Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 68

Kardona

ZONKA

WYDAJNA KIS

WYDAJNY UDÓJ

kukurydza

KARDONA [FAO: 250-280] SC, ZIARNO FLINT, KOLBA FIX Charakterystyka • wysoki potencjał plonowania na kiszonkę

• bardzo dobra zdrowotność całych roślin

• szybki wzrost początkowy

• wysokie i stabilne plony ziarna

• rośliny wysokie, silnie ulistnione

• kierunek uprawy: kiszonka, biogaz, ziarno

Wyłączny dystrybutor: 68

Odmiany kukurydzy

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl