__MAIN_TEXT__

Page 1

Wiosna

2021

Tabele odmian | Preparaty i programy ochrony | Programy nawożenia


Szanowni Państwo, Kolejny sezon przed nami. Rezultatami naszej ponad 30-letniej współpracy z Państwem są wspólnie opracowywane, testowane i wdrażane metody działania. Doświadczenie naszych ekspertów w połączeniu z praktyczną wiedzą zdobywaną w polskich gospodarstwach pozwalają nam na tworzenie optymalnych rozwiązań, które owocują sukcesem polowym. Nie sztuką jest wymienić topowe środki ochrony roślin czy nawozy. Sztuką jest tak dobrać produkty, aby ich wzajemne działanie budowało plon, pozwalało zwalczać zagrożenia oraz dostarczało uprawom wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Takie właśnie założenie przyświeca prezentowanym w katalogu programom ochrony i nawożenia. Są one wynikiem praktycznych wniosków wyciąganych podczas lustracji pól demonstracyjnych. To właśnie na Demo Farmach Ampol-Merol wdrażamy wszystkie rozwiązania, których sukcesem dzielimy się z Państwem w katalogu. Ponadto prezentujemy starannie wyselekcjonowane odmiany roślin uprawnych. Wybrali je dla Państwa nasi eksperci, którzy przekazują swoją wiedzę za pośrednictwem nowych środków przekazu i nowych platform: YouTube, Demo Farma, Facebook. Wyniki technologii uprawy kukurydzy można obserwować w ramach cyklu Tour  de Corn, bijącego rekordy popularności na YouTube. Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy z Państwem przy podejmowaniu najtrafniejszych decyzji mających decydujący wpływ na osiąganie sukcesów w uprawach polowych. Wierzymy, że nasze doradztwo i nasze produkty w znacznym stopniu przyczyniają się do tego. W imieniu Zespołu Ampol-Merol dziękuję Państwu za zaufanie i partnerstwo. Do zobaczenia na plantacjach.

Joanna Biczyńska Prezes Zarządu


Spis treści Demo Farma................................................. 4 Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych mgr inż. Grzegorz Kopeć................................ 6 Wykaz i skład chemiczny nawozów.............13

ZBOŻA Odmiany zbóż.............................................14 Ochrona zbóż..............................................16 Programy nawożenia zbóż...........................31 Nawożenie dolistne zbóż.............................34

RZEPAK Ochrona rzepaku.........................................38 Program nawożenia rzepaku.......................41 Nawożenie dolistne rzepaku........................42

KUKURYDZA Odmiany kukurydzy....................................46 Ochrona kukurydzy.....................................48 Program nawożenia kukurydzy...................51 Nawożenie dolistne kukurydzy....................53

ZIEMNIAK Ochrona ziemniaka.....................................55 Program nawożenia ziemniaka....................57 Nawożenie dolistne ziemniaka....................58

BURAK CUKROWY Ochrona buraka cukrowego.........................61 Program nawożenia buraka cukrowego.......63 Nawożenie dolistne buraka cukrowego........64 Tanie i niebezpieczne pestycydy..................70 Aktualna rekomendacja ochrony zbóż przed patogenami dr hab. Marta Damszel.................................72 Steruj azotem po wyższe plony mgr inż. Grzegorz Kopeć..............................90 Skup płodów rolnych Ampol-Merol............128 Oddziały handlowe Ampol-Merol...............129


www.demo-farma.pl Demo Farma Ampol-Merol to 13 lokalizacji polowych w całej Polsce, gdzie nasi Eksperci we współpracy z Rolnikami, na ich polach uprawnych, testują nasiona oraz programy nawożenia i ochrony opracowane wg technologii Ampol-Merol.

Znajdziesz nas w: - woj. kujawsko-pomorskim - woj. pomorskim - woj. zachodniopomorskim - woj. warmińsko-mazurskim - woj. wielkopolskim - woj. opolskim - woj. lubelskim

Masz pytania? Więcej informacji:

Krzysztof Lachutta Specjalista ds. Nasiennictwa i Innowacji  +48 608 395 757  krzysztof.lachutta@ampol-merol.pl

www.demo-farma.pl


Jest nas 5,6 tys.!

By być jak najbliżej Rolnika, działamy również w Social Mediach Facebook youtube TWITTER INSTAGRAM 

Wejdź, polub i zaproś do polubienia! Znajdziesz tu: • najciekawsze relacje z pola - filmy oraz zdjęcia przedstawiające obecny stan plantacji • informacje o nowościach produktowych • nowinki z życia firmy

 Wejdź, subskrybuj, udostępniaj! Na naszym kanale obejrzysz filmy prezentujące: • lustracje pól - czyli aktualny stan plantacji • rekomendowane programy nawożenia i ochrony • relacje z eventów Ampol-Merol


Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych

Zielony Ład z roślinami bobowatymi

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Rośliny bobowate – strączkowe – pastewne uprawiane są głównie na nasiona. Jednak coraz częściej ich siew w gospodarstwie ma na celu pozyskiwanie własnych nasion do realizacji tzw. zazielenienia z przeznaczeniem na zielony nawóz. Duże i grube nasiona wykorzystywane są głównie w celach paszowych jako bogate źródło białka, ale również w rozwijającym się przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Do roślin strączkowych powszechnie uprawianych w naszym kraju zaliczamy: łubin wąskolistny, żółty i biały, groch siewny ogólnoużytkowy i pastewny (peluszka), bobik i wykę. Ostatnio coraz większą popularnością „medialną” cieszy się soja, która w ciągu 3-4 lat uprawy w danym gospodarstwie staje się rośliną coraz wierniej plonującą, co wiąże się z pozyskaniem przez rolnika większego doświadczenia w jej uprawie. Z agrotechnicznego punktu widzenia rosnący areał uprawy roślin strączkowych jest zjawiskiem bardzo korzystnym, a nawet koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania płodozmianu, podwyższenia urodzajności gleb i troski o środowisko. Rośliny te, dzięki aktywnej symbiozie korzeni z bakteriami brodawkowatymi, wiążą wolny azot atmosferyczny, który wraz z resztkami pożniwnymi pozostaje w glebie. W ten sposób do gleby trafia średnio od 40 do 100 kg azotu na hektar bez żadnych dodatkowych nakładów. Bardzo wartościowe resztki pożniwne są doskonałym materiałem do rozwoju życia biologicznego, które wyraźnie aktywuje procesy mineralizacji substancji organicznej, nawet w roślinach następczych. To prowadzi do uwalniania wielu cennych składników pokarmowych, takich jak azot, fosfor, potas, wapń itp. Rozwinięty system korzeniowy roślin strączkowych głęboko drenuje glebę, co w efekcie doskonale ją napowietrza, a szczególnie te warstwy, do których nie sięga uprawa. Dodatkowo pobiera on składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, które zostały wcześniej wypłukane w głąb profilu glebowego. Korzenie roślin strączkowych wydzielają stosunkowo duże ilości kwasów korzeniowych, dzięki czemu uruchamiają fosfor, który wcześniej był niedostępny dla innych roślin uprawnych w płodozmianie. 6

Rośliny strączkowe znacząco podwyższają poziom próchnicy w glebie. Są to rośliny strukturotwórcze. Przyczyniają się do tworzenia właściwej struktury gruzełkowatej, która gwarantuje odpowiedni stosunek wody do powietrza. To z kolei wpływa na prawidłowy rozwój bakterii korzeniowych oraz na polepszenie pojemności wodnej gleby, a w efekcie zwiększa odporność na suszę. Rośliny strączkowe są idealnym przedplonem pod każdą inną roślinę uprawną, pozostawiając stanowisko w bardzo wysokiej kulturze (pod warunkiem zachowania prawidłowej regulacji zachwaszczenia). Są idealnym przerywnikiem w wysyconych płodozmianach zbożowo-rzepaczanych, w których dochodzi do uciążliwej kompensacji chwastów i chorób płodozmianowych, przy jednocześnie spadającej skuteczności pestycydów. Wiąże się to przede wszystkim z licznymi uodpornieniami patogenów na źle dobrane substancje czynne, stosowane zbyt często po sobie i w nieodpowiednich (zaniżonych) dawkach. Podsumowując - rośliny strączkowe to rośliny regenerujące glebę. Poprawiają jej właściwości biologiczne, mechaniczne, fizyczne i chemiczne. Jednym słowem wprowadzają ład do środowiska. Z ekonomicznego punktu widzenia rośliny strączkowe wpisane są w program Unii Europejskiej do tak zwanego zazielenienia, dzięki czemu rolnikowi przysługuje dodatkowa dopłata, która zwiększa rentowność ich upraw. Ponadto, jako rośliny regenerujące stanowisko, przyczyniają się do wzrostu plonu rośliny następczej

Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych


W aspekcie gospodarczym trwa trend powiększania areału uprawy roślin strączkowych pastewnych w celu zwiększenia w żywieniu zwierząt udziału białka roślinnego pochodzącego z naszych, krajowych upraw. Wiele podmiotów gospodarczych, zainspirowanych wzrastającą popularnością i trendem uprawy, przystosowuje się zarówno do skupu, jak i obróbki nasion w celach paszowych i konsumpcyjnych, inwestując w dodatkowe powierzchnie magazynowe oraz nowoczesne linie przetwórcze. Wysokość plonowania roślin strączkowych okazuje się mało stabilna. Wynika to między innymi z nieodpowiedniego rozkładu opadów w stosunku do potrzeb rośliny, ale również z ograniczania ilości zarejestrowanych środków ochrony roślin. A to zmniejsza skuteczność regulacji zachwaszczenia, dojrzewania i naraża na duże straty powstające przez coraz liczniej występujące szkodniki. Zatem agrotechnika roślin strączkowych wymaga praktycznej znajomości podstawowych zasad ich uprawy.

1 WYMAGANIA GLEBOWE Rośliny strączkowe mają wysoce zróżnicowane wymagania glebowe, co przedstawia tabela 1. Reagują one bardzo wyraźnie na nieodpowiednio dobrany rodzaj gleby i jej pH.

Klasa VI

Klasa V

Klasa IVb

Klasa IVa

Klasa IIIb

Klasa II

Klasa IIIa

Tabela 1. Wymagania glebowe roślin strączkowych

Klasa I

nawet do 15%, bez dodatkowych nakładów. Pozostawiają znaczne ilości azotu, dzięki czemu możemy zmniejszyć potrzeby nawozowe na ten składnik w roślinie następczej, ograniczając wielkość nawożenia. Ponadto pełna agrotechnika roślin strączkowych nie należy do tzw. upraw intensywnych, czyli kapitałochłonnych i jest łatwa do odtworzenia. Nie wymaga dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do siewu, ochrony czy zbioru, bo jest on jednocześnie wykorzystywany w uprawie zbóż czy rzepaku.

łubin żółty łubin wąskolistny łubin biały peluszka grochy jadalne bobik soja

Często w praktyce poszczególne gatunki wysiewane są na gleby zdecydowanie słabsze niż wynika to z powyższej tabeli. Związane to jest między innymi z ograniczoną powierzchnią dobrych gleb w danym gospodarstwie, ponieważ na nie trafiają rośliny bardziej wymagające, jak: burak, rzepak, pszenica itp. Dlatego w wielu przypadkach rolnicy uzyskują niezadowalające plony roślin strączkowych, których bezpośrednia wartość ze sprzedaży nie pokrywa kosztów produkcji, co zniechęca ich do dalszego kontynuowania tych upraw. Jednak dodatkowe dopłaty i własny materiał siewny do poplonów to korzyści, które w ostateczności zachęcają producentów do siewu tej grupy roślin.

Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych

7


2 STANOWISKO Powinno być: • odchwaszczone, • w dobrej kulturze, • w miarę „ciepłe” (szybkie wschody, intensywniejsze kwitnienie itd.).

Przedplon: • przedplonem strączkowych mogą być różne rośliny uprawne (z wyłączeniem roślin motylkowych); • najlepiej uprawiać je w 3.-4. roku po oborniku; • przerwa w uprawie strączkowych na tym samym polu powinna wynosić co najmniej 3-4 lata. W praktyce najczęściej strączkowe uprawia się po zbożach. Są doskonałym przedplonem dla form ozimych, np. • groch - dla rzepaku, jęczmienia i pszenicy ozimej, gdzie dysponujemy dłuższym czasem do pełnej uprawy roli pod siew rośliny następczej; • bobik, soja - dla pszenicy ozimej; • łubin - dla żyta i pszenżyta ozimego.

3 UPRAWA ROLI Uprawa roli powinna przebiegać tak samo jak pod inne rośliny jare wczesnego siewu za wyjątkiem wyki ozimej. Tabela 2.

Uprawa pożniwna i jesienna 1. Podorywka lub talerzowanie (przed zabiegiem w razie potrzeby wapnowanie) 2. Orka zimowa (po wysiewie nawozów wieloskładnikowych P i K)

Uprawa wiosenna 1. Wysiew nawozów azotowych (30 kg/ha - dawka startowa) 2. Zabiegi wczesnowiosenne (ograniczenie strat wody, wyrównanie powierzchni pola): a. na glebach lekkich: • bronowanie b. na glebach cięższych: • agregat, np. kultywator + brona lub włóka + brona ciężka lub • narzędzia aktywne (gleby typowo gliniaste, ilaste) 3. Wysiew nasion 4. Wałowanie posiewne (za wyjątkiem: gleb zlewnych, wysokiej wilgotności gleby oraz tuż po opadach) 8

4 NAWOŻENIE a) nawożenie azotem • rośliny strączkowe, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, wykorzystują azot atmosferyczny, lecz zanim się ona rozwinie, zalecane jest stosowanie przedsiewne azotu w ilości 25-30 kg N na 1 ha, jako tzw. dawkę startową; • w uprawie łubinów można nawet zrezygnować z nawożenia azotowego; b) nawożenie fosforem i potasem

Termin wysiewu • jesienny - na glebach bardziej zwięzłych, • wiosenny - na glebach lżejszych. Wielkość dawek zależy od: • zasobności gleby; • wartości przedplonu; • stopnia mineralizacji; • wielkości przewidywanego plonu. Tabela 3. Przykładowe ilości składników mineralnych

Roślina

N

P2O5 kg/ha

K2O kg/ha

bobik

25-30

60-80

100-160

groch

20

60-80

100-160

łubin żółty

20*

40-60

80-120

łubin wąskolistny

20*

40-60

80-120

łubin biały

20*

60-80

80-140

wyka jara

25-30

60-90

100-160

wyka ozima

25-30

60-80

100-140

20

50-70

100-120

soja

* Po ocenie stanowiska można zrezygnować z nawożenia azotowego. c) wapnowanie gleby Właściwy odczyn gleby decyduje o prawidłowej symbiozie roślin strączkowych z bakteriami nitryfikacyjnymi, i tak: • bobik, groch, soja i wyka jara wymagają obojętnego odczynu gleby. Jeśli zachodzi potrzeba odkwaszenia stanowiska, wówczas należy po zbiorze przedplonu zastosować nawozy wapniowe o wysokiej reaktywności, takie jak wapna kredowe, węglanowe (Morawica) czy też na gleby ubogie w próchnicę zastosować nawóz o nazwie Czarna Kreda. Zawiera ona 40% CaO i dodatkowo kwasy humusowe oraz węgiel organiczny; • łubin wąskolistny i żółty dobrze znoszą odczyn lekko kwaśny, a ujemnie reagują na odczyn obojętny i zasadowy.

Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych


5 SIEW

EKSPERT RADZI

a) przygotowanie materiału siewnego

Nawozy wapniowe należy dokładnie oraz płytko wymieszać z glebą. Częstym błędem po wywiezieniu i rozrzuceniu nawozów wapniowych jest ich głębokie przyoranie. Wówczas wapno zalega na głębokości 15-20 centymetrów. Natomiast świeżo wyorana warstwa gleby nadal wykazuje właściwości kwaśne. W takich niekorzystnych warunkach młode i słabo ukorzenione rośliny wyraźnie reagują na niski odczyn gleby poprzez zahamowanie wzrostu, odbarwienia liści – liścieni, a nawet zamieranie siewek (bobik, groch).

• materiał siewny powinien być dobrej jakości (energia kiełkowania – 75-95%, czystość ok. 98%, brak uszkodzeń mechanicznych); • nasiona powinny być zaprawione przeciwko chorobom; • bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawiać również NITRAGINĄ. To szczepionka zawierająca bakterie nitryfikacyjne, które intensyfikują proces powstawanie brodawek korzeniowych odpowiedzialnych za symbiozę azotu; b) termin i parametry siewu (Tabela 4.) Rośliny strączkowe są wrażliwe na opóźniony termin siewu. Powstaje wówczas większa podatność roślin na choroby, wydłuża się okres wegetacji, co opóźnia termin zbioru.

OKREŚLENIE NORMY WYSIEWU:

LICZBA ROŚLIN NA 1 m2 x MTN NORMA WYSIEWU w kg/ha –––––––––––––––––––––––––––––––––––– + 5% (poślizg kół) + WP ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA w %

Liczba roślin na 1 m2 – patrz Tabela 4. MTN – patrz etykieta na opakowaniach Zdolność kiełkowania – patrz etykieta na opakowaniach WP – wschody polowe. Są niższe od zdolności kiełkowania (warunki laboratoryjne), zatem do wyniku należy dodać od 5 do 10% normy wysiewu.

Tabela 4. Termin i parametry siewu Roślina

Liczba roślin [na 1 m2]

MTN [g]

Głębokość siewu [cm]

Norma wysiewu [kg/ha]

Termin siewu

bobik

45-65

400-550

8-10

220-350

najwcześniejszy do 20 kwietnia

groch

100-120

170-250

4-6

200-300

najwcześniejszy do 20 kwietnia

łubin żółty

60-70

110-150

3-4

120-160

najwcześniejszy do 20 kwietnia

łubin wąskolistny

80-100

100-140

3-4

130-180

najwcześniejszy do 20 kwietnia

łubin biały

40-60

250-320

4-5

150-250

najwcześniejszy do 20 kwietnia

wyka jara

180-200

40-60

4-6

100-140

najwcześniejszy do 20 kwietnia

60-80

150-200

3-4

140-180 lub 4-4,5 jed.

20 kwietnia - 5 maja

soja

Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych

9


6 PIELĘGNACJA

Tabela 6.

Bronowania nie należy wykonywać po wcześniejszym zastosowaniu herbicydów o działaniu doglebowym, gdyż powoduje to zerwanie warstwy ochronnej i w konsekwencji zwiększenie stopnia zachwaszczenia w późniejszym okresie wegetacyjnym roślin strączkowych.

PELUSZKA

EKSPERT RADZI

ŁUBIN

a) zabiegi agrotechniczne: • wałowanie po siewie – efekt: wyrównane i szybkie wschody. W przypadku grochu – łatwiejszy zbiór; • bronowanie broną lekką lub typowym chwastownikiem po wschodach roślin i chwastów ma na celu: - zerwanie skorupy glebowej – przerwanie parowania; - niszczenie wschodzących chwastów. Rośliny strączkowe długo kiełkują oraz przechodzą tzw. okres powolnego wzrostu i dlatego też w tym czasie są bardziej podatne na zachwaszczenie;

BOBIK

Roślina

b) zabiegi chemiczne: • stosowanie pestycydów zgodnie z zaleceniami IOR

Roślina

Choroby

bobik

groch

łubiny

Szkodniki

czekoladowa plamistość, askochytoza

strąkowiec bobowy, oprzędziki, mszyce

askochytoza, rdza grochu, mączniak prawdziwy

pachówka strąkóweczka, strąkowiec grochowy, oprzędziki, zmienniki, mszyca, wciornastki, śmietka

antraknoza, fuzarioza

oprzędziki, pachówka strąkóweczka

8 OCHRONA CHEMICZNA W tabeli obok znajduje się wykaz polecanych środków do ochrony roślin strączkowych. Legenda:

zwalczanie chwastów zwalczanie szkodników zwalczanie chorób

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

10

Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych

SOJA

Tabela 5.

GROCH NA NASIONA

7 CHOROBY I SZKODNIKI

Nazwa preparatu

Substancja akywna

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800 g

Corum 502,4 SL

bentazon 480 g + imazamoks 22,4 g

Proman 500 SC

metobromuron 500 g

Wing P 462,5 EC

pendimetalina 250 g + dimetenamid-P 212,5 g

Stallion 363 CS

chlomazon 30 g + pendimetalina 333 g

Fusilade Forte 150 EC

fluazyflop-p-butylowy 150 g

Agil-S 100 EC

propachizafop 100 g

Sekil 20 SP

acetamipryd 200 g

Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy 500 g

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800 g

Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g

Signum 33 WG

boskalid 26,7% + piraklostrobina 6,7%

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800 g

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g

Wing P 462,5 EC

pendimetalina 250 g + dimetenamid-P 212,5 g

Agil-S 100 EC

propachizafop 100 g

Fusilade Forte 150 EC

fluazyflop-p-butylowy 150 g

Sekil 20 SP

acetamipryd 200 g

Prokarb 450 EC

prochloraz 450 g

Stallion 363 CS

chlomazon 30 g + pendimetalina 333 g

Corum 502,4 SL

bentazon 480 g + imazamoks 22,4 g

Wing P 462,5 EC

pendimetalina 250 g + dimetenamid-P 212,5 g

Basagran 480 SL

bentazon 480 g

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g

Agil-S 100 EC

propachizafop 100 g

Fusilade Forte 150 EC

fluazyflop-p-butylowy 150 g

Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna 25 g

Decis Mega 50 EW

deltametryna 50 g

Sekil 20 SP

acetamipryd 200 g

Switch 62,5 WG

cyprodynil 375 g + fludioksonil 250 g

Signum 33 WG

boskalid 26,7% + piraklostrobina 6,7%

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800 g

Stomp Aqua 455 CS

pendimetalina 455 g

Corum 502,4 SL

bentazon 480 g + imazamoks 22,4 g

Dual Gold 960 EC

S-metolachlor

Plateen 41,5 WG

metrybuzyna 175 g + flufenacet 240 g

Sencor Liquid 600 SC

metrybuzyna 600 g

Proman 500 SC

metobromuron 500 g

Fusilade Forte 150 EC

fluazyflop-p-butylowy 150 g

Sekil 20 SP

acetamipryd 200 g

Amistar Gold Max

azoksystrobina 125 g + difenokonazol 125 g

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy 500 g


Zwalczane agrofagi

Dawka na 1 ha

Termin stosowania

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,0-4,0 l

stosować do 5 dni po siewie

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

1,25 l

od fazy 2. liścia do fazy pięciu pędów bocznych

chwasty dwuliścienne i jednoliścienne

2,0 l

bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni

chwasty dwuliścienne i jednoliścienne

4,0 l

bezpośrednio po siewie

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,0 l

bezpośrednio po siewie

chwasty jednoliścienne

0,6-1,7 l

po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną

chwasty jednoliścienne

0,5-1,5 l

po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną

mszyca, strąkowiec bobowy, oprzędziki, wciornastki

0,2 kg

w momencie pojawienia się szkodnika, wg etykiety

mszyca, strąkowiec bobowy, oprzędziki

0,2-0,4 l

wg etykiety

askochytoza, czekoladowa plamistość, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

1,5 l

zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,5 l

bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,0-4,0 l

stosować do 5 dni po siewie

pachówka strąkóweczka, oprzędziki, mszyca,

0,25-0,3 l

wg etykiety

askochytoza, plamistość liści

1,0 kg

askochytoza, plamistość liści

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,0-4,0 l

stosować do 5 dni po siewie

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

2,6 l

bezpośrednio po siewie

chwasty dwuliścienne i jednoliścienne

4,0 l

bezpośrednio po siewie

chwasty jednoliścienne

0,5-1,5 l

po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną

chwasty jednoliścienne

0,6-2,5 l

po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną

mszyca, pachówka strąkóweczka, wciornastki, oprzędziki

0,2 kg

w momencie pojawienia się szkodnika, wg etykiety

antraknoza

0,75-1,0 l

po wystąpieniu pierwszych objawów

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,0 l

bezpośrednio po siewie

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

1,0-1,25 l

przy wysokości 6-12 cm – początek pojawiania się wąsów

chwasty dwuliścienne i jednoliścienne

4,0 l

bezpośrednio po siewie

chwasty dwuliścienne

2,5-3,0 l

przy wysokości roślin 6-12 cm – początek pojawienia się wąsów czepnych

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,5 l

bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni

chwasty jednoliścienne

0,5-1,5 l

po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną

chwasty jednoliścienne

0,6-2,5 l

pachówka strąkóweczka, oprzędziki, zmienniki, mszyca, wciorniastki

0,23-0,3 l

wg etykiety

strąkowiec grochowy, śmietka, wciornastek

0,15 l

od 1. liścia do końca rozwoju kwiatostanu

strąkowiec grochowy, mszyca

0,2 kg

od fazy 1. liścia do końca kwitnienia

mączniak prawdziwy, askochytoza, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

1,0 kg

po wystąpieniu pierwszych objawów askochytoza, plamistość liści

askochytoza, plamistość liści

1,0 kg

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3,0-4,0 l

stosować do 3 dni po siewie

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

1,5-2,6 l

bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

1,0-1,25 l

przy wysokości 6-12 cm – początek pojawiania się wąsów

chwstay jednoliścienne i dwuliścienne

1,0-1,25 l

bezpośrednio po siewie do końca fazy kiełkowania

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

2,0 kg

stosować bezpośrednio po siewie

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

0,55 kg

bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni

chwasty dwuliścienne i jednoliścienne

2,0-3,0 l

bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni

chwasty jednoliścienne

0,6-2,5 l

po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną

strąkowiec grochowy, mszyca

0,2 kg

od fazy 1. liścia do końca kwitnienia

antraknoza, zgnilizna twardzikowa, chwościk purpurowy

1,0 l

po wystąpieniu pierwszych objawów

antraknoza, askochytoza, septorioza, brązowa plamistość liści

1,5 l

po wystąpieniu pierwszych objawów

Świadomy producent rolny uprawy roślin strączkowych w swoim gospodarstwie nie ocenia wyłącznie „kalkulatorem”, ale również bierze pod uwagę korzyści bezpośrednio niewyliczalne, takie jak: zwiększenie zawartości próchnicy w glebie – większa pojemność wodna, poprawa struktury gleby – łatwiejsza uprawa, głębsze spulchnianie korzeniowe -

przerwanie podeszwy płużnej i odzyskanie wypłukanych składników, zmniejszenie kompensacji chwastów i chorób – skuteczniejsza ochrona itp. Rośliny strączkowe zdecydowanie ratują degradujące stanowiska, budując racjonalne płodozmiany w rolnictwie zrównoważonym. Tym samym wprowadzają do środowiska ZIELONY ŁAD.

Rośliny bobowate to wyższe plony roślin następczych

11


Program Agravita® Aktiv strategia sukcesu w nawożeniu dolistnym

Najwyższej jakości synergistyczne nawozy dolistne Agravita® Aktiv produkowane są w Stanach Zjednoczonych, co gwarantuje dostęp do nowoczesnych laboratoriów, najwyższej jakości surowców i nowatorskiej technologii produkcji. Skuteczność programu Agravita® Aktiv została potwierdzona na plantacjach doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Program Agravita® Aktiv maksymalizuje wykorzystanie potencjału plonowania. Całkowita rozpuszczalność Niska dawka − maksymalna efektywność Szybkie działanie − efekty widoczne już w ciągu 7 dni Skuteczność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i polowymi Stymuluje wzrost plonu

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Wykaz i skład chemiczny nawozów wykorzystanych w wiosennych programach nawożenia doglebowego roślin uprawnych Składniki pokarmowe Nazwa

Producent N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Na2O Mikro

Grupa Azoty SA

46

-

-

-

-

-

-

-

Pulan

Grupa Azoty SA

34

-

-

-

-

-

-

-

RSM

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

Salmag z borem

Grupa Azoty SA

27

-

-

4

-

3

-

0,2 B

ZAKsan

Grupa Azoty SA

33,5

-

-

-

-

Saletrzak

Grupa Azoty SA

27

-

-

4

-

2

-

-

Saletrosan 26

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

32,5

-

-

-

YaraBela Sulfan

Yara Poland Sp. z o.o.

24

-

-

-

15

12

-

-

YaraBela Nitromag (CAN 27)

Yara Poland Sp. z o.o.

27

-

-

4

-

7

-

-

Grupa Azoty SA

36

-

-

-

21

-

-

-

Saletra amonowa

Anwil SA

34

-

-

-

-

-

-

-

Canwil

Anwil SA

27

-

-

4

-

6,5

-

-

Polifoska 21

Grupa Azoty SA

21

-

-

4

35

-

-

-

Polifoska 6

Grupa Azoty SA

6

20

30

-

7

-

-

-

Polifoska 8

Grupa Azoty SA

8

24

24

-

9

-

-

-

Polifoska Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

Si

POLIDAP

Grupa Azoty SA

18

46

-

-

5

-

-

-

Amofoska

GZNF Fosfory Sp. z o.o.

5

10

25

-

14

4

-

MacroSpeed POWER

PhosAgro

12

15

21

-

20

-

-

-

MacroSpeed OPTIMA PLUS

PhosAgro

-

16

32

-

8

-

-

Zn

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

-

25

50

-

-

-

Korn-Kali

K+S Kali GmbH

-

-

40

6

12

-

4

-

Patentkali

K+S Kali GmbH

-

-

30

10

42

-

-

-

KALISOP

K+S Kali GmbH

-

-

50

-

45

-

-

-

Pulgran S

Legenda:

Przeznaczenie

Dawkowanie

Opakowanie

inhibitor nitryfikacji DMPP - 24,9% - do stosowania łącznie z nawozem RSM

1,5-3,0 l NovaTec One / 100 kg azotu z RSM 100 kg RSM 32% N = 0,72 l NovaTec One 100 l RSM 32% N = 0,95 l NovaTec

20 l

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości. Wykaz i skład chemiczny nawozów

13

Produkty specjalistyczne

NovaTec One

Nawozy wieloskładnikowe

Nazwa

Nawozy potasowe i magnezowosiarkowe

MacroSpeed GREEN

-

Nawozy azotowe

Pulrea, Pulgran, Mocznik


Tabela odmian zbóż jarych

Odmiana

TYBALT

KWS OLOF

KWS VERMONT

pszenica jara

jęczmień jary

jęczmień jary

A

pastewny

pastewny

Wiersum Plantbreeding

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Termin kłoszenia

średni

średni

średnio wczesny

Wysokość roślin

średnia

średnia

niska do średniej

MTZ

średnia

duża do bardzo dużej

średnia

Liczba opadania

-

-

Odporność na porastanie

-

-

Septorioza liści/Rynchosporioza (jęczmień)

-

-

Septorioza plew/Czarna plamistość jęczmienia

-

-

Fuzarioza kłosów/ Helmintosporioza (owies)

-

-

Choroby podstawy źdźbła/Rdza źdźbłowa (owies)

-

-

średnie

średnie

średnie

mąka/pasza

pasza

pasza

Obsada ziaren (szt./m2)

360-400

280-330

280-330

ilość wysiewu (kg/ha)

170-200

140-160

130-150

Wybitne cechy przewódki. Bardzo dobra zdrowotność i sztywna słoma. Duży potencjał plonowania. Wykorzystywana też do mieszanek.

Wysoko plonująca odmiana dla wymagających rolników. Piękne, grube i zdrowe nasiona. Odmiana przydatna do mieszanek.

Bardzo stabilnie i wysoko plonująca odmiana (na LOZ aż w 10 województwach). Parametry ziarna najlepsze w grupie (9 pkt). Świetnie plonuje na słabszych glebach o uregulowanym pH.

Gatunek Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

Odporność na wyleganie Mączniak prawdziwy Rdza brunatna/Rdza jęczmienia Brunatna plamistość liści/Plamistość siatkowa jęczmienia

Wymagania glebowe Przydatność

Cechy

14

Legenda:

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia


Odmiana

OVATION

BINGO

DIMITRA

jęczmień jary

owies

lucerna siewna

pastewny

pastewny, konsumpcyjny

zielonkowa

Limagrain Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Continental Semences

Termin kłoszenia

średnio wczesny

wczesny

średni

Wysokość roślin

średnia

średnia do wysokiej

wysoka

bardzo duża

bardzo duża

-

Liczba opadania

-

-

-

Odporność na porastanie

-

Gatunek Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

MTZ

-

Odporność na wyleganie

-

Mączniak prawdziwy

-

Rdza brunatna/Rdza jęczmienia

-

-

Brunatna plamistość liści/Plamistość siatkowa jęczmienia

-

-

Septorioza liści/Rynchosporioza (jęczmień)

-

-

-

Septorioza plew/Czarna plamistość jęczmienia

-

-

-

Fuzarioza kłosów/ Helmintosporioza (owies)

-

-

Choroby podstawy źdźbła/Rdza źdźbłowa (owies)

-

-

Wymagania glebowe

niskie i średnie

średnie

średnie

pasza

mąka/pasza

pasza

Obsada ziaren (szt./m2)

280-330

400-450

-

ilość wysiewu (kg/ha)

130-150

160-180

8-20 kg

Jedna z najlepiej plonujących odmian o małym udziale łuski, przydatna do mieszanek w wysiewie czystym.

Jedna z najbardziej ulistnionych odmian na naszym rynku. Ma bardzo niską zawartość włókna i podwyższoną zawartość białka. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości i głębokim systemie korzeniowym.

Przydatność

Cechy

Legenda:

Obecnie najciekawsza odmiana w ofercie. Cechuje się rewelacyjną plennością. Dzięki genom browarnym ma niższy udział łupiny nasiennej - cecha korzystna w żywieniu drobiu i trzody chlewnej.

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia

15


Ochrona zbóż Nazwa

Substancja aktywna Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHWASTY - HERBICYDY jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy

Atlantis 12 OD

Camaro 306 SE

florasulam, 2,4-D

Huzar Activ 387 OD

jodosulfuron metylosodowy; 2,4-D

0,45-1,2 l

miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polny, tobołki polne

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

0,4-0,6 l

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna do fazy 7-8 okółków, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna do fazy 7-8 okółków, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, jęczmień jary

1l

bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary, owies

Gold 450 EC

2,4-D; fluroksypyr

1-1,25 l

bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polne, samosiewy rzepaku

Naxel 75 WG

tribenuron metylowy

20 g

gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna

pszenica ozima, jęczmień jary

fenoksapropP-etylu

0,8-1,2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny

pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary

Rumba 069 EW

CHOROBY - FUNGICYDY

0,75-1 l

mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza karłowa, plamistość siatkowa, rynchosporioza

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, jęczmień ozimy

fenpropidyna

0,75 l

mączniak prawdziwy zbóż i traw

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, żyto jare

solatenol benzowidyflupyr +bromukonazol +tebukonazol

pakiet na 8,33 ha

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew

pszenica ozima, pszenica jara

Soleil 274 EC

bromukonazol, tebukonazol

1,2 l

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

pszenica ozima, pszenica jara

Zamir 400 EW

prochloraz, tebukonazol

1l

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza, fuzarioza, plamistość siatkowa, rdza

pszenica ozima, jęczmień jary

Orius Extra 250 EW

tebukonazol

1l

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Plexeo 60 EC

metkonazol

1,2-1,5 l

septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

pszenica ozima, pszenica jara

Input 460 EC

protiokonazol, spiroksamina

Celsivo 750 EC

Pakiet Elatus Plus Zboża (Elatus Plus Sakura 274 EC)

16

Ochrona zbóż


Nazwa

Substancja aktywna Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHOROBY - FUNGICYDY

0,6-1 l

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza żółta, rdza źdźbłowa, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rdza źdźbłowa, rynchosporioza

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto

0,8-1 l

mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów , rdza brunatna, rynchosporioza

pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

prochloraz, tebukonazol, fenpropidyna

2,0 l

mączniak prawdziwy, rdza żółta, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rynchosporioza, plamistość siatkowa

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary

Unix 75 WG

cyprodynil

0,7-1,0 kg

łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza liści, brunatna plamistość liści

pszenica ozima, jęczmień ozimy

Mondatak 450 EC

prochloraz

1l

łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści, plamistość siatkowa

pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime

Mirage 450 EC

prochloraz

1l

mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła, septorioza plew, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, plamistość siatkowa, rynchosporioza

pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

1,4 l

fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rdza brunatna, rdza źółta, rynchosporioza zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime

1,5-1,75 l

łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel korzeni, mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rynchosporioza, plamistość siatkowa jęczmienia

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary

Soligor 425 EC

protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol

Dobromir Top 250 SC

azoksystrobina

Artemis 450 EC

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy

Yamato 303 SE

tiofanat metylowy, tetrakonazol

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona zbóż

17


Ochrona zbóż Nazwa

Substancja aktywna Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Nexide 60 CS

Bulldock 025 EC

gamma-cyhalotryna

50-80 ml

mszyce, skrzypionki

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

beta-cyflutryna

0,25 l

mszyca zbożowa, skrzypionki

pszenica ozima

Inne Antek 725 SL

Moddus 250 EC

chloromekwatu chlorek

trineksapak etylu

1,7-2,1 l

0,3-0,6 l

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, owies

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies siewny, pszenica jara

trineksapak etylu

0,4-0,6 l

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies

BAIA P

etefon

0,75 - 1 l

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Koyote 360 SL

glifosat

3-4 l

niszczenie chwastów - desykacja

pszenica ozima, jęczmień ozimy

0,3-0,5 l

ograniczenie porostu ziarniaków przed zbiorem

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto

wszystkie rośliny uprawne

kukurydza, rzepak, zboża jare i ozime, warzywa, strączkowe

Meros 250 EC

Magnus

karboksylowany kopolimer butadienowostyrenowy

Applico

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,15 l

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l

ograniczenie przemieszczania się substancji w głąb profilu glebowego

Inger

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

18

Ochrona zbóż


Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

* T0 – zabieg sanitarny zwalczający fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz mączniaka prawdziwego. ** Stosować wyższe dawki (pow. 0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennej - chwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

T0* Topsin M 500 SC 0,8-1,2 l/ha

T3 Plexeo 60 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Nexide 060 CS 60-80 g/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

PEŁNA KONTROLA PLANTACJI

Program ochrony pszenicy ozimej I - PROGRAM PODSTAWOWY

T2 Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

liść flagowy

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Applico 0,15 l/ha

T1 Thesorus 460 EC 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

BBCH 33-39

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,2 l/ha

3. kolanko

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

krzewienie


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

* T0 – zabieg sanitarny zwalczający fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz mączniaka prawdziwego. ** Stosować wyższe dawki (pow. 0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennej - chwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

T1 Thesorus 460 EC 1,0 l/ha + Celsivo 750 EC 0,35 l/ha + Applico 0,15 l/ha

krzewienie

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

T0* Topsin M 500 SC 0,8-1,2 l/ha

PRESJA MĄCZNIAKIEM PRAWDZIWYM

3. kolanko

BBCH 33-39

liść flagowy

kłoszenie BBCH 51-59

Nexide 060 CS 60-80 g/ha + Applico 0,15 l/ha

T3 Plexeo 60 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,2 l/ha

T2 Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

Program ochrony pszenicy ozimej II - PROGRAM INTENSYWNY

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha


Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

** Stosować wyższe dawki (pow. 0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennej - chwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Program ochrony pszenicy ozimej III - PROGRAM INTENSYWNY

Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha + Plexeo 60 EC 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Nexide 060 CS 60-80 g/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

RYZYKO WYSTĄPIENIA CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

liść flagowy

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Celsivo 750 EC 0,35 l/ha + Unix 75 WG 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha

BBCH 33-39

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,2 l/ha

3. kolanko

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

krzewienie


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

* T0 – zabieg sanitarny zwalczający fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz mączniaka prawdziwego. ** Stosować wyższe dawki (pow. 0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennej - chwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Celsivo 750 EC 0,4 l/ha + Mirage 450 EC 0,8 -1,0 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,4 l/ha + Applico 0,15 l/ha

krzewienie

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

T0* Topsin M 500 SC 0,8-1,2 l/ha

WCZESNA OCHRONA Z DALSZĄ KONTROLĄ PLANTACJI

Program ochrony pszenicy ozimej IV

3. kolanko

BBCH 33-39

liść flagowy

kłoszenie BBCH 51-59

Nexide 060 CS 60-80 g/ha + Applico 0,15 l/ha

Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha + Plexeo 60 EC 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,2 l/ha

Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha


Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

**Stosować wyższe dawki (pow.0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennejchwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

T1 Thesorus 460 EC 0,75-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,4 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

krzewienie

3. kolanko

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Applico 0,15 l/ha

liść flagowy

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

OCHRONA 2-ZABIEGOWA

kłoszenie BBCH 51-59

Nexide 060 CS 60-80 g/ha + Applico 0,15 l/ha

T2-T3 Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

Program ochrony pszenicy ozimej V

BBCH 33-37


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

**Stosować wyższe dawki (pow.0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennejchwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

krzewienie

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Thesorus 460 EC 0,75 l/ha + Applico 0,15 l/ha

OCHRONA ZBÓŻ NA SŁABSZYCH STANOWISKACH

Program ochrony pszenicy ozimej VI

3. kolanko

BBCH 33-37

liść flagowy

Plexeo 60 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Nexide 060 CS 60-80 g/ha + Applico 0,15 l/ha

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Soleil 274 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha


Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

**Stosować wyższe dawki (pow.0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennejchwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Celsivo 750 EC 0,4 l/ha + Mirage 450 EC 0,8 -1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

krzewienie

Program ochrony pszenicy ozimej VII

Orius Extra 259 EW 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Nexide 060 CS 60-80 g/ha + Applico 0,15 l/ha

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Applico 0,15 l/ha

liść flagowy

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

OCHRONA ZBÓŻ NA SŁABSZYCH STANOWISKACH

BBCH 33-37

Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Plexeo 60 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

3. kolanko


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

NAJLEPSZA PROFILAKTYKA

Soligor 425 EC 0,7-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

krzewienie

BBCH 29-31

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

1. kolanko

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha

Program ochrony pszenicy jarej I

BBCH 33-39

Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Magnus 0,3-0,5 l/ha


Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Thesorus 460 EC 0,75-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

1. kolanko

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha

BBCH 29-31

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

krzewienie

Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Magnus 0,3-0,5 l/ha

ZDROWE AŻ DO ZBIORU

Program ochrony pszenicy jarej II

BBCH 33-39


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

krzewienie

BBCH 29-31

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

Thesorus 460 EC 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Program ochrony jęczmienia jarego

BBCH 33-39

Baia P 0,5 l/ha

Dobromir Top 250 SC 0,6 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Magnus 0,3-0,5 l/ha


Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

**Stosować wyższe dawki (pow.0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennejchwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Artemis 450 EC 1,8-2,0 l/ha + Moddus 250 EC 0,3-0,6 l/ha + Antek 725 SL 0,8-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

BBCH 29-31

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,6 l/ha

krzewienie

kłoszenie

Magnus 0,3-0,5 l/ha

Program ochrony pszenżyta ozimego

BBCH 39-51

Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

liść flagowy


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

**Stosować wyższe dawki (pow.0,8 l/ha) w przypadku braku ochrony jesiennejchwasty już rozwinięte z wegetacji jesiennej.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

krzewienie

1. kolanko

Artemis 450 EC 1,8-2,0 l/ha + Moddus 250 EC 0,3-0,6 l/ha + Antek 725 SL 0,8-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

BBCH 29-31

Huzar Activ 387 OD 1,0 l/ha

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Atlantis 12 OD** 0,45-1,2 l/ha

Program ochrony żyta hybrydowego

liść flagowy

BBCH 39-51

Soligor 425 EC 0,7-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie

Magnus 0,3-0,5 l/ha


Ilość dostarczanych składników [kg/ha]

N - 194 Mg - 37 + S - 45

N - 194 Mg - 37 + S - 56

N - 205 + P - 30 + K - 42 Mg - 37 + S - 46

N - 198 Mg - 37 + S - 30

1

2

3

4

0,25 t/ha

YaraBela™ Nitromag

0,25 t/ha

YaraBela™ Sulfan

4 – program zalecany przy zbyt mocno rozkrzewionych zbożach z jesieni i wysokiej obsadzie pędów żywych wiosną.

3 – program zalecany dla szybszego wznowienia wegetacji wiosennej (dodatkowe wczenowiosenne wprowadzenie N, P, K i S).

2 – program zalecany pod zboża słabo rozkrzewione jesienią.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:

Program wiosennego nawożenia doglebowego pszenicy ozimej z przeznaczeniem na konsumpcję

Polifoska® 21

MacroSpeed® GREEN* ZAKsan®

ZAKsan®

ZAKsan®

0,2 t/ha

ZAKsan®

0,2 t/ha

0,25 t/ha

YaraBela™ Nitromag

liść flagowy początek kłoszenia BBCH 39-54

ZAKsan®

1-2 kolanko BBCH 31-32

0,2 t/ha

0,2 t/ha

0,2 t/ha

0,2 t/ha

MacroSpeed® GREEN* Pulan® 34

0,25 t/ha

MacroSpeed® GREEN* MacroSpeed® POWER

0,2 t/ha YaraBela™ Nitromag

0,25 t/ha MacroSpeed® GREEN* RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

*MacroSpeed® GREEN

STOSOWANY W TERMINIE ZIMOWYM LUB WCZESNOWIOSENNYM

0,12-0,15 t/ha

ruszenie wegetacji BBCH 21-29


4

3

2

1

MacroSpeed® GREEN* RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

0,2 t/ha

YaraBela™ Nitromag

0,15 t/ha

MacroSpeed® POWER

0,2 t/ha

MacroSpeed GREEN* Pulan® 34

®

0,2 t/ha

MacroSpeed® GREEN* ZAKsan®

ruszenie wegetacji BBCH 21-29

0,12 t/ha

STOSOWANY W TERMINIE ZIMOWYM LUB WCZESNOWIOSENNYM

*MacroSpeed® GREEN

N - 172 Mg - 30 + S - 24

N - 172 + P - 23 + K - 32 Mg - 30 + S - 12

N - 172 Mg - 30 + S - 24

N - 174 Mg - 30 + S - 24

Ilość dostarczanych składników [kg/ha]

liść flagowy początek kłoszenia BBCH 39-54

0,15 t/ha

1-2 kolanko BBCH 31-32

YaraBela™ Nitromag

ZAKsan®

0,15 t/ha

0,15 t/ha

0,2 t/ha

ZAKsan®

ZAKsan®

ZAKsan®

0,15 t/ha

Canwil

0,15 t/ha

0,2 t/ha

0,2 t/ha

YaraBela™ Nitromag

ZAKsan®

Program wiosennego nawożenia doglebowego pszenżyta ozimego i żyta hybrydowego

4 – program zalecany przy zbyt mocno rozkrzewionych zbożach z jesieni i wysokiej obsadzie pędów żywych wiosną.

3 – program zalecany dla szybszego wznowienia wegetacji wiosennej (dodatkowe wczenowiosenne wprowadzenie N, P, K i S).

2 – program zalecany pod zboża słabo rozkrzewione jesienią.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:


P2O5 - 60 S - 40

P2O5 - 64 Mg - 25 +Zn

P2O5 - 75 Mg - 25

Ilość dostarczonych składników [kg/ha]

N - 167 K2O - 105 S - 65

N - 131 K2O - 128 S - 38

N - 114 K2O - 105

1

2

3

3 – program nawożenia zalecany pod jeczmień browarniany.

MacroSpeed® POWER

0,5 t/ha

MacroSpeed® OPTIMA PLUS 0,4 t/ha + RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

MacroSpeed® POWER

0,5 t/ha

przed siewem

MacroSpeed® GREEN

0,1 t/ha

ZAKsan®

0,2 t/ha

0,2 t/ha

YaraBela™ Nitromag

BBCH 21-30

MacroSpeed® GREEN

0,1 t/ha

ZAKsan®

0,2 t/ha

kłoszenie BBCH 55-59

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Notatki:

Program nawożenia doglebowego zbóż jarych

0,15 t/ha

Canwil - saletrzak

liść flagowy BBCH 37-39


Pakiet nawozów dolistnych Agravita® dopasowany do potrzeb zbóż

Skład pakietu

Agravita® Aktiv 48 5 kg

• Siła synergii – połączenie nawozów stymulujących & mikroelementowych

Agravita® Aktiv 70 5 kg

Agravita® Agravita® Mn EDTA Plus Cu EDTA Plus 5 kg 3 kg

• Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi


Nutripack® ZBOŻE Plus – program nawożenia dolistnego Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Cu EDTA Plus 0,3 kg/ha Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

SUCHY SZPILKOWANIE FAZA ZIARNIAK 2-3 LIŚCI

FAZA 4 LIŚCI

KRZEWIENIE

STRZELANIE W ŹDŹBŁO

LIŚĆ FLAGOWY

KŁOSZENIE

KWITNIENIE

DOJRZAŁOŚĆ MLECZNA

DOJRZEWANIE

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny.

Wielokierunkowe działanie intensyfikuje zawiązywanie oraz poprawia jakość ziarna zbóż zwiększa odporność zbóż na choroby grzybowe, niskie temperatury oraz wyleganie

zwiększa masę ziarna

wpływa na ograniczenie redukcji źdźbeł kłosonośnych

wspomaga regenerację uszkodzeń pozimowych i poprawia kondycję roślin

stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewienie zbóż

zapobiega występowaniu tzw. choroby nowin

zwiększa intensywność fotosyntezy oraz poprawia gospodarkę azotem

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


RAGNAR F1 rzepak ozimy

• MAX PLON • MAX ZIMOTRWAŁOŚĆ • • MAX BEZPIECZEŃSTWO • • Najnowsza odmiana mieszańcowa (rejestracja w Polsce - 2018) • Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy • Czołówka najplenniejszych odmian na rynku! • Buduje silną szyjkę korzeniową i silną rozetę jesienią, przez co jest niezwykle zimotrwały • Bardzo duża odporność na najważniejsze choroby, w tym na: suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową • Bardzo intensywnie zawiązuje łuszczyny zarówno na pędzie głównym, jak i na pędach bocznych • Zalecany do uprawy na terenie całego kraju i na wszystkich typach gleb • Zalecany do siewu w terminie optymalnym i opóźnionym

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


HIT 2021 RZEPAK OZIMY

TERMI NATOR PLONOWANIA

Dostępny tylko w


Ochrona rzepaku Nazwa

Substancja aktywna

Agil-S 100 EC

propachizafop

Wizjer 50 EC

chizalofop-Petylowy

Dawka/ha Zwalczane agrofagi CHWASTY - HERBICYDY

Stosowanie

0,5-1,5l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała

rzepak ozimy

0,75-2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, życica trwała jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, wiechlina zwyczajna, perz właściwy

rzepak ozimy

CHOROBY - FUNGICYDY Orius Extra 250 EW

tebukonazol

1l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

rzepak ozimy

Skymaster 280 SC

azoksystrobina, cyprokonazol

0,8-1,0 l

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

rzepak ozimy

Propulse 250 SE

fluopyram, protiokonazol

1l

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

rzepak ozimy, rzepak jary

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy

1,2-1,4 l

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza

rzepak ozimy, rzepak jary

Toprex 375 SC

difenokonazol, paklobutrazol

0,3-0,5 l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

rzepak ozimy

Yamato 303 SE

tiofanat metylowy, tetrakonazol

1,5-1,75 l

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy

rzepak ozimy

Zamir 400 EW

prochloraz, tebukonazol

1,5 l

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

rzepak ozimy

Pictor 400 SC

dimoksystrobina, boskalid

0,5l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

rzepak ozimy

Caryx 240 SL

chlorek mepikwatu, metkonazol

1-1,4 l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

rzepak ozimy

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Nexide 60 CS Bulldock 025 EC Sekil 20 SP

Inazuma 130 WG

Mavrik Vita 240 EW

gamma-cyhalotryna

50-80 ml

chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy

rzepak ozimy

beta-cyflutryna

0,25 l

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik

rzepak ozimy

acetamipryd

0,08-0,25 kg

słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

rzepak ozimy

acetamipryd, lambda-cyhalotryna

0,16 - 0,3 kg

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik, tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki

rzepak ozimy

tau-fluwalinat

0,2 l

chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

rzepak ozimy, rzepak jary

INNE Koyote 360 SL

glifosat

3-4 l

desykacja

rzepak ozimy

Magnus

karboksylowany kopolimer butadienowostyrenowy

0,5-1 l

zapobiega pękaniu łuszczyn i osypywaniu się nasion przed zbiorem i podczas zbioru

rzepak ozimy, rzepak jary

Applico

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,15 l

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l

ograniczenie przemieszczania się substancji w głąb profilu glebowego

kukurydza, rzepak, zboża jare i ozime, warzywa, strączkowe

Inger

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

38

Ochrona rzepaku


Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

* T0 – zabieg fitosanitarny polecany na plantacje z widocznymi już na roślinach objawami suchej zgnilizny kapustnych lub szarej pleśni. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

powstawanie pędów

początek kwitnienia BBCH 61-63

Zamir 400 EW 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

wypełnianie łuszczyn

dojrzewanie

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

Inazuma 130 WG 0,16-0,2 kg/ha + Applico 0,15 l/ha

opadanie płatków BBCH 67-69

Mavrik Vita 240 EW 0,2 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Propulse 250 SE 0,8-1,0 l/ha lub Pictor 400 SC 0,4-0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Nexide 60 CS 60 g/ha + Applico 0,15 l/ha

Toprex 375 SC 0,5 l/ha lub Caryx 240 SL 1,0-1,4 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Program ochrony rzepaku ozimego - PROGRAM INTENSYWNY

T0* Topsin M 500 SC 0,8-1,2 l/ha

Sekil 20 SP 0,2 kg/ha + Applico 0,15 l/ha

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Wizjer 50 EC 0,75-2,0 l/ha + Adiuwant

ruszenie wegetacji


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

ruszenie wegetacji

Wizjer 50 EC 0,75-2,0 l/ha + Adiuwant

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Sekil 20 SP 0,2 kg/ha + Applico 0,15 l/ha

powstawanie pędów

Nexide 60 CS 60 g/ha

Plexeo 60 EC 0,7-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Program ochrony rzepaku ozimego - PROGRAM STANDARD

początek kwitnienia BBCH 61-63

opadanie płatków BBCH 67-69

dojrzewanie

Koyote 360 SL 3,0-4,0 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

wypełnianie łuszczyn

Mavrik Vita 240 EW 0,2 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Dobromir Top 250SC 0,6 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha


Ilość dostarczanych składników [kg/ha]

N - 213 MgO - 50 S - 61

N - 203 (P - 30 + K - 42) S - 56 MgO - 50 N - 214 S - 40 Mg - 50

N - 211 K - 60 S - 52

1

2

3

4

MacroSpeed® GREEN* ZAKsan

0,3 t/ha

0,2 t/ha

MacroSpeed® GREEN* MacroSpeed® POWER

MacroSpeed® GREEN* RSM® 32 0,35 t/ha + NovaTec One

Korn-Kali®

0,15 t/ha YaraBela™ Nitromag

0,35 t/ha

*MacroSpeed® GREEN

0,2 t/ha

STOSOWANY W TERMINIE ZIMOWYM LUB WCZESNOWIOSENNYM

2 – Technologia nawożenia zalecana dla szybszego wznowienia wegetacji wiosennej (dodatkowe wczenowiosenne wprowadzenie dostepnego P, K i S). 4 – Technologia nawożenia zalecana na gleby lżejsze przy uzupełnieniu potasu (w teminie styczeń-luty).

ruszenie wegetacji

luźny pąk

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Notatki:

Program wiosennego nawożenia doglebowego rzepaku ozimego

0,15 t/ha

Polifoska® 21

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

ZAKsan®

0,3 t/ha

YaraBela™ Nitromag

0,3 t/ha

0,3 t/ha

Saletra amonowa Anwil

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

2 tygodnie później


Pakiet nawozów dolistnych Agravita® dopasowany do potrzeb rzepaku

Skład pakietu

Agravita® Aktiv 48 5 kg

• Siła synergii – połączenie nawozów stymulujących & mikroelementowych

Agravita® Aktiv 70 5 kg

Agravita® Mn EDTA Plus 5 kg

Agravita® Fe EDTA Plus 5 kg

• Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi


Nutripack® RZEPAK Plus – program nawożenia dolistnego Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha ® Agravita Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha Agravita® Bor 15* 1,5 l/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha Agravita® Fe EDTA Plus 0,5 kg/ha Agravita® Bor 15* 1,5 l/ha

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny. *Nie wchodzi w skład pakietu Nutripack® RZEPAK Plus

Wielokierunkowe działanie intensyfikuje zawiązywanie nasion oraz poprawia ich zaolejenie poprawia kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn rzepaku

wspomaga regenerację uszkodzeń pozimowych i herbicydowych

stymuluje rozwój systemu korzeniowego i pędów bocznych rzepaku

zwiększa odporność na warunki stresowe

intensyfikuje proces fotosyntezy

wpływa na lepsze wykorzystanie składników mineralnych i wody z gleby

zwiększa efektywność plonotwórczą azotu

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Henley

KUKURYDZA

ZNAKOMITA W KAŻDYCH WARUNKACH

HENLEY [FAO 230] · mieszaniec SC · ziarno flint / dent · kolba typu FLEX • Rekordowe plonowanie w grupie odmian średniowczesnych • Bardzo dobry wigor wiosenny - szybko startuje! • Idealny w każdych warunkach glebowych • Doskonały na ziarno i kiszonkę

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Abelardo

KUKURYDZA

Doskonały na ziarno FASCYNUJĄCY PLON!

ABELARDO [FAO 220-230] · idealny na wczesny zbiór · doskonale się wymłaca · łatwo oddaje wodę • • • • • • •

plon 113% wzorca COBORU 2018 plonuje lepiej niż inne odmiany w tej samej wczesności odmiana na wszystkie typy gleb odporna na fuzariozę kolb szybko osiąga dojrzałość do zbioru kolba typu FIX - prawidłowe zaziarnienie niezależnie od warunków bardzo duża MTZ

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Tabela odmian kukurydzy

Odmiana

HENLEY

ARMILLA

AMELLO

SY WELAS

Limagrain Polska Sp. z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

FAO

230

230

230

230-240

Typ odmiany

SC

TC

SC

SC

flint/dent

flint flint/dent

flint flint/dent

flint/dent

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno

ziarno/kiszonka

Wigor wiosenny

bardzo dobry

bardzo dobry

doskonały

bardzo dobry

Wysokość roślin

wysokie

średnie

średnie

wysokie

toleruje mozaiki glebowe

średnie i słabsze

średnie

wszystkie typy gleb

75-85

80-90

80-85

75-90

50

50

50

50

Bardzo dobrze adaptuje się do zmiennych warunków glebowych. Równomiernie plonuje nawet w warunkach suszy dzięki w pełni zaziarnionej kolbie.

Odmiana o wybitnej odporności na łamanie się. Ziarno cechuje się niską wilgotnością w trakcie zbioru, a wysoki plon uzyskuje się dzięki dużej powtarzalności kolb. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Najnowsza odmiana kukurydzy z firmy Syngenta. Okrzyknięta hitem wśród niemieckich rolników. Rewelacyjne wyniki w użytkowaniu na ziarno, jak i kiszonkę. W badaniach COBORU 2016 uzyskała najlepsze wyniki w swojej grupie wczesności.

Hodowca/ dystrybutor

Typ ziarna

Kierunek użytkowania

Wymagania glebowe Zalecana obsada (tys. szt./ha) Pojemność opakowania (tys. ziaren)

Cechy szczególne

Legenda: 46

Doskonale sprawdza się zwłaszcza na ziarno. Odmiana posiada bardzo dobry wigor wiosenny. Osiąga rekordowy plon ziarna w grupie odmian wczesnych. Idealnie nadaje się do każdych warunków glebowych.

SC - mieszaniec pojedynczy, TC - mieszaniec trójliniowy

Tabela odmian kukurydzy


SL MAGELLO

MOROCK

GALACTUS

CODIGIP

ABELARDO

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

250

230

230-240

260

220-230

SC

TC

SC

SC

SC

semi dent

flint

flint

flint flint/dent

flint

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno

ziarno/kiszonka

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

wybitny

bardzo dobry

wysokie

wysokie

wysokie

średnie do wysokie

wysokie

średnie, dobre

słabe, średnie

wszystkie typy gleb

słabe gleby

średnie

70-95

70-80

80-90

83-93

80-85

50

50

50

50

50

Odmiana uniwersalna na ziarno i kiszonkę, wysoki plon ziarna, wysoka energetyczność kiszonki, bardzo dobry wigor wiosenny, wysoka odporność na głownię guzowatą.

Bardzo duży plon ziarna i wysoka zawartość skrobi w ziarnie - 9 wg badań BSA, Niemcy. Kolba fix w pełni wypełniona, rewelacyjna zdrowotność i odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą, odmiana o podwójnym użytkowaniu - na ziarno i kiszonkę.

Lider plonowania na słabych glebach (w suchych latach o tonę ziarna/ha więcej od innych odmian z tej samej grupy wczesności). Imponujące kolby po 22 rzędy, a ilość ziaren w rzędzie do 44. Bardzo dobra tolerancja na suszę potwierdzona w latach 2018 i 2019.

Doskonała odmiana ziarnowa o wysokiej MTZ i drobnej osadce. Wykazuje bardzo dużą odporność na fuzariozę kolb. Kolby typu fix łatwe w omłocie i zawsze w pełni zaziarnione niezależnie od warunków.

Odmiana uniwersalna na ziarno i kiszonkę. Roślina wysoka, o bardzo dobrym ulistnieniu, dobra zdrowotność, dobry wigor wiosenny i stabilny poziom plonowania.

Tabela odmian kukurydzy

47


Fiołek polny

Włośnice

Perz właściwy

Chwastnica jednostronna

Dawka na 1 ha

Preparat/ mieszanki

Substancja aktywna

Ilość substancji aktywnych ml/g/%

Ochrona kukurydzy

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE Lumax 537,5 SE

terbutyloazyna + mezotrion + S-metolachlor

185,5 + 37,5 + 312,5

3,5-4 l

Adengo 315 SC

tienkarbazon metylu + izoksaflutol

90 + 225

0,33-0,44 l

40

1l

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu

31,5 + 1 + 10

1,25-1,5 l

Mocarz 75 WG

tritosulfuron + dikamba

250 + 500

0,2 kg

Zeagran 340 SE

bromoksynil + terbutylazyna

90 + 250

1,6-2 l

Kivi Extra 6 OD

nikosulfuron

60

0,5-0,75 l

Mszyce

Preparat

Substancja aktywna

Maister Power 42,5 OD

OCHRONA INSEKTYCYDOWA

Karate Zeon 050 CS

Legenda: 48

lambdacyhalotryna

średnio wrażliwe

Ochrona kukurydzy

ADIUWANT DOGLEBOWY

Inger

0,1-0,2 l/ha

wrażliwe

Dawka na 1 ha

nikosulfuron

Preparat

Ikanos 040 OD

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

1l+1l

Omacnica prosowianka

40 + 60

Ploniarka zbożówka

nikosulfuron + mezotrion

Dawka na 1 ha

Ikanos 040 OD + Barracuda

Substancja aktywna

HERBICYDY POWSCHODOWE

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l/ha


Ostrożeń polny

Samosiewy rzepaku

Tobołki polne

Tasznik pospolity

Szarłat szorstki

Rumianowate

Rdest

Przytulia czepna

Przetacznik

Komosa biała

Jasnota

Gwiazdnica pospolita

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE

HERBICYDY POWSCHODOWE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona kukurydzy

49


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

adiuwant

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

siew

Program ochrony kukurydzy

1 liść

2 liście

Inger 0,5 l/ha

Lumax 537,5 SE 3,5-4,0 l/ha

3 liście

6 liści

Maister Power 42,5 OD 1,25-1,5 l/ha

7 liści

Nikosulfuron 040 OD 1,0 l/ha Barracuda 0,75-1,0 l/ha

8 liści

Karate Zeon 050 CS 0,1-0,2 l/ha

wyrzucanie wiechy


Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

N - 194 P - 75 K - 150 S - 52 Mg - 38 +Zn

N - 198 P - 69 K - 160 S - 40-50 +Zn

N - 196 P - 92 K - 160 S - 36 Mg - 49

N - 212-218 P - 60-72 K - 170-204 S - 50 Mg - 48 +Zn

termin wysiewu

1

2

3

4

MacroSpeed® PERFECT

Pulrea®

0,15 t/ha

MacroSpeed® GREEN

Agravita® Starter

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Notatki:

Program nawożenia doglebowego kukurydzy Nawozy wapniowe przedsiewne i pogłówne (granulowane)

0,35 t/ha

0,25 t/ha

MacroSpeed® PERFECT

0,15 t/ha

RSM® 0,3 t/ha + NovaTec One

0,1 t/ha

MacroSpeed® GREEN

Pulan®

0,3 t/ha

0,5 t/ha

MacroSpeed® TIGER 4:12:32

20-30 kg/ha

RSM® 0,25 t/ha + NovaTec One

Pulgran®

0,2 t/ha

Polidap®

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

Korn-Kali® 0,4 t/ha ZAKsan® 0,25 t/ha

0,25 t/ha

Polifoska® Krzem

0,15 t/ha

MacroSpeed® GREEN

4-5 liści

20-30 kg/ha

2-3 liście

Agravita® Starter

kiełkowanie

0,5-0,6 t/ha

siew współrzędny

YaraBela™ Nitromag (Extran 27)

0,25 t/ha

przedsiewny


Agravita® Starter NPK (MgO,SO3) 13-32-5 (2-7,5) + wysoka zawartość cynku – 2%

Azot całkowity (N) Azot amonowy (N-NH4) Azot amidowy (N-NH2) Pięciotlenek fosforu (P2O5) Tlenek potasu (K2O) Tlenek magnezu (MgO) Trójtlenek siarki (SO3) Cynk (Zn)

13% m/m 7% m/m 6% m/m 32% m/m 5% m/m 2% m/m 7,5% m/m 2% m/m

Nawóz startowy w postaci mikrogranulatu do aplikatorów siewnikowych

Na dobry start! 6 x TAK dla Agravita® Starter w uprawie kukurydzy Zapewnia dostępność fosforu niezależnie od pH gleby

Poprawia wigor i przyspiesza początkowy wzrost roślin

Wspomaga kiełkowanie i wyrównuje wschody kukurydzy

Łagodzi skutki opóźnionych siewów

Stymuluje wzrost systemu korzeniowego

Zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury

Technologia ROOT BOOSTER – fosfor zawsze dostępny Nowoczesna technologia ROOT BOOSTER zapobiega stratom i zapewnia wielokrotnie wyższą efektywność wykorzystania fosforu, niezależnie od pH gleby.

Agravita® Starter z technologią ROOT BOOSTER cechuje się wysoką koncentracją fosforu i cynku, czyli najważniejszych pierwiastków w pierwszych fazach wzrostu kukurydzy.

Mikrogranulat o średnicy 0,7-1,5 mm

Łatwa rozpuszczalność i szybka dostępność składników dla roślin

Wyprodukowany w Niemczech


Pakiet nawozów dolistnych Agravita® dopasowany do potrzeb kukurydzy

Skład pakietu

Agravita® Aktiv 48 5 kg

Agravita® Aktiv 70 5 kg

Skład pakietu • Siła synergii – połączenie nawozów stymulujących & mikroelementowych

Agravita® Zn EDTA Plus 5 kg

Agravita® Zn EDTA Plus 5 kg

• Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Ochrona ziemniaka Nazwa

Substancja aktywna

Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHWASTY - HERBICYDY Agil-S 100 EC

propachizafop

0,5-1,5 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała

ziemniak

Wizjer 50 EC

chizalofop-P-etylowy

0,75-2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, życica trwała jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, wiechlina zwyczajna, perz właściwy

ziemniak

Boxer 800 EC

prosulfokarb

3-5 l

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna

ziemniak

Aurelit 70 WG

metrybuzyna

0,5-0,75 kg

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa

ziemniak

3l

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, perz właściwy, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna

ziemniak

2l

dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku

ziemniak

Stallion 363 SC

Racer 250 EC

chlomazon, pendimetalina

flurochloridon

CHOROBY - FUNGICYDY Carial Star 500 SC

mandipropamid , difenokonazol

0,6 l

alternarioza, zaraza ziemniaka

ziemniak

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

metalaksyl-M, mankozeb

2-2,5 kg

zaraza ziemniaka, alternarioza

ziemniak

Infinito 687,5 SC

propamokarb, fluopikolid

1,2-1,6 l

zaraza ziemniaka

ziemniak

Moncut 460 SC

flutolanil

200 ml/t

rizoktonioza

ziemniak

cyjazofamid

0,5 l

zaraza ziemniaka

ziemniak

Ranman Top 160 SC

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Bulldock 025 EC Sekil 20 SP

beta-cyflutryna

0,2-0,3 l

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

ziemniak

acetamipryd

0,08 kg

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

ziemniak

INNE Spotlight Plus 060 EO

karfentrazon etylowy

1l

desykacja, niszczenie naci

ziemniak

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l

ograniczenie przemieszczania się substancji w głąb profilu glebowego

ziemniak

Applico

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,15 l

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona ziemniaka

55


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

wschody

Wizjer 05 EC 0,75-2,0 l/ha + Adiuwant

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Aurelit 70 WG 0,5-0,75 kg/ha

Boxer 800 EC 4,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

Racer 250 EC 2,0-3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

Moncut 460 SC 0,2 l/t sadzeniaka

Program ochrony ziemniaka

zakrywanie międzyrzędzi

formowanie stolonów tuberyzacja

kwitnienie

Sekil 20 SP 0,08 kg/ha

Bulldock 025 EC 0,2-0,3 l/ha

dojrzewanie

Spotlight PLUS 060 EO 1,0 l/ha

Ranman Top 160 SC 0,5 l/ha (max. 6 zabiegów w odstępach co najmniej 5 dni)

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG 2,0-2,5 kg/ha (max. 2 zabiegi)

Infinito 687,5 SC 1,2-1,6 l/ha (max. 4 zabiegi)

Carial Star 500 SC 0,6 l/ha (max. 3 zabiegi)

Genkotsu 0,5 l/ha (max. 6 zabiegów)

Electis CX 0,45 l/ha (max. 6 zabiegów)


Ilość dostarczonych składników w kg/ha w zależności od kierunku użytkowania i wczesności

P2O5 - 90 S - 98

N - 72-84 P2O5 - 90-105 K2O - 126-147 Mg - 30 S - 85

N - 153 K2O - 246 Mg - 40

P2O5 - 75 S - 76

N - 153 P2O5 - 92 K2O - 150-240 S - 85-136 Mg - 50-80

N - 141 K2O - 226 Mg - 50

1 – polecany do produkcji sadzeniaka. 2 – zalecany program nawożenia odmian skrobiowych. 3-4 – propozycja nawożenia odmian: jadalnych oraz z przeznaczeniem na frytki lub chipsy.

1

2

3

4

MacroSpeed® POWER

MacroSpeed® GREEN

0,15 t/ha

MacroSpeed® POWER

0,6-0,7 t/ha

Sól potasowa 60%

0,6 t/ha

obredlanie

0,2 t/ha

Saletrzak

0,2 t/ha

MacroSpeed® GREEN

0,3 t/ha

Canwil

0,2 t/ha

MacroSpeed® GREEN

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Notatki:

Program wiosennego nawożenia doglebowego ziemniaka

tuż przed sadzeniem

0,2 t/ha

KALISOP®

0,3 t/ha

ZAKsan®

0,5-0,8 t/ha +

Patentkali®

0,2 t/ha

Polidap®

0,2 t/ha

MacroSpeed® POWER

0,5 t/ha

3-5 tygodni przed sadzeniem


Pakiet nawozów dolistnych Agravita® dopasowany do potrzeb ziemniaka

Skład pakietu

Agravita® Aktiv 48 5 kg

• Siła synergii – połączenie nawozów stymulujących & mikroelementowych

Agravita® Aktiv 70 5 kg

Agravita® Agravita® Mn EDTA Plus Mn EDTA Plus 5 kg 5 kg

• Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi


Nutripack® ZIEMNIAK Plus – program nawożenia dolistnego

Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Bor 15* 1 l/ha

SADZENIE BULW

WSCHODY

Agravita® Bor 15* 1 l/ha

TWORZENIE FORMOWANIE ZAWIĄZYWANIE LIŚCI I ŁODYG PĘDÓW BOCZNYCH BULW

TWORZENIE PĄKÓW KWIATOWYCH

KWITNIENIE

ROZWÓJ BULW

ZASYCHANIE NACI

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny. *Nie wchodzi w skład pakietu Nutripack® ZIEMNIAK Plus

Wielokierunkowe działanie intensyfikuje zawiązywanie bulw

podnosi odporność na niekorzystne warunki środowiska

wspomaga regenerację uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych

zwiększa odporność bulw na uszkodzenia mechaniczne

poprawia żywotność, kondycję i zdrowotność

poprawia wartość konsumpcyjną i technologiczą bulw

stymuluje wzrost i rozwój ziemniaków

wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i wody z gleby

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Ochrona buraka cukrowego Nazwa

Substancja aktywna Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHWASTY - HERBICYDY Agil-S 100 EC

propachizafop

0,5-1,5 l

Wizjer 50 EC

chizalofop-Petylowy

0,75-2 l

Powertwin 400 SC

fenmedifam, etofumesat

1l

Safari 50 WG

triflusulfuron metylowy

0,03 kg

Goltix S 700 SC

metamitron

1,0-2 l

Goltix Titan 565 SC

metamitron, chinomerak

2l

Torero 500 SC

metamitron, etofumesat

2l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, życica trwała jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, wiechlina zwyczajna, perz właściwy fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne

burak cukrowy

jednoroczne i dwuletnie chwasty dwuliścienne

burak cukrowy, burak pastewny

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, łoboda rozłożysta, przytulia czepna, psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mlecz zwyczajny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne

burak cukrowy

burak cukrowy

przedwschodowo i nalistnie wg etykiety

burak cukrowy

burak cukrowy

CHOROBY - FUNGICYDY Yamato 303 SE Amistar Gold Max

tiofanat metylowy, tetrakonazol azoksystrobina, difenokonazol

1,25-1,5 l

chwościk buraka, brunatna plamistość liści

burak cukrowy, burak ćwikłowy

1l

chwościk, rdza, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści

burak cukrowy

Spyrale 475 EC

fenpropidyna, difenokonazol

1l

chwościk, rdza, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści

burak cukrowy

Skymaster 280 SC

azoksystrobina, cyprokonazol

1l

chwościk, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza

burak cukrowy, burak pastewny

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Bulldock 025 EC Karate Zeon 050 CS

beta-cyflutryna

0,2 l

pchełka burakowa

burak cukrowy

lambdacyhalotryna

0,2 l

szarek komośnik

burak cukrowy

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

INNE Applico

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,15 l

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona buraka cukrowego

61


Goltix S 700 SC

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

Goltix S 700 SC (trzykrotnie x 1 l/ha)

wschody

2 liście właściwe

4 liście właściwe

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Wizjer 50 EC 0,75-2,0 l/ha + Adiuwant

Safari 50 WG 30 g/ha

Powertwin 400 SC 1,0 l/ha + Insert 0,2-0,3 l/ha (trzykrotnie)

6-8 liści właściwych

Bulldock 025 EC 0,2 l/ha

Goltix Titan 565 SC Pierwszy zabieg: 2,0 l/ha od pierwszego liścia właściwego Drugi zabieg: 2,0 l/ha, odstęp 5-10 dni Trzeci zabieg: 2,0 l/ha, odstęp 5-10 dni

Program ochrony buraka cukrowego

Karate Zeon 050 CS 0,2 l/ha

zakrywanie rzędów

Amistar Gold Max 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Spyrale 475 EC 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Skymaster 280 SC 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Yamato 303 SE 1,25-1,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha


P - 45 MgO - 50

S - 40

P2O5 - 96 MgO - 50 +Zn

P2O5 - 96 MgO - 50 +Zn +B

Ilość dostarczonych składników [kg/ha]

N - 146 K2O - 192 S - 58

N - 152 K2O - 192 S - 58

N - 149 MgO - 50

N - 120 K - 63 S - 40

N - 159 MgO - 12

1

2

3

4

5

MacroSpeed® OPTIMA PLUS 0,6 t/ha + MacroSpeed® GREEN

0,2 t/ha

faza 3-5 liści

0,2 t/ha

Saletra amonowa 34%

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Notatki:

Program wiosennego nawożenia doglebowego buraka cukrowego

0,25 t/ha

YaraBela™ Nitromag

Pulan®

0,3 t/ha

ZAKsan® 33,5

Canwil

0,2 t/ha

0,3 t/ha

ZAKsan® 33,5

Canwil

MacroSpeed® GREEN

0,3 t/ha

MacroSpeed® POWER

0,3 t/ha

Saletrosan® 26

0,25 t/ha

0,2 t/ha

tuż przed siewem

Korn-Kali®

0,2 t/ha

0,2 t/ha

0,25 t/ha

Salmag® z borem

siew

0,3 t/ha

MacroSpeed® GREEN

0,2 t/ha

MacroSpeed® OPTIMA PLUS 0,6 t/ha + MacroSpeed® GREEN

1-2 – programy zalecane przy braku nawożenia jesiennego PK na glebach o lżejszym składzie mechanicznym. 3 – program zalecany przy pełnym nawożeniu jesiennym P i K. 4-5 – programy zalecane na gleby o lżejszym składzie mechanicznym przy dawkach dzielonych: jesień i wiosna.

3-4 tygodnie przed siewem


Pakiet nawozów dolistnych Agravita® dopasowany do potrzeb buraka

Skład pakietu

Agravita® Aktiv 48 5 kg

• Siła synergii – połączenie nawozów stymulujących & mikroelementowych

Agravita® Aktiv 70 5 kg

Agravita® Mn EDTA Plus 5 kg

Agravita® Zn EDTA Plus 5 kg

• Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi


Nutripack® BURAK Plus – program nawożenia dolistnego

SUCHE KŁĘBKI

WSCHODY

FAZA 2 LIŚCI

Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Zn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Bor 15* 2 l/ha

Agravita® Bor 15* 2 l/ha

FAZA 4-6 LIŚCI

FAZA 9 LIŚCI LUB WIĘCEJ

ZAKRYWANIE MIĘDZYRZĘDZI

INTENSYWNY WZROST KORZENIA

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny. *Nie wchodzi w skład pakietu Nutripack® BURAK Plus

Wielokierunkowe działanie zwiększa plon korzeni buraka poprawia jakość technologiczną plonu

stymuluje wzrost rozety liściowej i korzenia spichrzowego

usprawnia transport cukru do korzenia - wyższa polaryzacja

wspomaga regenerację uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych

zwiększa wydajność fotosyntezy

poprawia żywotność, kondycję i zdrowotność

reguluje pobieranie i wykorzystanie azotu - mniejsza zawartość melasotwórczych związków azotu

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Akademia skutecznego podsiewu

Wojciech Lewandowski doradca agrotechniczny Sowul & Sowul

Zmiany klimatyczne oraz zawirowania na rynku pasz treściwych spowodowane niestabilnymi cenami komponentów wymuszają na producentach mleka i mięsa szukania nowych rozwiązań. Firma Sowul & Sowul na przestrzeni lat bada i udowadnia, że aby prowadzić gospodarstwo w Polsce powinniśmy skupiać się przede wszystkim na nasionach pochodzących z Polski lub sprawdzonych w polskich warunkach. Wielohektarowa kontraktacja nasion różnego typu pozwala przygotować nam produkty częściowo odporne na susze oraz potrafiące osiągać wysokie plony w trudnych okresach. Zawdzięczamy to schodowemu systemowi korzeniowemu w Mieszance Krasula, Mieszance Mućka przeznaczonej na gleby suche oraz Mieszance Luśka opartej na najbardziej mrozoodpornej lucernie w tej części Europy.

Aby zachować ciągłość produkcji w trudnych warunkach klimatycznych, zachęcamy do zapoznania się z tematyką podsiewów. Czym jest podsiew? Podsiew to inaczej uzupełnienie runi stanowiskami traw, ziół lub motylków w celu poprawy jej plonowania, uzupełnienia niedoborów oraz likwidacji roślin niepożądanych, tj. chwastów najczęściej dwuliściennych. Znacząco pogarszają one jakość pasz, a w sytuacjach skrajnych mogą powodować zatrucia, ciche ruje czy nawet zgony zwierząt. Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zlustrować użytek w celu oceny jego stanu, gdyż nie każdy nadaje się do podsiewu. W przypadku dużej degradacji 66

Akademia skutecznego podsiewu

lub bardzo dużego zachwaszczenia może być konieczny pełen przesiew stanowiska. Termin prac nie jest zobligowany kalendarzem. Kluczem w przypadku podsiewów jest wilgoć oraz odpowiednio przygotowane stanowisko. Sprzęt, jakim zamierzamy podsiewać, ma znaczenie drugorzędne. Na rynku jest wiele maszyn do wykonania podsiewów takich jak siewniki talerzowe czy siewniki typu chwastownik. Dobry podsiew jesteśmy w stanie wykonać nawet siewnikiem typowo zbożowym pod warunkiem, że stanowisko będzie odpowiednio przygotowane. Podsiewy robimy przed ruszeniem wegetacji lub po pokosie. Warunkiem kluczowym jest uprzednio wykoszone stanowisko.


Dobrze przeprowadzony podsiew pozwala zaoszczędzić od 50 do nawet 70% kosztów w porównaniu do nowych zasiewów. Dobór roślin ma niebagatelne znaczenie. Najlepiej nadają się do tego życice wielokwiatowe charakteryzujące się bardzo szybkim wzrostem. Podczas lustracji użytku, przed wykonaniem podsiewu, należy zwrócić szczególną uwagę na obecność chwastów dwuliściennych. Kiedy na m2 znajduje się 1015% chwastów dwuliściennych, wtedy konieczny będzie oprysk na chwasty. Niestety konsekwencją oprysków jest zniszczenie znajdujących się na stanowisku roślin motylkowych, takich jak koniczyny czy lucerna. Po oprysku należy uszkodzić starą darń tak, aby nie zagłuszała nowej wsiewki. Często wystarczy ciężka brona, opcjonalnie talerzówka lub płytka glebogryzarka.

Stare trawy można przytłumić również glifosatem w dawce 0,5-0,7 l/ha. Dawka ta wstrzyma wegetację roślin, dzięki czemu nowa wsiewka będzie miała miejsce i czas na spokojne skiełkowanie oraz początkowy rozwój. Po wysiewie konieczny jest wał. Po kilku tygodniach od siewu stanowisko się wyrównuje, stare trawy odbijają, zaś nowe zasiewy bujnie zakrywają wolne miejsca. Stanowisko jest wolne od chwastów po 6-8 tygodniach od zasiewu oraz gotowe do koszenia. Białko ze świeżych traw często przekracza 17-18%, zaś plony zapewnią nam bank paszowy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na mieszanki poplonowe i podsiewowe u swojego przedstawiciela.

Mieszanki dostępne w ofercie Ampol-Merol Dowiedz się więcej na:

www.ampol.merol.pl

Akademia skutecznego podsiewu

67


TANIE I NIEBEZPIECZNE PESTYCYDY. PRZYKRE KONSEKWENCJE Według Europejskiego Urzędu Policji (Europol) handel podrabianymi pestycydami stanowi coraz większy udział w obrocie środków ochrony roślin na światowym rynku. Organy ścigania z 8 krajów (w tym z Polski) w akcji Silver Axe w 2020 r. skontrolowały około 3000 ton towaru. W rezultacie skonfiskowały łącznie 1346 t nielegalnych pestycydów. W ramach powyższej akcji polskie służby ujawniły obecność 92 ton nielegalnych środków, z czego 86 ton przejęły bezpośrednio na granicy. Na teren naszego kraju trafiały głównie w ramach tzw. mrówczego przemytu. Następnie były sprzedawane na targowiskach lub wysyłkowo na zamówienie.

NIELEGALNE PESTYCYDY: • uszkadzają, a w wielu potwierdzonych przypadkach nieodwracalnie niszczą całe plantacje; • stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi i innych organizmów żywych; • degradują środowisko; • pociągają do odpowiedzialności prawnej producentów rolnych (Kodeks Karny: Art. 270 kk par. 1 i 3, Art. 165 kk par. 1, Art. 182 kk par. 1, Art. 306 kk).

BEZPIECZNE UPRAWY AMPOL-MEROL AMBASADOREM STOSOWANIA ORYGINALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

NASZE RADY: • • • •

Kupujemy tylko ze sprawdzonego źródła – od zaufanych i certyfikowanych dostawców Etykiety muszą być przytwierdzone do opakowania w sposób stały Informacje na opakowaniu muszą być w języku polskim Należy wystrzegać się produktów o zaniżonej cenie, z niepełną nazwą produktu, z etykietą i opakowaniem słabej jakości • Na opakowaniu musi być data produkcji, nr serii czy nr zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy • Przy zakupie zawsze proś o fakturę lub dowód zakupu, gdzie umieszczona jest nazwa produktu


10%

15%

PODRABIANE ŚRODKI OCHRONY: • Przyciągają podejrzanie niską ceną, ale... • Ich zakup naraża producentów rolnych na poważną odpowiedzialność karną • W ich przypadku każda seria środka o tej samej nazwie może być zupełnie inną mieszaniną chemiczną • Stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa upraw • Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin to brak jakiejkolwiek możliwości reklamacji towaru w przypadku, gdy środek nie zadziałał lub zniszczył uprawę. Pamiętajmy, że wówczas również producent rolny ponosi odpowiedzialność karną • Ich źródłem pochodzenia są głównie kraje azjatyckie, jak: Chiny, Indie, Malezja i Indonezja • Niebezpieczeństwo tkwi w ich łatwym dostępie poprzez Internet, punkty obrotu, bezpośrednie dostawy do gospodarstw • Jest to wprowadzanie na rynek produktów niewiadomego pochodzenia i nieprzebadanych, wątpliwej jakości i skuteczności • Nie spełniają wymogów rejestracyjnych: niezgodność zawartości z opisem na opakowaniu

DLACZEGO ORYGINALNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN? • Użyte zgodnie z etykietą, w odpowiednim terminie, w zarejestrowanej uprawie i w zalecanej dawce to skuteczna, pewna i bezpieczna ochrona plantacji przed agrofagami • Działają efektywnie i jednocześnie bezpiecznie dla ludzi, innych organizmów żywych oraz środowiska • Są pewne, ponieważ wymagają milionowych nakładów finansowych na lata badań chemicznych, biologicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych • Zapewniają możliwość reklamacji wadliwego produktu u sprawdzonych producentów lub importerów - zakup objęty prawem handlowym • Gwarantują wysoką skuteczność połączoną z: • tolerancją dla organizmów żywych, w tym owadów pożytecznych, • pozytywnym profilem toksykologicznym, • szybkim rozkładem substancji czynnej, • bezpieczną i pożyteczną dla użytkownika formą.

AMPOL-MEROL ZAPEWNIA DOSTĘP TYLKO DO ORYGINALNYCH, ZAREJESTROWANYCH I SPRAWDZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.

WALKA Z PODRABIANYMI PRODUKTAMI LEŻY W INTERESIE NAS WSZYSTKICH – PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!


Aktualna rekomendacja ochrony zbóż przed patogenami

dr hab. Marta Damszel Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kondycja zbóż od siewu po zbiór podlega nieustannej presji czynników środowiska. Należą do nich zarówno te nieinfekcyjne, np.: dostępność składników pokarmowych, wody, nasłonecznienie, jak i infekcyjne, wśród których dominują patogeniczne grzyby. Przebieg pogody - towarzyszący wegetacji zbóż - udowadnia, że wydajność agroekosystemów limitowana jest temperaturą oraz wilgotnością, a scenariusz zmian klimatycznych stał się rzeczywistością. Ciepła jesień, bezśnieżna zima lub przeciwnie zaledwie kilkudobowe drastyczne spadki temperatury z obfitymi opadami śniegu, opady deszczu w okresie zimowym i długa, chłodna wiosna z deficytem wody po ruszeniu wegetacji zbóż wymuszają adaptację praktycznych działań w zakresie agrotechniki i ochrony roślin przed patogenami. Oprócz doboru odmiany również czynniki środowiskowe bezpośrednio wpływają na kompleks mikroorganizmów decydujących o kondycji roślin i często stymulują zagrożenie mikroorganizmami chorobotwórczymi. Liczne mikroorganizmy zdeponowane w glebie stanowią kompleks wywołujący zgorzel siewek czy grzyby występujące w tarczce i w zarodku nasion (Ustilago – główni sprawcy Fusarium spp. – powodujący zgorzel siewek, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, fuzariozę liści i kłosów), na powierzchni ziarniaków (Parastagonospora nodorum – septorioza plew, Blumeria graminis – mączniak prawdziwy zbóż, Alternaria alternata – czernienie kłosów, Fusarium spp., Puccinia – rdze), w okrywie owocowo-nasiennej (Tilletia controversa, Tilletia indica – śnieć karłowa, indyjska, Fusarium spp.) oraz w bruzdce ziarna (Tilletia caries – śnieć cuchnąca), a infekujące jeszcze w okresie wegetacji możemy ograniczać zaprawianiem ziarna. Ten zabieg ma charakter plonochronny, a nie plonotwórczy, czyli nie gwarantuje wzrostu plonowania, a istotnie ogranicza jego straty. Wiosenna obsada oraz dobra kondycja zdrowotna roślin gwarantują zadowalające plonowanie. Ważnym aspektem wiosennego monitoringu uprawy jest lustracja roślin zarówno aparatu asymilacyjnego, pochew liściowych, jak i korzeni. Jest to ważne, ponieważ już jesienią może dojść do infekcji roślin grzybami, co wiosną skutkuje wzrostem nasilenia objawów: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septorioz, fuzarioz czy łamliwości źdźbła zbóż. Dlatego wkrótce po ruszeniu wegetacji należy zaplanować zabieg ochrony kształtującej się podstawy źdźbła i aparatu asymilacyjnego. 72

kompleks chorób podsuszkowych

Typowe i specyficzne objawy chorób podsuszkowych: łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli, ostrej plamistości oczkowej czy zgorzeli podstawy źdźbła diagnozujemy dopiero przed zbiorem. Jednak ochrona roślin, a tym samym plonu, musi być zrealizowana w fazie 28-33 BBCH.

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła

Aktualna rekomendacja ochrony zbóż przed patogenami

Fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła powoduje wiele gatunków rodzaju Fusarium i niezależnie od przebiegu pogody grzyby te corocznie stanowią zagrożenie zdrowotności zbóż. Sprawca ostrej plamistości


oczkowej, Ceratobasidium cereale, oprócz tolerancji na suszę, wytwarza mikroskleroty, które ułatwiają przetrwanie stresu wodnego i termicznego. Natomiast grzyby rodzaju Oculimacula, powodujące łamliwość źdźbła zbóż i traw, tworzą dwa typy wzrostowe różniące się sposobem rozprzestrzeniania w tkankach roślinnych. Typ R zasiedla wiązki przewodzące i wolno przerasta tkanki, ograniczając przenoszenie składników pokarmowych do rozwijającego się kłosa. Forma W przerasta przestrzeń międzykomórkową w tkankach źdźbła i, mimo szybkiego tempa rozwoju grzybni, powoduje mniejsze straty plonu, odżywiając się pasożytniczo jedynie w komórkach miękiszu źdźbła. Zabieg T1 należy ukończyć z fazą strzelania w źdźbło, pamiętając, że część patogenów inkubuje się bardzo długo w roślinie i nie dostrzegamy objawów nawet do trzech tygodni wegetacji, np. łamliwości źdźbła zbóż czy septoriozy paskowanej. Przeciwnie część patogenów ujawnia pierwsze objawy wkrótce po infekcji i w imponującym tempie opanowują wyższe partie łanu, np. mączniak.

mączniak prawdziwy zboż

Grzyb powodujący mączniaka prawdziwego zbóż i traw, zwykle zimujący na samosiewach i oziminach stanowiących wiosną źródło infekcji, inkubuje się w roślinie od 5 do 10 dni.

mączniak prawdziwy zboż

Po tym czasie na roślinach widoczne są objawy w postaci stadium konidialnego – obfitej, białej, kłaczkowatej grzybni, a następnie widać stadium workowe – ciemne, kuliste owocniki. Warto podkreślić, że sprawca mączniaka prawdziwego do infekcji nie potrzebuje wody, a nawet zwilżenia liści. Dzieje się tak, ponieważ zarodniki dokonujące wtórnych zakażeń mają ponad 70% wody w składzie, co zapewnia im skuteczną ekspansję w łanie. Grzyb jest bezwzględnym pasożytem i uzależniony od żywej tkanki nie prowadzi do nagłej śmierci żywiciela, ale powoli toczy proces chorobowy, zapewniając sobie składniki pokarmowe kosztem jeszcze asymilującej rośliny. Bilans przynosi jednak straty: więdnięcie, ograniczenie wydajności fotosyntezy i intensyfikację transpiracji, co przy deficycie wody pogłębia spadki plonu. Kryterium doboru substancji aktywnych oraz intensywność programu ochrony należy zatem określić po lustracji pola z uwzględnieniem sprawców chorób i orientacyjnych progów szkodliwości. W bieżących uwarunkowaniach produkcji roślinnej substancjami aktywnymi rekomendowanymi w zabiegu T1 są: protiokonazol, triazol zapewniający systemiczną ochronę przed patogenami oraz spiroksamina, która dodatkowo mobilizuje wchłanianie i dystrybucję triazoli.

Aktualna rekomendacja ochrony zbóż przed patogenami

73


W przypadku silnej presji kompleksu chorób podsuszkowych uzasadnione jest zastosowanie cyprodynilu skutecznego względem Fusarium, Ceratobasidium i obu form (R i W) sprawcy łamliwości źdźbła zbóż. Ponadto udział fenpropidyny w mieszaninie substancji aktywnych pozwoli na ograniczenie sprawców chorób liści, np. mączniaka nawet w niskich temperaturach. Substancja ta reprezentuje morfoliny, które są skuteczne w niskiej (od 4ºC) temperaturze typowej dla wiosennej aury. Wzrost temperatury towarzyszy fazie strzelania w  źdźbło, która trwa od 24 do 39 dni. W tym czasie monitoring zdrowotności zbóż ujawnia nasilanie objawów mączniaka prawdziwego, brunatnej plamistości liści, septorioz czy rdzy. Dlatego też w cyklu wegetacyjnym zbóż kluczowym zabiegiem będzie ochrona liścia flagowego i podflagowego. Liście najwyższego piętra decydują bowiem o gromadzeniu około 60-70% plonu. Dobór środka ochrony roślin w zabiegu T2 powinien uwzględnić ochronę przed patogenami powodującymi mączniaka prawdziwego, septoriozy: paskowaną i plew, fuzariozy liści, askochytozę, brunatną plamistość, rdze: brunatną, żółtą oraz poprawić wydajność aparatu asymilacyjnego, np. wydłużając okres zieloności liścia i efektywne gromadzenie plonu. W ostatnich latach znaczenie gospodarcze i straty z powodu septorioz rosną. Charakterystyczne objawy septoriozy paskowanej to wydłużone nekrozy z drobnymi, ciemnymi punktami – pyknikami, w których obficie powstają zarodniki.

Te wraz z wodą, która jest konieczna do rozprzestrzeniania Zymoseptoria tritici, dokonują infekcji kolejnych roślin w łanie. Silnie porażone rośliny są nieefektywne fotosyntetycznie i przedwcześnie zamierają. Objawy septoriozy paskowanej można pomylić z septoriozą plew na liściu. Ta choroba niesie równie duże ryzyko strat plonu, ponieważ grzyb, infekując wyższe piętra łanu, osiąga kolejno kłos i może skutkować nawet 60% spadkiem plonowania. Znaczne straty plonu przynoszą też grzyby powodujące rdze. W jednym skupieniu poduszeczkowato ułożonych zarodników sprawcy rdzy brunatnej, którego żywotność wynosi około 20 dni, codziennie może powstać 3000 zarodników, a 33% z nich ma zdolność infekcyjną.

septorioza paskowana liści

Sprawca rdzy brunatnej, podobnie jak mączniaka prawdziwego, nie potrzebuje do skutecznej infekcji wody. W okresach wegetacji zbóż, kiedy zimą notuje się długotrwałe mrozy, grzyb nie jest w stanie przetrwać. Jednak łagodna zima pozwala zachować silny potencjał patogeniczny i choroba ujawnia się w uprawach w okresie strzelania w źdźbło. Porażenie pszenicy przez P. recondita jesienią jest krytyczne, ponieważ powoduje ograniczenie rozwoju systemu korzeniowego, ogranicza krzewienie i pogarsza zimowanie roślin. septorioza paskowana liści

septorioza paskowana liści

74

Optymalnym terminem prowadzenia zabiegu T2 będzie etap wykształcenia liścia flagowego do początku kłoszenia. Fazy rozwojowe zbóż optymalne do tego zabiegu określa się w zakresie od 39 do 51 BBCH. Jednak w praktyce ważne jest terminowe (zwykle jest to tylko 8 dni) działanie w zakresie ochrony roślin skorelowane z  postępem rozwoju roślin w bieżących warunkach pogodowych, ponieważ opóźnienie zabiegu T2 może stworzyć długą ekspozycję roślin niechronionych na czynniki chorobotwórcze. Dobór środka ochrony roślin powinien być sprzężony z nasileniem objawów chorób i zawierać substancje aktywne o różnych mechanizmach fungistatycznego działania. Dobrą praktyką w zabiegu T2 jest zapobieganie, a  nie działanie interwencyjne.

Aktualna rekomendacja ochrony zbóż przed patogenami


Wiadomo, że SDHI, strobiluriny i triazole są skuteczne do ograniczenia septorioz. Fenpropidyna, metrafenon, strobiluriny, proguinazid, quinoxyfen, spiroksamina są efektywne względem mączniaka prawdziwego. Zaś rdze ograniczamy SDHI, strobiluryną, triazolami, spiroksaminą i morfolinami. Wysoką skutecznością ograniczania rdzy brunatnej i żółtej oraz utrzymaniem zieloności liścia wyróżnia się hamujący dehydrogenazę bursztynianową komórek grzybów solatenol (benzowindyflupyr), który wraz z triazolami, np. tebukonazolem, inhibitorem ergosterolu, działa zapobiegawczo w szerokim spektrum ograniczania patogenów liści. septorioza plew

Przykładem mogą być toksynotwórcze grzyby Fusarium powodujące fuzariozę kłosów, Parastagonspora nodorum - sprawca septoriozy plew, czy Puccinia stiiformis (rdza żółta) objawiająca się na plewach. W sezonach z wysoką wilgotnością kłosy są zasiedlane przez grzyby czerniowe – Cladosporium i Alternaria, co dodatkowo pogarsza jakość ziarna w okresie przechowywania.

rdza żółta

W uprawie zbóż jakościowych warto pamiętać, że zabiegi fungicydowe pośrednio kształtują parametry plonu, np. część substancji aktywnych przedłużając zieloność liścia, gwarantuje wzrost zawartości białka i glutenu w ziarnie. Zabieg ochrony kłosa, optymalny w fazie 51-59 BBCH – T3 jest ważny w produkcji nastawionej nie tylko na ilość, ale także na jakość plonu. Część wymienionych grzybów przerasta rośliny w górę łanu. Inne z wiatrem, na ciele owadów czy podczas prac agrotechnicznych w postaci zarodników dostają się bezpośrednio na kłos.

fuzarioza kłosów

czerń kłosa

W zabiegu T3, oprócz oceny poziomu nasilenia objawów chorób, należy pamiętać o strategii antyodpornościowej, tzn. dobrać substancje aktywne skuteczne, ale o innym mechanizmie działania w ograniczaniu rozwoju grzybów niż stosowane wcześniej. Skuteczność względem patogenów kłosa wykazuje wiele substancji aktywnych, które mimo zakresu działania rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej, stopniowo znikają z listy dopuszczonych do stosowania. W grupie triazoli, które pozostaną w obrocie, znajduje się metkonazol, który hamuje syntezę ergosterolu w komórkach patogenów, dzięki czemu grzyby nie wytwarzają ściany komórkowej. Ostatni zabieg ochrony fungicydowej zbóż jest szczególnie ważny w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ te stymulują rozwój grzybów oraz ich zdolność do produkcji szkodliwych mykotoksyn. Ochrona kłosa przed patogenami ma największe znaczenie w produkcji zbóż jakościowych i pozwala eliminować część grzybów przenoszonych z materiałem nasiennym. Stały monitoring stanu zdrowotnego zbóż w okresie wegetacji powinien być podstawą wyznaczania kierunku i intensywności ochrony przed patogenami.

Aktualna rekomendacja ochrony zbóż przed patogenami

75


Elatus™ Plus ZBOŻA Twoje pole bez septoriozy i rdzy Pakiet Elatus™ Plus ZBOŻA gwarantuje długie profilaktyczne zabezpieczenie roślin przed chorobami. Wykazuje działanie lecznicze oraz wyniszczające w przypadku już zainfekowanych przez chorobotwórcze grzyby roślin.

Skuteczna ochrona fungicydowa! To mieszanina trzech substancji czynnych o różnym mechanizmie działania: solatenol,

bromukonazol i tebukonazol

Najskuteczniej chroni zboża przed rdzą oraz septoriozami Posiada szeroki zakres terminu stosowania BBCH 31-59 Rozwiązanie kompleksowe do zwalczania i ochrony roślin zbożowych Szybkie i wyniszczające działanie Bezpieczny dla roślin Technologia godna XXI wieku Opryski grzybobójcze Elatus™ Plus ZBOŻA to skuteczna walka z zagrożeniami

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Rumba 069 EW PORYWA DO TAŃCA ZBOŻA OZIME I JARE Z PRZYTUPEM ZWALCZA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE Skład: fenoksaprop-P - 69 g/l (6,69%) Uprawy: pszenica ozima pszenica jara pszenżyto ozime jęczmień jary Zwalczanie: miotła zbożowa owies głuchy chwastnica jednostronna Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Producent:

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ HERBICYDU NOWOCZESNY ADIUWANT DOGLEBOWY poprawia skuteczność chwastobójczą herbicydów, zwięszając koncentrację herbicydu w wierzchniej warstwie gleby obniża ryzyko fitotoksyczności herbicydów doglebowych zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar)

Stosowanie: kukurydza, rzepak, ziemniak, zboża, rośliny motylkowe grubonasienne (strączkowe), warzywa

Dawka:

0,5 l/ha

Środek stosować zawsze zgodnie z etykietą, instrukcją stosowania zamieszczoną na opakowaniu.

Producent Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


WZMACNIA DZIAŁANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ADIUWANT DO STOSOWANIA ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar) Dawka:

75 ml/100 l wody 150 ml/ha

Środek stosować zawsze zgodnie z etykietą, instrukcją stosowania zamieszczoną na opakowaniu.

Producent

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Grzyby? Nie przejdą!

SKUTECZNIE ZAPOBIEGA I SZYBKO INTERWENIUJE, GDY POJAWIAJĄ SIĘ GRZYBY.

Do stosowania prewencyjnego i przy pierwszych objawach chorób takich jak: • łamliwość podstawy źdźbła

• septorioza plew

• fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

• brunatna plamistość liści

• mączniak prawdziwy zbóż i traw

• rdza karłowa

• rdza brunatna

• plamistość siatkowa

• septorioza paskowana liści

• rynchosporioza zbóż

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej Stosowanie: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary Dawka: 1 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Wyłączny dystrybutor: Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl www.ampol-merol.pl


Steruj azotem po wyższe plony

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o. Obecnie w gospodarstwach prowadzona jest integrowana technologia uprawy roślin, która prowadzi do osiągnięcia najwyższych plonów - o wysokiej jakości z zachowaniem rozsądnych nakładów. Jednak na tę efektywność gospodarowania mamy ograniczony wpływ. Mimo prawidłowo prowadzonej agrotechniki nie zawsze osiągamy zamierzone cele, gdyż w ostatnich latach są one pomniejszane przez niekorzystne warunki pogodowe, a konkretnie przez niedogodne rozłożenie opadów atmosferycznych w stosunku do wymagań roślin uprawnych. Lecz skupiając się na agrotechnice, to właśnie racjonalne nawożenie jest jednym z czynników, który plasuje się w czołówce elementów kształtujących plon w warunkach pogodowo niesprzyjających. W ostatnich latach wysoki koszt nawożenia nie zawsze przekładał się na poziom pozyskanych plonów, z czego niezadowoleni są producenci rolni. W aspekcie nawożenia niedobór opadów spowalnia rozpuszczanie się nawozów (stosowanych szczególnie w terminie pogłównym) oraz ogranicza ich dalsze przemieszczanie się w głąb strefy korzeniowej. To w konsekwencji ogranicza ich pobieranie przez rośliny oraz zmniejsza efektywność nawożenia i dalej odbija się na zbyt powolnym budowaniu biomasy. Tak też w poniższym materiale, jeszcze przed sezonem wiosennym, chciałbym przypomnieć o kilku ważnych aspektach nawożenia zbóż azotem, które mają znaczący wpływ na stopień jego wykorzystania w kształtowaniu wielkości plonu przy zachowaniu najwyższej jakości. Pszenica ozima ma stosunkowo wysokie wymagania pokarmowe, szczególnie kiedy uprawiamy ją z przeznaczeniem na konsumpcję, sięgając po najwyższe plony. Pamiętamy jednocześnie, że w ziarnie wymagany jest wysoki poziom: białka - pow. 12,5%, glutenu – pow. 26% i liczby opadania - pow. 250. Do wyprodukowania 1 tony ziarna wraz ze słomą pszenica pobiera około: 25 kg N, 9,8 kg P2O5 i 15,1 kg K2O. Zatem - przy zadowalającym plonie 8 ton - pobiera ona 200 kg 90

Steruj azotem po wyższe plony

azotu, 78 kg fosforu i 120 kg potasu. Po zbiorze ziarna i rozdrobnieniu słomy powraca do gleby około 20% pobranego azotu, 16% fosforu i aż 65% potasu. Zatem resztki pożniwne pszenicy są bogatym źródłem potasu dla rośliny następczej. W tym miejscu chciałbym zauważyć, że wartość nawozowa słomy jest wyższa od cen rynkowych związanych z jej sprzedażą i dużym błędem jest jej wywożenie z pola bez udziału dodatkowego nawożenia organicznego. Istotą wyprodukowania pszenicy jakościowej jest nie tylko poziom nawożenia azotowego, ale i jego konkretne porcjowanie. A to wszystko jest uzależnione od wczesnowiosennej oceny gęstości łanu oraz jego kondycji. Ważną decyzją jest również właściwy dobór formy chemicznej azotu w stosunku do faz wegetacyjnych.

Na poziom nawożenia azotowego przede wszystkim wpływa: a. wielkość zakładanego plonu; b. wartości stanowiska: - rodzaj przedplonu (rośliny strączkowe pozostawiają około 60-70 kg/ha azotu dla rośliny następczej); - typ gleby (np. lessy to około 60 kg/ha azotu mineralnego, gleby lekkie piaszczysto-gliniaste - tylko 30 kg azotu);

c. kierunek produkcji – konsumpcja. Nawożenie azotowe wykonujemy w trzech terminach. Przykładowo dla pszenicy ozimej - przy założeniu wysokości plonu 8 t/ha - możemy zastosować następujące wartości:

Pierwsza dawka N1 - wczesną wiosną na ruszenie wegetacji dostarczamy azot w ilości od 50 do 85 kg N/ha. Tak duża rozpiętość dawki w znacznym stopniu zależy od wczesnowiosennej gęstości i kondycji łanu, którą koniecznie należy określić w lustracji polowej, a następnie dokonać jej kwalifikacji na tzw. łan optymalny, rzadki czy gęsty.


a. Łan optymalny to taki, którego gęstość pędów wynosi 700-1000 szt./m

2

Przy łanach rzadkich najlepiej na pierwszą dawkę zastosować nawozy azotowe o wysokiej zawartości formy azotanowej – saletrzanej, która jest najszybciej pobierana przez rośliny uprawne. To ona stymuluje w nich wydzielanie się hormonu, jakim jest cytokinina. Bezpośrednio pobudza ona rośliny do wznowienia wegetacji wiosennej, a w przypadku zbóż odpowiada za intensywność wiosennego dokrzewiania. Na rzadkich plantacjach najlepiej zastosować takie nawozy azotowe jak: Zaksan® 33,5 %, YaraBela™ Extran 33,5%, Pulan®, Saletrę amonową czy YaraBela™ Nitromag.

c. Łan gęsty Taka obsada gwarantuje (po późniejszych redukcjach) osiągnięcie optymalnej obsady kłosów do zbioru 600-700 szt. z 1 m2. Wielkość dawki N1 to 60-70 kg N/ha. Powyższa ilość azotu będzie dalej podtrzymywać właściwą obsadę pędów oraz kształtować proces tworzenia się zawiązków kłosa. Polecam nawozy saletrzane, takie jak: Zaksan® 33,5%, YaraBela™ Extran 33,5%, Pulan®, Saletrę amonową , Saletrosan® oraz RSM® z trzema formami azotu.

b. Łan rzadki to gęstość pędów poniżej 500 szt./m2

to gęstość pędów powyżej 1300 szt./m2 Z kolei w tym przypadku należy zmniejszyć pierwszą dawkę nawozu azotowego do poziomu około 50 kg N/ha oraz opóźnić termin jej zastosowania o 7-10 dni w zależności od warunków pogodowych. Dzięki temu rośliny szybciej będą redukować pędy boczne, które w dalszej wegetacji stanowią konkurencję dla pędów kłosonośnych, gdyż ograniczają ich przyrosty i zwiększają ryzyko infekcji grzybowych. W tym przypadku polecam nawozy o niższym udziale w składzie ogólnym formy saletrzanej jak: RSM® czy Saletrosan®. Ale i tu można zastosować takie nawozy jak Zaksan® 33,5%, YaraBela™ Extran 33,5% czy Pulan®. Ma to szczególne uzasadnienie, kiedy w tym terminie mamy do czynienia z prognozami ograniczonych ilości opadów oraz niskich temperatur powietrza.

Dawka N2 ma na celu dalsze utrzymanie pędów produktywnych.

W tym przypadku należy zwiększyć nawożenie azotowe do 80-85 kg N/ha. Dzięki temu zainicjujemy intensywniejsze krzewienie w celu osiągnięcia większej obsady kłosów do zbioru oraz znacząco wzmocnimy udział pędów głównych. Steruj azotem po wyższe plony

91


Wielkość dawki ustalamy na poziomie od 50 kg do 70 kg azotu na hektar. Używając powyższej kwalifikacji, niższe dawki kierujemy na plantacje rzadkie, zaś wyższe na plantacje optymalne i gęstsze. Termin zastosowania to początek strzelania w źdźbło BBCH 30. Pamiętajmy o zasadzie „azot czeka na roślinę, a nie roślina na azot“. Dlatego należy wyprzedzać zapotrzebowanie roślin na dany składnik wcześniejszym terminem nawożenia. Miejmy na uwadze, że nawet najlepiej rozpuszczalne nawozy muszą się w pierwszym etapie rozpuścić, po czym przemieścić się w głąb gleby. To wszystko wymaga czasu, ale i, co ważne, określonej ilości opadów. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych redukcji pędów kłosonośnych związanych z brakiem składnika w obrębie systemu korzeniowego.

Niższe dawki należy stosować na stanowiska po roślinach strączkowych (w czerwcu zachodzi wysoka mineralizacja azotu z resztek pożniwnych) oraz na tzw. rzadkie łany. Natomiast wyższe dawki - na plantacje gęste i w następstwie pszenica po pszenicy. Ze względu na coraz częściej występujące w tym okresie susze, termin nawożenia należy przyspieszyć na koniec strzelania w źdźbło. W tej fazie dobrze jest wykorzystać nawozy azotowe z formą amidową (Mocznik, Pulrea®, Pulgran®), jak i też połączyć ją z siarką, która dodatkowo wzmaga proces tworzenia się białka np: Polifoska® 21 (21% N + 35% SO3), czy Pulgran® S (36% N + 21% SO3). Forma amidowa powoli i długo dokarmia rośliny w okresie tworzenia oraz wypełniania się ziarna co wyraźnie zwiększa jego wartość. Lecz warunkiem wysokiego wykorzystanie tej formy azotu są w miarę regularne opady i stała wilgotność gleby. W przypadku ograniczonych i mało obfitych opadów w terminie nawożenia N3 skuteczniejsze są nawozy zawierające azot w formie saletrzanej – szybko działającej. Dla uzyskania najwyższej efektywności nawożenia azotem w każdym terminie i w przypadku wszystkich roślin uprawnych koniecznie należy wprowadzić nawożenie magnezem z siarką w postaci kizerytu, czyli w formie siarczanowej. Schemat 1. Wpływ nawożenia magnezem i siarką na wykorzystanie azotu METODA KONTROLI AZOTU NAWOZOWEGO

azot w plonie

Początek strzelania w źdźbło rozpoczyna okres największego zapotrzebowania zbóż na azot i fosfor. Trwa on około 50 dni i kończy się po pełnym rozwinięciu liścia flagowego BBCH 39. W tym okresie pszenica ozima pobiera na dobę od 2 do 3 kg N/ha. A to oznacza, że pobiera od 100 do 150 kg azotu z 1 hektara, co stanowi aż 75% ogólnego zapotrzebowania na ten składnik. Polecam szybko dostępne dla roślin nawozy saletrzane, takie jak: Zaksan® 33,5%, YaraBela™ Extran 33,5%, Pulan®, Saletrę amonową oraz RSM® o dłuższym działaniu.

Dawka N3 ma na celu utrzymanie maksymalnej obsady pędów kłosowych, podniesienie płodności kwiatków, inicjowanie zawiązywania się ziarna, zwiększenie MTN i zawartości białka oraz glutenu.

Wielkość dawki to średnio od 40 kg N/ha do 60 kg N/ha. 92

Steruj azotem po wyższe plony

NP

NPK

W tym celu najlepiej wykorzystać nawóz o 100-procentowej rozpuszczalności magnezu i siarki w wodzie, jakim jest MacroSpeed® GREEN. I tak dla plantacji: • optymalnych: rozsiać go między pierwszą N1 a drugą N2 dawką azotu w ilości 150 kg/ha; • rzadkich: wysiać go już w połowie lutego w dawce 120-150 kg/ha; • gęstych: opóźnić jego rozsiew – 2 tygodnie po drugiej dawce N2 w ilości 150 kg/ha. Efektywność nawożenia azotowego przy niedoborze opadów staje się dużym problemem w osiąganiu zadowalających plonów. Ale wprowadzając poprawność pełnej agrotechniki - od nawożenia do uprawy roli, która jest coraz bardziej upraszczana - w większym stopniu zniwelujemy negatywne działanie czynników klimatycznych, czego Państwu życzę.


Seria MacroSpeed® nowy wymiar nawożenia mineralnego

Najwyższej jakości granulowane nawozy wieloskładnikowe NPK, PK oraz nawozy magnezowo-siarkowe. Nawozy mineralne MacroSpeed® posiadają idealnie zbilansowaną kompozycję składników pokarmowych, cechują się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie i doskonałymi parametrami fizycznymi. Seria MacroSpeed® to sprawdzone narzędzie w osiąganiu wysokich plonów.

Wysoka koncentracja składników

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Łatwa przyswajalność składników

Wyrównana granulacja

Równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO3 50% NAWÓZ WE • Typ nawozu: D.4 Kizeryt Tlenek magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalny w wodzie Trójtlenek siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalny w wodzie

25% m/m 50% m/m

Dostępne opakowania: Big Bag 500 kg, 1000 kg

Siła magnezu i siarki w Twoich uprawach

MacroSpeed® GREEN – pokoloruj rośliny na zielono Mg

S

składnik chlorofilu, bierze udział w przemianach energetycznych, aktywuje wiele enzymów, wpływa na gospodarkę azotem, usprawnia rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników pokarmowych z gleby – takich jak azot i fosfor, reguluje transport asymilatów w roślinie, zwiększa odporność na niskie temperatury i choroby składnik aminokwasów, peptydów i enzymów, bierze udział w syntezie chlorofilu i ligniny, wspomaga pobieranie i wykorzystanie azotu, poprawia jakość plonu, zwiększa odporność na patogeny, suszę i mróz

MacroSpeed® GREEN Najwyższa jakość Wyrównana granulacja Szybka i całkowita rozpuszczalność


MacroSpeed® GREEN – zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom najwyższa koncentracja składników pokarmowych efektywne współdziałanie magnezu i siarki

nie powoduje zakwaszenia gleb

uniwersalność zastosowania typ gleby, gatunek roślin, termin

doskonałe parametry fizyczne • wyrównane granule • gęstość nasypowa 1280 kg/m3

bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie znakomita przyswajalność dla roślin

precyzyjny i szeroki wysiew zasięg nawet do 40 m

MacroSpeed® GREEN – korzyści •

usprawnia rozwój systemu korzeniowego

• •

poprawia zdrowotność roślin

• •

podnosi odporność roślin na suszę i mróz

zwiększa efektywność wykorzystania azotu poprawia parametry jakościowe plonu użytkowego (zwiększa zawartość białka, tłuszczu, skrobi, sacharozy, nienasyconych kwasów tłuszczowych) zwiększa wielkość plonów

Zalecenia stosowania Dawki nawozu powinny uwzględniać potrzeby pokarmowe roślin. Nawóz zalecany do stosowania przedsiewnego i pogłównego pod wszystkie gatunki roślin uprawnych. Uprawy Dawki nawozu w kg/ha* Uprawy Dawki nawozu w kg/ha*

Zboża

Rzepak

Kukurydza na ziarno

Kukurydza na kiszonkę

Ziemniak

100-140

150-200

170-260

130-200

140-240

Burak cukrowy

Rośliny bobowate (strączkowe)

Użytki zielone

Warzywa

Drzewa i krzewy owocowe

200-400

100-150

150-250

40-240

200-500

*w celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych w glebie

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


OPTIMA PLUS

MacroSpeed® OPTIMA PLUS PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) z cynkiem NAWÓZ WE • Typ nawozu: B.4 Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasach mineralnych Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie Cynk (Zn) całkowity

16,8% m/m 15,4% m/m 32% m/m 11,8% m/m 8% m/m 0,2% m/m

Dostępne opakowania: Big Bag 500 kg

Najwyższej jakości granulowany nawóz PK P

K

CaO

SO3

Zn

MacroSpeed® OPTIMA PLUS – optymalizuj nawożenie przeznaczony do stosowania przedsiewnego i pogłównego

wyprodukowany przez ICL dla fimy Caldena

+

+

K

Zn

wysoka zawartość potasu łagodzenie skutków suszy glebowej

duża koncentracja cynku stymulowanie syntezy auksyn i pobierania azotu

Ca

wzbogacony o wapń efektywniejsze wykorzystanie innych składników nawozowych

doskonałe parametry fizyczne • wyrównane granule • gęstość nasypowa 1000-1200 kg/m3

bardzo dobra rozpuszczalność łatwa przyswajalność składników dla roślin

SO3

siarka w formie siarczanowej poprawa gospodarki azotowej roślin

równomierny wysiew do szerokości 36 m precyzyjne rozmieszczenie granul na polu i równomierna dostępność wszystkich składników dla roślin


MacroSpeed

®

POWER

MacroSpeed® POWER NPK (SO3) 12-15-21 (20) NAWÓZ WE • Typ nawozu: B.1.1 Azot amonowy (N-NH4) Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

12% m/m 15,3% m/m 14,9% m/m 21% m/m 20% m/m

Dostępne opakowania: Big Bag 500 kg

Najwyższej jakości granulowany nawóz NPK N

P

K

SO3

MacroSpeed® POWER – moc uderzeniowa składników uniwersalny nawóz na wszystkie gleby i pod wszystkie rośliny, a zwłaszcza siarkolubne

wyprodukowany przez PhosAgro dla fimy Caldena

bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie szybkie działanie nawozu

NH2

azot w formie amonowej • nie ulega wymywaniu z gleby • wspomaga pobieranie fosforu, siarki i boru • doskonale działa w niskich temperaturach

+ SO3

duża zawartość siarki w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej optymalizacja wykorzystania azotu nawozowego doskonałe parametry fizyczne • wyrównane granule • gęstość nasypowa 980-1050 kg/m3

przeznaczony do stosowania w pierwszej dawce startowej przedsiewnie lub pogłównie

P

fosfor łatwo dostępny dla roślin w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie

równomierny wysiew do szerokości 32 m precyzyjne rozmieszczenie granul na polu i równomierna dostępność wszystkich składników dla roślin

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Nowoczesne standardy nawożenia

Płynna formuła na sukces 28% N, 30% N, 32% N

26% N + 3% S

20% N + 6% S

rsm@grupaazoty.com nawozy.eu


W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę, tworzymy produkty nowoczesne, które mają praktyczne zastosowanie w różnych warunkach i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać. Nawóz polecany do wiosennego nawożenia.

Wszystkie nasze produkty już wkrótce w nowej szacie graficznej.

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com


ESTA® Kieserit i Korn-Kali® Niezastąpione wiosną!

Jakub Lis K+S Polska sp. z o.o.

Potas i magnez na każdą pogodę! Od kilku sezonów towarzyszy nam problem niskich temperatur oraz okresowych niedoborów wody, zwłaszcza wiosną. Jednym z podstawowych elementów agrotechniki, który może złagodzić skutki tych niekorzystnych czynników, jest odpowiednie zaopatrzenie w składniki pokarmowe. Wiosną, poza azotem, należy dostarczyć substancje odpowiedzialne za zwiększenie efektywności pobierania danego mikroelementu z gleby. Magnez znacząco wpływa na rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu rośliny efektywniej pobierają składniki pokarmowe oraz wodę. Siarka natomiast wspomaga pobieranie azotu oraz umożliwia jego przetwarzanie w białko. Magnez i siarka w ESTA® Kieserit są pochodzenia naturalnego Zalecane dawki ESTA® Kieserit przy średniej zasobności gleby w magnez Plon t/ha

ESTA® Kieserit kg/ha

Zboża

5-7

100-150

Rzepak

3-4

Kukurydza Burak cukrowy

Uprawa

i działają synergistycznie, dzięki czemu są szybciej i efektywniej pobierane przez rośliny. Przystępując do wiosennej korekty nawożenia należy również uwzględnić potas, którego większość roślin pobiera w największych ilościach. Bez odpowiedniego zaopatrzenia w potas, roślina nie może pobierać efektywnie azotu. Składnik ten odpowiada również za gospodarkę wodną rośliny, co jest szczególnie istotne w przypadku coraz częściej występujących niedoborów wody. Zwiększając udział soku komórkowego w roślinie poprawia również ich odporność na przymrozki. Korn-Kali®, oprócz dużych ilości potasu, dostarcza roślinom magnez i siarkę z kizerytu oraz sód, który w lata suche wspomaga działanie potasu. Zalecane dawki Korn-Kali® przy średniej zasobności gleby w potas Plon t/ha

ESTA® Kieserit kg/ha

Zboża

5-7

250-350

100-200

Rzepak

3-4

400-500

8-10

200-300

Kukurydza

8-10

500-650

50-60

300-400

Burak cukrowy

50-60

800-1000

Tab. 1. Zalecenia stosowania ESTA® Kieserit

Uprawa

Tab. 2. Zalecenia stosowania Korn-Kali®

Nawożenie nalistne – niezbędne uzupełnienie Uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest nawożenie nalistne. W praktyce stosuje się je w fazach krytycznych, łącznie ze środkami ochrony roślin. Z naszej palety polecamy produkty EPSO Top®, EPSO Microtop® oraz EPSO Combitop®, czyli naturalne siarczany magnezu z takimi mikroelementami jak bor, mangan i cynk. Użycie tych nawozów gwarantuje pokrycie

zapotrzebowania roślin na mikroelementy, uzupełniając również ewentualne niedobory siarki i magnezu. Dawka – 5 kg na każde 100 litrów cieczy roboczej. • EPSO Top®: 16% MgO, 32% SO3 • EPSO Microtop®: 15% MgO, 31% SO3, 0,9% B, 1% Mn • EPSO Combitop®: 13% MgO, 34% SO3, 4% Mn, 1% Zn


SUPERPRODUKTY KONTRA SUPERWROGOWIE Bez szans na wymarzanie, niedobór składników i suszę!

& 40 % K₂O · 6 % MgO 12,5 % SO₃ · 4 % Na₂O

K+S Polska sp. z o.o. A K+S Company

25 % MgO · 50 % SO₃

www.ks-polska.com/superprodukty K+S Polska


www.nawozy.pl

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń Wydział Handlu Nawozami: tel. 61 8900 200


KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA” S.A.

WAPNO NAWOZOWE WĘGLANOWE CaO 50-55%

NAJLEPSZY SPOSÓB NA WYSOKIE PLONY

Z A L E T Y

• powstaje w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego • zwiększa przyrost plonów nawet o 25% • posiada świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym IUNG Puławy • ma wysoką reaktywność • podnosi pH gleby

W A P N A

• jest doskonałe do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i w każdym okresie agrotechnicznym • poprawia skład chemiczny i strukturę gleby • zwiększa przyswajalność nawozów NPK • nie zawiera metali ciężkich


Notatki: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Włóknina polipropylenowa Eliminuje pleśń, porosty i wietrzenie bel W zestawie 25 obciążników z taśmą mocującą Gwarantuje 3-6 lat ochrony Tworzy barierę dla gazów, hermetyzuje sianokiszonkę Do przykrywania stogów słomy, siana, buraków cukrowych, kopców ziemniaków, wióru drzewnego, drewna opałowego Ogranicza straty materiału podczas pakowania Zapewnia szczelność bel, łatwa do owijania Tworzy barierę dla gazów, hermetyzuje sianokiszonkę

Gęstość: 130 g/m2

Wymiary: 12 x 19 m 10 x 12 m 12 x 25 m

Przeznaczona do sporządzania karmy dla bydła Przyjazna dla środowiska Odporna na promienie UV, przebicia i rozdarcia Trwała nawet do 12 miesięcy od momentu zawinięcia beli

SIATKI i SZNURKI dla wszystkich modeli pras

idealne pokrycie siana

prosty transport

łatwość przechowywania i użycia

SZNUREK TamaTwine wytrzymały szerokość/średnica rolki 123 cm/24 cm

Wyłączny dystrybutor:

odporny na UV

o wysokiej jakości

szerokość/średnica rolki 123 cm/27 cm

Masz pytania? Odpowiedzą na nie Eksperci z Działu Pakowania Plonów

tel. 56 688 48 83


DARVIT max

NOWA STRONA

I RVx

D Am

a

T

owli

produkty ite

od

Znako m

www.darvitmax.pl

jh dla Twoje

OPTYMALNE ŻYWIENIE W DOBREJ CENIE wspaniała efektywność paszy oraz wysoka wydajność zdrowych zwierząt uniwersalność koncentratów (mieszanek paszowych uzupełniających) pozwalająca połączyć zadowalające efekty produkcyjne z łatwością stosowania

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28 a, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 688 48 00, www.ampol-merol.pl


Maszyny KUHN dedykowane są do:

Ponad 190 lat doświadczenia Ponad 190 lat doświadczenia w produkcji maszyn rolniczych pozwala zaoferować szereg produktów i usług, które zapewniają wysoką wydajność i jakość pracy. Jako lider w branży maszyn rolniczych oferujemy najlepsze produkty dla rolników na całym świecie. PROFESJONALNIE - ŚWIATOWO

Pełna oferta produktów grupy KUHN:

• Projekt, produkcja, dystrybucja • Pełen zakres innowacyjnych i wysokiej jakości maszyn • Ponad 2000 międzynarodowych patentów • Dystrybucja w ponad 100 krajach • Profesjonalna obsługa Klienta

Słupsk

• uprawy gleby, • produkcji paszy, • produkcji zwierzęcej, • utrzymywanie poboczy.

• maszyny rolnicze, • oryginalne części zamienne, • serwis, • doradztwo.

Malbork

SĄBORZE

SĄBORZE 2b 76-231 DAMNICA tel. 882 031 278  saborze@kuhncenter.pl

TRĘPNOWY

ul. PARKOWA 2 82-230 TRĘPNOWY tel. 785 261 396 trepnowy@kuhncenter.pl www.kuhncenter.pl


Z nami będzie Ci zawsze po drodze

Serwis maszyn SERWIS SERWIS

SPRZEDAŻ/WYNAJEM CZĘŚCI SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Sprzedaż i wynajem maszyn

Części do wszystkich maszyn CZĘŚCI

SERWIS

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

CZĘŚCI

AMROL sp. z o.o. • Lipnica 30 87-207 Dębowa Łąka tel. (56) 689 12 30 • Jądrowice 6A 87-880 Brześć Kujawski tel. (54) 252 21 04


OFERTA MASZYN

• • • • • • • • • • • •

Pługi Kultywatory ścierniskowe Brony talerzowe Glebogryzarki Brony obrotowe Siewniki zbożowe i punktowe Opryskiwacze Rozsiewacze nawozów Rozsiewacze komunalne Maszyny zielonkowe Prasy Wozy paszowe

• Przyczepy rolnicze • Wozy paszowe • Rozrzutniki

• • • • •

Uprawa przedsiewna Talerzówki Pługi dłutowe Agregaty ścierniskowe Agregaty do uprawy uproszczonej

• Ładowarki teleskopowe

• Ładowarki przegubowe • Ładowarki teleskopowe • Ładowarki komunalne i budowlane

• • • • •

Agregaty uprawowe Agregaty ścierniskowe Głębosze Brony talerzowe Zestawy uprawowo-siewne • Wały

• • • • • •

Brony talerzowe Kultywatory ścierniskowe Agregaty uprawowe Owijarki do bel Stoły do rzepaku Wózki do przyrządów żniwnych

• • • • •

• Przyczepy rolnicze • Przyczepy budowlane

• • • • •

Brony talerzowe Kultywatory ścierniskowe Pługi Siewniki Agregaty przedsiewne

• Opryskiwacze przyczepiane • Opryskiwacze sadownicze

Kultywatory dłutowe Kultywatory ścierniskowe Wały uprawowe Wały do pługów Brony talerzowe

www.amrol.pl


Wiosenne nawożenie, czyli Ogród Start! Nim rozpocznie się kalendarzowa wiosna, to już na przełomie lutego i marca widać jej pierwsze oznaki. Pęcznieją bazie kotki na wierzbie, pod drzewami pojawiają się przebiśniegi, a kolorowe krokusy zwiastują, że niebawem swoje kiełkowanie rozpoczną kolejne kwiaty cebulowe. To właśnie w tym okresie większość ogrodników skupia się na planowaniu nasadzeń, kupowaniu nasion i robieniu pierwszych wysiewów. Jednocześnie warto wykonać przegląd posiadanych nawozów i uzupełnić braki. Dlaczego? Otóż wiosenne nawożenie to najważniejszy proces pozwalający z przytupem rozpocząć sezon wegetacyjny.

Nawożenie warzyw O kondycję gleby większość ogrodników zadbała jesienią, stosując Obornik granulowany, i z zachowaniem czterotygodniowego odstępu - EKO KREDĘ. Z początkiem wiosny należy jednak zadbać o dostarczenie niezwykle cennego składnika, jakim jest azot. Najlepiej w zbilansowanej formie NPK dostosowanej do potrzeb poszczególnych grup warzyw. Dla początkujących ogrodników idealnie sprawdzi się Nawóz Uniwersalny GardenStart, a także nawozy ekologiczne, takie jak: Nawóz do Warzyw i Ziół czy Nawóz do Pomidorów i Papryki. Jeśli przygotowujemy ziemię do wysiewu, nawozy należy wymieszać z ziemią 3 tygodnie przed planowanym wysiewem.

Nawożenie roślin ozdobnych Najlepiej sprawdzą się nawozy dedykowane do poszczególnych grup roślin, takie jak: Nawóz do Iglaków, Nawóz do Róż, Nawóz do Roślin Kwaśnolubnych, Nawóz do Roślin Cebulowych, Nawóz do Kwiatów Ogrodowych, Nawóz do Bukszpanów. Pamiętajmy, aby nawozy rozsypać wokół roślin, delikatnie przemieszać z ziemią i na koniec podlać.


Nawożenie sadów i jagodników Teren wokół drzew owocowych najlepiej odchwaścić, a ziemię delikatnie spulchnić. Następnie możemy zastosować Nawóz do Drzew i Krzewów Owocowych. Granule rozsypujemy wokół korony drzewa i delikatnie mieszamy z wierzchnią warstwą gleby.

Nawożenie trawnika Wiosenne nawożenia trawnika to najbardziej czasochłonny etap prac. W pierwszej kolejności trawnik należy oczyścić z zimowych resztek. Następnie przeprowadzamy aerację i wertykulację - dzięki temu darń jest oczyszczona z filcu i odpowiednio napowietrzona. Po tych dwóch zabiegach warto wykonać również piaskowanie, a następnie można przystąpić do nawożenia.

HIT

Pierwsza dawka startowa powinna być bogata w azot, dlatego polecamy Nawóz na Trawnik MAX, który jest numerem jeden w polskich ogrodach. Efekty jego działania są widoczne w bardzo krótkim czasie. Trawnik zyskuje soczystą zieleń, darń się zagęszcza, a tym samym minimalizujemy ryzyko pojawienia się chwastów.

Nawożenie roślin domowych Po zimie szczególnej troski wymagają kwiaty domowe. Wiosna to doskonały moment na sprawdzenie, czy bryła korzeniowa mieści się w doniczce; Jeśli nie, należy roślinę przesadzić do większej. Podczas przesadzania roślin pamiętajmy nie tylko o drenażu - z kamyków lub keramzytu, które umieszczamy na dnie. Równie istotne jest użycie Hydrożelu, który mieszamy razem z ziemią. Jest to doskonały absorbent wody, dzięki, któremu minimalizujemy ryzyko przesuszenia roślin, zbrylania się ziemi. Dodatkowo rośliny domowe mają zapewnione doskonałe warunki powietrzne do rozwoju strefy korzeniowej. Już od wiosny każdy kwiat doniczkowy wymaga systematycznego nawożenia. Doskonale sprawdzą się nawozy dedykowane do poszczególnych grup roślin - dostępne w wygodnym butelkach. Są to takie nawozy płynne jak: Nawóz do Storczyków, Nawóz do Roślin Zielonych, Nawóz do Palm, Juk i Dracen, Nawóz Zamiokulkas.

Więcej informacji na temat produktów marki Ogród Start

www.nawozyogrodnicze.pl


Skup płodów rolnych

Ampol-Merol Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swoich Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko wysoki plon, ale również jego odpowiednie przechowanie jest niezwykle istotne. Wsparcie naszych Klientów od momentu siewu, nawożenia i ochrony roślin, przez zbiór aż po skup daje tak istotne poczucie bezpieczeństwa. Zajmujemy się zaopatrzeniem młynów, mieszalni pasz, olejarni i indywidualnych odbiorców w płody rolne oraz eksportem.

Powierzchnia naszych elewatorów pozwala zgromadzić ponad 80 tys. ton płodów rolnych.

Prowadzimy całoroczny skup: • zbóż konsumpcyjnych i paszowych • pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta • rzepaku • roślin strączkowych • kukurydzy

Nasza działalność zgodna jest z europejskim systemem REDcert oraz GMP+, które są gwarancją wysokiej jakości.

Sprawdź, jakie to proste: • skup zbóż i rzepaku prowadzimy na terenie całego kraju • towar odbieramy od producentów we własnym zakresie • przez cały rok podpisujemy umowy kontraktacyjne i handlowe na odbiory płodów rolnych • terminy i płatności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów

Wąbrzeźno

Pronie

Trępnowy

Ampol-Merol Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 77

Oddział Handlowy Ampol-Merol 82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Caldena Sp. z o.o. Sp.k. ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 55 261 08 27

Kornatowo Oddział Handlowy Ampol-Merol Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Rywałd Oddział Handlowy Ampol-Merol 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 674 68 27

Białogard Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łubianka k. Torunia

Ryńsk Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rodar - Firma Zbożowa Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Lidzbark Warmiński Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342 128

Masz pytania? Odpowiedzą na nie eksperci z Działu Skupu

tel. 56 688 48 13, 56 688 48 43, 56 688 48 17


Oddziały handlowe Zapraszamy do kontaktu

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 00

Kujawsko-Pomorskie Wąbrzeźno

ul. 1-go Maja 55 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5 87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice

Odwiedź stronę www.ampol-merol.pl

Ryńsk

Szczytniki Czerniejewskie

Rywałd

Pomorskie

ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

Świętosław

Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Jądrowice 6a 87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04

Twarda Góra

Kornatowo

Unisław

Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Kwieciszewo

Kwieciszewo 37 88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Łubianka

PHU Agromix ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90 PHU Agromix ul. Dworcowa 3a 86-260 Unisław tel. 56 686 63 44

Wielkopolskie Borzykowo

ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07 tel. 696 041 483

Dominowo

86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40 tel. 608 369 390

Ostaszewo

Kłoda

Mełno

PHU Agromix Ostaszewo 1 87-152 Łysomice tel. 56 674 04 11

Radomin

Radomin 10 87-404 Radomin tel. 56 682 70 90

Polub nas facebook.com/ampolmerol

ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636

Słupca

ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09 tel. 602 339 225

62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37 tel. 664 765 825

Pronie

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Sąborze

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

Trępnowy

ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Warmińsko-Mazurskie Lidzbark Warmiński

ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Lubawa

ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Zachodniopomorskie Białogard

ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca

Łęczyca 13a 73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88 Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

 /ampolmerol

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Wiosna 2021  

Prezentujemy najnowszy katalog Ampol-Merol - Wiosna 2021. A w nim m.in. programy ochrony i nawożenia oraz artykuły naszych ekspertów poświę...

Ampol-Merol Katalog Wiosna 2021  

Prezentujemy najnowszy katalog Ampol-Merol - Wiosna 2021. A w nim m.in. programy ochrony i nawożenia oraz artykuły naszych ekspertów poświę...