Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 62

Tabela odmian kukurydzy STRATEG

STRATEG

STRATEG

MOROCK

FANTOSO

GALACTUS

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

FAO

230

240-250

230-240

Typ odmiany

TC

TC

SC

flint

flint/dent

flint

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

Wigor wiosenny

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Wysokość roślin

wysokie

średnie do wysokich

wysokie

słabe, średnie

wszystkie typy gleb

wszystkie typy gleb

70-80

80-90

80-90

50

50

50

Jedna z naszych najnowszych odmian tzw. do zadań specjalnych i na wszystkie typy gleb. Duża odporność na stres oraz bardzo duży potencjał plonowania w połączeniu z szybkim oddawaniem wody.

Bardzo duży plon ziarna i wysoka zawartość skrobi w ziarnie - 9 wg badań BSA, Niemcy. Kolba fix w pełni zaziarniona, rewelacyjna zdrowotność i odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą. Odmiana o podwójnym użytkowaniu na ziarno i kiszonkę.

Odmiana Hodowca/dystrybutor

Typ ziarna Kierunek użytkowania

Wymagania glebowe Zalecana obsada (tys. szt./ha) Pojemność opakowania (tys. ziaren)

Cechy szczególne

Legenda: 62

Odmiana uniwersalna na ziarno i kiszonkę, wysoki plon ziarna, wysoka energetyczność kiszonki, bardzo dobry wigor wiosenny, wysoka odporność na głownię guzowatą.

SC - mieszaniec pojedynczy, TC - mieszaniec trójliniowy

Tabela odmian kukurydzy