Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 44

Rdza brunatna

Kryterium doboru substancji aktywnych oraz intensywność programu ochrony należy zatem określić po lustracji pola z uwzględnieniem sprawców chorób i orientacyjnych progów szkodliwości. W ocenie aktualnej presji patogenów zbóż warto w wiosennych zabiegach celować w ograniczenie łamliwości, septorioz, mączniaka i brunatnej plamistości liści, zaś w uprawie jęczmienia: rdzy, rynchosporiozy i plamistości siatkowej. Substancjami aktywnymi rekomendowanymi w zabiegu T1 i wpisującymi się w zakres skuteczności hamowania sprawców tych chorób są: protiokonazol, triazol zapewniający systemiczną ochronę przed patogenami, spiroksyamina, która dodatkowo mobilizuje wchłanianie i dystrybucję triazoli. W przypadku silnej presji kompleksu chorób podsuszkowych uzasadnione jest stosowanie cyprodynilu skutecznego względem patogenów podstawy źdźbła, w tym obu sprawców łamliwości źdźbła zbóż. Korzystnym rozwiązaniem ze względu na mechanizm działania karboksyamidów może być zastosowanie biksafenu w połączeniu z triazolem: protiokonazolem, które według HGCA mają najwyższą aktywność w stosunku do sprawców podsuszek i patogenów liści. Udział fenpropidyny w mieszaninie substancji aktywnych ogranicza sprawców chorób liści np. mączniaka w niskich temperaturach. Substancja ta reprezentuje morfoliny, które są skuteczne już od 4ºC, czyli podczas typowej wiosennej aury.

Rdza żółta

44

Wzrost temperatury towarzyszący fazie strzelania w źdźbło, która trwa od trzech do czterech tygodni często uwypukla nasilanie objawów mączniaka prawdziwego, brunatnej plamistości liści, septorioz czy rdzy, dlatego też w cyklu wegetacyjnym zbóż kluczowym zabiegiem jest ochrona liścia flagowego i podflagowego. Liście najwyższego piętra decydują o gromadzeniu około 60-70% plonu. Dobór środka ochrony roślin w zabiegu T2 powinien uwzględnić ochronę przed patogenami powodującymi mączniaka prawdziwego, septoriozy: paskowaną i plew, fuzariozy liści, askochytozę, brunatną plamistość, rdze: brunatną, żółtą oraz poprawić wydajność aparatu asymilacyjnego, np. wydłużając okres zieloności liścia i efektywne gromadzenie plonu.

Mączniak prawdziwy objawy na kłosach

Optymalnym terminem prowadzenia zabiegu T2 będzie etap wykształcenia liścia flagowego do początku kłoszenia. Podaje się fazy rozwojowe zbóż od 39 do 51 BBCH, jednak w praktyce ważne jest terminowe (zwykle jest to zakres 8 dni) działanie w zakresie ochrony roślin skorelowane z postępem rozwoju roślin w bieżących warunkach pogodowych, ponieważ opóźnienie zabiegu T2 może stworzyć długą ekspozycję roślin niechronionych na czynniki chorobotwórcze. Dobór środka ochrony roślin powinien być sprzężony z nasileniem objawów chorób i zawierać substancje aktywne o różnych mechanizmach fungistatycznego działania. Dobrą praktyką w zabiegu T2 jest zapobieganie, a nie działanie interwencyjne. Wiadomo, że SDHI, strobiluryny, triazole są skuteczne do ograniczenia septorioz, fenpropidyna, metrafenon, strobiluryny, spiroksamina są efektywne względem mączniaka prawdziwego, rdze ograniczymy

Septorioza plew Jak skutecznie ograniczać nasilenie chorób zbóż?