Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 61

STRATEG

STRATEG

STRATEG

AMELLO

SY WELAS

SL MAGELLO

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

230

230-240

250

SC

SC

SC

flint flint/dent

flint/dent

semi dent

ziarno

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

doskonały

bardzo dobry

dobry

średnie

wysokie

wysokie

średnie

wszystkie typy gleb

średnie, dobre

80-85

75-90

70-95

50

50

50

Odmiana o wybitnej odporności na łamanie się. Ziarno cechuje się niską wilgotnością w trakcie zbioru, a wysoki plon uzyskuje się dzięki dużej powtarzalności kolb. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Najnowsza odmiana kukurydzy z firmy Syngenta. Okrzyknięta hitem wśród niemieckich rolników. Rewelacyjne wyniki w użytkowaniu na ziarno, jak i kiszonkę. W badaniach COBORU 2016 uzyskała najlepsze wyniki w swojej grupie wczesności.

Odmiana uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę. Roślina wysoka, o bardzo dobrym ulistnieniu, dobra zdrowotność, dobry wigor wiosenny i stabilny poziom plonowania.

Tabela odmian kukurydzy

61