Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 100

Ochrona ziemniaka Nazwa

Substancja aktywna

Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHWASTY - HERBICYDY Agil-S 100 EC

propachizafop

0,5-1,5 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała

ziemniak

Wizjer 50 EC

chizalofop-P-etylowy

0,75-2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, życica trwała jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, wiechlina zwyczajna, perz właściwy

ziemniak

Boxer 800 EC

prosulfokarb

3-5 l

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna

ziemniak

Aurelit 70 WG

metrybuzyna

0,5-0,75 kg

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa

ziemniak

2l

dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku

ziemniak

Racer 250 EC

flurochloridon

CHOROBY - FUNGICYDY Electis CX

cymoksanil, zoksamid

0,45 kg

zaraza ziemniaka

ziemniak

Genkotsu

amisulbrom

0,5 l

zaraza ziemniaka

ziemniak

Dobromir Top 250 SC

azoksystrobina

0,5-3 l

rizoktonioza, alternarioza

ziemniak

Carial Star 500 SC

mandipropamid, difenokonazol

0,6 l

alternarioza, zaraza ziemniaka

ziemniak

Infinito 687,5 SC

propamokarb, fluopikolid

1,2-1,6 l

zaraza ziemniaka

ziemniak

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Sekil 20 SP

acetamipryd

0,08 kg

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

ziemniak

Cimex 500 EC

cypermetryna

60 ml

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

ziemniak

1l

desykacja, niszczenie naci

ziemniak

0,15 l na 100l cieczy roboczej

zwalcza szkodniki w sposób mechaniczny, tworząc na powierzchni roślin lepką powłokę polimerową

wszystkie rośliny uprawne

INNE Spotlight Plus 060 EO

karfentrazon etylowy

Western

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l

ograniczenie przemieszczania się substancji w głąb profilu glebowego

ziemniak

Applico

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,15 l

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

100

Ochrona ziemniaka