best Mechanical Engineering

bedrijf in IJmuiden betekent de Woelfel

zee verblijven. Hierdoor kunnen ze sneller

Achievement Award’ is een belangrijke

Award een mooie, internationale erken-

werken en zijn ze dus veel flexibeler.”

internationale prijs die elk jaar tijdens

ning van het revolutionaire octrooi.

Het ondersteuningsvaartuig kan namelijk

de Offshore Technology Conference in

gelijktijdig dienst doen als werkschip. Ook

Houston (VS) wordt uitgereikt. In mei

Langer op zee

kan het schip reparatiewerk aan boord

van dit jaar ging het Nederlandse bedrijf

De toegevoegde waarde van het systeem

nemen, ontkoppelen, buiten de gebruike-

Offshore Solutions, gevestigd in IJmuiden,

zit volgens John Cunningham, commer-

lijke veiligheidszone van 500 meter varen,

met de eer strijken.

cieel manager van Offshore Solutions,

las- en snijwerkzaamheden uitvoeren en

De OAS is een hydraulische en telescopi-

vooral in de marktbenadering. “Klanten

daarna weer terugkeren naar het platform.

sche loopbrug tussen een offshore-

die onze OAS op hun ondersteunings-

installatie en een ondersteunend vaartuig.

vaartuigen gebruiken, boeken indruk-

Bewegingscompensator

Belangrijkste functie is het overbrengen

wekkende resultaten. Ze kunnen ook in

De eerste loopbrug van Offshore Soluti-

van onderhoudspersoneel. Voor het

zware weersomstandigheden langer op

ons werd in 2006 geplaatst op het onder-

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 27


Ook de Highland Spirit heeft een OAS aan boord.

steuningsvaartuig Smit Kamara (zie foto).

Dit voorjaar heeft Offshore Solutions zijn

en reparatiemanagement, illustreert Cun-

Sindsdien heeft de installatie zo’n 1300

vierde OAS in gebruik genomen op het

ningham met de volgende uitspraak. “We

verbindingen tot stand gebracht en meer

bevoorradingsschip FD Incredible. Volgens

zien dat sommige windmolenparken op

dan 13.000 mensen veilig overgezet.

het IJmuidense bedrijf zitten er nog

zandbanken worden gebouwd die daar-

De 21 meter lange loopbrug heeft een

diverse nieuwe orders in de pijplijn, mede

door nagenoeg ontoegankelijk zijn voor

zogeheten bewegingscompensator die

door de explosieve groei van het aantal

toeleveringsvaartuigen. Hierdoor kan het

het uiteinde in een constante, horizontale

windturbines op de Noordzee.

onderhoudspersoneel alleen via dure he-

positie houdt. Dit gebeurt dus onafhanke-

likopters deze locaties bereiken. Het laat

lijk van de bewegingen van het schip. Het

Lichtere versie

zien dat er in het ontwerpstadium nog te

compensatiesysteem treedt in werking

Voor werkzaamheden in minder zware

weinig besef is voor de onderhoudsstrate-

zodra de bemanning de OAS overboord

weersomstandigheden op zee heeft

gie van offshorewindparken.”

heeft gedraaid, in de richting van een off-

Offshore Solutions het kleinere en lichtere

shoreinstallatie. Als de loopbrug eenmaal

Offshore Transfer System (OTS) ontwikkeld

Ook evacuatie

contact heeft gemaakt met de zijkant van

van ‘slechts’ 5.000 kilogram, zeg maar het

Technisch is het overigens mogelijk

een vaste paal van zo’n productieplat-

kleine broertje van de OAS. De OTS is een

installaties te ontwikkelen voor zwaardere

form, gaat de zijwaartse druk omhoog

lichtgewicht loopbrug zonder bewe-

zeegang dan een golfhoogte van 2,5 me-

en wordt het telescopische deel van de

gingscompensatie. Hetzelfde vergrende-

ter, maar de ervaring leert dat de arbeids-

loopbrug ingetrokken. Hierna vergrendelt

lingsmechanisme als bij de OAS brengt

omstandigheden dan zeer onaantrekkelijk

het sluitingsmechanisme de verbinding,

in golven tot 1,5 meter significant een

worden. Cunningham: “Als een schip dan

een techniek waarop Offshore Solutions

verbinding tot stand met een offshore-

op enkele meters afstand van een plat-

inmiddels octrooi bezit.

installatie.

form werkt, is dat voor de kapitein en zijn

Offshore Solutions heeft deze variant

bemanning hoogst onplezierig.”

Veilig overstappen

vooral ontworpen voor snelle tenders

Een recent project van Offshore Soluti-

Vervolgens schakelt de bemanning het

met weinig diepgang. Dit maakt het

ons is de installatie van een OAS op een

compensatiesysteem uit, waardoor de

systeem uitermate geschikt voor ondiep

offshore-accomodatieschip, geschikt voor

loopbrug de bewegingen van het schip

water, doorgaans de locaties van nieuwe

het verblijf van zeshonderd personen.

volgt waarmee de OAS nu is verbonden. In

offshore windturbineparken. Cunning-

Met een dergelijke installatie fungeert het

deze situatie kunnen de onderhoudsme-

ham: “Onze vestiging in IJmuiden is zeer

schip tevens als evacuatiemogelijkheid bij

dewerkers veilig overstappen tot en met

geschikt voor deze nieuwe industrie. Van

calamiteiten op het offshoreplatform.

significante golfhoogten van 2,5 meter.

hieruit kunnen we de groeimarkten Groot-

Een significante golf is vakjargon voor de

Brittannië en Duitsland prima bedienen.”

gemiddelde golfhoogte in het bovenste

Dat deze nieuwe industrietak nog een lan-

deel van het spectrum.

ge weg te gaan heeft in het onderhouds-

28 Zeehavens Amsterdam December 2009

www.amports.nl

GJH www.offshore-solutions.nl


CURSUSSEN TRANSPORT EN LOGISTIEK

SVITZER The provider of around the clock, safe and efficient towing services in the Amsterdam Sea Ports. ISO- and ISM certified and part of a corporation with more then 600 units in major ports around the Globe, all dedicated to provide Safety and Support.

Talen overzicht -

Duits voor Transport Engels voor Transport Frans voor Transport Russisch voor Transport Standard marine communication phrase

Havens/Logistieke richting

- Cargadoor I - Cargadoor I verkort (vooropleiding HBO diploma) - Cargadoor II - Operator Tanker Agencies - Scheepvaart Vervoer & Expeditie - Expediteur

STC B.V . TRA INI NG VAN DEU R TOT DEU R, THU IS EN OP LOK ATI E - Douane recht - Douane vervoer en transit - BTW in het internationale handelsverkeer - Magazijnbeheerder - Magazijnmedewerker - Management Training voor het middenkader -

Schademelding Transportdocumenten Transport/logistiek introdagen Customer service Waterklerk

Informatienummer: 010 - 44 86 000 www.stc-bv.nl

SVITZER SVITZER Amsterdam B.V., Westerduinweg 3, 1976 BV IJmuiden Nederland. Telefoon: 0255 562 777 (24 hrs). Fax: 0255 562 700 E-mail: nlams.all@svitzer.com www.svitzer.com


Gerlach. De douane-expert die al het nodige in huis heeft

C O N S U LTA N C Y Douane- en BTW-planning, juridische bijstand, risicobeheersing. Besparingen op douanekosten door een uitgekiende strategie

D OUANEZAKEN Full service, overal waar de douane zich in en rond de EU bevindt. Professionele en vlotte afwikkeling van alle formaliteiten, op neutrale basis

D E TA C H E R I N G Tijdelijke ondersteuning in man- en denkkracht bij u op de zaak. Stroomlijning van douane- en goederenverkeer door experts

Klanten van Gerlach profiteren van een krachtig servicenetwerk dat sterk vertegenwoordigd is in West-, Centraal- en Oost-Europa; ongeĂŤvenaard qua omvang (met eigen vestigingen!), kwaliteitsniveau en dienstenpalet.

Gerlach Schiphol: Prestwickweg 70 1118 LB Luchthaven Schiphol Tel. (020) 795 12 01, fax (020) 795 12 10 E-mail Schiphol@nl.GerlachCS.com www.GerlachCS.com


bedrijfsnie u ws Machinefabriek bestaat 75 jaar en breidt uit

Saedt houdt de boel draaiend Machinefabriek Saedt BV bestaat 75 jaar. In die periode heeft het familiebedrijf aan de Westhavenweg heel wat pompen, ventilatoren, roeren en andere draaiende onderdelen van collega- havenbedrijven onder handen genomen. Machinefabriek Saedt staat voor een nieuwe mijlpaal in zijn 75-jarig bestaan. Het bedrijf gaat zijn werkplaats uitbreiden met een bedrijfshal van 15x40 meter, bestemd voor onder andere de ontstoffings- en straalinstallaties. Ook moet de hal onderdak bieden aan een grotere applicatieruimte voor de keramische coatings. Saedt wil nog dit jaar met de bouw beginnen. Eigen scheepswerf Machinefabriek Saedt kent een lange geschiedenis. Begin jaren dertig begint Piet Saedt, technisch inspecteur en hoofdwerktuigkunde bij de KNSM, zijn eigen

De broers Ruud (links) en Rob van de Klundert, respectievelijk technisch en financieel directeur.

scheepswerf met helling aan de Amstelveenseweg (Nieuwe Meer) in Amsterdam.

De omslag kwam in de jaren zeventig,

Specialist in coatings

Naast de bouw van kleinere directie- en

toen de belangrijkste rederijen en lijn-

De laatste twintig jaar richt de machine-

jachtbootjes, ontpopt Saedt zich al snel

diensten failliet gingen of uit de hoofd-

fabriek zich met succes op alle mogelijke

als specialist in de reparatie van pompen,

stad vertrokken. Rob van de Klundert:

draaiende onderdelen, zoals centrifu-

motoren en hulpwerktuigen voor sche-

“Achteraf is dat onze redding geweest.

gaalpompen, ventilatoren, roerwerken,

pen. De KNSM is zijn belangrijkste klant.

Veel werktuigbouwkundigen die de firma

dieselmotoren, luchtcompressoren, tand-

In 1948 treedt Giel van de Klundert, leer-

Saedt kenden, gingen aan de wal werken.

wielkasten en doorvalsluizen. Daarnaast is

ling van de Boordwerktuigkunde- en Ma-

Zo kregen we via-via ineens heel andere

Saedt specialist in het aanbrengen en be-

chinistenschool, in dienst. Hij begint als

klanten.” Hij noemt het VU-ziekenhuis, de

werken van slijtvaste keramische coatings.

stagiair maar neemt in 1960, samen met

Amsterdamse Waterleidingmaatschap-

Ruud van de Klundert: “Wij zijn als één van

de boekhouder, het bedrijf over. Sinds-

pij, het Hilton- en het Marriotthotel. “We

de weinige Nederlandse bedrijven in staat

dien zijn de namen Saedt en Van de Klun-

behielden echter ook havenbedrijven

deze coatings machinaal na te bewerken.”

dert onlosmakelijk met elkaar verbonden.

als klanten, zoals Mobil Oil, Borg-Warner

“Eigenlijk kan een klant ons voor alles

Want nu zijn het de zoons van Van de

en Cindu, en de cacao- en veevoederin-

bellen,” vult broer Rob aan. “Zo hebben

Klundert die Saedt BV bestieren. Rob van

dustrie rond Zaanstad. En we doen nog

we onlangs de rollen van het bagageaf-

de Klundert als financieel directeur, zijn

steeds veel voor de maritieme sector,

handelingssysteem op Schiphol versterkt.

broer Ruud als technisch directeur.

zoals voor Spliethoff.”

Ook hebben we samen met Oiltaking een

Geleidelijk richtte Saedt zich op de

verrijdbaar vluchtsysteem ontworpen

Nieuwe klanten

groeiende vraag naar pomp- en machi-

voor binnenvaartsteigers. BP en Eurotank

Vooral in de eerste decennia profiteert

nereparaties. Het bedrijf verhuisde in

gebruiken dat inmiddels ook. Vooral die

Saedt van de bloeitijd in de Amsterdamse

1979 naar een grotere, beter bereikbare

diversiteit en dynamiek maakt ons werk

haven. Rob van de Klundert: “De

locatie aan de Octaanweg, tot het bedrijf

zo leuk. En daar staat de haven garant

monteurs waren kind aan huis bij de

te maken kreeg met de uitbreidingsplan-

voor, dus gaan we hier nooit weg.”

grote rederijen als KNSM, Koninklijke

nen van Icova. Ruud: “Daarom zijn wij in

Hollandsche Lloyd, VNS, MIJ Nederland,

1989 verhuisd naar ons huidige pand aan

Oceaan en Vinke.”

de Westhavenweg.”

MvH www.saedt.nl

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 31


4OWINGASSISTANCEFOR

)*MUIDENAND!MSTERDAM HARBOURS 0/"OX !%)*MUIDEN 4HE.ETHERLANDS WWWISKESTUGSNL

/FFICEPHONE     HRSDUTYPHONE     % MAILINFO ISKESTUGSNL


offshore

Cofely Oil & Gas timmert aan de weg Cofely Oil & Gas legt zich toe op de ontwikkeling en productie van innovatieve producten voor de offshore. Deze worden onder andere op de Noordzee toegepast, bijvoorbeeld bij de exploitatie van kleine gasvelden.

De naam is anders, maar de activiteiten verschillen weinig met die van vroeger. Cofely Oil & Gas is de nieuwe naam van Fabricom Oil & Gas. “Hiermee willen we alle dienstverlening van Gaz de FranceSuez op het gebied van energie onder één noemer presenteren”, zegt Jan van Essen, directeur van Cofely Oil & Gas in IJmuiden. Cofely werkte in Nederland voorheen onder bedrijfsnamen als Fabricom, GTI en Axima Services. Crisis komt later Maar er is meer. Van Essen: “We willen onze organisatie stroomlijnen zodat we beter kunnen inspelen op nieuwe marktontwikkelingen. Het kwam in het verleden wel voor dat diverse werkmaatschappijen van Gaz de France Suez dezelfde klant benaderden, zonder dat zij dit van elkaar wisten. Zoiets leidt tot irritatie en dat willen we voorkomen!” Deze operatie staat los van het huidige economische tij, maar wordt er volgens Van Essen wel door beïnvloed. “Hierdoor kijken we nog beter naar de kosten,

Artist’s impression van het toekomstige Swift Drilling Platform dat in 2010 klaar moet zijn.

hoewel we op dit moment nog weinig

De romp komt uit Indonesië, de boortoren uit Duitsland.

last hebben van de huidige economische crisis. Wel verwacht ik dat we eind dit jaar

passing in ondiepe wateren, zeg maar tot

ten voor het Swift Drilling Platform in

en in 2010 de gevolgen zullen onder-

een meter of veertig.”

verschillende landen fabriceren. Zo is de

vinden. Onze klanten kijken ook naar

De installaties op het Swift Drilling Plat-

romp in aanbouw in Indonesië en komt

de kosten en zullen wellicht projecten

form zijn wat kleinschaliger dan bij een

de boortoren uit Duitsland. Cofely zal het

uitstellen.”

traditioneel platform. Zo maakt Cofely Oil

geheel samenbouwen in IJmuiden. In de

& Gas gebruik van een installatie die ga-

tweede helft van 2010 is het platform

Kleine gasvelden

ten boort van 12,25 inch. Dit is aanzienlijk

gereed dat minimaal vijf jaar in bedrijf

De Noordzee is voor Cofely Oil & Gas een

minder dan de gebruikelijke diameter

moet blijven.

belangrijk werkgebied, met name wat

van 24 inch op de Noordzee. Al met al is

Na de ingebruikneming verwacht direc-

betreft de kleine gasvelden. Om deze te

het Swift Drilling Platform kleiner en daar-

teur Van Essen veel belangstelling voor

exploiteren zijn er efficiënte installaties

door efficiënter te gebruiken dan conven-

het nieuwe concept. “Het Swift Drilling

nodig. Van Essen: “We spelen hierop in

tionele platforms in diepere wateren.

Platform is ook uitstekend geschikt voor

met ons Swift Drilling Platform voor toe-

Cofely Oil & Gas laat de componen-

ondiepe zeeën in andere delen van de www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 33


Samen met Offshore Solutions en Amec Natural Resources propageert Cofely

De OAS heeft inmiddels al zo’n 1300 veilige overstappen tot stand gebracht.

Oil & Gas het gebruik van de OAS op volle zee.

wereld. Maar we gaan het eerst op de

Een ander voordeel van deze nieuwe

Oil & Gas de compressorstations. “Onlangs

Noordzee gebruiken.”

dienstverlening, is dat het voor Cofely Oil

hebben we nog zo’n installatie afgeleverd

& Gas gemakkelijker wordt medewerkers

bij de Nederlandse Aardolie Maatschap-

Ook beheer

in te plannen voor werkzaamheden op

pij (NAM),” aldus Van Essen. Voorts heeft

Cofely Oil & Gas gaat het Swift Drilling

de diverse platforms. “Nu hebben we in

het bedrijf drie zogeheten monotowers

Platform niet alleen bouwen, legt Van

de winter altijd een terugloop in het werk

gebouwd. Dit zijn kleine platforms op

Essen uit. “We gaan het ook bemannen

door de slechte weersomstandigheden

één funderingspoot, bedoeld voor de

en beheren. Binnen ons Total Care Con-

op zee. Met deze nieuwe dienstverlening

gasproductie in kleine velden. Samen met

cept is het beheer op deze schaal een

kunnen we dat iets beter opvangen.”

de bedrijven Offshore Solutions en Amec

vrij nieuwe ontwikkeling. Ik verwacht dat

Natural Resources, een toeleveringsbedrijf

we dit vaker gaan doen, want het past

Monotowers

voor de offshore-industrie (zie ook pagina

uitstekend in onze dienstverlening. Voor

In kleine gasvelden op zee is de druk door-

27-28), ziet Cofely Oil & Gas goede kansen

opdrachtgevers is het gunstig omdat zij

gaans lager dan in grote reservoirs. Om

voor de OAS (Offshore Access Systeem). Dit

geen omkijken meer hebben naar de

het gas af te voeren, is het nodig de druk

is een telescopische loopburg die de be-

exploitatie.”

te verhogen. Ook hiervoor levert Cofely

wegingen van het onderhoudsschip compenseert ten opzichte van een productieplatform of offshore windturbine. Hierdoor kunnen onderhoudsmedewerkers tot een golfhoogte van 2,5 meter significant veilig overstappen, waardoor dure helikopters niet langer nodig zijn. Inmiddels is de OAS al zo’n 1300 keer zonder technische of operationele problemen gebruikt. Volgens Jan van Essen druppelen inmiddels de eerste orders binnen van olie- en gasproducenten. “We hebben nu tien opdrachten binnen en daar zal het wel niet bij blijven,” zo besluit Van Essen. JvdB www.cofely-gdfsuez.nl

Jan van Essen, directeur van Cofely Oil & Gas.

34 Zeehavens Amsterdam December 2009

www.amports.nl


Konecranes Lifting Businesses, reaching new heights!

VANUIT ONS NIEUWE PAND IN EUROPOORT KUNNEN WIJ U NOG BETER VAN DIENST ZIJN VOOR LEVERING VAN EN SERVICE, ONDERHOUD, REPARATIES EN MODERNISERINGEN A AN HIJSKRANEN EN LIFTTRUCKS.

DEVELOPMENT • INSPECTION • CRANE TESTING • MAINTENANCE USED CRANES • PARTS • LIFE EXPECTANCY RESEARCH • REPAIR HEAVY TRANSPORTS • MODERNISATION• ALL CRANE BRANDS Konecranes Port Services Dintelweg 111, Havennummer 6218, 3198 LB Europoort-Rotterdam Tel.: +31 (0)181 243 200, Fax: +31 (0)181 243 220 www.konecranes.nl, info@konecranes.nl


BOEKRECENSIE

de Haven van amsterdam In 2007 spraken Hans Gerson en Cor Ou-

haven. ‘De Haven van Amsterdam’ is rijk ge-

dendijk hun verlangen uit naar een ‘breed

illustreerd met veel uitklapbare kaarten en

historisch overzichtswerk’. Hen stond

tijdstabellen. Kortom: alles erop en eraan.

een moderne geschiedschrijving van de

Desalniettemin wil ik toch een kritische

Amsterdamse haven voor ogen als vervolg

kanttekening maken. Met een gewicht van

op de boeken van dr. Michael Georg de

1,5 kilogram is dit geen boek dat de lezer

Boer. Deze auteur verrichte aan het begin

lekker op schoot neemt. Waarom heeft

van de twintigste eeuw pionierswerk wat

men niet gekozen voor de opsplitsing in

betreft de maritieme geschiedenis van de

drie afzonderlijke delen, waar inhoudelijk

hoofdstad.

ook de keuze op viel?

kvdw

In het eerste deel van het fraaie boek (tot 1876) ligt het zwaartepunt op de negen-

de Haven van amsterdam –

tiende eeuw, waarbij de opening van het

Zeven eeuwen ontwikkeling

Noordzeekanaal in meerdere opzichten

Redactie: Carly Misset

een historisch keerpunt vormt. Deel II

auteurs: Roeland Gilijamse en Hans Bonke

(1876-1945) kenmerkt zich door de over-

m.m.v. Joris Moes en Ernest Kurpershoek

gang van zeil- naar stoomvaart, de crisisja-

isBn: 978 90 6868 523 7

ren en de Tweede Wereldoorlog. In deel III

Prijs: €39,90

(1925-heden) draait het om de naoorlogse

uitvoering: Gebonden/ 21x 26 cm/ 342

wederopbouw, de omstuimige jaren zestig

pagina’s met 250 illustraties

en zeventig en de recente economische en

uitgever: Uitgeverij THOTH, Bussum

ruimtelijke expansie van de Amsterdamse

www.thoth.nl

laatste editie 2009 halve pag FC 816.pdf

1

24-11-09

16:26

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam December 2009 37


Port of Amsterdam +31 20 58 77 877 - info@vcklogistics.nl Port of Rotterdam +31 10 494 37 77 - info.ocean@vcklogistics.nl Amsterdam Airport Schiphol +31 20 65 49 100 - info.air@vcklogistics.nl www.vcklogistics.nl


Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. Nieuwendammerdijk 542 tel: 020-6347511 www.oranjewerf.com

1023 BX Amsterdam fax:020-6347533 info@oranjewerf.nl


Zeehavens Amsterdam nr 6  

havens Amsterdam, noordzeekanaal, ijmuiden

Zeehavens Amsterdam nr 6  

havens Amsterdam, noordzeekanaal, ijmuiden

Advertisement