Page 1

Warzywa Sady Jagodniki

2018

Schematy nawoĹźenia i ochrony


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony brokuła Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha Legenda: nawozy dolistne

Agravita® Mn FAST 1-2 zabiegi po 0,3- 0,5 kg/ha

fungicydy insektycydy herbicydy

Agravita® Cu FAST 1-2 zabiegi po 0,3 kg/ha Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha Agravita® Complete FAST 2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Galaxy 2-4 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® B FAST 3 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

* stosowany jako dodatek

Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 2x Signum 33 WG 1,0 kg/ha 3x Luna Experience 400 SC 0,9 l/ha 1x

Pyrinex 480 EC 0,9 l/ha 1x

Movento 100 SC 0,75 l/ha 2x + Agravita® Aktivator 0,5%

Bulldock 025 EC 0,2-0,4 l/ha 2x

Proteus 110 OD 0,75 l/ha 2x Spintor 240 SC 0,2-0,4 l/ha 3x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 2x

Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

po wysadzeniu rozsady

wzrost wegetatywny 4-8 liści

wzrost i formowanie róży

dojrzewanie

PROGRAM OCHRONY

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG 2,0 kg/ha 3x


Preparaty do ochrony brokuła

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Luna Experience 400 SC

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,9 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

metalaksyl-M 38,8 g/kg mankozeb 640 g/kg

2,0 kg/ha

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,0 kg/ha

Nazwa

Czerń krzyżowych

Sucha zgnilizna Zgnilizna Bielik krzyżowych kapustnych twardzikowa

Max w sezonie

Karencja

układowe

1x

14 dni

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

3x

28 dni

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

14 dni

układowe

3x

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signum 33 WG

zapobiegawcze, interwencyjne

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Substancja czynna

Działanie na roślinie

Mszyca kapuściana

Bielinek rzepnik

Tantniś krzyżowiaczek

Pchełki

Max w sezonie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dawka

Działanie na szkodniki

Karencja

kontaktowe

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

14 dni

Movento 100 SC

spirotetramat 100 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

3 dni

Proteus 110 OD

tiachlopryd 100 g/l deltametryna 10 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Pyrinex 480 EC

chloropiryfos 480 g/l

0,9 l/ha

Spintor 240 SC

spinosad 240 g/l

0,2-0,4 l/ha

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

układowe

kontaktowe, kontaktowe, żołądkowe, gazowe wgłębne kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

2x

14 dni

1x

21 dni

3x

3 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe, wgłębne

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

Agil-S 100 EC

propachizafop-P 100 g/l

0,5-1,5 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

28 dni

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g/l

3,5 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

35 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony buraka ćwikłowego Agravita® Aktiv 48 2 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® Aktiv 70 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha Legenda:

Agravita® B FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha nawozy dolistne

insektycydy

Agravita® Zn FAST 1-2 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

herbicydy

Agravita® Molibden 39,5% 50-70 g/ha Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Molibden 39,5% 50-70 g/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha Agravita® Ca FAST 1-2 zabiegi po 1-2 kg/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Mn FAST 1-2 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

fungicydy

Agravita® Galaxy 1-3 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

Dithane Neo Tec 75 WG 2,0 kg/ha 4x Topsin M 500 SC 1,2 l/ha 1x Signum 3,5 WG 1,0 kg/ha 2x

PROGRAM OCHRONY

Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha 3x Yamato 303 SE 0,4 l/ha 1x Banjo 500 SC 0,4 l/ha 1x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 1x Agil-S 0,5-1,5 l/ha Betanal MAXXPRO 209 OD 1,25-1,5 l/ha (trzykrotnie w odstępach 5-10-dniowych) Goltix-S 700 SC Pierwszy zabieg: 2,0 l/ha (po siewie) Następny zabieg: 2,0 l/ha (w fazie liścieni)

wschody

1 liść właściwy

4 liście właściwe

6-8 liści właściwych

zakrywanie rzędów


Preparaty do ochrony buraka ćwikłowego

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Banjo 500 SC

fluazynam 500 g/l

0,4 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

7 dni

Dithane Neo Tec 75 WG

mankozeb 750g/kg

2 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

4x

30 dni

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,8 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

7 dni

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy 500 g/l

1,2 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

1x

3 dni

Yamato 303 SE

tiofanat metylu 233 g/l tetrakonazol 70 g/l

0,4 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

Nazwa

Alternarioza

Mączniak prawdziwy

Chwościk

Zgnilizna Max w sezonie twardzikowa

Karencja

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signum 33 WG

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1x

układowe

35 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Mospilan 20 SP

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

pchełka burakowa

drobnica burakowa

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Max w sezonie

Karencja

1x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Działanie na roślinie

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Agil-S

propachizafop-P 100 g/l

0,5-1,5 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

28 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3x

nie dotyczy

2x

nie dotyczy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Betanal MAXXPRO 209 OD

desmedifam 47 g/l etofumesat 75 g/l lenacyl 27 g/l fenmedifam 60 g/l

1,25-1,5 l/ha

doglebowe, nalistne

C1 - inhibitory fotosystemu II N - inhibitory syntezy lipidów

Goltix-S 700 SC

metamitron 700 g/l

2,0 l/ha

doglebowe, nalistne

C1 - inhibitory fotosystemu II

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony cebuli Agravita® Mn FAST 1-2 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® Zn FAST 1-2 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha Agravita® Cu FAST 2 zabiegi po 0,3 kg/ha

Legenda:

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha nawozy dolistne

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi po 1-3 kg/ha

fungicydy

Agravita® Galaxy 3 zabiegi po 2-4 l/ha

insektycydy

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

herbicydy

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

azoksystrobina + chlorotalonil Luna Experience 400 SC 0,5 l/ha 2x Fandango 200 EC 1,0-1,25 l/ha 4x Switch 62,5 WG 1,0 kg/ha 3x Cabrio Duo 112 EC 2,0-2,5 l/ha 3x

* stosowany jako dodatek

Signum 33 WG 1,0 kg/ha 3x Infinito 687,5 SC 1,6 l/ha 3x

PROGRAM OCHRONY

Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 1x Inter Optimum 72,5 WP 2,0-2,5 kg/ha 3x Bulldock 025 EC 0,2 l/ha 2x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 3x Spintor 240 SC 0,3-0,4 l/ha 3x Pendigan 330 EC 0,5-0,7 l/ha 3x + Alliacine 400 EC 0,5-1,5 l/ha 3x

Pendigan 330 EC 2,0 l/ha + Roundup 360 PLUS 1,25 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Fazor 80 SG 4,0 kg/ha

Lampart 05 EC 0,75-3,0 l/ha + Oleo 84 EC 1,0-1,5 l/ha Boxer 800 EC 2 zabiegi po 2,0 l/ha Goal 480 SC 2 zabiegi po 0,05 l/ha Cliophar 300 SL 0,3-0,4 l/ha Emblem 20 WP 2x 0,2-0,5 kg/ha

siew

kiełkowanie, wschody

faza 3-5 liści

wzrost wegetatywny

intensywny przyrost masy cebuli

łamanie się szczypioru


Preparaty do ochrony cebuli

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Amistar Opti 480 SC

azoksystrobina 80 g/l chlorotalonil 400 g/l

2,0-2,5 l/ha

zapobiegawcze

Cabrio Duo 112 EC

dimetofmorf 72 g/l piraklostrobina 40 g/l

2,0-2,5 l/ha

Karencja

wgłębne, układowe

2x

14 dni

zapobiegawcze

wgłębne, układowe

3x

7 dni

mankozeb 750g/kg

2,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

4x

30 dni

Fandango 200 EC

protiokonazol 100 g/l fluoksastrobina 100 g/l

1,0-1,25 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

4x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gwarant 500 SC

chlorotalonil 500 g/l

2,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Infinito 687,5 SC

chlorowodorek propamokarbu 625 g/l fluopikolid 62,5 g/l

1,6 l/ha

zapobiegawcze

wgłębne, układowe

3x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inter Optimum 72,5 WP

mankozeb 680 g/kg cymoksanil 45 g/kg

2,0-2,5 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luna Experience 400 SC

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

metalaksyl-M 38,8 g/kg mankozeb 640 g/kg

2,5 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

3x

28 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

1x

21 dni

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

3x

14 dni

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

14 dni

Dithane Neo Tec 75 WG

Mączniak rzekomy

Alternarioza

Zgnilizna szyjki

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Max w sezonie

Nazwa

Stemphylium

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Karate Zeon 050 CS

lambda-cyhalotryna 50 g/l

0,12 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

Spintor 240 SC

spinosad 240 g/l

0,3-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

Nazwa

Wciornastek tytoniowiec

Śmietka cebulanka

Chowacz szczypiorak

Wgryzka szczypiorka

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Max w sezonie

Karencja

kontaktowe

2x

3 dni

kontaktowe

2x

7 dni

3x

14 dni

3x

7 dni

kontaktowe, wgłębne, układowe kontaktowe, wgłębne, układowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

propachizafop-P 100 g/l

0,6-1,5 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

28 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alliacine 400 EC

chloroprofam 400 g/l

3,0-5,0 l/ha

doglebowe, nalistne

K2 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

nie dotyczy

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800 g/l

3,0-4,0 l/ha

doglebowe, nalistne

N - inhibitory syntezy lipidów

2x

nie dotyczy

Cliophar 300 SL

chlopyralid 300 g/l

0,3-0,4 l/ha

nalistne

O - syntetyczne auksyny

1x

nie dotyczy

Emblem 20 WP

bromoksynil 200 g/kg

0,2-0,5 kg/ha

nalistne

C3 - Inhibitory fotosystemu II

2x

30 dni

Goal 480 SC

oksyfluorofen 480 g/l

0,05 l/ha

nalistne

E - inhibitory enzymu PPO

2x

nie dotyczy

Lampart 05 EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

0,75-3,0 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

30 dni

Pendigan 330 EC

pendimetalina 330 g/l

0,5-0,37 l/ha, 2,0 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

nie dotyczy

Roundup 360 Plus

glifosat 360 g/l

1,25-1,8 l/ha

nalistne

G - inhibitory enzymu syntazy EPSP

1x

nie dotyczy

Nazwa

Agil-S 100 EC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony fasoli szparagowej

Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

Legenda:

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha nawozy dolistne

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Cu FAST 2 zabiegi po 0,3 kg/ha

fungicydy

Agravita® Fe FAST 0,5-1 kg/ha

insektycydy

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

herbicydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Potasowa FAST 2-3 kg/ha Agravita® Ca FAST 1-3 kg/ha Agravita® Galaxy 3 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Molibden 39,5% 50-100 g/ha Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

* rejestracja w fasoli ** stosowany jako dodatek

azoksystrobina + chlorotalonil Switch 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha 2x Gwarant 500 SC 2,0 l/ha* 1x Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 2x

PROGRAM OCHRONY

Kaptan Zawiesinowy 50 WP 1,2 kg/ha 2x Miedzian 50 WP 3,0 kg/ha 2x Luna Sensation 500 SC 0,6-0,8 l/ha Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha* 2x Command 480 EC 0,2 l/ha + Inger 0,5 l/ha**

Basagran 480 SL 2 x 1,25 l/ha* + Oleo 84 EC 1,5 l/ha Lampart 05 EC 1,0-3,0 l/ha* + Oleo 84 EC 1,0-1,5 l/ha

siew, kiełkowanie, wschody

faza 3-5 liści

wzrost wegetatywny przed kwitnieniem

kwitnienie

zawiązywanie i formowanie się strąków

dojrzewanie


Preparaty do ochrony fasoli szparagowej

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Amistar Opti 480 SC

azoksystrobina 80 g/l chlorotalonil 400 g/l

2-2,5 l/ha

zapobiegawcze

Gwarant 500 SC

chlorotalonil 500 g/l

2,0 l/ha

kaptan 50%

1,2 kg/ha

Nazwa

................................................................................................................................................................................................................................................................................... zgnilizna twardzikowa

Max w sezonie

Karencja

wgłębne, układowe

2x

14 dni

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

35 dni

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

14 dni

antraknoza

szara pleśń

bakterioza obwódkowa

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kaptan Zawiesiony 50 WP

................................................................................................................................................................................................................................................................................... fluopyram 250 g/l trifloksystrobina 250 g/l

0,6-0,8 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

Miedzian 50 WP

miedź w postaci tlenochlorku miedz 50% (500g Cu/kg)

3,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

7 dni

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,8-1,0 kg/ha

kontaktowe, wgłębne

2x

Luna Sensation 500 SC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Switch 62,5 WG

zapobiegawcze, interwencyjne

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,15 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

Nazwa

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe, wgłębne, układowe

2x

14 dni

Mszyce

Wciornastki

Strąkowiec fasolowy

Śmietki

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

Basagran 480 SL

bentazon 480 g/l

1,25 l/ha

nalistne

C3 - Inhibitory fotosystemu II

1x

nie dotyczy

Command 480 EC

chlomazon 480 g/l

0,2 l/ha

doglebowe

F4 - inhibitory syntezy barwników

1x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lampart 05 EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

1,0-3,0 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

40 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony grochu zielonego

Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

Legenda:

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha nawozy dolistne

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Cu FAST 2 zabiegi po 0,3 kg/ha

fungicydy

Agravita® Fe FAST 0,5-1 kg/ha

insektycydy

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

herbicydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Potasowa FAST 2-3 kg/ha Agravita® Ca FAST 1-3 kg/ha Agravita® Galaxy 3 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Molibden 39,5% 50-100 g/ha Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

* rejestracja w grochu ** stosowany jako dodatek

azoksystrobina + chlorotalonil Switch 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha 2x Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 2x

PROGRAM OCHRONY

Gwarant 500 SC 2,0 l/ha 1x Signum 33 WG 1,0 kg/ha 1x Luna Sensation 500 SC 0,6-0,8 l/ha 2x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha* 2x Proteus 110 OD 0,75 l/ha* 2x Decis Mega 0,15 l/ha 2x Stallion 363 CS 3 l/ha* + Inger 0,5 l/ha**

Basagran 480 SL 2,0 l/ha + Oleo 84 EC 1,5 l/ha Lampart 05 EC 0,75-3 l/ha* + Oleo 84 EC 1,0-1,5 l/ha Agil-S 100 EC 0,6-1,5 l/ha

siew, kiełkowanie, wschody

faza 3-5 liści

wzrost wegetatywny przed kwitnieniem

kwitnienie

zawiązywanie i formowanie się strąków

dojrzewanie


Preparaty do ochrony grochu zielonego

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Amistar Opti 480 SC

azoksystrobina 80 g/l chlorotalonil 400 g/l

2,0-2,5 l/ha

zapobiegawcze

Gwarant 500 SC

chlorotalonil 500 g/l

2,0 l/ha

fluopyram 250 g/l trifloksystrobina 250 g/l

0,6-0,8 l/ha

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

Nazwa

Zgnilizna twardzikowa

Max w sezonie

Karencja

wgłębne, układowe

2x

14 dni

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

35 dni

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

7 dni

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

14 dni

1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

14 dni

0,8-1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

Szara pleśń

Mączniak prawdziwy

Askochytoza

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luna Sensation 500 SC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2x

15 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Substancja czynna

Działanie na roślinie

mszyce

strąkowiec grochowy

śmietka glebowa

śmietka Max w sezonie kiełkówka

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dawka

Działanie na szkodniki

Karencja

kontaktowe

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,15 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

2x

14 dni

Proteus 110 OD

tiachlopryd 100 g/l deltametryna 10 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Agil-S 100 EC

Basagran 480 SL

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

propachizafop-P 100 g/l

0,6-1,5 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

28 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

bentazon 480 g/l

2,0 l/ha

nalistne

C3 - Inhibitory fotosystemu II

1x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lampart 05 EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

0,75-3,0 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

40 dni

Stallion 363 CS

chlomazon 30 g/l pendimetalina 333 g/l

3,0 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli F4 - inhibitory syntezy barwników

1x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony kalafiora Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Mn FAST 1-2 zabiegi po 0,3- 0,5 kg/ha nawozy dolistne

Agravita® Cu FAST 1-2 zabiegi po 0,3 kg/ha

fungicydy insektycydy herbicydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha Agravita® Complete FAST 2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Galaxy 2-4 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® B FAST 3 zabiegi po 1-2 kg/ha

Legenda:

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

* stosowany jako dodatek

azoksystrobina + chlorotalonil Luna Experience 400 SC 0,9 l/ha 1x Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 2x Signum 33 WG 1,0 kg/ha 3x

PROGRAM OCHRONY

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG 2,0 kg/ha 3x Movento 100 SC 0,75 l/ha 2x + Agravita® Aktivator 0,5% Proteus 110 OD 0,75 l/ha 2x Spintor 240 SC 0,2-0,4 l/ha 3x Pyrinex 480 EC 0,9 l/ha 1x Bulldock 025 EC 0,2-0,4 l/ha 2x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 2x Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha* Rego 500 SC 2,0 l/ha

po wysadzeniu rozsady

wzrost wegetatywny 4-8 liści

wzrost i formowanie główki

dojrzewanie


Preparaty do ochrony kalafiora

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

azoksystrobina 80 g/l, chlorotalonil 400 g/l

2,0-2,5 l/ha

zapobiegawcze

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,9 l/ha

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

metalaksyl-M 38,8 g/kg mankozeb 640 g/kg

Nazwa

Amistar Opti 480 SC

Luna Experience 400 SC

Max w sezonie

Karencja

wgłębne, układowe

2x

14 dni

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

14 dni

1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

3x

14 dni

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

21 dni

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

1,0 kg/ha

Czerń krzyżowych

Bielik krzyżowych

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3x

28 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Bulldock 025 EC

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

mszyca kapuściana

śmietka kapuściana

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

14 dni

bielinki

mączliki

Max w sezonie

Karencja

2x

3 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

Movento 100 SC

spirotetramat 100 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

3 dni

Proteus 110 OD

tiachlopryd 100 g/l deltametryna 10 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

14 dni

Pyrinex 480 EC

chloropiryfos 480 g/l

0,9 l/ha

Spintor 240 SC

spinosad 240 g/l

0,2-0,4 l/ha

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe, kontaktowe, żołądkowe, gazowe wgłębne kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, wgłębne

1x

21 dni

3x

3 dni

Rego 500 SC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na chwasty

Działanie na roślinie

Max w sezonie

Karencja

metazachlor 500 g/l

2,0 l/ha

doglebowe, nalistne

K3 - Inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

1x

nie dotyczy

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g/l

1,75 l/ha

1x

35 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony kapusty głowiastej Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Mn FAST 0,5 kg/ha

nawozy dolistne

Agravita® Mn FAST 0,5 kg/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-70 g/ha

fungicydy insektycydy

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Legenda:

Agravita® Molibden 39,5% 30-70 g/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

herbicydy

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi 1-3 kg/ha Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

* stosowany jako dodatek

Signum 33 WG 0,75-1,0 kg/ha 3x

Luna Experience 400 SC 0,9 l/ha 1x

Amistar 250 SC 0,8 l/ha 3x Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 2x

Topsin M 500 SC 1,0 l/ha 1x

Proteus 110 OD 0,75 l/ha 2x

Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 2x

Karate Zeon 050 CS 0,12 l/ha 2x

Pirimor 500 WG 0,3-0,45 kg/ha 1x

Decis Mega 50 EW 0,15 l/ha 2x

Steward 30 WG 0,1-0,12 kg/ha 3x

Bulldock 025 EC 0,2-0,4 l/ha 2x

Coragen 200 SC 75-125 ml/ha 2x

PROGRAM OCHRONY

Previcur Energy 840 SL 250 ml + 20 l wody na 1000 l podłoża

Movento 100 SC 0,75 l/ha 2x + Agravita® Aktivator 0,5% Spintor 240 SC 0,2-0,4 l/ha 3x Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Lampart 05 EC 0,75-3,0 l/ha + Oleo 84 EC 1,0-1,5 l/ha Rego 500 SC 2,0 l/ha

po wysadzeniu rozsady

faza 5-8 liści

tworzenie i rozwój liści

wzrost i rozwój główki

zbiór


Preparaty do ochrony kapusty głowiastej

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Czerń krzyżowych

Bielik Sucha zgnilizna Zgnilizna krzyżowych kapustnych twardzikowa

Max w sezonie

Karencja

3x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

azoksystrobina 250 g/l

0,8 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,9 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

21 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

0,75-1,0 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy 500 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

1x

3 dni

Amistar Opti 250 SC Luna Experience 400 SC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Bulldock 025 EC Coragen 200 SC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

chlorantraniliprol 200 g/l 75-125 ml/ha

Mszyca kapuściana

Bielinek rzepnik

Tantniś krzyżowiaczek

Pchełki

Max w sezonie

Karencja

kontaktowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, wgłębne

2x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe

2x

7 dni

kontaktowe, wgłębne, układowe

2x

14 dni

2x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,15 l/ha

Karate Zeon 050 CS

lambda-cyhalotryna 50 g/l

0,12 l/ha

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

Movento 100 SC

spirotetramat 100 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

Pirimor 500 WG

pirymikarb 500 g/kg

0,3-0,45 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe, gazowe

układowe

1x

3 dni

Proteus 110 OD

tiachlopryd 100 g/l deltametryna 10 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

7 dni

kontaktowe, wgłębne

3x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe

3x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spintor 240 SC

spinosad 240 g/l

0,2-0,4 l/ha

Steward 30 WG

indoksakarb 300 g/kg

0,1-0,12 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... HERBICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

Lampart 05 EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

0,75-3,0 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

28 dni

Rego 500 SC

metazachlor 500 g/l

2,0 l/ha

doglebowe, nalistne

K3 - Inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

1x

28 dni

pendimetalina 455 g/l

1,75 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

35 dni

Stomp Aqua 455 CS

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony marchwi Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® B FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha Legenda:

Agravita® Cu FAST 0,3 kg/ha

Agravita® Cu FAST 0,3 kg/ha

nawozy dolistne fungicydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

insektycydy

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

herbicydy

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Ca FAST 1-2 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Ca FAST 1-2 kg/ha Agravita® Galaxy 3 zabiegi po 2-4 l/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Zn FAST 3 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

azoksystrobina + chlorotalonil

* stosowany jako dodatek

Luna Experience 400 SC 0,75 l/ha 2x Zato 50 WG 0,25 kg/ha 2x Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 2x

PROGRAM OCHRONY

Banjo 500 SC 0,2 l/ha 2x Gwarant 500 SC 2 l/ha 1x Signum 33 WG 0,75-1,0 l/ha 2x Topsin 500 SC 1,2 l/ha 1x Decis Mega 50 EW 0,15 l/ha 2x Proteus 110 OD 0,75 l/ha 2x Racer 250 EC 2,0-3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Boxer 800 EC 2 zabiegi x 2,0 l/ha Sencor Liquid 600 SC 0,5 l/ha (2 zabiegi x 0,25 l/ha)

Command 480 SC 0,2 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Lampart 05 EC 0,75-3,0 l/ha + Oleo 84 EC 1,0-1,5 l/ha Agil-S 100 EC 0,6-1,5 l/ha

po siewie

faza 2-4 liści

wzrost wegetatywny (rozwój liści właściwych)

wzrost i formowanie korzenia

dojrzewanie (przyrost masy korzeniowej)


Preparaty do ochrony marchwi

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Nazwa

Amistar Opti 480 SC

Banjo 500 SC

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

azoksystrobina 80 g/l, chlorotalonil 400 g/l

2,0-2,5 l/ha

zapobiegawcze

fluazynam 500 g/l

0,2 l/ha

chlorotalonil 500 g/l

2,0 l/ha

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Alternarioza naci

Mączniak prawdziwy

Zgnilizna twardzikowa

Czarna plamistość

Max w sezonie

Karencja

wgłębne, układowe

2x

14 dni

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

7 dni

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gwarant 500 SC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,75 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

7 dni

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

0,75-1,0 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

trifloksystrobina 500 g/l

0,25 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, wgłębne

Luna Experience 400 SC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zato 50 WG

2x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,15 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Proteus 110 OD

tiachlopryd 100 g/l deltametryna 10 g/l

0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Nazwa

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Połyśnica marchwianka

Bawełnica topolowomarchwiowa

Max w sezonie

Karencja

kontaktowe

2x

7 dni

układowe

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Agil-S 100 EC

propachizafop-P 100 g/l

0,6-1,5 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

28 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800 g/l

2,5-3,5 l/ha

doglebowe, nalistne

N - inhibitory syntezy lipidów

2x

80 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... Lampart 05 EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

1,0-3,0 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

40 dni

Racer 250 EC

flurochloridon 250 g/l

2,0-3,0 l/ha

doglebowe

F1 - inhibitory syntezy barwników

1x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sencor Liquid 600 SC

metrybuzyna 600 g/l

0,25 l/ha

doglebowe, nalistne

C1 - inhibitory fotosystemu II

2x

60 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony ogórka gruntowego Agravita® Aktiv 48 2 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® Aktiv 70 2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® Fe FAST 0,5-1 kg/ha

nawozy dolistne fungicydy

Agravita® Fe FAST 0,5-1 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

insektycydy

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

herbicydy

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi po 2-4 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Galaxy 3 zabiegi po 2-4 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Legenda:

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

Ranman Top 160 SC 0,5 l/ha 6x

* stosowany jako dodatek

Inter Optimum 72,5 WP 2,5-3,0 kg/ha 3x Infinito 687,5 SC 1,6 l/ha 2x

Gwarant 500 SC 2,0 l/ha 1x Miedzian 50 WP 2,5-3,0 kg/ha 3x Cabrio Duo 112 EC 2,0-2,5 l/ha 3x Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 3x Bulldock 025 EC 0,2-0,4 l/ha 2x Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 3x

siew

kiełkowanie, wschody

faza 2-5 liści właściwych

intensywny wzrost wegetatywny

kwitnienie i zawiązywanie owoców

owocowanie i dojrzewanie

PROGRAM OCHRONY

Mildex 711,9 WG 2,5 kg/ha 2x


Preparaty do ochrony ogórka gruntowego

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Mączniak rzekomy

Mączniak prawdziwy

Parch dyniowatych

Max w sezonie

Karencja

3x

1 dzień

Cabrio Duo 112 EC

dimetofmorf 72 g/l piraklostrobina 40 g/l

2,0-2,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, wgłębne, układowe

Gwarant 500 SC

chlorotalonil 500 g/l

2,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

3 dni

Infinito 687,5 SC

chlorowodorek propamokarbu 625 g/l fluopikolid 62,5 g/l

1,6 l/ha

zapobiegawcze

wgłębne, układowe

2x

3 dni

mankozeb 680 g/kg cymoksanil 45 g/kg

2,5-3,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

3 dni

Mildex 711,9 WG

fosetyl glinowy 667 g/kg fenamidon 44 g/kg

2,5 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

3 dni

Miedzian 50 WP

miedź w postaci tlenochlorku miedz 50% (500g Cu/kg)

2,5-3,0 kg/ha

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

3x

3 dni

cyjazofamid 160 g/l

0,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

6x

3 dni

Inter Optimum 72,5 WP

Scorpion 325 SC

Ranman Top 160 SC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

zapobiegawcze

3x

kontaktowe

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Bulldock 025 EC

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

Wciornastki

Zmieniki

Śmietka kiełkówka

Śmietka glebowa

Max w sezonie

Karencja

2x

3 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

3x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Stomp Aqua 455 CS

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Działanie na roślinie

Max w sezonie

Karencja

pendimetalina 455 g/l

1,75 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

2x

42 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony pietruszki Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® Zn FAST 0,3-0,5 kg/ha

nawozy dolistne fungicydy

Agravita® Fe FAST 0,5-1 kg/ha

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Legenda:

Agravita® Molibden 39,5% 30-70 g/ha

insektycydy herbicydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi 1-3 kg/ha Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

* rejestracja w pietruszce nasiowej ** stosowany jako dodatek

Luna Experience 400 SC 0,75 l/ha 2x Signum 33 WG 0,75 kg/ha 2x Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha 3x

PROGRAM OCHRONY

Banjo 500 SC 0,2 l/ha 2x Polyversum WP 0,1-0,2 kg/ha 4x Dithane Neo Tec 75 WG 2,0 kg/ha 4x Topsin 500 SC 1,2 l/ha 1x Movento 100 SC 0,45 l/ha* 2x + Agravita® Aktivator 0,5% Stomp Aqua 455 CS 1,75 l/ha + Inger 0,5 l/ha**

Racer 250 EC 2,0-3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha**

Boxer 800 EC 2 x 2,0 l/ha

Lampart 05 EC 1,0-3,0 l/ha + Oleo 84 EC 1,0-1,5 l/ha

po wysadzeniu rozsady

faza 5-8 liści

tworzenie i rozwój liści

zbiór


Preparaty do ochrony pietruszki

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Banjo 500 SC

fluazynam 500 g/l

0,2 l/ha

zapobiegawcze

Dithane Neo Tec 75 WG

mankozeb 750g/kg

2 kg/ha

Luna Experience 400 SC

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,75 l/ha

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy 500 g/l

Nazwa

Alternarioza naci

Mączniak prawdziwy

Zgnilizna twardzikowa

Czarna plamistość

Max w sezonie

Karencja

kontaktowe

2x

7 dni

zapobiegawcze

kontaktowe

4x

30 dni

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

0,75 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

0,8 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

7 dni

1,2 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

1x

układowe

28 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

spirotetramat 100 g/l

0,45 l/ha

kotaktowe, żołądkowe

układowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mszyce

Max w sezonie

Karencja

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Movento 100 SC

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Działanie na roślinie

Max w sezonie

Karencja

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800 g/l

2-4 l/ha

doglebowe, nalistne

N - inhibitory syntezy lipidów

2x

80 dni

Lampart 05 EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

1-3 l/ha

Racer 250 EC

flurochloridon 250 g/l

2,0-3,0 l/ha

doglebowe

F1 - inhibitory syntezy barwników

1x

nie dotyczy

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g/l

1,75 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

2x

42 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

40 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Legenda: nawozy dolistne fungicydy insektycydy

Agravita® Aktiv 48 2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® Zn FAST 2-3 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Cu FAST 0,3 kg/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

Agravita® Complete FAST 2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi 1-3 kg/ha

herbicydy

Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Schemat nawożenia dolistnego i ochrony pomidora gruntowego

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

Ranman TOP 160 SC 0,5 l/ha 6x Indofil 80 WP 2,0 kg/ha 5x Carial Star 500 SC 0,6 l/ha 3x

* stosowany jako dodatek

Cabrio Duo 112 EC 2,0-2,5 l/ha 3x Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG 2,25 kg/ha 3x

Inter Optimum 72,5 WP 2,4 kg/ha 3x Mildex 71,1 WG 2,0-2,5 kg/ha 2x Revus 250 SC 0,6 l/ha 3x Gwarant 500 SC 2,0 l/ha 1x

Sencor Liquid 600 SC 0,35 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Sencor Liquid 600 SC 0,35 l/ha

Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 3x Miedzian 50 WP 2,5-3,0 kg/ha 3x

Aurelit 70 WG 0,5 kg/ha

Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 1x Decis Mega 50 EW 0,15 l/ha 2x Bulldock 025 EC 0,2-0,4 l/ha 2x Inazuma 130 WG 0,2 kg/ha 1x

po wysadzeniu rozsady

wzrost wegetatywny przed kwitnieniem

kwitnienie

formowanie owoców

wzrost owoców

PROGRAM OCHRONY

Signum 33 WG 1,0-1,5 kg/ha 3x

Previcur Energy 840 SL odkażanie: 250 ml + 20 l wody na 1000 l podłoża podlewanie: 15-150 ml/100 l wody zastosowanie tylko pod osłonami


Preparaty do ochrony pomidora gruntowego

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Działanie na roślinie

Zaraza ziemniaka

Alternarioza

Antraknoza

Zgnilizna pierścieniowa

kontaktowe, wgłębne, układowe kontaktowe, wgłębne, układowe

Max w sezonie

Karencja

3x

3 dni

3x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cabrio Duo 112 EC

dimetofmorf 72 g/l piraklostrobina 40 g/l

2,0-2,5 l/ha

zapobiegawcze

Carial Star 500 SC

mandipropamid 250 g/l difenokonazo 250 g/l

0,6 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

Gwarant 500 SC

chlorotalonil 500 g/l

2,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indofil 80 WP

mankozeb 800 g/kg

2,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

5x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inter Optimum 72,5 WP

mankozeb 680 g/kg cymoksanil 45 g/kg

2,4 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

4 dni

Miedzian 50 WP

miedź w postaci tlenochlorku miedz 50% (500g Cu/kg)

2,5-3,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

3x

7 dni

Mildex 71,1 WG

fosetyl glinowy 667 g/kg 2,0-2,5 kg/ha fenamidon 44 g/kg

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

7 dni

Previcur Energy 840 SL

propamokarb w formie chlorowodorku propamokarbu 530 g/ fosetyl 310 g/l

0,15%

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

3 dni

cyjazofamid 160 g/l

0,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

6x

3 dni

Revus 250 SC

mandipropamid 250 g/l

0,6 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

3 dni

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

metalaksyl-M 38,8 g/kg mankozeb 640 g/kg

2,25 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

3x

7 dni

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

3x

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,0-1,5 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

3x

Ranman Top 160 SC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 dni

INSEKTYCYDY

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stonka Stonka ziemniaczana - ziemniaczana larwy chrząszcze

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

3 dni

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,15 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inazuma 130 WG

acetamipryd 100 g/kg lambda-cyhalotryna 30 g/kg

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

1x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

1x

14 dni

Nazwa

Mszyce

Wciornastek Max w sezonie tytoniowiec

kontaktowe, wgłębne, układowe kontaktowe, wgłębne, układowe

Karencja

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aurelit 70 WG

metrybuzyna 700 g/kg

0,5 kg/ha

doglebowe, nalistne

C1 - inhibitory fotosystemu II

1x

30 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sencor Liquid 600 SC

metrybuzyna 600 g/l

0,35 l/ha

doglebowe, nalistne

C1 - inhibitory fotosystemu II

2x

42 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ADIUWANT DOGLEBOWY Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony sałaty uprawianej w gruncie Agravita® Aktiv 48 2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Legenda:

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

nawozy dolistne

Agravita® Mikro FAST 1-2 zabiegi po 1-2 kg/ha

fungicydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

insektycydy herbicydy

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha Agravita® Potasowa FAST 2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Galaxy 3 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

Agravita® Molibden 39,5% 30-50 g/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

Luna Sensation 500 SC 0,6-0,8 l/ha 2x

* stosowany jako dodatek

Switch 62,5 WG 0,6 kg/ha 2x Signum 33 WG 1,5 kg/ha 2x Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG 1,9 kg/ha 2x

PROGRAM OCHRONY

Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 2x Cabrio Duo 112 EC 2-2,5 l/ha 3x Movento 100 SC 0,45-0,75 l/ha 2x + Agravita® Aktivator 0,5% Bulldock 025 EC 0,2-0,4 l/ha 3x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 3x Kerb 400SC 2,8-3,1 l/ha Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

po wysadzeniu rośliny

wzrost wegetatywny

wzrost i formowanie

dojrzewanie


Preparaty do ochrony sałaty uprawianej w gruncie FUNGICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Mączniak rzekomy

3x

7 dni

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Rizoktonioza Max w sezonie

Karencja

dimetofmorf 72 g/l piraklostrobina 40 g/l

2,0-2,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, wgłębne, układowe

Luna Sensation 500 SC

fluopyram 250 g/l trifloksystrobina 250 g/l

0,6-0,8 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

7 dni

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

metalaksyl-M 38,8 g/kg mankozeb 640 g/kg

1,9 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

28 dni

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

14 dni

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,5 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,6 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

Cabrio Duo 112 EC

Notatki:

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Substancja czynna

Działanie na roślinie

Mszyce

Bawełnica topolowo-sałatowa

Max w sezonie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dawka

Działanie na szkodniki

Karencja

kontaktowe

3x

3 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

1x

14 dni

Movento 100 SC

spirotetramat 100 g/l

0,45-0,75 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Kerb 400 SC

Stomp Aqua 455 CS

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Działanie na roślinie

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

propyzamid 400 g/l

2,8-3,1 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

42 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

pendimetalina 455 g/l

3,5 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony ziemniaka Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha Agravita® Aktiv 70 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha Legenda:

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Zn FAST 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha

nawozy dolistne fungicydy

Agravita® Mn FAST 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha

insektycydy

Agravita® Ziemniak 3-4 zabiegi po 3-5 kg/ha

herbicydy

Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

azoksystrobina + chlorotalonil + Indofil 80 WP 1,75 kg/ha Proxanil 2,0 l/ha + Indofil 80 WP 2,0 kg/ha (max. 4 zabiegi)

Moncut 460 SC 0,2 l/1,0 t sadzeniaka

Infinito 687,5 SC 1,2-1,6 l/ha (max. 4 zabiegi)

* stosowany jako dodatek

Inter Optimum 72,5 WP 2,0 kg/ha (max. 3 zabiegi)

Apacz 50 WG 40 g/ha

PROGRAM OCHRONY

Ranman Top 160 SC 0,5 l/ha (max. 6 zabiegów w odstępach min. 5 dni) Proteus 110 OD 0,3-0,4 l/ha

Bulldock 025 EC 0,2-0,3 l/ha Mospilan 20 SP 0,08 l/ha Aurelit 70 WG 0,5-0,75 kg/ha

Roxy 800 EC 4,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Stallion 363 CS 3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha*

Lampart 05 EC 1,0-3,0 l/ha + Oleo 84 EC 1,0 l/ha

wschody

Quad Glob 200 SL 2,0-3,0 l/ha

zwarcie międzyrzędzi

formowanie stolonów -tuberyzacja

kwitnienie

dojrzewanie


Preparaty do ochrony ziemniaka

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Nazwa

Carial Star 500 SC Indofil 80 WP Infinito 687,5 SC Inter Optimum 72,5 WP Moncut 460 SC Proxanil Ranman Top 160 SC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Max w sezonie

Karencja

mandipropamid 250 g/l difenokonazol 250 g/l

0,6 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne, układowe

3x

3 dni

mankozeb 800 g/kg

2,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

8x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

chlorowodorek propamokarbu 625 g/l fluopikolid 62,5 g/l

1,2-1,6 l/ha

zapobiegawcze

wgłębne, układowe

4x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

mankozeb 680 g/kg cymoksanil 45 g/kg

2,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, wgłębne

3x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

flutolanil 460 g/l

0,2 l/1,0 t sadzeniaka

zapobiegawcze

układowe

1x

nie dotyczy

chlorowodorek propamokarbu 400 g/l cymoksanil 50 g/l

2,0 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

wgłębne, układowe

4x

14 dni

cyjazofamid 160 g/l

0,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

6x

7 dni

Substancja czynna

Zaraza ziemniaka

Alternarioza

Rizoktonioza

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Stonka ziemniaczana larwy

Stonka ziemniaczana chrząszcze

Mszyce

Max w sezonie

Karencja

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Apacz 50 WG

chlotianidyna 500 g/kg

40 g/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g/l

0,2-0,3 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,08 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

1x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proteus 110 OD

tiachlopryd 100 g/l deltametryna 10 g/l

0,3-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

7 dni

Teppeki 50 WG

flonikamid 500 g/kg

0,14 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

3x

21 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

Agil-S 100 EC

propachizafop-P 100 g/l

0,5-1,5 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

40 dni

Aurelit 70 WG

metrybuzyna 700 g/kg

0,5-0,75 kg/ha

doglebowe, nalistne

C1 - inhibitory fotosystemu II

1x

42 dni

Lampart 05 EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

1,0-3,0 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

30 dni

Roxy 800 EC

prosulfokarb 800 g/l

4,0 l/ha

doglebowe, nalistne

N - inhibitory syntezy lipidów

1x

42 dni

Stallion 363 SC

chlomazon 30 g/l pendimetalina 333 g/l

3,0 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli F4 - inhibitory syntezy barwników

1x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INNE Nazwa

Substancja czynna

Dawka

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l/ha

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

olej mineralny

1,0 l/ha

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

dikwat w postaci jonu

2,0-3,0 l/ha

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oleo 84 EC Quad-Glob 200 SL


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony jabłoni Agravita® Aktiv 48 0,5-0,7 kg/ha

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha Legenda:

Agravita® Mikro FAST 1-2 kg/ha

Agravita® Fe FAST 0,5-1,5 kg/ha

Agravita® Ca FAST 1-2 kg/ha

fungicydy insektycydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Zn FAST 2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

regulator wzrostu Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Mn FAST 0,5-1 kg/ha

Agravita® Ca FAST 5-8 zabiegów po 1-2 kg/ha

Agravita® Complete FAST 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

herbicydy

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

Agravita® Zn FAST 2-3 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

nawozy dolistne

Agravita® Aktiv 70 0,5-0,7 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Nitro 1-2 zabiegi po 4-8 l/ha

Agravita® Nitro 1-2 zabiegi po 4-8 l/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Aktiv 48 0,5-0,7 kg/ha

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody) Captan 80 WDG 1,9 kg/ha 10x Sercadis 0,25-0,3 l/ha 3x Topsin® M 500 SC 1,5 l/ha 1x

Delan Pro 2,5 l/ha 6x

Delan 700 WG 0,5-0,75 kg/ha 3x Zato 50 WG 0,15 kg/ha 2x Chorus 50 WG 0,3 kg/ha 3x Mythos 300 SC 1,0-1,5 l/ha 2x Alcedo 100 EC 0,4 l/ha 3x

Miedzian 50 WP 1,5 kg/ha 2x

Geoxe 50 WG 0,45 kg/ha 2x

Pomarsol Forte 80 WG 3,0 kg/ha 4x

Luna Experience 500 SC 0,75 l/ha 1x

Score 250 EC 0,2 l/ha 3x

Switch 62,5 WG 0,75 kg/ha 2x

PROGRAM OCHRONY

Aliette 80 WG 0,5% 2x

Nissorun Strong 250 SC 0,4 l/ha + Ortus 05 SC 1,5 l/ha Envidor 0,4 l/ha 1x

Zoom 110 SC 0,45 l/ha 1x Akarol 770 EC 1,5% 1x

Calypso 480 SC 0,15 l/ha 2x

Milbenock 10 EC 0,75-1,0 l/ha 1x

Coragen 200 SC 0,125-0,175 l/ha 2x

Teppeki 50 WG 0,14 kg/ha 3x

Decis Mega 50 EW 0,25 l/ha 2x

Movento 100 SC 2,25 l/ha 2x

Karate Zeon 050 CS 0,15-0,2 l/ha 1x

Pirimor 500 WG 0,4 kg/ha 1x

Steward 30 WG 0,17-0,2 kg/ha 3x

Mospilan 20 SP 0,125-0,2 kg/ha 2x Calypso 480 SC 0,15 l/ha 2x Coragen 200 SC 0,125-0,175 l/ha 2x Koyote 360 SL 3,0-5,0 l/ha Regalis Plus 10 WG 0,5-1,25 kg/ha

okres bezlistny

początek pękania pąków

mysie ucho

zielony pąk

różowy pąk

kwitnienie

opadanie płatków kwiatowych

Regalis Plus 10 WG 0,5-1,25 kg/ha

opad czerwcowy

rozwój owoców

dojrzewanie owoców

po zbiorach


Preparaty do ochrony jabłoni HERBICYDY

FUNGICYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Max w sezonie

Karencja

tetrakonazol 100 g/l

0,4 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

3x

14 dni

Captan 80 WDG

kaptan 800 g/kg

1,9 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

10x

28 dni

Chorus 50 WG

cyprodynil 500 g/kg

0,3 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

wgłębne

3x

nie dotyczy

Delan 700 WG

ditianon 700 g/kg

0,5-0,75 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe

3x

28 dni

Delan Pro

ditianon 125 g/ fosfonian dipotasu 561 g/l

2,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

6x

35 dni

Geoxe 50 WG

fludioksonil 500 g/kg

0,45 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

3 dni

Indofil 80 WP

mankozeb 800 g/kg

3,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

1x

35 dni

0,75 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

14 dni

1,5 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

7 dni

pirymetanil 300 g/l

1,0-1,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

2x

56 dni

tiuram 800 g/kg

3,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

4x

28 dni

Score 250 EC

difenokonazol 250 g/l

0,2 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

3x

35 dni

Sercadis

fluksapyroksad 300 g/l

0,25-0,3 l/ha

zapobiegawcze

układowe

3x

35 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,75 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

2x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

1,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

1x

14 dni

Nazwa

Alcedo 100 EC

Luna Experience 500 SC Miedzian 50 WP Mythos 300 SC Pomarsol Forte 80 WG

Topsin M 500 SC

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l miedź w postaci tlenochlorku miedz 50% (500g Cu/kg)

tiofanat metylowy 500 g/l

Parch jabłoni

Mączniak prawdziwy

Gorzka zgnilizna

Szara pleśń

INSEKTYCYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Akarol 770 EC

olej parafinowy 770 g/l

1,50%

kontaktowe

Apacz 50 WG

chlotianidyna 500 g/kg

0,1-0,15 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

tiachlopryd 480 g/l

0,15 l/ha

Nazwa

Calypso 480 SC Coragen 200 SC

chlorantraniliprol 200 g/l 0,125-0,175 l/ha

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,25 l/ha

Envidor 240 SC

spirodiklofen 240 g/l

1,0 l/ha

Karate Zeon 050 CS

lambda-cyhalotryna 100 g/l

Milbeknock 10 EC

milbemektyna 9,3 g/l

Mospilan 20 SP

acetamipryd

Movento 100 SC

spirotetramat 100 g/l

Nissorun Strong 250 SC

heksytiazoks 250 g/l

Ortus 05 SC

fenpiroksymat 51,2 g/l

Pirimor 500 WG

pirymikarb 500 g /kg

Steward 30 WG

indoksakarb 300 g/kg

Teppeki 50 WG

flonikamid 500 g/kg

Zoom 110 SC

etoksazol 110 g/l

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

Koyote 360 SL

glifosat 360 g/l

3,0-5,0 l/ha

nalistne

G - inhibitory enzymu syntazy EPSP

1x

nie dotyczy

REGULATORY Nazwa

Regalis Plus 10 WG

Substancja czynna

Dawka

Max w sezonie

Karencja

proheksadion wapnia 100 g/kg

0,5-1,25 kg/ha

6x

55 dni

Notatki: ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Max w sezonie

Karencja

kontaktowe

1x

nie dotyczy

kontaktowe, wgłębne, układowe

2x

21 dni

Przedziorki

Mszyce

Owocówki

Zwójki

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze kontaktowe, żołądkowe

układowe

2x

21 dni

kontaktowe, wgłębne

2x

14 dni

kontaktowe

2x

7 dni

kontaktowe

kontaktowe

1x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

1x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

1x

14 dni

2x

14 dni

2x

21 dni

1x

28 dni

1x

21 dni

1x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3x

21 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

1x

42 dni

kontaktowe, kontaktowe żołądkowe kontaktowe, kontaktowe, 0,75-1,0 l/ha żołądkowe wgłębne kontaktowe, kontaktowe, 0,2 kg/ha żołądkowe, wgłębne, jajobójcze układowe kontaktowe, 2,25 l/ha układowe żołądkowe kontaktowe, 0,4 l/ha kontaktowe żołądkowe kontaktowe, 1,5 l/ha kontaktowe żołądkowe kontaktowe, 0,4 kg/ha układowe żołądkowe, gazowe kontaktowe, 0,17-0,2 kg/ha żołądkowe, kontaktowe jajobójcze kontaktowe, 0,14 kg/ha układowe żołądkowe 0,15-0,2 l/ha

0,45 l/ha

Nazwa

kontaktowe

kontaktowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony malin Agravita® Aktiv 70 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha*

Agravita B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha ®

Legenda:

Agravita® Zn FAST 2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha*

Agravita® Zn FAST 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha nawozy dolistne

Agravita® Fe FAST 0,5-1,5 kg/ha

Agravita® Ca FAST 3-4 zabiegi po 1-2 kg/ha

insektycydy herbicydy

Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha*

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Nitro 1-2 zabiegi po 4-5 l/ha Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

* zabiegi na malinę letnią

Luna Experience 400 SC 0,6 l/ha 1x Sadoplon 75 WP 3,0 kg/ha 2x

Mythos 300 SC 2,5 l/ha 2x

Sadoplon 75 WP 3,0 kg/ha 2x

Mythos 300 SC 2,5 l/ha 1x

Luna Sensation 500 SC 0,6-0,8 l/ha 2x

Signum 33 WG 1,8 kg/ha 1x

Switch 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha 2x

Yamato 303 SE 1,2-1,5 l/ha 1x

Teldor 500 SC 1,5 l/ha 3x Zato 50 WG 0,2 kg/ha 2x Signum 33 WG 1,8 kg/ha 1x

Siarkol Extra 80 WP 3,0-5,0 kg/ha 4x

Topsin M 500 SC 1,5 l/ha 1x Calypso 480 SC 0,2 l/ha 2x Acaramik 018 EC 0,5 l/ha 2x Ortus 05 SC 1,5 l/ha 1x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 1x Milbeknock 10 EC 1,25 l/ha 2x

Decis Mega 50 EW 0,25 l/ha 2x

Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 1x

Spintor 240 SC 0,32-0,4 l/ha 2x

Envidor 240 SC 0,4 l/ha 1x

Stomp Aqua 455 CS 3,0 l/ha

początek wegetacji

wzrost liści i pędów

początek kwitnienia

pełnia kwitnienia

rozwój owoców

dojrzewanie owoców

po zbiorach owoców

PROGRAM OCHRONY

fungicydy

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha


Preparaty do ochrony malin

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Luna Experience 400 SC

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,6 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

Luna Sensation 500 SC

fluopyram 250 g/l trifloksystrobina 250 g/l

0,6-0,8 l/ha

pirymetanil 300 g/l

Nazwa

zamieranie pędów

Karencja

układowe

1x

21 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

2x

3 dni

tiuram 750 g/kg

3,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

28 dni

Siarkol Extra 80 WP

siarka – 80% (800 g/kg)

3,0-5,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

4x

7 dni

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,8 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,8-1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

wgłebne, kontaktowe

2

7 dni

Teldor 500 SC

fenheksamid 500 g/l

1,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

3

1 dzień

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Yamato 303 SE

tiofanat metylu 233 g/l tetrakonazol 70 g/l

1,2-1,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

1x

10 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zato 50 WG

trifloksystrobina 500 g/l

0,2 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, wgłębne

2x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sadoplon 75 WP

szara pleśń

Mączniak prawdziwy

Max w sezonie

Mythos 300 SC

rdza

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

1x

3 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... INSEKTYCYDY

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kwieciak malinowiec

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Acaramik 018 EC

abamektyna 18 g/l

0,5 l/ha

kontaktowe

kontaktowe, żołądkowe

2x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Calypso 480 SC

tiachlopryd 480 g/l

0,2 l/ha

żołądkowe

układowo

2x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Envidor 240 SC

spirodiklofen 240 g/l

0,4 l/ha

kontaktowe

kontaktowe

1x

nie dotyczy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Milbeknock 10 EC

milbemektyna 9,3 g/l

1,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne

2x

nie dotyczy

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 l/ha

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe

1x

14 dni

1,5 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

Nazwa

Ortus 05 SC

fenpiroksymat 51,2 g/l

Przędziorki

Mszyce

Pryszczarki Max w sezonie

Karencja

Stomp Aqua 455 CS

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

1x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

pendimetalina 455 g/l

3,5 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony porzeczki czarnej

Legenda:

Agravita® Aktiv 70 2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® B FAST 1-2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® Zn FAST 1-2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

Agravita® Zn FAST 2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

nawozy dolistne

Agravita® Ca FAST 1 kg/ha

fungicydy

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

insektycydy herbicydy

Agravita® Complete FAST 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha Agravita® Nitro 1-2 zabiegi po 4-5 l/ha

Agravita® Nitro 4-5 l/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

Luna Sensation 500 SC 0,6-0,8 l/ha 2x

Topsin M 500 SC 1,5 l/ha 1x

Zato 50 WG 0,2 kg/ha 2x Signum 33 WG 1,8 kg/ha 2x Siarkol Extra 80 WP 3,0-5,0 kg/ha 2x Switch 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha 3x Yamato 303 SE 1,2-1,5 l/ha 1x

Calypso 480 SC 0,2 l/ha 1x

PROGRAM OCHRONY

Miedzian 50 WP 3 kg/ha 3x Calypso 480 SC 0,2 l/ha 1x

Milbeknock 10 EC 1,25 l/ha 2x Decis Mega 50 EW 0,25 l/ha 2x Spintor 240 SC 0,32-0,4 l/ha 2x Steward 30 WG 0,17 kg/ha 1x Ortus 05 SC 1,5 l/ha 1x Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 2x Envidor 240 SC 0,4 l/ha 1x Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha Roundup Flex 480 2,25-4,5 l/ha

ruszenie wegetacji

rozwój liści

początek kwitnienia

pełnia kwitnienia

wzrost owoców

dojrzewanie

po zbiorach owoców


Preparaty do ochrony porzeczki czarnej

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

fluopyram 250 g/l trifloksystrobina 250 g/l

0,6-0,8 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

miedź w postaci tlenochlorku miedz 50% (500g Cu/kg)

3,0 kg/ha

Siarkol Extra 80 WP

siarka – 80% (800 g/kg)

Rdza Antraknoza wejmutkowoporzeczkowa

Biała plamistość liści

Amerykański mączniak agrestu

Max w sezonie

Karencja

układowe

2x

7 dni

zapobiegawcze

kontaktowe

3x

7 dni

3,0-5,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

7 dni

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,8 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

3 dni

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,8-1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

wgłebne, kontaktowe

3x

7 dni

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy 500 g/l

1,5 l/ha

wyniszczające, zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

14 dni

Yamato 303 SE

tiofanat metylu 233 g/l tetrakonazol 70 g/l

1,2-1,5 l/ha

wyniszczające, zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

10 dni

trifloksystrobina 500 g/l

0,2 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

Nazwa

Luna Sensation 500 SC

Miedzian 50 WP

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zato 50 WG

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Nazwa

Substancja czynna

Działanie na roślinie

Dawka

Działanie na szkodniki

0,2 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

Przędziorki

Zwójki

Mszyce

Muszka Max w sezonie plamoskrzydła

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Karencja

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Calypso 480 SC

tiachlopryd 480 g/l

1x

5 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Envidor 240 SC

spirodiklofen 240 g/l

0,4 l/ha

kontaktowe

kontaktowe

1x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Milbeknock 10 EC

milbemektyna 9,3 g/l

1,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne

2x

nie dotyczy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ortus 05 SC

fenpiroksymat 51,2 g/l

1,5 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

1x

21 dni

kontaktowe, wgłębne

2x

3 dni

kontaktowe

1x

7 dni

Spintor 240 SC

spinosad 240 g/l

0,32-0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

Steward 30 WG

indoksakarb 300 g/kg

0,17 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

Roundup Flex 480

glifosat 480 g/l

2,25-4,5 l/ha

nalistne

G - inhibitory enzymu syntazy EPSP

1x

nie dotyczy

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g/l

3,5 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

80 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony truskawki Agravita® Aktiv 48 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® B FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Zn FAST 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha nawozy dolistne

Agravita® Fosforowa FAST 0,5-1,0 kg/ha

fungicydy

herbicydy

Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

Agravita® Complete FAST Agravita® Fosforowa FAST 2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST 2-3 kg/ha

Agravita® Nitro 1-2 zabiegi po 4-5 l/ha

Agravita® Nitro 1-2 zabiegi po 4-5 l/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

Alcedo 100 EC 0,6 l/ha 2x

Luna Sensation 500 SC 0,8 l/ha 2x

Captan 80 WDG 2,1 kg/ha 2x Switch 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha 3x

Zato 50 WG 0,25 kg/ha 2x

Mythos 300 SC 2,5 l/ha 2x

Siarkol Extra 80 WP 3,0-5,0 kg/ha 2x

Topsin M 500 SC 1,5 l/ha 1x

Sadoplon 75 WP 4,0 kg/ha 3x Signum 33 WG 1,8 kg/ha 2x Yamato 303 SE 1,2-1,5 l/ha 1 x Siarkol Extra 80 WP 3,0-5,0 kg/ha 2x

Teldor 500 SC 1,5 l/ha 3x Vaxiplant SL 1,0 l/ha 7x Scorpion 325 SC 1,0 l/ha 3x

Acaramik 018 EC 1,2 l/ha 1x

Decis Mega 50 EW 0,25 l/ha 1x

Decis Mega 50 EW 0,25 l/ha 1x

Mospilan 20 SP 0,3 kg/ha 1x

Milbeknock 10 EC 1,25 l/ha 2x

Envidor 240 SC 0,4 l/ha 1x

Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 1x Pyrinex 480 EC 0,9 l/ha 1x Spintor 240 SC 0,32-0,4 l/ha 2x Nissorun Strong 250 SC 0,4 l/ha 1x Ortus 05 SC 1,0-1,25 l/ha 1x

Agil-S 100 EC 0,6-1,5 l/ha

Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha

początek wegetacji

rozwój liści

rozwój kwiatostanów

pełnia kwitnienia

opadanie płatków

wzrost zawiązków

wzrost owoców

zbiory owoców

po zbiorach owoców

PROGRAM OCHRONY

insektycydy

Agravita® Zn FAST 2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

Agravita® Ca FAST 3-4 zabiegi po 1-2 kg/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Legenda:


Preparaty do ochrony truskawki

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

tetrakonazol 100 g/l

0,6 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

2x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kaptan 800 g/kg

2,1 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

fluopyram 250 g/l trifloksystrobina 250 g/l

0,8 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

3 dni

pirymetanil 300 g/l

2,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

2x

3 dni

Sadoplon 75 WP

tiuram 750 g/kg

4,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

3x

7 dni

Scorpion 325 SC

azoksystrobina 200 g/l difenokonazol 125 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, układowe

2x

3 dni

Siarkol Extra 80 WP

siarka – 80% (800 g/kg)

3,0-5,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

2x

7 dni

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg boskalid 267 g/kg

1,8 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

3 dni

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,8-1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

3x

3 dni

Teldor 500 SC

fenheksamid 500 g/l

1,5 l/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

3x

1 dzień

tiofanat metylowy 500 g/l

1,5 l/ha

nalistnie

systemiczne, zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

1x

14 dni

lamiryna 45 g/l

1,0 l/ha

zapobiegawcze

układowe

7x

nie dotyczy

Yamato 303 SE

tiofanat metylu 233 g/l tetrakonazol 70 g/l

1,2-1,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, układowe

1x

7 dni

Zato 50 WG

trifloksystrobina 500 g/l

0,25 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe, wgłębne

2x

nie dotyczy

Nazwa

Alcedo 100 EC Captan 80 WDG Luna Sensation 500 SC Mythos 300 SC

Topsin M 500 SC Vaxiplant SL

Substancja czynna

mączniak prawdziwy

biała plamistość

szara pleśń

Antraknoza Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Kwieciak Muszka Max w sezonie malinowiec plamoskrzydła

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Acaramik 018 EC

abamektyna 18 g/l

1,2 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

1x

3 dni

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

1x

3 dni

Envidor 240 SC

spirodiklofen 240 g/l

0,4 l/ha

kontaktowe

kontaktowe

1x

nie dotyczy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Milbeknock 10 EC

milbemektyna 9,3 g/l

1,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne

2x

nie dotyczy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,2 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, wgłębne, układowe

1x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nissorun Strong 250 SC

heksytiazoks 250 g/l

0,4 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

1x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ortus 05 SC

fenpiroksymat 51,2 g/l

1,0-1,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

1x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pyrinex 480 EC

chloropiryfos 480 g/l

0,9 l/ha

kontaktowe, kontaktowe, żołądkowe, gazowe wgłębne

1x

15 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spintor 240 SC

spinosad 240 g/l

0,32-0,4 l/ha

2x

3 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

Przędziorki

Mszyce

kontaktowe, wgłębne

Karencja

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... HERBICYDY Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Agil-S 100 EC

propachizafop-P 100 g/l

0,6-1,5 l/ha

nalistne

A - inhibitory enzymu ACCazy

1x

nie dotyczy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g/l

3,5 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

1x

nie dotyczy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa


Schemat nawożenia dolistnego i ochrony wiśni Agravita® Aktiv 70 2 zabiegi po 0,5-0,7 kg/ha

Agravita® B FAST 1-2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Legenda:

Agravita® B FAST 1-2 kg/ha

Agravita® B FAST 2 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Zn FAST 2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

Agravita® Zn FAST 1-3 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

nawozy dolistne fungicydy

Agravita® Ca FAST 1 kg/ha

insektycydy herbicydy

Agravita® Ca FAST 2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha Agravita® Galaxy 2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

Agravita® Complete 2-3 kg/ha Agravita® Fosforowa FAST 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Przy łącznym stosowaniu kilku nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów.

Agravita® Nitro 4-5 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agravita® Nitro 1-2 zabiegi po 4-5 l/ha

Agravita® Siarczan Magnezu stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Agravita® Aktiv 48 0,5-07 kg/ha

Agravita® Korektor 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l wody) Agravita® Pro 0,1% (100 ml/100 l wody)

Miedzian 50 WP 3,0 kg/ha 2x

Topsin M 500 SC 1,5 l/ha 1x

Luna Experience 400 SC 0,6 l/ha 1x Captan 80 WDG 1,9 kg/ha 3x Kaptan Plus 71,5 WP 2,0 kg/ha 3x Sadoplon 75 WP 3,0 kg/ha 4x

PROGRAM OCHRONY

Switch 62,5 WG 0,6-1,0 kg/ha 2x Miedzian 50 WP 1,5 kg/ha 2x Score 250 EC 0,2 l/ha 2x Signum 33 WG 0,75-1,0 kg/ha 2x Mospilan 20 SP 0,125 kg/ha 2x Movento 100 SC 2,25 l/ha 2x + Agravita® Aktivator 0,5% Envidor 240 SC 0,4 l/ha 1x Calypso 480 SC 0,2 l/ha 2x

Decis Mega 50 EW 0,15-0,25 l/ha 2x Stomp Aqua 455 CS 2 x 1,75 l/ha + Inger 0,5 l/ha

pęlanie pąków

zielony pąk

biały pąk

kwitnienie

opadanie płatków

rozwój zawiązków

wzrost owoców

po zbiorach owoców


Preparaty do ochrony wiśni

Notatki: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

FUNGICYDY Nazwa

Captan 80 WDG

Substancja czynna

Dawka

Działanie na patogeny

Działanie na roślinie

Gorzka zgnilizna

Drobna plamistość liści

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Brunatna zgnilizna

Szara pleśń

Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kaptan 800 g/kg

1,9 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

3x

21 dni

Kaptan Plus 71,5 WP

kaptan 700 g/kg triadimenol 15 g/kg

2,0 kg/ha

zapobiegawcze

układowe

3x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luna Experience 400 SC

fluopyram 200 g/l tebukonazol 200 g/l

0,6 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

1x

7 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

tiuram 750 g/kg

3,0 kg/ha

zapobiegawcze

kontaktowe

4x

7 dni

0,2 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

układowe

2x

14 dni

zapobiegawcze

układowe

2x

7 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sadoplon 75 WP

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Score 250 EC

difenokonazol 250 g/l

Signum 33 WG

piraklostrobina 67 g/kg 0,75-1,0 kg/ha boskalid 267 g/kg

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g/kg fludioksonil 250 g/kg

0,6-1,0 kg/ha

zapobiegawcze, interwencyjne

kontaktowe, wgłębne

2x

7 dni

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy 500 g/l

1,5 l/ha

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

1x

14 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEKTYCYDY Substancja czynna

Dawka

Działanie na szkodniki

Działanie na roślinie

Calypso 480 SC

tiachlopryd 480 g/l

0,2 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

układowe

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g/l

0,15-0,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe

Envidor 240 SC

spirodiklofen 240 g/l

0,4 l/ha

Nazwa

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

mszyce

muszka nasionnica trześniówka plamoskrzydła

przędziorki Max w sezonie

Karencja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2x

14 dni

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktowe

2x

7 dni

kontaktowe

kontaktowe

1x

21 dni

2x

14 dni

2x

21 dni

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mospilan 20 SP

acetamipryd 200 g/l

0,125 kg/ha

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, układowe, wgłębne

Movento 100 SC

spirotetramat 100 g/l

2,25 l/ha

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

układowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

HERBICYDY Nazwa

Stomp Aqua 455 CS

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Substancja czynna

Dawka

Stosowanie

Grupa i mechanizm działania

Max w sezonie

Karencja

pendimetalina 455 g/l

3,5 l/ha

doglebowe, nalistne

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

2x

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADIUWANT DOGLEBOWY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa

Substancja czynna

Stosowanie

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

doglebowe

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

Ampol-Merol Warzywa Sady i Jagodniki 2018 schematy nawożenia i ochrony  

Schematy nawożenia i ochrony - Warzywa Sady i Jagodniki 2018

Ampol-Merol Warzywa Sady i Jagodniki 2018 schematy nawożenia i ochrony  

Schematy nawożenia i ochrony - Warzywa Sady i Jagodniki 2018