Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 127

SKUTECZNIE ZAPAKOWANY PLON Dostarczony w każdej granuli i Big Bagu

40 % K₂O · 6 % MgO · 12,5 % SO₃ · 4 % Na₂O

www.ks-polska.com · K+S Polska sp. z o.o. A K+S Company

K+S Polska