Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 130

KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA” S.A.

WAPNO NAWOZOWE WĘGLANOWE CaO 50-55%

NAJLEPSZY SPOSÓB NA WYSOKIE PLONY

Z A L E T Y

• powstaje w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego • zwiększa przyrost plonów nawet o 25% • posiada świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym IUNG Puławy • ma wysoką reaktywność • podnosi pH gleby

W A P N A

• jest doskonałe do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i w każdym okresie agrotechnicznym • poprawia skład chemiczny i strukturę gleby • zwiększa przyswajalność nawozów NPK • nie zawiera metali ciężkich