Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 72

1 liść

2 liście

Maister Power 42,5 OD 0,75 l/ha

3 liście

6 liści

Maister Power 42,5 OD 0,75 l/ha

Maister Power 42,5 OD 1,25-1,5 l/ha

7 liści

8 liści

wyrzucanie wiechy

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

siew

Nikosar 60 OD OD 0,6 l/ha + Barracuda 0,75-1,0 l/ha

2. Nikosar 60 OD 0,6 l/ha

Western 0,3 l/ha

Karate Zeon 050 CS 0,1-0,2 l/ha + Western 0,15 l/ha

Nutripack Kukurydza Plus – nawożenie dolistne

Nikosar 60 OD 0,6 l/ha + Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha

Lumax 537,5 SE 3,0-4,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

1. Tezosar 500 SC 1,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

Program ochrony kukurydzy