Page 1

Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld

Transport - update Binnenlandse sectoren trekken vervoersvolumes omlaag‌ ‌ lichtpunten zijn vooral bij de logistieke dienstverleners waar te nemen.

De transportomzetcijfers van het CBS die op 28 februari zijn uitgekomen laten een divers beeld zien. Zo is de omzet van de binnenvaart gedaald, terwijl de overslagbedrijven en de zee- en kustvaart ten opzichte van 2011 een duidelijke groei hebben laten zien. Niet geheel verrassend waren de groeicijfers over 2012 voor de transportsector minder positief dan in 2011. De cijfers laten voor veel branches in de transportsector een minder hoge groei van de omzet zien. Deze week zijn de vierdekwartaalcijfers bekend gemaakt voor de transportsector. Hierin is te zien dat de omzet van het wegvervoer in het vierde kwartaal is gestabiliseerd en heeft de binnenvaart te maken gehad met een krimpende omzet. Over de gehele transportsector is de omzet in het vierde kwartaal nog wel gestegen: de logistieke dienstverleners en zeeen kustvaart hebben de sector omhoog geholpen Wegtransporteurs somber Het wegvervoer laat over 2012 nog wel een groei in de omzet zien (0,9%). Deze groei ligt echter een stuk lager dan in 2011, toen de omzet nog met 4,3% steeg. Het conjunctuurbericht van TLN schetst een soortgelijk beeld. De ondernemers zijn over 2012 een

stuk minder tevreden dan over 2011. TLN meldt zelfs een omzetdaling voor 2012. Verder geeft het bericht van TLN aan dat 2012 een teleurstellend jaar is geweest voor wegvervoerders. Zowel met betrekking tot de omzet, als tot de bedrijvigheid en de winst. Hoge faillissementscijfers Niet alleen de wegtransporteurs zullen ontevreden zijn geweest over hun winstontwikkeling. Andere branches in de transportsector hebben het ook moeilijk. Dit uit zich onder andere in de relatief hoge faillissementen in de transportsector. In het vervoer over land zijn volgens het CBS 292 ondernemers failliet gegaan, volgens Graydon ligt het aantal failliete wegvervoerders op 218. In het vervoer over water ligt dit aantal op 46, een stijging van 130% ten opzichte van 2011. Voor de gehele transportsector geldt een stijging van 48% ten opzichte van het jaar ervoor. Het grootste probleem blijft de sectorbrede overcapaciteit,

Het nieuws in cijfers

+2,8% was de stijging in 2012 van de omzet voor de gehele transportsector. Een lagere groei (2,1%) in het vierde kwartaal van 2012 heeft het totaal omlaag getrokken. De omzetgroei nam af ten opzichte van 2011. In dat jaar groeide de omzet nog met 4,3% ten opzichte van 2010.

-6,9% was de afname van de omzet voor de binnenvaart in 2012. Deze branche kende een hoge omzetstijging in 2011, onder meer door de laagwatertoeslagen. In 2011 groeide de omzet nog met 11,7%. Het vierde kwartaal van 2012 hakte er met een daling van bijna 10% behoorlijk in.

+3,3% was de toename van de omzet voor de dienstverleners. Weliswaar een lagere groei dan in 2011 (5,4%) maar in vergelijking tot de meeste modaliteiten nog relatief hoog. De dienstverleners voor het landvervoer haalden de hoogste omzetgroei (3,7%)


waardoor concurrentie en prijsdruk een dagelijkse worsteling voor ondernemers vormen. Logistieke Dienstverlener is lichtpunt Lichtpunten zijn er echter ook te vinden in de transportsector. Zo laat de zee- en kustvaart hogere groeicijfers zien en doen de logistieke dienstverleners het ook nog relatief goed. Na een stijging van de omzet met 5,4% in 2011, is in 2012 de omzet nog met 3,3% gestegen. De overslagbedrijven bevinden zich ook al weer een poos boven het niveau van voor de crisis. De financiële weerbaarheid van logistieke dienstverleners ligt ook hoger dan bij de transporteurs, gezien de geringe stijging in het aantal faillissementen in deze branche. Er zijn in 2012 76 bedrijven failliet gegaan. Hoewel dat er 12% meer zijn dan in 2011, is die stijging relatief laag. Dit komt onder andere door de flexibiliteit en de hogere toegevoegde waarde die dergelijke bedrijven kunnen leveren. Niet een beter beeld voor 2013 Voor 2013 geldt dat de binnenlandse economie nog steeds in het slop zit. Na een daling van de bouwproductie van bijna 9% in 2012, verwacht ABN AMRO dit jaar, een weliswaar kleinere maar nog steeds behoorlijke daling, van 5%. Grootste oorzaak is de vastgelopen woningmarkt. Ook de consumentenbestedingen blijven achter, met lagere detailhandelsverkopen en goederenstromen tot

gevolg. ABN AMRO verwacht voor 2013 een daling van 2% voor de detailhandelvolumes. De verwachtingen voor de industriële productie zijn positiever. Voor deze sector verwacht ABN AMRO een groei van 1% in 2013, met als koploper de machine-industrie (3%). Afhankelijk van welke deelmarkt de transporteur bedient, kunnen er dus nog wel volumestijgingen te verwachten zijn. Echter over het algemeen zal 2013 niet een veel beter beeld geven dan 2012. Concurrentie en prijsdruk blijven een groot probleem. In de TLN enquête is de stemming van de wegtransportondernemers somber te noemen. De ontevredenheid is toegenomen en vooral de prijzen en winst zijn hier debet aan. Volgens het laatste Capgemini/Transporeon rapport, dat een beeld geeft van de wegtarieven voor de Europese markt, zijn de tarieven in het laatste kwartaal van 2012 afgenomen. Voor dit kwartaal wordt ook een afname verwacht. Een verdere daling van de tarieven zou het de ondernemers nog lastiger kunnen maken, waardoor het aantal faillissementen nog verder toe zal nemen. Een lichtpunt biedt de CPB verwachting voor de export en import in 2014. Het CPB verwacht een hogere groei van zowel de uitvoer van goederen (5%), als de wederuitvoer (6%) en de invoer van goederen (4,5%). Dit zal een groei van de internationale goederenvolumes met zich meebrengen. Verschillende modaliteiten, zoals wegtransport, binnenvaart, maar ook spoor kunnen hier van profiteren.


Klik hier voor de visie van de Sector Banker

Economisch Bureau | Sector & Commodity Research

Contactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau | Sector & Commodity Research: Aandachtsgebied

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Jacques van de Wal (hoofd)

Algemeen

020 628 0499

jacques.van.de.wal@nl.abnamro.com

Eric Huliselan

Industrie

020 628 2138

eric.huliselan@nl.abnamro.com

Casper Burgering

Delfstoffen & dienstverlening

020 383 2693

casper.burgering@nl.abnamro.com

Nadia Menkveld

Transport & logistiek

020 628 6441

nadia.menkveld@nl.abnamro.com

Thijs Pons

Food, agribusiness &, agri-grondstoffen

020 628 6437

thijs.pons@nl.abnamro.com

Mathijs Deguelle

Detailhandel, horeca, recreatie, sport & cultuur

020 344 2179

mathijs.deguelle@nl.abnamro.com

Hans van Cleef

Energie

020 343 4679

hans.van.cleef@nl.abnamro.com

Madeline Buijs

Bouw & onroerend goed

020-383 8201

madeline.buijs@nl.abnamro.com

Theo de Kort

Informatieanalist, autohandel

020 628 0489

theo.de.kort@nl.abnamro.com

Ingrid Kroeze

Research ondersteuning

020 383 5161

ingrid.kroeze@nl.abnamro.com

Disclaimer This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the energy market. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof. Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product 窶田onsidering the risks involved- is appropriate within your investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material.

ツゥ ABN AMRO, 2013

Transport Update ABN AMRO feb 2013  

Transport Update ABN AMRO feb 2013

Advertisement