Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 117

WODA JEST ŻYCIEM To element niezbędny do produkcji rolnej. W ostatnich latach stała się zasobem niezwykle cennym. Grupa Azoty, kładąc nacisk na staranny dobór składników oraz form aplikacji swoich nawozów, pomaga rolnikom ograniczać negatywne skutki niedoboru wody.

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com