Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 55

1

2

3

MacroSpeed® Power

0,5 t/ha

MacroSpeed® Optima Plus 0,4 t/ha + RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

MacroSpeed® Power

0,5 t/ha

0,1 t/ha

ZAKsan®

0,2 t/ha

BBCH 21-30

0,2 t/ha

YaraBela™ Nitromag

MacroSpeed® Green

0,2 t/ha

ZAKsan®

0,1 t/ha

MacroSpeed® Green

liść flagowy BBCH 37-39

0,15 t/ha

Canwil - saletrzak

Program wiosennego nawożenia doglebowego zbóż jarych

P2O5 - 60 S - 40

P2O5 - 64 Mg - 25 +Zn

P2O5 - 75 Mg - 25

Ilość dostarczonych składników [kg/ha]

N - 167 K2O - 105 S - 65

N - 131 K2O - 128 S - 38

N - 114 K2O - 105

przed siewem Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

kłoszenie BBCH 55-59

Notatki:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

3 – program nawożenia zalecany pod jeczmień browarniany.