Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 77

4

3

2

1

Nawozy wapniowe przedsiewne i pogłówne (granulowane)

0,35 t/ha MacroSpeed® Optima Plus

Pulrea® + INu

0,15 t/ha

MacroSpeed® Green

RSM® 0,3 t/ha + NovaTec One

Pulgran® + INu

0,1 t/ha

MacroSpeed® Green

0,25 t/ha

Polidap®

0,2 t/ha

MacroSpeed® Green

RSM® 0,25 t/ha + NovaTec One

0,15 t/ha

0,3 t/ha

MacroSpeed® Tiger 4:12:32

0,5 t/ha 0,3 t/ha

Saletrosan® 26

Korn-Kali® 0,4 t/ha ZAKsan® 0,25 t/ha

0,5-0,6 t/ha

Polifoska® Krzem

0,25 t/ha

4-5 liści

0,15 t/ha

0,25 t/ha

2-3 liście

YaraBela™ Nitromag (Extran 27)

siew współrzędny

kiełkowanie

Pulan®

MacroSpeed® Optima Plus

Program wiosennego nawożenia doglebowego kukurydzy Ilość dostarczonych składników [kg/ha]

N - 194 P - 75 K - 150 S - 52 Mg - 38 +Zn

N - 198 P - 69 K - 160 S - 40-50 +Zn

N - 196 P - 92 K - 160 S - 36 Mg - 49

N - 212-218 P - 60-72 K - 170-204 S - 50 Mg - 48 +Zn

przedsiewny

Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

Notatki:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................