Page 1

ZEEHAVENS

AMSTERDAM AMSTERDAM AMSTERDAM -- BEVERwijK BEVERwijK -- ijMUiDEN ijMUiDEN -- ZAANSTAD ZAANSTAD

Themanummer kranen Interview Richard ter Haak: “Koester de diepzeerederijen!” Vijftien jaar DFDS Seaways 2010/nr5


adv


COLOFON

Inhoud 05 07 09 10 12 15 17

Een ‘kranige’ regio Kort nieuws

ZEEHAVENS AMSTERDAM jaargang 42, nummer 5, 2010 Adverteerdersindex: 08 AYOP

Kort nieuws “Verder doorgroeien als multimodaal bedrijf” Drijvende kraan als prima ballerina Een kraan moet het altijd doen Kranen op maat uit Zaandam

34 BAM 33 Blaauwhof Makelaars 16 Blom 14 CVV 02 CWT Sitos 16 Duiker Vervoer 14 Holland Repair

18 21 23 24 27 28

Kranen in beeld Nieuwe impulsen voor stukgoed in Amsterdam Abeko breidt activiteiten uit DFDS Seaways jubileert vol zelfvertrouwen ABN AMRO start Havendesk Verf in alle soorten en maten

14 Libelle Service

Amsterdam Ports Association (tevens correspondentie-adres) De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020 - 627 37 06 Fax: 020 - 626 49 69 E-mail: amports@amports.nl Website: www.amports.nl

26 MAIN 22 Marpol Services 30 MegaBarging 16 MEO

22 Sea-Cargo 03 SGS 16 STS 33 SWA Havens Van alle scheepsafvalmarkten thuis Veel meer dan alleen aardappelen

30 Van de Bovenkamp 30 Van Gool 20 VCK

Foto voorpagina: United Stevedores Amsterdam (USA) aan de Amerikahaven bezit twee mobiele Liebherr-kranen die een gezamenlijke liftcapaciteit hebben van 150 ton.

Advertenties Daniel Alfeder De Ruijterkade 7,1013 AA, Amsterdam Telefoon: 020 - 627 37 06 Mobiel: 06 - 28 99 95 19 Fax: 020 - 626 49 69 E-mail: dalfeder@amports.nl Website: www.amports.nl

Belangrijke adressen:

25 Rabobank

Commissie Transportonderwijs mikt op nieuwe doelgroepen

Foto’s Dick van den Berg, Evert Bruinekool, Martin Hendriksen, Willem Moojen, Ed Seeder en Reinder Weidijk.

14 De Koperen Ploeg

36 NileDutch

31 32 35

Redactie Jan van den Berg, Evert Bruinekool, Pieter van Hove, Gerrit-Jan Hulsebos, Joris Moes, Willem Moojen, Rob Schoemaker, Mareijn de Wit (stagiair) en Bart Stam (hoofdredacteur).

22 Waterland 06 ZMPC Europe

Haven Amsterdam De Ruijterkade 7, Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Telefoon: 020 - 523 45 00 Fax: 020 - 620 98 21 E-mail: info@portofamsterdam.nl Website: www.portofamsterdam.nl Inlichtingen scheepvaart: Telefoon: 020 - 622 15 15 Haven Beverwijk Noorderkade 1 1948 NR Beverwijk Telefoon: 0251 - 22 47 50 Fax: 0251 - 21 40 50 E-mail: info@beverwijk.nl Web: www.beverwijk.nl Zeehaven IJmuiden N.V. Halkade 4, Postbus 541 1970 AM IJmuiden Telefoon: 0255 - 54 70 00 Fax: 0255 - 54 70 50 E-mail: info@zeehaven.nl Web: www.zeehaven.nl Haven Zaanstad Westkade 2, 1506 BA Zaandam Telefoon: 075 - 681 65 23 Fax: 075 - 681 67 99 E-mail: postbus@zaanstad.nl Web: www.zaanstad.nl ONDERNEMERSVERENIGING ORAM De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020 - 622 21 11 Fax: 020 - 620 31 33 E-mail: info@oram.nl Website: www.oram.nl Kamer van Koophandel Amsterdam De Ruijterkade 5 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020 - 531 40 00 Fax: 020 - 531 46 99 E-mail: post@amsterdam.kvk.nl Website: www.kvk.nl Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebeid (RON) Havengebouw, De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam Telefoon: 020-262 98 80 Fax: 020- 262 99 30 Website: www.nzkg.nl Lay-out/lithografie: FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk: Ten Brink, Meppel

4 Zeehavens Amsterdam Oktober 2010

www.amports.nl


AMPORTS

Een ‘kranige’ regio Het is misschien een open deur, maar zonder kranen kan een

een multimodaal bedrijf met tal van activiteiten en internationale

moderne zeehaven niet functioneren. Zij spelen immers een

vestigingen. Vanaf deze plaats feliciteer ik Richard ter Haak, die ik

essentiële rol in de op- en overslag van met name bulkgoederen,­

in 2007 de Havenpenning mocht overhandigen, en zijn personeel

containers, stukgoed en projectlading. Wie anno 2010 door

alvast met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal. Dat het

Zee­havens Amsterdam rijdt, ziet een groot aantal havenkranen

maar een mooi eeuwfeest mag worden!

in allerlei soorten en maten. Zonder volledig te zijn, noem ik bijvoorbeeld de mobiele multipurposekranen, containerbrugkranen,

Michiel A. Wijsmuller, voorzitter Amports

bovenloopkranen en drijvende kranen. Het is goed dat het blad ‘Zeehavens Amsterdam’ eens uitgebreid aandacht besteedt aan deze bijzondere werkpaarden. We mogen ons sowieso gelukkig prijzen dat zich in onze regio enkele belangrijke fabrikanten van havenkranen bevinden, zoals ZPMC Europe en Kenz Figee. Deze bedrijven beschikken over een groot aantal service- en onderhoudsmonteurs, en dat is een belangrijk pluspunt voor de eigenaren en gebruikers van de tientallen kranen langs het Noordzeekanaal. Constructies die door de toenemende schaalvergroting steeds groter, geavanceerder en dus ook duurder worden. Aangezien kranen doorgaans een bedrijfstijd hebben van minimaal 25 jaar, neemt ook het belang van service en onderhoud toe. Want door het grote aantal bewegende delen en de zware belastingen, zijn en blijven ze gevoelig voor slijtage en storingen. Voorts maak ik u attent op een interessant interview met Richard­ ter Haak op pagina 10 en 11. Deze Amsterdamse havenondernemer pur sang staat aan het hoofd van een dynamisch bedrijf dat in 1911 door zijn grootvader werd opgericht voor scheepsonderhoud. In honderd jaar is de Ter Haak Groep uitgegroeid tot

ZEEHAVENS AMSTERDAM

informatieblad over het Noordzeekanaalgebied, met de havens en het havenbedrijfsleven van Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad, is een uitgave van

Amsterdam Ports Association. E-mail: portinfo@amports.nl. M eer over A msterdam P orts A ssoc i at i on en haar 3 0 0 leden : w w w. amports . nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 5


adv

REPARATIE

|

INSPECTIE

Havenkranen

|

ONDERHOUD

|

MODIFICATIE

Uit eigen voorraad o.a.:

Grijperkranen Containerkranen Stukgoedkranen Bovenloopkranen

Elektronische smeersystemen Hijsdraden Kabelschijven Kleine hijsmiddelen Koppelingen Kraanwielen Remmen en Voeringen Spreaders Tandwielkasten Thrusters Snelle levering van onderdelen mogelijk

www.zpmceurope.com Nieuw Zeelandweg 20 | 1045 AL Amsterdam | T +31 (0) 20 60 69 900 | F +31 (0) 20 60 69 911 | info@zpmceurope.com | www.zpmceurope.com


KORTE BERICHTEN Honderdduizend Nissans

Vier nieuwe projecten Duurzaamheids- én innovatiefonds (diha)

Waterland Terminal BV heeft op 6 september de

Op 1 oktober is de derde tender van start gegaan van DIHA, het Duurzaamheids-­

honderdduizendste Nissan van dit jaar mogen

én Innovatiefonds van Haven Amsterdam. Bedrijven met een innovatief of duur-

begroeten. Deze mijlpaal is eerder bereikt dan

zaam project kunnen tot 1 december 2010 op deze nieuwe tender inschrijven.

in 2009. Bij de feestelijke ceremonie waren

DIHA ondersteunt bedrijven in het gehele Noordzeekanaalgebied.

vertegen­woordigers van Nissan, Hoëgh Auto-

In de tweede tender zijn vier nieuwe projecten goedgekeurd. Hierbij gaat het om

liners en Koopman Car Terminal aanwezig. De

de dampterugwinning in een benzineterminal van BP Europe SE- BP Nederland.

‘Asian Spirit’ van Höegh Autoliners leverde de

Het tweede project behelst de productie van biodiesel door VESTA Biofuels Am-

honderdduizendste Nissan af.

sterdam BV. Project nummer drie is de bouw van een tankstation voor vloeibaar methaan door LNG Europa in Zaanstad. Bij het vierde en laatste project gaat het om het mobiel ontgassen van binnenvaarttankers door Specialised Tanker Services (STS). De vier bovengenoemde bedrijven kregen gezamenlijk 690.000 euro uit het DIHA-fonds. www.portofamsterdam.nl/diha Offshore Ship Designers haalt energie uit zee

De feestelijke ceremonie bij Waterland Terminal

Offshore Ship Designers (OSD), dat zijn hoofdkantoor in IJmuiden heeft, is onlangs in de monding van de Humber bij Hull (GB) gestart met een innovatief

Nieuwe opleiding Logistiek Operator

getijdenenergieproject. De proefinstallatie, genaamd Proteus NP1000, moet

Het Haven College is op maandag 27 september

jaarlijks minimaal duizend megawattuur (MWh) elektriciteit opwekken uit het

gestart met de nieuwe tweejarige opleiding

stromingsverschil

Logistiek Operator voor de op- en overslag

tussen eb en vloed.

van vloeibare brandstoffen. Veertien cursisten

Partner van OSD is

combineren vier dagen werken met een dag

het Britse bedrijf

onderwijs. Ook SWA Havens, Technicom en ROC

Neptune Renewable

Nova College­zijn erbij betrokken. Bedrijven die

Energy Ltd. (NREL).

de nieuwe opleiding steunen, zijn Vopak, BP

OSD is verantwoor-

Amsterdam, OilinMotion en Sonneborn.

delijk voor het basisen detailontwerp

corus heet nu tata steel

van de installatie die bestaat uit een catamaranachtige constructie van 20 meter lang, 14 meter

Het plaatsen van de proefinstallatie

breed en ruim 150 ton zwaar. In de stalen omhulling bevindt zich de turbine met verticale as die in verbinding staat met twee gelijkstroomgeneratoren. Indien de Sinds maandag 27 september is Tata Steel de

proef slaagt willen beide partners tien soortgelijke installaties bouwen.

nieuwe naam voor Corus. In IJmuiden ging de naamswijziging gepaard met het strijken van drie

bouw tankterminal Hydrocarbon Hotel gestart

rode Corus-vlaggen en het hijsen van de blauw-

Hydrocarbon Hotel is begin september gestart met de bouw van zijn nieuwe

witte vlaggen van Tata Steel door leerlingen van

tank­opslagterminal aan de Texas- en Amerikahaven. Op 23 september had de

de bedrijfsschool.

feestelijke ‘ground breaking ceremony’ plaats. Na voltooiing van de funderingen

Tata Steel zal de nieuwe naam en het logo in

voor de eerste drie tanks, zijn de bouwers inmiddels bezig met het slaan van de

eerste instantie gebruiken in al het zakelijk druk-

stalen damwanden voor de tankputten. De terminal moet op 1 december 2011

werk, e-mail en internet, op het wagenpark en de

gereed zijn. De elf tanks, die een gezamenlijke opslagcapaciteit hebben van

gevels. In het eerste kwartaal van 2011 moeten

140.000 m3, zijn zowel bedoeld voor export en het blenden van benzine als voor

ook zaken als de bewegwijzeringsborden zijn

de opslag van benzinecomponenten en biobrandstoffen. Hydrocarbon Hotel is

aangepast.

een joint-venture van het Nederlandse North Sea Group BV en het Engelse Blue www.tatasteel.nl

Ocean Associates Ltd.

meer over amsterdam ports association en 300 leden : www.amports.nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 7


adv


KORTE BERICHTEN Afscheid Rob Jensch van Sea-cargo

doop elektrisch vrachtschip City Supplier

In restaurant ‘Het Tolhuis’ in Amsterdam-Noord

Op donderdag 16 september is bij NEMO in Amsterdam de City Supplier van

heeft Rob Jensch op woensdag 1 september

Mokum Mariteam gedoopt. De City Supplier is het eerste elektrische vracht-

afscheid genomen als general manager van

schip dat door de haven van Amsterdam en de grachten vaart. Het schip is

Sea-Cargo Agencies. Jensch werkte sinds 2002

20 meter lang, 4,25 meter breed en heeft een laadcapaciteit van 70 ton.

bij Sea-Cargo, daarvoor was hij 38 jaar in dienst

“In de binnenstad varen wij volledig elektrisch met een 55 kW elektromotor.

van VCK. Zijn opvolger is Hans van Velthoven.

Ook onze hydraulische kraan is volledig elektrisch,” aldus Klaas Pater van

Bij zijn afscheid ontving Rob Jensch een serie

Rederij De

golfclubs van zijn (oud)collega’s van Sea-Cargo

Nederlan-

Agencies en VCK. ’s Middags verraste Haven

den, één

Amsterdam hem al met een boottocht door de

van de

haven en een fraai jubileumboek.

deelnemende bedrijven. “Dankzij de accu’s kunnen wij circa tien uur onafgebroken

De start van de City Supplier bij NEMO

varen, laden en lossen. Buiten de binnenstad maken wij gebruik van twee dieselgeneratoren.” De overige deelnemers zijn Koninklijke Saan, rederij ‘t Smidtje, Icova en Canal Company. Vanaf oktober gaat de City Supplier onder Rob Jensch tijdens de boottocht van Haven Amsterdam

andere Amsterdam RAI, Amstel Hotel, Theater Carré, BBN Bouwmaterialen en de Stichting Vriendelijke Keukens beleveren. (EB)

Havenclub jubileert Havenclub Amsterdam heeft op vrijdag 17

Start overkapping Scheepvaartmuseum

september zijn zestigjarig bestaan gevierd.

Het Antwerpse metaalconstructiebedrijf Anmeco is op 15 september be-

Tijdens het jubileumfeest in het West-Indisch

gonnen met het plaatsen van de overkapping van het Scheepvaartmuseum.

Huis in Amsterdam werden Ferry Bongenaar,

Dat gebeurde met een 700 tons telescoopkraan die het eerste element

voorzitter commissie van advies, en penning-

van de staalconstructie over de gevel tilde. Anmeco wil de overkapping

meester Gerard van Baren benoemd tot erelid.

in februari

Voorzitter Paul Brink reikte de speldjes uit.

2011 gereed

Inclusief partners waren er 130 aanwezigen

hebben. BAM

op het jubileumfeest. De Havenclub telt ruim

Utiliteitsbouw

tweehonderd leden.

voert de totale renovatie en herinrichting van het Scheepvaartmuseum uit. Architectenbureau Lauren Ney &

Het plaatsen van het eerste staalelement

Partners heeft het ontwerp voor de overkapping gebaseerd op de kompasroos en -lijnen van oude zeekaarten. De metalen constructie wordt opgevuld met 1200 stukken glas van verschillende afmetingen. De overdekte binnenplaats creëert een ruimte van 900 m² die het gehele jaar kan worden Ferry Bongenaar (links), Paul Brink en Gerard van Baren

gebruikt. In de zomer van 2011 gaat het Scheepvaartmuseum na 4,5 jaar

(foto: Mirjam Terpstra)

weer open.

meer over amsterdam ports association en 300 leden : www.amports.nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 9


i nterv i e w Directeur Richard ter Haak maakt zich op voor eeuwfeest in 2011

“Verder doorgroeien als multimodaal bedrijf” President-directeur Richard ter Haak vertegenwoordigt de derde generatie in het familiebedrijf dat in 2011 honderd jaar bestaat. In deze lange periode heeft Ter Haak Group zich ontwikkeld van een locaal scheepsonderhoudsbedrijf tot een multimodaal bedrijf met vertakkingen in de wereld. Intussen loopt de vierde generatie zich warm om ooit het roer over te nemen.

Het duurt nog even maar Richard ter Haak en zijn medewerkers zijn al volop bezig met de voorbereidingen van het eeuwfeest. “We willen in oktober 2011 een groot feest geven in het gerenoveerde Scheepvaartmu­seum. Voorts brengen we een jubileumboek uit waarin we ook naar de toekomst kijken. Want Ter Haak Group is continu in beweging,” aldus de trotse houder van de Havenpenning (2007) die Amports jaarlijks uitreikt tijdens het Havengildediner aan iemand die veel voor Zeehavens Amsterdam heeft betekend. “Het aantal activiteiten en bedrijfsonderde­ len is in de loop der jaren steeds breder geworden,”vervolgt Ter Haak, “waardoor we anno 2010 zijn uitgegroeid tot een mo­­dern multimodaal bedrijf dat value added logistics verzorgt voor zijn klanten.” De Amsterdamse entrepreneur verwacht dat zijn bedrijf over pakweg vijf jaar nog meer georiënteerd is op de internationale transportketen. “Misschien wel met eigen goederentreinen, wie zal het zeggen.” Richard ter Haak: “Genoeg kansen voor exportlading in Zeehavens Amsterdam”

Start met containers Richard ter Haak trad in 1975 in dienst toen

delijk zeer winstgevend te zijn, waaruit

konden aantrekken. Maar de grootste

zijn vader Ruud nog algemeen directeur

uiteindelijk CCA (Container Company Am-

sprong voorwaarts was de vestiging aan de

was. “Ik ben in 1978 begonnen met de

sterdam) is ontstaan. ” In 1985 werd Richard

Amerikahaven in 1995, dat betekende een

containeractiviteiten toen we nog een

ter Haak algemeen directeur.

enorme schaalvergroting voor het totale

conventioneel stuwadoors-en veembedrijf­

Op de vraag wat hij als de belangrijkste

bedrijf.”

waren. Eigenlijk zijn we daar toevallig

ontwikkelingen van de afgelopen eeuw

ingerold toen het Gemeenlijk Havenbedrijf

ziet, antwoordt Richard ter Haak: “De start

Belang West-Afrika

plotseling tachtig containers nodig had om

van de stuwadoorsactiviteiten aan de

Een onderwerp waarop Richard ter Haak

een loods met cacao in de Vlothaven over-

Javakade in de jaren zestig was het begin

voortdurend hamert, is het belang van de

eind te houden die door zware sneeuwval

van een nieuw tijdperk. Als tweede noem ik

lijndiensten op West-Afrika. Zowel voor de

gedeeltelijk was ingestort. De verkoop en

de verhuizing naar de Suezhaven in 1975,

Ter Haak Group als voor heel Zeehavens

verhuur van deze containers bleek uitein-

waardoor we veel nieuwe ladingpakketten­

Amsterdam. Richard ter Haak: “Het zijn de

10 Zeehavens Amsterdam Oktober 2010

www.amports.nl


laatste containerschepen die Amsterdam rechtstreeks aandoen. We moeten deze rederijen koesteren via een optimale dienstverlening, zoals wij dat doen via United Stevedores Amsterdam (USA). Want als deze reders uit Amsterdam vertrekken, blijft er slechts een veredelde binnenhaven over. Mijn vader zei het al: ‘Cacao is de kurk waarop de haven van Amsterdam drijft, maar ook de molensteen waaraan ze ten onder zal gaan’. Laten we hopen dat hij ongelijk krijgt.” Richard ter Haak vindt het dan ook een ‘kwalijke zaak’ dat sommige Amsterdamse vemen in zijn ogen proberen om containers met cacao eerst in Antwerpen te lossen, en vervolgens via binnenvaartsche-

Richard ter Haak op de USA-terminal die alle grote rederijen op West-Afrika faciliteert

pen naar Amsterdam te vervoeren. “Dat ondermijnt de zeescheepvaart in deze

sluis in IJmuiden klaar zijn. Ter Haak: “De

ven. “Een familiebedrijf heeft voor- en

haven enorm.”

Westrandweg leidt tot een veel betere ont-

nadelen ten opzichte van andere onder-

In het verlengde daarvan wil Ter Haak

sluiting van Zeehavens Amsterdam in de

nemingen,” zegt de huidige topman. “Een

retourlading vanuit Zeehavens Amsterdam

richting van Schiphol en Rotterdam. En de

voordeel is de grote betrokkenheid van de

naar West-Afrika nieuw leven inblazen.

tweede zeesluis zal de concurrentiepositie

eigenaar bij het wel en wee van het bedrijf.

“Omdat er lange tijd geen aandacht voor

van Amsterdam een enorme stimulans

Maar dat is ook tegelijkertijd een nadeel

was, is Amsterdam vooral een importha-

geven, vooral wat betreft container- en

want je neemt je zorgen mee naar huis.”

ven geworden. Ook al omdat de meeste

zeecruiseschepen.”

Inmiddels begint ook de vierde genera-

expediteurs uit Amsterdam zijn vertrokken.

Intussen is de Ter Haak Group volop bezig

tie langzaam warm te draaien. Richard

Toch moeten we proberen deze trend om

met het versterken van zijn multimodale

ter Haak: “Mijn zoon Michael heeft de

te buigen, want er liggen genoeg kansen in

achterlandverbindingen, zoals recent in­

afgelopen vier jaar op diverse afdelingen

de combinatie van bijvoorbeeld bulk-

Veendam en Straatsburg. De nieuwe

meegedraaid, zoals de vorkheftrucks, de

producten als melkpoeder en meel met

vestiging van Ter Haak Logistics op het At-

schepen, de reparatie en modificatie van

cacaoproducten, RoRo (auto’s en andere

laspark in Amsterdam Westpoort moet nog

containers. Nu gaat hij een jaar naar het

voertuigen) en consumentenelektronica

op gang komen, maar Richard ter Haak is

buitenland om internationale ervaring op

(tv’s, computers, dvd-recorders etc.). ”

ervan overtuigd dat dit met het aantrek-

te doen in Hongkong en Shanghai. Ik denk

Vandaar dat de Ter Haak Group samen met

ken van de economie zeker zal gebeuren.

dat het gezond is om ook eens buiten de

buurman ACT de mogelijkheden onder-

“We zijn volop bezig met nieuwe klanten

eigen keuken te kijken.”

zoekt van een gezamenlijke one-stop-shop

en hopen binnenkort te gaan scoren.”

terminal voor projectlading met aantrek-

Container Stevedoring Ymuiden (CSY) is

Liefde voor Ajax

kelijke, transparante tarieven.

in zijn ogen al wel een doorslaand succes.

Een interview met Richard ter Haak is

Doel van deze nieuwe terminal aan de

niet compleet als zijn onvoorwaardelijke

Te veel binnenvaartterminals

Haringhaven is diepgevroren verse vis op

liefde voor Ajax niet ter sprake komt. De

Een bron van ergernis voor Richard ter

te slaan en in reefer containers per binnen­

voormalige spits van voetbalclub SLTO

Haak is de in zijn ogen explosieve groei

vaartschip naar Amsterdam, Rotterdam en

(Samenspel Leidt Tot de Overwinning) ziet

van het aantal binnenvaartterminals in

Antwerpen te vervoeren. “Bij de start in

wel parallellen tussen zijn eigen bedrijf

Zeehavens Amsterdam. “Als ik vanuit

2009 ging het al om 2500 exemplaren, en

en de viervoudige Europacup 1-winnaar.

ons hoofdkantoor een cirkel trek van

dit jaar zullen we waarschijnlijk uitkomen

“Jeugdig elan, dynamiek en onbereken-

tien kilometer, dan tel ik er al zo’n zeven

op 7500 containers, terwijl er nog enorme

baarheid, gecombineerd met Amsterdamse

à acht. Dat zijn er natuurlijk veel te veel

groeimogelijkheden zijn.”

bluf en gogme. Ik ben er ook trots op dat

want al die terminals vechten om dezelfde

we al heel lang official supplier van Ajax zijn

hoeveelheid­containers en dat leidt alleen

Vierde generatie

met onze CCA-containers. Zowel vroeger in

maar tot prijs­uitholling.”

Met drie generaties aan het roer sinds

De Meer als bij de Amsterdam ArenA!” BS

Daarentegen kan Ter Haak niet wachten

1911, kunnen we de Ter Haak Group met

tot de Westrandweg en de tweede zee-

een gerust hart als familiebedrijf omschrijwww.amports.nl

www.terhaakgroup.com Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 11


K ranen

Drijvende kraan als ‘prima ballerina’ Groter, sneller, flexibeler en duurzamer. De ontwikkeling op het gebied van havenkranen zijn symbolisch voor de economische dynamiek. Ook in Zeehavens Amsterdam heeft de schaalvergroting in de overslag het kranenlandschap ingrijpend veranderd.

Kijk naar een willekeurige actualiteitenru­ briek of sla de krant open. Zodra de eco­­no­mie ter sprake komt, verschijnen er beelden van havenkranen. Havenkranen bieden een heel krachtig beeld. Dat is niet verwonderlijk, want door hun haast menselijke vorm en dynamiek zijn ze uitermate charismatisch. Zo is ooit eens tijdens het Holland Festival een ballet voor havenkranen uitgevoerd, met een drijvende kraan als prima ballerina. Ook in Zeehavens Amsterdam zijn havenkranen beeldbepalende elementen, al zijn de kleinere stukgoedkranen nu vervangen door kolossale containerbrug­kranen of drijvende bulkkranen die in een voorheen

De drijvende kranen Valk en Buizerd lossen bij Rietlanden Terminals aan de Amerikahaven de bulkcarrier

ondenkbare snelheid containerschepen

Cape Garland

leeghalen of bulkschepen leegeten. Want als iets de concurrentie­kracht van termi-

containerbrugkranen en bulkbrugkranen

met een hijsvermogen van veertig ton (De

nals en havens bepaalt, dan is het wel de

op kaderails. Voor de deepsea containers

Zeearend). In de agribulk werkt IGMA met

turnaround-tijd van schepen. Om die zo

heb je de aansprekende capesize kranen

vier lemniscaatkranen (2 x 16 ton, 2 x 27,5

kort mogelijk te laten zijn, spelen de pres-

bij ACT (Amsterdam Container Terminals)

ton) van Kenz Figee en een 40 tons NKM

taties van de havenkranen een cruciale rol.

en AMT (Amsterdam Marine Terminals) die

lemniscaatkraan. Maja Stuwadoors heeft

de horizon domineren.

zeven drijvende kranen met een los/laad

Multipurpose kranen

Voor de cacaocontainers zijn er de brug-

capaciteit die varieert van 6.000 tot 20.000

“De afgelopen vijftien jaar is het land-

kranen van Steinweg Handelsveem, terwijl

ton per dag.

schap van de havenkranen ingrijpend

bijvoorbeeld de USA-terminal met twee

veranderd,” zegt service manager Gerrit de

forse multipurposekranen van Liebherr

Ongekende flexibiliteit

Groot van de afdeling Service & Onder-

(2x104 ton) werkt,” aldus de kraanspe-

Drijvende kranen zijn de koningen van

houd van ZPMC Europe. Zijn bedrijf heeft

cialist. Terminals die nog wel stukgoed

Zeehavens Amsterdam. Vanaf de jaren

alle typen havenkranen die in Zeehavens

behandelen, zoals de overdekte Waterland

tachtig maakte Figee mondiaal furore met

Amsterdam opereren ooit wel eens onder

Terminal, zetten bovenloopkranen in.

de doorontwikkeling van drijvende lem-

handen gehad, hetzij via regulier onder­

Maar Amsterdam is toch vooral een

niscaatkranen. Bij deze kraan zit de cabine

houd – zoals het vervangen van de

bulkhaven. Voor zijn kolen werkt OBA Bulk

in het midden en beweegt mee. Grote

slijtdelen – hetzij via spoedreparaties.“Met

Terminal met shipshore grijperbrugkranen,

voordelen zijn het betere zicht voor de ma-

het teruglopen van het stukgoed zijn in-

naast het fameuze Nijlpaard, een drijvende

chinist en de betere balans van de kraan.

middels alle stukgoedkranen verdwenen,

lemniscaatkraan van 50 ton (zie kader).

Lemniscaatkranen zijn in alle havens ter

op een paar museumexemplaren na,” zo

Rietlanden Terminals gebruikt vijf drij-

wereld te vinden, met name in Amsterdam,

vervolgt De Groot zijn betoog. “Hiervoor

vende kranen: een 50-tons Gottwald-kraan

Rotterdam en Azië. Ze worden vooral toe-

in de plaats zijn multipurpose mobiele

(De Valk), drie lemniscaatkranen van 32

gepast bij de overslag van bulkgoederen:

kranen op wielen gekomen, alsmede

ton en een onlangs verworven NKM-kraan

van zeeschip naar binnenvaartschip of de

12 Zeehavens Amsterdam Oktober 2010

www.amports.nl


de Chinese fabrikant ZPMC mondiaal een marktaandeel van zeventig procent verworven op het gebied van containerkranen. Prijs én levertijd waren daarbij doorslaggevend. De Groot: “In Shanghai slagen ze erin één kraan per dag te maken. Dat maakte in een tijd waarin schaalvergroting een enorme behoefte aan steeds grotere kranen creëerde, de kranen van ZPMC onontkoombaar aantrekkelijk. Dat wil niet zeggen dat ZPMC-kranen volledig van Chinese makelij hoeven te zijn. Iedere klant is namelijk vrij om op eigen specificaties spreaders, cabines en elektrische systemen in zijn kraan te verlangen. Met deze componenten zijn Europese leveranciers onverminderd actief.” Service en onderhoud Omdat een havenkraan het altijd moet doen, hebben veel traditionele kranenbouwers hun focus verlegd naar service en onderhoud. Aangezien de tarieven elkaar niet veel ontlopen, maakt niet zozeer de prijs als wel de service het verschil. De Groot: “De grotere aanbieders De drijvende lemniscaatkraan K-5 van IGMA is sinds november 2008 in bedrijf

in onderhoud hebben het voordeel dat ze gemakkelijk kunnen switchen tussen

wal, of van duwbak naar zeeschip. Ook de

Europese kranenbouwers het onderspit

onderhoudsklussen, en kunnen ingrijpen

kranenbouw is de afgelopen vijftien jaar

hebben gedolven of zich hebben gespeci-

bij calamiteiten. Een kraan moet het altijd

ingrijpend veranderd. Er heeft een forse

aliseerd op de offshore, drijvende kranen,

doen, iedereen in de haven is daarvan

shake-out plaatsgevonden, waarbij veel

of service en onderhoud. Inmiddels heeft

doordrongen.”

RS

Het Nijlpaard De drijvende lemniscaatkraan Het Nijlpaard van Kenz Figee bij OBA Bulk Terminal, met een hijsvermogen van 50 ton, dateert uit het jaar 2000. Technisch manager Andy Dekker: “Drie elementen bepalen de snelheid van een kraan: het hijsen en vieren, het in- en uittoppen (oftewel de last naar je toe halen) en vervolgens het zwenken, het roteren om de eigen as. Deze elementen moeten met elkaar in balans zijn om tot optimale prestaties te komen. Dat wil zeggen: veel meters per minuut. Om tot een betere balans te komen hebben we in 2008 Het Nijlpaard ingrijpend gemodificeerd, na eerst goed geluisterd te hebben naar de wensen van de kraandrijvers.” Het Nijlpaard van OBA Bulk Terminal bij het lichteren van de bulkcarrier ‘Aquaglory’ op de IJ-palen

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 13


Holland Marine Services Amsterdam b.v. Vlothavenweg 16 • 1013 BJ Amsterdam • Holland P.O. Box 415 • 1500 EK Zaandam • Holland Tel: +31(0)20-682 01 78 • Fax +31(0)20-684 21 05 E-mail: info@hmsa.nl

Holland Repair and Services b.v. Vlothavenweg 16 • 1013 BJ Amsterdam • Holland P.O. Box 415 • 1500 EK Zaandam • Holland Tel: +31(0)20-682 90 05 • Fax +31(0)20-686 39 62 E-mail: info@hors.nl


kranen Nieuwe loods ZPMC Europe in Amsterdam Westpoort

Een kraan moet het altijd doen ZPMC Europe in Amsterdam Westpoort is het bruggenhoofd van waaruit de Chinese kranenfabrikant ZPMC de Europese markt bedient. Omdat een kraan het altijd moet doen, zijn service en onderhoud en de beschikbaarheid van reserveonderdelen cruciaal. Vandaar dat het bedrijf onlangs een tweede opslagloods aan de Nieuw-Zeelandweg in gebruik heeft genomen.

“Goed en goedkoop.” Zo verklaart Paul Rijbroek, sales manager bij ZPMC Europe, het adembenemende tempo waarmee ZPMC de wereldmarkt heeft veroverd. Of het nu gaat om grijper-, stukgoed-, offshore- of portaalkranen, steeds vaker komen ze uit Shanghai. “ZPMC zocht een servicedivisie in Europa en kwam bij ons terecht,” aldus Rijbroek. ‘Ons’ was in dit geval Kraanservice­Van den Broek en zusterbedrijf Crane Parts Europe die ZPMC in 2001 nog assisteerden bij de opbouw van Amsterdam Container Terminals (ACT). Hiermee kreeg ZPMC definitief

Transport van de twee slakkranen voor MultiServ Holland in IJmuiden

voet aan de grond in Europa. Daarna is het snel gegaan. Zo snel dat de

pen, vanuit ons servicefiliaal in Rotter-

te hoger, groter en sneller de contai-

twee bedrijven sinds 2008 ZPMC Europe

dam opereren nog eens 25 mensen.”

nerkranen. Automatisering heeft niet

heten en inmiddels 75 mensen in dienst hebben in Amsterdam en Rotterdam.

alleen plaats bij containerterminals maar Maatwerk

ook bij bulkterminals, vertelt Rijbroek.

Via de afdeling Projecten helpt ZPMC Eu-

“Door het automatisch positioneren

Service en onderhoud

rope met de opbouw van ZPMC-kranen

van de grijper boven het ruim en het

“Wat wij doen? Service en onderhoud,”

en alles wat daarbij komt kijken: logistiek,

verhogen van snelheden en hijscapa-

zegt Rijbroek. “We leveren bovenloopkra­

transport, huisvesting, inkoop, mankracht

citeiten, kan men een bulkschip sneller

nen, hijsgereedschappen en reserve­

en de communicatie met de Europese

leeghalen. Crane management en crane

onderdelen voor alle kraantypen. Daarbij

klanten. Rijbroek: “Vanuit Amsterdam

maintenance­ helpen de turnaround tijd

gaat het bijvoorbeeld om remmen, wie-

Westpoort kunnen wij Europa natuurlijk

van schepen te beperken, en ook kraan-

len en kabelschijven. Ook van diverse

uiterst strategisch bedienen. Onze afde-

uitval voor te zijn of zo kort mogelijk

Europese (ex-)kranenbouwers die wij

ling Consultancy begeleidt en adviseert

te houden. Daarnaast worden kranen

in China of elders op specificatie laten

Europese klanten bij de aanschaf, engi-

steeds energiezuiniger.”

namaken. De levensduur van een kraan

neering en opbouw van kranen, want

De markt voor havenkranen is na de

bedraagt doorgaans 25 jaar maar zeker

havenkranen zijn vaak maatwerk.” ZPMC

enorme afzet van de afgelopen jaren re-

de bewegende, en dus slijtende delen,

Europe is momenteel nauw betrokken

delijk verzadigd. Rijbroek: “Dat betekent

moeten geregeld worden vervangen.

bij de nieuwe 60 tons bulkkraan voor

dat ZPMC, en wij dus ook, het aandachts-

Onlangs hebben we voor de voorraad re-

OBA Bulk Terminal Amsterdam aan de

veld enigszins heeft uitgebreid naar an-

serveonderdelen een tweede warehouse

Westhaven, en twee 530 ton wegende

dere sectoren, zoals grote staalconstruc­

in gebruik genomen bij onze vestiging in

slakkranen voor MultiServ Holland BV

ties als bruggen, offshoreinstallaties­als

Amsterdam Westpoort (Nieuw-Zeeland­

op het Tata Steel-terrein in IJmuiden (zie

windmolenparken, bagger- en anker-

weg), waardoor we nu beschikken over

foto).

schepen. Kranen moeten het altijd doen,

3300 palletplaatsen. Voor onderhoud,

wij gelukkig ook!”

inspecties en reparaties hebben wij con-

Andere sectoren

tinu 25 tot 30 buitenmonteurs rondlo-

Hoe groter de containerschepen, des

RS

www.zpmceurope.com www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 15


kwart pagina sts FC.pdf

1

27-04-10

17:58

Westhavenweg 105F 1042 BB Amsterdam T. +31 (0) 20 480 2060 F. +31 (0) 20 480 2061 E. ops@specialisedtankerservices.com I. www.specialisedtankerservices.com

Bron luchtfoto’s: Fotostudio Honing

Dedicated to your bulk liquid handling. Efficient, safe and with respect for the ecological environment.


kranen Kenz Figee wil zich profileren als nichespeler

Kranen op maat uit Zaandam Tussen de grote internationale bouwers heeft Kenz Figee in Zaandam een eigen rol met custom made kranen.

Tegenover het Hembrugterrein in Zaandam bevindt zich Kenz Figee. Vaak zijn er kranen van uiteenlopende soort en grootte te zien. Het bedrijf assembleert offshorekranen meestal in een van de twee productiehallen, maar havenkranen­ zijn hiervoor doorgaans te groot en worden daarom op de kade gemonteerd. “We hadden hier onlangs nog een grote drijvende lemniscaathavenkraan voor onderhoud,” zegt Henk van Til, business manager havenkranen. “Dat is een mooi gezicht.” De trots die hieruit spreekt, is op zijn plaats. Figee begon al in 1836 in Haarlem met de bouw van havenkranen. Het

Twee drijvende kranen van Rietlanden Stevedores lossen kolen uit de bulkcarrier Cape Merlin op de

bedrijf heeft er sindsdien ruim duizend

IJ-palen. De voorste is de Adelaar, de achterste is de torentopkraan De Valk

gebouwd, waarvan ruwweg de helft in Nederland is verkocht. Ook in het

Maar al in 1994 had de Belgische onder-

monteurs actief. Van hen maak ik graag

Noordzeekanaalgebied zijn tientallen

neming Jan Rijsdijk de activiteiten van

gebruik als het aankomt op inspecties,

havenkranen te vinden, zowel drijvend

Figee gekocht en samengevoegd met

onderhoud en montage van kranen. Als

als op de kade.

zijn dochterbedrijf BM Titan.

we voor een klant iets moeten ontwik-

Toen Figee in 2005 failliet ging, werd het

kelen, kan ik altijd een beroep doen op

bedrijf overgenomen door Kenz Cranes

Synergie

uit Zaanstad, bouwer van offshorekranen.

De ratio voor de overname van Figee

Dutch Crane Engineering.” (zie kader)

was duidelijk, want de markt voor off-

Eigen niche

Kenz Figee Group

shorekranen gaat sterk op en neer. Om

In de wereld van de havenkranen is Figee

Kenz Figee Group telt vier werkmaat-

pieken en dalen op te vangen, was de

een kleine speler. Hoe denkt Van Til een

schappijen. Figee Crane Services is

toevoeging van de stabielere afzetmarkt

plaats te behouden tussen reuzen als

verantwoordelijk voor de ontwikke-

van havenkranen een logische stap. In

Gottwald en Liebherr? “Met onze specia-

ling en bouw van havenkranen en de

2009 besloot het bedrijf dat het roer om

listische kennis kunnen we klantgerichte

bijbehorende dienstverlening. Kenz

moest. Van Til kreeg de vraag de oude

oplossingen bieden. Ik zie voor ons dan

Cranes ontwikkelt en bouwt offshore-

Figee-tak nieuw leven in te blazen. “Dat

ook een rol weggelegd op het gebied

kranen, terwijl het onderhoud tot

doen we inmiddels ruim een jaar met

van custom made kranen en niet voor

het takenpakket behoort van Kenz

veel enthousiasme met een klein team

massaproductie.”

Offshore Services.

van zes mensen. Zo proberen we nieuwe

Deze boodschap is nog niet bij alle (po-

Dutch Crane Engineering is een

klanten te krijgen en dat gaat voorspoe-

tentiële) klanten bekend. Het overkomt

ontwikkelings- en engineeringbureau

dig.”

Van Til en zijn team regelmatig dat een

dat werkt voor de andere werkmaat-

Van Til en zijn team beschikken over zeer

bedrijf Kenz Figee wel kent maar niet op

schappijen maar ook zelfstandig

ervaren monteurs voor de havenkranen

de hoogte is van de engineeringmoge-

activiteiten verricht voor derden.

van Figee. Verder hebben de zusterbedrij-

lijkheden. “Op dat vlak hebben we nog

Bij Kenz Figee Groep werken circa

ven (zie kader) voldoende ervaren tech-

wel wat uit te leggen.”

honderd mensen.

nische medewerkers. “Bij Kenz Offshore Services zijn wereldwijd vijftig servicewww.amports.nl

JvdB

www.kenz-figee.com Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 17


KRANEN iN BEELD

De drijvende kraan Cornelis Tromp van Maj bij ICL Fertiliz a Stuwadoors ers zout van he laadt t zeeschip Clar schip Oriana 13 a in het binnen 5 vaart-

Een vaste w

alkraan bij IC

L Fertilizers

18 Zeehavens Amsterdam Oktober 2010

www.amports.nl


en Werfkran

Een 30-ton

s topzwenkk

bij scheep

raan van Ta

srepara

Shipdock tiebedrijf

ta Steel op

de Buitenk

in Amsterd

ade 1, best

am-Noord

emd voor he

t laden van

Tussen 20 augustus en 13 september heeft Mammoet twee gro-

maanden ingrijpend gemoderniseerd.

te portaalkranen van 500 ton vervoerd van de Duitse havenstad

Het transport van de twee reuzen naar Amsterdam geschiedde

L端beck naar de Westhaven in Amsterdam. Steinweg Amsterdam

met de Duitse sleepboot Claus en het semi-afzinkbare ponton

gaat ze gebruiken voor de op- en overslag van containers op

Smit Anambas van 115 meter lang. In de Noordersluis zorgden

binnenvaartschepen en vrachtwagens. De kranen stonden tot

twee sleepboten van Svitzer voor extra vermogen. (BS)

kooks en st

ukgoed

dusver op een rangeerterrein in L端beck en zijn de afgelopen

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 19


adv

Port of Amsterdam +31 20 58 77 877 - info.logistics@vcklogistics.nl Port of Rotterdam +31 10 494 37 77 - info.ocean@vcklogistics.nl Amsterdam Airport Schiphol +31 20 65 49 100 - info.air@vcklogistics.nl www.vcklogistics.nl


stukgoed

Nieuwe impulsen voor stukgoed in Amsterdam Zeehavens Amsterdam is goed voor een jaarlijkse op- en overslag van 5,2 miljoen ton stukgoed. Volgens Haven Amsterdam ligt er nog een groot, onbenut potentieel. Vandaar dat het havenbedrijf aan de slag gaat met het benaderen van potentiële klanten die samen goed zijn voor zo’n 1,6 miljoen ton.

De Amsterdamse haven is een middelgrote stukgoedspeler waar het gaat om projectlading, hout en houtproducten, ferro/non-ferro en papier. Met zo’n 5,2 miljoen ton per jaar heeft Amsterdam in de zogeheten ARA-range een aandeel van dertien procent. Echter: Zeehavens Amsterdam moet Antwerpen (16,9 miljoen ton), Rotterdam (7,8 miljoen ton) en Zeeland Seaports (7,6 miljoen ton) voor laten gaan. Om meer stukgoed naar het Noordzeekanaal te krijgen, heeft Haven Amsterdam management consultant Jan Weijburg in de arm genomen die gespecialiseerd is in zware lading en industriële logistiek. Weijburg heeft in het verleden gewerkt voor grote internationale stukgoed- en containerrederijen en expediteurs. Dorothy Winters op de Scandia Terminal van VCK

Aanvalsplan “De afgelopen vijf à zes jaar heeft

lyse) gemaakt.­Daarbij kijken we naar de

Amsterdam zijn sterke punten actiever

Amsterdam zijn marktaandeel zien

infrastructuur, logistieke faciliteiten en

benadrukken. Weijburg: “Deze haven

teruglopen, terwijl de totale markt juist

terminaloperators in Zeehavens Amster-

is altijd sterk geweest in de op- en

is gegroeid,” aldus Dorothy Winters. Zij is

dam, maar ook naar de concurrerende

overslag van cacao, maar er liggen ook

commercieel manager stukgoed, contai-

havens als Hamburg, Bremen, Rotterdam,

kansen in andere soft commodities.

ners en logi­s­tiek van Haven Amsterdam.

Zeeland Seaports en Antwerpen.”

Voorts moet Amsterdam meer inhaken

“Vandaar dat we in de loop van 2009 zijn

op zijn sterke punten, zoals uitstekende

gestart met een marketingplan. Cen­

potentiële klanten

achterlandverbindingen. Het feit dat

traal daarin staat de vraag hoe we als

De marktverkenning heeft een lijst met

Amsterdam relatief veel ruimte heeft aan

havenbedrijf, samen met grote terminals

potentiële klanten opgeleverd. Haven

haventerreinen, is ook zo’n pluspunt. De

als VCK Logistics, Waterland Terminal

Amsterdam is ervan overtuigd dat

boodschap moet dan ook luiden: een

en United Stevedores Amsterdam,

logistieke dienstverlening via Zeehavens

bedrijf kan groeien in Amsterdam! En

nieuwe klanten kunnen aantrekken.”

Amsterdam grote voordelen oplevert

we moeten meer nadruk leggen op de

Weijburg vult aan: “Bij de start van mijn

voor deze bedrijven, hun klanten en de

toegevoegde waarde die het cluster aan

onderzoeks­opdracht in februari heb-

eindafnemers. Hoofddoelstelling is dat

Aziatische bedrijven biedt, zoals ZPMC

ben we eerst het huidige marktaandeel

stukgoed de komende drie jaar groeit

Europe, Hitachi, Nissan, Mitsubishi en

en ladingvolume van de Amsterdamse

met minimaal 900.000 ton, vooral papier,

Kintetsu World Express.”

haven in kaart gebracht. Vervolgens is er

hout en houtproducten en ferro. Volgens

een SWOT-analyse (sterke-zwakte ana-

Dorothy Winters en Jan Weijburg moet

BS

www.portofamsterdam.nl

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 21


Your solution to marine pollution www.marpolservices.nl

Slops Disposal - Garbage Collection Shipcleaning - Oil Spill Response

Stevedore and Terminal operator

In de grootste All Weather Terminal van Europa is droog overslaan van kwetsbare produkten als staal, hout, papier etc. nooit afhankelijk van weersomstandigheden.

Westpoort 5079 - Elbaweg 10 1044 AD Amsterdam T +31 20 44 80 620 E kantoor@waterlandterminal.nl W www.waterlandterminal.nl


bedr i j fsn i eu w s Beverwijks bedrijf specialiseert zich ook in overslag

Abeko breidt activiteiten uit Abeko in de haven van Beverwijk heeft bijna veertig jaar ervaring met grondverzet-, sloop-, knip- en baggerwerk. Binnenkort komt daar goederenoverslag bij. “Zand en grind maar ook containers,” aldus directeur Kees Koster.

Momenteel wordt er bij Abeko, gevestigd aan de Kanaalweg, hard gewerkt aan een nieuwe kadewand van 230 meter die in 2011 gereed moet zijn. Dit vormt het slotstuk van een gedeeltelijke koerswijzig­ing die de onderneming zeven jaar geleden heeft ingezet: meer nadruk op overslag. “Voor die tijd hadden we alleen een vestiging op het Tata Steel-terrein,’’ aldus Kees Koster. “Hier is mijn vader Jan Koster ook begonnen. Hij werkte eerst bij de firma L. Stravers BV die graafmachines, shovels en kranen verhuurde aan Tata Steel voor het transport van grondstoffen en schroot. In 1976 heeft mijn vader het bedrijf overgenomen.’’

Houtoverslag bij Abeko in Beverwijk

Ook maritieme diensten

de onderneming voor sloopbedrijven en

45.000 stenen van elk twaalf ton gelegd.’’

Koster sr. veranderde later de bedrijfsnaam

verricht het baggerwerkzaamheden in

Dit ging via een geheel nieuwe techniek.

in Abeko (Aannemingsbedrijf Koster) en

binnen- en buitenland. Het machinepark

“We maakten gebruik van hydraulische

werd ook in het buitenland actief, zoals

bestaat uit ruim honderd voertuigen,

graafmachines met een sonarsysteem

met baggerprojecten in Europa en het

waaronder rupskranen, bulldozers, mobiele

en GPS-plaatsbepaling, waardoor we de

Midden-Oosten. “Begin jaren negentig

kranen, shovels, hefplateauwagens en

stenen tot op de centimeter nauwkeurig

ging het bedrijf zich ook toeleggen op

mobiele transportbanden (capaciteit tot

onder water konden leggen.”

maritieme diensten, waaruit de nieuwe tak

1200 ton per uur). Verder beschikt Abeko

De komende periode zal Koster veel tijd

Abeko Marine BV ontstond,” aldus Koster.

Marine BV over drie zeegaande pontons

besteden aan de verdere inrichting van het

“Deze koerswijziging hield ook in dat we in

en één ponton voor de binnenwateren. In

bedrijventerrein en de kade in Beverwijk.

de directe omgeving van een haven wilden

2011 krijgt het bedrijf er een sleephopper-

“Het water bij de kadewand gaat in de

zitten.’’ Na enig zoeken vond hij een stuk

zuiger bij.

toekomst naar 11,40 meter onder NAP,

grond in Beverwijk, gelegen aan Zijkanaal

waardoor we ook zeeschepen kunnen

A. Na de verhuizing van sloopbedrijf Kruk,

Eigen ontwerp

ontvangen. Ook onze eigen schepen

kon Abeko zich hier in 2003 vestigen op

Vaak gebeurt het ook dat de technische

komen daar te liggen, zoals de nieuwe

een terrein van 18.000 m². Overigens heeft

dienst van Abeko zelf machines ‘uitvindt’,

sleephopperzuiger.” De kadewand wordt

Abeko nog steeds een vestiging op het

zoals de hydraulische graafmachines voor

geschikt gemaakt voor de overslag van

Tata Steel-terrein met ongeveer zestig

een prestigieus havenproject in Katar.

zware ladingen.

werk­nemers.

Abeko was daar tussen 2005 en 2008 bij

De aanloopfase verloopt volgens Koster

Abeko heeft zo’n 130 medewerkers in

betrokken. Koster: “Er moest daar een nieu-

naar tevredenheid. “Volgend jaar gaan we

loondienst, daarnaast huurt het bedrijf

we haven voor vloeibaar aardgas (LNG)

echt van start. De economische crisis heb-

permanent zo’n vijftien tot dertig arbeids-

worden aangelegd, Ras Laffan. Wij moesten

ben we goed doorstaan, het kan nu alleen

krachten in. Naast het werk voor Tata Steel

in opdracht van Van Oord twee pieren

nog maar bergopwaarts gaan.”

is Abeko ook actief voor onder andere OBA

van­elk tien kilometer bouwen en drie van

Bulk Terminal Amsterdam. Verder werkt

zeven kilometer. In drie jaar hebben we

PvH

www.abeko.nl www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 23


bedr i j fsn i eu w s

DFDS Seaways jubileert vol zelfvertrouwen In mei vierde DFDS Seaways in IJmuiden al een klein feestje toen de ferrydienst naar Newcastle vijftien jaar bestond. In 2009 piekte de route al met 530.000 passagiers, en voor 2010 liggen de verwachtingen nog enkele procenten hoger. Daarnaast mocht op het hoofdkantoor van DFDS in Kopenhagen in juni de vlag uit, toen de Europese Commissie instemde met de overname van concurrent Norfolkline. Op 12 juli vond de definitieve transactie plaats.

Met ruim zesduizend medewerkers, 65 schepen op 32 routes - waarvan achttien passagiersdiensten - en een omzetprognose van 1,5 miljard euro in 2010, is DFDS door de overname van Norfolkline­ bijna anderhalf keer zo groot geworden. Voor de huidige passagiersschepen van DFDS Seaways, en dus ook voor de zusterschepen ‘King of Scandinavia’ en ‘ Princess of Norway’ in IJmuiden, betekent de overname niet meer dan een nieuw blauw onderwaterschip en een kleine naamsverandering. Dit gebeurt tijdens het regulier onderhoud in januari 2011. Ook het kantoor in IJmuiden (ongeveer 34 medewerkers) blijft vooralsnog onveranderd. Directeur/Country Manager Teun Wim Leene benadrukt dat er aan het concept van de lijndienst IJmuiden-Newcastle niets verandert.“De dagelijkse afvaarten vanaf de Felison Terminal met de ‘Princess of Norway’ en ‘King of Scandinavia’ zitten regelmatig vol. Vooral in het voor- en

De Felison Terminal in IJmuiden

najaar spreken we een steeds groter publiek aan met onze cruise experience.

de Wijs, directeur Marketing en Sales van

steeds beter te vinden, waarbij vrachtwa-

Onze schepen zijn niet louter vervoer-

DFDS Seaways. “Vracht is de afgelopen

genchauffeurs de oversteek benutten om

middel maar onderscheiden zich vooral

jaren een belangrijk onderdeel geworden

te voldoen aan de strengere wetgeving

met divers entertainment en wining and

op de route IJmuiden-Newcastle. Sinds

ten aanzien van de rijtijden. De Wijs: “Veel

dining. We signaleren vooral een sterke

dit voorjaar signaleren we een aanzien-

van onze klanten gebruiken en waarderen

groei uit Duitsland.”

lijke verbetering die zich nu door lijkt te

ook de mogelijkheid om via ons systeem

Negentig procent van de omzet op de lijn

zetten. Het accent ligt vooral op begeleid

(Infobridge/EDI link) on-line te boeken

IJmuiden-Newcastle komt op dit moment

vervoer (vrachtwagens met chauffeur,

en de status van de geboekte lading te

uit het passagiersvervoer, de overige tien

red.), mede door de uitstekende facilitei-

bepalen.”

procent bestaat dus uit vracht.

ten aan boord. Naast begeleid vervoer zien we regelmatig projectlading en

compleet transport

Vooral begeleid vervoer

graafmachines aan boord.”

Met de uitbreiding van het ferrynetwerk

In absolute aantallen laat ook het vracht-

Ook het achterland en de nieuwe EU-

gaat DFDS in de toekomst nog meer dan

aandeel een gestage groei zien, zegt Jan

landen weten IJmuiden volgens De Wijs

voorheen het accent leggen op een com-

24 Zeehavens Amsterdam Oktober 2010

www.amports.nl


pleet transportproduct voor Engeland,

voor de terminal aangetrokken, waaron-

Ierland en Schotland. Daartoe leunt de

der baggerbedrijf Van Oord en Van den

ferrymaatschappij op haar eigen divisie

Broeke Consultancy.

DFDS Logistics, maar in het bijzonder ook

Ook verzorgt KVSA het beheer van de

op de sterke relaties met grote klanten.

Ro-Ro­­kade nummer drie in de IJmond-

DSV, de grootste partner van DFDS, is

haven. Baud sprak zich in oktober 2009

ook in het Noordzeekanaalgebied sterk

in Zeehavens Amsterdam al eens uit over

vertegenwoordigd met kantoren en op-

een nieuwe RoRobestemming voor deze

en overslagfaciliteiten onder andere in

locatie. “We zijn nog steeds bezig, maar

Schiphol-Rijk, Hoofddorp en de haven van

in de huidige markt is dit een lastige

Amsterdam.

opgave. De haven wordt wel steeds meer gebruikt als ligplaats voor cruiseschepen.”­

Dienstverlening KVSA

Teun Wim Leene bevestigt dat DFDS

Vooralsnog blijkt de aanwezigheid van

Seaways alle opties openhoudt voor het Jan de Wijs, directeur Marketing en Sales

DFDS Seaways in IJmuiden vooral uit de

gebruik van de IJmondhaven, maar dat

passagiersactiviteiten en de bijkomende­

er op dit moment geen ferryactiviteiten

operationele zaken. OAD-Van Dam tours

riaal, het tally- en beveiligings­personeel is

plaatsvinden. “Technisch gezien kunnen

in Hoofddorp pendelt met een dozijn

de verantwoordelijkheid van KVSA.

onze schepen er zonder problemen lig-

bussen heen en weer tussen Amsterdam

Sinds twee jaar is KVSA ook gehuisvest op

gen, bijvoorbeeld bij calamiteiten. De eni-

en IJmuiden voor het vervoer van pas-

de Felison Terminal. Algemeen directeur

ge keer dat we daarvan gebruik hebben

sagiers na de ontscheping. Op de Felison

Frans Baud: “Het is een winwinsituatie.

gemaakt, was dit voorjaar vanwege het

Terminal verzorgt KVSA nagenoeg alle

De samenwerking met DFDS Seaways

onschadelijk maken van een oude vlieg-

dienstverlening, alleen het inchecken van

bestaat al twaalf jaar maar we zitten nu

tuigbom in de Vissershaven”.

de passagiers gebeurt door DFDS. De

bovenop de terminal”. KVSA heeft inmid-

stuwage van lading, het beheer van mate-

dels een interessant cluster van bedrijven

GjH

www.dfdsseaways.nl

Advertentie

Kansen pakken waar anderen grenzen zien. Dat is het idee. Internationaal Zakendoen bij de Rabobank betekent dat u profiteert van kennis van markten over de hele wereld, en van ons netwerk

van

buitenlandse

kantoren.

Zakendoen op wereldniveau, met de persoonlijke benadering die u van uw Rabobank gewend bent. Dat is het idee.

Internationaal Zakendoen. Rabobank Amsterdam gaat verder. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 25


Amsterdam - IJmuiden - Delfzijl - Den Helder - Scheveningen - Eemshaven - Utrecht - Harlingen

Maritieme Afvalstoffen Inzameling Nederland BV MAIN heeft meer dan 20 jaar ervaring met het inzamelen en verwerken van scheepsafvalstoffen. Tevens beschikt MAIN over specialistische kennis op het gebied van (scheeps)reiniging. MAIN is gespecialiceerd in: Inzameling, transport en verwerking van scheepsafvalstoffen afkomstig uit de zeevaart, binnenvaart en visserij.

MAIN BV

Petroleumhavenweg 48 Tel. + 31 (0)20 6130 225 www.main-bv.nl

1041 AC AMSTERDAM Fax. + 31 (0) 6118 723 E-mail: amsterdam@main-bv.nl

Slop- en Bilge-inzameling Scheepsreiniging Afvalverwerking

Calamiteitenservice

Kadegebonden Diensten Olie Recycling


F i nanc i Ë le d i enstverlen i ng

ABN AMRO start Havendesk Om meer aandacht te besteden aan het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied, heeft ABN AMRO onlangs een ‘Havendesk’ opgericht voor Noord-West Nederland. “Hiermee onderstrepen we het belang van het havenbedrijfsleven in deze regio,” aldus Robert Harryvan, directeur Corporate Clients Noord-West Nederland, en senior relationship manager Gijs van der Lugt.

De nieuwe Havendesk, onderdeel van de ‘sleutelsector’ Transport & Logistiek, laat volgens Harryvan en Van der Lugt zien dat ABN AMRO zich meer wil focussen op financiële dienstverlening voor het havenbedrijfsleven langs het Noordzeekanaal. Harryvan: “Zeehavens Amsterdam is een belangrijke sector omdat hier veel bedrijvigheid is. Veel bedrijven zijn financieel gezond, hebben een hoge toegevoegde waarde en vervullen een zeer belangrijke rol voor ondernemingen die weer indirect met de haven te maken hebben.” Gijs van der Lugt (links), Robert Harryvan (midden) en Frans Wilhelmus zijn nauw betrokken bij de nieuwe

Geïntegreerde benadering

Havendesk in de regio Noord West Nederland

ABN AMRO richtte zich voorheen ook wel op de haven maar vanuit een minder

een goede bekende bij veel havenonder­

elkaar om de belangrijkste ontwikkelingen

geïntegreerde benadering, aldus Gijs

nemers, richt hij zich op de Corporate

te bespreken, gebaseerd op marktanalyses

van der Lugt. “Het accent in Noord-West

Clients. Zij werken intensief samen met

en gesprekken met havenondernemers.”

Nederland lag de laatste twee jaar vooral

diverse accountmanagers op de districts-

Robert Harryvan: “Zeehavens Amster-

op het midden- en kleinbedrijf (grofweg

kantoren die een belangrijk deel van hun

dam is niet alleen de tweede haven van

tot 30 miljoen euro jaaromzet) dat vanuit

tijd aan het havenbedrijfsleven spenderen.

Nederland en de vierde van Europa, maar

onze districtskantoren werd benaderd. Het

Daarnaast kunnen deze accountmanagers

ook een kapitaalintensieve sector. Door

ontbrak daarbij aan de gewenste coördina­

een beroep doen op een groot aantal

intensief contact met deze ondernemers

tie tussen de marktgebieden, ofwel een

specialisten van ABN AMRO, bijvoorbeeld

kunnen we beter achterhalen wat er leeft

gemeenschappelijke strategie.”

op het gebied van corporate banking,

in de Amsterdamse haven en welke be-

Eind 2009 ontstond het plan om, in na­

zakelijke verzekeringen, treasury of

drijven groeimogelijkheden hebben.” De

volging van de succesvolle Havendesk

leaseconstructies. Ook kunnen zij de hulp

havenspecialisten van ABN AMRO willen

in Rotterdam, voor het Noordzeekanaal-

inroepen van de afdeling Sectory Advisory,

daarom regelmatig bijeenkomsten houden

gebied iets soortgelijks te creëren. De

verantwoordelijk voor transport en logis-

voor het regionale havenbedrijfsleven.

Havendesk voor Noord-West Nederland

tiek op landelijk gebied, onder leiding van

Tot slot zegt Harryvan: “Ondanks het beeld

richt zich op alle havenbedrijven, ongeacht

Bart Banning. Van der Lugt:“We willen een

dat bij de buitenwacht leeft, is het voor het

hun omvang, en bestaat uit een team van

volwaardige gesprekspartner zijn van het

bedrijfsleven – en dus ook voor onderne-

zowel de afdeling Corporate Clients als

havenbedrijfsleven. Inmiddels hebben we

mingen in de haven- nog altijd mogelijk

van de districtskantoren IJmond, Zaandam

door deze handelwijze al diverse nieuwe

om financiering te krijgen voor een goed

en Amsterdam-Centrum. Districtskanto-

relaties mogen verwelkomen.”

businessplan. Ondanks de economische

ren hebben havenbedrijven tot circa 30

crisis, is het kredietvolume van ABN AMRO

miljoen euro als klant, bedrijven met een

Marktanalyses maken

sinds 2007 gestegen. Dat biedt nieuwe

hogere omzet bankieren in principe bij

Het ‘haventeam’ hoeft overigens het wiel

kansen in Zeehavens Amsterdam!”

Corporate Clients op het hoofdkantoor van

niet helemaal opnieuw uit te vinden. Van

ABN AMRO.

der Lugt: “Van de Havendesk in Rotterdam

gijs.van.der.lugt@nl.abnamro.com

De Havendesk staat onder leiding van Gijs

kunnen wij natuurlijk veel leren. Daar ko-

robert.harryvan@nl.abnamro.com

van der Lugt. Samen met Frans Wilhelmus,

men de collega’s elke zes à zeven weken bij

frans.wilhelmus@nl.abnamro.com

www.amports.nl

BS

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 27


bedr i j fsn i eu w s PPG bedient vanuit zeehavens Amsterdam heel Europa

Verf in alle soorten en maten In 2008 kwam SigmaKalon in handen van de Amerikaanse verfgigant PPG. Vanuit een volledig geautomatiseerd distributiecentrum in Amsterdam Westpoort, met daarnaast een verffabriek en researchcentrum, bedient PPG de Noord-Europese markt voor decoratieve verven voor de bouw en voor de doe-het-zelf-markten.

“De keuze die Sigma Coatings (de toenmalige naam, red.) begin jaren negentig maakte om hier in Amsterdam Westpoort een distributiecentrum neer te zetten, was een logische,” vertelt sitemanager Hans Nooteboom. “Het terrein lag dichtbij het hoofdkantoor en de Sigma-fabriek in Uithoorn, intermodale faciliteiten als scheepvaart en goederentreinen waren aanwezig en de uitvalswegen waren goed.” Inmiddels maakt Sigma deel uit van het Amerikaanse concern PPG, maar van die logistieke keuze van destijds profiteert het bedrijf nog steeds. Jaarlijks belaadt deze vestiging maar liefst 7000 vrachtwagens die samen 96 miljoen kilo verf in tien mil­­joen verschillende pakketten naar de klanten brengen, met name in de PPGregio Noord-Holland (Nederland, België, Duitsland en Scandinavië). En dan zijn er nog de inkomende productiestromen uit de fabriek in Uithoorn die ook vanuit het Distributiecentrum Amsterdam (DCA) verder worden vervoerd, en de circa zeshonderd grondstoffen voor de verffabriek die voor het overgrote deel via de weg gaan. Alles op basis van just-intime. Volledig automatisch Het Distributiecentrum in Westpoort is volledig geautomatiseerd. Een enorme ruimte (129 meter lang, 31 meter hoog en 35 meter breed) waar geen mens komt en dus duisternis heerst. Er zijn alleen wagentjes

Het volledig geautomatiseerde hoogbouwmagazijn van Distributie Centrum Amsterdam (DCA)

met elektronische armen die tot achttien verdiepingen hoog pallets met blikken,

gelabeld en voorbereid voor verzending

voor met name Noord-Europa, maar ook

emmers en containers (voorzien van een

naar de klant. De omvang van een verpak-

scheepsverven die de hele wereld over-

streepjescode) met verf oppakken, en naar

king varieert van 0,25 tot 200 liter, waarbij

gaan. Nooteboom: “De volledige automa-

een bemande inpakafdeling brengen. Hier

het gaat om maar liefst 4056 verschillende

tisering van ons distributiecentrum is uit

wordt de bestelling in krimpfolie verpakt,

artikelen. Niet alleen decoratieve verven

logistiek en economisch oogpunt pure

28 Zeehavens Amsterdam Oktober 2010

www.amports.nl


winst. Het stelt ons in staat lage voorraden aan te houden. Ook kunnen we de fabrieken van hieruit automatisch aansturen om de voorraad op peil te houden. Gemiddeld verblijft een product niet langer dan dertig dagen in het distributiecentrum.” Service centers PPG bedient vanuit Amsterdam de NoordEuropese markt voor decoratieve verven voor zowel de professionele markt (Sigma Coatings, Brander en Boonstoppel), als voor de doe-het-zelf-markt (Histor, Rambo, Sigma Coatings en Boonstoppel). De professionele markt bereikt PPG via de zogeheten Sigma Service Centers in België en Nederland, waar zakelijke klanten ook voorlichting kunnen krijgen. “De service centers zijn onze ogen en oren in de markt”, aldus Nooteboom. Doe-het-zelvers bereikt PPG via grote winkelketens alsmede verf- en behangzaken. Nooteboom: “Typisch voor verf is dat het allemaal lokale markten zijn. Niet alleen zijn de voorkeuren voor kleuren regionaal of nationaal bepaald – het in Amsterdam populaire grachtengroen wordt in Giethoorn amper verkocht – maar

De grondstoffenhal van de verffabriek in Amsterdam Westpoort

ook de manieren om verf op te brengen via langharige of minder langharige kwas-

buitenverven. De ontwikkeling van water-

ten, rollers of spuiten. Dat stelt allemaal­

gedragen verven en de productie ervan

Het maken van verf kent een lange

eisen aan de verf­eigenschappen in het

heeft uiteraard grote gevolgen gehad voor

traditie in Amsterdam en Zaandam. Al

blik. PPG heeft de regio’s dan ook niet

onze 24 productielijnen. Maar ook voor de

in 1722 draaide in Zaandam de verf-

toevallig ingedeeld. Het omgaan met verf

dagelijkse praktijk van professionele schil-

molen van Pieter Schoen, waaruit in

verschilt qua voorkeuren en werkwijzen in

ders. Bij de begeleiding en voorlichting

1972 samen met Vettewinkel (1795)

Noord-Europa sterk van Zuid-Europa of het

hebben onze Service Centers een cruciale

en Varossieau (1809) Sigma Coatings

Verenigd Koninkrijk.”

rol gespeeld.”

is ontstaan. Sigma, onderdeel van

Duurzaamheid is een ontwikkeling die zich

Petrofina en later Total, domineert

Trends

blijft doorzetten, meent Nooteboom. Verf

samen met Sikkens van AkzoNobel

Een belangrijke doorbraak was enkele

wordt steeds duurzamer en milieuvriende­

de Nederlandse verfmarkt. Na een

decennia geleden de introductie van

lijker. De site manager hierover: “In Am-

tussenstop bij oliemaatschappij Total

verfmengmachines bij de retail- en

sterdam Westpoort hebben wij naast het

en het opkoopfonds Bain Capital,

­servicecenters, waardoor de consument

distributiecentrum en de verffabriek ook

neemt het Amerikaanse PPG in 2008

en de professional toegang kregen tot een

een researchcenter waar bijna honderd

het bedrijf over dat dan SigmaKalon

schier oneindig aantal kleuren. Het stelde

mensen zich bezighouden met productin-

heet. Gunstig is dat het bedrijf in

verfproducenten in staat de productie te

novaties op het gebied van onder meer de

handen komt van een wereldspeler

beperken tot basiskleuren plus kleur-

verwerkbaarheid van verf (bijvoorbeeld

die verf als core business heeft. Bij

pasta’s, en dus minder voorraden aan te

bij lage temperaturen) en brandwerende

PPG in Amsterdam werken ruim

houden van meerdere kleuren. Noote-

eigenschappen. Door het gehele PPG-

vier­honderd mensen bij de verf­

boom: “De actuele trend is duurzaamheid.

concern vloeit kennis, innovatie is één van

Actueel is de Europese richtlijn die vanaf

de pijlers van ons bestaan.”

RS

de fabriek, het onderzoeks­centrum en de bij­behorende kantoren.

begin 2010 oplosmiddelen verbiedt bij binnenverven, of deze aan banden legt bij

producent, verspreid over het DCA,

www.ppg.com www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 29


Een gewichtig programma! h Kettingwerk

Office Nijmegen Dr. de BlĂŠcourtstraat 59 6681 GJ Nijmegen Phone: +31 (0)24-3726250 Fax: +31 (0)24-3739099 E-mail: info@megabarging.nl Office Amsterdam Ruijgoordweg 100 1047 HM Amsterdam Phone: +31 (0)20-4801400 Fax: +31 (0)20-3347571 E-mail: info@megabarging.nl

h Ladingvastzetsystemen

www.MegaBarging.nl

Valstopapparaten k

h Balkklemmen

Verhuur van kettingtakels k

T: 0251 291919 www.vangool.nl


onder w i j s Cursussen op maat voor havenbedrijfsleven

Commissie Transportonderwijs mikt op nieuwe doelgroepen Met twee nieuwe cursussen speelt de Commissie Transportonderwijs van ORAM in op veranderingen in de sector transport en logistiek. Zo wil de commissie cursussen op maat gaan organiseren voor bedrijven, waaronder die in Zeehavens Amsterdam. “Onze opleidingen leiden tot leuke managementfuncties,” aldus voorzitter Arjo van der Horst.

Als er ergens sprake is van nieuwe ont­ wikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen, dan is het wel in de wereld van transport en logistiek. De Commissie Transportonderwijs van ORAM, die al sinds 1953 bestaat, wil daarop inspelen door twee nieuwe praktijkopleidingen aan te bieden, en door de bestaande cursussen goed te laten aansluiten op de beroepspraktijk. Van der Horst: “Er blijkt behoefte te zijn aan zogeheten in-house cursussen, toegesneden op één bepaald bedrijf. We hebben inmiddels een pilot gedaan op de luchthaven Schiphol, en willen nu graag

Arjo van der Horst, voorzitter van de Commissie Transportonderwijs

hierover met bedrijven in Zeehavens Amsterdam in gesprek komen. Daarbij denk

tekenen van bezwaar en beroep tegen het

leidt op tot het vakdiploma expediteur dat

ik aan bedrijven die bijvoorbeeld bezig

standpunt van de douane. Deze cursus is

wordt erkend door de Kamer van Koop-

zijn met de AEO-status voor een snelle

bestemd voor gecertificeerde declaranten

handel, ACN, Fenex (Federatie van Neder-

douane­afhandeling.” Voorts wil de com-

van bedrijven die zijn aangesloten bij Air

landse Expediteursorganisaties), ORAM,

missie ook cursussen projectmanagement

Cargo Nederland (ACN) of ORAM. Dit geldt

Hou’ en Trouw (de alumnivereniging van

gaan geven. Van der Horst: “Enerzijds wil-

ook voor de Aanvullingscursus Douane die

de HES Amsterdam) en Amports. Van der

len we kleinere logistieke MKB-bedrijven

douanemedewerkers – die al de Declaran-

Horst: “Per cyclus mikken we op ongeveer

beter in staat te stellen om omvangrijke en

tenopleiding hebben gevolgd – in staat

vijftien cursisten.”

complexe logistieke projecten goed uit te

stelt bij te blijven op hun vakgebied.

De cursus bestaat uit 39 lessen van twee

voeren. Anderzijds zien we ook dat klanten

De basiscursus Transport en Logistiek richt

uur, waarbij de douanewetgeving, han-

van logistieke bedrijven hun eigen logis-

zich op een veel bredere doelgroep, name-

dels- en transportrecht, luchtvaart, infor-

tiek steeds meer uitbesteden. Hierdoor

lijk nieuwe medewerkers en potentials van

matietechnologie, de regionale vervoers-

hebben ze behoefte aan projectmanage-

bijvoorbeeld scheepvaart- en luchtvaart-

economie, vervoerstechnieken en het

ment om overzicht te houden over hun

bedrijven, expediteurs, cargadoors, stuwa-

verzekeringswezen uitvoerig aan de orde

goederenstromen.”

doors, veem- en opslagbedrijven, douane,

komen. Van der Horst: “Deze opleiding

banken en verzekeringsmaatschappijen.

kent twee instroommomenten (augustus/

Brede doelgroep

Van der Horst: “We mikken op medewer­

september en januari/februari), waardoor

Ook twee bestaande opleidingen, de

kers in de brede sector transport en

bedrijven snel nieuwe kandidaten kunnen

cursus Transport en Logistiek en de

logistiek die hun kennis over deze branche

plaatsen. Een groot voordeel is dat alle

tweejarige opleiding tot Douanedeclarant,

willen vergroten. Daarnaast richten we ons

docenten in de praktijk werken en zo het

worden voortdurend aangepast aan de

ook op medewerkers van niet-logistieke

lesmateriaal actueel houden.”

beroepspraktijk. De cursus Bezwaar en Be-

bedrijven, voor wie kennis van transport

roep geeft declaranten inzicht in het aan-

en logistiek wel belangrijk is. ” De cursus www.amports.nl

BS

www.oram.nl Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 31


m i l i eutechn i ek Bek & Verburg tien jaar actief in Zeehavens Amsterdam

Van alle scheepsafvalmarkten thuis Bek & Verburg is al 47 jaar bezig met de inzameling en verwerking van scheepsafval. Ooit begonnen in Rotterdam, is het bedrijf sinds 2000 ook actief in Zeehavens Amsterdam. “We zien hier uitstekende groeimogelijkheden,” aldus directeur-eigenaar Daan van Mullem.

“Tien jaar geleden zijn we gestart met het inzamelen van scheepsafval in Zeehavens Amsterdam,” vertelt Daan van Mullem op de vestiging van Bek & Verburg aan de Haringhaven in IJmuiden. “Zo vertelden diverse scheepsagenten ons destijds dat het ophalen van het afval aan de waterzijde van de grote cruiseschepen niet optimaal­ gebeurde. Daarnaast zagen we ook kansen omdat een bedrijf als MAIN BV zich vooral richt op olieproducten en vloeibare restproducten. Terwijl wij alle vaste en

Daan van Mullem (rechts) en Piet Dekker bij de vestiging van Bek & Verburg aan de Haringhaven in

vloeibare afvalstoffen van zee-, binnen-

IJmuiden, op de Invotis-II

vaart- en riviercruiseschepen inzamelen.” De scheepvaart produceert volgens

we onze eigen schepen, anders zetten we

wel zee- als binnenvaartschepen kunnen

Van Mullem gemiddeld zo’n zestig tot

vrachtwagens in.”

reinigen.

zeventig afvalstromen. Voorbeelden zijn

Bek & Verburg heeft zo’n vijftig medewer-

oliehoudende fracties uit de machine-

kers in dienst. Naast het hoofdkantoor in

Invotis-II

kamer, organisch afval uit de kombuis,

Rotterdam-Botlek zijn er ook vestigingen

In Zeehavens Amsterdam schat Van

verpakkingen, verf­restanten, accu’s, lege

in Dordrecht, Moerdijk, Den Helder, Sche-

Mullem­dat zijn bedrijf inmiddels bij zo’n

drums, metalen, glas en frisdrankblikjes.

veningen, Amsterdam en IJmuiden. Aan

vijftig procent van alle binnenkomende

Daarnaast richt Bek & Verburg zich ook op

de Coenhaven, waar Bek & Verburg een

zee- en binnenvaartschepen het afval

bijzonder en gevaarlijk afval. “Voorbeelden

eigen overslag- en recyclingdepot heeft,

inzamelt, scheidt, bewerkt en naar de

hiervan zijn fosfide, dat wordt gebruikt

werken acht medewerkers, in IJmuiden

eindverwerkers brengt. “In het Noordzee-

bij het ontgassen van zeecontainers,

gaat het om drie personeelsleden.”Vanuit

kanaalgebied varen we met drie vaste

scheepsnood­signalen en medicijnen.

deze twee locaties bedienen we ook de

schepen. Een daarvan is de Invotis-II met

Over­igens doen we veel meer dan alleen

havens van Velsen-Noord, Beverwijk en

een multifunctionele, hydraulische kraan.

inzamelen, sorteren en wegbrengen. We

Zaanstad.” Bek & Verburg heeft in alle

Tevens is de Invotis II speciaal ingericht

adviseren bedrijven ook over milieuzorg-

Nederlandse havens een vloot van twintig

voor het transport van gevaarlijke stoffen.”

systemen.”

schepen, waaronder tien moderne kraan-

De andere twee vaartuigen zijn de Beta-

schepen. Deze kranen kunnen zowel open

cura en Rijnland.

Heel Zeehavens Amsterdam

als gesloten containers van maximaal

Bek & Verburg kocht de Invotis–II in

Na het inzamelen en sorteren van

12 ton verplaatsen. Daarnaast beschikt

oktober 2009. Het schip is 42 meter lang, 9

scheepsafval, zorgt Bek & Verburg voor

het bedrijf over speciale duwbakken en

meter breed en kan 800 m³ aan afvalstof-

het transport naar de gespecialiseerde

opslagschepen voor ladingresten en

fen vervoeren. “Uniek is de multifunctio­

afvalverwerkingsbedrijven. “In deze regio

schadepartijen. Ook bezit Bek & Verburg

nele hydraulische kraan van 23 meter,”

leveren we aan bedrijven als SITA, Van

vier schoonmaakschepen die met mobiele

zegt Piet Dekker, oud-havenmeester van

Gansewinkel, EMR, Huisvuilcentrale Alk-

reinigingsapparatuur, hogedrukunits en

Zeehaven IJmuiden NV die tegenwoordig

maar en MAIN. Waar mogelijk gebruiken

vacuümsystemen de laadruimen van zo-

als adviseur aan het bedrijf verbonden

32 Zeehavens Amsterdam Oktober 2010

www.amports.nl


is. “Het schip vaart met zwavelarme dieselmotoren, waardoor de uitstoot van roetdeeltjes is gedaald van 1.000 naar 10 ppm.” In de andere zeehavens­varen nog drie identieke zusterschepen van de Invotis-II rond. Mentaliteitsverandering nodig Het aanscherpen van de zogeheten Haven Afvalstoffen Plannen voor de Europese zeehavens, heeft volgens Van Mullem nog niet geleid tot een drastische verhoging

De Invotis II heeft een multifuctionele, hydraulische kraan van 23 meter

van het afvalaanbod van zeeschepen. “Ik zeg wel eens gekscherend: de oceanen

het scheepsafval kan worden hergebruikt.

als in de binnenvaart. En we willen onze

en het buitenland zijn mijn grootste

Slechts zeven procent is niet te recyclen,

dienstverlening verbeteren. Bijvoorbeeld

concurrenten. Hoewel inmiddels alle

zoals zware metalen, fosfide of vuurwerk

door te onderzoeken of we een koppeling

grote zeehavens in Nederland en de EU

voor nood- en sein­middelen.”

kunnen maken tussen de elektronische

over goede Haven Ontvangst Installaties

Bek & Verburg heeft de nodige plannen

berichten over scheepsafval in Portbase

(HOI) beschikken, hebben veel reders

in Zeehavens Amsterdam. “We hebben

en ons eigen planningsysteem. Dat zou

nog altijd de neiging afval over boord te

goede contacten met Zeehaven IJmuiden

een enorme efficiëntieslag­betekenen

gooien, of om uit te wijken naar landen

NV en Haven Amsterdam. Natuurlijk willen

voor alle partijen.”

waar men het niet zo nauw neemt met de

we ons aandeel in Zeehavens Amsterdam

milieurichtlijnen. Het overgrote deel van

verder verhogen, zowel bij zeeschepen

BS

www.bek-verburg.nl

Advertentie

Werk voor de boeg SWA Havens is de havenpool: een vaste ploeg gemotiveerde krachten die inzetbaar zijn op piekmomenten, 24 uur per dag. Meer weten? T (020) 680 26 11 of kijk op onze site. SWA Havens Nieuwe Hemweg 10 E info-havens@weetvanwerken.nl

H AV E N S

weetvanwerken.nl

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 33


adv


L og i st i eke d i enstverlen i ng MEO goed vertegenwoordigd in Zeehavens Amsterdam

Veel meer dan alleen aardappelen Logistiek dienstverlener MEO is in Beverwijk vooral bekend door de export van pootaardappelen. Jaarlijks verscheept de onderneming zo’n 120.000 ton vanuit deze haven. Maar MEO doet veel meer, zoals de op- en overslag van akkerbouwgewassen, groente en fruit, cacao, hout, staal, cellulose, bulkgoed en containers.

“Wij hebben veel eigen projecten en dat levert de nodige expertise op,” zegt havenmanager John de Boer van MEO. “Onze werknemers zijn daarom overal inzetbaar.” MEO staat voor MEdemblik En Omstreken en werd in de Tweede Wereldoorlog opgericht als Transportbond Medemblik voor het vervoer van agrarische producten. In 1980 ging de transportbond over in MEO Dienstverleningen BV. Zeehavens Amsterdam Tegenwoordig werken er ongeveer 120 mensen in vaste dienst. Het hoofdkantoor staat nog altijd in Medemblik. Daarnaast

MEO slaat naast pootaardappelen nog een groot aantal andere producten op- en over

heeft de onderneming sinds 2006 een meerderheidsbelang in Amsterdam Cold-

Topdrukte

Velserkade

store Solutions BV (ACS) in Amsterdam

Het detacheren van personeel komt

Voor de derde locatie aan de Velserkade

Westpoort. Voorts beschikt MEO over drie

vooral voor tijdens topdrukte bij de

heeft MEO grootse plannen. In 2009 is de

vestigingen in Beverwijk en Velsen-Noord.

export, zoals het aardappelseizoen

onderneming hier gestart met een con-

In Beverwijk zit het stuwadoorsbedrijf aan

tussen oktober en januari. Werknemers

tainerterminal, inclusief containerkraan

de Noorderkade, in Velsen-Noord aan de

kunnen een bepaalde periode voor Tata

en reach stacker. “We maken al vanaf de

Velserkade en – sinds 2004 – op bedrijfs-

Steel werken dat sinds 1997 vaste klant

jaren tachtig gebruik van deze kade van-

terrein De Grote Hout. De totale loods-

van MEO is. Andere bedrij­ven die tijdelijk

wege de perfecte ligging,” stelt havenma-

ruimte is deels mechanisch gekoeld.

MEO-medewerkers in dienst hebben, zijn

nager De Boer. “De kade heeft een lengte

De werkzaamheden bestaan uit stuwa-

onder andere Steinweg Amsterdam en

van achthonderd meter en de diepgang

doorsactiviteiten en uit het detacheren

VCK.

bedraagt twaalf meter. Over enige tijd

van werknemers. De Boer: “We zijn zeker

Bedrijfsterrein De Grote Hout doet dienst

komen er nieuwe loodsen voor de op- en

geen uitzendbureau en zetten geen

als op- en overslagterrein voor staalpro­

overslag van goederen als maïszetmeel

mensen in voor specifieke functies. Zij

duc­ten van Tata Steel. MEO heeft De

en ­aardappelen. Wij verzorgen ook de

kunnen bijvoorbeeld eerst aan de slag als

Grote Hout voor de gemeente Velsen

hele gang van zaken daaromheen, zoals

productiemedewerker bij een fabrikant,

in beheer en gebruikt het terrein deels

de documentatie, en kunnen klanten een

en daarna voor een bepaalde periode als

voor grootschalige projecten. Zo heeft

totaalpakket aanbieden.” Het complex

vorkheftruckchauffeur. Onze medewerkers

de o ­ nderneming in 2005-2006 de op- en

van 7.500 m² moet dit najaar klaar zijn en

zijn als het ware van alle markten thuis.

overslag geregeld van 22.000 buizen

zal volgens De Boer de positie van MEO

Iedereen wordt intern in veiligheid ge-

van 20 ton per stuk, bestemd voor een

verder versterken.

schoold en kan opleidingen en cursussen

gastransportleiding tussen Nederland en

volgen.”

Groot-Brittannië.

PvH www.meo.nl

www.amports.nl

Zeehavens Amsterdam Oktober 2010 35


adv

Connecting West Africa with Europe, Asia, South America and South Africa. TEMA - LOMÉ - LAGOS - DOUALA - LIBREVILLE - POINTE NOIRE - CABINDA - SOYO - MATADI - BOMA - LUANDA - LOBITO - NAMIBE For bookings please contact NileDutch Agencies bv - Westblaak 97 - 3012 KG Rotterdam - The Netherlands Phone: +31 10 206 64 00 - Fax: +31 10 206 64 99 - info@niledutchagencies.com - www.niledutch.com

Zeehavens Amsterdam no. 5 2010  

Zeehavens Amsterdam no. 5 2010

Zeehavens Amsterdam no. 5 2010  

Zeehavens Amsterdam no. 5 2010

Advertisement