Page 1

Robert Hendriks 15-03-2013


Robert Hendriks 15-03-2013


Wie zijn wij

3


Wat doen wij Missie: Samen bouwen wij de beste technische MBO-opleiding van Nederland

4


Waarom doen we dit

http://www.intermediair.nl/vakgebieden/techniek/tekort-aan-technici-op-arbeidsmarkt

5


Demografische ontwikkelingen

Binnen de onderhoudssector leeftijd

1950

2012

Tot 20 jaar

40%

0%

20 - 40 jaar

26%

53%

40 - 65 jaar

31%

44%

65 jaar en ouder

2%

2%

NVDO Onderhoudskompas 2011

6


Wat houdt de samenwerking in •

Bedrijven en onderwijs bepalen gezamenlijk het lesprogramma: garantie voor goed gekwalificeerd personeel;

Nova College en Noorderpoort verzorgen opleiding volgens eisen OCW en gezamenlijke definitie;

Bedrijven en onderwijs verzorgen gezamenlijk uitstroomprofielen;

Programma biedt ruimte voor behalen van branche of bedrijfsspecifieke certificaten.

7


Resultaten

Instroom leerlingen verdubbeld (375)

Uitval leerlingen gehalveerd

Aantal bedrijven 40% toegenomen

8


ALGEMENE KENNIS

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Topopleiding

DESIGN, DEVELOPMENT OPERATING ONDERHOUDEN OPERATNG ONDERHOUDSMNGT & MAINTENANCE

BASISTECHNIEK + ORIENTATIE (voorbereiding voor de keuze voor profiel en werkveld)

9


Wat vraagt dit van de bedrijven •

Participeren op basis van een samenwerkingsovereenkomst; (minimaal 1 cohort = 4 jaar)

Staan borg voor financiële continuïteit en beschikbaarheid van middelen die niet uit reguliere OC&W gelden opgebracht kunnen worden; (financieren één of meerdere cursisten)

Stellen stageplaatsen beschikbaar en bieden een baan bij uitstroom opleiding;

Bieden de cursist professionele begeleiding tijdens de stage.

10


Wat is nodig Onze missie kan alleen slagen als meer bedrijven gaan deelnemen in stichting Leer Werken in de Techniek. Hoe meer bedrijven toetreden, hoe sterker we ons kunnen maken voor de technieksector en voor topopleidingen in techniek.

11


Wie doen mee

12


Informatie en contact Website www.leerwerkenindetechniek.nl www.aotnoord.nl Video www.leerwerkenindetechniek.nl/bedrijven Contact Stichting Leer Werken in de Techniek Sluisplein 47 1975 AG IJmuiden Telefoon 0255 82 02 13 / 06 22 21 41 35 info@leerwerkenindetechniek.nl

13

Presentatie Stichting Leer Werken in de Techniek  

Presentatie Stichting Leer Werken in de Techniek

Presentatie Stichting Leer Werken in de Techniek  

Presentatie Stichting Leer Werken in de Techniek

Advertisement