Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 79

Agravita® Aktiv 48 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 8-20-20 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • stymuluje rozwój systemu korzeniowego i liści oraz wydłużanie pędu kukurydzy • poprawia zdolność pobierania wody i składników pokarmowych z gleby • zwiększa wydajność fotosyntezy • przyspiesza regenerację roślin po uszkodzeniach herbicydowych i przymrozkowych • zwiększa odporność kukurydzy na niedobór wody i niskie temperatury • wspiera prawidłowe formowanie zawiązków kolb

Agravita® Aktiv 70 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 10-52-8 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • reguluje tempo podziałów komórkowych • wspomaga zawiązywanie ziaren – lepsze zaziarnienie kolb • poprawia kondycję i wigor kukurydzy • podtrzymuje zieloność liści – dłuższy okres nalewania ziarna i wzrost MTZ • zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe • wpływa na wzrost zawartości białka w ziarnie kukurydzy

Agravita® Zn EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Cynk (Zn) 10% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 3%, B – 1% • wpływa na efektywniejsze wykorzystanie azotu nawozowego • zwiększa liczbę zawiązków kwiatowych w kolbie • poprawia żywotność ziaren pyłku – lepsza efektywność zapylenia i większa liczba ziaren w kolbie • zwiększa odporność roślin na suszę i niskie temperatury • kształtuje strukturę plonu kukurydzy – wpływa na długość kolby, liczbę okółków oraz ilości rzędów ziarna w kolbie • poprawia efektywność wiązania dwutlenku węgla, co zwiększa ilość węglowodanów w ziarniakach – wzrost masy tysiąca ziaren

Agravita® Bor 15 Nawóz zawierający bor w formie boroetanoloaminy Bor (B) 15% • wpływa na kiełkowanie pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej – lepsze zaziarnienie kolby • poprawia zdrowotność kukurydzy (pośrednio zabezpiecza przed głownią kukurydzy) • zwiększa odporność roślin na wyleganie, ponieważ jest niezbędny do włączania wapnia w struktury ścian komórkowych • usprawnia transport asymilatów w roślinie • reguluje gospodarkę wodną roślin i zwiększa odporność na suszę

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com